Magazín pro zaměstnance a obchodní službu ČP | Česká pojišťovna a.s. 2/ 2012
Česká info
březen / duben 2012
Samuraj
mezi námi
Japonské alter ego
Václava Mádla
Na zkušené
v první linii
Aneb jak si manažer poradí
s telefonním sluchátkem 4
Team naposled
vyráží do světa
Paľo Habera a Team spojili síly
s ČP, aby podpořili dobrou věc 22
Ředitel odboru IT
architektury ČP
Václav Mádl zasvětil svůj
život iaidó, cestě meče
Editorial
Stanislav Háša
Pomáhejme si jít dál
J
eden z respektovaných výzkumů mezi zaměstnanci říká, že v práci využívá svůj plný potenciál méně než čtvrtina zaměstnanců. To je charakteristika průměrně fungujících firem. Rozdíl mezi průměrnými a těmi
nejlepšími je pak především v přístupu k zaměstnancům a péči o ně. A my
rozhodně nechceme být průměrní.
25
Přál bych si, aby Česká pojišťovna byla společností, kde lidé využívají svůj
potenciál naplno, kde mohou dělat to, v čem jsou dobří a co je baví. Rád
bych, aby se naši zaměstnanci do práce těšili, aby měli svoji firmu rádi
a byli na ni hrdí. Na tom můžeme stavět systémy získávání nových kolegů
a jejich adaptace, rozvoje potřebných dovedností a znalostí, řízení a podpory pracovního výkonu, odměňování a benefitů, skip level meetingů
a hodnocení. To všechno jsou nástroje, které manažeři využívají k tomu,
aby pomohli svým týmům k úspěchu.
OBSAH
0 3 n ov i n ky
0 4– 0 7 T é ma
Den s klientem vám otevře oči
Strávit den v první linii mohou od
letoška všichni zaměstnanci
Anketa
Jak probíhal váš Den s klientem?
0 8 R o z hovor
Čtyři mety Lukáše Klášterského:
přátelské IT, stabilita aplikací, optimum
nákladů a rozvoj inovací
10–15 Svět ČP
Postupy a nováčci
Minulý rok se nesl ve znamení budování nových nástrojů. Jen namátkou, máme nové přehledné internetové i intranetové stránky HR. Většina
z našich 800 nových kolegů a kolegyň zažila nový nástupní den. Uspořádali jsme „DOX“ workshopy pro 550 účastníků, jejichž hlavním tématem
bylo „hrdinství všedního dne“. Na sklonku minulého roku jsme uspořádali
průzkum motivovanosti, jehož výsledky se nyní zabývá každý útvar.
Podepisujeme nové smlouvy
Jednou z klíčových otázek minulého roku také bylo, jaké kolegy chceme
přibírat do firmy. Výsledek všichni znáte – nazvali jsme jej profilem
tahouna. S tahounem jsme se měli letos možnost potkat při ročním hodnocení a objevíme ho téměř ve všech dalších HR nástrojích.
1 6 –2 0 R e portá ž
korun za každou
prodanou vstupenku
na Česká pojišťovna
Habera a Team final
tour 2012 věnuje
Nadace ČP a kapela
Team na podporu
návratu postižených po
dopravních nehodách
do běžného života.
Nástroje, které jsme loni vytvořili, si letos musíme osvojit
a zavést je do každodenního života. V roce 2012 na tahounovi
a práci s ním stavíme komplexní program manažerského rozvoje pro všechny manažery v ČP. Před několika týdny jsme zveřejnili nový katalog rozvojových aktivit a brzo se v něm objeví
i interní koučink a mentoring. Tentokrát pro všechny zaměstnance nabízíme Den s klientem… I tento rok chceme podpořit
využívání doporučujícího programu, díky němuž může zaměstnanec, který doporučí nového kolegu, dostat zajímavou finanční
odměnu.
Velkým tématem roku 2012 i dalších bude firemní kultura.
Chceme firmu, kde se výborně pracuje, kde se vzájemně uznáváme a důvěřujeme si, kde se oceňují
výsledky a cení kuráž, kde každý zaměstnanec cítí odpovědnost za výsledky svého týmu.
Přidáte se? Za sebe a svůj tým říkám ano,
uděláme maximum, abychom pomohli nové
ČP jít dál…
ČESKÁ INFO
2 březen / duben 2012
Česká info
První vyhodnocení nové kariéry
Chceme být inovátorem
asistenčních služeb
Rozhovor s Jaroslavem Hanzlíkem,
výkonným ředitelem ČP ASISTENCE
Čeká nás rok příležitostí
Závěry letošní obchodní konference
Nejlepší obchodníci a týmy
Dobrý pojišťovák nemá nikdy po
službě
Antonín Přichystal vstoupil do Síně
slávy
Zaostřeno na obchodní konferenci
2 1 Komi k s
Software neukradneš!
2 2 l if e s t y l e
Na turné s Paľom
S Paľo Haberou a Teamem jsme
spojili síly pro dobrou věc
24 lidé
Muž s proklatě rychlým mečem
Václav Mádl zachází s mečem stejně
dobře jako s počítačem
2 6 P ro d u kt y
Penzijní reforma je
neopakovatelná příležitost
Rozhovor s Tomášem Matouškem,
ředitelem Penzijního fondu ČP
2/2012 Magazín pro zaměstnance a obchodní službu Čp
Název periodického tisku: Česká INFO / Periodicita: 5x ročně / Místo vydání: Praha / Číslo: 2 / Den vydání: 18. 4. 2012 / Údaje jsou platné ke dni
vydání. / Evidenční číslo: MK ČR E 7117 / Vydavatel: Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, IČ 452 72 956 / Adresa redakce: Česká pojišťovna a.s.,
Na Pankráci 123/1720, 140 21 Praha 4 / Kontakty: e-mail: [email protected], tel.: 224 557 350 / Výroba: © Boomerang Publishing s.r.o., vydavatelství firemních
časopisů, Nad Kazankou 708/37, 171 00 Praha 7 – Trója, IČ 264 47 657, e-mail: [email protected], tel. 244 023 201 / Fotografie mohou být ilustrační. / Tiskové chyby vyhrazeny.
Novinky
Česká pojišťovna podporuje
sportovní naděje
Č
eská pojišťovna se stala partnerem projektu McDonald’s Olympic Hopefuls, který
si klade za cíl vytvořit talentovaným sportovcům ideální podmínky pro přechod z juniorské kategorie mezi dospělé. „Projekt odpovídá
filozofii nové České pojišťovny ‚Pomáháme vám
jít dál‘. Držíme olympijským nadějím palce, aby
se jim dařilo na poli sportovním a nepotkaly je
žádné zdravotní ani cestovatelské nepříjemnosti,
když vyráží bojovat o medaile na sportovní akce.
Kdyby se jim ale náhodou něco přihodilo, stojíme za nimi,“ řekl ředitel marketingové komunikace Lukáš Kubín. „Další silný partner vedle
společnosti Alpine Pro celému projektu jistě prospěje,“ zhodnotila nové partnerství Drahomíra
Jiráková, ředitelka PR/Communications McDo­
nald’s ČR/SR. Projekt McDonald’s Olympic Hopefuls odstartoval v roce 2005 s pěticí sportovců.
Nyní je v týmu deset nadějných sportovců. Největším želízkem v ohni pro olympiádu v Londýně
je judista Lukáš Krpálek. n
Strategie ČP přináší výsledky
Nový datový sklad
Z
V prosinci loňského roku skončil rozsáhlý
projekt REVIDAS, který trval dva roky a dodal
naší společnosti technologické řešení nového
datového skladu (DWH). Na něj navazuje tříletý program rozvoje nového DWH
s cílem vytvořit na dodaném technologickém
základu nové aplikace a reporting pro business útvary (např. reporting netto produkce,
kmenové statistiky, škodní poměry, statistiky pojistných událostí). Jednou z klíčových
podmínek programu je vypnutí starého datového skladu, a to co nejdříve to bude možné.
Samozřejmě za předpokladu, že to nijak
významně neohrozí naplňování businessových a regulatorních požadavků.
isk České pojišťovny dosáhl v roce 2011
výše 3,55 miliardy korun po zdanění dle
nekonsolidovaných výsledků sestavených podle mezinárodních účetních standardů.
Výše zisku je meziročně nižší proto, že loňský rok
nepřál situaci na finančních trzích a rovněž jsme
loni nerealizovali žádné jednorázové operace jako
v roce 2010.
Implementovali jsme však procesní změny k posílení výkonnosti a dynamiky obchodní sítě, představili řadu nových produktů a služeb a začali
měnit i interní kulturu firmy. Náš podíl na novém
obchodě v počtu uzavřených smluv po letech
opět rostl, retailový kmen se stabilizoval a spokojenost zákazníků se v průběhu roku zvyšovala
dvouciferným tempem. Díky těmto úspěchům
se podařilo meziročně zvýšit provozní zisk České
pojišťovny o 548 milionů korun. Celkové předepsané pojistné dosáhlo 33,4 miliardy korun,
z toho v neživotním pojištění 20,16 miliardy korun
a v životním 13,21 miliardy korun. Zájem klientů
o pojištění motorových vozidel výrazně rostl
hlavně v posledních měsících loňského roku.
Přesto však v důsledku nižší průměrné ceny autopojištění došlo v tomto segmentu k meziročnímu
poklesu předepsaného pojistného. Naopak největší meziroční nárůst zaznamenalo podnikatelské pojištění (+2,1 %), kde se Česká pojišťovna
opět stala lídrem pojistného trhu. Vlastní kapitál
ČP k 31. 12. 2011 činil 17,5 miliardy korun a bilanční
suma 116,5 miliardy korun. Hrubá výše technických rezerv činila 86,3 miliardy korun. Skvělou finanční kondici České pojišťovny potvrdila
letos v únoru i mezinárodní ratingová agentura Standard & Poor’s,
která ji ohodnotila vysokým stupněm A-. n
Program je svým rozsahem jednou z největších investic ČP pro nejbližší období.
Jsou do něho zapojeni jak pracovníci úseku
rozvoje BI a DWH a společnosti Accenture, tak i zástupci business uživatelů napříč
celou společností. K tématu rozvoje nového
datového skladu a jeho využití se vrátíme
v některém z příštích čísel. n
Česká Info 3
Text: Iveta Macková, Lucie Kettnerová,
Dana Reinišová
Foto: Iveta Macková, Lucie Kettnerová, archiv ČP,
Shutterstock, Profimedia
Téma
Den s klientem
vám otevře oči
Pokud chcete poznat život v první linii a nahlédnout pod pokličku práce kolegů, kteří jsou v každodenním
kontaktu s klientem, máte jedinečnou příležitost. Do 14. prosince se můžete zúčastnit rozvojové
manažerské aktivity Den s klientem. Letošní druhý ročník navíc přinesl zásadní novinku – tváří v tvář
klientovi se mohou ocitnout všichni zaměstnanci, nejen manažeři. Jak ale Den s klientem ve skutečnosti
vypadá a co si o něm myslí naši manažeři?
s operátory call centra a jejich prací, poté již Jiří
vzal do ruky sluchátko a začal naslouchat jednotlivým pracovním hovorům brněnských operátorů. „Každý z nás trpíme určitou ‚provozní
slepotou‘, a tak je potřeba se na vlastní kůži
seznámit s prací lidí na jiných pozicích. Člověk
potom všechno vnímá úplně jinak a smazává
se řevnivost mezi lidmi i odděleními,“ popisuje
Zuzana Ševčíková přínos projektu Den s klientem a dodává: „Když lidé z managementu začali
chodit stínovat práci děvčat na přepážkách
nebo v call centrech, spousta nedorozumění se
vyjasnila.“
Operátorka Barbora Vašíčková svými znalostmi a schopnostmi doslova učarovala Jiřímu Hájíčkovi, který její
práci stínoval za účasti vedoucí záchranného týmu ŽP Zuzany Ševčíkové
Se sluchátkem v ruce
Práce s klientem se jeví z manažerské židle zcela
jinak než při osobním kontaktu. Jiří Hájíček pracuje jako HR specialista centrály ČP v Ostravě
a pro své stínování si zvolil pracoviště Komunikačního centra v Brně, které zachraňuje klienty
před odchodem z ČP. Jeho Den s klientem začal
v 9 hodin ráno na pracovišti KC Brno. Nejprve
jej vedoucí záchranného týmu životního a úrazového pojištění Zuzana Ševčíková seznámila
4 březen / duben 2012
Během svého dne naslouchal Jiří Hájíček v přímém odposlechu vyjednávání jednotlivých operátorů a po každém případu měl možnost s nimi
jejich postupy prodiskutovat. Naskytla se mu
tak jedinečná příležitost živě poznat, co všechno
práce těchto lidí obnáší. „Činnost operátorů je
velmi náročná tím, že nemají oční kontakt s klientem, což jim ztěžuje odhad jeho mentality
a momentální nálady. Překvapilo mě, kolik různých počítačových aplikací musí perfektně ovládat a jak dokonale musí znát všechny produkty.“
Za velmi důležitý předpoklad úspěchu operátora
označil Jiří schopnost maximálně naslouchat klientovi, obratně pracovat s fakty, operativně reagovat a při tom všem být mimořádně trpělivý.
„Musím operátorům složit obrovský hold. Jejich
práce je velmi náročná na znalosti, dovednosti
i psychiku,“ přiznal Jiří Hájíček. Skvělými vyjednavačskými dovednostmi, komunikačními schopnostmi a talentem získat důvěru zákazníka ho
doslova nadchla operátorka Barbora Vašíčková.
Téma
Projekt, který má smysl
Dialog, empatie, porozumění,
to jsou klíčová slova při
jednání s klientem
„Každý kontakt s klientem pro
nás začíná podrobným prostudováním jeho případu. Nejdůležitější je zjistit, co klient sjednáno má a co nikoliv,“ říká Barbora
Vašíčková, pro kterou je styk s lidmi povoláním i koníčkem, jelikož je absolventkou školy se
sociálním zaměřením.
„Ještě před vlastním hovorem musíme vymyslet,
co lze na klientově smlouvě upravit nebo změnit
tak, aby ho to zaujalo a byl svolný k diskusi.“ Pro
živý hovor se vybavuje krátkými poznámkami
a teprve potom vytáčí číslo klienta. Při vlastním
hovoru nejprve zjišťuje konkrétní důvod rušení
smlouvy. Teprve potom přistupuje k analýze přínosů a výhod, které původně rušená smlouva
může pro klienta mít.
to vypadá v první linii a jak náročné je vystupovat tváří v tvář klientovi,“ říká Blanka Tomanová.
Sama do kontaktu s klientem nepřijde, náplň
její práce tvoří zajišťování nájemních smluv pro
všechny pobočky.
Manažerka do obsluhy klienta nijak nezasahuje,
ve volných chvílích se však vyptává na vše, co
s touto prací souvisí. „Příjemně mě překvapilo, jak
rychle jsme byli schopni klientce v rozvodovém
řízení sdělit, zda manžel uhradil sjednané pojištění a v jaké fázi řešení jsou jejich dluhy,“ popisuje Blanka Tomanová. Oceňuje také jednání
kolegyně, která dokázala nespokojeného klienta
přesvědčit, aby svou pojistku nerušil. „Myslím,
že tyto návštěvy jsou oboustranně prospěšné.
Manažeři si pak dokážou lépe představit úskalí
naší práce a mohou nám lépe vytvářet zázemí,
Pro manažery je účast na Dni s klientem
povinná alespoň dvakrát do roka; letos
ho navíc mohou absolvovat i zaměstnanci, kteří nejsou s klienty v přímém
kontaktu. Jak to celé probíhá? Ve vámi
zvolený termín se dostavíte na vybrané
pracoviště a po celý pracovní den
stínujete zaměstnance ČP, tzv. mentora,
který je v přímém kontaktu s klientem,
v autentickém klientském prostředí.
Vybrat si můžete z celé řady profesí:
operátor Komunikačního centra v Brně
nebo Pardubicích, likvidátor v průmyslové nebo retailové likvidaci, mobilní
technik, výhradní pojišťovací agent,
specialista v útvaru zpracování plateb,
referent pobočkové sítě, specialista
v útvaru správy pojištění.
Pro přihlášení na Den s klientem
volejte na 224 557 007. Nabízíme velký
výběr termínů v různých lokalitách.
Více informací najdete na intranetu
ČP, stránky útvaru Lidské zdroje,
Katalog vzdělávání, sekce Rozvojové
nástroje. Garantem Dne s klientem za
tým vzdělávání je Věra Báčová.
my se naopak dozvíme více o dění, které se odehrává v centrále,“ shrnuje výhody projektu Den
s klientem Dagmar Zemanová.
Postavit se do první linie
Hned po osmé hodině začínají do pražské
pobočky v Mansfeldově ulici proudit klienti
jeden za druhým. Co klient, to jiný osobní příběh
a odlišné potřeby. V jeden březnový čtvrtek se
členkou zdejšího týmu stala i manažerka Blanka
Tomanová, která v rámci projektu Den s klientem přišla stínovat práci referentky přepážky
Dagmar Zemanové. Když po ránu Dagmar odemyká dveře pobočky, netuší, kolik klientů dorazí
a jak složité budou jejich požadavky. Některé lze
vyřídit během pár minut, kvůli jiným je nutné
zatelefonovat operátorce pojišťovny, která má
přístup k aktuálním informacím o platbách nebo
dokáže poradit s neobvyklými problémy. Pak
zbývá ještě klientovi nabídnout některý z dalších
produktů České pojišťovny a zapsat do počítače historii schůzky. Pro pracovníky pobočky
každodenní praxe, pro lidi z centrály cenná zkušenost. Blanka Tomanová se do projektu přihlásila už podruhé. Nejprve vyrazila s mobilním
technikem do terénu, nyní se přišla podívat, jak
to funguje na pobočce. „Chtěla jsem vidět, jak
Manažerku Blanku Tomanovou (vlevo) příjemně překvapil rozsah služeb, které jsme schopni klientům okamžitě poskytnout. Dagmar Zemanová (uprostřed) zase ocenila snahu manažerů zlepšit si představu o tom, jak
to vypadá v první linii
Česká Info 5
Téma
Anketa:
Jak probíhal váš Den s klientem
v loňském roce a co vám dal?
Miroslav Havlíček
ředitel odboru Komunikačního centra Pardubice
Můj den s klientem probíhal v terénu u disponenta pojištění v oblasti NŽP (likvidace). Setkali
jsme se ve Vysokém Mýtě a jeli
společně na kontrolu
dvou poškozených
klientů – jeden
uplatňoval
škodu z odpovědnosti,
druhý škody
na majetku.
U obou se jednalo rozsahem
o škody v řádu
milionů korun.
Přínosem pro mne bylo vidět reálné jednání likvidátora v praxi, jak komunikuje s klienty, jaké po nich chce doklady, jaká jim nabízí
řešení, a porovnávat to s tím, co děláme
v komunikačním centru. Zároveň poznat klienty – jejich očekávání a také reálný chod
firem, čím se zabývají a jaké mají problémy.
V obou firmách bylo z milého jednání vidět,
že s pracovníkem ČP mají dlouhodobý vztah,
znají se a tím pádem i nepříjemné skutečnosti
ohledně likvidace dokážou snadněji chápat
a mohou je rovnou konzultovat s likvidátorem.
Vnímám i náročnost kapacitního řízení prohlídek a návštěv u klientů, pokud jsou mezi nimi
velké vzdálenosti, a plánování cest tak, abychom se vyhnuli zbytečným nákladům.
Monika Herešová
právník, právní kancelář
Místo aktivity Den s klientem jsem si cíleně
vybrala mimo pražskou centrálu, přičemž
6 březen / duben 2012
Komunikační centrum v Pardubicích byla dobrá
volba. Díky perfektně připravenému programu
jsem získala reálný přehled o školení nových
zaměstnanců centra a o náročné práci operátorů na příchozích a odchozích hovorech. Nejzajímavější byly „náslechy“ hovorů za účelem
prodeje pojištění, měření NPS a koordinované
záchrany smluv životního pojištění.
Aktivitu Den s klientem vnímám velmi pozitivně, neboť neplní pouze svůj primární účel
(zpětná vazba manažerů na jejich
práci přímo od klientů), ale zároveň
vede k setkávání
zaměstnanců,
a tak i ke zkvalitnění komunikace v rámci
České pojišťovny, lepšímu
vnímání a pochopení práce jiných
útvarů a snadnějšímu
porozumění regionálním odlišnostem. Důkazem
užitečnosti tohoto projektu je, že jsem stále
v kontaktu se svojí mentorkou Markétou, která
mne již několikrát požádala o pomoc s řešením
pracovního problému.
Petr Klas
ředitel odboru mobilních techniků
První Den s klientem jsem strávil s paní Janou
Procházkovou, občanskou pojišťovací poradkyní v Českých Budějovicích. Byl jsem velmi
pozitivně překvapen jejím přehledem a zájmem
o všechny nové produkty, jejich přednosti
i nedostatky, které věřím, že se podařilo během
loňského roku odstranit. S tím souvisí i péče,
kterou věnuje již dlouhou řadu let, po něž
v obchodě ČP působí, našim klientům.
Druhý Den s klientem jsem prožil v Komunikačním centru v Pardubicích
s operátorem
panem Petrem
Jičínským,
který je seniorním operátorem, a opět
musím podotknout, že jsem
se setkal s velkým
zájmem vyřešit širokou
škálu dotazů a problémů klienta na velice profesionální úrovni. Zbývá jen dodat, že kdybychom
měli takových lidí v obchodě i KC víc, určitě
bychom neměli nouzi o klienty.
Vladimíra Šmídová
vedoucí týmu provozu budov regiony
Pro Den s klientem jsem si vybrala nové pobočkové pracoviště ve Frýdku-Místku
v ulici 8. pěšího pluku.
Místo jsem zvolila záměrně
hned z několika důvodů –
jednak jsem si
jako mentora
vybrala Michala
Šimoňáka,
který byl dříve
mým zaměstnancem ještě v taxaci životního pojištění v KS Brno, a také jsem si chtěla
ze současné pozice prověřit, jak je klienty
Téma
K práci v první linii patří i výjezdy do terénu
a občas se můžete dostat i na nečekaná místa
navštěvované a vnímané nově vytvořené pobočkové pracoviště na zmíněné adrese.
Moc se mi líbilo, že se Michal Šimoňák stal velmi dobrým referentem pobočkové sítě a je
spokojen se změnou pozice. Nové přepážkové
pracoviště bylo celý den hojně navštěvované,
takže lokalita byla určitě vybrána správně. Mám
jen samé pozitivní poznatky, den strávený na
pobočce se mi líbil, jenom bych se přimlouvala
za lepší PC podporu pracovníků přepážek. Většina úkonů, zejména uzavírání nových pojistných smluv, totiž trvá neskutečně dlouho…
Jan Voves
krajský ředitel jižní Čechy
Den s klientem byl pro mne jedním z nejhezčích
pracovních dnů loňského roku. Krásné počasí,
na sobě „staré hadry“, sportovní boty a v ústech
cigareta. To vše jsem si mohl dovolit. V pracovní
době a přímo na pracovišti. Ten opravdový zážitek mne ale teprve čekal. Společně s našimi
likvidátory jsem se účastnil jejich práce při posuzování zemědělských škod přímo v terénu. Viděl
jsem pole poničené vichřicí a kroupami. Napřed
jedno hrachové. Popraskané lusky, všude vysypaný zplesnivělý hrách. Majitelé družstva to
přijímali celkem v klidu. „To se prostě stává.
Pracujeme s přírodou. A jsme rádi, že nám
v takových případech má kdo pomoci.“ Předběžné vyčíslení škody a společná dohoda nad
jejím záznamem byly pro nás i pro majitele pole
uspokojivé. Pomohli jsme. Dobrý
pocit.
Následovala prohlídka makového pole. Na
první pohled
se zdálo, že
polámané
máky lze jen
opatrně pokosit a odvézt na
další zpracování. Tedy
pravda, to se zdálo pouze mně. Naši likvidátoři
okamžitě určili rozsah škody, který se při konečném vyčíslení lišil jen asi o 5 %. Tomu říkám
dobrá práce. Profesionalita těch dvou chlapů
mne opravdu nadchla. A také bylo evidentní,
jak moc je jejich práce založena na lidskosti
a empatii. Když vám chlapík kolem šedesátky
říká: „Jo, prachy od vás jsou dobrý, ale to byl
takovej krásnej mák!“ a má při tom v očích slzy,
je jasné, že někdy prostě musíme dodat i něco
navíc!
První linie nás zajímá
V roce 2011 absolvovalo Den s klientem
217 manažerů České pojišťovny. Z jejich
zpětné vazby vyplynulo, že tato aktivita
je pro ně přínosná a mají opětovný zájem
podívat se do první linie. Mnozí z nich byli
překvapeni náročností některých operací
či množstvím činností u některých pozic,
které stínovali. Většina manažerů se
shodla, že jde o zajímavé setkání, při
kterém dochází k výměně zkušeností
i kontaktů.
Česká Info 7
Rozhovor
Text: Dana Reinišová
Foto: Jan Marek
Čtyři mety Lukáše
Klášterského:
přátelské IT, stabilita aplikací, optimum nákladů
a rozvoj inovací
Kdo se v IT nemění, není schopen dlouhodobě udržet kvalitu. To
jsou slova Lukáše Klášterského, který byl letos v únoru pověřen
řízením útvaru IT a systémové architektury. Ajťácké žezlo převzal
po Zdeňku Kaplanovi, se kterým v IT působil tři roky. Není tedy
žádným nováčkem. Se svým týmem již v ČP úspěšně realizoval
klíčové projekty transformace IT provozu, infrastruktury
a uživatelského prostředí, které posunuly Českou pojišťovnu
mezi lídry inovace i v oblasti IT.
8 březen / duben 2012
Co máte ve své nové pozici na starosti?
Přebral jsem kompletní portfolio po Zdeňku
Kaplanovi, to znamená vývoj aplikací, provoz
celého systému IT, bezpečnost, řízení projektů,
kvality procesů – tedy vše, co k IT patří.
S jakou strategií přicházíte?
Působil jsem v IT tři roky se Zdeňkem a nemyslím si, že musíme dělat nějakou zásadní revoluci.
IT se totiž za poslední tři roky velmi změnilo.
Kompletně jsme přebudovali infrastrukturu –
aplikace a data přerostly a měly více nároků
Rozhovor
Jedna minus
pro IT
a zároveň jsme hledali
optimální míru nákladů.
Změnilo se i uživatelské prostředí a uživatelská podpora, což naši zaměstnanci určitě zaznamenali díky projektu CDA
(centrální doručování aplikací). S jeho uvedením
jsme umožnili uživatelům mít stejné prostředí
bez ohledu na to, jestli jsou v pojišťovně, na
cestách, nebo pracují z domova, tedy pracovat
na počítači pojišťovny, svém nebo na tabletu.
CDA také umožnilo významně změnit principy
podpory uživatelů – přibyla vzdálená podpora,
neustále vylepšujeme formu a prioritizace uživatelských požadavků atd. Ve všech těchto oblastech jsme bráni jako inovační lídr v ČR, a máme
tedy dobrý základ pro mírnou evoluci. Více
budeme muset zapracovat na aplikačním portfoliu – aplikacích, které používají různé uživatelské skupiny ke zpracování své agendy.
Navážete tedy na práci Zdeňka Kaplana. Osobně máte něco, čeho byste chtěl
dosáhnout?
Je pár základních met, které bych chtěl, aby se
buď udržely v současném stavu, nebo jsme
k nim přidali něco nového navíc. První metou je
udržitelná provozní stabilita aplikací, v posledních letech jsme stabilitě věnovali hodně úsilí
a rád bych tento trend udržoval. Protože se
stále mění nároky na aplikace (vylepšujeme produkty, procesy a služby klientům), je potřeba
této oblasti věnovat stále hodně energie.
A nejedná se jen o počet výpadků a provozní
dobu, ale s tím, jak jde Česká pojišťovna do větších a větších výkonů, jsou naši uživatelé daleko
citlivější na kratší nedostupnost a „pomalost“
aplikací než kdy předtím. Druhou metou je přátelské IT. Jazyk uživatelů a jazyk IT se z principu diametrálně liší a já bych byl rád, aby tato
bariéra zmizela. Ba naopak, aby IT nenápadně
podporovalo každodenní potřeby uživatelů a klientů České pojišťovny. Na to není potřeba velkých projektů, ale jde o kontinuální a pečlivé
naslouchání potřebám
a o následnou realizaci
velmi jednoduchých, pragmatických věcí – ostatně některé příklady to potvrzují, např. úvodní stránka helpdesku, podpisy
v e-mailu atd. Třetí metou je podpořit rozvoj firmy v oblasti IT inovací, které podporují
„byznys“ pojišťovnictví. Pěkným příkladem je
třeba elektronická komunikace, Klientská zóna
a mobilní aplikace pro naše klienty, které jsou
ukázkou propojení vynikajících nápadů kolegů
z marketingu, produktů, služeb klientům a aplikované IT inovace. Poslední metou je nikdy
nekončící hledání optima vynaložených nákladů
na jednotlivé části IT versus jejich přínos firmě.
Co nás zaměstnance a také klienty čeká
v oblasti IT tento rok nového?
Co se týče klientů, budeme pokračovat v realizaci nových řad produktů do našich aplikací.
Kolegové z produktů mají přichystané inovace produktů v duchu povinného ručení i do
produktových řad ONŽP a Života, jejich součástí bude jednoduché balíčkování, inovativní
služby a samozřejmě i propojení s mobilní aplikací Pojišťovna a Klientskou zónou. Co se týče
aplikací dovnitř firmy, chceme navázat na principy, které jsme použili u loňského modelátoru
životního pojištění, tzn. aplikace zaměřené na
modelaci podmínek pojištění, až poté na jeho
sjednání. Myslím, že to pomůže prodejním jednotkám být daleko efektivnější v prodeji. Chystáme nové koncepty, jak by aplikace měly do
V lednu letošního
roku se mohli
zaměstnanci ČP
a obchodníci
již poosmé
vyjádřit ke
kvalitě poskytovaných IT
služeb v průzkumu spokojenosti. Dotazník
vyplnilo celkem 1929
zaměstnanců a VPA.
Oproti předchozímu průzkumu spokojenosti došlo k celkovému zlepšení o 11 %
(z 1,8 na 1,6).
1,6
Výsledná známka 1,6 je pro naše IT
nejen oceněním, kterého si velmi váží,
ale současně je i závazkem do dalších
let. Z průzkumu vzešla řada podnětů,
kterými se bude IT dále zabývat.
budoucna vypadat, jak by se měly chovat.
Máme představu, nicméně si ji chceme v první
polovině letošního roku nejprve ověřit a vytvořit
základ pro budoucí aplikace.
Máte v oblasti IT něco, co vás trápí, nějaké
palčivé místo?
Nejvíce mě uvnitř IT pálí to, co lze sledovat
na úrovni celé pojišťovny. Stále jsou rezervy
v komunikaci mezi jednotlivými týmy a já bych
chtěl letošní misi uvnitř IT věnovat tomu, že se
týmy ještě o něco lépe propojí, což bude vyžadovat obrovskou energii. Myslím ale, že máme
dobrý základ.
Lukáš Klášterský
Lukáš Klášterský působí v České pojišťovně od prosince 2008, kdy nastoupil na pozici ředitele pro provoz IT. Vystudoval automatizaci a inženýrskou informatiku na Strojní fakultě ČVUT v Praze. Má bohaté
zkušenosti s návrhem, integrací a poskytováním služeb v oblasti IT a telekomunikací, a to jak na území
České republiky, tak na Slovensku a v Maďarsku. Během své dvacetileté profesní kariéry pracoval ve
společnostech Telefónica O2, Lucent technologies či Debis IT Services Czech (později T-System). Ve své
nové funkci je odpovědný za řízení všech aktivit IT v rámci celé České pojišťovny. Volný čas nejraději
tráví s rodinou, mezi jeho koníčky patří hlavně sport, především pak fotbal, volejbal, lyžování či golf.
Česká Info 9
Svět ČP
Postupy
a nováčci
Tak jako se vyvíjí celá Česká pojišťovna, ani naši zaměstnanci nezůstávají
stát na místě. Stávající kolegové postupují na jiné pozice a objevují se nové
tváře. Podívejme se na to, jaké změny se u nás v poslední době odehrály.
Lenka Seidlová
Pozice v České pojišťovně:
referent pobočky
Tomáš Kubín
Předchozí pozice: specialista OFR/CFR
Současná pozice: vedoucí týmu likvidace PMV
V čem se změní vaše práce a co byste chtěl
na nové pozici dokázat?
Ve své předchozí pozici jsem měl na
starosti kontrolu likvidace pojistných
esní
Prof up
událostí a zaškolování nově příchos
o
p t
zích likvidátorů v týmu, který nese pracovní název ŠKOLKA. V tomto týmu
jsem nováčky seznamoval s problematikou a metodikou likvidace pojistných událostí a připravoval je tak, aby po zkušební
době byli při své práci co nejvíce samostatní
a schopní efektivně reagovat na každodenní požadavky klientů, a mohli tak
plně zastávat pozici likvidátora juniora
v oblasti likvidace NŽP. Změnou funkce
zůstávám v oboru a jsem stále zodpovědný za vedení svého týmu. V nové
funkci chci využít i své dlouholeté praxe likvidátora, předávat své zkušenosti kolegům
a dosáhnout se svým týmem maximálních
pracovních úspěchů, které budou navazovat na strategii České pojišťovny a naplňovat
firemní hodnoty.
Jaké je vaše pracovní motto?
Každý den nastává okamžik, kdy se musíme
rozhodnout mezi tím, co je snadné, a tím,
co je správné.
Z jaké společnosti k nám přicházíte a co
jste tam dělala?
Do České pojišťovny jsem nastoupila po
absolvování bakalářského studia na
Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.
Nové
e
tvář
Proč jste si vybrala právě Českou
pojišťovnu?
Při návštěvě znojemské pobočky České
pojišťovny jsem zahlédla plakát s nabídkou
práce pro tuto společnost. Nabídka mě osobně
zaujala, a proto jsem oslovila manažerku
a po následném výběrovém řízení nastoupila
jako nováček. Česká pojišťovna je prestižní
společnost s dlouholetou tradicí a jsem velice
ráda, že v ní můžu pracovat.
Miroslav Boček
Pozice v České pojišťovně:
vedoucí týmu (obchodní tým
3, Super Sales)
Nové
e
tvář
Z jaké společnosti k nám
přicházíte a co jste tam dělal?
Přicházím ze společnosti obchodující
na akciových trzích, kde jsem měl na
starosti zákaznické centrum, CRM
a zpětnou vazbu managementu.
Proč jste si vybral právě Českou
pojišťovnu?
ČP jsem si vybral i proto, že mám
rád tradice, hodně lidí kolem sebe,
otevřenost novým nápadům a inovace
ve prospěch klienta.
10 březen / duben 2012
Martin Václavík
Svět ČP
Pozice v České pojišťovně:
manažer externí distribuce (pozice
v oblasti makléřského dohledu)
Z jaké společnosti k nám
přicházíte a co jste tam dělal?
Z nadnárodní společnosti
zabývající se komplexním
é
v
o
N
e
řešením pro firmy jak v ČR,
ř
á
tv
tak i v zahraničí. Zde jsem
pracoval na pozici manažera pro
významné zákazníky.
Proč jste si vybral právě Českou
pojišťovnu?
Odpověď je prostá. Česká pojišťovna
je lídrem na trhu a já rád pracuji
s profesionály a rád čelím novým výzvám.
Chci využít svých dosavadních zkušeností
a samozřejmě se i naučit novým věcem
a společně s celým týmem dosahovat
výborných výsledků.
Igor Vaško
Předchozí pozice: referent
pobočky
Současná pozice:
kontrolor specialista
esní
Prof up
s
o
p t
V čem se změní vaše práce
a co byste chtěl na nové
pozici dokázat?
Největší změna je v komunikaci.
Celé tři roky jsem byl v přímém
kontaktu s klientem a někdy
to bylo opravdu náročné. Nyní
komunikuji hlavně s obchodníky, a to v elektronické formě.
Na novou pozici jsem nastupoval s nadšením, že změním
vše, co se mi v obchodních
procesech zdálo potřebné.
Nadšení mě stále drží, změny
v ČP neskončily se změnou loga,
ale pokračují i uvnitř, kde je podporuji připomínkováním pracovních směrnic, které se mění.
Jaké je vaše pracovní motto?
Lepší mířit ke hvězdám a nedoletět, než na kupu hnoje a trefit se!
Tomáš Wiesner
Pozice v České pojišťovně:
analytik strategicko-analytického týmu
Věra Prokopová
Předchozí pozice: operátor Komunikačního
centra NŽP Brno
Současná pozice: likvidátor úrazového
pojištění Brno
V čem se změní vaše práce a co byste
chtěla na nové pozici dokázat?
Je to něco jiného, než jsem dělala
doposud. Není zde prodej. Je to
pro mě výzva a motivace něco
í
n
s
e
Prof up nového se naučit, v něčem
t
s
o
p
novém se zdokonalit. Těším se
na nové poznatky a na novou
práci v likvidaci.
Jaké je vaše pracovní motto?
Zatím jsem o něm nepřemýšlela…
Nové
e
tvář
Z jaké společnosti k nám přicházíte a co jste
tam dělal?
Česká pojišťovna je moje první skutečná pracovní
zkušenost. V posledním roce Vysoké školy
ekonomické v Praze jsem se dostal do oddělení
marketingu České pojišťovny, kde jsem měl na
starosti komunikaci se srovnávači pojištění. Po
ukončení studia jsem nastoupil na plný úvazek
do strategicko-analytického oddělení.
Proč jste si vybral právě Českou
pojišťovnu?
Českou pojišťovnu jsem si vybral ze dvou
důvodů. Jednak jsem měl vždy blízko
k pojišťování – můj otec je pojišťovací
makléř –, jednak jsem bral jako velkou výzvu
pracovat pro lídra trhu, který zaměstnává
nejschopnější lidi v oboru. Za pár měsíců jsem
se od ostatních v pojišťovně naučil víc než za
několik let na vysoké škole.
Česká Info 11
Text: Martin Frko
Foto: Shutterstock
Svět ČP
Podepisujeme nové
smlouvy
Po několika měsících příprav jsme v druhém březnovém týdnu začali
podepisovat nové smlouvy. Ač je zatím předčasné hodnotit, jak celá
aktivita proběhne, už teď je vidět, že se investice do přípravy vyplatila.
P
roběhlo několik kol připomínek na
úrovni zemských ředitelů a ředitelů regionů, nicméně největší část připomínkového řízení (ke které někdy patřilo i tvrdé
vyjednávání) proběhla s vybranou skupinou obchodníků a manažerů, členů VIP klubu
a členů kolegia GŘ. Ač tato jednání nebyla jednoduchá, byla velice konstruktivní a motivovaná snahou vyjednat vzájemně akceptovatelné
a pro obě strany co možná nejlepší podmínky. Osobně věřím, že obě strany prokázaly
značnou míru pochopení a dělaly přiměřené
ústupky, pokud to neohrožovalo jejich vitální
zájmy. Současně s tím probíhaly přípravy na
centrále, kde se tým právníků z útvarů VPA –
retail, právního a compliance podílel na finálním
znění, a v neposlední řadě je třeba upozornit
na vlastní přípravu a distribuci smluv a jejich
dodatků, která proběhla v režii matriky a administrativ v regionech.
Jak mohli někteří z vás slyšet na obchodní konferenci z úst významných obchodníků ČP, je
smlouva sice svým způsobem tvrdší než její
předchozí znění, ale je postavena férově a její
tvrdost se projeví vůči těm, kteří v ČP nevidí
dlouhodobého obchodního partnera, případně
svým neetickým chováním dokonce ČP poškozují. Všichni ostatní jejím uzavřením získají.
Podepisování nových smluv začalo 5. března
2012. V den, kdy tento článek píši, od té doby
neuběhly ještě ani tři týdny, ale už teď je možné
konstatovat, že jsem plný optimismu. Vrátilo se
nám podepsaných už téměř 82 % smluv. Co se
týká Senior Poradců a Manažerů skupin, je situace ještě lepší. Míra akceptace je u těchto skupin našich partnerů téměř na úrovni 100 %. Na
zbytek smluv stále čekáme, protože v několika
regionech ještě probíhaly jarní prázdniny.
Tuto skutečnost považujeme za projev důvěry
v to, co děláme, a současně i za závazek ke
správnému nastavení naší vzájemné budoucí
12 březen / duben 2012
spolupráce, zejména ve vztahu k Novému
obchodnímu modelu, který bude třeba dopracovat a dále posunout v jeho verzi 2.0 tak, aby
nám pomohl jít společně dál.
Provedení analýzy aktuálního
nastavení smluvních vztahů
a příprava první verze nové smlouvy
o obchodním zastoupení, jakož
i dodatku pro MS.
5/9
2011
27/10
2011
Po zapracování velké části připomínek byla další verze smluvní dokumentace opět diskutována se ZŘ a po
provedených úpravách byla další
verze smluvní dokumentace představena vybraným obchodníkům a MS
VIP klubu k jejich připomínkování.
12/12
2011
21/12
2011
Smluvní dokumentace byla ve
smyslu projednaných témat
upravena a předložena k dalšímu
připomínkování vybraným
obchodníkům a MS VIP klubu.
5/1
2012
15/2
2012
17/2
2012
Po několika jednáních se ZŘ
byla připravena další verze
smluvní dokumentace, která
byla představena vybraným
obchodníkům a MS VIP klubu a byla
postoupena k jejich připomínkování.
Po zapracování dalších připomínek
byla nová verze smluvní
dokumentace představena na
setkání s ŘR, kde byla opět
diskutována různá témata,
a k 31. 12. 2011 proběhlo druhé kolo
připomínek ŘR.
Po několika jednáních s obchodníky
a MS, kteří zaslali své připomínky,
vznikla finální verze smluvní dokumentace a proběhlo třetí setkání
s vybranými obchodníky a MS VIP
klubu, kde byla dosažena shoda nad
textem nové smluvní dokumentace.
Finální znění smluvní
dokumentace schváleno ZŘ.
Finální smluvní dokumentace
5/3
2012
schválena NGŘ a 5. 3. 2012
spuštěn proces přesmluvnění
Obchodní služby ČP.
Text: Markéta Vlasáková
Foto: archiv regionů ČP
Svět ČP
První vyhodnocení
nové kariéry
Regionální setkání k vyhodnocení ČP kariéry jsou příležitostí pro slavnostní vyhlášení a ocenění
nejlepších obchodníků a manažerů obchodní sítě VPA retail. Cílem těchto setkání je navíc upevnění
týmu regionu, společný zážitek, předávání zkušeností mezi kolegy, hodnocení uplynulého období
a motivace na období následující. Na začátku roku 2012 proběhla setkání na 34 regionech a byli zde
oceněni Senior Poradci, Senior Manažeři a noví členové VIP klubu. Všem ještě jednou gratulujeme
a děkujeme za výborné obchodní výsledky. Některá regionální setkání vám představujeme na
následujících fotografiích.
�
�
�
�
Střední
í regionu
P
� Setkán k vyhodnocení Č
r
nechá
seve
sebou za ce
za
Čechy –
o
sk
lín
v ro
nZ
ž
e
io
n
g
e
u
p
R
o
Kariéry � ště výraznější st
í bylo
12 je
Na setkán
v roce 20 řišel i kouzelník. u kouzelnické
a p
program derní magii
2011 � …
o
ečerního
bodem v
ubliky v m liky, vítěze řady
p
re
é
hlavním
sk
ho
e
b
ské repu
stivalů. Je
í mistra Č
e
n
Č
e
p
ra
u
o
to
lá
utěží a fe následné
u
vyst
so
ip
an
ch
ý
m
k
ho
ko
lnic
a nejlepší árodních kouze hlasem, stejně ja íků, z nichž
i mezin
obchodn nu 28
velkým o
s h
ic
o
al
aš
českých
n
tk
y
io
ení se se
před zrak
tkání reg
vystoup
ie přímo vyzkoušet. � Se sně v duchu
ikromag
i
ukázky m mohli triky sam DŽ (8. 3.) a souča květinou.
a
někteří si onalo v duchu M byla obdarován
tkého
k
á žena
rmou krá
d
fo
až
Praha se
S
K
M
).
,
12
m
ích
0
e
n
k
(2
d
y
y
o
zv
n
ch
á
roku že
ionu býv
hled o ob
omto reg ířili ostatním pře člen VIP Tomáš
A jak v t
a zš
ě
ení ro
radce
ilo, hlavn
představ ech. � Senior Po
í se mi líb chal
st
vyšován
e
o
n
p
e
dovedno
a
n
–
„N
i
se m
říká:
.
Soukeník užil casino. Dařilo
trénoval
celý rok
a jsem si
ě
d
o
áh
árky
n
d
ic
o
n
k
m
ja
e
l
js
em použi
Výhry js
.“
klientům
�
Česká Info 13
Svět ČP
Text: Jana Bohutínská
Foto: Petr Kurečka, Jan Marek
Od 1. března poskytuje našim
klientům asistenční služby
nová dceřiná společnost ČP
ASISTENCE. O jejím vzniku
a rozvoji jsme hovořili
s výkonným ředitelem
Jaroslavem Hanzlíkem.
Chceme být
inovátorem
asistenčních
služeb
14 březen / duben 2012
V čem spočívají hlavní benefity, které ČP
ASISTENCE (ČPA) klientům přináší?
Vznik ČPA s sebou nese řadu výhod pro klienty.
ČPA, a tím i ČP, má jedinečnou možnost čerpat
z mezinárodního know-how skupiny Europ Assistance. On-line přístup k asistenčním službám se
nabízí pro inspiraci všem produktovým oddělením ČP. Z potenciálu pro rozvoj asistenčních služeb musí profitovat klient. Pojištění se již stalo
víceméně běžnou komoditou – způsobů, jak se
odlišit od konkurence, není mnoho. Největší příležitost je právě v oblasti služeb pro klienta a personifikovaná asistenční služba je nejlepší způsob,
jak může klient poznat koncept „Pomáháme vám
jít dál“.
ČPA začala pro klienty pracovat 1. března. Jak
rozjezd hodnotíte?
Na to, že přípravy finišovaly do posledních minut,
proběhl rozjezd nečekaně hladce. Po technické
stránce byl provoz připraven a otestován již asi
14 dní před zahájením činnosti. Za to patří dík
IT ČP i Europ Assistance. Klient od první minuty
nijak nepozná, že komunikuje s novou asistenční
společností. K doladění zbývá spousta věcí, nicméně výhradně interního charakteru. Od prvního
dne jsme vytvořili jednotný tým, čehož si vážím.
S odstupem několika dnů mi přijde úsměvné, že
Svět ČP
Slavnostním přestřižením pásky rukou
nejpovolanější oficiálně zahájila svou činnost nová
dceřiná společnost České pojišťovny ČP ASISTENCE.
Zleva Jiří Doubravský, náměstek pro Služby klientům
ČP, Jaroslav Hanzlík, výkonný ředitel ČPA, Vladimír
Fuchs, generální ředitel Europ Assistance
jsme za pár měsíců vybudovali moderní call centrum se špičkovými technologiemi, ale zapomněli
jsme na drobné detaily typu poznámkové bloky,
papíry do tiskáren, skleničky na vodu.
Nyní poskytujete asistenční služby motoristům, rozšíříte je na cestovní, majetkové
a životní pojištění. Kolik asistenčních zásahů
zvládnete?
Pro rok 2012 plánujeme cca 17 000 asistenčních
zásahů k pojištění motorových vozidel, přibližně
600 zásahů k majetkovému pojištění a asi 1000
případů zdravotní a cestovní asistence. V roce
2013 očekáváme objem případů přes 20 000
u autoasistencí, více než 6000 zásahů pro cestovní a zdravotní asistenci a cca 800 zásahů
k majetkovému pojištění. Na podzim v souvislosti
s převzetím cestovní a zdravotní asistence také
rozšíříme tým.
společnosti a mohl jsem si občas dovolit pohled
pouze z jedné strany.
Jakou vizi pro ČPA máte?
Naším cílem je stát se jednou z dominantních
asistenčních společností na českém trhu. Vzhledem k velikosti portfolia ČP v povinném ručení
Pojištění se již stalo běžnou komoditou
a způsobů, jak se odlišit od konkurence,
není mnoho. Největší příležitost je právě
v oblasti služeb pro klienta a personifikované
asistenční službě.
Do ČPA jste přišel z Europ Assistance. Co
z předchozí praxe využíváte?
Jsem přesvědčen, že ze své předchozí praxe
vy­užiji vše. V EA jsem začínal před 7 lety jako
operátor, postupně jsem se přes supervizorské
pozice propracoval do managementu. Mám zkušenosti víceméně se všemi úrovněmi provozu
společnosti, v každé oblasti se najde něco, z čeho
je vhodné se pro ČPA poučit. Nejvíce zkušeností
však využiji ze své poslední pozice, kdy jsem měl
jako projektový manažer na starosti vznik ČPA.
ČPA tak vnímám jako své „dítě“. Nová je pro mě
nutnost nahlížet na společnost jako celek – dříve
jsem byl vždy součástí některého z oddělení
a havarijním pojištění mohu konstatovat, že ČPA
patří v oblasti asistence k pojištění motorových
vozidel již dnes k největším asistenčním společnostem na trhu. Mou vizí je vytvořit společnost,
která bude hlavním inovátorem na trhu asistenčních služeb k pojistným produktům. Věřím, že
můžeme na trh přinášet unikátní řešení, zejména
v oblasti asistenčních služeb k životnímu a zdravotnímu pojištění. Skupina EA představila v roce
2010 nové motto: „You live, we care“, ČP rovněž
prošla výraznou proměnou. ČPA má jedinečnou
příležitost prokázat, že spojením „Vy žijete, my se
staráme“ a „Pomáháme vám jít dál“ vzniká opravdová hodnota pro klienta, na kterou se může
spolehnout. Jsme tu pro klienty
Nová dceřiná společnost České pojišťovny ČP ASISTENCE s.r.o. (ČPA) začala
pro klienty pracovat 1. března 2012.
Vznikla jako společný projekt ČP (51%
podíl) a společnosti Europ Assistance
(49% podíl).
Vytvoření nové asistenční společnosti
je dalším krokem ke zkvalitnění služeb
klientům ČP. Není proto překvapením,
že vznik ČPA byl iniciován a podporován
zejména z útvaru Jiřího Doubravského
a týmu rozvoje SK, velkou zásluhu na
bezproblémovém založení a rozjezdu
ČPA má však celá řada dalších kolegů ze
všech částí ČP.
ČPA v současnosti zajišťuje asistenční
služby pro osobní a nákladní vozidla
i služby pro produkty Cargo a Cargo+.
Do konce letošního roku rozšíří své portfolio o asistenci vázanou na cestovní,
majetkové a životní pojištění. Klientská
linka ČPA je 841 114 114. Z pozice výkonného ředitele vede ČPA Jaroslav Hanzlík,
který dříve pracoval v Europ Assistance.
Česká Info 15
Text: Dana Reinišová
Foto: Igor Zehl
Reportáž
Máme skvěle
našlápnuto, máme
dobré obchodní
výsledky, máme správně
nastavenou mysl
Zdeněk Kaplan
Víme, co máme
dělat, víme, jaké
máme cíle, víme, co
pro to musíme udělat,
víme, co vám za to
chceme dát
Petr Lehký
Čeká nás rok příležitostí
Zatímco loňský rok se nesl ve znamení změn, rok 2012 je rokem příležitostí a společné práce všech tří
distribučních sítí. Do interních příležitostí patří určitě potřeba zlepšit obchodní pokrytí bílých míst v České
republice, zakotvení dlouhodobého a oboustranně výhodného partnerství mezi Českou a obchodníkem
nebo úspěšné vytěžení nových produktů a služeb za silné podpory obchodu a rozvoje prodeje. V roce 2012
si nesmíme nechat uniknout ani externí příležitosti, které jsou unikátní a nebudou se již nikdy opakovat,
ať už jde o připravovanou penzijní reformu, vyrovnání cen životního pojištění pro ženy i muže na základě
rozhodnutí EU nebo velký potenciál v dosud nepojištěných domácnostech a stavbách.
N
áměstci zodpovědní za pobočky, SME
a Retail na letošní obchodní konferenci
zhodnotili uplynulý rok z pohledu svých
distribučních kanálů a zároveň představili klíčové úkoly, které čekají jednotlivé distribuční
kanály v roce letošním. Slovo dostala i podpora
obchodu.
Pobočky: Vítejte na pobočce
budoucnosti
„V pobočkové síti máme pro rok 2012 připraveno několik klíčových iniciativ. Patří k nim především projekt Lípa, založený na konzultativním
způsobu prodeje našich produktů a služeb klientům, nový model obsluhy klientů v pobočkové síti a moderní technologie, které nám
16 březen / duben 2012
umožní lepší komunikaci s klientem. Středobodem všech těchto iniciativ je nová pobočka České
pojišťovny,“ uvedl náměstek GŘ Zdeněk Kaplan. Ten pak pozval na prohlídku nové pobočky
všechny přítomné obchodníky prostřednictvím
virtuální prezentace. Reálná prohlídka první otevřené pobočky podle nového konceptu nás čeká
v nejbližších měsících. „Máme skvěle našlápnuto,
máme dobré obchodní výsledky, máme správně
nastavenou mysl,“ odstartoval letošní rok náměstek pro pobočkovou síť.
SME: Mít správný cíl je základem
úspěchu
Plány pro SME obchod představil náměstek
GŘ Petr Lehký. „Pro nás je základ podnikatelské
Reportáž
Přecházíme
do komfortu
21. století
Jiří Doubravský
Chci, abychom
letos konkurenci
opravdu rozdrtili
Robert Hlava
Chceme
obchodníky vtahovat
do světa smartphonů
a iPadů
Zdeněk Románek
pojištění. Pojďme rok 2012 využít k tomu, abychom nebyli pouze jednička v podnikatelském
pojištění, ale abychom utekli konkurenci ještě
víc,“ vyzval obchodníky. Dalším letošním cílem
podle Lehkého je hledání nových segmentů
v oblasti pojištění flotil, zvětšení kapacity úpisu
a vytvoření pomocných nabídkových center. Dále
zdůraznil 50% podíl SME na celkovém objemu
havarijního pojištění a 30% podíl na celkovém
objemu povinného ručení ČP v loňském roce.
Letošní rok je podle něj v oblasti retailových aut
nejen o hledání nových produktů, ale i o specializovaných školeních, která obchodníkům pomohou být úspěšnější v prodeji a navýšit jejich
kmen. V závěru své prezentace vyzval Petr Lehký
přítomné obchodníky k vytvoření kolegia generálního ředitele (obdobného, jako má VPA retail),
které bude diskutovat problémy v síti vznikající
při každodenní práci. „Víme, co máme dělat, víme,
jaké máme cíle, víme, co pro to musíme udělat,
víme, co vám za to chceme dát,“ uzavřel Lehký.
Retail: Evoluce v retailové distribuci
Podle náměstka GŘ pro retailovou síť Roberta
Hlavy zažili obchodníci zásadní revoluci loni
a letošní rok bude věnován zlepšování všeho, co
se povedlo v roce 2011. „Doplníme další atraktivní
prvky do nového obchodního modelu (NOM)
a využijeme unikátní obchodní příležitosti. Zároveň budeme rozvíjet vzájemnou spolupráci
a komunikaci. Za tím účelem vzniklo Kolegium GŘ
a expertní týmy obchodníků a manažerů skupin,“
dodal Robert Hlava. V rámci doplnění nového
obchodního modelu představil novinky v oblasti
kariérních pozic, práce s kmeny, smluv o obchodním zastoupení a také motivoval přítomné
obchodníky na celou řadu „netto soutěží“. Zmínil i příležitosti pro talentované nováčky a standardní obchodníky, aby se co nejrychleji mohli
začlenit do pozice seniorních poradců. „Chci,
abychom letos konkurenci opravdu rozdrtili,“
dodal na závěr.
Podpora obchodu: Posílení týmu
a spousta inovací
Letošní novinky v oblasti podpory obchodu představili náměstek GŘ pro Služby klientům Jiří
Doubravský a náměstek GŘ pro CRM, marketing
a produktový management Zdeněk Románek.
Ještě než představili nové vedení týmu podpory
obchodu, který se rozrostl o Patrika Nového
a Petra Herzmanna, a odtajnili konkrétní zlepšení
v oblasti produktů, nástrojů, marketingové podpory, kampaní a motivace pro letošní rok, poděkovali všem přítomným obchodníkům za to, že
dokázali v minulém roce zvýšit podíl na novém
obchodě, kdy se v počtu kusů smluv podařilo
téměř stabilizovat retailový kmen.
koordinované záchrany nebo vyšší investice
do marketingových kampaní. Více prostředků
bude vynaloženo i na motivační soutěže, ať už
jde například o olympijskou soutěž pro nejlepší
obchodníky, Diamantovou ligu a spoustu dalších.
Největší novinkou v oblasti obchodních nástrojů
je pak strategie eObchodníka. „Chceme, aby
každý obchodník České pojišťovny mohl pracovat
se svými klienty kdykoli a kdekoli. Kromě tradičních nástrojů, které již znáte, chceme obchodníky
vtahovat do světa, který jsme už nabídli našim
klientům – to znamená do prostředí smartphonů
a iPadů. Být mobilnější a lépe s klienty komunikovat vám umožní právě eObchodník,“ prohlásil Zdeněk Románek. „Je to přechod do komfortu
21. století. Jediná věc, kterou s sebou máte, ať
jste kdekoli, je iPad nebo smartphone – a tam
je Česká pojišťovna se svými prodejními nástroji
vždy k dispozici,“ doplnil Jiří Doubravský. n
Více informací o obchodní konferenci
naleznete na obchodním portálu v sekci
Jaro 2012 – Obchodní konference.
Prozradili, že obchodníky letos čeká revoluce
v pojištění staveb a domácností, novinky v pojištění motorových vozidel, opatření pro posun
ve flotilách a inovace v životním pojištění. Chybět nebude ani podpora dobře fungujícího týmu
Česká Info 17
Reportáž
Text: Dana Reinišová
Foto: Igor Zehl
Nejlepší
obchodníci
a týmy
�
Již tradiční součástí obchodních konferencí je
ohodnocení těch nejlepších. Z letošní únorové
konference si ocenění odvezly více než dvě
stovky obchodníků a manažerů z distribučních
sítí SME, Retail a Pobočky.
�
R
etail vyhodnocoval ČP Koruny, SME hodnotilo nejlepší
obchodní výsledky a na pobočkách se poprvé hodnotila
Kmenová liga, tj. nejlepší agentura s největším nárůstem
objemu netto produkce, a měřilo se NPS – nejspokojenější klienti pobočky. Ceny byly lákavé. Za vynikající obchodní výsledky
v roce 2011 se obchodníci a manažeři podívají na Sicílii, do
Mexika a na Madeiru.
�
Vyhlášeny byly také nejlepší týmy roku 2011 z jednotlivých sítí.
Za pobočky putoval první vítězný pohár do Znojma členům skupiny Petry Doležalové. Za SME zvedli vítězný pohár nad hlavu
členové skupiny Hany Chmelařové z Hranic na Moravě a za
Retail si pohár odvezl tým Jana Nováka ze Zlína.
Nezapomnělo se ani na výsledky motivační soutěže Zelené espézetky. Jejím absolutním vítězem se stal Karel Hlaváček. Za první
místo v soutěži si odnesl zelenou espézetku a finanční šek. Tím
pro něj ale přebírání cen neskončilo. V rámci loňské motivace
ČP Investu uskutečnil nejvíc čistých prodejů celkem za 15,5 mil.
korun, a vyhrál tak soutěž, kde hlavní cenou bylo 100 000 Kč na
investici dle vlastního výběru. n
� Pobočky. Vítězná skupina Petry Doležalové ze Znojma
� SME. Vítězná skupina Hany Chmelařové z Hranic na Moravě
� Retail. Vítězná skupina Jana Nováka ze Zlína
� Karel Hlaváček si odnesl jako absolutní vítěz soutěže Zelené
espézetky nejen vlastní espézetku a finanční šek, ale bodoval
i v soutěži ČP Investu za nejlepší prodeje.
18 březen / duben 2012
�
Text: Dana Reinišová
Foto: Igor Zehl
Reportáž
Dobrý pojišťovák nemá
nikdy po službě
Antonín Přichystal, oblastní
ředitel SME pro část Brna
a Znojmo, se svým týmem,
na který je náležitě hrdý,
již několik roků obhajuje
stomilionový kmen, což
v podnikatelské sféře není
vůbec jednoduché. Už čtvrtým
rokem je oceňován v soutěži
Nové IČ. Na únorové obchodní
konferenci získal ocenění
nejvyšší. Vstoupil do Síně slávy
České pojišťovny.
upit
vsto
e
j
o
t
é
k
Ja
y?
láv
do Síně s
ůbec jsem to nečekal. Překvapilo mě
to natolik, že jsem pak nebyl schopen
na pódiu pomalu ani poděkovat. Je pro mě
velká čest, že mohu být v Síni slávy vedle
svých kamarádů a spolupracovníků Jardy Nečase
a Vaška Nováka, které vnímám jako velké ikony
průmyslového pojištění, i když já sám se za ni
ještě nepovažuji. Na druhou stranu to beru jako
ocenění nejen moje, ale i SME sítě. Měli jsme
hodně dobrý rok.
Prozradíte svůj recept na úspěch?
Vydržet, nevzdávat to a vybrat si dobré spolupracovníky. A pak samozřejmě mít své know-how. Obchod je na prvním místě, důležité je
nebát se klienta, mluvit s ním a starat se o něho.
Podle mě dobrý pojišťovák nemá nikdy po službě.
Antonín Přichystal (uprostřed) vstup do Síně slávy vůbec nečekal. O to větší radost pak měl ze získání
tohoto významného ocenění.
Hodně pro nás znamená i zázemí – taxace, upisovatelé, likvidace. Pomáhají nám k obchodu. Díky
nim můžeme být ještě lepší. Za to jim moc děkuji.
Na druhou stranu je ale úspěch pro mě a můj
tým velkou motivací.
Co vás čeká tenhle rok? Jaké máte plány?
Máme jasně daný směr – nový obchod a správa
klienta. Pro mě je důležitý nový klient. Současná
realita pojišťování je zkažená tím, že všichni prosazují nízké ceny, a to nabourává obchod. I když
se nám daří už několik let držet stomilionový
kmen, musíme se připravit na jeho případný propad. Ten můžeme dohnat jedině novým klientem.
A protože nové firmy v dnešní době nevznikají,
musíme zaujmout klienta u konkurence. Získat
nového klienta je tedy neustálý cíl – pro všechny
roky. A stávajícím klientům poskytovat kvalitní
servis na úrovni.
Klient se v dnešní době asi těžko získává…
V průmyslu je to trochu jinak. Vše máme založené na dlouhodobém vztahu s klientem, je to
hodně o doporučení, musíte být také trochu
známí v podnikatelském okolí a získávat kontakty. Rozhodně nemůžete sedět za počítačem.
Není to vždy jen o ceně produktu, musíte si s klientem porozumět, musí vám důvěřovat, vědět,
že když bude potřebovat vyřešit pojistnou událost nebo něco jiného, pomůžete mu. Pojištění
by mělo být založené na kvalitě a vzájemném
obchodním partnerství.
V práci trávíte hodně času. Co vám zaručeně
„dobije baterky“?
Hodně sportuju. Aktivně hraju fotbal, jezdím na
běžky, sjezdovky, na kole. Začínám také s bodováním vína na vinařských soutěžích.
Je něco, čeho byste chtěl ve svém životě
dosáhnout?
V obchodě jsem se našel. Baví mě to, jinak by to
ani nešlo. Chtěl bych po sobě zanechat něco, za
co bych se nemusel stydět. Důležitá je pro mě
prestiž, nejen moje, ale i celého mnou řízeného
kolektivu. n
Česká Info 19
Text: Dana Reinišová
Foto: Igor Zehl
Reportáž
Zaostřeno na
obchodní konferenci
�
�
dní
� Posle tu se
bo
so
u
o
únorov
ěnského
ilonů brn tisícovkou
v
a
p
z n
ž
e
n
jede
e
íc
v
il
vodní
tě zapln
y � O ú el
výstaviš eské pojišťovn
av
P
l
e
it
Č
d
í ře
íků
obchodn ostaral generáln l i příležitosti
p
u
rn
E
se
sh
o
slov
o jiné
čky a SM
terý mim za Retail, pobo
nfeo
K
.
Řehák, k
ci
k
st
ro
mě
letošní
než
12 � Ná
úkoly pro ovařík. � Více
roku 20
�
i klíčové
nK
il
aly
v
Ja
čk
a
ý
o
st
v
d
d
to
ci
n
pře
ho
konfere
roval po
a
e
h
n
d
íc
o
se
n
m
d
ů
renci
odník
obcho
ky obch
ikajících
í, večer
dvě stov své práce a vyn
pracovn
ze
ry
í
l
n
y
ě
b
n
n
postae
d
oce
se
u
co
t
m
ů � Zatí slav a zábavy. O
výsledk
duchu o
se nesl v árnoucí Marie
� P
e
n
rala st se svými
Habera aľo
á
i přes s
Rottrov
z
i
ra
vé
nění p
baladam
pěveck odal skvělý
�
ý
v
ýkon a
sklidil b
opět
o
jako Re uřlivé ovace.
S
klama
na tich hity
Prievan
o ne
v p
varu vš eňaženke do bo
ec
sta
obchod hny fanoušky l do
níků �
z řad
V
r
kotéky
y
pak ob tmu dischod
tančili
až do rá níci
na
�
�
20 březen / duben 2012
�
�
Česká Info 21
Text: Dana Reinišová
Foto: archiv ČP a Paľa Habery
Life style
Na turné
s Paľom
Charizmatický Paľo Habera je se svými hitovkami
velmi oblíbený i mezi zaměstnanci a obchodníky České
pojišťovny. O tom svědčí jeho úspěch na letošním plese
ČP i obchodní konferenci, kde jste se s ním mohli setkat
a kde všechny dostal do víru tance, zpěvu
a fandění. Paľo a skupina Team vyráží na
rozlučkové turné, jehož exkluzivním
partnerem v Česku je Česká
pojišťovna. A vy můžete jet
s ním.
Setkali jsme se už na plese České
pojišťovny a obchodní konferenci.
Jak se vám hrálo? Jaké bylo publikum
z řad pojišťováků?
Bolo to super. Mám pocit, že sa publikum vekovo skladalo presne z našich
fanúšikov, ktorí boli ešte v pubertálnom
veku, keď sme my začínali. Takže je prirodzené, že si pripomenuli svoju mladosť
a tešilo ich, že počujú tie svoje pesničky.
V květnu vyrážíte na poslední turné
Česká pojišťovna Habera a Team final
tour 2012. Jde o rozlučkové turné.
Proč? A co budete dělat dál?
Máme pocit, že také veľké turné sa nám
už nepodarí urobiť, pretože je to veľmi
22 březen / duben 2012
náročné. A za druhé, pokiaľ by sme neurobili
nové pesničky, tak ísť hrať stále znova s tým
istým programom by ľudí už nemuselo baviť.
Keďže nevieme, akým smerom by sa naša nová
produkcia mala uberať, tak sme tak trocha
v slepej uličke a nedokážem odhadnúť, či z nej
nájdeme cestu. Každý z nás sa asi ďalej bude
venovať svojim aktivitám a uvidíme, čo ešte
život prinesie.
Která píseň byla ve vaší kariéře
nejúspěšnější?
Takých pesničiek bolo dosť, ale ja osobne mám
rád aj také, ktoré až tak komerčne úspešné
neboli, ale zato hudobne si ich cením viac.
Nechcel by som konkretizovať, lebo je toho
trochu viac. Ale sú aj pesničky, ktoré by som
dnes vôbec nevydal, a tých je ozaj veľa.
Jak nahlížíte na pěvecké soutěže? Považujete je za dobrý odrazový můstek? Co říkáte
soutěži Hlas Československa?
Je to určite dobrá šanca, ale 99,9 % spevákov
ju doteraz vlastne nevyužilo, a to ich pritom od
začiatku na všetky možné problémy, ktoré prídu
po skončení týchto súťaží, upozorňujem. Ale
tak to asi má byť, talent nie je všetko, musí tam
byť aj hlava a potom šťastie. Hlas Československa je dobre vymyslený formát, ale to, čo som
zatiaľ videl, akí sú tam súťažiaci… No neviem,
zatiaľ tam nie je nikto, o kom by som si myslel,
že sa potom presadí. Ale možno sa mýlim.
Life style
Koncertování pomůže
druhým
Česká pojišťovna Habera
a Team final tour 2012 přinese nejen
originální hudební zážitek, ale celá
česká koncertní šňůra navíc podpoří
dobrou věc. Jak? V hlavní roli budou
prodané lístky! Za každou prodanou vstupenku totiž věnuje kapela
Team a Nadace ČP 25 Kč. Společně
vybrané peníze poputují na podporu
návratu postižených po dopravních
nehodách do běžného života.
Vyhrajte vstupenky
na Česká pojišťovna
Habera a Team final
tour 2012
Stačí správně odpovědět na soutěžní
otázky a být mezi vylosovanými.
Pro výherce máme připraveno celkem
120 vstupenek na koncerty v Českých
Budějovicích, Plzni, Karlových Varech,
Pardubicích, Zlíně, Olomouci, Jihlavě,
Praze, Brně a Ostravě.
Ze správných odpovědí vylosujeme
60 výherců, kteří obdrží po dvou
vstupenkách.
Soutěžní otázky:
1. Ve kterém filmu si Paľo Habera
zahrál jednu z hlavních rolí?
2. Vzpomenete si na písničky kapely
Team? Z možností na intranetu
a obchodním portálu vyberte správnou
odpověď.
Kdybyste nezpíval, čím byste se živil?
Bol by zo mňa dobrý manažér, myslím,
že mám na to bunky aj vlastnosti, ktoré
k tomu treba. Hlavne si myslím, že som
zodpovedný a priamy, a zdá sa, že nie som
úplný pako.
3. Ve kterém roce vydala skupina Team
své první album?
Odpovídat můžete jen prostřednictvím intranetu ČP nebo na obchodním
portálu. Z uvedených možností vyberte
vždy správnou odpověď. Najdete zde
i veškeré informace o soutěži.
Pokud máte volný čas, jak ho nejraději
trávíte?
Určite s rodinou.
Máte nějaký zlozvyk?
Asi to, že fajčím. Rád by som s tým v nasledujúcich rokoch prestal.
Kdybyste měl možnost cokoli v životě pojistit, co by to bylo?
To je taká záludná otázka. Poistiť sa
dá predsa všetko, ale najlepšie by
bolo vlastne tie následky poistenia
nikdy nevyužiť, aby skrátka k tomu
zlému nikdy nedošlo. A tak vám na
toto ani nebudem odpovedať, aby
som to neprivolal. Podrobné informace o Česká
pojišťovna Habera a Team
final tour 2012 najdete na
www.teamtour.cz.Vstupenky
jsou také v předprodeji na
www.ticketportal.cz.
Česká Info 23
Text: Lenka Ciznerová
Foto: Michael Kratochvíl, archiv V. Mádla
Lidé
u
ní cest
ji život pektují.
o
m
a
s
Dom
lně re
líají a p
o mě k
r
p
o
uznáv
t
je
e
ž
e
js
i,
o m
il
Pochop ležitost. Za t když
á
tože
čová z
ný, pro
ě
č
ě
d
v
c
do se m
jim mo
ink, nik , a když
n
é
r
t
mám
doma
í držet
že je to
nesnaž ody, chápou, .
áv
á věc
mám z
důležit
pro mě
Muž s proklatě
rychlým mečem
To, že se staráte o IT technologie, vymýšlíte nové postupy a máte
na starosti chod celé aplikační architektury České pojišťovny,
nemusí nutně znamenat, že vypadáte jako pán v brýlích, který
celý den fascinovaně zírá do monitoru počítače. Přesvědčili jsme
se o tom, když jsme viděli, co všechno Václav Mádl dokáže
s japonským mečem, katanou.
24 březen / duben 2012
V
áclava Mádla to prý k bojovému umění
táhlo už odmalička. Jak sám se smíchem
tvrdí, musel to mít od narození v krvi.
Na základce začal s karate a to mu vydrželo i na
střední škole. Pak ale přišla vysoká a na nic nebyl
čas. Už na konci studií se ale Václav zase k bojovému umění vrátil.
Lidé
Iaidó – cesta meče
Mnoho v japonské kultuře souvisí
s meči. Metody nošení, čištění, ukládání
a ovládání meče se v průběhu času
vyvíjely a je s nimi spojena spousta
složitých rituálů
Z ulice k meči
„Vrhl jsem se načas na street fighting. A právě
tahle až celkem agresivní zkušenost mě začala
posouvat k něčemu, co jsem začal cítit jako vyšší
princip bojových umění. Jako snad každý jsem
znal samurajské ideály, krásu a ladnost jejich boje
a vůbec přitažlivost japonského meče. A tak to
všechno začalo,“ vypráví, jak se dostal k japonskému bojovému umění iaidó. Jeho rozhodování ještě urychlilo narození syna. Tehdy si řekl,
že pokud nezačne právě teď, nezačne už nikdy.
„Dnes vím, že to byla dobrá volba. Bude to znít
zvláštně, ale právě díky iaidó jsem se stal jiným
člověkem, než jsem býval. Je mojí součástí, je to
moje životní cesta, a ať to zní sebevíc jako klišé,
pomáhá mi v životě,“ říká Václav.
Generace tam stojí s vámi
Na otázku, jestli vnímá iaidó také jako sport, nám
Václav Mádl vysvětluje, že mezi uměním a sportem je prý sakra velký rozdíl. Ten podle něj ale
člověk pozná, až když to začne s tréninkem myslet opravdu vážně. „Jednou přijde okamžik, kdy si
při tréninku uvědomíte, že za sebou máte mnoho
dělat pořádně. A protože tak
nějak vnitřně cítím zvláštní odpovědnost vůči předchozím generacím, díky kterým mám možnost tohle krásné bojové umění
studovat, snažím se to dělat víc než pořádně.
A možná právě proto se dostavují příjemné
úspěchy a výsledky. V loňském roce jsem se
dostal do reprezentačního týmu ČR a na mistrovství Evropy skončil jednu příčku pod medailovým umístěním. Určitě to ale celé nedělám proto,
abych domů vozil medaile, ať už z domácích nebo
zahraničních závodů. Člověk si musí uvědomit
jednu velmi důležitou skutečnost. Výhra je věc,
kterou si můžete užít na pár vteřin, ale je potřeba
taky vědět, že stačilo jen velmi málo a všechno
mohlo dopadnout úplně jinak. Stačila nějaká
malá drobnost a místo výhry to mohla být prohra. Protivníka jste sice porazili, ale on má šanci
se ze svých chyb poučit a na příštích závodech
se proti vám vrátí silnější a lepší. I to je výzva pro
neustálé zdokonalování. A teď si zkuste představit, že v dobách skutečných bojů o život jste
šanci na návrat do dalšího souboje nedostali…“ n
Iaidó v krátkém překladu do češtiny
znamená „cesta meče“. Stejně jako
v jiných bojových uměních, i tady se cvičí
kata. Je to vlastně sestava vyjadřující
určitou bojovou situaci a její vyřešení.
Každá kata má svůj scénář,
protivníky a své
časování.
„Čím déle se iaidó
věnuji, tím více vidím, jak je nesmírně
těžké vystihnout právě podstatu těchto
tří věcí najednou, aby skutečně odrážely
realitu. Shnruto a podtrženo, iaidó je
umění ovládnutí meče v závislosti na
chování protivníka. Jenom chodit a máchat
mečem se totiž naučí každý,“ říká Václav
Mádl.
Pokouším se
trénovat, co nejčastěji
to jde, ale vždycky se
snažím o vyváženost
mezi svými koníčky,
rodinou a prací.
generací lidí, kteří tu techniku udržovali a zlepšovali, ať už ve válečných dobách samotným bojem
nebo i v mírových dobách formou ne­ustálého
zdokonalování. Jako by tam najednou stáli a dívali
se na vás a dávali vám rady. Tohle u sportu
opravdu nepocítíte,“ říká Václav Mádl.
Když vás umění pohltí
Jsou to teprve čtyři roky, co Václav s cvičením iaidó začal. Dva roky už ale závodí a vozí
medaile z různých závodů a turnajů. I když se
tím zrovna moc nechlubí. „Můj táta mě odmalička vedl k přístupu, že cokoliv dělám, mám
Česká Info 25
Produkty
Penzijní reforma P
je neopakovatelná
příležitost
Z hlediska demografického vývoje reaguje penzijní reforma na
změny ve společnosti. Vzhledem k ekonomickým dopadům stárnutí
populace je a také stále více bude nutné, aby si lidé pořídili další
zdroje příjmu pro seniorský věk. Již totiž nelze spoléhat na to, že se
o ně stát postará natolik, aby jim zabezpečil důstojné stáří. Připravená
penzijní reforma přináší v tomto směru obrovskou obchodní
příležitost pro naši finanční skupinu. Právě o tom jsme hovořili
s Tomášem Matouškem, generálním ředitelem Penzijního fondu
České pojišťovny (PFČP).
26 březen / duben 2012
FČP se již několik měsíců na reformu intenzivně připravuje. Důvod je jasný: získat
ještě letos co nejvíce klientů do stávajícího
penzijního připojištění a od ledna 2013 začít válcovat nově vzniklý trh ve 2. pilíři. „Chystáme atraktivní produktové inovace, celou škálu nástrojů pro
obchodní využití reformy a samozřejmě motivaci
pro obchodníky. Nezapomínáme ani na kvalitní
služby pro klienty, perfektní procesy a výnosné
investiční strategie jednotlivých fondů. Nadcházející období roku 2012 při prodeji současného
garantovaného fondu a prodej nových fondů
v roce 2013 považuji za mimořádnou a neopakovatelnou příležitost pro skupinu České pojišťovny
a lákavou šanci výdělku pro její obchodníky,“ říká
s velkým zaujetím Tomáš Matoušek.
Příležitost č. 1: Změny stávajícího penzijního připojištění
Za současných podmínek lze uzavírat nové
smlouvy pouze do 30. 11. 2012. Pokud si klient spoření sjedná do tohoto data, příští rok
bude v garantovaném transformovaném fondu
a pak se může rozhodnout, zda přestoupí do
Text: Eva Fišerová, Petr Brousil
Foto: Petr Kurečka
nových fondů. „Pro klienty i obchodníky je to
tedy poslední šance ke sjednání spoření s dnešními parametry. Obchodní síť ČP již v rámci podpory prodeje s touto informací pracuje a první
výsledky potvrzují, že klienti na tuto argumentaci
slyší,“ zdůrazňuje Tomáš Matoušek. Od 1. 1. 2013
už bude možné vstupovat pouze do účastnických fondů s možností volby různých investičních profilů.
Všichni současní klienti penzijních fondů budou
podle zákona od 1. ledna 2013 automaticky převedeni do tzv. transformovaných fondů, které
jim umožní zachovat výhodné podmínky stávající smlouvy. Transformací prochází nyní i PFČP.
Ze současného penzijního fondu vznikne penzijní
společnost, která bude spravovat řadu penzijních
fondů druhého i třetího pilíře.
Příležitost č. 2: Navyšování vkladů
Výrazná podpora spoření od státu – státní příspěvek a daňové úlevy – bude pokračovat
i po reformě. Zatímco nyní činil státní příspěvek měsíčně až 150 Kč, nově půjde až o 230 Kč
a bude se vztahovat na stávající i nové smlouvy.
„Zahájili jsme proto rozsáhlou up-sellovou kampaň, kdy s nabídkou navýšení v letošním roce
napřímo oslovíme všech 1,2 milionu klientů PFČP
minimálně dvakrát, a to direct mailem nebo
aktivním telemarketingem. Spustili jsme nově
navyšování zprávou SMS, které je pro svůj klientský komfort mimořádně úspěšné. Počítáme s tím,
že díky obchodním doporučením na portálu PePA
chytí za pačesy tuto snadno uchopitelnou šanci
Na reformě
obchodníci
mohou vydělat
celkem třikrát.
také obchodníci a pobočky,“ vysvětluje Tomáš
Matoušek. Navyšovací kampaň představuje jen
za první tři měsíce letošního roku téměř 30 tisíc
navýšení a produkci 100 milionů Kč!
Příležitost č. 3: Prodej v novém, tzv.
druhém pilíři
Nejprve trochu teorie. Takzvaný I. pilíř penzijního systému tvoří povinné průběžně financované
důchodové pojištění, které je součástí sociálního
pojištění, spravované státem. Důchody jsou vypláceny z příspěvků na sociální pojištění. V tomto
Produkty
státním sytému chybělo jen loni 40 miliard Kč.
Výše důchodu z tohoto pilíře nezávisí přímo na
objemu příspěvků, které každý v období svého
produktivního věku skutečně odvedl, a výše penze
z tohoto systému není nikdy jasná ani jistá, jelikož
výpočet může vláda kdykoli měnit.
„Průběžný systém bude i dále po reformě financován ze sociálního pojištění. Lidé však dostanou možnost převést si část tohoto pojištění na
převedou do pojišťovny, kterou si klient zvolí,
a ta mu bude vyplácet měsíční rentu ke státnímu
důchodu,“ doplňuje Tomáš Matoušek.
Je proto logické, že čím více klientů získá nyní
Česká pro stávající penzijní připojištění PFČP,
tím větší je její šance na cross-sell těchto klientů
v rámci druhého pilíře. „Na reformě tak obchodníci mohou vydělat celkem třikrát: navýšit stávající klienty PFČP, získat pro něj nové klienty a těm
Schéma fungování penzijního systému od 1. 1. 2013
I. pilíř
II. pilíř
Stát
III. pilíř
Penzijní společnost
Průběžný systém (PAYG),
který bude dále financován
ze sociálního pojištění:
Nové dobrovolné důchodové spoření, do kterého si
klienti budou zasílat:
•2
8% sazbou těch, kdo
nevstoupí do II. pilíře
• 3 % ze svého sociálního
pojištění
•2
5% sazbou těch, kdo
vstoupí do II. pilíře
• 2 % navíc z vlastních
prostředků
Dále budou upravovány jeho parametry (věk
odchodu do penze apod.).
Naspořené peníze nejsou
předmětem dědictví.
Vstup bude omezen horní
věkovou hranicí 35 let. Lidé
dostanou šanci vybrat si
z různých investičních profilů. Naspořené peníze jsou
předmětem dědictví.
svůj individuální účet ve druhém pilíři. Podstatná
výhoda je, že tento účet je předmětem dědictví a naspořené peníze jsou majetkem klienta –
to ve státním systému neplatí,“ vysvětluje Tomáš
Matoušek.
Klienti, kteří se rozhodnou vstoupit do II. pilíře,
si budou na svůj účet důchodového spoření převádět tři procenta z prostředků, které se nyní
odvádějí formou sociálního pojištění do státního
rozpočtu. K této částce si budou přidávat dvě
procenta ze své mzdy.
Vstup do II. pilíře je dobrovolný. Spoření na osobním důchodovém účtu budou spravovat penzijní společnosti. „Způsob uložení peněz může
klient v čase měnit podle svých potřeb a jeho
peníze jsou ve II. pilíři vázané až do věku jeho
odchodu do důchodu. To se jeví jako nevýhoda,
ale já říkám, že je to výhoda – je to ochrana před
choutkami peníze utratit předčasně. Při dosažení důchodového věku se naspořené prostředky
Stávající penzijní připojištění, které projde několika
změnami. Ve III. pilíři bude
fungovat:
• Transformovaný fond,
v němž bude společnost
poskytovat penzijní připojištění pro stávající klienty.
• Účastnické fondy, jejichž
prostřednictvím penzijní
společnost nabídne novým
klientům doplňkové penzijní spoření.
pak příští rok nabídnout i druhý pilíř,“ shrnuje
Tomáš Matoušek.
Připravujeme frontální útok!
V těchto týdnech probíhají ve spolupráci s Českou pilotní projekty zaměřené na penzi. Připomeňme alespoň vzdělávací semináře určené pro
veřejnost, osvětovou kampaň na pobočkách ČP,
nová školení IDK a aktivizaci vybraných sítí EDK.
Stranou pozornosti nezůstává ani příprava přímých obchodních kampaní a komunikační strategie. „Penzijní reforma pro nás již začala a chceme
v ní být úspěšní,“ uzavírá Tomáš Matoušek. n
Kde se dozvědět více o penzijní reformě?
• na interních vzdělávacích seminářích pro
zaměstnance
• na internetových stránkách
www.vseopenzich.cz
Česká Info 27
Registrace na Intranetu ČP
…přijďte i se svými blízkými
za´m
eck
lou
ia´da
a´ m
ane´
z
ku
ky
m
za´
tko
kulick
ve´
d
hl
dlo
iva
e´ d
ran
i h
y
z
u´
m
st
e´
r
y
lab
art
sk
m
u
´ ri
a
t
in
ce
o
pr
j
o
pr
CI´L
n
re
ko
la
x
na
zo´
na
ky
zd
ol
ch
ym
pi
j
sk
e´
m
es
te
ck
o
n
s vod
n
e
r
a
ryb
kem
zámecký park Loučeň
v sobotu 9. června, 11.00–18.00 hodin
Download

iNfo 2/2012 MagazíN Pro zaMěSTNaNce a obchodNí Službu ČP