ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ENSTİTÜSÜ
II. ULUSLARARASI TÜRKİYAT SEMPOZYUMU:
I. Dünya Savaşı’nın
Türk Edebiyatındaki Yansımaları
31 Ekim -2 Kasım 2014 / ÇANKIRI
Koç Otel / ÇANKIRI
SEMPOZYUM PROGRAMI
31 Ekim 2014 Cuma
Açılış ve Protokol Konuşmaları / Uluyazı Yerleşkesi / (09.30– 10.00)
Açılış Bildirisi ve Tartışma (10.00– 11.00)
Prof. Dr. Mehmet ÖNAL – “Harp Edebiyatı Çalışmalarında Yöntem”
Mola /Çay -Kahve
KOÇ Otel’e Hareket saati:
Öğle Yemeği:
(11.00-11.15)
11.20
(12.00- 13.15)
Birinci Oturum (13.30 – 15.00) / KOÇ Otel
Çanakkale Salonu
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet ÖNAL
Prof. Dr. İsmail ÇETİŞLİ /
Prof. Azza Abdelrahman ELSAWY /
Yrd. Doç. Dr. Bahaddin DEMİRTAŞ/
Ekrem SALTIK /
Hikâyelerde Savaşın Kahramanları
The Effect Of World War I (1914-1918) On Short Story Literary Art In Turkey
Hatırat ve Günlüklerin Işığında I. Dünya Savaşı
Broken Hill Saldırısı Ve Hamaset Edebiyatının Dayanılmaz
Hafifliği
Birinci Oturum (13.30 – 15.00) / KOÇ Otel
Sarıkamış Salonu
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ali YAKICI
Prof. Dr. Abide DOĞAN /
Türk Romanına Yansıyan Yönleriyle Filistin, Galiçya ve Hicaz Cephesi
Prof. Dr. Şahmurat ARIK-Adeb AL-TAMIMI / İki Eser- İki Yaklaşım: Fâik Âli Ve Buket Uzuner’in Çanakkale Savaşlarına Bakış Açısı
Doç. Dr. Mümtaz SARIÇİÇEK /
Yemen Cephesinin Romanı: "Yemen, Ah Yemen"
Doç. Dr. Hamdi Ali ABD-EL-LATİF /
Refik Halit'in "İstanbul'un İç Yüzü" Romanının Karakterleri Üzerine Birinci Dünya Savaşı'nın
Etkisi
Mola /Çay -Kahve
(15.00–15.15)
İkinci Oturum (15.15–16.45) / KOÇ Otel
Çanakkale Salonu
Oturum Başkanı: Prof. Dr. İsmail ÇETİŞLİ
Prof. Dr. Özkul ÇOBANOĞLU /
Prof. Dr. Ali YAKICI /
Doç. Dr. Gıyasettin AYTAŞ /
Yrd. Doç. Dr. Recep TEK /
Birinci Dünya Savaşı ve Âşık Tarzı Destanlar
Birinci Dünya Savaşının Sosyal, Siyasal Ve Ekonomik Etkileri Bakımından Konyalı Âşık
Mehmet Yakıcı’nın Şiirlerine Yansıması
Halk Ozanı Nedim Gündaş’ın Gözüyle Birinci Dünya Savaşı
Âşık Gufranî’nin Cihad-ı Ekber Destanı'nın Tahlili
İkinci Oturum (15.15-16.45) / KOÇ Otel
Sarıkamış Salonu
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Abide DOĞAN
Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL /
Doç. Dr. Ömer ÇAKIR /
Yrd. Doç. Dr. Galip ÇAĞ/
Yrd.Doç. Dr. Aydın EFE /
Savaş Ve Çocuk -Türk Tiyatrosu ÖrneğiÇanakkale Muharebeleri İle İlgili İlk Roman Yahut Çanakkale’de
Küçük Ahmet’in Kahramanlığı
I. Dünya Savaşı Sonrası Dönemde Balkanların Yeni Kurgusu ve Edebiyat
Abidin Binkaya’nın Birinci Dünya Savaşı’na Dair Hatıratı
Akşam Yemeği:18.00- 19.00
Konser:19.30- 20. 30 / Yrd.Doç. Dr. Kadir ÇAYIR
1 Kasım 2014 – Cumartesi
Birinci Oturum (09.00-10.30) / KOÇ Otel
Çanakkale Salonu
Prof. Dr. Zuhra SABİROVA /
Doç. Dr. Memmed Ali BABAŞLI /
Yrd. Doç. Dr. Kıyal K. ABDİRAİM /
Yrd. Doç. Dr. Yakup SARIKAYA /
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Hamdi Ali ABD-EL-LATİF
I. Dünya Savaşı Zamanında Ural Bölgesindeki Sosyal Hayat
I.Dünya Savaşının Azerbaycan Edebiyatına Yansımaları
“Uzak Col” Romanında Yansıyan Tarih İzleri
Bir Türkmen Romanının Gözüyle Çanakkale Savaşları
Birinci Oturum (09.00-10.30) / KOÇ Otel
Sarıkamış Salonu
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Şahmurat ARIK
Doç. Dr. Mehmet YILMAZ /
Doç. Dr. Nazım ELMAS /
Yrd. Doç. Dr. Şeyma B. KURAN /
Okt. Mustafa YURTTUTAR /
Franz Werfel’in “Musa Dağ’da Kırk Gün” Adlı Romanında 1915 Ve
Sonrasında Yaşananlar
Berlin Hatıraları Kapsamında Bizim Yakanın Mazlumları
Peyami Safa’nın Romanlarında Birinci Dünya Savaşı
Bir Savaşın İki Yüzü (Pierre Miguel’in Çanakkale Cehennemi ve
Mehmet Niyazi’nin Çanakkale Mahşeri Romanlarının
Karşılaştırılması
İkinci Oturum (10.45-12.15) / KOÇ Otel
Çanakkale Salonu
Oturum Başkanı:Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL
Yrd. Doç. Dr. Enver KAPAĞAN /
Abılkasım Cutakeev’in “Üç Devir” Şiiri Örneğinde Birinci Dünya
Savaşının Sebep Olduğu “Ekim Devrimi”nin Kırgız Şiirine
Yansımaları
Yrd. Doç.Dr. İbrahim AKYOL /
Harp Edebiyatı-Mersiye İlişkisi Ve Çankırılı Mecbur Efendi’nin
Bir Mersiyesi
Öğretim Elemanı Hatice GÜNDOĞAN / Türk Yurdu Dergisinde 1914-1918 Yılları Arasında Yayımlanan
Şiirlerde Savaş İzleği
Okt. Seval KASIMOĞLU /
Birinci Dünya Savaşı'nın Etkisiyle Ortaya Çıkan Ağıtlar Üzerine
İkinci Oturum (10.45-12.15) / KOÇ Otel
Sarıkamış Salonu
Oturum Başkanı:Prof. Dr. Özkul ÇOBANOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Münteha GÜL AKMAZ /
Yrd.Doç.Dr. Zeliha GADDAR /
Öğretim Elemanı Firuz FEVZİ /
Niyar QURTBİLAL /
Harp Edebiyatı Bağlamında Mehmet Emin Yurdakul'un Şiir Dili
Ziya Gökalp’ın I. Dünya Savaşı İle İlgili Şiirlerinde Dil Ve Üslup
Afganistan Ve Pakistan’dan Osmanlı Türk Ordusuna Gönüllü
Katılanların Hatıra Ve Şiirleri
Birinci Dünya Savaşı Dönemi Kırım Tatar Türküleri
Öğle Yemeği: 12:30- 13:15
Üçüncü Oturum (13.30-15.00) / KOÇ Otel
Çanakkale Salonu
Oturum Başkanı: Doç.Dr.Nesime CEYHAN AKCA
Prof. Dr. Abdalaziz M. AWADALLAH / Falih Rıfkı Atay’ın “Zeytindağı” Adlı Eserinde Tasvir
Edildiği Gibi I.Dünya Savaşı
Yrd. Doç. Dr. Ercan ÇELEBİ /
Binbaşı Osman Nuri Bey Ve Günlüğü Üzerine Bir
Değerlendirme
Pınar ANDAÇ /
Çanakkale Muharebeleri İle İlgili Hatıra Ve
Günlüklerde Almanya'ya Bakış
Yrd. Doç. Dr. Ayşe YILMAZ BALKAN / Refik Halid Karay’ın Hatıraları, Mizah Kitapları Ve Kroniklerinde I. Dünya Savaşının
İşlenişi
Üçüncü Oturum (13.30-15.00) / KOÇ Otel
Sarıkamış Salonu
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zuhra Sabirova
Yrd. Doç. Dr. Şamil YEŞİLYURT/
Mehmet GÜNGÖR /
Öğr. Gör. Hilal AKÇA/
Hakan ÖZKÜTÜKÇÜ /
“Sarıkamış Ağıdı”nın Oluşumsal Yapısalcı Yöneteme Göre İncelenmesi
Oğuz Özdeş'in Popüler Tarihî Romanlarında I. Dünya
Savaşı
Tarihî Roman Ve Sarıkamış: Beyaz Hüzün
1914-1646 Yılları Arasında Yayımlanan Türk
Romanlarında Birinci Dünya Savaşı Cepheleri
Mola /Çay -Kahve (15.00-15.15)
Dördüncü Oturum (15.15-16.45) / KOÇ Otel
Çanakkale Salonu
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Mümtaz Sarıçiçek
Prof. Dr. Ksenija AYKUT /Stefani MİLJKOVİC
Birinci Dünya Savaşı Konulu Sırp ve Türk Tarih Romanlarında Gerçek ve Kurgu
Yrd. Doç. Dr. Aziz AYVA -Uzm. Sezai DEMİRTAŞ / Anadolu Sahası Türk Efsanelerine Birinci
Dünya Savaşı’nın Yansıması Ve Bu Efsanelerin Tarihsel Belleğin
İnşasına Etkileri
Dr. Sezen KILIÇ /
Alman Deniz Ataşesi Humann’ın Mektuplarında Enver Paşa
Ahat SALİHOV /
I. Dünya Harbine Katılan Rusyalı Türk Esirleri
Kapanış Oturumu (17.00-18.00)
Akşam Yemeği:
Yârân Evine gidiş için hareket:
Yârân Gecesi :
Otele Dönüş:
18.00- 19.00
19.30
20.00- 21.00
21.15
02 Kasım 2014 - Pazar
Şehir Gezisi (Tarihî ve Kültürel Mekânlar)
Öğle Yemeği ( Tarihî çamaşırhanede)
Otobüs Kalkış - 09.30- )
( 13.00 )
Download

Sempozyum programı için Tıklayınız