Unie jógy, o.s.
Ohradské náměstí 1628/7, 155 00 Praha 5 – Stodůlky
sdružený právní subjekt
České asociace Sport pro všechny, o.s.
Krajský podzimní seminář jógy v Havířově
Termín
18.10.2014
Místo konání
Městská sportovní hala, vedle nemocnice (býv. Hala Slávia), ul. Astronautů
2, Havířov-Město, malá tělocvična
Spojení
autobusem ze žst. Havířov linky 401, 403 (cca 7 min.), autem – možnost parkování
Program
8:15 – 9:00 prezence, kontrola průkazů, platby
9:00 - 13:00
·
·
·
Civilizační choroby a jóga
Pět základních orgánů, které řídí naše tělo
Jak vznikají civilizační choroby a jak jim pomocí jógy předejít
Cvičení a relaxační techniky
Lektor
Zdenka Gelnarová
Vložné
jednotné 250,- Kč (platba na místě)
S sebou
Vhodný cvičební oděv, přezůvky, cvičební podložku, příp.deku nebo polštářek.
Cvičitelský průkaz (akce je hodnocena 2 kreditními body), pro členy UJ pak
průkaz UJ pro zapsání úhrady členského poplatku.
Na semináři bude vybírán od členů UJ členský příspěvek pro rok 2014.
Členský příspěvek činí 200,- Kč/rok pro učitele jógy, 100,- Kč/rok pro cvičence.
Osoby nad 70 let a jsou členy UJ bez jakéhokoliv poplatku.
Informace pro zájemce o školení učitelů jógy :
–
Školení III. třídy - bude se konat ve školicím středisku na Čichnové v termínech 23.-24.1., 27.28.2., 27.-28.3. 2015 – INFO: Dr. Skalická, tel. 737 939 905, [email protected]
– Školení II. třídy – info na semináři Milan Procházka, tel. 604 141 402, [email protected]
Na seminář se není nutno hlásit předem, ale přijďte prosím včas.
Na akci Vás srdečně zvou
Stuchlý Lubomír & Fischerová Eva
Vedení Unie jógy pro Moravskoslezský kraj
Občanské sdružení zapsané v registru MV ČR, č.j. VSC/1-11 942/92-R
Telefon: +420 722 603 256, fax: +420 377 823 580
[email protected], www.unie-jogy.cz
IČO: 63834821, DIČ: 006-63834821
Bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Praha 5 – Smíchov, číslo účtu: 19-1459230277/0100
Download

Krajský podzimní seminář jógy v Havířově