&
Edukační a inzertní příloha časopisu Tempus medicorum
Alergologie
Desloratadin v léčbě
intermitentní a perzistující
alergické rinitidy:
studie ACCEPT
Profil přípravku
Aerius
Endokrinologie
Poruchy tvorby růstového
hormonu – II. část
Psychiatrie
Současné možnosti léčby
depresivní poruchy
Profil přípravku
Saframyl®
Imunologie
Přírodní imunostimulační
látka – glukan
Profil přípravku
Imunoglukan®
Ortopedie
Totální kloubní náhrady
u gonartrózy po terapii
glukosamin sulfátem:
výsledky osmiletého sledování
pacientů ze dvou tříletých
randomizovaných, placebem
kontrolovaných studií
Onkologie
Inhibice angiogeneze
v onkologii
inzerce
SAFRAMYL
KLINICKY TESTOVANÝ EFEKT EXTRAKTU
ZE ŠAFRÁNU ODSTRAŇUJE PŘÍZNAKY
SKLÍČENÉ – DEPRESIVNÍ NÁLADY JIŽ
PO 14 DNECH UŽÍVÁNÍ
doplněk stravy
Odborná
Odb
Od
db
db
á redakce
d
MUDr. Jiří Slíva, MUDr. Pavel Kostiuk, CSc.
PharmDr. Vladimír Végh, Mgr. Lucie Kotlářová
Přílohu zpracovává
EDUKAFARM, spol. s r. o.
tel.: 224 252 435, fax: 222 516 048
dborn
db
ornou
o ve
eřejnost
Další projekty Edukafarmu pro odbornou
veřejnost
Lege Artis
semináře KRKA
Odborný časopis
Odborné semináře
Download

Titulní strana - Edukafarm.cz