Baskı
Kitap Matbaacılık
Davutpaşa Cad. No:123 Kat:1 Topkapı-İstanbul
Tel: 0(212) 482 99 10 (pbx)
Sertifika No: 16053
Kapak Tasarım
Melih ÇOBAN
Aralık 2015
ISSN: 2146-5606
İsteme Adresi
Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi
Kalem Vakfı Okulları
Turistik Çamlıca Cad. Demet Sk. No:9 Büyük Çamlıca/Üsküdar/İstanbul
Tel: (0216) 521 97 97 Belgegeçer: (0216) 316 90 41
E-posta: [email protected]
Dergi Sahibi ve Yayın Yönetmeni
Kalem Vakfı Okulları adına
Yrd. Doç. Dr. Osman SEZGİN
Dergi Editörü
Doç. Dr. Hasan Basri GÜNDÜZ-Yıldız Teknik Üniversitesi-Türkiye
Danışma Kurulu
Prof. Dr. Sefer ADA-Marmara Üniversitesi-Türkiye
Prof. Dr. Halis AYHAN-Marmara Üniversitesi-Türkiye
Prof. Dr. A. Emre BİLGİLİ-Millî Eğitim Bakanlığı-Türkiye
Prof. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK-Hasan Kalyoncu Üniversitesi-Türkiye
Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN-İstanbul Üniversitesi-Türkiye
Prof. Dr. Azmi ÖZCAN-Bilecik Şeyh Edebâli Üniversitesi-Türkiye
Prof. Dr. Cemil ÖZTÜRK-Marmara Üniversitesi-Türkiye
Prof. Dr. Cemal YILDIZ-Marmara Üniversitesi-Türkiye
Yayın Kurulu
Prof. Dr. Sabahattin ARIBAŞ-Adıyaman Üniversitesi-Türkiye
Prof. Dr. Ahmet AYPAY-Eskişehir Osmangazi Üniversitesi-Türkiye
Prof. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK-Hasan Kalyoncu Üniversitesi-Türkiye
Prof. Dr. Vehbi ÇELİK-Mevlana Üniversitesi-Türkiye
Uzm. Psk. Dan. Mihriban DEMİRCAN-Kalem Akademi-Türkiye
Prof. Dr. M. Cihangir DOĞAN-Marmara Üniversitesi-Türkiye
Prof. Dr. Halil EKŞİ-Marmara Üniversitesi-Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Durdu KARSLI-Doğu Akdeniz Ünv.-Türkiye
Psk. Dan. Tûba KOÇOĞLU AKYOL-Kalem Akademi-Türkiye
Prof. Dr. Hikmet SAVCI-İstanbul Sabahattin Zaim Ünv.-Türkiye
Prof. Dr. Kemal SAYAR-Marmara Üniversitesi-Türkiye
Uzm. Psk. A. Sena SEZGİN-Kalem Akademi-Türkiye
Prof. Dr. Mehmet ŞİŞMAN-Yükseköğretim Kurulu-Türkiye
Prof. Dr. Selahattin TURAN-Eskişehir Osmangazi Ünv.-Türkiye
Psk. Dan. Ahsen TÜTÜNCÜ-Kalem Akademi-Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Ahmet YIKMIŞ-Abant İzzet Baysal Ünv.-Türkiye
Alan Editörleri
Doç. Dr. Yasemin AYDOĞAN-Abant İzzet Baysal Ünv.-Türkiye
Doç. Dr. Apollinaria AVRUTINA-Saint Petersburg State Ünv.-Rusya
Doç. Dr. Memmedali BABAŞLI-Kafkas Üniversitesi-Azerbaycan
Prof. Dr. Mehmet BAYRAKTAR-Yeditepe Üniversitesi-Türkiye
Prof. Dr. David BILLS-IOWA Üniversitesi-ABD
Prof. Dr. Murat S.BÖKENBAYULI-Batı Kazakistan Ünv.-Kazakistan
Prof. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK-Hasan Kalyoncu Üniversitesi-Türkiye
Doç. Dr. Yusuf CERİT- Abant İzzet Baysal Ünv.-Türkiye
Prof. Dr. Hamit COŞKUN Abant İzzet Baysal Ünv.-Türkiye
Doç. Dr. Ebru Kılıç ÇAKMAK-Gazi Üniversitesi-Türkiye
İhsan DEMİRBAŞ- Kazanskiy Federalniy Üniversitesi-Tataristan
Prof. Dr. M. Cihangir DOĞAN-Marmara Üniversitesi-Türkiye
Prof. Dr. Mehmet GÜROL Yıldız Teknik Üniversitesi-Türkiye
Prof. Dr. Hayati HÖKELEKLİ-Uludağ Üniversitesi-Türkiye
Doç. Dr. Nazenin HUSEYNOVA-Cumhurbaşkanlık Devlet Yön. Akademisi Azerbaycan
Doç. Dr. İsmail ÖNDER-Sakarya Üniversitesi-Türkiye
Prof. Dr. Hakan POYRAZ-Mimar Sinan Güzel Sanatlar Ünv.-Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Osman SEZGİN-Marmara Üniversitesi-Türkiye
Doç. Dr. Cemalettin ŞAHİN-Marmara Üniversitesi-Türkiye
Doç. Dr. Ahmet ŞİMŞEK-Sakarya Üniversitesi-Türkiye
Prof. Dr. Okan YEŞİLOT-Marmara Üniversitesi-Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Ahmet YIKMIŞ-Abant İzzet Baysal Ünv.-Türkiye
Prof. Dr. Selahattin TURAN-Eskişehir Osmangazi Ünv.-Türkiye
Bu Sayıda Katkı Sağlayan Hakemlerimiz
Yrd. Doç. Meltem ACAR-Trakya Üniversitesi-Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Ufuk AKBAŞ-Hasan Kalyoncu Üniversitesi-Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Nuri AKGÜN- Abant İzzet Baysal Üniversitesi-Türkiye
Doç. Dr. İsmail KARAKAYA-Gazi Üniversitesi-Türkiye
Doç. Dr. Ebru OĞUZ-Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi-Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Metin ÖZKAN-Gaziantep Üniversitesi-Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Tuncay ÖZDEMİR- Abant İzzet Baysal Üniversitesi.-Türkiye
Dr. Melek Gülşah ŞAHİN-Gazi Üniversitesi-Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Cihat YAŞAROĞLU-Bingöl Üniversitesi-Türkiye
Doç. Dr. Kaya YILDIZ- Abant İzzet Baysal Üniversitesi-Türkiye
Dizgi Mizanpaj
Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi
Dizgi Birimi
Teknik Sorumlular
Melih ÇOBAN
İngilizce Sorumlusu
Ömer UTKAN
Ana Dili Sorumlusu
Ergün TANLAK
Yönetim Yeri ve Haberleşme Adresi
Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi
Kalem Vakfı Okulları
Turistik Çamlıca Cad. Demet Sk. No:9 Büyük Çamlıca/Üsküdar/İSTANBUL
Tel: (0216) 521 97 97 Belgegeçer: (0216) 316 90 41
E-posta: [email protected]
Yurtdışı Temsilcileri / Correspondents Abroad
Azerbaycan / Azerbaijan
Doç. Dr. Memmedali BABAŞLI
Kafkas Üniversitesi
Bakü, Azerbaycan
Kazakistan / Kazakhistan
Prof. Dr. Murat Sabır BÖKENBAYULI
Batı Kazakistan Devlet Üniversitesi
Kırgızistan / Kyrgyzstan
Dr. Ali DAŞMAN
Uluslararası Manas Üniversitesi
Kırgızistan
Rusya Federasyonu / Russia Federation
Doç. Dr. Apollinaria AVRUTİNA
Saint-Petersburg State University
Depertmant of Liberal Arts and Sciences
http://artesliberales.spbu.ru/cell: +7-921-321-03-37
190020 Russia, St. Petersburg
Staro-Petergophsky pr., 21-71
Tataristan / Tartary
İhsan DEMİRBAŞ
Kazanskiy Federalniy Üniversitet
Intitut vostokovideniya i mejdunarodnix otnosheniy
Kefedra tyurskoy filologii. G. Kazan, U1. Pushkina No:1, Tataristan
Tayvan / Taiwan
Chang Kuan LIN
No. 64, Zhi Nan Rd. Sec. 2, Wen Shan Dist., Taipei, Taiwan
Ukrayna / Ukrain
Doç. Dr. Lemara SELENDİLİ
Tavrida Üniversitesi
Kırım, Ukrayna
Dergimizdeki yazılar kaynak gösterilerek iktibas edilebilir.
Yazıların her türlü sorumluluğu yazarlarına âittir.
Makale göndermek isteyenlerin, makalelerini,
www.kalemacademy.com
sitesindeki “Makale Yazım İlkeleri Kılavuzu”na
göre düzenleyerek göndermelerini istirham ederiz.
İÇİNDEKİLER / CONTENTS
Selahattin TURAN-Gamze YALÇIN
Okul Yöneticilerinin Yaptığı ve Yapmak İstediği İşler ile İş Doyumları
Arasındaki İlişkinin İncelenmesi / An Examination of the Relationship
between Job Satisfaction and Works that School Principals Do and Want to
Do ………………………………………………………………………………11-34
Hamit COŞKUN-Ahmet Yasin ŞENYURT
Kişilik ve Yaratıcılık İlişkisini İnceleyen Çalışmaların Kullanılan Ölçme
Araçlarına Göre Değerlendirilmesi / A Review of Studies Investigating
Personality and Creativity Relationship in Light of Creativity Measurement
Methods ……………………………………………………………………….35-65
Yeşim ÖZER ÖZKAN-Lütfiye COŞKUN
Okul Öncesi Dönem Çocuklarına Yönelik Dinleme Becerilerini
Değerlendirme Ölçeğinin Geliştirilmesi / A Scale Development For
Evaluating The Listening Skills of Preschool Period Children ……......67-98
Çiğdem DEMİR ÇELEBİ-Osman SEZGİN
Lise Öğrencilerinin Öznel İyi Oluşları ile Ahlâkî Olgunluk Seviyeleri
Arasındaki İlişkinin İncelenmesi / Relationship Between Subjective WellBeing and Moral Maturity Levels of High School Students………….. 99-146
Ünzüle BAŞTÜRK-Şerife Gonca ZEREN
Okul Müdürlerinin Kullandığı Güdüleme Yöntemleri: Ortaokul
Öğretmenlerinin Değerlendirmeleri / Motivation Methods Used by
Principals: An Evaluation of Secondary School Teachers...…………147-175
Download

İç Kapak - Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi