INFORMACE
Cíle
• Získat základní znalosti o používaných
materiálech, jejich vlastnostech a označení.
• Seznámit se se zásadami hodnocení plastových
dílů, možnými příčinami vzniku vad a způsoby
odstranění.
• Získat základní informace v oblasti
zpracovatelských technik.
• Seznámit se s nástroji využívaných při
zpracování plastů.
• Získat základní informace o problematice
forem a péči o ně.
Organizátor
Místo konání
Hotel Akademie Hrubá Voda
Hrubá Voda 59, 783 61 Hlubočky u Olomouce
Tel.: 585 157 153
E-mail: [email protected]
www.hotelhrubavoda.cz
DTO CZ, s.r.o.
Držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009
Akreditace MŠMT ČR, MPSV ČR, MV ČR, ČIA ČR
Pověření SÚJB, ČSJ-EOQ
Mariánské náměstí 480/5
709 28 Ostrava-Mariánské Hory
Tel.: 595 620 111
E-mail: [email protected]
Kontakt
Ing. Kateřina Látalová, Ph.D.
manažer vzdělávání
Tel: 595 620 170
E-mail: [email protected]
•
Ing. Pavel Hercík, Ph.D.
Tel.: 602 572 956
E-mail: [email protected]
Upozornění!
• Ubytování si každý účastník objednává a hradí
sám. Při rezervaci uvádějte název kurzu –
“Plastikářská MINI akademie pro NEtechnology”.
• Orientační cena za pokoj: jednolůžkový 880 Kč
dvoulůžkový 1 360 Kč
KURZ
Plastikářská MINI akademie
pro NEtechnology
Cena kurzu
5 800 Kč (+ 21 % DPH)
Sleva ve výši 20 % pro druhého účastníka z firmy.
7. – 8. listopadu 2013
Olomouc
V ceně je zahrnuto občerstvení po celou dobu kurzu
a obědy.
PŘIHLÁŠKA ke kurzu – vyplňte prosím na druhé straně
Plastikářská MINI akademie pro NEtechnology
7. – 8. 11. 2013
Cena studijního programu: 5.800,- Kč + příslušná hodnota DPH (21 %).
Sleva ve výši 20 % pro druhého účastníka z firmy.
V ceně je zahrnuto občerstvení po celou dobu kurzu a obědy.
V ceně nejsou zahrnuty náklady na ubytování a dopravu účastníků.
Stornovací podmínky:
Storno přihlášky je akceptováno písemnou formou.
Bezplatné storno závazné přihlášky akceptováno 30 a více pracovních dní před zahájením studia.
Při odhlášení 15 až 29 dní bude účtován storno poplatek ve výši 30 % ceny kurzu.
Storno poplatek v době kratší než 14 pracovních dní před zahájením studia a v jeho průběhu činí
100 % ceny, popřípadě účastník za sebe může vyslat náhradníka.
Odesláním této závazné přihlášky účastník přijímá výše uvedené podmínky.
Určeno pro
všechny pracovníky, jejichž práce je jakkoliv vztažena k problematice plastů:
personalisty
návrh a vývoj
příprava a organizace výroby
nákup a prodej
apod.
1
Materiály
5
Vstřikování plastů, vstřikovací proces
1.1
Základní pojmy o polymerech
5.1
Princip vstřikování plastů, popis technologie
1.2
Základy chování plastů
5.2
Vstřikovací stroje
1.3
Amorfní a krystalické
5.3
Popis vstřikovacího procesu, rozdělení na jednotlivé fáze
1.4
Základní polymery – výroba, vlastnosti, použití
5.4
Smrštění výlisků
1.5
Základní přísady do plastů
5.5
Faktory ovlivňující kvalitu výstřiku
5.6
Tg a Tm pro vybrané materiály
2
Hodnocení plastových dílů, vady a příčiny jejich vzniku
5.7
Speciální typy vstřikování
2.1
Rozdělení příčin vad
5.8
Závěrečné shrnutí, dotazy a diskuse nad tématem
2.2
Vady zjevné
2.3
Vady vnitřní
6
Nástroje a formy
2.4
Popis vad a jejich příčiny
6.1
Druhy nástrojů:
2.5
Možnosti řešení
nástroje pro vstřikování,
nástroje pro vytlačování,
nástroje pro ostatní technologie.
3
Základní zpracovatelské techniky
3.1
Přípravné operace
6.2
Přípravky k údržbě nástrojů
3.2
Válcování
6.3
Význam údržby nástrojů
3.3
Lisování
6.4
Etapy péče o nástroje
3.4
Tvarování
6.5
Závěrečné shrnutí, dotazy a diskuze
3.5
Zpracování kapalných systémů
3.6
Doplňkové technologie
www.dtocz.cz
-------------------------------------------------------------------------
PŘIHLÁŠKA ke kurzu Plastikářská MINI akademie pro NEtechnology: 7. – 8. 11. 2013
4
Vytlačování
4.1
Princip vytlačování
Příjmení a jméno, titul účastníka: ……………………………………............……….............................
4.2
Vytlačovací stroje
Datum a místo narození: ...................................................................................................................
4.3
Vytlačovací hubice (hlavy)
4.4
Vytlačování trubek a profilů
4.5
Vytlačování desek a fólií
4.6
Speciální typy vytlačování
4.7
Faktory ovlivňující vlastnosti vytlačovaných výrobků
Tel.: …………………...…… Fax: ………………...…………. E-mail: …………......…………………….
4.8
Provozní data pro nejčastěji vytlačované materiály
IČ: ……………............ DIČ: …………………...… Bankovní spojení: ……………………........………
4.9
Zkratky a obchodní názvy materiálů
Způsob platby – ve prospěch účtu: 64804761/0100 u KB Ostrava, variabilní symbol: 18 17 13 01
4.10
Praktické příklady, ukázky a diskuze během celé přednášky
DTO CZ, s.r.o.: IČ 47666439, DIČ: CZ47666439
4.11
Závěrem dotazy, diskuze
Název firmy: ………………………………….......................................................................................
Adresa včetně PSČ …………………………………............................................................................
Zapsán v OR: …………………………………………….......................................................................
Datum a podpis
• Platba bude: fakturou / převodem na účet
..............................................................
INFORMACE
Cíle
• Získat základní znalosti o používaných
materiálech, jejich vlastnostech a označení.
• Seznámit se se zásadami hodnocení plastových
dílů, možnými příčinami vzniku vad a způsoby
odstranění.
• Získat základní informace v oblasti
zpracovatelských technik.
• Seznámit se s nástroji využívaných při
zpracování plastů.
• Získat základní informace o problematice
forem a péči o ně.
Organizátor
Místo konání
Hotel Akademie Hrubá Voda
Hrubá Voda 59, 783 61 Hlubočky u Olomouce
Tel.: 585 157 153
E-mail: [email protected]
www.hotelhrubavoda.cz
DTO CZ, s.r.o.
Držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009
Akreditace MŠMT ČR, MPSV ČR, MV ČR, ČIA ČR
Pověření SÚJB, ČSJ-EOQ
Mariánské náměstí 480/5
709 28 Ostrava-Mariánské Hory
Tel.: 595 620 111
E-mail: [email protected]
Kontakt
Ing. Kateřina Látalová, Ph.D.
manažer vzdělávání
Tel: 595 620 170
E-mail: [email protected]
•
Ing. Pavel Hercík, Ph.D.
Tel.: 602 572 956
E-mail: [email protected]
Upozornění!
• Ubytování si každý účastník objednává a hradí
sám. Při rezervaci uvádějte název kurzu –
“Plastikářská MINI akademie pro NEtechnology”.
• Orientační cena za pokoj: jednolůžkový 880 Kč
dvoulůžkový 1 360 Kč
KURZ
Plastikářská MINI akademie
pro NEtechnology
Cena kurzu
5 800 Kč (+ 21 % DPH)
Sleva ve výši 20 % pro druhého účastníka z firmy.
7. – 8. listopadu 2013
Olomouc
V ceně je zahrnuto občerstvení po celou dobu kurzu
a obědy.
PŘIHLÁŠKA ke kurzu – vyplňte prosím na druhé straně
Plastikářská MINI akademie pro NEtechnology
7. – 8. 11. 2013
Cena studijního programu: 5.800,- Kč + příslušná hodnota DPH (21 %).
Sleva ve výši 20 % pro druhého účastníka z firmy.
V ceně je zahrnuto občerstvení po celou dobu kurzu a obědy.
V ceně nejsou zahrnuty náklady na ubytování a dopravu účastníků.
Stornovací podmínky:
Storno přihlášky je akceptováno písemnou formou.
Bezplatné storno závazné přihlášky akceptováno 30 a více pracovních dní před zahájením studia.
Při odhlášení 15 až 29 dní bude účtován storno poplatek ve výši 30 % ceny kurzu.
Storno poplatek v době kratší než 14 pracovních dní před zahájením studia a v jeho průběhu činí
100 % ceny, popřípadě účastník za sebe může vyslat náhradníka.
Odesláním této závazné přihlášky účastník přijímá výše uvedené podmínky.
Určeno pro
všechny pracovníky, jejichž práce je jakkoliv vztažena k problematice plastů:
personalisty
návrh a vývoj
příprava a organizace výroby
nákup a prodej
apod.
Download

MINI plastikari 2013.cdr