ZÓNA PLACENÉHO STÁNÍ
TEPLICE
Lokalita
Město Teplice
Základní informace



Společnost ELTODO zajišťuje celkovou správu a provoz
zóny placeného stání ve městě Teplice vč. vydávání
parkovacích karet.
K dispozici je 510 parkovacích míst.
Parkovací zóna je smíšená tzn. bez vymezení pro
rezidenty a krátkodobě parkující.
Foto
Adresa kanceláře
U Císařských lázní 351/15, 415 01, Teplice
Provozní doba
kanceláře
úterý
čtvrtek
Ceník platný od
1.1.2013
9:00 - 12:00
9:00 - 12:00
15:00 - 18:00 hod.
15:00 - 18:00 hod.
Tarif
1. hodina
každá další započatá hodina
bez DPH
8,-Kč
25,-Kč
s DPH
10,-Kč
30,-Kč
Rezident půlroční karta
Rezident roční karta
Abonent čtvrtletní karta
Abonent půlroční karta
Abonent roční karta
583,-Kč
666,-Kč
1666,-Kč
2500,-Kč
5000,-Kč
500,-Kč
800,-Kč
2000,-Kč
3000,-Kč
6000,-Kč
Str. 1/2
Kontaktní osoba
Kristina Hipschová - vedoucí provozu
Mobil: 601 572 374
Str. 2/2
Download

ZÓNA PLACENÉHO STÁNÍ TEPLICE