Jednoduché nastavení PID regulátoru v softwaru STEP 7 BASIC
Jednoduché nastavení PID regulátoru v softwaru
STEP 7 BASIC
Myslíte si, že PID regulace jde realizovat pouze s dražšími a
výkonnějšími PLC?
Je PID regulace pouze pro experty?
© Siemens AG 2010
Jednoduché nastavení PID regulátoru v softwaru
STEP 7 BASIC
STEP 7 Basic udělá za Vás…
1. Konfigurace PID smyčky
2. Auto-tune Automatický výpočet parametrů
Výhody pro Vás …
Jednoduchá a přehledná konfigurace
Využití integrovaných standardizovaných bloků
Jednoduché uvedení do provozu
© Siemens AG 2010
Jednoduché nastavení PID regulátoru v softwaru
STEP 7 BASIC
• Pracujete přímo s fyzikálními proměnnými, převod zajišťuje automaticky software
• Grafické nastavení limitů, setpointu, atd…
• Volba typu vstupu a výstupu z regulátoru
Výhoda pro Vás …
Vytvoření PID regulace pomocí STEP 7 Basic rychle a jednoduše
© Siemens AG 2010
Funkce automatického výpočtu parametrů
• Automatický výpočet parametrů
• Manuální zadání parametrů PID
• Osciloskop pro kontrolu funkce PID
Výhoda pro Vás …
Vytvoření PID regulace pomocí STEP 7 Basic rychle a jednoduše
© Siemens AG 2010
Vytvoření PID regulace pomocí STEP 7 Basic rychle a jednoduše
Implementováno v S7-1200
Kontrolér
w
Akční člen
(Porucha)
z
Řízený systém
y
+
e
P
-
I
D
Měření
Příklad:
Controller
Relé
Lampa
Teplotní senzor
© Siemens AG 2010
Struktura použití PID regulátoru
PID controller
A.
OB
B.
Cyklické volání
Technologický objekt
(instance DB)
T-DB
FB
Algoritmus
Definice parametrů na I/O
Jednotky vstupních veličin
Definování a monitorování limitů
Startup
© Siemens AG 2010
Exercise:
Configuring the PID controller
OW98
LCD display
± 10V
LCD display
0...20mA
IW96
IW66
0V
Temp
Hands-on
Pot
-10Vi +10V
OW80
Pot
0V i +10V
O0.0
1V
IW64
5V
10V
OW96
© Siemens AG 2010
Konfigurace PID
Hands-on
2
3
1
5
4
6
© Siemens AG 2010
Konfigurace PID
Hands-on
1
2
3
© Siemens AG 2010
Konfigurace PID
Hands-on
1
2
3
4
5
6
7
© Siemens AG 2010
Konfigurace PID
Hands-on
2
1
3
4
Jednoduché a přehledné zadání parametrů
© Siemens AG 2010
Konfigurace PID
Hands-on
1
2
© Siemens AG 2010
Konfigurace PID
Hands-on
2
1
© Siemens AG 2010
Automatický výpočet parametrů PID
Hands-on
2
2
1
3
4
© Siemens AG 2010
Startup – metoda automatického výpočtu parametrů
Metoda inflekční
tangenty, např.
kontrola tlaku..není
povolen překmit
Tu: Delay time
Tg: Buildup time
Oscilace
povoleny..kontrola
teploty, atd..
© Siemens AG 2010
Manuální zadání parametrů PID
Hands-on
2
1
© Siemens AG 2010
STEP 7 Basic to za Vás zařídí …
Jak začít?
• Vytvoření PID bloku pro řízení teploty
Integrace v uživatelském programu
• Parametrizace a připojení I/O
Uvedení do provozu
• Optimalizace kontroly teploty
© Siemens AG 2010
Co získáte…
Efektivní nástroj pro regulaci v uzavřené smyčce
Jednoduchá konfigurace a uvedení do provozu
Rychlá diagnostika pomocí osciloskopu
... s pomocí SIMATIC S7-1200,
HMI Basic Panels & STEP 7 Basic
© Siemens AG 2010
Download

Konfigurace PID