KAFKASYA ÜNİVERSİTELER BİRLİĞİ VE TEBRİZ ÜNİVERSİTESİ İŞBİRLİĞİNDE
KAFKASYA’YA GENÇ BAKIŞLAR II:
Doğumunun 108. Yılında Muhammet Hüseyin Şehriyar ve Kafkasya Edebiyatları Uluslararası
Lisansüstü Öğrencileri Sempozyumu
15-17 Eylül 2014 Tebriz-İRAN
Sempozyum
Bilgileri
Düzenleme Kurulu
Bilim Kurulu
Lisansüstü eğitim almakta olan KÜNİB üyesi üniversitelerin öğrencileri arasında kültürel iletişimi
arttırma, bölgenin edebi durumu hakkında fikir alış verişinde bulunma ve öğrencilerin geleceklerini
birlikte planlamalarına fırsat verme amacını taşıyan sempozyum, Kafkasya Üniversiteler Birliği ve
Tebriz Üniversitesinin işbirliğiyle ve Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığının desteğiyle 108. Doğum Yılı
dolayısıyla Muhammet Hüseyin (Behcetî) Şehriyar anısına Tebriz’de düzenlenecektir.
Prof. Dr. Orhan SÖYLEMEZ
Prof. Dr. Ghadir GOLKARIAN
Prof. Dr. Ali TABATABİE
Prof. Dr. Roin KAVRELİŞVİLİ
Doç. Dr. Hüseyin SABOURİ
Yrd. Doç. Dr. Mitat DURMUŞ
Yrd. Doç. Dr. Kutay ÜSTÜN
Yrd. Doç. Dr. İhsan KURTBAŞ
Arş. Gör. Volkan ÖZKAN
Arş. Gör. Fatih EGE
Arş. Gör. Şeyma KARACA
Öğr. Gör. Chinara SASYKULOVA
Sezer AYDIN
Kameraman
Fotoğrafçı
Prof. Dr. Ramazan KORKMAZ
Prof. Dr. Orhan SÖYLEMEZ
Prof. Dr. Gürkan DOĞAN
Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ
Prof. Dr. Roin KAVRELİŞVİLİ
Prof. Dr. Ahmet Bican ERCİLASUN
Prof. Dr. Nihat ÖZTOPRAK
Prof. Dr. Celil NAGİYEV
Prof. Dr. Emel KEFELİ
Prof. Dr. Funda TOPRAK
Prof. Dr. Ghadir GOLKARIAN
Prof. Dr. Muhsin MACİT
Prof. Dr. Fuat BOZKURT
Prof. Dr. Avni GÖZÜTOK
Prof. Dr. Ahmet KARTAL
Prof. Dr. Vahit TÜRK
Prof. Dr. Sadık ÜLKER
Prof. Dr. Alaaddin KARACA
Prof. Dr. İbrahim ŞAHİN
Prof. Dr. Asiye Mevhibe COŞAR
Prof. Dr. Mehmet Dursun ERDEM
Prof. Dr. Şahmurat ARIK
Ardahan Ünv.
Ardahan Ünv.
Ardahan Ünv.
Atatürk Ünv.
Ardahan Ünv.
Gazi Ünv.
Marmara Ünv.
Asya Ünv.
Marmara Ünv.
Yıldırım Beyazıt Ünv.
Ardahan Ünv.
Anadolu Ünv.
Akdeniz Ünv.
Erzurum Atatürk Ünv.
Eskişehir Osmangazi Ünv.
İstanbul Kültür Ünv.
Girne Amerikan Ünv.
Muğla Sıtkı Koçman Ünv.
Eskişehir Osmangazi Ünv.
Karadeniz Teknik Ünv.
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Ünv.
Kastamonu Ünv.
Bildiri Konuları
Bildiri Koşulları
Prof. Dr. Ziya AVŞAR
Niğde Ünv.
Prof. Dr. Hasan Ali ESİR
Recep Tayyip Erdoğan Ünv.
Doç. Dr. Erdoğan ALTINKAYNAK
Ardahan Ünv.
Doç. Dr. Ülkü ELİUZ
Karadeniz Teknik Ünv.
Doç. Dr. Ercan ALKAYA
Fırat Ünv.
Doç. Dr. Mehmet Vefa NALBANT
Pamukkale Ünv.
Doç. Dr. Erdal KARAMAN
Qafqas Ünv.
Doç. Dr. Mustafa ASLAN
Yıldırım Beyazıt Ünv.
Doç. Dr. Mete TAŞLIOVA
Yıldırım Beyazıt Ünv.
Doç. Dr. Mehmet EROL
Kilis 7 Aralık Ünv.
Doç. Dr. Abdullah EREN
Ordu Ünv.
Yrd. Doç. Dr. Mitat DURMUŞ
Ardahan Ünv.
Yrd. Doç. Dr. Talip DOĞAN
Necmeddin Erbakan Ünv.
Yrd. Doç. Dr. Meheddin İSPİR
Kafkas Ünv
Yrd. Doç. Dr. Türkan GÖZÜTOK
Karabük Ünv.
Yrd. Doç. Dr. Mehmet TERZİ
Artvin Çoruh Ünv.
Yrd. Doç. Dr. Âdem BALKAYA
Kafkas Ünv
Sempozyumumuz iki alanda gerçekleştirilecektir.
1. Muhammet Hüseyin Şehriyar
2. Kafkasya Edebiyatları.
Bu genel konu başlıkları dahilinde olmak koşulu ile dil, edebiyat, halkbilim, karşılaştırmalı edebiyat,
edebiyat sosyolojisi, edebiyat felsefesi ve metinlerarasılık alanlarında yapılan çalışmalar kabul
edilecektir.
Bildiri sunum süresi 15 dakikadır.
* Her oturumun sonunda 10 dakikalık tartışma süresi olacaktır.
* Sunum dili Türkçe, Farsça, İngilizce, Gürcüce ve Rusçadır. Bildiri kitabı için orijinal metin İngilizce,
özetler ise; Türkçe, İngilizce, Farsça veya Rusçadan en az iki dilde olmalıdır.
* Bildiri sahiplerinin sempozyum takvimine uyması yapılacak çalışmaların aksamaması açısından
son derece önemlidir.
* Bildiri özetlerinin 1 Mayıs 2014 tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir. Bildiri özetleri
Sempozyum Düzenleme Kurulu tarafından ilgili Bilim Kurulu üyelerinin görüşü alınarak
değerlendirilecek ve sonucu başvuru sahiplerine 15 Mayıs 2014 tarihinden itibaren iletilecektir.
Bildirileri kabul edilen katılımcıların sempozyum web sayfasına konulan ilgili linkten vize formlarını
eksiksiz olarak doldurup 15 Haziran 2014 tarihine kadar sempozyum sekretaryasına göndermesi
gerekmektedir.
* Bildiri özetleri 200 kelimeyi aşmayacak şekilde 11 punto Times New Roman ile hazırlanmalı ve
özetlerin altında en az 3, en fazla 5 anahtar sözcüğe yer verilmelidir.
* Bildirinin baskıya hazır son şeklinin dijital nüshası ve çıktıları sempozyum esnasında sekretaryaya
teslim edilmelidir.
* Hazırlanan bildiri dosyaları .doc, .docx, .rtf uzantılı olmalıdır.
* Bildirilerde kaynak gösterme APA atıf stilinin 5. edisyonuna (American Psychological Association,
5th edition) göre yapılmalıdır. Farklı bir kaynakça sistemi ile hazırlanan bildiriler
yayımlanmayacaktır.
Kitaplar için;
Yazar Soyadı, Adının ilk harfi. (Yıl). Kitap adı, Basıldığı Yer: Yayınevi.
Sümer, F. (1980). Oğuzlar (Türkmenler) Tarihleri-Boy Teşkilâtı-Destanları. Ankara: Ana Yayınları.
Makaleler için;
Yazar Soyadı, Adının ilk harfi. (Yıl) “Makale adı,” Süreli Yayının Tam Adı, Sayı numarası, Sayfa
aralıkları.
Koç, M. (2011) “Anadolu’da ilk Türkçe telif eser,” Bilig, 57, s.10-21
* APA atıf stiline yönelik diğer örnekler için bkz.
http://www.liu.edu/cwis/cwp/library/workshop/citapa.htm adresine bakılabilir.
* Alıntılar ve atıflar için kaynak verme, dipnot şeklinde değil, metin içinde kısa atıf sistemi
kullanılarak, yani (Sümer, 1980, s. 68), (Sümer, 2000, ss. 68-70) şeklinde gösterilmeli ve kaynaklar,
yazı sonunda, alfabetik düzende tam künye hâlinde sıralanmalıdır.
* Hazırlanan bildirilerin dosya toplam boyutlarının 3 MB’yi geçmemesi gerekmektedir. Bildiriler ve
Bildiri Özetleri 11 punto ile Times New Roman yazı tipinde hazırlanmalıdır.
* Özel bir yazı tipi kullanılmışsa bu bildirinin web sayfasında ilgili açıklama bölümünde belirtilmeli
ve Bildirilerin son teslimi sırasında hem .doc, .docx, .rtf uzantılarından biri ile kaydedilmiş dosya
hem de .pdf uzantılı dosyanın dijital kopyası bir çıktı ile birlikte sempozyum sekretaryasına teslim
edilmelidir.
* Sempozyumun özel bir kayıt ücreti bulunmamaktadır.
* Sempozyum bildirileri kitaplaştırılacak olup, ayrıca bildiriler ISI (indeksli dergilerde ) dergilerine
tarafımızca gönderilecek, ilgili dergilerde yayınlanmasına ise dergilerin yayın kurulunca karar
verilecektir.
* Bildiri sahipleri, her türlü haberleşmeyi belirtilen iletişim bilgileri üzerinden yapmalıdır.
Takvim
Sempozyum
Takvimi
Ulaşım Bilgileri
Kayıt
Üye Girişi
Bilimsel Program
Kültürel Program
Destekleyenler
Duyurular
Başlangıç
Bildiri özetlerinin gönderilmesi
1 Nisan 2014
Bilim Kurulunun bildiri özetlerini değerlendirmesi
2 Mayıs 2014
Kabul edilen bildirilerin duyurulması ve katılımcılara 16 Mayıs 2014
resmi davetiyenin gönderilmesi
Sempozyum
15 Eylül 2014
Bildirilerin basıma hazır son hâlinin teslimi
15 Eylül 2014
Tebliğleri kabul edilen katılımcıların ulaşımları (gidiş-dönüş) Sempozyum
sağlanacaktır.
1 Mayıs 2014
15 Mayıs 2014
30 Mayıs 2014
17 Eylül 2014
30 Eylül 2014
Sekreteryası tarafından
Kayıtlanmalar sempozyum web sayfasındaki ilgili linkten yapılacaktır.
Kayıt işlemleri için öncelikle sempozyumun web sayfasındaki ilgili linkten üye girişi yapılmalıdır.
(https://www.ardahan.edu.tr/kunib_sempozyum/)
15 Eylül 2014 – 17 Eylül 2014
Sempozyum web sayfasından duyurulacaktır.
Kafkasya Üniversiteler Birliği (KÜNİB) - Tebriz Üniversitesi (TABRİZU)- Atatürk Kültür Merkezi
Başkanlığı (AKM)
Sempozyum web sayfasında yer alacaktır.
Prof. Dr. Ghadir GOLKARIAN
Farsça yazışmalar
(Türkiye)
için
Prof. Dr. Roin KAVRELİSHVİLİ
Gürcüce yazışmalar için
Arş. Gör. Volkan ÖZKAN –
İletişim ve
Sekretarya
Bitiş
Türkçe yazışmalar için
Arş. Gör. Fatih EGE
0090 (478)2115000 (Ext. 2575)
00 90 (545) 7653603
[email protected]
00 90 (537)3040154
[email protected]
00 90 (537) 6596145
[email protected]
00 90 (555) 4835142
[email protected]
Arş. Gör. Şeyma KARACA
İngilizce yazışmalar için
Öğr. Gör. Chinara SASYKULOVA
Rusça yazışmalar için
00 90 (533) 0223998
[email protected]
00 90 (539) 5806904
[email protected]
Download

Sempozyum Çağrısı - Ardahan Üniversitesi