NÁVOD K POUŽITÍ - LED PANELY
NÁVOD K POUŽITÍ
LED PANEL AFIMO
www.afimocz.cz
[email protected]
+420 775 708 502
NÁVOD K POUŽITÍ - LED PANELY
1.
Popis výrobku
LED panely jsou novinkou v oblasti osvětlení. Díky difusnímu povrchu panelu je světlo rovnoměrně
rozprostřeno po celé jeho ploše což poskytuje nerušivý svit v celém osvětleném prostoru. LED
technologie panelu zaručuje v porovnání s klasickými zdroji světla nízkou spotřebu energie, dlouhou
životnost, neobsahuje nebezpečné látky jako rtuť, olovo nebo fosfor a nezpůsobuje stroboskopický
efekt, jako například fluorescenční trubice. LED panely jsou vyráběny v různých rozměrech, s různým
výkonem a volitelnou teplotou světla dle požadavků zákazníka.
Použití
Kanceláře, nemocnice, školy, restaurace, obchody, sklady, výrobní haly, domácnosti, apod.
2.
Montáž
Montáž na lanka
LED panely jsou na rozích vybaveny úhelníky, do kterých je možné navléknout lanko. Na druhém
konci lanek jsou očka, která se navléknou na háček umístěný ve stropě.
1. Upevněte háček do stropu.
2. Upevněte lanka na LED panel.
3. Pověste očka na háček.
4. Připojte zdroj k LED panelu.
www.afimocz.cz
[email protected]
+420 775 708 502
NÁVOD K POUŽITÍ - LED PANELY
Montáž na stěnu
1. Připevněte vruty do stěny.
2. Usaďte LED panel otvory
v úhelnících na zadní straně
na vruty a připojte zdroj.
3. Panel je připraven k použití.
Montáž do podhledů
Pro montáž do podhledu je nutné nahradit „U“ závěsy na zadní straně panelu dodanými pružinkami.
Tyto pružinky zajistí polohu vsazeného LED panelu v podhledu.
Vsázení do kazetového stropu
Při vhodné volbě rozměru je možné LED panel vsadit do kazetového stropu.
(Pozn.: Rozměr kazet je typicky 600×600 mm.)
Lepení
LED panel je také možné lepit k různým povrchům. Volbu typu lepidla konzultujte s prodejcem.
www.afimocz.cz
[email protected]
+420 775 708 502
NÁVOD K POUŽITÍ - LED PANELY
3.
Elektrické připojení
Adaptér s připojovací svorkovnicí
LED panel je napájen malým napětím ze síťového zdroje. Propojení mezi LED panelem a síťovým
zdrojem je realizováno pomocí speciálního konektoru se zámkem (není tedy možné za normálních
podmínek změnit polaritu napájení).
1 – Přívodní napájecí kabel,
2 – svorkovnice pro připojení napájecího kabelu,
3 – LED driver (síťový zdroj),
4 – svorkovnice pro připojení propojovacího kabelu,
5 – propojovací kabel,
6 – konektor připojovacího kabelu,
7 – konektor kabelu LED panelu,
8 – kabel LED panelu,
9 – LED panel.
Upozornění!
Elektrické připojení může provádět pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb.
Pokud napájecí přívod, síťový zdroj, konektor nebo samotný LED panel jeví známky poškození, musí
být nahrazen kvalifikovanou osobou.
4.
Údržba zařízení
5.
Záruční podmínky
6.
Odpady
Zařízení je určeno pro vnitřní použití a nevyžaduje zvláštní údržbu.
K očištění LED panelu lze použít suchou nebo navlhčenou jemnou tkaninu.
V žádném případě nepoužívejte jakákoliv rozpouštědla jako ředidlo, aceton, toluen, apod.
Prodejce neodpovídá za škody způsobené mechanickým poškozením, neodbornou manipulací,
zásahem či nepovolenými úpravami zařízení nebo poškození způsobené neodbornou instalací či
použitím neoriginálních komponent. V těchto případech zaniká záruka na zařízení.
Použitý obal odložte k recyklaci na místo k tomu určené.
Použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně
s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte
na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.
www.afimocz.cz
[email protected]
+420 775 708 502
Download

Návod k použití LED panelu AFIMO