POZVÁNKA
XVI. VÁNOČNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM
Sympozium se koná pod záštitou generálního ředitele a předsedy představenstva
Lázně Teplice v Čechách a.s. Radka Popoviče
a přednosty Kliniky dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN v Motole
prof. MUDr. Tomáše Trče, CSc., MBA
Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu číslo 16 České lékařské komory.
TÉMA:
GONARTRÓZA A JEJÍ TERAPEUTICKÉ MOŽNOSTI
A. KONZERVATIVNÍ TERAPIE
LÉČEBNÉ REŽIMY
FARMAKOTERAPIE
STIMULAČNÍ TERAPIE
B. OPERAČNÍ TERAPIE
ARTROSKOPICKÉ PROCEDURY
TERAPIE DEFEKTŮ A JINÝCH PREARTRÓZ
KOREKČNÍ OSTEOTOMIE
NÁHRADY KLOUBŮ
KOMPLIKACE
12. – 13. prosince 2013
LÁZEŇSKÝ DŮM BEETHOVEN V TEPLICÍCH
Odborný program
XVI. Vánoční ortopedické symposium
12. – 13. 12. 2013
od 12.00 hod.: REGISTRACE FIREM
od 14.00 hod.: REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ
LÉKAŘSKÁ SEKCE
Čtvrtek 12. 12. 2013
15,00 – 17,00 hod.
15.00 – 15.45 hod.
I. BLOK: Farmakoterapie gonartrózy
Předsednictvo: Trč T., Stehlík D., Neckař P.
1.
Gonarthróza – úvod
Trč T.
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN v Motole Praha
2.
Možnosti a současný pohled na farmakoterapii7´
Trč T., Kos P.
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN v Motole Praha
3.
Nesteroidní antirevmatika, steroidní antirevmatika, chondroprotektiva
Stehlík D.
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN v Motole Praha
10´
4.
Glukosamin sulfát v léčebě gonarthrozy
Trč T.
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN v Motole Praha
10´
5.
Komplikace farmakoterapie a jejich řešení7´
Schovanec J., Trč T.
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN v Motole Praha
Coffee break 15.45 – 16.00 hod.
5´
16.00 – 17.00 hod.
II. BLOK: Konzervativní léčebné režimy
Předsednictvo: Hradil M., Frei R.
6.
Možnosti aktivní rehabilitace při léčbě gonarthrosy7´
Hradil M.
Centrum pohybové medicíny, Praha Chodov
7.
Nefarmakologická konzervativní terapie gonartrózy
Frei R.
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN v Motole Praha
8.
Současné možnosti stimulační terapie osteoarthrozy10´
Stehlík D., Havlas V.
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN v Motole Praha
9.
Buněčná terapie v léčbě osteoartrózy
Neckař P.
Krajská zdravotní a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem
7´
7´
10. Lázeňská rehabilitační terapie u pacientů po TEP kyčle a kolene7´
Zipserová J.
Sanatorium Klimkovice
20.00 hod. Společenský večer
LÉKAŘSKÁ SEKCE
Pátek 13. 12. 2013
7.30 hod.
Registrace účastníků
8.30 hod.
Zahájení sympozia15´
8.45 – 10.00 hod.
III. BLOK: Anatomie, diagnostika, artroskopie
Předsednictvo: Trč T., Bartoníček J., Procházka V.
11. Klinická anatomie kolenního kloubu12´
Bartoníček J.
Klinika traumatologie pohybového aparátu 1. LF UK a ÚVN Praha
12. Gonarthrosa - definice, historie, patofysiologie
Trč T., Wagenknecht L.
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN v Motole Praha
13.
10´
Diagnostické možnosti, diferenciální diagnostika12´
Roček M., Wagenknecht L.
Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a FN v Motole
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN v Motole
14. Artroskopické procedury a jejich efektivnost8´
Kopečný Z., Trnavský T., Stehlík D.
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN v Motole
15. Artroskopie kolena u pacientů starších 60 let8´
Zídka M., Váchal J., Kmošťák P.
CLPA Mediterra
Coffee break 10.00 – 10.15 hod.
10.15 – 11.15 hod.
IV. BLOK: Korekční osteotomie
Předsednictvo: Havlas V., Bartoníček J., Beneš V.
16. Přehled osteotomií v oblasti kolenního kloubu
Havlas V.
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN v Motole Praha
10´
17. Open wedge osteotomie10´
Šťastný E.
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN v Motole Praha
18. Close wedge ostetomie
Trč T.
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN v Motole Praha
10´
19. Osteotomie proximální tibie s vložením klínu
Krejčí P., Vaněček V., Bušková K.
Klinika traumatologie pohybového aparátu 1. LF UK a ÚVN Praha
10´
20. Dlouhodobé výsledky osteotomií kolenního kloubu10´
Bartoníček J.
Klinika traumatologie pohybového aparátu 1. LF UK a ÚVN Praha
30. Rizika a komplikace časné zátěže po open wedge vysoké tibiální osteotomii10´
dlahou iBalance
Bartoš R., Bajnar L., Šedivý P.
Klaudiánova nemocnice Mladá Boleslav
Oběd: 11.15 – 12.15 hod.
12.30 - 13.30 hod.
V. BLOK: Terapie defektů chrupavky
Předsednictvo: Trč T., Handl M., Šťastný E.
21. Současné možnosti terapie defektů chrupavky
Havlas V.
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN v Motole Praha
8´
22. Mozaiková plastika
Kos P., Handl M.
8´
23. Implantace heterologního implantátu8´
Šťastný E.
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN v Motole Praha
24.Chondrograft8´
Handl M., Kos P.
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN v Motole Praha
25. Řešení OCD pomocí NTC chondrograftu na našem pracovišti8´
Neckař P.
Krajská zdravotní a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem o. z.
26.MACI
Trč T.
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN v Motole Praha
8´
27. Má stimulační terapie kmenovými buňkami budoucnost?8´
Stehlík D., Trč T., Havlas V.
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN v Motole Praha
13. 30 – 14.30 hod.
V. BLOK: Náhrady kolenního kloubu
Předsednictvo: Kopečný P., Schovanec J., Pilnáček J.
31. Unikondylární náhrada
Frýdl J., Němec J.
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN v Motole Praha
8´
32. Totální náhrada
Trč T.
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN v Motole Praha
8´
33. Revisní náhrada kolenního kloubu
Kopečný Z.
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN v Motole Praha
8´
34. Komplikace operační léčby
Schovanec J.
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN v Motole Praha
8´
35. Déza kolena hřebem
Vrzala J.
Masarykova nemocnice Ústí nad Labem - Krajská zdravotní, a.s.
8´
36. Infikovaná endoprotéza
Pilnáček J.
Nemocnice Kladno, Ortopedicko-úrazové oddělení
8´
14.30 – 15.00 hod.
V. BLOK: Varia
Předsednictvo: Trč T., Vrzala J.
37. TEP kořenového kloubu palce ruky - první zkušenosti
Jurča J.
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Krajská zdravotní a.s.
8´
38. MOVEMENT Náhrada palce nohy - první zkušenosti Jurča J., Vrzala J.
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Krajská zdravotní a.s.
8´
39. Metis - první zkušenosti a kritický pohled
Trč T., Teyssler P.
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN v Motole Praha
8´
Zakončení kongresu 15.00 hod.
SESTERSKÁ SEKCE
Čtvrtek 12. 12. 2013
15.00 – 17. 00 hod.
od 14.00 hod.: Registrace účastníků
Předsednictvo: Hlásková H., Lánová O.
1.
Korekční osteotomie – kazuistika15´
Hlásková H.
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN v Motole Praha
2.
Pacient s gonartrózou-pohled sestry na ambulanci15´
Petráčková I.
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN v Motole Praha
3.
Ošetřovatelská kazuistika u pacienta s gonartrózou
a následnou imlantací totální endoprotézy
Kohlová E., Novotná J.
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN v Motole Praha
4.
Pooperační péče o pacienty po OP kolene na JIP15´
Jakubíčková E., Šimková J.
Krajská nemocnice Liberec a.s., Neurocentrum JIP
5.
TEP kolenního kloubu15´
Šárová I.
Krajská zdravotní a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, Ortopedie – operační sál
6.
Komplikace TEP kolena15´
Sedláčková P., Urbanová M.
Krajská zdravotní a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, Ortopedie – operační sál
Krajská zdravotní a.s., Masarykova nemocnice Teplice
7.
RHB po TEP kolene 15´
Lánová O., Kubertová M. Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN v Motole Praha
Diskuse ke všem přednáškám
20.00 hod. Společenský večer
Do sesterské sekce lze přihlašovat své aktivní účasti do 7. 12. 2013!
15´
ORGANIZAČNÍ INFORMACE
PŘIHLÁŠKY K ÚČASTI
Registrace na sympozium probíhá on-line na webových stránkách
www.ortopedicke-centrum.cz : sekce REGISTRACE -> REGISTRACE ÚČASTNÍK
REGISTRAČNÍ POPLATKY
zaplacený
do 30. 11. 2013
zaplacený
od 1. 12. 2013 a na místě
Lékaři
SZP a studenti
350 Kč
200 Kč
500 Kč
250 Kč
SPOLEČENSKÝ VEČER
zaplacený
do 30. 11. 2013
600 Kč
zaplacený
od 1. 12. 2013 a na místě
700 Kč
UBYTOVÁNÍ
Lázeňský dům Beethoven, Lázeňský sad 2, Teplice
Ubytování za osobu na jednu noc (včetně snídaně)
750 Kč/lůžko
(konaný dne 12. 12. 2013)
STRAVOVÁNÍOběd
100 Kč/osobu
CERTIFIKÁTY
Lékařská sekce: Bude hodnocena kreditními body ČLK.
Sesterská sekce: Bude hodnocena vzdělávacími body ČAS.
Fyzioterapeuti: Budou hodnoceni body UNIFY.
PARKOVÁNÍ
V prostorách Lázní Teplice v Čechách a. s.
200 Kč/automobil/2 dny
PLATBY
Platby je nutné uhradit na číslo účtu:
27-3401960217/0100 KB a.s., pobočka Ústí n. L.
variabilní symbol:
rodné číslo
konstantní symbol:
0308
Veškeré platby se považují za zálohy a jsou uvedeny včetně DPH. Daňový doklad bude předán účastníkům v průběhu konání
sympozia u pokladny.
ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ
ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o.
Jednatel: MUDr. Pavel Kacerovský
Střekovské nábřeží 51
400 03 Ústí nad Labem
Project Manager: Bc. Martina Vlaháčová
Mobilní telefon: +420 603 870 040
E-mail: [email protected]
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu
v Ústí nad Labem v oddílu C, vložce 16205.
VYSTAVOVATELÉ A PARTNEŘI SYMPOZIA
přihlášeni do 27. 11. 2013
GENERÁLNÍ PARTNER
BAYER s.r.o.
VYSTAVOVATELÉ
AquaKlim, s.r.o.
Alinex Kácovská s.r.o.
Aspironix, s.r.o.
easyMed s.r.o.
GLYNN BROTHERS CHEMICALS Prague, spol. s r.o.
Green Swan Pharmaceuticals CR, a.s.
IBI spol. s r.o.
Noviere s.r.o.
ORTMEDIC s.r.o.
sanofi-aventis, s.r.o.
Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o.
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky
Download

xvi. vánoční ortopedické sympozium pozvánka