IV. SJEZD
ČESKOMORAVSKÉ MYSLIVECKÉ JEDNOTY, o. s.
KANDIDÁTI DO MYSLIVECKÉ RADY
Č ESKOMORAVSKÉ MYSLIVECKÉ JEDNOTY, O . S.
KANDIDÁTI DO DOZORČÍ RADY
Č ESKOMORAVSKÉ MYSLIVECKÉ JEDNOTY, O. S.
VOLEBNÍ ŘÁD IV. SJEZDU
ČESKOMORAVSKÉ MYSLIVECKÉ JEDNOTY, O. S.
JEDNACÍ A HLASOVACÍ ŘÁD IV. SJEZDU
ČESKOMORAVSKÉ MYSLIVECKÉ JEDNOTY, O. S.
STANOVY
ČESKOMORAVSKÉ MYSLIVECKÉ
JEDNOTY, O . S .
Praha 20. listopadu 2010
IV. SJEZD
ČESKOMORAVSKÉ MYSLIVECKÉ JEDNOTY, o. s.
Praha 20. listopadu 2010
KANDIDÁTI DO MYSLIVECKÉ RADY
ČESKOMORAVSKÉ MYSLIVECKÉ JEDNOTY, o. s.
PŘEDSEDA MYSLIVECKÉ RADY
Ing. Jiří CHMEL
Ing. Jaroslav PALAS
MÍSTOPŘEDSEDA MYSLIVECKÉ RADY
Ing. Jiří CHMEL
JUDr. Jan KOVAŘÍK
Ing. Jiří PAPEŽ
Ing. Václav VLASÁK
PŘEDSEDA EKONOMICKÉ RADY
Ing. Miroslav KRAUS
PŘEDSEDA MYSLIVECKÉ KOMISE
Ing. Vladimír DIVIŠ
PŘEDSEDA STŘELECKÉ KOMISE
Ing. Antonín ČECH
PŘEDSEDA EKOLOGICKÉ KOMISE
Radovan MANČÍK
RNDr. Jiří ZBOŘIL
PŘEDSEDA
KULTURNĚ PROPAGAČNÍ KOMISE
Mgr. Miroslav WOLF
PŘEDSEDA KYNOLOGICKÉ KOMISE
Ing. František KERDA
Jiří PROCHÁZKA
ČLENOVÉ MYSLIVECKÉ RADY
Vladimír BROUKAL
Ing. Vladimír DIVIŠ
Ing. Jiří FORMÁNEK
Dr. Ing. Jiří HANÁK
Ing. Jiří CHMEL
Ing. František KERDA
JUDr. Jan KOVAŘÍK
Ing. Miroslav KRAUS
JUDr. Jiří KŠICA
Radovan MANČÍK
Ing. Jiří PAPEŽ
Ing. Stanislav PETRÁŠEK
Jiří PROCHÁZKA
Pavel PÝCHA
Ing. Jan STANĚK
Ing. Roman URBANEC, Ph.D.
JUDr. Jiří VANĚK
Vojtěch VÁVRA
Ing. Václav VLASÁK
Ing. Josef VLÁŠEK
Josef VOSÁTKA
Mgr. Miroslav WOLF
RNDr. Jiří ZBOŘIL
Ing. Michal ZUBÍČEK
PŘEDSEDA
ORGANIZAČNĚ PRÁVNÍ KOMISE
JUDr. Jiří KŠICA
JUDr. Jiří VANĚK
PŘEDSEDA KOMISE
PRO SPOLUPRÁCI SE ZAHRANIČÍM
Doc. Ing. Josef FEUEREISEL, Ph.D.
IV. sjezd Českomoravské myslivecké jednoty, o. s.
3
VLADIMÍR BROUKAL
Navrhován do funkce (funkcí):
Člen Myslivecké rady
Českomoravské
myslivecké jednoty, o. s.
Příjmení jméno, titul:
BROUKAL Vladimír
Datum, místo narození:
10. 6. 1946
Nejvyšší dosažené vzdělání:
středoškolské
Profesní praxe:
Myslivecká praxe:
1972
vyšší odborná zkouška
KNV
1975
referent
sekretariátu ČMS
1990 - 2006
jednatel ČMMJ, o.s.
(dříve ČMS)
Myslivecký hospodář,
lektor, zkušební komisař i VOMZk,
místopředseda OV ČMS,
předseda Klubu přátel ČMMJ, o. s.,
člen myslivecké organizace
od roku 1967.
Návrh předkládá (OMS, klub):
OMS Praha 7
Praha 8
Praha 9
Klub přátel ČMMJ, o. s.
4
IV. sjezd Českomoravské myslivecké jednoty, o. s.
Ing. ANTONÍN ČECH
Navrhován do funkce (funkcí):
Předseda střelecké komise
Myslivecké rady
Českomoravské
myslivecké jednoty, o. s.
Příjmení jméno, titul:
ČECH Antonín, Ing.
Datum, místo narození:
11. 11. 1960, Brno
Nejvyšší dosažené vzdělání:
vysokoškolské
Profesní praxe:
Myslivecká praxe:
OSVČ
(návrhy interiérů)
Myslivecký hospodář, lektor,
předseda střelecké komise
OMS Žďár n. Sázavou,
místopředseda OMS Žďár n. Sázavou,
Předseda střelecké komise
Myslivecké rady ČMMJ, o. s.
Návrh předkládá (OMS, klub):
OMS Žďár n. Sázavou
IV. sjezd Českomoravské myslivecké jednoty, o. s.
5
Ing. VLADIMÍR DIVIŠ
Navrhován do funkce (funkcí):
Předseda myslivecké komise,
člen Myslivecké rady
Českomoravské
myslivecké jednoty, o. s.
Příjmení jméno, titul:
DIVIŠ Vladimír, Ing.
Datum, místo narození:
30. 7. 1950, Šumperk
Nejvyšší dosažené vzdělání:
vysokoškolské
Profesní praxe:
Myslivecká praxe:
vedoucí kontrolního
útvaru OZS Šumperk
vedoucí oddělení
inspekčního pracoviště
a zástupce ředitele
Regionálního odboru
SZIF Olomouc
Člen ČMMJ od 1974,
od 1980 předseda Mysliveckého sdružení,
od 1985 předseda OMS Šumperk,
předseda komise pro hodnocení trofejí
okresu Šumperk,
člen sboru pro výuku myslivosti,
předseda komise pro zkoušky
z myslivosti, myslivecké hospodáře
a VOZM, od 1995 člen MR ČMMJ, o. s.,
předseda myslivecké komise ČMMJ, o. s.
od 1998.
Návrh předkládá (OMS, klub):
OMS Cheb
OMS Karlovy Vary
OMS Písek
OMS Semily
OMS Sokolov
OMS Šumperk
OMS Tachov
6
IV. sjezd Českomoravské myslivecké jednoty, o. s.
Doc. Ing. JOSEF FEUREISEL, Ph.D.
Navrhován do funkce (funkcí):
Předseda komise
pro spolupráci se zahraničím
Myslivecké rady
Českomoravské
myslivecké jednoty, o. s.
Příjmení jméno, titul:
FEUREISEL Josef, Doc. Ing. Ph.D.
Datum, místo narození:
3. 11. 1946, Praha
Nejvyšší dosažené vzdělání:
vysokoškolské
Profesní praxe:
Myslivecká praxe:
odborný asistent
na VÚLHM Zbraslav
- oddělení myslivosti
ÚHÚL
- samostatný zařizovatel
24 let ve Švýcarsku
- hrazení bystřin
- projektant
LDF MZLU v Brně
- univerzitní
učitel-docent
FLD ČZU Praha
- univerzitní
učitel-docent
IV. sjezd Českomoravské myslivecké jednoty, o. s.
Člen ČMMJ, o. s. od 1966,
člen Myslivecké rady ČMMJ, o. s.
- předseda komise pro spolupráci
se zahraničím od roku 2005,
místopředseda
Ústřední hodnotitelské komise,
zástupce ČMMJ, o. s. ve FACE,
člen CIC komise pro hodnocení trofejí,
předseda redakční rady
Myslivosti s.r.o.,
člen redakční rady Folia Venatoria.
Návrh předkládá (OMS, klub):
OMS Karlovy Vary
OMS Písek
OMS Semily
OMS Sokolov
OMS Šumperk
OMS Tachov
7
Ing. JIŘÍ FORMÁNEK
Navrhován do funkce (funkcí):
Člen Myslivecké rady
Českomoravské
myslivecké jednoty, o. s.
Příjmení jméno, titul:
FORMÁNEK Jiří, Ing.
Datum, místo narození:
30. 8. 1978, Liberec
Nejvyšší dosažené vzdělání:
vysokoškolské
Profesní praxe:
Myslivecká praxe:
výrobní manažer
v potravinářství
od roku 2006 starosta
obce Bílý Kostel
8
Člen ČMMJ, o. s. od roku 1998.
Návrh předkládá (OMS, klub):
OMS Česká Lípa
OMS Liberec
IV. sjezd Českomoravské myslivecké jednoty, o. s.
Dr. Ing. JIŘÍ HANÁK
Navrhován do funkce (funkcí):
Člen Myslivecké rady
Českomoravské
myslivecké jednoty, o. s.
Příjmení jméno, titul:
HANÁK Jiří, Dr. Ing.
Datum, místo narození:
10. 1. 1950
Nejvyšší dosažené vzdělání:
vysokoškolské
Profesní praxe:
Myslivecká praxe:
Sellier Bellot
Rádio Collegium
zahraniční obchod
publicista
Vlastník honitby,
myslivecký hospodář,
myslivecká stráž,
zkušební komisař,
majitel chovné stanice.
Návrh předkládá (OMS, klub):
OMS Praha 6
IV. sjezd Českomoravské myslivecké jednoty, o. s.
9
Ing. JIŘÍ CHMEL
Navrhován do funkce (funkcí):
Předseda, místopředseda,
člen Myslivecké rady
Českomoravské
myslivecké jednoty, o. s.
Příjmení jméno, titul:
CHMEL Jiří, Ing.
Datum, místo narození:
11. 5. 1952
Nejvyšší dosažené vzdělání:
vysokoškolské
Profesní praxe:
1976 - 1986
zootechnik,
hlavní zootechnik
1986 - 2003
referent,
vedoucí oddělení,
ředitel odboru
na MZe ČR
od roku 2004 ředitel RO SZIF
České Budějovice
pro Jihočeský
a Plzeňský kraj
Myslivecká praxe:
Člen ČMMJ, o. s. od 1971,
myslivecký hospodář,
předseda ekonomické komise
OMS České Budějovice od 1990,
lektor a zkušební komisař od 1991,
člen Myslivecké rady ČMMJ, o. s.
od 1997,
10
místopředseda OMS
České Budějovice od 1999,
místopředseda ČMMJ od 2002,
člen Myslivecké rady ministra MZe ČR
od 2003, příhraniční spolupráce
Jižní Čechy-Bavorsko, Rakousko.
Návrh předkládá (OMS, klub):
OMS Hodonín
OMS Cheb
OMS Karlovy Vary
OMS Písek
OMS Praha 8
OMS Prachatice
OMS Semily
OMS Sokolov
OMS Šumperk
OMS Tachov
IV. sjezd Českomoravské myslivecké jednoty, o. s.
Ing. FRANTIŠEK KERDA
Navrhován do funkce (funkcí):
Předseda kynologické komise,
člen Myslivecké rady
Českomoravské
myslivecké jednoty, o. s.
Příjmení jméno, titul:
KERDA František, Ing.
Datum, místo narození:
3. 7. 1950, Nymburk
Nejvyšší dosažené vzdělání:
vysokoškolské
Profesní praxe:
Myslivecká praxe:
hlavní zootechnik
JZD Hostovice
výrobní náměstek
Okresní Zemědělská
správa Pardubice
ředitel státního statku
Pardubice
obchodní náměstek
Astrid Praha
od roku 1993 dosud
OSVČ
(obchodní činnost)
IV. sjezd Českomoravské myslivecké jednoty, o. s.
Člen ČMMJ, o. s. od 1973,
předseda nebo člen
KK OMS Pardubice od 1985,
rozhodčí z výkonu
pro ZV, PZ, LZ, VZ, FT ohařů
a ZV+N ost. plemen,
místopředseda
Mysliveckého sdružení.
Návrh předkládá (OMS, klub):
OMS Pardubice
11
JUDr. JAN KOVAŘÍK
Navrhován do funkce (funkcí):
Místopředseda,
člen Myslivecké rady
Českomoravské
myslivecké jednoty, o. s.
Příjmení jméno, titul:
KOVAŘÍK Jan, JUDr.
Datum, místo narození:
30. 4. 1956, Nový Bor
Nejvyšší dosažené vzdělání:
vysokoškolské
Profesní praxe:
státní zaměstnanec
advokát
Myslivecká praxe:
Člen ČMMJ, o. s. od 1997,
vyšší zkoušky z myslivosti 1998,
lektor a zkušební komisař I-VII,
12
místopředseda OMR Vyškov
od roku 1998,
člen OPK ČMMJ 2000 - 2005,
místopředseda
Myslivecké rady ČMMJ, o. s. od r. 2005 .
Návrh předkládá (OMS, klub):
OMS Vyškov
IV. sjezd Českomoravské myslivecké jednoty, o. s.
Ing. MIROSLAV KRAUS
Navrhován do funkce (funkcí):
Předseda ekonomické komise,
člen Myslivecké rady
Českomoravské
myslivecké jednoty, o. s.
Příjmení jméno, titul:
KRAUS Miroslav, Ing.
Datum, místo narození:
10. 9. 1953, Louny
Nejvyšší dosažené vzdělání:
vysokoškolské
Profesní praxe:
1981 - 1992
předseda ZD
1992 - 1998
předseda
představenstva
a ředitel ZEPOS, a.s.
od roku 1999 dodnes
jednatel a ředitel
zemědělské
společnosti
LoPe2000, s.r.o.
Myslivecká praxe:
Člen ČMMJ, o. s. od 1976,
místopředseda výboru MS,
10 let místopředseda OMS,
5 let předseda OMS Litoměřice,
od roku 2005 předseda EK ČMMJ, o. s.,
starosta HS Břežany,
IV. sjezd Českomoravské myslivecké jednoty, o. s.
lektor a zkušební komisař,
místopředseda představenstva
HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s.
Návrh předkládá (OMS, klub):
OMS Hodonín
OMS Cheb
OMS Chomutov
OMS Karlovy Vary
OMS Litoměřice
OMS Louny
OMS Písek
OMS Semily
OMS Sokolov
OMS Šumperk
OMS Tachov
OMS Ústí n. Labem
13
JUDr. JIŘÍ KŠICA
Navrhován do funkce (funkcí):
Předseda
organizačně právní komise,
člen Myslivecké rady
Českomoravské
myslivecké jednoty, o. s.
Příjmení jméno, titul:
KŠICA Jiří, JUDr.
Datum, místo narození:
12. 5. 1963, Boskovice
Nejvyšší dosažené vzdělání:
vysokoškolské
Profesní praxe:
Myslivecká praxe:
právní ZD Lomnice
vedoucí
personálního oddělení
Letostroj Letovice
státní správa,
správní náměstek
ředitele Vojenských
lesů a statků ČR, s.p.,
ředitel divize
téhož podniku
Člen ČMMJ, o. s. od 1989,
v roce 1994 vyšší odborná zkouška
z myslivosti,
zkušební komisař,
předseda Mysliveckého sdružení,
myslivecký hospodář,
předseda OMS Blansko,
člen organizačně právní komise
ČMMJ, o. s.,
od r. 2008 člen Myslivecké rady
ČMMJ, o. s.
Návrh předkládá (OMS, klub):
OMS Blansko
OMS Semily
OMS Šumperk
14
IV. sjezd Českomoravské myslivecké jednoty, o. s.
RADOVAN MANČÍK
Navrhován do funkce (funkcí):
Předseda ekologické komise,
člen Myslivecké rady
Českomoravské
myslivecké jednoty, o. s.
Příjmení jméno, titul:
MANČÍK Radovan
Datum, místo narození:
3. 9. 1962
Nejvyšší dosažené vzdělání:
středoškolské
Profesní praxe:
Návrh předkládá (OMS, klub):
od roku 1984 mechanizátor
ZP Mikulčice a.s.
OMS Hodonín
od roku 2004 výrobní ředitel
ZP Mikulčice a.s.
OMS Písek
Myslivecká praxe:
OMS Semily
Člen ČMMJ, o. s. od 1982,
jednatel Mysliveckého sdružení
1987 - 2005,
hospodář Mysliveckého sdružení
1993 a 2008,
myslivecká stráž, prohližitel zvěřiny,
starosta HS,
lektor a zkušební komisař,
rozhodčí brokové střelby, expert CIC,
předseda MK a HK od 2000,
od 2005 předseda OMS Hodonín,
zkoušky - vyšší odborné myslivecké
zkoušky a pro myslivecké hospodáře.
OMS Šumperk
IV. sjezd Českomoravské myslivecké jednoty, o. s.
OMS Cheb
OMS Sokolov
OMS Tachov
15
Ing. JAROSLAV PALAS
Navrhován do funkce (funkcí):
Předseda
Myslivecké rady
Českomoravské
myslivecké jednoty, o. s.
Příjmení jméno, titul:
PALAS Jaroslav, Ing.
Datum, místo narození:
2. 10. 1952, Bruntál
Nejvyšší dosažené vzdělání:
vysokoškolské
Profesní praxe:
Myslivecká praxe:
1980 - 1992
agronom,
výrobní náměstek,
ředitel Státní statky
Bruntál
1992 - 2005
poslanec,
předseda
Zemědělského výboru
Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR,
ministr zemědělství ČR
od roku 2008 hejtman
Moravskoslezského
kraje
Člen ČMMJ, o. s. od roku 1994,
předkladatel zákona
o myslivosti (449/2001 Sb.)
od roku 2005 předseda
Myslivecké rady ČMMJ, o. s.
Návrh předkládá (OMS, klub):
OMS Cheb
OMS Karlovy Vary
Klub přátel ČMMJ
OMS Nový Jičín
OMS Písek
OMS Praha 8
OMS Semily
OMS Sokolov
OMS Šumperk
OMS Tachov
16
IV. sjezd Českomoravské myslivecké jednoty, o. s.
Ing. JIŘÍ PAPEŽ
Navrhován do funkce (funkcí):
Místopředseda,
člen Myslivecké rady
Českomoravské
myslivecké jednoty, o. s.
Příjmení jméno, titul:
PAPEŽ Jiří, Ing.
Datum, místo narození:
20. 10. 1965, Vimperk
Nejvyšší dosažené vzdělání:
vysokoškolské
Profesní praxe:
Myslivecká praxe:
1988 - 1989
Artia,
podnik zahraničního
obchodu, referent
1989 - 1996
Vojenské stavby
Plzeň,
obchodní náměstek
od r. 1996
poslanec,
předseda
Zemědělského výboru
Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR
IV. sjezd Českomoravské myslivecké jednoty, o. s.
Člen ČMMJ od roku 2001,
aktivní výkon práva myslivosti
v honitbě Kontantinovy Lázně,
od r. 2000 spolupráce
s Mysliveckou radou ČMMJ, o. s.,
sekretariátem ČMMJ, o. s.,
Klubem sokolníků
při tvorbě myslivecké legislativy.
Návrh předkládá (OMS, klub):
OMS Cheb
OMS Karlovy Vary
OMS Písek
OMS Plzeň
OMS Praha 8
OMS Semily
OMS Sokolov
OMS Šumperk
OMS Tachov
17
Ing. STANISLAV PETRÁŠEK
Navrhován do funkce (funkcí):
Člen Myslivecké rady
Českomoravské
myslivecké jednoty, o. s.
Příjmení jméno, titul:
PETRÁŠEK Stanislav, Ing.
Datum, místo narození:
4. 2. 1955
Nejvyšší dosažené vzdělání:
vysokoškolské
Profesní praxe:
Myslivecká praxe:
od roku 2001 předseda
představenstva
VOD Lidmovice
Člen ČMMJ, o. s. od roku 1975,
člen lektorského sboru od roku 2004,
předseda střelecké komise
Myslivecké rady OMS 2005,
mysliveský hospodář
Mysliveckého sdružení.
od roku 1992 starosta obce
Skočice
Návrh předkládá (OMS, klub):
OMS Strakonice
18
IV. sjezd Českomoravské myslivecké jednoty, o. s.
JIŘÍ PROCHÁZKA
Navrhován do funkce (funkcí):
Předseda kynologické komise,
člen Myslivecké rady
Českomoravské
myslivecké jednoty, o. s.
Příjmení jméno, titul:
PROCHÁZKA Jiří
Datum, místo narození:
9. 3. 1955, Vyškov
Nejvyšší dosažené vzdělání:
středoškolské
Profesní praxe:
1979 - 2005
vedoucí, ředitel
hotelů a restaurací
1980
externí učitel
odborných předmětů
pro obor kuchař, číšník
2001-2002
zástupce ředitele SOU
obchodní
od roku 2006 jednatel
OMS Prostějov
Myslivecká praxe:
Předseda OMS Prostějov
1990 - 2005,
hospodář Mysliveckého sdružení
1998 a 1983 - 2004,
lektor a zkušební komisař,
člen Myslivecké rady
ministra zemědělství,
IV. sjezd Českomoravské myslivecké jednoty, o. s.
člen Dorozčí rady ČMMJ, o. s.
do roku 2005,
člen MR a předseda
KK ČMMJ, o. s.,
předseda ČMKJ do roku 2008,
hlavní poradce chovu MSKAO,
rozhodčí z výkonu loveckých psů.
Návrh předkládá (OMS, klub):
OMS Cheb
OMS Karlovy Vary
OMS Písek
OMS Prostějov
OMS Semily
OMS Šumperk
OMS Tachov
19
PAVEL PÝCHA
Navrhován do funkce (funkcí):
Člen Myslivecké rady
Českomoravské
myslivecké jednoty, o. s.
Příjmení jméno, titul:
PÝCHA Pavel
Datum, místo narození:
2. 6. 1951, Kovářská, okr. Chomutov
Nejvyšší dosažené vzdělání:
středoškolské
Profesní praxe:
Myslivecká praxe:
v lesnictví
nyní invalidní
důchodce
Lovecký lístek 1973,
člen OMR Rakovník,
od roku 1978
v myslivecké komisi OMS,
od roku 2007 předseda
OMS Rakovník.
Návrh předkládá (OMS, klub):
OMS Rakovník
20
IV. sjezd Českomoravské myslivecké jednoty, o. s.
Ing. JAN STANĚK
Navrhován do funkce (funkcí):
Člen Myslivecké rady
Českomoravské
myslivecké jednoty, o. s.
Příjmení jméno, titul:
STANĚK Jan, Ing.
Datum, místo narození:
8. 11. 1955
Nejvyšší dosažené vzdělání:
vysokoškolské
Profesní praxe:
Myslivecká praxe:
1981 - 1985
projektant
1986 - 1988
Federální
ministerstvo dopravy
- vedoucí odborný
referent specialista
1989
Ředitelství
silnic a dálnic
- vedoucí technický
pracovník
1974 zkouška z myslivosti,
1987 vyšší odborná myslivecká zkouška,
člen ČMMJ, o. s. od roku 1974,
myslivecký hospodář 10 let,
lektor a zkušební komisař,
předseda OMS Benešov
4 volební období,
člen Myslivecké rady ČMMJ, o. s.,
myslivecké komise, střelecké komise,
člen redakční rady časopisu Myslivost,
člen ASATu.
Návrh předkládá (OMS, klub):
OMS Benešov
IV. sjezd Českomoravské myslivecké jednoty, o. s.
21
Ing. ROMAN URBANEC, Ph.D.
Navrhován do funkce (funkcí):
Člen Myslivecké rady
Českomoravské
myslivecké jednoty, o. s.
Příjmení jméno, titul:
URBANEC Roman, Ing., Ph.D.
Datum, místo narození:
19. 12. 1963, Písek
Nejvyšší dosažené vzdělání:
vysokoškolské
Profesní praxe:
Myslivecká praxe:
1988 - 2002
LS Břidličná
- lesní správce,
LZ Bruntál, SmSL
Krnov
1993 - 2003
Agrowald s.r.o.
ředitel lesnické divize
2004 - 2010
Agrowald
Rožmberk s.r.o.
1988 - 2002 předseda
Mysliveckého sdružení,
1993-2010 myslivecký hospodář
Agrowald,
2006-2010 člen Myslivecké rady
ČMMJ, o. s.
Návrh předkládá (OMS, klub):
OMS Český Krumlov
OMS Cheb
OMS Karlovy Vary
OMS Písek
OMS Semily
OMS Sokolov
OMS Šumperk
OMS Tachov
22
IV. sjezd Českomoravské myslivecké jednoty, o. s.
JUDr. JIŘÍ VANĚK
Navrhován do funkce (funkcí):
Předseda
organizačně - právní komise,
člen Myslivecké rady
Českomoravské
myslivecké jednoty, o. s.
Příjmení jméno, titul:
VANĚK Jiří, JUDr.
Datum, místo narození:
8. 5. 1945, Žihobce
Nejvyšší dosažené vzdělání:
vysokoškolské
Profesní praxe:
Návrh předkládá (OMS, klub):
do roku 2007 státní zaměstnanec
Ministerstva vnitra ČR
OMS Cheb
nyní
OMS Písek
středoškolský
profesor
OMS Karlovy Vary
OMS Sokolov
Myslivecká praxe:
OMS Šumperk
1969 myslivecká zkouška,
člen ČMMJ, o. s. od roku 1969,
vyšší odborná zkouška,
předseda organizačně - právní komise
Myslivecké rady ČMMJ, o. s.
od roku 1991.
OMS Tachov
IV. sjezd Českomoravské myslivecké jednoty, o. s.
23
VOJTĚCH VÁVRA
Navrhován do funkce (funkcí):
Člen Myslivecké rady
Českomoravské
myslivecké jednoty, o. s.
Příjmení jméno, titul:
VÁVRA Vojtěch
Datum, místo narození:
22. 6. 1987, Benešov
Nejvyšší dosažené vzdělání:
středoškolské
Profesní praxe:
Myslivecká praxe:
od roku 2007 studium na FLD ČZU
v Praze,
obor Provoz a řízení
myslivosti
Členem ČMMJ, o. s. od roku 2004,
od roku 2010 člen Myslivecké rady
OMS Praha východ,
člen myslivecké komise
OMS Praha východ,
předseda Mysliveckého sdružení,
člen Mysliveckého sdružení.
2007 - 2008
předseda
Studentského spolku
FLD ČZU
od roku 2008 statutární
místopředseda
SMS FLD ČZU
Návrh předkládá (OMS, klub):
OMS Praha východ
od roku 2009 organizátor
vzdělávacích akcí
v rámci Programu
rozvoje venkova EU
24
IV. sjezd Českomoravské myslivecké jednoty, o. s.
Ing. VÁCLAV VLASÁK
Navrhován do funkce (funkcí):
Místopředseda,
člen Myslivecké rady
Českomoravské
myslivecké jednoty, o. s.
Příjmení jméno, titul:
VLASÁK Václav, Ing.
Datum, místo narození:
4. 8. 1958, Mladá Boleslav
Nejvyšší dosažené vzdělání:
vysokoškolské
Profesní praxe:
Myslivecká praxe:
do roku 1990 hlavní ekonom
zemědělského
podniku
Člen ČMMJ, o. s. od roku 1976,
člen Mysliveckého sdružení,
předseda
Klubu krátkosrstých ohařů,
člen komise FCI
pro kontinentální ohaře.
do roku 1999 ředitel
zemědělské
společnosti
2000 - 2001
MZe ČR
2002 - dosud SHR
IV. sjezd Českomoravské myslivecké jednoty, o. s.
Návrh předkládá (OMS, klub):
OMS Mladá Boleslav
25
Ing. JOSEF VLÁŠEK
Navrhován do funkce (funkcí):
Člen Myslivecké rady
Českomoravské
myslivecké jednoty, o. s.
Příjmení jméno, titul:
VLÁŠEK Josef, Ing.
Datum, místo narození:
15. 7. 1955, Jaroměř
Nejvyšší dosažené vzdělání:
vysokoškolské
Profesní praxe:
Myslivecká praxe:
od roku 1981 zaměstnanec
státních lesů
Hospodář Mysliveckého sdružení,
předseda EK OMS Hradec Králové,
člen Myslivecké rady ČMMJ, o. s.,
lektor a zkušební komisař zkoušek
adeptů a MH, člen Myslivecké rady
ministra zemědělství,
člen ÚHK pro hodnocení trofejí,
kancléř Řádu sv. Huberta.
od roku 1995 LČR, s.p.
na pozici
technický pracovník
myslivosti
Návrh předkládá (OMS, klub):
OMS Hradec Králové
OMS Cheb
OMS Karlovy Vary
OMS Náchod
OMS Písek
OMS Semily
OMS Sokolov
OMS Šumperk
OMS Tachov
26
IV. sjezd Českomoravské myslivecké jednoty, o. s.
JOSEF VOSÁTKA
Navrhován do funkce (funkcí):
Člen Myslivecké rady
Českomoravské
myslivecké jednoty, o. s.
Příjmení jméno, titul:
VOSÁTKA Josef
Datum, místo narození:
25. 7. 1951, Benešov
Nejvyšší dosažené vzdělání:
středoškolské
Profesní praxe:
Myslivecká praxe:
grafika, reklama,
polygrafie
od roku 1966 tiskař, grafik, fotograf,
vydavatel, nakladatel
propagačních materiálů,
publikací,
některé se zaměřením
na myslivost
- nejznámější Penzum
znalostí z myslivosti
a další vydávané
v edicích
Myslivost do kapsy
a Myslivost v praxi
IV. sjezd Českomoravské myslivecké jednoty, o. s.
Myslivecké zkoušky 1971,
člen ČMMJ, o. s. od roku 1974,
člen Dozorčí rady OMS Praha 3
1992 - 1996,
člen Myslivecké rady OMS
od roku 1996,
myslivecká stráž,
myslivecký hospodář,
vyšší myslivecká zkouška 1993,
lektor a zkušební komisař,
2010 předseda OMS Praha 3.
Návrh předkládá (OMS, klub):
OMS Praha 3
27
Mgr. MIROSLAV WOLF
Navrhován do funkce (funkcí):
Předseda
kulturně - propagační komise
Myslivecké rady
Českomoravské
myslivecké jednoty, o. s.
Příjmení jméno, titul:
WOLF Miroslav, Mgr.
Datum, místo narození:
8. 11. 1954, Dačice
Nejvyšší dosažené vzdělání:
vysokoškolské
Profesní praxe:
Návrh předkládá (OMS, klub):
středoškolský učitel
poslanec
České národní rady
tajemník výboru
Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR
Myslivecká praxe:
Člen ČMMJ, o. s. od roku 1994,
pokladník Mysliveckého sdružení,
od roku 2005 člen Myslivecké rady
ČMMJ, o. s.,
předseda kulturně - propagační komise.
28
OMS Cheb
OMS Karlovy Vary
OMS Písek
OMS Praha 8
OMS Semily
OMS Sokolov
OMS Šumperk
OMS Tachov
IV. sjezd Českomoravské myslivecké jednoty, o. s.
RNDr. JIŘÍ ZBOŘIL
Navrhován do funkce (funkcí):
Předseda ekologické komise,
člen Myslivecké rady
Českomoravské
myslivecké jednoty, o. s.
Příjmení jméno, titul:
ZBOŘIL Jiří, RNDr.
Datum, místo narození:
6. 4. 1980
Nejvyšší dosažené vzdělání:
vysokoškolské
Profesní praxe:
2004
ukončení studia oboru
„systematická biologie“
na PřF UP v Olomouci
v roce 2006
ukončeno
doktorské studium
na témže institutu
od roku 2004 doposud
ve funkci jednatele
OMS Olomouc,
od roku 2005 doposud
externí pedagog
na katedře zoologie
PřF v Olomouci
Myslivecká praxe:
Zkoušky z myslivosti od r. 1997,
vyšší odborné zkoušky v r. 2001,
lektor a zkušební komisař pro sk. III., IV.,
IV. sjezd Českomoravské myslivecké jednoty, o. s.
rozhodčí brokové střelby,
člen okresní hodnotitelské komise,
expert CIC pro hodnocení trofejí,
od r. 2005 člen redakční rady
časopisu Myslivost,
autor odborných publikací,
myslivecký hospodář,
člen Dozorčí rady Interlov Praha, s.r.o.
Návrh předkládá (OMS, klub):
OMS Cheb
OMS Karlovy Vary
OMS Olomouc
OMS Písek
OMS Praha 8
OMS Semily
OMS Sokolov
OMS Šumperk
OMS Tachov
29
Ing. MICHAL ZUBÍČEK
Navrhován do funkce (funkcí):
Člen Myslivecké rady
Českomoravské
myslivecké jednoty, o. s.
Příjmení jméno, titul:
ZUBÍČEK Michal, Ing.
Datum, místo narození:
5. 10. 1971, Vsetín
Nejvyšší dosažené vzdělání:
vysokoškolské
Profesní praxe:
Myslivecká praxe:
1986 - 1990
SEŠ Valašské Meziříčí
1990 - 1995
obchodně
podnikatelská fakulta
Karviná
od 1990
OSVČ,
majitel firmy,
která vyrábí
široký sortiment
loveckých potřeb
(vábničky,
kožené zboží,
kynologické potřeby)
30
Člen ČMMJ, o. s. od roku 1986,
od roku 1989 Myslivecké sdružení
(1999 - 2009 jednatel Mysliveckého
sdružení, 2009 - dosud předseda
Mysliveckého sdružení),
od 2009 Klub trubačů ČMMJ, o. s.,
vyšší odborné myslivecké zkoušky 2001,
2007 rozhodčí střelby,
od 2008 lektor a zkušební komisař,
od 2010 předseda OMS Vsetín.
Návrh předkládá (OMS, klub):
OMS Vsetín
IV. sjezd Českomoravské myslivecké jednoty, o. s.
KANDIDÁTI DO DOZORČÍ RADY
ČESKOMORAVSKÉ MYSLIVECKÉ JEDNOTY, o. s.
PŘEDSEDA DOZORČÍ RADY
Doc. Ing. CSc. Václav HÁJEK
JUDr. Miroslav MACHALA
ČLENOVÉ DOZORČÍ RADY
Ing. Viliam BAZSÓ
MÍSTOPŘEDSEDA DOZORČÍ RADY
Doc. Ing. CSc. Václav HÁJEK
Ing. Jan SLABÝ
Ing. Petr BRANDL
František BEJČEK
Jaroslav HRUBÝ
Mgr. Mojmír KARAS
JUDr. Miroslav KLESA
Ing. Vladimír KLINDERA
Alena KOŠINOVÁ
Ing. Tomáš PRINC
Pavel PRŮŠA
Ing. Jan SLABÝ
Ing. Vladimír ZELINA
Ing. Lenka ZUMROVÁ
IV. sjezd Českomoravské myslivecké jednoty, o. s.
31
Ing. VILIAM BAZSÓ
Navrhován do funkce (funkcí):
Člen Dozorčí rady
Českomoravské
myslivecké jednoty, o. s.
Příjmení jméno, titul:
BAZSÓ Viliam, Ing.
Datum, místo narození:
4. 1. 1951, Kolárovo, Slovensko
Nejvyšší dosažené vzdělání:
vysokoškolské
Profesní praxe:
Myslivecká praxe:
1969 - 1995
voják z povolání
1996 - 2003
pracovník
bezpečnostní
služby
od roku 2004 učitel
základní školy
32
Myslivecký hospodář
Mysliveckého sdružení,
předseda ODR OMS Kroměříž,
lektor a zkušební komisař OMS Kroměříž.
Návrh předkládá (OMS, klub):
OMS Kroměříž
IV. sjezd Českomoravské myslivecké jednoty, o. s.
FRANTIŠEK BEJČEK
Navrhován do funkce (funkcí):
Člen Dozorčí rady
Českomoravské
myslivecké jednoty, o. s.
Příjmení jméno, titul:
BEJČEK František
Datum, místo narození:
8. 11. 1946, Levín
Nejvyšší dosažené vzdělání:
středoškolské
Profesní praxe:
Myslivecká praxe:
lesní technik SSOP
Sokolov
předseda MěNV
H. Slavkov
pracovník SSLH ONV
Sokolov
technická funkce
Obecní lesy
Předseda Mysliveckého sdružení,
lektor a zkušební komisař
pro zkoušky adeptů a mysliveckých
hospodářů,
všestranný rozhodčí zkoušek
malých plemen,
člen Myslivecké rady OMS Sokolov,
jednatel OMS Sokolov,
člen Dozorčí rady ČMMJ, o. s.
(2 volební období),
předtím člen OPK,
člen KK ČMMJ, o. s.,
člen kontrolní komise
OMS Sokolov.
Návrh předkládá (OMS, klub):
OMS Sokolov
IV. sjezd Českomoravské myslivecké jednoty, o. s.
33
Ing. PETR BRANDL
Navrhován do funkce (funkcí):
Člen Dozorčí rady
Českomoravské
myslivecké jednoty, o. s.
Příjmení jméno, titul:
BRANDL Petr, Ing.
Datum, místo narození:
21. 10. 1968, Stod
Nejvyšší dosažené vzdělání:
vysokoškolské
Profesní praxe:
Myslivecká praxe:
zootechnik ZD
zootechnik
Lukrena a.s.
tajemník Obecního
úřadu Chlumčany
Člen ČMMJ, o. s. od roku 1986,
člen OMR Plzeň od roku 2005,
člen ODR OMS Plzeň-jih
v období 2000 - 2005,
člen Mysliveckého sdružení
(předseda RK, jednatel),
člen Dozorčí rady ČMMJ, o. s.
Návrh předkládá (OMS, klub):
OMS Plzeň
34
IV. sjezd Českomoravské myslivecké jednoty, o. s.
Doc. Ing. CSc. VÁCLAV HÁJEK
Navrhován do funkce (funkcí):
Předseda Dozorčí rady,
místopředseda Dozorčí rady
Českomoravské
myslivecké jednoty, o. s.
Příjmení jméno, titul:
HÁJEK Václav, Doc. Ing. CSc.
Datum, místo narození:
1. 12. 1942, Ostrava
Nejvyšší dosažené vzdělání:
vysokoškolské
Profesní praxe:
Myslivecká praxe:
od roku 1965 stavební fakulta
ČVUT v Praze
na plný úvazek,
souběžně
částečný úvazek
na lesnické fakultě
ČZU v Praze,
dále částečný úvazek
na Bankovním institutu
v Praze
Od roku 1965
člen Mysliveckého sdružení,
místopředseda
Dozorčí rady ČMMJ, o. s.
IV. sjezd Českomoravské myslivecké jednoty, o. s.
Návrh předkládá (OMS, klub):
OMS Praha 6
35
JAROSLAV HRUBÝ
Navrhován do funkce (funkcí):
Člen Dozorčí rady
Českomoravské
myslivecké jednoty, o. s.
Příjmení jméno, titul:
HRUBÝ Jaroslav
Datum, místo narození:
14. 3. 1950, Praha
Nejvyšší dosažené vzdělání:
středoškolské
Profesní praxe:
Myslivecká praxe:
zemědělský technik
- obor agronomie
od roku 1995 podnikatel
Člen ČMMJ, o. s. od roku 1967,
od roku 1978 předseda
Mysliveckého sdružení,
od roku 1982 v Myslivecké radě
OMS Praha západ,
od roku 1990
předseda OMS Praha západ,
vyšší odborná myslivecká zkouška,
lektor a zkušební komisař.
Návrh předkládá (OMS, klub):
OMS Praha západ
36
IV. sjezd Českomoravské myslivecké jednoty, o. s.
Mgr. MOJMÍR KARAS
Navrhován do funkce (funkcí):
Člen Dozorčí rady
Českomoravské
myslivecké jednoty, o. s.
Příjmení jméno, titul:
KARAS Mojmír, Mgr.
Datum, místo narození:
17. 1. 1950, Kolín
Nejvyšší dosažené vzdělání:
vysokoškolské
Profesní praxe:
Myslivecká praxe:
manažerské funkce
v dopravě
Myslivecká stráž,
myslivecký hospodář,
lektor a zkušební komisař adeptů
o 1. lovecký lístek a hospodářů,
předseda Dozorčí rady OMS Praha 3
(2005 - 2010),
nyní místopředseda
OMS Praha 3.
Návrh předkládá (OMS, klub):
OMS Praha 3
IV. sjezd Českomoravské myslivecké jednoty, o. s.
37
JUDr. MIROSLAV KLESA
Navrhován do funkce (funkcí):
Člen Dozorčí rady
Českomoravské
myslivecké jednoty, o. s.
Příjmení jméno, titul:
KLESA Miroslav, JUDr.
Datum, místo narození:
3. 7. 1953, Domažlice
Nejvyšší dosažené vzdělání:
vysokoškolské
Profesní praxe:
Myslivecká praxe:
státní zaměstnanec
Policie ČR
Člen ČMMJ, o. s. od roku 1972,
od roku 1978 v ekonomické komisi
OMS Domažlice,
od roku 1983
člen ODR OMS Domažlice,
v Mysliveckém sdružení od roku 1983
Myslivecké sdružení
- člen výboru a pokladník,
od roku 2005
člen Dozorčí rady ČMMJ, o. s.
Návrh předkládá (OMS, klub):
OMS Domažlice
38
IV. sjezd Českomoravské myslivecké jednoty, o. s.
Ing. VLADIMÍR KLINDERA
Navrhován do funkce (funkcí):
Člen Dozorčí rady
Českomoravské
myslivecké jednoty, o. s.
Příjmení jméno, titul:
KLINDERA Vladimír, Ing.
Datum, místo narození:
29. 8. 1942
Nejvyšší dosažené vzdělání:
vysokoškolské
Profesní praxe:
Myslivecká praxe:
30 let na útvaru
hlavního architekta
města Prahy,
dopravní inženýr,
5 let na MÚ
Český Brod
- ÚP - stavební odbor
3 volební období zvolen
do ODR OMS jako člen,
2 období předseda,
honební starosta v HS,
6 roků mysliveckým hospodářem,
myslivecká stráž,
od roku 2008
proškoleným prohlížitelem zvěřiny
v Mysliveckém sdružení.
Návrh předkládá (OMS, klub):
OMS Kolín
IV. sjezd Českomoravské myslivecké jednoty, o. s.
39
ALENA KOŠINOVÁ
Navrhován do funkce (funkcí):
Člen Dozorčí rady
Českomoravské
myslivecké jednoty, o. s.
Příjmení jméno, titul:
KOŠINOVÁ Alena
Datum, místo narození:
11. 1. 1954, Prachatice
Nejvyšší dosažené vzdělání:
středoškolské
Profesní praxe:
Myslivecká praxe:
veterinární asistent,
OSVČ
Člen ODR Jihlava,
člen Dozorčí rady ČMMJ, o. s.,
místopředseda
Mysliveckého sdružení.
Návrh předkládá (OMS, klub):
OMS Ústí nad Labem
40
IV. sjezd Českomoravské myslivecké jednoty, o. s.
JUDr. MIROSLAV MACHALA
Navrhován do funkce (funkcí):
Předseda
Dozorčí rady
Českomoravské
myslivecké jednoty, o. s.
Příjmení jméno, titul:
MACHALA Miroslav, JUDr.
Datum, místo narození:
20. 7. 1946, Domašov
Nejvyšší dosažené vzdělání:
vysokoškolské
Profesní praxe:
Myslivecká praxe:
mistr
odborného výcviku
ZUŠ
státní zaměstnanec
jednatel
OMS Ústí n. Labem
právník
bytového družstva
Myslivecký hospodář
Mysliveckého sdružení,
lektor, zkušební komisař,
kynologický rozhodčí z výkonu,
předseda OMS Ústí n. Labem,
člen Dozorčí rady ČMMJ, o. s.,
předseda Dozorčí rady ČMMJ, o. s.
Návrh předkládá (OMS, klub):
OMS Chomutov
OMS Louny
OMS Teplice
OMS Ústí nad Labem
IV. sjezd Českomoravské myslivecké jednoty, o. s.
41
Ing. TOMÁŠ PRINC
Navrhován do funkce (funkcí):
Člen Dozorčí rady
Českomoravské
myslivecké jednoty, o. s.
Příjmení jméno, titul:
PRINC Tomáš, Ing.
Datum, místo narození:
6. 12. 1948, Liberec
Nejvyšší dosažené vzdělání:
vysokoškolské
Profesní praxe:
Myslivecká praxe:
1971-1974
Státní banka
československá,
likvidátor
1974 -1990
Pozemní stavby
Liberec,
vedoucí
odb. subdodávek
1990 - dosud ředitel střední odborné
školy
42
Člen ČMMJ, o. s. od roku 1971,
finanční hospodář
Mysliveckého sdružení od roku 1983,
předseda ekonomické komise
OMS Liberec od roku 1997,
člen ekonomické komise ČMMJ, o. s.
od roku 2005.
Návrh předkládá (OMS, klub):
OMS Liberec
IV. sjezd Českomoravské myslivecké jednoty, o. s.
PAVEL PRŮŠA
Navrhován do funkce (funkcí):
Člen Dozorčí rady
Českomoravské
myslivecké jednoty, o. s.
Příjmení jméno, titul:
PRŮŠA Pavel
Datum, místo narození:
5. 5. 1949
Nejvyšší dosažené vzdělání:
středoškolské
Profesní praxe:
Myslivecká praxe:
od roku 1968 jednatel
(dříve tajemník)
OMS
Jindřichův Hradec
Od 1968 tajemník OV ČMS,
1973 - 88 člen PVK ČMS Praha,
1988 - 00 člen ekonomické komise
ČMS Praha,
od 2000 člen Dozorčí rady ČMMJ, o. s.,
1990 - 93 člen redakční rady
časopisu Myslivost,
1973 - 02 redaktor bulletinu
Jindřichohradecké halali,
1974 vyšší odborné zkoušky,
lektor a zkušební komisař,
rozhodčí střelby II. st.,
myslivecký hospodář.
Návrh předkládá (OMS, klub):
OMS Jindřichův Hradec
IV. sjezd Českomoravské myslivecké jednoty, o. s.
43
Ing. JAN SLABÝ
Navrhován do funkce (funkcí):
Místopředseda Dozorčí rady,
člen Dozorčí rady
Českomoravské
myslivecké jednoty, o. s.
Příjmení jméno, titul:
SLABÝ Jan, Ing.
Datum, místo narození:
16. 11. 1953, Praha
Nejvyšší dosažené vzdělání:
vysokoškolské
Profesní praxe:
Myslivecká praxe:
provozní zootechnik,
náměstek ředitele
státního statku
předseda MNV
projektant
pozemních úprav,
realitní činnost
úřadující místostarosta
města
Člen ČMMJ, o. s. od 1984,
člen Mysliveckého sdružení
(jednatel, místopředseda,
finanční hospodář),
OMS Benešov
(předseda Dozorčí rady OMS 7 let,
KPK OMS 5 let),
lektor a zkušební komisař,
honební starosta,
zástupce v pěti HS
za město Neveklov,
člen Dozorčí rady ČMMJ, o. s.
Návrh předkládá (OMS, klub):
OMS Benešov
44
IV. sjezd Českomoravské myslivecké jednoty, o. s.
Ing. VLADIMÍR ZELINA
Navrhován do funkce (funkcí):
Člen Dozorčí rady
Českomoravské
myslivecké jednoty, o. s.
Příjmení jméno, titul:
ZELINA Vladimír, Ing.
Datum, místo narození:
10. 12. 1945, Míškovice
Nejvyšší dosažené vzdělání:
vysokoškolské
Profesní praxe:
Myslivecká praxe:
od 1970
ČSAD Zlín,
provozní technik
od 1982
vedoucí plánování
a financování
1986-1992
PORS Praha
závod Zlín
ekonomický ředitel
od 1992
nezávislý auditor
od 2002
HZK audit, s.r.o.
partner,
audit projektů
podporovaných z EU
Člen ČMMJ, o. s. od 1970,
zkoušky mysliveckého hospodáře,
vyšší odborná myslivecká zkouška,
lektor a zkušební komisař,
místopředseda Mysliveckého sdružení
3 roky,
finanční hospodář MS 15 let,
předseda ekonomické komise
OMS Zlín od 1995,
člen ekonomické komise ČMMJ, o. s.
od 2000,
člen Dozorčí rady
HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s.
od 2004.
Návrh předkládá (OMS, klub):
OMS Zlín
IV. sjezd Českomoravské myslivecké jednoty, o. s.
45
Ing. LENKA ZUMROVÁ
Navrhován do funkce (funkcí):
Člen Dozorčí rady
Českomoravské
myslivecké jednoty, o. s.
Příjmení jméno, titul:
ZUMROVÁ Lenka, Ing.
Datum, místo narození:
13. 1. 1965, Vsetín
Nejvyšší dosažené vzdělání:
vysokoškolské
Profesní praxe:
Myslivecká praxe:
vedoucí provozu
OÚNZ Vsetín
vedoucí kontrolního
oddělení Úřadu práce
Vsetín
ekonom výrobních
firem (s.r.o., a.s.)
ekonomický ředitel
a jednatel společnosti
Barovier & Toso Czech
Republic, s.r.o.
Člen ČMMJ, o. s. od roku 1992,
člen KPK OMS Vsetín 1995 - 2000,
člen Dozorčí rady OMS Vsetín
2000-2005,
předseda Dozorčí rady OMS Vsetín
od roku 2005.
Návrh předkládá (OMS, klub):
OMS Šumperk
OMS Vsetín
vedoucí ekonom
útvaru
bytového družstva
Vsetín
46
IV. sjezd Českomoravské myslivecké jednoty, o. s.
VOLEBNÍ ŘÁD
IV. SJEZDU ČESKOMORAVSKÉ MYSLIVECKÉ JEDNOTY, o. s.
konaného 20. listopadu 2010
1. Přípravu a průběh voleb kandidátů za členy vrcholných orgánů ČMMJ, o. s. (dále jen
„kandidáti“) včetně jejich prezence a výdeje volebních lístků, realizuje komise pro
přípravu voleb schválená sborem zástupců ČMMJ, o. s., před konáním IV. sjezdu
Českomoravské myslivecké jednoty, o. s. (dále jen „sjezd“).
2. Členy vrcholných orgánů volí zástupci účastnící se sjezdu (dále jen „zástupci“), a to
podle článku 1. Jednacího a hlasovacího řádu.
3. Návrhy kandidátů pro volby do vrcholných orgánů předkládají okresní myslivecké
spolky a kluby písemně sekretariátu ČMMJ, o. s. (dále jen „sekretariát“), nejpozději
do 30. 6. 2010, a to dle osnovy schválené mysliveckou radou ČMMJ, o. s. (dále jen
„myslivecká rada“).
4. U prezence obdrží každý zástupce od volební komise volební lístky se jmény kandidátů navržených ke zvolení do vrcholných orgánů. Navržení kandidáti pro jednotlivé
funkce jsou na volebních lístcích řazeni abecedně. Pro každou volenou funkci do
vrcholného orgánu je vyhotoven samostatný volební lístek.
5. Návrhy na zvolení do konkrétní funkce ve vrcholném orgánu nevylučují možnost
kandidatury na více funkcí v tomto orgánu. Zvolením do první funkce v pořadí další
kandidatura kandidáta končí. Zvolen je kandidát, který dosáhl největšího počtu hlasů
pro danou funkci.
6. Volby do vrcholných orgánů, jsou tajné. Sjezd volí do patnáctičlenné myslivecké
rady, přímo předsedu, který je současně předsedou ČMMJ, o.s., dva místopředsedy,
osm předsedů odborných komisí a čtyři členy. Stejným způsobem volí předsedu,
místopředsedu a dalších devět členů dozorčí rady.
7. Volba členů vrcholných orgánů z navržených kandidátů se provádí tak, že každý zástupce zakroužkuje pořadové číslo před jménem kandidáta (-tů) na jednotlivé funkce, kterému (-kterým) dává svůj hlas. Volby do jednotlivých vrcholných orgánů jsou
prováděny sestupnou formou, počínaje předsedou a konče členy každé z rad.
8. V případě volby do funkce předsedy myslivecké rady a dozorčí rady, zakroužkuje zástupce pouze jedno pořadové číslo před jménem kandidáta, kterého chce do
této funkce zvolit. U volby místopředsedů zakroužkuje na volebním lístku pro
mysliveckou radu, dvě a pro dozorčí radu, jedno pořadové číslo před jménem
kandidáta.
9. U volby předsedů odborných komisí zakroužkuje každý zástupce vždy jen jedno
pořadové číslo před jménem kandidáta na funkci v odborné komisi. U volby zbývajících členů vrcholných orgánů, zakroužkuje zástupce u myslivecké rady čtyři pořadová čísla před jmény volených kandidátů a u dozorčí rady maximálně devět
pořadových čísel před jmény volených kandidátů.
IV. sjezd Českomoravské myslivecké jednoty, o. s.
47
10. Neplatný je ten hlasovací lístek, na němž bude zakroužkováno více pořadových čísel
před jmény kandidátů na jednotlivé funkce než je počet jmen uvedený v odstavcích
6 až 9, tzn. více než je stanovený počet členů voleného vrcholného orgánu. Dále je
neplatný i ten hlasovací lístek, který je upraven jinak než stanoveným způsobem,
např. škrtáním, přepisováním apod.
11. V případě rovnosti hlasů u více kandidátů pro navrhovanou funkci bude provedeno
další kolo volby do této funkce. Do dalšího kola tak postupují kandidáti s rovným
počtem odevzdaných hlasů z předchozího kola.
12. K hlasování v dalším kole musí zástupce použít prázdný volební lístek, na který
napíše bez pořadového čísla jméno a příjmení kandidáta, kterého volí.
13. Zvoleni do funkcí jsou členové s dosaženým největším počtem odevzdaných hlasů
na volebních lístcích i když nebylo dosaženo nadpoloviční většiny.
14. Volební lístky se archivují po celé funkční období na sekretariátu.
48
IV. sjezd Českomoravské myslivecké jednoty, o. s.
JEDNACÍ A HLASOVACÍ ŘÁD
IV. SJEZDU ČESKOMORAVSKÉ MYSLIVECKÉ JEDNOTY, o. s.
konaného 20. listopadu 2010
1. Účastníky IV. sjezdu ČMMJ, o. s. (dále jen „sjezd ČMMJ“), jsou zástupci zvolení sněmy okresních mysliveckých spolků a orgány klubů ČMMJ, o. s. (dále jen „zástupci“),
kteří se v místě prezence prokazují potvrzením o svém zvolení a platným osobním
dokladem s fotografií (OP, cestovní pas, ŘP apod.). Přítomnost jednotlivých zástupců se ověřuje dle prezenční listiny. Pokud se k prezenci místo zvoleného zástupce
dostaví jeho náhradník, musí tuto skutečnost písemně prokázat zápisem okresní myslivecké rady nebo rady klubu, která ho určila za náhradníka. Zápisem do prezenční
listiny se stane účastníkem sjezdu. Dále se sjezdu účastní členové vrcholných orgánů ČMMJ (myslivecká a dozorčí rada ČMMJ), jednatel ČMMJ a pozvaní hosté.
2.
V místě prezence obdrží zástupci hlasovací lístky.
3.
Jednání sjezdu řídí zvolené pracovní předsednictvo (dále jen „předsednictvo“). Jednání předsedá pověřený člen předsednictva (dále jen „řídící sjezdu“).
4.
Sjezd je usnášeníschopný, pokud je prezentována nadpoloviční většina zástupců.
Hodinu po zahájení jednání určeném v pozvánce je sjezd usnášeníschopný za přítomnosti nejméně jedné třetiny zástupců. Volební řád sjezdu stanoví, kdy je usnesení
platné.
5.
Sjezd volí komise: mandátovou, volební a návrhovou. Čas a místo jednání zvolených
komisí určí předsednictvo.
6.
Sjezd může zvolit i další komise a pověřit je projednáním problémů.
7.
Právo diskuse mají pouze zástupci a členové vrcholných orgánů. Hosté a ostatní
osoby jen se souhlasem předsednictva.
8.
Délka diskusního příspěvku je časově omezena na 5 minut. Diskutující může diskutovat ke každému bodu jednání jen jednou, pokud není zahájena všeobecná diskuse.
Řídící sjezdu je povinen řídit diskusi tak, aby byla věcná a efektivní. Má právo omezit
diskusní příspěvek nebo povolit jeho prodloužení, pokud to uzná za prospěšné pro
další průběh jednání.
9.
Po ukončení diskuse k určenému problému se již nediskutuje, pokud řídící sjezdu
nerozhodne jinak. Tím není dotčeno ani právo řídícího sjezdu odmítnout jednotlivý
diskusní příspěvek.
10. Pokud se v diskusi objeví problém, popř. dotaz, který nelze na místě zodpovědět,
je dotázaný orgán povinen zpracovat písemnou odpověď do 30 dnů po skončení
jednání a rozeslat ji okresním mysliveckým spolkům a klubům.
11. S technickou poznámkou mohou během jednání vystoupit účastníci sjezdu. Technická poznámka se musí vztahovat jen k technickému nebo formálnímu problému a její
délka nesmí přesáhnout půl minuty.
IV. sjezd Českomoravské myslivecké jednoty, o. s.
49
12. Hlasování se mohou zúčastnit pouze zástupci, kteří v místě prezence obdrželi
hlasovací lístky.
13. Při jednání sjezdu se hlasuje zvednutím ruky s hlasovacím lístkem. Jeden zástupce
smí držet pouze jeden hlasovací lístek.
14. Každé hlasování sčítají skrutátoři. Výsledek hlasování oznámí účastníkům sjezdu
řídící sjezdu.
15. Nejprve se hlasuje o návrhu předloženém dle programu jednání; není-li přijat,
hlasuje se o případném návrhu vzneseném v průběhu jednání. V případě spornosti
„hlasovatelnosti“ návrhu a protinávrhu, určí pořadí a „hlasovatelnost“ předsednictvo.
16. Hlasování při volbě členů do vrcholných orgánů upravuje volební řád sjezdu.
50
IV. sjezd Českomoravské myslivecké jednoty, o. s.
STANOVY
ČESKOMORAVSKÉ MYSLIVECKÉ JEDNOTY, o. s.
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
§1
Název a sídlo
1. Českomoravská myslivecká jednota, o.s. (dále jen „ČMMJ“) je občanským sdružením
vzniklým podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, které hájí zájmy svých
členů a své zájmy uplatňuje v souladu s právními předpisy.
2. Sídlem ČMMJ a jeho vrcholných orgánů je Praha (Praha 1, Jungmannova 25).
3. Ustanovení o znaku ČMMJ upravuje vnitřní prováděcí předpis.
§2
Poslání
1. Hlavním posláním ČMMJ je zachování a ochrana přírody a krajiny a v ní volně žijící
zvěře a myslivost, která je systematicky propojenou řadou činností na úseku chovu
a ochrany zvěře, včetně péče o trvalý rozvoj těchto hodnot. Tyto činnosti jsou neoddělitelně spojeny s aktuální žádoucí regulací početních stavů populací jednotlivých
druhů volně žijící zvěře tak, aby živelný nárůst početních stavů jednoho druhu zvěře nebyl limitujícím faktorem pro zachování či přirozený vývoj ostatních druhů zvěře
a jsou jediným omezujícím nebo likvidujícím pozitivním způsobem nenahraditelných
aktivit člověka v přírodě, zemědělství, rybářství, lesnictví a ochraně přírody.
2. ČMMJ plní své poslání tím, že především v zájmu svých členů:
a) podporuje rozvoj myslivosti a ochrany přírody a spolupracuje se státními orgány
a orgány územní samosprávy na úkolech týkající se myslivosti a ochrany přírody,
s výzkumnými ústavy, veterinárními a s jinými institucemi na řešení výzkumných
úkolů a zavádění výsledků a výzkumu do myslivecké praxe,
b) podporuje chov a ochranu zvěře včetně zvlášť chráněných živočichů, zazvěřování
honiteb, výrobu, nákup a prodej krmiv a léčiv vhodných pro zvěř,
c) provozuje voliérové chovy zvěře, odchyt, nákup a prodej zvěře, nákup, zpracování
a prodej zvěřiny,
d) pečuje o rozvoj myslivecké kynologie a sokolnictví, organizuje a provádí zkoušky loveckých psů z výkonu a sokolnické zkoušky podle pověření Ministerstva zemědělství,
vnitřních a prováděcích předpisů k nim vydaných, podporuje účast na mezinárodních
soutěžích, popřípadě je organizuje, a provozuje výcviková zařízení,
e) pečuje o rozvoj loveckého střelectví, organizuje střelecké soutěže podle vnitřního prováděcího předpisu, popřípadě mezinárodního soutěžního řádu, organizuje
a provádí výuku a výcvik ve střelbě ze zbraní, provozuje střelnice a poskytuje svým
členům bezplatné poradenství v souladu s posláním ČMMJ,
f) podporuje zájmové činnosti členů týkající se myslivosti,
g) působí na soustavný růst odborné a společenské úrovně svých členů, dbá o zachování mysliveckých zvyků a tradic, vede členy k ochraně přírody a k účasti na
akcích s ní spojených,
IV. sjezd Českomoravské myslivecké jednoty, o. s.
51
h) prosazuje a zpřístupňuje myslivost a ochranu přírody v souladu se svým posláním,
i) vydává odborné monografie a časopisy, názorné pomůcky a informační materiál,
j) sjednává pojištění vztahující se k činnosti ČMMJ a jejích členů a účastní se likvidace pojistných událostí,
k) organizuje a provádí odborné kurzy a zkoušky z myslivosti, zkoušky pro myslivecké
hospodáře podle pověření Ministerstva zemědělství a vnitřních prováděcích předpisů k nim vydaných,
l) získává a organizuje mládež pro činnost v ČMMJ,
m) spolupracuje s jinými tuzemskými a zahraničními mysliveckými organizacemi,
(Federace organizací myslivosti a ochrany přírody EU - FACE, Mezinárodní rada
pro myslivost a ochranu zvěře - CIC, Světová sokolnická asociace - IAF, Mezinárodní federace fotografů přírody – IUWP, Mezinárodní střelecká organizace - FITASC),
právnickými či fyzickými osobami zabývajícími se ochranou přírody a zvěře,
n) plní další úkoly na základě pověření nebo na podkladě právních předpisů,
o) pro plnění svého poslání využívá státních a jiných dotačních programů,
p) vytváří předpoklady pro efektivní chod organizačních jednotek a činnost členů
zejména formou centralizovaného zásobování materiálem potřebného k jejich činnosti a zpracováním účetních podkladů.
3. ČMMJ může k zajištění svého poslání provádět služby a podnikatelskou činnost.
4. ČMMJ realizuje své poslání prostřednictvím svých členů, místních organizací, klubů
a okresních, městských, obvodních a oblastních mysliveckých spolků (dále jen „OMS“)
a mysliveckou radou ČMMJ, dozorčí radou ČMMJ a sborem zástupců ČMMJ.
§3
Právní postavení, majetek a hospodaření
1. Příslušné orgány jednají jménem ČMMJ a mohou nabývat práv, zavazovat se a jednat
v souladu s těmito stanovami. OMS jsou samostatnými právními subjekty a mohou nabývat práv, zavazovat se a jednat v souladu s těmito stanovami svým jménem, jménem
ČMMJ mohou jednat jen na základě pověření myslivecké rady ČMMJ.
2. Majetek ČMMJ je vlastnictvím ČMMJ jako celku.
3. Majetek ČMMJ tvoří zejména:
a) vlastní majetek a jeho výnosy,
b) podíl členských příspěvků,
c) dotace, subvence a dary,
d) účelové fondy,
e) majetkové účasti v obchodních společnostech,
f) příjmy z činnosti a jiné zdroje.
4. Majetek OMS je jeho vlastnictvím, OMS s ním hospodaří v souladu s těmito stanovami.
Jiný orgán ČMMJ jej nesmí zcizit, zatížit zástavou, věcným břemenem, předkupním
právem, zadržet jej, pronajmout apod., pokud se nedohodnou jinak.
5. ČMMJ a OMS sestavují samostatně rozpočty a hospodaří podle nich.
6. Výsledek hospodaření po ukončení účetního období projednává a schvaluje sbor zástupců v případě ČMMJ nebo okresní sněm v případě OMS.
52
IV. sjezd Českomoravské myslivecké jednoty, o. s.
ČLENSTVÍ, PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ
§4
Členové
Členy ČMMJ se mohou stát:
a) občané ČR, kteří provádějí myslivost,
b) ostatní občané ČR a mládež, kteří mají zájem o činnost v ČMMJ,
c) občané členských států Evropské unie, kteří mají zájem o činnost v ČMMJ,
d občané jiných států, kterým bylo vydáno povolení k pobytu v ČR a mají zájem
o činnost v ČMMJ,
e) právnické osoby, a to za podmínek sjednaných v dohodách s ČMMJ,
f) osoby, kterým bylo uděleno čestné členství.
§5
Vznik a zánik členství
1. Členství v ČMMJ je jednotné a je organizováno podle místa trvalého pobytu členů
nebo podle zájmu členů; člen prokazuje členství platným členským průkazem.
2. Uchazeč o přijetí za člena podává písemnou přihlášku u OMS nebo klubu. Členství
vzniká rozhodnutím okresní myslivecké rady nebo příslušného orgánu klubu o přijetí
a po zaplacení vstupního členského příspěvku. Přijatému členovi se vystaví členský
průkaz.
3. Člen platí členský příspěvek OMS, popř. klubu, který ho eviduje.
4. Každý člen ČMMJ je pojištěn proti následkům povinné odpovědnosti za škody dle zákona o myslivosti a pro případ úrazu utrpěného v souvislosti s prováděním myslivosti
na základě hromadné smlouvy sjednané ČMMJ s Všeobecnou pojišťovnou Halali, a.s.
Nižší členský příspěvek platí plně invalidní důchodci, důchodci starší 65 let, studující
v denním studiu do věku 26 let a žáci do věku 18 let. Nižší členský příspěvek mohou
platit také členové lesníci a myslivci z povolání, kteří prokáží, že povinné pojištění jim
hradí jejich zaměstnavatel na základě hromadné pojistné smlouvy sjednané s pojišťovnou.
5. Evidence členů vedou v rámci své působnosti OMS a kluby, centrálně sekretariát
ČMMJ. Člen může požádat o převedení své evidence k jinému OMS nebo klubu.
6. Členství v ČMMJ zaniká:
a) vystoupením písemně oznámeným OMS nebo klubu, který jej eviduje,
b) pravomocným rozhodnutím dozorčího orgánu o vyloučení,
c) nezaplacením členského příspěvku do 31. 12. běžného roku na následující rok,
d) u cizinců zánikem platnosti povolení k pobytu,
e) úmrtím člena.
7. Zánikem členství v ČMMJ zanikají všechny funkce v ČMMJ.
8. Člen, jehož členství zaniklo, nemá nárok na vrácení členského příspěvku na běžný
kalendářní rok. Členský příspěvek zaplacený na další roky se vrátí jen proti vrácení
členského průkazu nebo po vyznačení neplatnosti na členském průkazu.
IV. sjezd Českomoravské myslivecké jednoty, o. s.
53
§6
Práva a povinnosti členů
1. Členové mají právo:
a) účastnit se jednání okresního sněmu OMS nebo členské schůze klubu, kde jsou
evidováni,
b) členové starší 18 let volit a být voleni do orgánů ČMMJ,
c) účastnit se akcí ČMMJ,
d) podílet se na výhodách plynoucích z členství (např. pojištění, zvýhodnění při akcích,
poskytování právních porad),
e) podávat návrhy, dotazy a stížnosti a požadovat vysvětlení,
f) nosit členský odznak a propůjčená vyznamenání ČMMJ.
2. Členové jsou povinni:
a) podílet se na plnění úkolů ČMMJ,
b) dodržovat obecně závazné právní předpisy na úseku myslivosti, stanovy a vnitřní
prováděcí předpisy ČMMJ, myslivecké zvyky a tradice,
c) plnit úkoly vyplývající z členství a z funkce, která jim byla svěřena,
d) zdržet se činnosti, která by poškozovala zájmy ČMMJ nebo její jméno, dodržovat
vůči ostatním členům ohleduplnost a slušné jednání,
e) platit včas členské příspěvky OMS nebo klubu kde jsou evidováni.
3. Členům ČMMJ, kteří pro svůj pokročilý věk nebo zdravotní stav, popřípadě z jiných
důvodů nemohou pracovat při plnění úkolů ČMMJ, mohou být poskytovány úlevy.
ORGANIZACE ČMMJ
§7
Organizační zásady
1. ČMMJ zastupují, jejím jménem jednají a podepisují vždy dva ze statutárních orgánů (předseda, místopředsedové, jednatel) nebo jiný pověřený člen nebo pověřená osoba. OMS zastupují,
jejich jménem jednají a podepisují osoby uvedené v registračním listu (předseda, místopředseda, jednatel) nebo jiný pověřený člen nebo pověřená osoba. Obdobně je tomu u klubů
a místních organizací. Pověření se prokazuje zápisem z jednání orgánu nebo plnou mocí.
2. Orgány ČMMJ od nejnižšího k nejvyššímu jsou voleny a odpovídají za svou činnost
členům a orgánům, které je zvolily. Volební období je pětileté.
3. Způsob navrhování kandidátů, případně jejich kvalifikace jako podmínky kandidatury,
sestavení kandidátky, stanovení počtu hlasů potřebných ke zvolení kandidáta, jakož
i způsob a průběh tajných voleb, jsou věcí přípravy zasedání, přijatého volebního řádu
a volební komise zvolené orgánem, který funkcionáře volí, pokud stanovy pro některý
orgán nestanoví jinak. Kandidátka se zveřejní 15 dní před volebním zasedáním. Zvoleni
jsou kandidáti s dosaženým největším počtem hlasů i když nebylo dosaženo nadpoloviční většiny.
4. Zasedání svolává předseda orgánu, popřípadě místopředseda či jednatel písemnými
pozvánkami s uvedením programu a zasláním podkladů nejméně 10 dní předem. Členové a zaměstnanci vyšších orgánů se mohou zúčastňovat zasedání orgánů nižších
54
IV. sjezd Českomoravské myslivecké jednoty, o. s.
stupňů s hlasem poradním.Zasedání všech orgánů jsou neveřejná, pokud jednotlivý
orgán o svém konkrétním zasedáni nerozhodne jinak.Je-li zasedání neveřej-né, nelze
pořizovat bez souhlasu orgánu zvukové a obrazové záznamy.
5. Jednání řídí zvolené pracovní předsednictvo v čele s předsedou orgánu. Dle okolností
případu voleny dočasné komise: mandátová, volební, návrhová a další komise s pověřením k projednání navrženého problému. Předsedové komisí zasedají v předsednictvu. Jednání probíhá s vypnutými mobilními telefony.
6. Orgány ČMMJ jsou schopny se usnášet, pokud je přítomna nadpoloviční většina
všech členů, popř. delegátů; hodinu po zahájení určeném v pozvánce jsou schopny
se usnášet za přítomnosti nejméně jedné třetiny členů, popř. delegátů. Usnesení je
platné, hlasuje-li pro ně většina přítomných. O způsobu hlasování rozhodne orgán
při schvalování programu svého jednání. Nejprve se hlasuje o návrhu předloženém
dle programu jednání; není- li přijat, hlasuje se o případném návrhu vzneseném
v průběhu zasedání. Hlasování předchází diskuse, účastnit se lze ke každému bodu
jednání jen jednou, a to max. 5 minut, technická poznámka nesmí přesáhnout půl
minuty.
7. Orgány ČMMJ vyhotovují o svých jednáních a usneseních zápisy, které podepisují
2 pověření členové. Pokud není usnesení přijato jednomyslně, uvádí se v zápise počet
členů hlasujících pro a proti a kolik členů se zdrželo hlasování. Zápis ověřuje předsedající.
8. Funkce volených členů v orgánech ČMMJ jsou čestné. Voleným členům lze poskytnout
náhrady podle příslušných předpisů, mohou jim být přiznány odměny. Myslivecká rada
ČMMJ a dozorčí rada ČMMJ jsou oprávněny vysílat na jednání OMS a klubů své členy
s hlasem poradním. Členové volených orgánů ČMMJ jsou odvolatelní těmi orgány,
které je zvolily. Z funkce může člen odstoupit na základě písemného oznámení orgánu, který jej zvolil. Člena, který odstoupil z funkce nebo z ní byl odvolán, může volený orgán nahradit po zbytek funkčního období dalším členem se stejným zaměřením
a zkušenostmi.
9. Orgány ČMMJ mohou zřizovat své poradní odborné komise a jmenovat jejich členy,
tyto komise mohou být též pověřeny výkonem konkrétního usnesení orgánu, který je
zřídil. Orgány ČMMJ, které jmenovaly členy odborných komisí a dále rozhodčí pro
zkoušky loveckých psů z výkonu, střelecké rozhodčí, zkušební komisaře pro zkoušky
z myslivosti apod., jsou oprávněny i k odvoláni osob z těchto funkcí. Předsedou odborné komise je zpravidla člen orgánu, která komisi zřídila; na jeho zasedání podává
pravidelné zprávy o činnosti komise.
10. Při odstoupení a odvolání z funkce je prováděna kooptace a není vyžadována volba
nebo jmenování nového člena, pokud počet členů neklesne pod polovinu. Při odstoupení, odvolání či skončení funkce se mezi dosavadním a novým funkcionářem provádí
protokolární předání a převzetí funkce.
11. Členy správních rad a dozorčích rad obchodních organizací, v nichž není ČMMJ
jediným společníkem nebo akcionářem, schvaluje sbor zástupců ČMMJ. Při svém
působení v těchto orgánech jsou povinni se řídit usnesením sboru zástupců ČMMJ
a jedenkrát ročně jej informovat o činnosti těchto obchodních organizací. Totéž platí
i pro členy v orgánech obchodních organizací založených OMS.
IV. sjezd Českomoravské myslivecké jednoty, o. s.
55
§8
Místní organizace
1. K realizaci svých zájmů mohou členové vytvářet místní organizace, jejichž činnost se
řídí vlastními organizačními řády, které musí být v souladu s těmito stanovami. Vznik
místní organizace se oznamuje OMS. Místní organizace nemají právní subjektivitu.
2. Posláním místních organizací ČMMJ je především:
a) působit na soustavný růst odborné a kulturní úrovně svých členů,
b) pracovat s mládeží a umožňovat ji seznamovat se s myslivostí a ochranou přírody,
c) podílet se na zabezpečování úkolů v myslivosti jako nedílné součásti ochrany přírody, v myslivecké kynologii, sokolnictví a loveckém střelectví,
d) vést své členy k bezpečnému zacházení se střelnou zbraní,
e) popularizovat myslivosti a ochranu přírody mezi veřejností a spolupracovat se subjekty, které mají ochranu přírody jako své poslání,
f) podílet se na soustavném zlepšování životního prostředí zvěře,
g) organizovat další činnosti vedoucí k rozšíření zájmového využití členů,
h) vysílat svého člena jako delegáta na jednání okresních sněmů a navrhovat svého
člena za kandidáta do okresních orgánů.
3. Místní organizace zaniká usnesením členské schůze o zániku,které se oznamuje OMS,
nebo rozhodnutím okresní myslivecké rady v případě, že hrubě nebo opětovně porušuje stanovy ČMMJ.
4. Zánik místní organizace,jakož i vystoupení z místní organizace,nemá za následek zánik
členství v ČMMJ.
5. S mysliveckými sdruženími, která jsou samostatnými občanskými sdruženími, jakož
i s ostatními uživateli honiteb v obvodu své působnosti, uzavírá OMS dohody o spolupráci, součinnosti apod. podle metodického pokynu ČMMJ.
§9
Kluby
1. Kluby zřizuje a ruší myslivecká rada ČMMJ po předchozím projednání záměru na
zasedání sboru zástupců ČMMJ. V názvu klubu musí být vyjádřeno, že se jedná
o klub ČMMJ. Činnost klubů zabezpečuje sekretariát ČMMJ. Kluby jsou organizačními
složkami ČMMJ bez právní subjektivity a jsou napojeny na rozpočet ČMMJ. Jménem ČMMJ mohou jednat jen na základě pověření myslivecké rady ČMMJ. Organizaci
a činnost klubů upravují jejich organizační řády, které musí být v souladu s těmito stanovami a před schválením musí být projednány se sekretariátem ČMMJ. Kluby mají celostátní působnost, mohou se členit na pobočky nebo střediska. Kluby mají
vždy ve svých názvech slovo klub a slovo ČMMJ.
2. Hlavní náplň činnosti je diferencována podle oblastí mysliveckých zájmů členů (např. Klub
sokolníků, Klub trubačů, Klub fotografů přírody, Klub přátel ČMMJ, Video klub ČMMJ).
3. Práva a povinnosti člena klubu pro běžný rok má jen ten, kdo je klubem evidován (§ 5 odst. 3) nebo klubu prokáže zaplacení členského příspěvku pro běžný rok
u některého OMS nebo jiného klubu. Kluby mohou od svých členů vybírat pro
zajištění klubových akcí příspěvek nad rámec členského příspěvku ČMMJ.
56
IV. sjezd Českomoravské myslivecké jednoty, o. s.
4. Kluby a jejich orgány plní ve vztahu k členům ČMMJ stejná práva a povinnosti jako okresní myslivecké spolky a jejich orgány, tedy např. i ukládají opatření při neplnění členských
povinností (§ 13 odst. 4 až 7).
§ 10
Okresní myslivecký spolek
1. OMS tvoří členové, kteří jsou u něj evidováni. OMS může být vytvořen i pro území více
okresů. Orgány OMS jsou okresní sněm, okresní myslivecká rada a okresní dozorčí rada.
2. OMS jsou organizačními jednotkami ČMMJ, které mají právní subjektivitu.
3. OMS se řídí obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a vnitřními prováděcími předpisy v nich jmenovanými, neplatí pro ně zásady hospodaření s majetkem
ČMMJ.Okresní sněm stanoví působnost nakládánís evidovaným majetkem OMS.
4. OMS registruje sekretariát ČMMJ se současným přidělením registračního čísla a vystavením registračního listu.
5. K zániku, rozdělení a sloučení OMS je nutné:
a) rozhodnutí okresního sněmu na jednání k tomu účelu svoleném,
b) rozhodnutí okresního sněmu o způsobu naložení s majetkem,
c) rozhodnutí okresního sněmu o předání evidence členů na sousední OMS a
d) výmaz nebo změna registrace u sekretariátu ČMMJ po souhlasu správce daně.
6. Myslivecká rada ČMMJ je po projednání ve sboru zástupců ČMMJ oprávněna podat
Ministerstvu vnitra ČR podnět k zrušení OMS v případech, kdy OMS
a) vystupuje a jedná v rozporu se zájmy ČMMJ,
b) porušuje stanovy nebo vnitřní předpisy v nich vyjmenované,
c) přestane plnit poslání ČMMJ,
d) vyvíjí činnost uvedenou v § 12 odst. 3 zákona č. 83/1990 Sb.
§ 11
Okresní sněm
1. Okresní sněm je shromáždění členů evidovaných OMS, popřípadě jejich delegátů. Delegát musí být členem evidovaným tímto OMS.
2. Delegáti na okresní sněm se volí podle pravidel, která určuje okresní myslivecká rada.
Zasedání okresního sněmu se účastní okresní myslivecká rada, okresní dozorčí rada,
jednatel OMS a na pozvání i zástupci obchodních společností, jejichž je OMS zakladatelem nebo společníkem. Svolává jej okresní myslivecká rada zpravidla jednou ročně.
Sněm musí okresní myslivecká rada svolat do 1 měsíce, požádá-li o to alespoň jedna
třetina členské základny OMS, okresní dozorčí rada, myslivecká rada ČMMJ nebo
dozorčí rada ČMMJ. Není-li svolán, svolá jej myslivecká rada ČMMJ.
3. Okresní sněm:
a) projednává a schvaluje zprávu o činnosti orgánů OMS za uplynulé období,
b) schvaluje roční rozpočet a výsledky hospodaření za uplynulý rok, roční účetní uzávěrku, rozdělení zisku, případně úhradu ztráty obchodní společnosti, v níž je OMS
společníkem nebo zakladatelem, investice nad půl milionu Kč,
c) schvaluje program činnosti na další období,
IV. sjezd Českomoravské myslivecké jednoty, o. s.
57
d) volí zpravidla 11-ti člennou okresní mysliveckou radu a 5-ti člennou okresní dozorčí
radu, návrhy na členy předkládají místní organizace i jednotliví členové nejpozději
do termínu stanoveného okresní mysliveckou radou současně se sdělením, že navrhovaní se zvolením souhlasí.
§ 12
Okresní myslivecká rada
1. Nejvyšším orgánem OMS mezi zasedáními okresních sněmů je okresní myslivecká
rada, která se schází podle potřeby, nejméně však 4krát ročně. Okresní myslivecká
rada zvolí na ustavující schůzi předsedu, místopředsedy a další členy jako předsedy
odborných komisí. Okresní mysliveckou radu svolává a řídí předseda, který je oprávněn spolu s místopředsedou činit zatímní opatření ve věcech, které patří do její působnosti, je-li nebezpečí z prodlení, tato opatření podléhají schválení na příští schůzi.
Zasedání okresní myslivecké rady se pravidelně účastní s hlasem poradním předseda
okresní dozorčí rady a jednatel OMS, popřípadě čestný předseda OMS.
2. Okresní myslivecká rada zejména:
a) rozhoduje o přijetí členů a členství právnických osob v rámci okresu,
b) odvádí podle počtu členů k 31.12. stanovený podíl členských příspěvků na následující rok a to do 15. ledna následujícího roku, za členy přijaté v průběhu roku vždy
do jednoho měsíce po skončení čtvrtletí, současně s odvodem předkládá seznam
členů, jichž se odvod týká,
c) plní úkoly na základě programu činnosti schváleného okresním sněmem podle rozpočtu,
d) zřizuje odborné komise a jmenuje a odvolává jejich členy,
e) jmenuje jednoho ze svých členů zástupcem OMS ve sboru zástupců ČMMJ,
f) svolává ke konzultativním poradám místní organizace a požaduje od nich zprávy
o jejich činnosti,
g) organizuje a provádí zkoušky z myslivosti a zkoušky loveckých psů z výkonu,
h) spolupracuje s orgány státní správy a územní samosprávou, ostatními OMS a kluby, mysliveckými sdruženími a s dalšími uživateli honiteb,
i) podle vnitřního prováděcího předpisu propůjčuje vyznamenání ČMMJ a uděluje
čestná uznání,
j) rozhoduje o námitkách proti vyřazení člena z činnosti místní organizace,
k) přijímá do pracovního poměru jednatele a další zaměstnance OMS; funkce jednatele je neslučitelná s členstvím v okresní dozorčí radě,
l) vykonává působnost valné hromady obchodní činnosti, v níž je OMS společníkem,
akcionářem nebo zakladatelem, pokud není vyhrazena okresnímu sněmu.
§ 13
Okresní dozorčí rada
1. Okresní dozorčí rada zvolí na své schůzi svého předsedu a místopředsedu. Pro činnost
okresní dozorčí rady platí přiměřeně § 18 odst. 2. Okresní dozorčí rada podává zprávu
o své činnosti okresnímu sněmu, kterému též navrhuje potřebná opatření. Okresní
dozorčí rada informuje okresní mysliveckou radu o výsledcích své činnosti.
2. Při zjištění závažných nedostatků v hospodaření a činnosti organizačních jednotky
může okresní dozorčí rada podat trestní oznámení na osoby, které nedostatky způ-
58
IV. sjezd Českomoravské myslivecké jednoty, o. s.
3.
4.
5.
6.
7.
sobily; o tom neprodleně informuje okresní mysliveckou radu. Opatření při porušení
členských povinností lze uložit i po zahájení trestního řízení nebo řízení o přestupku,
jakož i po zastavení takového řízení.
Všechny orgány OMS a její zaměstnanci jsou povinny s okresní dozorčí radou spo-lupracovat, poskytnout jí vyžádané písemnosti, doklady a účast svých členů či zaměstnanců při jednání. Na požádání je okresní dozorčí rada povinna písemně potvrdit
převzetí písemností a dokladů.
Okresní dozorčí rada je povinna bezodkladně zahájit řízení proti tomu, kdo porušil povinnosti člena ČMMJ, nejpozději však do jednoho roku od doby, kdy se o porušení povinností dověděla, nejpozději však do 3 let od doby, kdy k porušení povinnosti došlo.
Pokud řízení zahájí okresní dozorčí rada OMS, u níž člen není evidován /§ 5 odst. 5/,
vyrozumí o tom OMS, u něhož je člen evidován a zašle mu též pravomocné rozhodnutí.
Pokud by došlo k zahájení řízení dvěmi okresními dozorčími radami, časově později
zahájené řízení se zastaví. Člen, o němž se jedná, musí být k jednání pozván.
Pokud okresní dozorčí rada výjimečně neupustí od zahájení řízení, uloží napomenutí nebo písemnou důtku nebo pozastavení výkonu funkcí v ČMMJ na dobu až 5 let
a nebo vyloučení z ČMMJ (dočasně až na dobu 10 let nebo trvale). S opatřením současně může být uložena povinnost náhrady nákladů řízení, popř. rozhodnuto o uveřejnění pravomocného opatření ve Věstníku ČMMJ.
Proti opatření uloženému okresní dozorčí radou lze do 15 dnů od jeho doručení podat
odvolání, které má odkladný účinek. O odvolání rozhoduje okresní myslivecká rada,
její rozhodnutí je konečné. Pravomocné rozhodnutí je přezkoumatelné dozorčí radou
ČMMJ nebo soudem. Návrh na přezkoumání nemá odkladný účinek. Dozorčí radě
ČMMJ se zasílají pravomocná rozhodnutí.
Pokud bylo jako opatření uloženo vyloučení z ČMMJ, může okresní dozorčí rada na
žádost vyloučeného po uplynutí poloviny stanovené doby (u trvalého vyloučení po
uplynutí 10 let) zbytek opatření prominout. Proti rozhodnutí o žádosti není odvolání
přípustné.
§ 14
Krajský koordinační a poradní orgán
1. Okresní sněmy mohou rozhodnout o vytváření krajských koordinačních a poradních
orgánů společných pro území samosprávných krajů a zvolit do nich na dohodnuté
období každý jednoho zástupce.
2. Ve funkci předsedy tohoto orgánu se ročně střídají zástupci OMS podle dohodnutého
rotačního principu. OMS, jehož člen je předsedou tohoto orgánu, hradí náklady společných jednání.
3. Činnost tohoto orgánu se soustřeďuje zejména na koordinaci akcí myslivecké výchovy
myslivecké kynologie a loveckého střelectví v rámci kraje a na jednání s krajským úřadem, Krajskou veterinární správou, Výzkumným ústavem lesního hospodářství a myslivosti, občanskými sdruženími působícími na úseku ochrany přírody a krajiny apod.
§ 15
Sbor zástupců ČMMJ
1. Sbor zástupců je nejvyšším orgánem ČMMJ, který tvoří s hlasem rozhodujícím zástupci okresních mysliveckých spolků a klubů. Každá okresní myslivecká rada a orgán klubu jmenuje jednoho zástupce. Sbor zástupců ČMMJ svolává myslivecká rada
ČMMJ nejméně jedenkrát ročně zpravidla v červnu - měsíci myslivosti, jeho zasedání
IV. sjezd Českomoravské myslivecké jednoty, o. s.
59
musí myslivecká rada ČMMJ také svolat do 2 měsíců, požádá-li o to alespoň jedna
třetina všech okresních mysliveckých rad a orgánů klubů nebo dozorčí rada ČMMJ.
Zasedání se účastní též myslivecká rada ČMMJ, dozorčí rada ČMMJ, jednatel ČMMJ
a na pozvání vedoucí obchodních společností, jejichž je ČMMJ zakladatelem nebo
společníkem. Zástupce (náhradník) se při prezentaci prokazuje pozvánkou zaslanou
OMS nebo klubu a svým jmenováním.
2. Návrhy na pořad jednání sboru zástupců ČMMJ mohou být podány myslivecké radě
ČMMJ nejpozději 30 dnů před jeho zasedáním, o návrzích podaných později nebo na
zasedání se jedná tehdy, usnese-li se na tom sbor zástupců ČMMJ.
3. Sboru zástupců ČMMJ přísluší:
a) volit pracovní předsednictvo k řízení zasedání,
b) schvalovat stanovy ČMMJ a ostatní vnitřní prováděcí předpisy,
c) schvalovat návrhy a zprávy ostatních orgánů ČMMJ,
d) schvalovat rozpočet na běžný rok, výsledky hospodaření za uplynulé období, roční
účetní uzávěrku, rozdělení zisku, případně úhradu ztrát ČMMJ,
e) rozhodovat o výši vstupního členského příspěvku, o výši mimořádného členského
příspěvku, jakož i o minimální výši členského příspěvku včetně podílu příslušející
OMS a klubům, nejpozději však do 30.6. pro další kalendářní rok,
f) schvalovat zřízení účelových fondů,
g) zakládat obchodní společnosti, schvalovat účast v jiných obchodních společnostech a ve vztahu k založeným obchodním společnostem, v nichž je ČMMJ jediným
akcionářem nebo společníkem, rozhodovat ve věcech účetní uzávěrky, zisku a ztráty, změny společenské smlouvy a zrušení společnosti,
h) rozhodovat o investicích ČMMJ vyšších než jeden milion Kč.
§ 16
Sjezd ČMMJ
1. Sjezd ČMMJ je zvláštním zasedáním sboru zástupců ČMMJ spojeným s volbou orgánů ČMMJ; sjezdy ČMMJ se označují římskými číslicemi.
2. Sjezd ČMMJ svolává myslivecká rada ČMMJ v roce skončení funkčního období členů myslivecké a dozorčí rady ČMMJ, případně pokud počet řádně volených členů
myslivecké nebo dozorčí rady klesne pod polovinu, nebo požádá-li o to alespoň
jedna třetina všech okresních mysliveckých rad a orgánů klubů nebo dozorčí rada
ČMMJ.
3. Sjezd ČMMJ tvoří s hlasem rozhodujícím zástupci volení okresními sněmy nebo orgány klubů tak, že na každých 500 u nich evidovaných členů je delegován jeden zástupce, vždy však nejméně jeden zástupce za OMS nebo klub.
4. Sjezd ČMMJ volí do 15-ti členné myslivecké rady ČMMJ tajným hlasováním přímo
předsedu ČMMJ, který je současně předsedou ČMMJ, dva místopředsedy, osm předsedů odborných komisí a čtyři členy. Stejným způsobem volí předsedu, místopředsedu a dalších 9 členů dozorčí rady ČMMJ.
5. Návrhy členů myslivecké a dozorčí rady ČMMJ předkládají písemně OMS a orgány
klubů ČMMJ dle předpokladů a zájmu kandidáta přímo na konkrétní funkci v orgánu ČMMJ. Navržení členové na volebních lístcích pro jednotlivé funkce jsou řazeni
abecedně. Návrhy na konkrétní funkci nevylučují možnost kandidatury člena ČMMJ
60
IV. sjezd Českomoravské myslivecké jednoty, o. s.
na více funkcí v orgánu ČMMJ s tím, že zvolením do první funkce v pořadí další jeho
kandidatura končí. Volby jednotlivých orgánů jsou prováděny sestupnou formou, počínaje předsedou a konče členy rady. Zvolen do funkce je člen, který dosáhl největšího
počtu hlasů pro danou funkci.
6. Náhradníkem pro případnou kooptaci do uvolněné funkce v myslivecké nebo dozorčí
radě ČMMJ je navrhovaný člen, který v pořadí dosáhl druhý největší počet hlasů pro
danou funkci.
7. Sjezd ČMMJ schvaluje pro další volební období hlavní směry činnosti a v případě potřeby rozhoduje ve věcech, které přísluší sboru zástupců ČMMJ.
§ 17
Myslivecká rada ČMMJ
1. Mysliveckou radu ČMMJ tvoří předseda, dva místopředsedové, předsedové komisí
pro myslivost, ekonomiku, kynologii, střelectví, ekologii, kulturu a propagaci, zahraniční záležitosti, organizačně-právní a další čtyři členové myslivecké rady ČMMJ.
2. Myslivecká rada ČMMJ v období mezi zasedáními sboru zástupců ČMMJ řídí činnost
ČMMJ. Ve spolupráci se státními orgány a dalšími právnickými osobami řeší potřeby
myslivosti a zájmy ČMMJ.
3. Myslivecká rada ČMMJ se schází zpravidla jedenkrát měsíčně, svolává jí předseda
ČMMJ. Zasedání myslivecké rady ČMMJ se účastní pravidelně s hlasem poradním
předseda dozorčí rady ČMMJ, jednatel ČMMJ, na pozvání zástupci založených obchodních společností a zástupce Českomoravské kynologické jednoty, popřípadě
čestný předseda ČMMJ a další osoby.
4. Myslivecká rada ČMMJ zejména:
a) svolává a připravuje zasedání sboru zástupců ČMMJ, provádí a kontroluje plnění
jeho usnesení a podává mu zprávu o činnosti,
b) jmenuje členy odborných komisí, jmenuje a odvolává jednatele ČMMJ,
c) připravuje rozpočet, dohlíží na hospodaření a plnění rozpočtu, zřizuje účelové fondy,
d) vykonává ve vztahu k založeným obchodním společnostem, působnost valné hromady, jde - li o společnosti, v nichž je ČMMJ jediným společníkem nebo akcionářem, vyjma působnosti vyhrazené sboru zástupců ČMMJ,
e) uzavírá dohody o členství právnických osob s celostátní působností,
f) uděluje čestná uznání a propůjčuje vyznamenání ČMMJ,
g) projednává zprávy komisí a rozhoduje o navrhovaných opatřeních,
h) organizuje a provádí zkoušky pro myslivecké hospodáře,
i) zajišťuje zastoupení české myslivosti v mezinárodních organizacích a rozvíjí mezinárodní spolupráci ve prospěch myslivosti, tvorby a ochrany přírodního prostředí,
j) projednává, a pokud to není vyhrazeno sboru zástupců ČMMJ, i schvaluje návrhy
všech závazných i doporučujících opatření,
k) vydává Věstník ČMMJ, v němž se uveřejňují důležitá usnesení a oznámení orgánů
ČMMJ. Uveřejnění vnitřních předpisů je podmínkou jejich účinnosti.
5. K zabezpečení plnění úkolů ČMMJ je zřízen sekretariát. Jednatel ČMMJ je výkonným orgánem ČMMJ, řídí práci sekretariátu ČMMJ, se souhlasem myslivecké
IV. sjezd Českomoravské myslivecké jednoty, o. s.
61
rady ČMMJ přijímá a propouští jeho zaměstnance. Funkce jednatele ČMMJ není
slučitelná s členstvím v dozorčí radě ČMMJ. Jednatel ČMMJ a vedoucí oddělení
sekretariátu ČMMJ jsou přijímáni do pracovního poměru na základě výběrového
řízení.
§ 17
Dozorčí rada ČMMJ
1. Dozorčí rada ČMMJ je samostatný a nezávislý orgán, skládající se z předsedy, místopředsedy a devíti dalších členů. O své činnosti podává dozorčí rada ČMMJ zprávy
sboru zástupců ČMMJ a informuje mysliveckou radu ČMMJ.
2. Dozorčí rada ČMMJ zejména:
a) sleduje dodržování stanov ČMMJ a ostatních vnitřních prováděcích předpisů v celé
ČMMJ,
b) kontroluje plnění usnesení sboru zástupců ČMMJ a úkolů uložených ČMMJ státními orgány,
c) kontroluje činnost ČMMJ v celém rozsahu,
d) provádí revize hospodaření sekretariátu ČMMJ a klubů, popřípadě OMS hospodařících s majetkem ČMMJ, revizi hospodaření OMS může provést jen na jeho
žádost, není však povinna požadavku vyhovět,
e) dbá o včasné a správné vyřizování námětů a stížností adresovaných orgánům ČMMJ,
f) napomáhá usměrňovat činnost všech nižších dozorčích orgánů, zejména vydáváním metodických pokynů.
3. Dozorčí rada rozhoduje o stížnostech podaných proti pravomocným opatřením nižších
dozorčích orgánů, pokud jsou podány do jednoho roku od nabytí právní moci napadeného opatření, může též rozhodnout z vlastního podnětu. Rozhodnutím může zrušit
opatření nižších rozhodčích orgánů.
4. Dozorčí rada může při nečinnosti nižších dozorčích orgánů sama zahájit řízení a rozhodnout o opatření při porušení povinností členem ČMMJ.
5. Při opatřeních podle odst. 3 a 4 postupuje dozorčí rada ČMMJ podle § 13
odst. 4 – 7.
§ 19
Zánik ČMMJ
1. O zániku ČMMJ rozhoduje sbor zástupců ČMMJ, a to po předchozím souhlasu dvou
třetin okresních sněmů a členských schůzí klubů.
2. Současně sbor zástupců ČMMJ schvaluje likvidační směrnici a jmenuje likvidátora,
stanoví jeho odměnu a určí lhůtu likvidace.
3. Likvidátor provede likvidaci přiměřeně podle ustanovení obchodního zákoníku. Majetkoprávní uspořádání mezi OMS se provede podle poměru jimi evidovaných členů ke
dni 31. 12. roku předcházejícího likvidaci.
4. K další existenci OMS a klubů je nutné, aby požádaly Ministerstvo vnitra ČR o vlastní
registraci jako nová občanská sdružení.
62
IV. sjezd Českomoravské myslivecké jednoty, o. s.
USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 20
1. Přijetím stanov ČMMJ v roce 1992 (podle § 44d tehdy platného zákona o myslivosti) došlo ke
změně názvu, a pozbyly platnosti stanovy přijaté mimořádným sjezdem Českého mysliveckého svazu dne 31. března 1990 a schválené Ministerstvem zemědělství ČR dne 16. srpna 1990.
2. Tyto stanovy ČMMJ byly přijaty sjezdem Českého mysliveckého svazu dne 12. září 1992, změny byly přijaty sborem zástupců ČMMJ dne 22. dubna 1994, 9. prosince 1994, 21. října 1995,
28. června 1997, 27. června 1998, 21. října 2000 (II.sjezd), 23. června 2001, 21. června 2003,
22. srpna 2003, 19. listopadu 2005 (III. sjezd) a 16. června 2007.
3. Zrušuje se jednací řád ČMMJ s výkladem stanov ČMMJ (Věstník ČMMJ 1/98 a 2/00).
Ministerstvo vnitra ČR vzalo činnost ČMMJ a její stanovy na vědomí dne 30. 9. 1992
pod č.j. VSC/1-15395/92-R, změny vzalo na vědomí dne 23. 2. 1995, 4. 12. 1995,
24. 7. 1997, 31. 7. 1998, 22. 11. 2000, 12. 7. 2001, 7. 7. 2003, 10. 9. 2003, 19. 12. 2005
a 26. 6. 2007.
IV. sjezd Českomoravské myslivecké jednoty, o. s.
63
Vydáno u příležitosti
IV. sjezdu
Českomoravské myslivecké jednoty, o.s.
říjen 2010
Vydavatel: ČMMJ, o.s.
Grafické zpracování, tisk:
DRUCKVO, spol. s r. o.
Táboritská 23
130 87 Praha 3 - Žižkov
64
IV. sjezd Českomoravské myslivecké jednoty, o. s.
Jungmannova 25
115 25 Praha 1
tel.: 221 592 961, fax: 224 948 459
e-mail: [email protected]
Download

IV. SJEZD ČESKOMORAVSKÉ MYSLIVECKÉ JEDNOTY, os