DOSYALARI DÜZENLEMEK
Klasörler(Dizinler) ve Dosyalar
• Dosya Nedir?
• Dosya bilgi içeren öğedir. Dosyaların içerisinde
metin , resim, ses, video vb. içerikler
bulunabilir. Dosyaların türleri ve kendilerine
ait simgeleri vardır.
• Klasör nedir? Dosyaları gruplara ayırmak için
kullanılan birimlerdir.
Birkaç Dosya Türü
Örnek Klasörler
Klasör(dizin) Ve Alt Klasörler(Alt
Dizinler)
• Windows işletim sisteminde iç içe
klasörler(dizinler) oluşturulabilmektedir.
• Klasör oluşturmak için;
• Sağ Tuş >Yeni>Klasör komutu verilmelidir
Klasörler ve Alt Klasörler
Klasör(Dizin) Özellikleri
• Oluşturulan Klasörlere Ait Özellikleri
görebilmek için Klasör üzerinde iken
• Sağ Tuş>Özellikler yolu izlenmelidir
Tür: Nesnenin türünü gösterir
Konum: Klasörün diskteki yerini gösterir
Boyut: Klasörün diskteki boyutunu verir
İçerik: Dosya ve klasör sayısını verir
Oluşturulma: Klasörün Oluşturlma tarihi ve saatini verir
Öz nitelikler: Klasörün salt okunur veya gizli olup
olmadığını gösteriri
Dosya Çeşitleri
• Çeşitli türde dosyalar mevcuttur. Bu dosyalar
uyumlu oldukları programlar tarafından
açılabilmektedir. Dosyaların türünü tanıyabilmek
ve hangi programa ait olduklarını anlayabilmek
için uzantılarına bakılır.
• Dosya ismi iki kısımdan oluşur
Dosya adı: Yazı Dosya adı: Müzik
Uzantısı: txt
Uzantısı: mp3
Dosya adı: Laleler Dosya adı: Yabani hayat
Uzantısı: jpg
Uzantısı: wmv
Dosya Çeşitleri (Türleri)
• Metin Dosyaları: İçerisinde yazı, şekil ve grafik
barındıran dosya türüdür ;Genel olarak TXT
,DOC , BAT, INI, Pdf uzantılarına sahiptirler
• Video Dosyaları: MOV, MP4, MPEG, AVI , MKV,
WMV
• Ses Dosyaları: MP3, wma, wav
• Resim Dosyaları: Jpg, Bmp, Png , Gif
• Sistem Dosyaları: Sys, dll, drv
Dosyaları ve klasörleri yeniden
adlandırmak
• Dosyaları veya klasörleri yeniden adlandırmak
için aşağıdaki seçeneklerden birini tercih
edebilirsiniz
• 1-Sağ tuş>Yeniden adlandır
• 2-F2 tuşuna basılarak
• 3-Dosya veya klasör özellikleri penceresinden
isim verilebilir.
DOSYA İŞLEMLERİ
• DOSYA SEÇME: Bir dosya veya klasör üzerinde işlem yapabilmek
seçim işlemini yapmak zorundayız. Seçim işlemi için şu seçenekler
kullnılabilir.
• 1-Seçilmek istenen öğe bir adet ise üzerine tıklamak yeterlidir
• 2-Seçilmek istenen öğe birden fazla ise farenin sol tuşuna basılarak
seçilmek istenen Öğeler taralı alan içerisine alınmalıdır.
• 3-Tüm öğelerin hepsini aynı anda seçmek için CTRL+ A (Tümünü
Seç)tuş kombinasyonu kullanılır
• 4-Ardışık öğeleri Shift + Yön tuşları aynı anda kullanılarak seçilebilir
• 5-Ardışık olmayan öğeleri seçmek için CTRL tuşu basılı iken seçilmek
istenen öğeler farenin sol tuşu ile tıklanmalıdır.
Dosyaları Silme
• Bilgisayarın sabit diskinde bulunan ve artık kullanılmayan
dosyaları silerek yer kaplamaları engellenmiş olur. Silinen
dosyalar geri Dönüşüm Kutusuna Gönderilir Bir dosyayı
silmek için
• 1- Silinmek istenen öğenin üzerine Sağ tuş>Sil komutu
verilir
• 2-Silinmek istenen öğe seçildikten sonra Klavyeden Delete
tuşuna basılır
• 3-Silinmek istenen Öğeler Geri dönüşüm kutusuna
sürüklenebilir
• 4-Dosyaları Geri dönüşüm kutusuna göndermeden
tamamen silmek için Shift+Delete Tuşlarına aynı anda
basılır.
Dosyaları geri dönüşüm kutusundan
kurtarma
• Silinen Öğeleri geri yüklemek isteyebilirsiniz.
• Bir dosyası geri yüklemek için araç çubuğunda Bu öğeyi geri yükle'yi tıklatın.
• Tüm dosyaları geri yüklemek için hiçbir dosyanın seçili olmadığından emin
olduktan sonra araç çubuğunda Tüm öğeleri geri yükle'yi tıklatın.
• Dosyalar, bilgisayarınızdaki özgün konumlarına geri yüklenir.
Geri Dönüşüm Kutusunu Boşaltmak
• Dosyaları bilgisayarınızdan kalıcı olarak kaldırmak ve bu
dosyalar tarafından kullanılan sabit disk alanının
tümünü geri kazanmak için dosyaları Geri Dönüşüm
Kutusu'ndan kalıcı olarak silmeniz gerekir. Dosyaları
Geri Dönüşüm Kutusu'ndan tek tek silebilir veya bir
işlemde Geri Dönüşüm Kutusu'nun tamamını
boşaltabilirsiniz.
– Bir dosyayı kalıcı olarak silmek için bu dosyayı tıklatın, Sil'e
basın ve ardından Evet'i tıklatın.
– Tüm dosyaları silmek için araç çubuğunda Geri Dönüşüm
Kutusu'nu Boşalt'ı ve sonra Evet'i tıklatın.
Arama İşlemleri
• Windowsdosya ve klasörleri bulmada çeşitli yollar
sunar. Aramanın en iyi yolu yoktur, farklı durumlar
için farklı yöntemler kullanabilirsiniz.
1-Başlat menüsündeki arama kısmını kullanarak
programa ve dosyalarınızı arayabilirsiniz
2-Belirli bir klasörde veya kitaplıkta bulunabileceğini
bildiğiniz dosyaları arayabilirsiniz. Daha az zaman ve
çaba harcamak istiyorsanız, açık pencerenin üst
tarafındaki arama kutusunu kullanın.
KOPYALAYIP YAPIŞTIRMA
• Kopyalama bir öğenin (dosya, Klasör vb.)
aynısından bir veya birçok adet oluşturulması
işlemidir. Kopyalama işlemi için
• Kopyalanacak öğeler seçilir
• Sağ tuş>Kopyala Komutu verilir.
• Kopya oluşturulacak yere(baş kabir klasör ,
USB bellek, hafıza kartı ,sürücü vb . Olabilir.)
Sağ tuş>Yapıştır komutu verilir
Kopyalama için İpuçları
*Kopyalama ve yapıştırmanın başka bir yolu Ctrl+C
(Kopyala) ve Ctrl+V (Yapıştır) klavye kısayollarını
kullanmaktır.
*Farenin sağ düğmesini basılı tutabilir ve dosyayı yeni
konumuna sürükleyebilirsiniz. Farenin düğmesini
bıraktıktan sonra Buraya kopyala'yı tıklatırsınız.
*Klasörü de dosyada olduğu gibi kopyalayıp
yapıştırabilirsiniz. Bunu yaptığınızda klasördeki dosyalar
da kopyalanır.
KES-YAPIŞTIR (Taşıma )İşlemleri
• Bir öğenin bulunduğu yerden alınarak başka
bir yere (klasör, sürücü, USB bellek gibi)
taşınması işlemidir.
• Taşınmak istenen öğe(ler) seçilir
• Sağ tuş>Kes komutu verilir
• Taşınılmak istenen yere gidilir Sağ Tuş>Yapıştır
komutu verilir
Kesme ile ilgili ipuçları
Kesme ve yapıştırmanın başka bir yolu Ctrl+X (kes)
ve Ctrl+V (Yapıştır) klavye kısayollarını kullanmaktır.
*Farenin sağ düğmesini basılı tutabilir ve dosyayı
yeni konumuna sürükleyebilirsiniz. Farenin
düğmesini bıraktıktan sonra Buraya TAŞI 'yı
tıklatırsınız.
*Klasörü de dosyada olduğu gibi kesip
yapıştırabilirsiniz. Bunu yaptığınızda klasördeki
dosyalar da taşınır.
Download

dosyaları düzenlemek