DTO CZ, s.r.o.
držitel certifikátu
držitel
certifikátu
ČSN
EN ISO
9001:2009
ČSN EN ISO 9001:2009
KVALITA – QUALITY 2011
17. – 18. května 2011, Ostrava
May 17 – 18, 2011 in Ostrava, Czech Republic
ročník konference s mezinárodní účastí
conference with international participation
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TU
KATEDRA KONTROLY A ŘÍZENÍ JAKOSTI
AKCE JE POŘÁDÁNA V RÁMCI NÁRODNÍHO PROGRAMU KVALITY 2011
Motto:
„20 let cesty ke kvalitě“
Vážené dámy a pánové, milí kolegové a partneři,
i když se to nechce věřit, uplynou v letošním roce již dvě desítky let, kdy jsme přivítali na konferenci v Ostravě první účastníky z řad
našich i zahraničních odborníků, špičkových manažerů a profesionálů kvality, pedagogů a studentů SŠ, VŠ a univerzit abychom
společně prodiskutovali nejnovější zkušenosti a aktuální trendy v oblasti podnikového řízení.
Postupně jsme vstoupili do éry, kdy kvalita je samozřejmostí a podnikatelský úspěch už není dán pouze ekonomickými parametry.
Do hry vstoupila politika, sociologie, psychologie, kultura, etika, společenská odpovědnost... Byla to dlouhá cesta a my si
dovolujeme všechny naše příznivce pozvat na toto jubilejní už dvacáté setkání plně ve smyslu výše uvedeného motta a s plným
vědomím známé skutečnosti – kdyby člověk cestu neviděl, nemohl by jít dál.
Na setkání s Vámi a Vašimi partnery se těší
prof. Ing. Růžena Petříková, CSc.
ředitelka DTO CZ
AKCE JE POŘÁDÁNA POD ZÁŠTITOU Ing. MARTINA KOCOURKA, MINISTRA PRŮMYSLU A OBCHODU ČR
ODBORNÍ GARANTI KONFERENCE:
prof. Ing. Růžena Petříková, CSc. – ředitelka DTO CZ, s.r.o.
prof. Ing. Jaroslav Nenadál, CSc. – KKŘJ VŠB TU Ostrava
PŘÍPRAVNÝ VÝBOR:
REALIZAČNÍ TÝM:
Ing. Mgr. Petra Halfarová – VŠB TU Ostrava
Helena Ličková
doc. Ing. Milan Hutyra, CSc. – VŠB TU Ostrava
Ing. Gabriela Kašoková
Ing. Daniel Jarchovský – ČEZ, a.s., Praha
Jana Polláková
Ing. Jiří Kalabis – OHL ŽS, a. s. Brno
Žofia Nenadálová
Ing. Petr Kunčický, CSc. – TOQUM, s. r. o., Ostrava
Anna Karásková
prof. Ing. Jaroslav Nenadál, CSc. – VŠB TU Ostrava
Jana Vávrová
prof. Ing. Růžena Petříková, CSc. – DTO CZ, s.r.o., Ostrava
Ing. Pavel Hercík, Ph.D.
Ing. Alena Plášková, CSc. – ČSJ Praha
prof. Ing. Jiří Plura, CSc. – VŠB TU Ostrava
Ing. Alan Vápeníček, CSc. – DTO CZ, s.r.o., Ostrava
ČESTNÉ PŘEDSEDNICTVO KONFERENCE:
• doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. – generální ředitel Třineckých železáren, a.s.
• doc. Ing. Daniel Hanus, CSc. EUR ING – předseda ČSVTS
• Ing. Miroslav Jedlička – předseda České společnosti pro jakost
• prof. Ing. Jaroslav A. Jirásek, DrSc. – profesor mezinárodního strategického řízení
• doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. – rektor VŠP, a.s. Ostrava
• Ing. Hana Krbcová – ředitelka divize personalistika ČEZ, a.s.
• Ing. Antonín Láznička – Ostravské vodárny a kanalizace a. s.
• Ing. Ladislav Macka – generální ředitel Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s.
• Ing. Ladislav Majchrák – MASM, s.r.o., Žilina, Slovensko
• Ing. Jaroslav Palas – hejtman Moravskoslezského kraje
• prof. Ing. Růžena Petříková, CSc. – ředitelka DTO CZ, s.r.o.
• Ing. Pavel Ryšánek – vedoucí NIS-PK
• Ing. Jan Světlík – generální ředitel Vítkovice Machinery Group
• JUDr. Ing. Robert Szurman – předseda Rady kvality ČR
• doc. Ing. Pavel Švejda, CSc., FEng. – Asociace inovačního podnikání ČR
• prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – rektor VŠB TU Ostrava
SEKRETARIÁT KONFERENCE
DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, 709 28 Ostrava-Mariánské Hory
Tel.: +420 595 620 111, +420 595 620 113 • Fax: +420 596 625 749 • E-mail: [email protected] • http://www.dtocz.cz
HLAVNÍ PROGRAM KONFERENCE
DOPROVODNÉ PROGRAMY
ÚTERÝ 17. KVĚTNA 2011
SETKÁNÍ KATEDER A PEDAGOGŮ ZABÝVAJÍCÍCH SE
MANAGEMENTEM KVALITY 2011
l Místo konání:
VŠB TU Ostrava-Poruba, rektorát, místnost D 206
(v hlavní budově areálu VŠB TU)
Registrace účastníků konference
l Termín konání:
16. května 2011, od 13.00 hod.
Plenární jednání
Vystoupení významných tuzemských i zahraničních odborníků
a představitelů vedení našich úspěšných podniků.
l Odborný garant:
prof. Ing. Jaroslav Nenadál, CSc.
l Tématické zaměření:
Systémy řízení škol
l Program:
1. Systémy manažérstva kvality na vysokých
školách
doc. Ing. Helena Čierna, PhD., Ekonomická fakulta UMB
Banská Bystrica, SR
Kongresový sál DTO CZ
9:00 – 10:00
10:00 – 17:00
lll
2. Systém řízení lidských zdrojů ve školách ve vazbě
na systém hodnocení a odměňování
pedagogických pracovníků
Mgr. Blanka Hrbková Hrudková,
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Praha
STŘEDA 18. KVĚTNA 2011
3. Diskuse k tématům
DTO CZ
Jednání v odborných sekcích:
l Kontakt:
9:00 – 15:05 • Kvalita v řízení průmyslu a stavebnictví
• Metody a nástroje managementu kvality
a neustálého zlepšování
• Společenská odpovědnost organizací
• Lidé – zdroj kvality, znalostí a Excelence organizací
• Kvalita v energetice
• Doktorandská sekce
• Posterová sekce
p. Renata Zavadilová, prof. Ing. Jaroslav Nenadál, CSc.
tel.: 596 994 214, e-mail: [email protected]
tel.: 596 994 217, e-mail: [email protected]
katedra KKŘJ FMMI, VŠB TU Ostrava
17. listopadu, 708 33 Ostrava-Poruba
SPOLEČENSKÝ VEČER
l Místo konání:
LANDEK PARK – HORNICKÉ MUZEUM
l Termín konání:
17. května 2011, od 19:30 hod.
Slavnostní předávání ocenění
Malá módní show Magic Helena
K tanci a poslechu hraje americko-česká kapela
L. A. Sunday s Terezou Polk
Raut
Pro zájemce připraveno sfárání “do dolu”
PLENÁRNÍ JEDNÁNÍ
17. května 2011
Energize Your Enterprise Become World Class
Mr. Joseph A.De Feo – Juran Institute, Inc., Southbury, USA
DTO CZ, 10:00 – 17:00 hodin
Odborný garant: prof. Ing. Růžena Petříková, CSc.
prof. Ing. Jaroslav Nenadál, CSc.
Zahájení
prof. Ing. Růžena Petříková, CSc. – ředitelka DTO CZ, s.r.o.
Ing. Martin Kocourek – ministr průmyslu a obchodu ČR
Aspekty Strategie Národní Politiky Kvality pro období
2011-2015
JUDr. Ing. Robert Szurman – předseda Rady kvality ČR
Projekt společenské odpovědnosti v MSK
Ing. Jaroslav Palas – hejtman Moravskoslezského kraje
Vysokoškolské vzdělávání a výzkum v regionu
prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – rektor VŠB TU Ostrava
Projekt NOVÉ VÍTKOVICE
Ing. Jan Světlík – generální ředitel, Vítkovice Machinery Group
Budoucnost jaderné energetiky v České republice
Ing. Dana Drábová, Ph.D. – předsedkyně Státního úřadu pro jadernou
bezpečnost, Praha
Diskuse
Procesně řízená organizace
doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. – generální ředitel, Třinecké železárny, a.s.
Vliv kvality leadershipu na výkonnost organizace
Ing. Hana Krbcová – ČEZ, a.s., Praha
Cesta paradoxu
Mr. Stewe Unwin – Access to Excellence Co Ltd., Preston,
United Kingdom
Diskuse
Základní změny revidované mezinárodní normy
ISO 19011:2012
Ing. Miroslav Staněk – Barum Continental a.s., Otrokovice
Kultúra kvality a kultúra bezpečnosti – podobnosti
a rozdielnosti
prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc. – Technická univerzita v Košiciach,
Slovensko
Programy podpory malého a středního podnikání
poskytované ČMZRB
Ing. Ladislav Macka – generální ředitel, Českomoravská záruční
a rozvojová banka a.s., Praha
Kvalita v automobilovom priemysle dnes a pokroky
v tomto desaťročí
doc. Ing. Ján Lešinský, CSc. – STU Bratislava, Slovensko
Autogramiáda nové knihy
přestávka – oběd
Změna firemní kultury začíná vzděláváním
Ing. Alan Vápeníček, CSc. – DTO CZ, s.r.o.
KVALITA V ŘÍZENÍ PRŮMYSLU
A STAVEBNICTVÍ
18. května 2011
13:05 – 13:35 Asset Management – budúcnosť v riadení
cestného hospodárstva
doc. Ing. Mária Trojanová, PhD. – Žilinská
univerzita, Žilina, Slovensko
přestávka – občerstvení
DTO CZ, 9:00 – 15:05 hodin
Odborný garant: Ing. Petr Kunčický, CSc., Ing. Jiří Kalabis
09:00 – 09:30 Management rizik
doc. Ing. Helena Zídková, PhD. – ZČU Plzeň
09:35 – 10:05 Sebehodnocení podle Modelu EFQM
v praxi – Týmová práce
Ing. Richard Spurný – Ostrava
přestávka – občerstvení
10:30 – 11:00 Nástroje pro dosažení vysoké kvality
údržby
prof. Ing. Václav Legát, DrSc. – ČZU,
Technická fakulta, Praha 6-Suchdol
14:00 – 14:30 Jakost v jiném světle
Ing. Petr Čamlík – Transroll CZ s.r.o., Lednice
14:35 – 15:05 Elektronická řízená dokumentace v praxi
Ing. Stanislav Marszalek – TCL DigiTrade s.r.o.
(IBM Business Partner), Dobrá
METODY A NÁSTROJE
MANAGEMENTU KVALITY
A NEUSTÁLÉHO ZLEPŠOVÁNÍ
18. května 2011
11:05 – 11:35 Logistika v automobilovém průmyslu
Ing. Dagmar Dreiseitelová
– Hayes Lemmerz Czech, s.r.o., Ostrava
přestávka – oběd
12:30 – 13:00 Príprava sériovej výroby
v automobilovom priemysle
Ing. Marek Polák – Volkswagen Bratislava, spol. s r.o.,
Slovensko
DTO CZ, 9:00 – 15:05 hodin
Odborný garant: prof. Ing. Jiří Plura, CSc.
09:00 – 09:30 Využití vícerozměrné ztrátové funkce
v řízení kvality
prof. RNDr. Josef Tošenovský, CSc. – VŠB TU Ostrava
INFORMACE naleznete také na www.dtocz.cz
ÚČASTNICKÝ POPLATEK:
UBYTOVÁNÍ:
Bez DPH
Včetně 20 % DPH
1) pro 1 účastníka
4.600,- Kč
5.520,- Kč
2) pro autory přednášek a posterů
3.600,- Kč
4.320,- Kč
3) pro 2. účastníka z jedné firmy
4.000,- Kč
4.800,- Kč
4) pro doktorandy (prezenční studium)
1.000,- Kč
1.200,- Kč
5) účastnický poplatek za 1 den
2.500,- Kč
3.000,- Kč
6) setkání kateder
zdarma
•
•
•
•
•
•
•
•
•••
Hotel Harmony Club, ul. 28 října, Ostrava-Mariánské Hory,
tel.: +420 596 611 320
(5 minut pěšky od DTO CZ, možnost parkování u hotelu)
Hotel Harmony Club bude poskytovat účastníkům konferenční slevy – při registraci
je nutno tuto informaci uvést.
Clarion Congress Hotel Ostrava, Zkrácená 2703, Ostrava-Zábřeh,
tel.: +420 596 702 807
(dojezd k DTO CZ tramvají č. 11 a 3 cca 15 minut, možnost parkování
u hotelu)
Ubytování se platí hotově v recepci hotelu.
Další možnosti a informace najdete na www.ostrava-info.cz
ve prospěch účtu Komerční banky Ostrava č. 64804761/0100
SWIFT KÓD: KOMBC Z PP •IBAN ÚČTU: CZ 400 10000000000 64 804 761
ve prospěch účtu CitiBank Ostrava č. 5000357002/2600
SWIFT KÓD: CITICZPX •IBAN ÚČTU: CZ 6826000000005000357002
variabilní symbol 27 11 11 00
DTO CZ: IČ: 47666439, DIČ: CZ47666439
SWIFT KÓD: KOMBC Z PP
IBAN ÚČTU: CZ 400 10000000000 64 804 761
•••
Řádně vyplněnou přihlášku s potvrzením o zaplacení
účastnického poplatku zašlete na adresu:
DTO CZ, s.r.o.
Sekretariát Q 2011
Mariánské náměstí 480/5
709 28 Ostrava-Mariánské Hory
l
l
Účastnický poplatek zahrnuje – hlavní program, společenský večer, doprovodný
program, občerstvení a stravování po dobu konání konference ve výši 600 Kč, sborník.
Účastnický poplatek nezahrnuje – náklady na ubytování a dopravu účastníků
do místa konání konference Q 2011.
Platbu poukažte:
Ubytování si můžete zajistit individuálně v následujících zařízeních:
tel.: +420 595 620 113
fax: +420 596 625 749
E-mail: [email protected]
JEDNACÍ JAZYKY:
•••
čeština, slovenština, angličtina (tlumočení zajištěno)
•••
DOPRAVA DO MÍSTA KONÁNÍ KONFERENCE:
l
z nádraží ČD Ostrava-Svinov tramvaj č. 3, 4, 8, 9
l
z Hlavního nádraží ČD tramvaj č. 8
l
z Ústředního autobusového nádraží Ostrava tramvaj č. 4, 8, 9, 11, 12
Vystoupit vždy na zastávce Mariánské náměstí !
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK 15. KVĚTNA 2011
POZNÁMKY:
l Na jednu přihlášku je možno přihlásit i více účastníků.
l Pokud se po přihlášení a zaplacení účastnického poplatku
konference nezúčastníte a nepošlete za sebe ani náhradníka,
zašleme Vám poštou sborník, účastnický poplatek nevracíme.
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA KVALITA 2011
OZNÁMENÍ O PLATBĚ
splatné dne: ....................................................
Potvrzujeme, že jsme uhradili účastnický poplatek za:
Účastník (příjmení, jméno, titul): ..................................................................................................................
Organizace (název, adresa, PSČ):.............................................................................................................
Pracovní zařazení: ......................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
(příjmení, jméno, titul)
Celkovou částku: ......................................................................... Kč (včetně 20 % DPH)
prostřednictvím příkazu k úhradě
Tel.: ................................................................. E-mail: ................................................................................
Účast na programu (zájem/volbu označte křížkem)
16. 5.
17. 5.
na vrub účtu: ......................................................................................
Setkání kateder
ve prospěch účtu:
64804 761/0100
u KB Ostrava
Doprava autobusem na společenský večer
variabilní symbol:
27 11 11 00
Ano, chci sfárat “do dolu”
konstantní symbol:
308
Plenární jednání
Společenský večer
sekce Kvalita v řízení průmyslu a stavebnictví
18. 5.
sekce Metody a nástroje managementu kvality a neustálého zlepšování
Datum odeslání příkazu k úhradě: ............................................
sekce Společenská odpovědnost organizací
sekce Lidé – zdroj kvality, znalostí a Excelence organizací
sekce Kvalita v energetice
IČ příkazce: .................................................... DIČ příkazce: ................................................................
Doktorandská sekce
Razítko a podpis příkazce:
2. účastník z jedné firmy - sleva na vložném
Podpis účastníka:
Datum:
Razítko a podpis vysílající organizace
Pozn.: Oznámení o platbě vyplňte shodně s příkazem k úhradě.
Konference dle novely DPH podléhají základní sazbě daně.
09:35 – 10:05 Metody SPC při porušení předpokladu
neměnnosti parametrů rozdělení
prof. Ing. Darja Noskievičová, CSc. – VŠB TU
Ostrava
SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST
ORGANIZACÍ
přestávka – občerstvení
18. května 2011
DTO CZ, 9:00 – 15:05 hodin
Odborný garant: Ing. Alena Plášková, CSc.
10:30 – 11:00 Dynamický přístup k systému řízení aneb
návrat ke kořenům – KVALITĚ produktu
i života
Jaroslav Bílý – OHL ŽS, a.s., Brno
09:00 – 09:30 Co přináší norma ISO 26000?
Ing. Eva Štejfová – ÚNMZ, Praha
11:05 – 11:35 Analýzou auditů ke zlepšování kvality
a řešení problémů
Ing. Markéta Lajczyková – UNIGEO a.s., Ostrava
přestávka – oběd
12:30 – 13:00 Význam akreditace v kontextu neustálého
zlepšování
Ing. Eva Černá, Ph.D. – ČIA Praha
09:35 – 10:05 Firemní společenská odpovědnost v praxi
Ing. Vilém Berka, Ph.D., Simona Kaňoková – ČEZ, a.s.
přestávka – občerstvení
10:30 – 11:00 Malá firma a CSR
Ing. Bohuslav Dvořák – DVOŘÁK LESY, SADY,
ZAHRADY s.r.o., Ostrava-Petřkovice
11:05 – 11:35 CSR není věda a (skoro) nic nestojí
Ing. Přemysl Filip, MSc. – Vodafone CR, a.s., Praha
13:05 – 13:35 Manažérstvo rizík akreditovaného
laboratória
doc. Ing. Imrich Dufinec, CSc. – IDEEX-Kalibračné
laboratórium, s.r.o., Košice, Slovensko
přestávka – oběd
12:30 – 13:00 Jak prokazovat společenskou
odpovědnost v ČR?
Ing. Alena Plášková, CSc., Ing. Pavel Ryšánek
– Rada kvality ČR
Certifikační značka FRIENDLY EMPLOYRER
Ing. Lenka Adamčíková – CQS Praha
13:05 – 13:35 Rovné příležitosti – výzkum
Petra Kubálková – APERIO-Společnost pro zdravé
rodičovství, Praha
LIDÉ – ZDROJ KVALITY, ZNALOSTÍ
A EXCELENCE ORGANIZACÍ
18. května 2011
DTO CZ, 9:00 – 15:05 hodin
Odborný garant: prof. Ing. Růžena Petříková, CSc.
prof. Ing. Jaroslav Nenadál, CSc.
přestávka – občerstvení
14:00 – 14:30 Poptávka po ISO 26000 v Evropě
Ing. Martina Ortová, Ph.D. – Technická univerzita
09:00 – 09:30 Systém vzdělávání a přípravy
zaměstnanců
Mgr. Petr Odehnal – ČEZ, a.s., Praha
v Liberci
14:35
KULATÝ STŮL – Příklady dobrých praxí
Podnikatelská sféra
Ing. Tomáš Nejedlo – Business Leaders Forum,
Praha
Veřejná správa
Martin Blaho – KPMG Česká republika, Praha
Pracovně právní vztahy
PaedDr. Pavel Skácelík, Ph.D. – Českomoravská
konfederace odborových svazů, Praha
09:35 – 10:05 Model kvality na soukromé vysoké škole
doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.,
prof. Ing. Vítězslav Zamarský, CSc. – VŠP, a.s.
Ostrava
přestávka – občerstvení
10:30 – 11:00 Manažer vůdce
Ing. Šárka Janků, Ph.D. – Sedliště
11:05 – 11:35 Budování týmu interních školitelů
ve výrobních firmách
Mgr. Radka Šušková – New Dimension, s.r.o.,
Frýdek-Místek
přestávka – oběd
12:30 – 13:00 Teorie a systémy bez lidí jsou k ničemu
doc. Ing. Peter Ponický , PhD. – Trenčianská
univerzita A. Dubčeka, Trenčín, Slovensko
10:30 – 11:00 Od auditů k sebehodnocení
Ing. Bohumil Syrovátka – ČEZ a.s.,
Divize výkonného ředitele, Praha
11:05 –11:35
13:05 – 13:35 Outsourcing nebo Insourcing?
Ing. Ivana Kyselová Košková, Ph.D.
– Gradua-CEGOS s.r.o., Praha
Lidé klíčem k transformaci společnosti
Ing. Czeslaw Kura, MBA
– PRO NORTH CZECH a.s., Třinec
KVALITA V ENERGETICE
18. května 2011
DTO CZ, 9:00 – 15:05 hodin
Odborný garant: Ing. Daniel Jarchovský
09:00 – 09:30 Praktické zkušenosti se zaváděním
procesního řízení
Ing. Daniel Jarchovský, Ing. Miroslav Jakubec
– ČEZ a.s., Divize výkonného ředitele, Praha
09:35 – 10:05 Aplikace metody pro stanovení nákladů
na kvalitu v jaderné elektrárně
Temelín
Ing. Karel Chadim – ČEZ a.s.,
Divize výkonného ředitele, Praha
přestávka – občerstvení
Implementácia integrovaného systému
manažérstva v podmienkach
slovenských elektrární, a.s.
Ing. Richard Bíro – Slovenské elektrárne, a.s.,
Bratislava, Slovensko
přestávka – oběd
12:30 – 13:00 Dobrá praxe při výkladu vyhlášky SÚJB
č. 309/2005 Sb. o zajišťování technické
bezpečnosti vybraných zařízení
Ing. Jiří Veselý – Státní úřad pro jadernou
bezpečnost, Praha
13:05 – 13:35 Zavádění řízení životnosti ve společnosti
ČEZ a jeho vazba na výkon činností
v Inspekčním orgánu ČEZ, a. s.,
pro technická zařízení č. 4026
Ing. Radovan Šťastný, Ing. Jarmila Bielczyková
– ČEZ a.s., Divize výroba, Dětmarovice
přestávka – občerstvení
14:00 – 14:30 SMART GRIDS
Ing. Milan Špatenka – ČEZ a.s.,
Divize distribuce, Praha
14:35 – 15:05 Standardy kvality a rizika v elektrizační
soustavě
Ing. Pavel Kraják – ČEZ Distribuce, a.s.,
Úsek řízení sítí, Děčín
DOKTORANDSKÁ SEKCE
18. května 2011
DTO CZ, 9:00 – 15:05 hodin
Odborný garant: Ing. Mgr. Petra Halfarová
09:00 – 09:30 Kvalita dnešních studentů vysokých škol
z pohledu praxe
Ing. Pavel Puff – ČEZ, a.s., Praha
09:35 – 10:05 Plánovanie kvality
Ing. Andrea Danková – Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Slovensko
přestávka – občerstvení
10:30 – 11:00 Hodnotenie kvality riadenia výskumných
projektov
Ing. Anna Nagyová – Technická univerzita
v Košiciach, Slovensko
11:05 – 11:35 Využití fuzzy logiky při řízení procesů
Ing. Martina Kohoutová – VŠB TU Ostrava
přestávka – oběd
12:30 – 13:00 Alokácia disponibilných prostriedkov
na opravy a údržbu
Ing. Martin Markuliak – Žilinská univerzita, Žilina,
Slovensko
13:05 – 13:35 Czech Culture Code for Home
Mgr. Maia Ozdemir – Univerzita T. Bati ve Zlíně
přestávka – občerstvení
14:00 – 14:30 Metody práce s autokorelovanými daty
v SPC bez použití modelu
Bc. Jan Fridrich – VŠB TU Ostrava
14:35 – 15:05 Proč se společnostem nedaří úspěšně
a efektivně aplikovat statistickou regulaci
procesu?
Ing. Michaela Kelblerová – VŠB TU Ostrava
Ekonomické aspekty vybraných nástrojů
managementu kvality
Ing. Mgr. Petra Halfarová – VŠB TU Ostrava
POSTEROVÁ SEKCE
18. května 2011
DTO CZ, 9:00 – 15:05 hodin
Management jakosti u Hasičského záchranného sboru
ČR: operační a informační střediska a jejich zákazníci
Ing. Marek Gašparín – Hasičský záchranný sbor
Moravskoslezského kraje
Projektové řízení a jeho využití
Dr. Ing. Petr Řeháček – auditor
Budovanie systému kvality na Univerzite Mateja Bela
v Banskej Bystrici
Ing. Zuzana Závadská, doc. Ing. Ján Závadský, PhD.
– Ekonomická fakulta UMB, Poprad, Slovensko
Ing. Kamila Pástorová – Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu,
Poprad, Slovensko
Partneři konference
s.r.o.
Mediální partneři
Kvalita pro život
odborný pololetník
K
ÍČE
AL
DTO CZ
D TO
CZ
(dříve
Dům te
chniky
Ostrav
a)
Parkoviště
H
NA SHLEDANOU – SEE YOU
KVĚTEN – MAY 2012
Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.
HOTEL
HARMONY
CLUB
Download

Q2011Velká nová verze.cdr