Návod k použití AF-P-C-02
Kontrolér pro RGB LED panel*
Parametr
Vstupní napětí
Výstupní proud
Celkový výkon
Výstup
Operační teplota
Zapojení
Hodnota
DC12/24V
3*6A
144 W
3 kanály
-20 - 60℃
Společná anoda
*Lze použít i pro RGB LED pásek.
1.
Ovládání
Tlačítka pro zapnutí
a vypnutí LED panelu.
Zvýšení/snížení intenzity svitu LED panelu.
Nastavení rychlosti změn/blikání barev.
Nastavení bílé barvy LED panelu.
Nastavení konkrétní
barvy LED panelu.
2.
Údržba zařízení
3.
Záruční podmínky
4.
Odpady
Nastavení módu blikání/prolínání barev
LED panelu.
Zařízení je určeno pro vnitřní použití a nevyžaduje zvláštní údržbu.
K očištění LED trubice lze použít suchou nebo navlhčenou jemnou tkaninu.
V žádném případě nepoužívejte jakákoliv rozpouštědla jako ředidlo, aceton, toluen, apod.
Prodejce neodpovídá za škody způsobené mechanickým poškozením, neodbornou manipulací,
zásahem či nepovolenými úpravami zařízení nebo poškození způsobené neodbornou instalací či
použitím neoriginálních komponent. V těchto případech zaniká záruka na zařízení.
Použitý obal odložte k recyklaci na místo k tomu určené.
Použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně
s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte
na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.
AFIMO CZ s.r.o.
Stupkova 1440/9
170 00 Praha 7
Czech Republic
+420 775 708 502
[email protected]
www.afimocz.cz
Download

Kontrolér pro RGB LED panel 144W