ÖĞRETİM ELEMANLARI İÇİN DERS TANITIMI VERİ GİRİŞİ KILAVUZU
BAŞLIKLAR
AÇIKLAMALAR
Dersin Adı
Denetim Sistemi Tasarımı
Dersin Kodu
EEM 419
Dersin Türü (Zorunlu, Seçmeli)
Seçmeli
Dersin Düzeyi (Önlisans, Lisans,
Yüksek Lisans Doktora)
Lisans
Dersin Yılı
4.
Dersin Yarıyılı
7.
AKTS Kredisi
5
1
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğrenme Çıktıları
Dersin Veriliş Biçimi (Yüz yüze,
Uzaktan Eğitim, vb.)
Dersin Önkoşulları ya da Eş
Koşulları
Önerilen Dersler
Doç. Dr. Mustafa Doğan
ÖÇ.1:Kök yereğrisi ve Bode çizimleri ile denetim sistemi
tasarımı yapmak
ÖÇ.2:Cebirsel tasarım yöntemlerini öğrenmek ve uygulamak.
ÖÇ.3:Dayanıklı denetim sistemi çözümlemesi ve tasarımı
yapmak.
ÖÇ.4:Doğrusal olmayan denetim sistemi çözümlemesi
yapmak.
ÖÇ.5:Denetim sistemlerine ilişkin problemleri çözebilme
yeteneğini kazanmak.
ÖÇ.6: Denetim sistemlerine ilişkin yazılım paketlerini
kullanabilme becerisi kazanmak.
Yüz yüze eğitim şeklinde.
Dersin önkoşul dersi yoktur.
Yok.
HAFTA
1
2
3
4
5
6
Dersin İçeriği
7
8
9
10
11
12
13
14
KONULAR
Denetim sistemi tasarımı öncelikleri
PID denetimi
Gerileten ve ilerleten dengeleme
Kök yereğrisi tasarımı
Bode tasarımı
Doğrusal cebirsel tasarım, optimal aktarım işlevi
seçimi
İki serbestlik dereceli tasarımı
Giriş-çıkış geribeslemeli tasarım
Durum uzayı tasarımı
Durum uzayı tasarımı
Dayanıklı denetim, dayanıklılık çözümlemesi
Dayanıklı sistem tasarımı
Doğrusal olmayan sistemler
Evre düzlemi çözümlemesi
1. Ogata, K., (2010) “Modern Control Engineering”, Pearson,
5-th Ed.
Zorunlu ya da Önerilen Kaynaklar
Öğretim Yöntem ve Teknikleri
2. Dorf, R.C., Bishop, R.H., (2011) “Modern Control Systems”,
Pearson, 12-th Ed.
Slayt ve yansılarla desteklenmiş düz anlatım, Soru&Cevap.
Değerlendirme Yöntemi ve
Kriterler
1 Arasınav (%27), Kısa Sınavlar (%15) ve Proje (%15), 1 Son
Sınav (%43)
Dersin Öğretim Dili
Türkçe
Staj/Uygulama
Yok.
Ders Öğrenme Çıktıları
Program Çıktıları
1. Matematik, fen bilimleri ve Elektrik-Elektronik Mühendisliğine
özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve
uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerinde
kullanabilme becerisi.
2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama
formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve
modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve
koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde
tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini
uygulama becerisi.
4. Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin
analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
X
X
X
X
X
X
X
X
ÖÇ 4
ÖÇ 5
X
X
2
ÖÇ 6
x
geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin
bir şekilde kullanma becerisi.
5. Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Elektrik-Elektronik
Mühendisliği disiplinine özgü araştırma konularının incelenmesi
için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz
etme ve yorumlama becerisi.
6. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme
becerisi; bireysel çalışma becerisi.
X
X
7. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir
yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama,
tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum
yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve
teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk
bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar
hakkında bilgi.
10. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş
hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik
hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda
sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik
alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin
hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
3
Download

EEM419-Syllabus