Architektura a urbanismus ve středoevropském prostoru
mezinárodní konference studentů doktorského studia
čtvrtek / 20. listopadu 2014 : konference
08:30—09:00
09:00—09:10
09:10—09:30
09:30—09:50
09:50—10:10
10:10—10:30
10:50—11:05
11:05—11:25
11:25—11:45
registrace účastníků
zahájení konference
Udržitelný rozvoj
Ing. arch. Alžbeta Križánková (FA STU) ...... 40 rokov vývoja udržateľnej architektúry na Slovensku
Ing. arch. Ing. Jozef Veselský (FA STU) ...... Pohľadový betón v kontexte udržateľného rozvoja
Ing. arch. Karol Görner (FA STU) ...... Sídliská a ich udržateľnosť – hľadanie pomeru medzi intenzifikáciou a zachovaním pôvodného stavu
Ing. arch. Petronela Pagáčová (FA STU) ...... Potenciály a limity environmentálnych stratégií v historickom prostredí
přestávka na kávu
Kvalita bydlení
12:05—12:25
12:25—12:45
Ing. arch. Marta Bímová (FA VUT) ...... Specifické formy bydlení – cohousing
Ing. arch. Jana Kubcová (FA ČVUT), Ing. arch. Veronika Bešťáková ...... P erspektivy realizace cohousingu v České republice
v prostředí městském, předměstském, příměstském a venkovském
Mgr inż. arch. Zuzanna Napieralska (PW) ...... Advanced technologies and revitalization of the single-family residential architecture
from Polish socialism period
Ing. arch. Vojtěch Sigmund (FA ČVUT) ...... Sociální bydlení realizované svépomocí
Ing. Martin Šilha (FA ČVUT) ...... Možnosti využití hédonické regrese pro stanovení odpovídající hodnoty vybraných aspektů bydlení
12:45—13:45
přestávka na oběd
11:45—12:05
13:45—14:05
14:05—14:25
14:25—14:45
14:45—15:05
15:05—15:25
15:25—15:45
15:45—16:00
16:00—16:20
16:20—16:40
16:40—17:00
17:00
Proměna a přeměna
Ing. arch. Štefan Bekeš (FA STU) ...... Revitalizácia obytnej budovy Stufenhochhaus
Ing. arch. Jan Havlík (FA VUT) ...... Prostějov – město moderní architektury
Mgr. et Bc. Klára Jeništová (FF UPOL) ...... Kroměříž ve víru svobody
Ing. arch. Zuzana Ondrejková (FA STU) ...... Aktuálne trendy pri obnove hradov na území Slovenska
Ing. arch. Alexandra Škrinárová (FA STU) ...... Obnova stredovekých mestských opevnení na území Slovenska
Ing. arch. Tereza Bartošíková (FA STU) ...... Miznúci obraz industriálneho Slovenska – hlinikáreň v Žiari nad Hronom
přestávka na kávu
Chytré město
Mgr. Art. Peter Búš (FA ČVUT) ...... Emergencia v urbánnom prostredí, agentovo orientovaná simulácia rekonfigurácie prostredia
Mgr. Bc. Jindřich Felcman (FA ČVUT) ...... Dostupnost volné krajiny pro obyvatele krajských měst ČR – rozdíly mohou být zásadní
Ing. arch. Pavel Stříteský ...... miniBrownfields Brno: na hraně mezi urbánní taktikou a strategií
zakončení konference
pátek / 21. listopadu 2014 : doprovodný program pro účastníky konference
09:30—12:00
exkurze ...... Bastion u Božích muk (MCA Atelier)
...... Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, 160 00 Praha 6 — akvárium 152-153 — kolokvium.fa.cvut.cz
:
Download

Architektura a urbanismus ve středoevropském prostoru