Ing. Vladimír Mikulík, [email protected],
OKNSS/SNSaL/DCL/DÚ
Aktualizácia k 30.11. 2014
Ver. 1_2014
Zoznam Súhlasov na použitie leteckého pozemného zariadenia v civilnom letectve
Dopravný úrad oznamuje, že v súlade s § 24 zákona č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydal nasledovné „Súhlasy na použitie leteckého
pozemného zariadenia v civilnom letectve“
Číslo
súhlasu
Názov leteckého
pozemného zariadenia
Typové označenie leteckého
pozemného zariadenia
Výrobca / Žiadateľ
2006
LPZ-S001/2006
LPZ-S002/2006
LPZ-S003/2006
LPZ-S004/2006
LPZ-S005/2006
Letiskový znak - dráhový,
rolovací, osvetlený
(Svetelné letiskové
návestidlo a jeho nosná
konštrukcia)
Oddeľovacie prúdové
izolačné letiskové
transformátory typu LTT
Vysokonapäťový
letiskový kábel
Nízkonapäťové káble
koncovky a prívody
TZP-E
TRANSCON ELECTRONIC SYSTEMS, spol.
s r.o. Ohradské náměstí 5, 150 00 PRAHA 5
LTT 30; 45; 65; 100; 150; 20 0;
300
s prevodom
prúdu 8,3/6,6 A a 6,6/6,6 A
s uzemnením a bez uzemnenia
HSJ Plast s.r.o., Rastislavova 2,
901 01 Malacky
5 CHAU 1x6
3 CHAU 1x6
FLXY 1x6
FLXCY 1x6
FLYY 1x6
FLYCY 1x6
5 CHAU 6K
5 CHAU 6D
CHAU 6k/d
3 CHAU 6k
3 CHAU 6d
3 CHAU 6k/d
0,75
0,75
0,75
0,75
0,25
CGSU 2x2,5
CGSU 2x2,5V
CGSU 2x2,5Z
CGSU 2x2,5V/Z
CSA 2x2,5V
Zariadenie na konverziu a
RMCDE
distribúciu radarových dát
HSJ Plast s.r.o., Rastislavova 2,
901 01 Malacky
HSJ Plast s.r.o., Rastislavova 2,
901 01 Malacky
Comsoft, GmbHKarlsruhe, BRD
Rhode&Schwarz, Gmbh & Co.KG81670
München, BRD
Špeciálne systémy a software, a.s. Svrčia ul.,
841 04 BRATISLAVA 4
LPZ-S006/2006
VHF/UHF Transceiver
XT 4460A
LPZ-S007/2006
VHF/UHF Transceiver
XU 251;XU 221; XD 231;
Rhode&Schwarz, Gmbh & Co.KG81670
SU 251;SU 221; SD 231; EU 23A München, BRD
ED 231A; XU 250A;XD 230A
LPZ-S008/2006
LPZ-S009/2006
Prekážkové návestidlo
malej svietivosti –
typ A, typ B
T 94 006 b
Stožiar s lámacou spojkou MM 10, BrCo20kN
LPZ-S012/2006
Centrálny monitorovací
systém pre vyhodnotenie
CAT II / IIIA
LPZ-S013/2006
Integrovaný
meteorologický systém
LPZ-S014/2006
AŽD Praha
EVAN s.r.o., Havelková 16,
841 03 Bratislava
MicroStep - MIS s.r.o., Čavojského 1,
841 14 Bratislava
CMS / CAT IIIA
ATP spol. s r. o.Polianky 5,
844 24 Bratislava
IMS series 3
MicroStep - MIS s.r.o., Čavojského 1,
841 14 Bratislava
Elektrický zdrojový
agregát
Katja
ELTECO a.s., Rosinská cesta 15,
010 01 Žilina
LPZ-S015/2006
Elektrický zdrojový
agregát
Vanda
ELTECO a.s., Rosinská cesta 15,
010 01 Žilina
LPZ-S016/2006
VHF polohový maják
systému ILS
Marker Beacon M 3100
Standard Elektrik Lorenz AG,Stuttgart, BRD
LPZ-S017/2006
Elektrický zdrojový
agregát
Petra
ELTECO a.s., Rosinská cesta 15,
010 01 Žilina
LPZ-S018/2006
Zdroj nepretržitého
napájania
ST (A2S 3047)
ELTECO a.s., Rosinská cesta 15,
010 01 Žilina
LPZ-S019/2006
Prekážkové návestidlo
malej svietivosti - typ A
HSL 18 (R) EX
ORGA, Strickledeweg 13,
3125 AT Schiedam, The Netherlands /
ALS s.r.o., Haburská 8,821 01 Bratislava
LPZ-S020/2006
Prekážkové návestidlo
malej svietivosti –
typ A, typ B
F 2.1
F 22
Thorn Europhane, 156 bd Haussman,
75 379 Paris, FRANCE/
ALS s.r.o., Haburská 8,821 01 Bratislava
LPZ-S021/2006
Svetelné letiskové
návestidlo
F 2.1
Thorn Europhane, 156 bd Haussman,
75 379 Paris, FRANCE/
ALS s.r.o., Haburská 8,821 01 Bratislava
LPZ-S022/2006
Prekážkové návestidlo
strednej svietivosti –
typ B
SEGS..L3K
SEGS23L3K, SEGS48L3K,
SEGS24L3K
Clampco Sistemi S.p.A, S.S. Pontebbana 103,
33031 Basiliano Udine – Italy/
ALS s.r.o., Haburská 8,821 01 Bratislava
LPZ-S023/2006
Prekážkové návestidlo
strednej svietivosti –
typ B, typ C
L 340 – xxx
L 340 – 864, L 340 – 63 C
ORGA, Strickledeweg 13,
3125 AT Schiedam, The Netherlands /
ALS s.r.o., Haburská 8,821 01 Bratislava
LPZ-S024/2006
Svetelné letiskové
návestidlo
LPZ-S025/2006
Elektrický zdrojový
agregát
92 302
Elektrosignál Praha a.s., U Výstaviště 17,
92 302 A, 92 302 B, 92 302 C, 92 170 05 Praha 7/
302 D,
Letisková spoločnosť Žilina a.s.Univerzitná
92 302 E, 92 302 F
1010 08 Žilina
AS-3-T 36 kVA
ČKD Praha/
Letisková spoločnosť Žilina a.s.Univerzitná
1010 08 Žilina
LPZ-S026/2006
Ovládací pult letiskových
94 104
svetelných návestidiel
Elektrosignál Praha a.s., U Výstaviště 17,
170 05 Praha 7/
Letisková spoločnosť Žilina a.s.Univerzitná
1010 08 Žilina
LPZ-S027/2006
Návestidlo svetelnej
zostupovej sústavy
92 292 A
Elektrosignál Praha a.s., U Výstavi ště 17,
170 05 Praha 7/
Letisková spoločnosť Žilina a.s.Univerzitná
1010 08 Žilina
LPZ-S028/2006
Systém na podporu
činnosti Medzinárodnej
kancelárie NOTAM
IntegMon
Litas spol s r.o.J. Donča 7,
960 01 Zvolen
LPZ-S029/2006
Regulátor konštantného
prúdu pre letiskové
svetelné sústavy
TCR . x
TRANSCON ELECTRONIC SYSTEMS, spol.
s r.o. Ohradské náměstí 5,
150 00 PRAHA 5
LPZ-S030/2006
Ovládací a monitorovací
systém
AMS . 2
TRANSCON ELECTRONIC SYSTEMS, spol.
s r.o. Ohradské náměstí 5,
150 00 PRAHA 5
LPZ-S031/2006
Prekážkové návestidlo
malej svietivosti - typ A,
typ B
PNL 1.1 /typ A/
PNL 1.2 /typ B/
AŽD Praha/
EVAN s.r.o., Havelková 16,
841 03 Bratislava
LPZ-S032/2006
Aneroid - zariadenie na
meranie atmosférického
tlaku
DPA 21
VAISALA Oy, Helsinki, Finland/
Slovenský hydrometeorologický ústav
Jeséniova 17,833 15 Bratislava
LPZ-S033/2006
Zariadenie na meranie
rýchlosti a smeru vetra
WA 21 M
VAISALA Oy, Helsinki, Finland /
Slovenský hydrometeorologický ústav
Jeséniova 17,833 15 Bratislava
LPZ-S034/2006
Zariadenie na meranie
RVR
MITRAS
VAISALA Oy, Helsinki, Finland /
Slovenský hydrometeorologický ústav
Jeséniova 17,33 15 Bratislava
LPZ-S035/2006
Terminál AFTN
ADAMS, InteGmon
FREQUENTIS AG Innovationsstraße 1, A –
1100 Vienna, AUSTRIA
LPZ-S036/2006
Systém fúzie a
spracovania radarových
dát
ARTAS
EUROCONTROL, THALES
LPZ-S037/2006
Kontrolný odpovedač
SSR
BD 441/002
BECKER FLUGFUNKWERK GMBH
LPZ-S038/2006
Rádiová a telefónna
dispečerská ústredňa
GAREX 210 A
GAREX AS
LPZ-S039/2006
Rádiová a telefónna
dispečerská ústredňa
PTU 160 DS
VV ZLT
LPZ-S040/2006
VHF Rádiostanica
AR 4201
BELL Technologies Inc.
LPZ-S041/2006
UHF zariadenie na
meranie vzdialenosti,
DME
DME 1020
BUTLER National Corporation
LPZ-S042/2006
VHF všesmerový
rádiomaják, VOR
DVOR 432
Alcatel Air Navigation Systems GmbH
LPZ-S043/2006
Systém na tvorbu leteckej
SKAIP
informačnej príručky
Avitech spol. s r.o. Škultétyho 1,
831 04 Bratislava
LPZ-S044/2006
Podporný systém k
EPOS
systému EUROCAT 2000
RLP š.p.
LPZ-S045/2006
Systém riadenia letovej
prevádzky
LPZ-S046/2006
EUROCAT 2000
AIRSYS ATM
UHF zariadenie na
meranie vzdialenosti,
DME
DME FSD 40
Alcatel Air Navigation Systems GmbH
LPZ-S047/2006
UHF zariadenie na
meranie vzdialenosti,
DME
DME FSD 45
Alcatel Air Navigation Systems G mbH
LPZ-S048/2006
Systém presných
približovacích
rádiomajákov, ILS
ILS 400
Alcatel Air Navigation Systems GmbH
LETVIS
ALES a.s., Soblahovská 2050,
911 01 Trenčín
LPZ-S049/2006
Systém rádiolokačného a
procedurálneho riadenia
Nahradený LPZ-S-079/2006
LPZ-S050/2006
VHF Rádiostanica
PAE B 5610
Park Air Electronics
LPZ-S051/2006
Systém presných
približovacích
rádiomajákov, ILS
PHL 7002
PHILIPS
LPZ-S052/2006
Nesmerový rádiomaják,
NDB
TDV 100
VV RLP
LPZ-S053/2006
Prekážkové návestidlo
malej svietivosti - typ A
OBL - 048 A
OBL - 230 A
Leonics CO LTD/
Amicus SK s.r.o., Koreszova 9,
909 01 Skalica
LPZ-S054/2006
Primárny prehľadový
radar
RL - 41
TESLA Pardubice
LPZ-S055/2006
Monopulzný sekundárny
radar, MSSR
RSM 970
Thomson CSF
LPZ-S056/2006
VHF všesmerový
rádiomaják, VOR
DVOR 4000
Standard Elektrik Lorenz AG,Stuttgart, BRD
LPZ-S057/2006
Systém presných
približovacích
rádiomajákov, ILS
ILS 4000
Standard Elektrik Lorenz AG,Stuttgart, BRD
LPZ-S058/2006
Nesmerový rádiomaják,
NDB
SN 436
Alcatel Air Navigation S ystems GmbH
LPZ-S059/2006
Nesmerový rádiomaják,
NDB
SS 800 A
Southern Avionics
LPZ-S060/2006
VHF/UHF multikanálový
rádioprijímač
XT452U
Rhode&Schwarz, Gmbh & Co.
KG81670 München, BRD
LPZ-S061/2006
Primárny prehľadový
radar
RL - 64
TESLA Pardubice
LPZ-S062/2006
Merač koeficientu trenia
ADR / FM
Delta Army s. r. o. Olomoucká 34,
783 35 Horka nad Moravou, Česká republika
94 819
Elektrosignál Praha a.s., U Výstaviště 17,
170 05 Praha 7/
Letisková spoločnosť Žilina a.s.Univerzitná
1010 08 Žilina
ZKP T 4.5
Elektrosignál Praha a.s., U Výstaviště 17,
170 05 Praha 7/
Letisková spoločnosť Žilina a.s.Univerzitná
1010 08 Žilina
LPZ-S063/2006
Letecký svetelný maják
LPZ-S064/2006
Zdroj konštantného
elektrického prúdu
LPZ-S065/2006
Oddeľovacie prúdové
izolačné letiskové
transformátory
TJI 45; 65; 100; 200; 300; SL
Kablex Malacky a.s./
Letisková spoločnosť Žilina a.s.Univerzitná
1010 08 Žilina
LPZ-S066/2006
Prekážkové návestidlo
strednej svietivosti - typ
A, typ B
FG 2000 B
FG 2000B biele – typ A; FG
2000B červené – typ B
Honeywell Airport Systems/
Sofim s.r.o. , Zelený pruh 99,140 02 Praha 4
LPZ-S067/2006
Prekážkové návestidlo
malej svietivosti –
typ A
RTO 25.3x
RTO 25.31, RTO 25.32
Honeywell Airport Systems/
Sofim s.r.o. , Zelený pruh 99,140 02 Praha 4
LPZ-S068/2006
Prekážkové návestidlo
malej svietivosti –
typ B
Dialight 860
Dialight Corporation, 1501 Route 34 South,
Farmingdale NJ 07727, USA/
Sofim s.r.o. , Zelený pruh 99,140 02 Praha 4
LPZ-S069/2006
Prekážkové návestidlo
strednej svietivosti –
typ A, typ B
FG 3000 B
Honeywell Airport Systems/
Sofim s.r.o. , Zelený pruh 99,140 02 Praha 4
LPZ-S070/2006
Svetelné letiskové
návestidlo
RTO 25.21
Honeywell Airport Systems/
Sofim s.r.o. , Zelený pruh 99,140 02 Praha 4
LPZ-S071/2006
Svetelné letiskové
návestidlo
ATR
Honeywell Airport Systems/
Sofim s.r.o. , Zelený pruh 99,140 02 Praha 4
LPZ-S072/2006
Návestidlo svetelnej
zostupovej sústavy
PWF 52
Honeywell Airport Systems/
Sofim s.r.o. , Zelený pruh 99,140 02 Praha 4
LPZ-S073/2006
Zábleskové svetelné
letiskové návestidlo
ASL 40
Honeywell Airport Systems
Sofim s.r.o. , Zelený pruh 99, 140 02 Praha 4
LPZ-S074/2006
Oddeľovacie prúdové
izolačné letiskové
transformátory
NTR 45/1; NTR 100/1;
NTR 200/1; NTR 300/1
LPZ-S075/2006
Upevňovacie diely –
viečko, lámacia spojka
FF-S
BK1
BK2
BK3
Honeywell Airport Systems
Sofim s.r.o. , Zelený pruh 99, 140 02 Praha 4
Honeywell Airport Systems
Sofim s.r.o. , Zelený pruh 99, 140 02 Praha 4
LPZ-S076/2006
LPZ-S077/2006
LPZ-S078/2006
Stožiar pre zostupové
svetelné návestidlá
GFK
Honeywell Airport Systems
Sofim s.r.o. , Zelený pruh 99, 140 02 Praha 4
Letiskový znak - dráhový,
TGS
rolovací, osvetlený
Honeywell Airport Systems
Sofim s.r.o. , Zelený pruh 99, 140 02 Praha 4
Návestidlo svetelnej
zostupovej sústavy
PU 3L
Thorn Europhane, 156 bd Haussman,
75 379 Paris, FRANCE
TRANSCON ELECTRONIC SYSTEMS, spol. s
r.o. Ohradské náměstí 5, 150 00 PRAHA 5
LPZ-S079/2006
Systém rádiolokačného a
procedurálneho riadenia
LETVIS
LETVIS EXT/S; LETVIS MRT;
LETVIS FDP/S; LETVIS LEDIS/S;
LETVIS COM; LETVIS MC;
LETVIS RDP; LETVIS FDP/EDD;
LETVIS FDP/OPL; LETVIS
FDP/FDO; LETVIS LEDIS/ATC;
LETVIS MON; LETVIS SIM/P SP;
LETVIS SIM/INS
LPZ-S080/2006
Prekážkové návestidlo
malej svietivosti - typ B
OBL - 048 B
OBL - 230 B
Leonics CO LTD
Amicus SK s.r.o., Koreszova 9, 909 01 Skalica
WERMA 280 LED
WERMA Signaltechnik GmbH + Co.KG,
Dürbheimer Str. 15,
78 604 Rietheim – Weilheim, DE
Amicus SK s.r.o., Koreszova 9, 909 01 Skalica
D 264
Dialight Corporation, 1501 Route 34 South,
Farmingdale NJ 07727, USA
Sofim s.r.o. , Zelený pruh 99, 140 02 Praha 4
ALES a.s., Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín
LPZ-S081/2006
Prekážkové návestidlo
malej svietivosti - typ A
LPZ-S082/2006
Prekážkové návestidlo
strednej svietivosti typ C
LPZ-S083/2006
Zdroj nepretržitého
napájania
Masterys
ELTECO a.s., Rosinská cesta 15,
010 01 Žilina
LPZ-S084/2006
Zdroj nepretržitého
napájania
Delphys
ELTECO a.s., Rosinská cesta 15,
010 01 Žilina
LPZ-S085/2006
Jednosmerný napájací
zdroj
BZX
ELTECO a.s., Rosinská cesta 15, 010 01
Žilina
LPZ-S086/2006
Jednosmerný napájací
zdroj
NTX
ELTECO a.s., Rosinská cesta 15,
010 01 Žilina
CAT 3406
Caterpillar Inc., Old Glenarm Road,
Larne, Northern Ireland
Phoenix Zeppelin s.r.o., Partizánska cesta 89,
974 01 Banská Bystrica
CAT 3508
Caterpillar Inc., Old Glenarm Road,
Larne, Northern Ireland
Phoenix Zeppelin s.r.o., Partizánska cesta 89,
974 01 Banská Bystrica
UPS CAT 250
Caterpillar Inc. P.O.Box 610,
Mossville 61552-0610, USA
Phoenix Zeppelin s.r.o., Partizánska cesta 89,
974 01 Banská Bystrica
LPZ-S087/2006
Elektrický zdrojový
agregát
LPZ-S088/2006
Elektrický zdrojový
agregát
LPZ-S089/2006
Zdroj nepretržitého
napájania
NZ2
Phoenix Zeppelin s.r.o., Lipová 72,
Modlenice, Česká republika
Phoenix Zeppelin s.r.o., Partizánska cesta 89,
974 01 Banská Bystrica
BA 200
Delta-Box, 10 rue de Madrid,ZI des
Macherins, 894 70 Moneteau, France
ALS s.r.o., Haburská 8, 821 01 Bratislava
Zdroj nepretržitého
napájania
PL
ELTECO a.s., Rosinská cesta 15,
010 01 Žilina
LPZ-S093/2006
Zdroj nepretržitého
napájania
PS
ELTECO a.s., Rosinská cesta 15,
010 01 Žilina
LPZ-S094/2006
Svetelné letiskové
návestidlo svetlometné
nadzemné
92 201
Elektrosignál Praha a.s., U Výstaviště 17,
170 05 Praha 7
LPZ-S095/2006
Zábleskové svetelné
letiskové návestidlo
92 401
Elektrosignál Praha a.s., U Výstaviště 17,
170 05 Praha 7
LPZ-S096/2006
Svetelné letiskové
návestidlo
IN - ATS
Thorn Europhane, 156 bd Haussman,
75 379 Paris, FRANCE
LPZ-S097/2006
Svetelné letiskové
návestidlo
IN - RN
Thorn Europhane, 156 bd Haussman,
75 379 Paris, FRANCE
LPZ-S098/2006
Svetelné letiskové
návestidlo
IN - RC
Thorn Europhane, 156 bd Haussman,
75 379 Paris, FRANCE
LPZ-S099/2006
Svetelné letiskové
návestidlo
IN - RT
Thorn Europhane, 156 bd Haussman,
75 379 Paris, FRANCE
LPZ-S100/2006
Svetelné letiskové
návestidlo
EL - EAH
Thorn Europhane, 156 bd Haussman,
75 379 Paris, FRANCE
LPZ-S101/2006
Svetelné letiskové
návestidlo
IN - RE
Thorn Europhane, 156 bd Haussman,
75 379 Paris, FRANCE
LPZ-S102/2006
Svetelné letiskové
návestidlo
EL - ATS
Thorn Europhane, 156 bd Haussman,
75 379 Paris, FRANCE
LPZ-S103/2006
Svetelné letiskové
návestidlo
EL - AT/ATT
Thorn Europhane, 156 bd Haussman,
75 379 Paris, FRANCE
LPZ-S104/2006
Svetelné letiskové
návestidlo
IN - SBW
Thorn Europhane, 156 bd Haussman,
75 379 Paris, FRANCE
LPZ-S105/2006
Svetelné letiskové
návestidlo
IN - TOC
Thorn Europhane, 156 bd Haussman,
75 379 Paris, FRANCE
LPZ-S106/2006
Svetelné letiskové
návestidlo
IN - TOW
Thorn Europhane, 156 bd Haussman,
75 379 Paris, FRANCE
LPZ-S107/2006
Svetelné letiskové
návestidlo
IN - ATC
Thorn Europhane, 156 bd Haussman,
75 379 Paris, FRANCE
LPZ-S108/2006
Svetelné letiskové
návestidlo
EL - ATF
Thorn Europhane, 156 bd Haussman,
75 379 Paris, FRANCE
LPZ-S090/2006
Energocentrum
LPZ-S091/2006
Prekážkové návestidlo
strednej svietivosti - typ B
LPZ-S092/2006
LPZ-S109/2006
Návestidlo svetelnej
zostupovej sústavy
PAPI PBA
Thorn Europhane, 156 bd Haussman,
75 379 Paris, FRANCE
LPZ-S110/2006
Svetelné letiskové
návestidlo
EL - EAM
Thorn Europhane, 156 bd Haussman,
75 379 Paris, FRANCE
LPZ-S111/2006
Svetelné letiskové
návestidlo
43 321
Elektrosignál Praha a.s., U Výstaviště 17,
170 05 Praha 7
LPZ-S112/2006
Napájací zdroj
zábleskovej sústavy
94 406
Elektrosignál Praha a.s., U Výstaviště 17,
170 05 Praha 7
LPZ-S113/2006
Vysokonapäťové káble,
koncovky a prívody
CHAU
CHAU
CHAU
CHAU
CHAU
LPZ-S114/2006
Zdroj konštantného
elektrického prúdu
ZKP T 5
LPZ-S115/2006
Zdroj konštantného
elektrického prúdu
CCR 665
2,5 č./0,5
6 č./0,5; 0,75; 3; 5; 5KD
10 č./5
4 č./0,1
4 č./0,25
Kablex Malacky a.s.
Elektrosignál Praha a.s., U Výstaviště 17,
170 05 Praha 7
Thorn Europhane, 156 bd Haussman,
75 379 Paris, FRANCE
2007
43 860
Eltodo Power s.r.o., divízia Elektrosignál,
Hvožďanská 2, 148 01 Praha 4
Vertical-priemyselné komíny a.s.,
Kopčianska 94A, 852 03 Bratislava
ML 121
ML 121HP
ML 121HP-O
TRANSCON ELECTRONIC SYSTEMS, spol.
s r.o. Ohradské náměstí 5, 150 00 PRAHA 5
TRP.1.X
TRANSCON ELECTRONIC SYSTEMS, spol.
s r.o. Ohradské náměstí 5, 150 00 PRAHA 5
Prekážkové návestidlo
strednej svietivosti typ B, typ C
D 264
Dialight Corporation, 1501 Route 34 South,
Farmingdale NJ 07727, USA
Sofim s.r.o. , Zelený pruh 99, 140 02 Praha 4
LPZ-S005/2007
Jednosmerný napájací
zdroj
BZ
ELTECO a.s., Rosinská cesta 15,
010 01 Žilina
LPZ-S006/2007
Integrovaný
meteorologický systém
IMS series 4
MicroStep - MIS s.r.o., Čavojského 1,
841 14 Bratislava
LPZ-S008/2007
Systém sprostredkovania
správ AFTN/AMHS
AMHS - SK
COMSOFT GmbH, Wachhausstr.5a,
D-76227 Karlsruhe, Germany
LPZ-S001/2007
Prekážkové návestidlo
malej svietivosti - typ A
LPZ-S002/2007
Letiskové svetelné
nadzemné návestidlo
všesmerové
LPZ-S003/2007
Napájací rozvádzač
paralelného letiskového
rozvodu
LPZ-S004/2007
LPZ-S009/2007
LPZ-S010/2007
Pasívny sledovací systém P3D - WS
Zdroj nepretržitého
napájania
MODULYS
ERA a.s. Prúmyslová 387,
530 03 Pardubice ČR
ERA SK s.r.o. Hálková 3,010 01 Žilina
ELTECO a.s., Rosinská cesta 15,
010 01 Žilina
2008
LPZ-S001/2008
LPZ-S002/2008
LPZ-S003/2008
Zariadenie na meranie
vzdialenosti DME
Zdroj konštantného
elektrického prúdu
Zdroj nepretržitého
napájania
DME 415/435
THALES ITALIA S.p.A. – Air Systems
Division Via E.Mattei, 1 200 64 Gorgonzola
(MI) - ITALY
ZKP T
ZKP-T
ZKP-T
ZKP-T
ZKP-T
Elektrosignál Praha a.s., U Výstaviště 17,
170 05 Praha 7
Letisko Piešťany a.s., Žilinská cesta 597/81
921 01 Piešťany
4
8
16
32
USV B 42
Siemens AG, D-8520 Erlangen, Germany
Letisko Piešťany a.s., Žilinská cesta 597/81
921 01 Piešťany
I - D5 - AT
Elektrosignál Praha a.s., U Výstaviště 17,
170 05 Praha 7
Letisko Piešťany a.s., Žilinská cesta 597/81
921 01 Piešťany
IL
IL
IL
IL
IL
ERNI Licht – Technik AG, Stationsstrasse 3 1,
CH-8306 Brüttisellen, Switzeland
TRANSCON ELECTRONIC SYSTEMS, spol. s
r.o. Ohradské náměstí 5,
150 00 PRAHA 5
LPZ-S004/2008
Ovládací a monitorovací
systém
LPZ-S005/2008
Letiskové svetelné
zapustené návestidlo
všesmerové
LPZ-S006/2008
Všesmerový zábleskový
maják pre heliporty
LPZ-S007/2008
Hlasový komunikačný
systém
LPZ-S008/2008
LED svetelný zdroj pre
prekážkové návestidlá
nízkej svietivosti
LPZ-S009/2008
Prekážkové návestidlo
nízkej svietivosti , typ B
BA 45
Delta-Box, 10 rue de Madrid, ZI des
Macherins, 894 70 Moneteau, France
ALS s.r.o., Haburská 8, 821 01 Bratisl ava
LPZ-S010/2008
Letiskové svetelné
zapustené dráhové
návestidlo jednosmerové
95 605 A ÷ D
ELTODO EG a.s., Novodvorská 1010/14,
142 01 Praha 4, Česká republika
LPZ-S011/2008
Prekážkové návestidlo
malej svietivosti typ A
43 860
ELTODO EG a.s., Novodvorská 1010/14,
142 01 Praha 4, Česká republika
LPZ-S012/2008
Ukazovateľ smeru vetra
95 808 A ÷ C,
95 809 A ÷ C
ELTODO EG a.s., Novodvorská 1010/14,
142 01 Praha 4, Česká republika
LPZ-S013/2008
258
258
258
258
258
AGM;
HPL;
HPM;
TEL
F 30
VCS 3020X Release 5.0
LED - Lamp E27 RTO, OTL
Ovládací pult letiskových
94 105
svetelných návestidiel
Thorn Europhane, 156 bd Haussman, 75 379
Paris, FRANCE
FREQUENTIS AG Innovationsstraße 1, A –
1100 Vienna, AUSTRIA
Honeywell Airport Systems GmbH,
Industriestr. 23-33, D-22880 Wedel, Germany
Sofim s.r.o. , Zelený pruh 99,140 02 Praha 4
ELTODO EG a.s., Novodvorská 1010/14,
142 01 Praha 4, Česká republika
LPZ-S014/2008
LPZ-S015/2008
Zdroj konštantného
elektrického prúdu
Všesmerové návestidlo
LPZ-S016/2008
Letiskové svetelné
zapustené dráhové
návestidlo obojsmerné
LPZ-S017/2008
Návestidlo svetelnej
zostupovej sústavy
ZKP - T.7
94 455 A ÷
94 457 A ÷
94 458 A ÷
94 459 A ÷
94 460 A ÷
H, 94 456 A ÷ H,
H,
H,
H,
H
ELTODO EG a.s., Novodvorská 1010/14,
142 01 Praha 4, Česká republika
95 302 A
ELTODO EG a.s., Novodvorská 1010/14,
142 01 Praha 4, Česká republika
95 651 A ÷ E
ELTODO EG a.s., Novodvorská 1010/14,
142 01 Praha 4, Česká republika
95 293
ELTODO EG a.s., Novodvorská 1010/14,
142 01 Praha 4, Česká republika
ELTODO EG a.s., Novodvorská 1010/14,
142 01 Praha 4, Česká republika
LPZ-S018/2008
Nosné konštrukcie
nadzemných návestidiel
Lámacia spojka, typ 93 002,
Kompletná trubka,
typ 93 302 a 93 312
Naklápacia ihla, typ 93 316
LPZ-S019/2008
Letiskové svetelné
nadzemné jednosmerné
návestidlo
95 201
ELTODO EG a.s., Novodvorská 1010/14,
142 01 Praha 4, Česká republika
LPZ-S020/2008
Nosné konštrukcie
nadzemných návestidiel
TRANSCON
Uvedené v TP 13/02, 3. vydanie
TRANSCON ELECTRONIC SYSTEMS, spol.
s r.o. Ohradské náměstí 5, 150 00 PRAHA 5
LPZ-S021/2008
Prekážkové návestidlo
strednej svietivosti –
typ B
L 350 – 864 - G
ORGA, Strickledeweg 13, 3125 AT Schiedam,
The Netherlands
ALS spol. s r. o., Haburská 8 ,821 01 ratislava
LPZ-S022/2008
Nesmerový rádiomaják
NDB
NAVYRA M
LOBB Banská Bystrica, a.s. Sládkovičova 29,
974 03 Banská Bystrica
LPZ-S023/2008
Primárny prehľadový
radar
STAR 2000
THALES AIR SYSTEMS RCS Creteil 319
159 877 - 3 avenue Charles Lindberg BP
20351 - 94628 Rungis Cedex, FRANCE
LPZ-S024/2008
Monoimpulzný
sekundárny prehľadový
radar
RSM 970S
THALES AIR SYSTEMS RCS Creteil 319
159 877 - 3 avenue Charles Lindberg BP
20351 - 94628 Rungis Cedex, FRANCE
LPZ-S025/2008
Letiskové svetelné
nadzemné návestidlo
92 302
92 302 A, 92 302 B, 92 302 C,
92 302 D, 92 302 E, 92 302 F
ELTODO EG a.s., Novodvorská 1010/14,
142 01 Praha 4, Česká republika
LPZ-S026/2008
Letiskové nadzemné
prídavné stop-priečkové
návestidlo
SBL - 02
TRANSCON ELECTRONIC SYSTEMS, spol.
s r.o. Ohradské náměstí 5, 150 00 PRAHA 5
LPZ-S027/2008
Letiskové dráhové
ochranné návestidlo
a riadiaca jednotka
RGL – 02;
RGC – 02.x
TRANSCON ELECTRONIC SYSTEMS, spol.
s r.o. Ohradské náměstí 5, 150 00 PRAHA 5
LPZ-S028/2008
Letiskové svetelné
nadzemné všesmerové
návestidlo
ML 124 H
TRANSCON ELECTRONIC SYSTEMS, spol.
s r.o. Ohradské náměstí 5, 150 00 PRAHA 5
LPZ-S029/2008
Letiskový znak, dráhový,
rolovací, osvetlený
TZP - E
TRANSCON ELECTRONIC SYSTEMS, spol.
s r.o. Ohradské náměstí 5, 150 00 PRAHA 5
LPZ-S030/2008
Prekážkové návestidlo
malej svietivosti - typ B
ML 123
TRANSCON ELECTRONIC SYSTEMS, spol.
s r.o. Ohradské náměstí 5, 150 00 PRAHA 5
LPZ-S031/2008
Letiskové dráhové
ochranné návestidlo
a riadiaca jednotka
RGL – 02 B;
RGC – 02.x
TRANSCON ELECTRONIC SYSTEMS, spol.
s r.o. Ohradské náměstí 5, 150 00 PRAHA 5
LPZ-S032/2008
Letiskový znak, dráhový,
rolovací, neosvetlený
TZP - R
TRANSCON ELECTRONIC SYSTEMS, spol.
s r.o. Ohradské náměstí 5, 150 00 PRAHA 5
LPZ-S033/2008
Letiskové svetelné
nadzemné návestidlo
003 xxx
TRANSCON ELECTRONIC SYSTEMS, spol.
s r.o. Ohradské náměstí 5, 150 00 PRAHA 5
LPZ-S034/2008
Letiskové svetelné
zapustené návestidlo
všesmerové
ML 122
TRANSCON ELECTRONIC SYSTEMS, spol.
s r.o. Ohradské náměstí 5, 150 00 PRAHA 5
LPZ-S035/2008
Zdroj nepretržitého
napájania
VH series 1000 – 3000 VA
GE Consumer & Industrial SA Via Cantonale
50, 6595 Riazzino (Locarno), Switzerland
EUROPEA Group, spol. s r. o. Šípová 3/a,
821 07 Bratislava 214
LP 11 series 3-10 kVA
GE Consumer & Industrial SA Via Cantonale
50, 6595 Riazzino (Locarno), Switzerland
EUROPEA Group, spol. s r. o. Šípová 3/a,
821 07 Bratislava 214
LPZ-S036/2008
Zdroj nepretržitého
napájania
LPZ-S037/2008
Letiskové svetelné
zapustené návestidlo
dvojsmerové
IL 282
IL 282 TCL/CRV;
IL 282 TCL/SST
ERNI Licht – Technik AG, Stationsstrasse 31,
CH-8306 Brüttisellen, Switzeland
Tosto, spol. s r. o. Kladská 916,
500 03 Hradec Králové 3, Česká republika
LPZ-S038/2008
Letiskové svetelné
zapustené návestidlo
dvojsmerové
IL 287
IL 287 TCL/CRV;
IL 287 TCL/SST
ERNI Licht – Technik AG, Stationsstrasse 31,
CH-8306 Brüttisellen, Switzeland
Tosto, spol. s r. o. Kladská 916,
500 03 Hradec Králové 3, Česká republika
LPZ-S039/2008
Letiskové svetelné
zapustené návestidlo
dvojsmerové
IL
IL
IL
IL
IL
IL
283
283-TCL/CRV-2x xW-x/x;
283-TCL/SST-2x xW-x/x;
283-TSB/SST-2x xW-x/x;
283-TCB/SST-2x xW-x/x;
283-RXC-2x xW-x/x
ERNI Licht – Technik AG, Stationsstrasse 31,
CH-8306 Brüttisellen, Switzeland
Tosto, spol. s r. o. Kladská 916,
500 03 Hradec Králové 3, Česká republika
2009
LPZ-S001/2009
Centrálny monitorovací
CMRS SZZ E
a riadiaci systém SZZ a E
LPZ-S002/2009
Zdroj nepretržitého
napájania
LPZ-S003/2009
Letiskové svetelné
zapustené návestidlo
všesmerové
ATP spol. s r. o.Polianky 5,
844 24 Bratislava
GALAXY 5000 UPS / xxkVA
Schneider Electric Slovakia spol. s r. o.
Borelova 10, 821 06 Bratislava
IN - OMH
Thorn Europhane, 156 bd Haussman, 75 379
Paris, FRANCE
ALS s.r.o., Haburská 8,821 01 Bratislava
LPZ-S004/2009
Letiskové svetelné
zapustené návestidlo
BOF 8T
BOF8T-OMNI; BOF8T-RCL;
BOF8T-TDZ; BOF8T-TXC
Honeywell Airport Systems GmbH,
Industriestr. 23-33, D-22880 Wedel, Germany
Sofim s.r.o. , Zelený pruh 99, 140 02 Praha 4
LPZ-S005/2009
Letiskové svetelné
zapustené návestidlo
BOF 12T
BOF12T-APH; BOF12T-REH;
BOF12T-REO; BOF12T-THR;
BOF12T-THR/RWE
Honeywell Airport Systems GmbH,
Industriestr. 23-33, D-22880 Wedel, Germany
Sofim s.r.o. , Zelený pruh 99,
140 02 Praha 4
CCR 10/25; CCR 30
Honeywell Airport Systems GmbH,
Industriestr. 23-33, D-22880 Wedel, Germany
Sofim s.r.o. , Zelený pruh 99, 140 02 Praha 4
[email protected] Suite
Avitech AG
Bahnhofplatz 1, 88045 Friedrichshafen,
Nemecko
IBAF
Mobiltech spol. s r.o.Komenského 58,
040 01Košice
RTO 25.xx
Honeywell Airport Systems GmbH,
Industriestr. 23-33, D-22880 Wedel, Germany
Sofim s.r.o. , Zelený pruh 99, 140 02 Praha 4
LPZ-S006/2009
Zdroj konštantného
elektrického prúdu
LPZ-S007/2009
Informačný systém
leteckej informačnej
služby
LPZ-S008/2009
Automatizované
zariadenie integrovaného
brífingu
LPZ-S009/2009
Letiskové svetelné
nadzemné návestidlo,
všesmerové
LPZ-S010/2009
Prekážkové návestidlo
strednej svietivosti –
typ B, typ C
LPZ-S011/2009
Rádiový ovládač
svetelného
zabezpečovacieho
zariadenia
LPZ-S012/2009
LPZ-S013/2009
LPZ-S014/2009
Kombinovaný snímač
dohľadnosti a aktuálneho
počasia
Transmisometer
Zariadenie na meranie
vzdialenosti, DME
L864 - LXS - 200
Combustion and Energy s.r.l.,
Via per Dolzago 21, 23848 Oggiono, Italy
Amicus SK, spol. s r.o.,Koreszkova 9,
909 01 Skalica
HRC - 01
TRANSCON ELECTRONIC SYSTEMS, spol.
s r. o.Ohradské náměstí 5/1621,
150 00 Praha 5, Česká republika
VPF 730
Biral – Bristol Industrial & Research
Associates Ltd.
PO Box 2, Portishead, Bristol BS 20 7JB,
United Kington
MicroStep - MIS, spol. s r. o.Čavojského 1,
841 04 Bratislava
5000 – 200 - EMOR
MTECH Systems Pty Ltd
15 Kevlar Cr. Braeside, Australia 3195
MicroStep - MIS, spol. s r. o.Čavojského 1,
841 04 Bratislava
2020 DME
Fernau Avionics Ltd., Airport Executive Park,
President Way, Luton, Bedfordshire LU2
9NY, United Kingdom
TECHNISERV, spol. s r. o.Nobelova 34,
831 02 Bratislava
LPZ-S015/2009
LPZ-S016/2009
LPZ-S017/2009
LPZ-S018/2009
LPZ-S019/2009
LPZ-S020/2009
LPZ-S021/2009
Systém presného
prístrojového priblíženia, NORMARC 7000 ILS
ILS
Northrop Grumman Park Air Systems AS
Olaf Helsetsvei 6, NO-0694 Oslo, Norway
TECHNISERV, spol. s r. o.Nobelova 34,
831 02 Bratislava
CBME 80
Björn Eliasson Ingenjörsfirma AB
Marketenterigatan 3, S-723 50 Västerås,
Sweden
MicroStep - MIS, spol. s r. o.Čavojského 1,
841 04 Bratislava
Prekážkové návestidlo
strednej svietivosti, typ
B, typ C
SEGS
SEGS23P2K, SEGS48P2K,
SEGS24P2K, SEGS23C2K,
SEGS24C2K
Clampco Sistemi S.p.A, S.S. Pontebbana 10 3,
33031 Basiliano Udine – Italy
ALS s.r.o., Haburská 8, 821 01 Bratislava
Prekážkové návestidlo
nízkej svietivosti, typ B
SEGS; SGGD
SEGS12A32, SEGS24A32,
SEGS48A32, SEGS23A32,
SEGD12A32, SEGD24A32,
SEGD48A32, SEGD23A32
Ceilometer
Prekážkové návestidlo
strednej svietivosti, typ
B, typ C
L – 350 - xxx
L-350-63B; L-350-63C
Prekážkové návestidlo
vysokej svietivosti, typ A L – 1000 – 63A
Prekážkové návestidlo
nízkej svietivosti, typ A
Clampco Sistemi S.p.A, S.S. Pontebbana 103,
33031 Basiliano Udine – Italy
ALS s.r.o., Haburská 8, 821 01 Bratislava
ORGA, Strickledeweg 13, 3125 AT Schiedam,
The Netherlands
ALS s.r.o., Haburská 8, 821 01 Bratislava
ORGA, Strickledeweg 13, 3125 AT Schiedam,
The Netherlands
ALS s.r.o., Haburská 8, 821 01 Bratislava
Obelux 10 – 230 - F
Obelux Oy Kutomotie 6B,
FI-00380 Helsinki, Finland
TECHNISERV, spol. s r. o.Nobelova 34,
831 02 Bratislava
2010
LPZ-S001/2010
LPZ-S002/2010
Prekážkové návestidlo
strednej svietivosti, typ
A, typ B, typ C
D1RW
Centrálny monitorovací
CAM - CMS
a riadiaci systém SZZ a E
LPZ-S003/2010
Oddeľovacie prúdové
izolačné letiskové
transformátory
LPZ-S004/2010
Vysokonapäťové káble a
koncovky
Dialight Corporation, 1501 Route 34 South,
Farmingdale NJ 07727, USA
Sofim s.r.o. , Zelený pruh 99,
140 02 Praha 4
Honeywell Airport Systems GmbH,
Industriestr. 23-33, D-22880 Wedel, Germany
Sofim s.r.o., Zelený pruh 99, 140 02 Praha 4
KR xxx
Thorn Europhane, 156 bd Haussman, 75 379
Paris, FRANCE
Letisko Poprad – Tatry, a.s.Na letisko 100,
058 98 Poprad
Primary Circuit; KD 500; KD
510; KDR 600; KDR 610
Thorn Europhane, 156 bd Haussman, 75 379
Paris, FRANCE
Letisko Poprad – Tatry, a.s.Na letisko 100,
058 98 Poprad
LPZ-S005/2010
Nízkonapäťové káble a
koncovky
LPZ-S006/2010
Prekážkové návestidlo
strednej svietivosti, typ
A, typ B
LPZ-S007/2010
LPZ-S008/2010
LPZ-S009/2010
Kombinovaný snímač
dohľadnosti a aktuálneho
počasia
Digitálny tlakomer
Anemometer
LPZ-S011/2010
Prekážkové návestidlo
strednej svietivosti , typ
B, typ C
LPZ-S012/2010
Prekážkové návestidlo
nízkej svietivosti, typ A,
typ B
LPZ-S013/2010
Wind Transmitter
LPZ-S015/2010
Thorn Europhane, 156 bd Haussman, 75 379
Paris, FRANCE
Letisko Poprad – Tatry, a.s.Na letisko 100,
058 98 Poprad
L – 450 - xxx
L-450-63A; L-450-63B
ORGA, Strickledeweg 13, 3125 AT Schiedam,
The Netherlands
Kovleton s. s r.o., Mierová 192
821 05 Bratislava
VPF 730
Biral – Bristol Industrial & Research
Associates Ltd.
PO Box 2, Portishead, Bristol BS 20 7JB,
United Kington
MicroStep - MIS, spol. s r. o.Čavojského 1,
841 04 Bratislava
Snímač relatívnej vlhkosti
HygroClip HC2-S3C03
vzduchu a teploty
LPZ-S010/2010
LPZ-S014/2010
Secondary Circuit; KD 501; KD
502; KD 503; KD 503/R
Prekážkové návestidlo
nízkej svietivosti, typ B
Prekážkové návestidlo
strednej svietivosti, typ
A, typ B
Rotronic AG
Grindelstrasse 6, CH-8303 Basseredorf,
Switzerland
MicroStep - MIS, spol. s r. o.Čavojského 1,
841 04 Bratislava
PTB 330
Vaisala Oyj,
PO Box 26, FI-00421 Helsinky, Finland
MicroStep - MIS, spol. s r. o.Čavojského 1,
841 04 Bratislava
Ultrasonic Anemometer 2D
Adolf Thies GmbH&Co.KG Hauptstrasse 76,
D/37083 Göttingen, Germany
MicroStep - MIS, spol. s r. o.Čavojského 1,
841 04 Bratislava
L864 - LXS - 300
Combustion and Energy s.r.l.,
Via per Dolzago 21, 23848 Oggiono, Italy
Amicus SK, spol. s r.o.,Koreszkova 9,
909 01 Skalica
L810 - LXS - 100
Combustion and Energy s.r.l.,
Via per Dolzago 21, 23848 Oggio no, Italy
Amicus SK, spol. s r.o.,Koreszkova 9,
909 01 Skalica
MWT - 1
MicroStep - MIS, spol. s r. o.Čavojského 1,
841 04 Bratislava
Obelux 32 – 230 - F
Obelux Oy Kutomotie 6B,
FI-00380 Helsinki, Finland
TECHNISERV, spol. s r. o.Nobelova 34,
831 02 Bratislava
AOL 304-2006
Hochspannungs-Lichttechnik Bernd
Ballaschk,
Willischzaweg 48, D-03096 Burg/Spreewald,
Germany
ADATO, spol. s r. o.Šafárikova ul. 1,
934 01 Levice
LPZ-S016/2010
Prekážkové návestidlo
nízkej svietivosti, typ A,
typ B
LPZ-S017/2010
Letiskové svetelné
zapustené návestidlo
postranné
LPZ-S018/2010
Letiskové svetelné
zapustené osové
návestidlo
LPZ-S019/2010
Letiskové svetelné
zapustené návestidlo
LPZ-S020/2010
Letiskové svetelné
zapustené návestidlo
prahové a koncové
LPZ-S021/2010
Letiskové svetelné
zapustené návestidlo
prahové
LG 74-04/2
Hochspannungs-Lichttechnik Bernd
Ballaschk,
Willischzaweg 48, D-03096 Burg/Spreewald,
Germany
ADATO, spol. s r. o.Šafárikova ul. 1,
934 01 Levice
FED - x - xxx - xM/x
ADB-Airfield Solutions Leuvensesteenweg
585, B-1930 Zaventem, Belgium
TECHNISERV, spol. s r. o.Nobelova 34,
831 02 Bratislava
FRC - x - xxx - xx
ADB-Airfield Solutions Leuvensesteenweg
585, B-1930 Zaventem, Belgium
TECHNISERV, spol. s r. o. Nobelova 34,
831 02 Bratislava
FTZ - 1 - 045 - C - x
ADB-Airfield Solutions Leuvensesteenweg
585, B-1930 Zaventem, Belgium
TECHNISERV, spol. s r. o. Nobelova 34,
831 02 Bratislava
FTE - 2 - 300 - G/R - x
ADB-Airfield Solutions Leuvensesteenweg
585, B-1930 Zaventem, Belgium
TECHNISERV, spol. s r. o. Nobelova 34, 831
02 Bratislava
FTH - 1 - xxx - G - x
ADB-Airfield Solutions Leuvensesteenweg
585, B-1930 Zaventem, Belgium
TECHNISERV, spol. s r. o. Nobelova 34,
831 02 Bratislava
2011
LPZ-S001/2011
LPZ-S002/2011
Letiskové svetelné
nadzemné návestidlo,
všesmerové
Prekážkové návestidlo
nízkej svietivosti, typ B
ML – 125. XX
Transcon Electronic Systems, spol. s r.o.
Pozn.: ML 25.O je použiteľné aj ako
Kvapilova 2133, 738 02 Frýdek – Místek,
prekážkové návestidlo nízkej
Česká republika
svietivosti, typ A
A – L810
Austin Insulators Inc. 7150 Airport Road ,
Mississauga, ON L4T 2H5, Canada
Tesla Electron Tubes, spol. s r.o.Kolovratská
1445,
251 01 Říčany, Česká republika
LPZ-S003/2011
VKV/UKV rádiostanica
R&S Series 4200
Rohde&Schwarz GmbH & Co. KG
Mühldorfstraße 15, D-81671 München,
Germany
Špec. systémy a software, a.s.Líščie údolie 29,
841 04 Bratislava 4
LPZ-S004/2011
Prijímač ADS - B
Quadrant Sensor
COMSOFT GmbH, Wachhausstr. 5a,
D-76227 Karlsruhe, Germany
LPZ-S005/2011
VHF polohové návestidlo RM – 01C
Vojenský opravárenský podnik Trenčín a.s.
prevádzka Banská Bystrica
Sládkovičova 29, 974 03 Banská Bystrica
LPZ-S006/2011
LPZ-S007/2011
LPZ-S008/2011
LPZ-S009/2011
Systém diaľkového
monitorovania a
ovládania
Primárny prehľadový
radar
Nízkonapäťové káble a
koncovky
3S RMC
Špeciálne systémy a software, a.s.
Líščie údolie 29, 841 04 Bratislava 4
RL – 4 AM
Ales a.s.Soblahovská 2050
911 01, Trenčín
Veliteľstvo vzdušných síl, Jána Jiskru 10
960 01, Zvolen
CGSU / H07RN-F / 2x2,5
V,Z,V/Z; CGSU / H07RN-F / 2x4
V,Z,V/Z; CGSU / H07RN-F / 1x6 HSJ Plast, s.r.o.
K,D,K/D; 2CGSU / H07RN-F /
Rastislavova 2, 901 01 MALACKY
2x2,5 V,Z,V/Z 2CGSU / H07RNF / 2x4V,Z,V/Z
Vysokonapäťové násuvné
konektory pre tienené
KD 50.0 ; KD 51.0
a netienené káble
HSJ Plast, s.r.o.
Rastislavova 2, 901 01 MALACKY
ATIS / VOLMET
D-ATIS / D-VOLMET
Telvent Netherlands B.V.
Landzichtweg 70, 4105 DP Culemborg,
The Netherlands
UEL – 1 – 120
vrátane / FCU - 3
Letisko Košice, a.s.Letisko Košice,
041 75 Košice
Prekážkové návestidlo
strednej svietivosti , typ
B, typ C
Obelux MI – 2KR – 048 - x
TECHNISERV, spol. s r. o.Nobelova 34,
831 02 Bratislava
LPZ-S013/2011
Prekážkové návestidlo
strednej svietivosti –
typ B, typ C
Obelux MI – 2KR – 024 - x
TECHNISERV, spol. s r. o.
Nobelova 34, 831 02 Bratislava
LPZ-S014/2011
Prekážkové návestidlo
strednej svietivosti –
typ B, typ C
Obelux MI – 2KR – 012 - x
TECHNISERV, spol. s r. o.
Nobelova 34, 831 02 Bratislava
LPZ-S015/2011
Prekážkové návestidlo
strednej svietivosti –
typ B, typ C
Obelux MI – 2KR – 230 - x
TECHNISERV, spol. s r. o.
Nobelova 34, 831 02 Bratislava
LPZ-S016/2011
Automatická
meteorologická stanica
AMS 111 - II
MicroStep - MIS, spol. s r. o.
Čavojského 1, 841 04 Bratislava
LPZ-S010/2011
ATIS / VOLMET
LPZ-S011/2011
Zábleskové svetelné
letiskové návestidlo
LPZ-S012/2011
2012
LPZ-S001/2012
Prekážkové návestidlo
strednej svietivosti –
typ A, typ B, typ C
LPZ-S002/2012
Prekážkové návestidlo
strednej svietivosti –
typ B, typ C
D1RW
Dialight Corporation, 1501 Route 34 South,
FarmingdaleNJ 07727, USA
Sofim, spol. s r.o.,Zelený pruh 99,
140 02 Praha 4
D 464
Dialight Corporation, 1501 Route 34 South,
FarmingdaleNJ 07727, USA
Sofim, spol. s r.o.,Zelený pruh 99,
140 02 Praha 4
LPZ-S003/2012
Senzor aktuálneho
počasia
SWS 100; SWS 200
Biral – Bristol Industrial & Research
Associates Ltd. PO Box 2, Portishead,
Bristol BS 20 7JB, United Kingdom
MicroStep - MIS, spol. s r. o. Čavojského 1,
841 04 Bratislava
Nahradený súhlasom LPZ – S – 006/2014
LPZ-S004/2012
Letiskové svetelné
nadzemné návestidlo,
dvojsmerové
EL 225
EL-225 REH; EL-225 REM;
EL-225 THR/RWE; EL-225 APM
Transcon Electronic Systems, spol. s r.o.
Kvapilova 2133,
738 02 Frýdek – Místek, Česká republika
LPZ-S005/2012
Letiskové svetelné
nadzemné návestidlo,
všesmerové
EL 224
EL-224 TEL.x; EL-224 APM.x
Transcon Electronic Systems, spol. s r.o.
Kvapilova 2133,
738 02 Frýdek – Místek, Česká republika
LS 710
Shanghai Nanhua Electronics Co., Ltd
Jiading 201802, China
Amicus SK, spol. s r.o.,Koreszkov a 9,
909 01 Skalica
LPZ-S006/2012
Prekážkové návestidlo
malej svietivosti, typ B
LPZ-S007/2012
Kombinovaný snímač
dohľadnosti a aktuálneho
počasia
VPF 700 series
VPF 710; VPF 730; VPF 750
Biral – Bristol Industrial & Research
Associates Ltd.
PO Box 2, Portishead, Bristol BS 20 7JB,
United Kingdom
MicroStep - MIS, spol. s r.o. Čavojského 1,
841 04 Bratislava
LPZ-S008/2012
Pracovná stanica pre
brífing a meteorologické
predpovede
IMS Briefing & Forecasting
Workstation
MicroStep - MIS, spol. s r. o.
Čavojského 1, 841 04 Bratislava
DC-16
BISS Technologies 90 Av Des
ChampsElysées, 77008 Paris, France
BIS Technologies - Marián Kálmán
Trieda SNP 26, 974 00 Banská Bystrica
Oddeľovacie prúdové
izolačné letiskové
transformátory
KR xxx.1
KR 531.1; KR 536.1; KR 541.1;
KR 546.1; KR 551.1; KR 561.1
EFLA OY Sepäntie 4,
Fi-07230 Monninkylä, Finland
Transcon Electronic Systems, spol. s r. o.
Ohradské náměstí 5/1621,
150 00 Praha, Česká republika
LPZ-S011/2012
Elektrický netienený
napájací kábel
Kabelwerk Eupen AG Malmedyer Strasse 9,
4700 Eupen, Belgium
EUPEN 8 AWG Type B – 5000 V Transcon Electronic Systems, spol. s r. o.
Ohradské náměstí 5/1621,
150 00 Praha, Česká republika
LPZ-S012/2012
Prekážkové návestidlo
strednej svietivosti –
typ B, typ C
LPZ-S009/2012
LPZ-S010/2012
Rádiová konzola
SEGS (single) ; SEGD (dual)
SEGSxxP2K_10,
SEGSxxC2K_10,
SEGDxxP2K_10,
SEGDxxC2K_10
Clampco Sistemi via Corecian 60,
33031 – Basiliano, Italy
ALS spol. s r. o., Haburská 8,
821 01 Bratislava
LPZ-S013/2012
SEGS (single) ; SEGD (dual)
Prekážkové návestidlo
strednej svietivosti, typ A SEGS23P20K_10,
SEGD23P20K_10
LPZ-S014/2012
Prekážkové návestidlo
strednej svietivosti –
typ A, typ B
LPZ-S015/2012
Všesmerový zábleskový
maják pre heliporty
LPZ-S016/2012
Clampco Sistemi
via Corecian 60, 33031 – Basiliano, Italy
ALS spol. s r. o., Haburská 8, 821 01 Bratislava
SEGS (single) ; SEGD (dual)
SEGS48P20K_2K_10,
SEGD48P20K_2K_10
Clampco Sistemi via Corecian 60,
33031 – Basiliano, Italy
ALS spol. s r. o., Haburská 8, 821 01 Bratislava
SEGS48H2K
SEGS12H2K; SEGS23H2K
Clampco Sistemi via Corecian 60,
33031 – Basiliano, Italy
ALS spol. s r. o., Haburská 8, 821 01 Bratislava
Letiskové svetelné
nadzemné návestidlo,
všesmerové, FATO
SEGS24H100
SEGS12H100; SEGS48H100
Clampco Sistemi via Corecian 60,
33031 – Basiliano, Italy
ALS spol. s r. o., Haburská 8, 821 01 Bratislava
LPZ-S017/2012
Letiskové svetelné
nadzemné návestidlo,
všesmerové, TLOF
SEGS24HG30
SEGS12HG30; SEGS48HG30
Clampco Sistemi via Corecian 60,
33031 – Basiliano, Italy
ALS spol. s r. o., Haburská 8, 821 01 Bratislava
LPZ-S018/2012
Ukazovateľ smeru vetra
so stožiarom
Pollite Windsock Mast
GFP01; GFP02
Clampco Sistemi via Corecian 60,
33031 – Basiliano, Italy
ALS spol. s r. o., Haburská 8, 821 01 Bratislava
LPZ-S019/2012
Meteorologický snímač
teploty
PT 100
MicroStep - MIS, spol. s r.o.Čavojského 1,
841 04 Bratislava
I - D5 - AT
Elektrosignál Praha, a.s., U výstaviště 17, 170
05 Praha 7 v úprave Transcon Electronic
Systems, spol. s r. o.
Ohradské náměstí 5/1621, 150 00 Praha,
Česká republika
Letisko Piešťany,a.s.Žilinská cesta 597/81,
921 01 Piešťany
LPZ-S020/2012
LPZ-S021/2012
Ovládací a monitorovací
systém
Stožiar: MM 2;MM 4;
Stožiar s lámacou spojkou MM 6;MM 10
Lámacia spojka BrCo20kN
MicroStep - MIS, spol. s r. o.
Čavojského 1, 841 04 Bratislava
LPZ-S022/2012
Systém pre detekciu
strihu vetra v nízkych
hladinách
IMS LLWAS
MicroStep - MIS, spol. s r. o.
Čavojského 1, 841 04 Bratislava
LPZ-S023/2012
Prekážkové návestidlo
malej svietivosti, typ B
SEGSPTL 32
Clampco Sistemi via Corecian 60,
33031 – Basiliano, Italy
ALS spol. s r. o., Haburská 8, 821 01 Bratislava
LPZ-S024/2012
Prekážkové návestidlo
malej svietivosti –
typ A
SEGS23B10 (single) ;
SEGD23B10 (dual)
SEGS(D)12B10, SEGS(D)24B10,
SEGS(D)48B10
Clampco Sistemi via Corecian 60,
33031 – Basiliano, Italy
ALS spol. s r. o., Haburská 8, 821 01 Bratislava
LPZ-S025/2012
Prekážkové návestidlo
malej svietivosti –
typ B
SEGS23B32 (single) ;
SEGD23B32 (dual)
SEGS(D)12B32, SEGS(D)24B32,
SEGS(D)48B32
Clampco Sistemi via Corecian 60,
33031 – Basiliano, Italy
ALS spol. s r. o., Haburská 8, 821 01 Bratislava
LPZ-S026/2012
Meteorologický software
Aero Weather
IBL Software Engineering Galvaniho 17/C,
821 04 Bratislava
LPZ-S027/2012
Meteorologický software
Moving Weather
IBL Software Engineering Galvaniho 17/C,
821 04 Bratislava
LPZ-S028/2012
Meteorologický software
Visual Weather
IBL Software Engineering Galvaniho 17/C,
821 04 Bratislava
LPZ-S029/2012
Prekážkové návestidlo
malej svietivosti –
typ B
Air Traffic Technical Co Ltd No 5/200
Nguyen Son. Str., Long Bien Dist., Ha Noi,
Vietnam/
OBSL-LED-LI-B
ELTODO EG a.s., Novodvorská 1010/14,
142 01 Praha 4, Česká republika
2013
Vaisala Oyj,
LPZ-S001/2013
Transmisometer
LT 31
PO Box 26, FI-00421 Helsinky, Finland
MicroStep - MIS, spol. s r. o. Čavojského 1,
841 04 Bratislava
LPZ-S002/2013
Nosné konštrukcie
nadzemných návestidiel
LPZ-S003/2013
Letiskové svetelné
zapustené návestidlo,
všesmerové
LPZ-S004/2013
VHF všesmerový
rádiomaják
Tripod Stand, Elbow Tube,
Base Plate Frangible Collar,
60 mm Tube and Frangible
Coupling
THORN Airfield Lighting France,156
boulevard Haussmann,
75379 Paris Cedex 08, FRANCE
TECHNISERV, spol. s r. o.Nobelova 34,
831 02 Bratislava
SAFEGATE INTERNATIONAL AB
Djurhagegatan 19, SE-213 76 Malmö, Sweden
SafeLED HT-1/HF-1
TECHNISERV, spol. s r. o. Nobelova 34,
831 02 Bratislava
CVOR 431
THALES ITALIA S.p.A. – Air Systems
Division Via E.Mattei, 1 200 64 Gorgonzola
(MI) –ITALY
THALES Electronic GmbH , Lilienthalstrasse 2
Geschäftsbereich/Domain Air Traffic
Management,
70825 Korntal – Muenchingen, Germany
THORN Airfield Lighting France,
LPZ-S005/2013
Vizuálny systém
smerového navádzania
SAGA
156 boulevard Haussmann, 75379 Paris Cedex 08,
FRANCE
TECHNISERV, spol. s r. o. Nobelova 34,
831 02 Bratislava
LPZ-S006/2013
Letiskové svetelné
zapustené návestidlo,
všesmerové
HIN 150 – MK2
Aerolighting SA Rte de Formangueire 9, CH -1782
Belfaux, Switzerland
TECHNISERV, spol. s r. o. Nobelova 34,
831 02 Bratislava
LPZ-S007/2013
Anemometer
Gill Instruments Limited Saltmarsh Park,
67 Gosport Street, Lymington, Hampshire,
United Kingdom
MPS system, spol. s r. o. Pri vinohradoch
326, 831 06 Bratislava
WindObserver 65
2014
LPZ-S001/2014
LPZ-S002/2014
LPZ-S003/2014
R 09083/
2012/322002-15765
LPZ-S005/2014
Digitálny barometer
MSB780
Snímač vlhkosti vzduchu
RHT175
Displej prízemného vetra
MWD-30A
Radio rádiokomunikačné
zariadenie
RCMS
Prekážkové návestidlo
L – 450 - 63C
strednej svietivosti, typ C
LPZ-S006/2014
Senzor aktuálneho
počasia
SWS 100; SWS 200;
SWS 050; SWS 250
LPZ-S007/2014
Senzor aktuálneho
počasia
FS11P
LPZ-S008/2014
LPZ-S009/2014
LPZ-S010/2014
Ultrazvukový
anemometer
WXT70x (701,702,703)
AviMet - AWOS pozostávajúci
Letiskový meteorologický
z komponentov:
informačný systém
Hardvér a softvér pre Central
Data Unit
Snímač jasu pozadia
LPZ-S011/2014
Snímač dohľadnosti
LPZ-S012/2014
Meteorologický stožiar
MILLARD
MicroStep - MIS, spol. s r. o. Čavojského 1, 841
04 Bratislava
Marián Kálmán - BIS Technologies,
Trieda SNP 26, 97401 Banská Bystrica
ORGA BV, Strickledeweg 13,
3125 AT Schiedam,The Netherlands
ALS spol. s r.o., so sídlom Haburská 8,
8210 Bratislava
Biral – Bristol Industrial & Research
Associates Ltd. PO Box 2, Portishead, Bristol
BS20 7JB, United Kingdom
MicroStep-MIS, spol. s r.o., Čavojského 1,
841 04 Bratislava
Vaisala Oyj, Vanha Numijärventie 21, 01670
Vantaa, Fínsko
SPINET a.s., so sídlom Trnavská cesta 44,
821 02 Bratislava
Vaisala Oyj, Vanha Numijärventie 21, 01670
Vantaa, Fínsko
SPINET a.s., so sídlom Trnavská cesta 44,
821 02 Bratislava
Vaisala Oyj, Vanha Numijärventie 21, 01670
Vantaa, Fínsko
SPINET a.s., so sídlom Trnavská cesta 44,
821 02 Bratislava
ALS - 2
Biral – Bristol Industrial & Research
Associates Ltd. PO Box 2, Portishead, Bristol
BS20 7JB, United Kingdom
MicroStep-MIS, spol. s r.o., Čavojského 1,
841 04 Bratislava
FS11
Vaisala Oyj, Vanha Numij ärventie 21, 01670
Vantaa, Fínsko
SPINET a.s., so sídlom Trnavská cesta 44,
821 02 Bratislava
9M meteorologický stožiar
Millard Towers Ltd., 8A-210 Willmott Street, P.O.
Box 174, Cobourg-Ontario, K9A5A4 – Canada
MicroStep-MIS, spol. s r.o., Čavojského 1,
841 04 Bratislava
LPZ-S013/2014
LPZ-S014/2014
Ceilometer - snímač
výšky a základne
oblačnosti
Prekážkové návestidlo
strednej svietivosti, typ
B, typ C
CL31
LM100
Vaisala Oyj, Vanha Numijärventie 21, 01670
Vantaa, Fínsko
SPINET a.s., so sídlom Trnavská cesta 44,
821 02 Bratislava
Shanghai Nanhua Electronics Co., Ltd,
Building 9, NO.1755
Wenbei Rd, Jiading
District, Shangai 201802 China
Amicus s.r.o., so sídlom Koreszkova 9, 909 01
Skalica,
Download

Zoznam súhlasov 2006_2014