INFORMACE
Cíle
Místo konání kurzu
• Zlepšit komunikační dovednosti, získat přehled
o pracovněprávních vztazích.
• Rozšířit praktické zkušenosti mistrů:
- jak řídit
- jak monitorovat
- jak řešit konflikty
• Zvýšit efektivitu řízení výkonu
a konkurenceschopnosti pracovníků.
• Naučit se vhodně zadávat, kontrolovat
a hodnotit úkoly.
• Prohloubit dovednosti potřebné k úspěšnému
zvládnutí všech hlavních činností mistra.
• Pomoci k potřebné změně v myšlení mistrů
a následném přenášení nového myšlení
na jimi řízené pracovníky.
DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
Ostrava-Mariánské Hory, 709 28
Cena kurzu
19.200,- Kč bez DPH = 23.232,- Kč včetně 21 % DPH
každý další účastník z jedné firmy:
18.000,- Kč bez DPH = 21.780,- Kč včetně 21 % DPH
V ceně je zahrnuto malé občerstvení po celou
dobu kurzu, obědy a podpůrné materiály k výuce.
Jednotlivé moduly
Organizátor
AKREDITOVANÝ KURZ
Lze absolvovat zvlášť.
DTO CZ, s.r.o.
držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009
akreditace MŠMT ČR, MPSV ČR, MV ČR, ČIA ČR
pověření SÚJB, ČSJ-EOQ
Mariánské náměstí 480/5
709 28 Ostrava-Mariánské Hory
Tel.: +420 595 620 111
E-mail: [email protected]
Cena za 1. modul: 3.174,- Kč bez DPH
3. 840,- Kč vč. 21 % DPH
Možnosti ubytování v blízkosti místa kurzu
Kontakt
Helena Ličková, manažer vzdělávání
Tel: +420 595 620 113, +420 606 638 548
E-mail: [email protected]
Harmony Club Hotel
tel.: + 420 596 611 320
http://www.harmonyclub.cz
Penzion EXOTIC
tel.: + 420 721 112 266
http://www.ubytovani-ostrava.com
Penzion D.M.Z.
tel.: + 420 739 352 029
http:[email protected]
Upozornění
Dopravu a případné ubytování si zajišťuje a hradí
každý účastník sám.
www.dtocz.cz
VEDOUCÍ PROVOZU, MISTR/MISTROVÁ
od 14. ledna do 23. dubna 2015
Určeno pro
mistry výroby
vedoucí výroby
vedoucí v první linii řízení zaměstnanců
vedoucí pracovních týmů ve výrobních organizacích
OSOBNOST MISTRA
1. modul, 14. – 15. 1.
- Role mistra = význam a funkce mistra v organizaci
firmy a při řízení lidí – mistr jako manažer
- Pracovní činnosti mistra
- Mistr a jeho práce s lidmi
- Sebepoznání a poznávání druhých lidí
- Mistr řídí (PDCA) skupinu lidí
- Styly řízení
MOTIVACE A OSOBNÍ ROZVOJ
(techniky identifikace a popisu)
- Analogie a synergie
- Podstata procesních změn
- Technické zlepšování (svinutí a rozbalení)
- Techniky řešení (5proč, Rybí kost, aj.)
- Aplikace inovace v praxi
2. modul, 28. – 29. 1.
TÝMOVÁ PRÁCE
5S a LEAN MANUFACTURING
7. modul, 8. – 9. 4.
3. modul, 11. – 12. 2.
- Organizované a uspořádané pracoviště
- Přidaná hodnota práce (vs. plýtvání)
- Prevence chyb a vad – POKA JOKE, JIDOKA
- Logistika v práci
- Magie Layout (schéma pracoviště a ergonomie)
- Vizualizace – pomocník v řízení
PRACOVNĚ-PRÁVNÍ PROBLEMATIKA
- Požadavky standardů na kvalitu
- Kvalita v procesech (hlavní a podpůrné)
- Kontrola a mezikontrola (sebekontrola)
- Evidence chyb a vad a návrhy řešení
- Zlepšování procesů a postupů (techniky)
- Aplikace a zlepšování v praxi (FMEA aj.)
6. modul, 25. – 26. 3.
- Týmy a pracovní skupiny
- Život pracovního týmu (od nadšení po vyhoření)
- Delegování úkolů
- SMART princip práce
- Specifika autonomních týmů
- Role v týmech
- Znalost strategie firmy a ztotožnění
se strategií – východisko pro komunikaci
- Komunikace jako hlavní nástroj mistra
při práci s lidmi
- Prezentační dovednosti
- Konflikty a asertivita
- Řešení problémů
KVALITA A NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ
5. modul, 11. – 12. 3.
- Definování problémů
- Motivace – význam a teorie motivace
- Co mě motivuje a co motivuje ostatní
- Osobní příklad – nejlepší způsob motivace
- Význam motivace v práci mistra
(motivace a inspirování)
- Využití motivace v řídící práci a příklady
- Osobní rozvoj mistra
STRATEGIE A KOMUNIKACE
KREATIVITA A INOVACE V PRÁCI MISTRA
4. modul, 25. – 26. 2.
- To podstatné ze zákoníku práce
- Interní a externí zaměstnanec
- Práce přesčas, jiná, převedení apod.
- Rotace pracovníků
- Repetitorium BOZP
- Kvalifikace a školení
- Praktická zkouška, vyhodnocení, závěr školení
8. modul, 22. – 23. 4.
INFORMACE
Cíle
Místo konání kurzu
• Zlepšit komunikační dovednosti, získat přehled
o pracovněprávních vztazích.
• Rozšířit praktické zkušenosti mistrů:
- jak řídit
- jak monitorovat
- jak řešit konflikty
• Zvýšit efektivitu řízení výkonu
a konkurenceschopnosti pracovníků.
• Naučit se vhodně zadávat, kontrolovat
a hodnotit úkoly.
• Prohloubit dovednosti potřebné k úspěšnému
zvládnutí všech hlavních činností mistra.
• Pomoci k potřebné změně v myšlení mistrů
a následném přenášení nového myšlení
na jimi řízené pracovníky.
DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
Ostrava-Mariánské Hory, 709 28
Cena kurzu
19.200,- Kč bez DPH = 23.232,- Kč včetně 21 % DPH
každý další účastník z jedné firmy:
18.000,- Kč bez DPH = 21.780,- Kč včetně 21 % DPH
V ceně je zahrnuto malé občerstvení po celou
dobu kurzu, obědy a podpůrné materiály k výuce.
Jednotlivé moduly
Organizátor
AKREDITOVANÝ KURZ
Lze absolvovat zvlášť.
DTO CZ, s.r.o.
držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009
akreditace MŠMT ČR, MPSV ČR, MV ČR, ČIA ČR
pověření SÚJB, ČSJ-EOQ
Mariánské náměstí 480/5
709 28 Ostrava-Mariánské Hory
Tel.: +420 595 620 111
E-mail: [email protected]
Cena za 1. modul: 3.174,- Kč bez DPH
3. 840,- Kč vč. 21 % DPH
Možnosti ubytování v blízkosti místa kurzu
Kontakt
Helena Ličková, manažer vzdělávání
Tel: +420 595 620 113, +420 606 638 548
E-mail: [email protected]
Harmony Club Hotel
tel.: + 420 596 611 320
http://www.harmonyclub.cz
Penzion EXOTIC
tel.: + 420 721 112 266
http://www.ubytovani-ostrava.com
Penzion D.M.Z.
tel.: + 420 739 352 029
http:[email protected]
Upozornění
Dopravu a případné ubytování si zajišťuje a hradí
každý účastník sám.
www.dtocz.cz
VEDOUCÍ PROVOZU, MISTR/MISTROVÁ
od 14. ledna do 23. dubna 2015
Určeno pro
mistry výroby
vedoucí výroby
vedoucí v první linii řízení zaměstnanců
vedoucí pracovních týmů ve výrobních organizacích
Download

Informace o kurzu ke stažení (ve formátu PDF)