V 230
Objemový vodoměr
Perfektní kombinace účinnosti a
kvality
MID Approval
UK/0126/0012
●
●
●
●
●
●
●
Objemový mokroběžný vodoměr na studenou vodu
Jmenovitý průtok 2.5 m3/h
EC Prohlášení o shodě (MID) R160
Měřicí vložky jsou kompatibilní s běžnými typy těl
domovních vodoměrů
Libovolná montážní poloha
ELSTER conText® popisný systém
Volitelná možnost pulzního výstupu
www.elstermesstechnik.com
Business Name
Q 3 2.5
Tlaková ztráta (bar)
1.0
Instalace v libovolné montážní poloze
0.1
0.01
0.1 0.2 0.3 0.5
1
2 3 4 5
Pr ůtok m 3/h
10
20 30 40 50 100
Objemový vodoměr
R ozměr vodoměru / J menovitý průtok Q 3 m3/h
J menovitý rozměr
DN
mm
DN inches
Objednac í č ís lo
RNR
2.5
15
1/2
0001886
MID s hoda dle R 80
RNR-S
RNR (Austria)
2.5
20
3/4
2.5
20
3/4
0000206
0000207
2.5
25
1
0001697
Dimenze
G 3/4 B
G 1B
G 1B
G 1 1/4 B
D 1 V nějš í průměr závitu IS O 228/1 inches
V niřní průměr závitu IS O 7/1
inches
R 1/2
R 3/4
R 3/4
R1
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
mm
165
190
105
175
L 1 S tavební délka
50
60
Délka š roubení
mm
40
50
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
mm
100
100
100
100
B 1 Š ířka
mm
—
—
80
—
B 2 V zdálenos t od os y
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
H 1 S tředová výš ka
mm
31
31
—
31
mm
115
115
135
115
H 2 C elková výš ka
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Hmotnost
kg
1.5
1.5
1.8
1.65
F unkč ní vlas tnos ti
horizontální ins talace
Maximální průtok
P řechodový průtok
Minimální průtok
R ozběhový průtok
Měřicí rozs ah
m3/h
l/h
l/h
l/h
3.1
25
15.6
<2
R160
3.1
25
15.6
<2
R160
3.1
25
15.6
<2
R160
3.1
25
15.6
<2
R160
l/h
T rvalé zatížení
Q3
T eplota
T max °C
Max. pracovní tlak
PN
bar
P růtok při 1 baru tlakové ztráty
m 3/h
2 500
30
16
3.2
2 500
30
16
3.2
2 500
30
16
3.2
2 500
30
16
3.2
Q4
Q2
Q1
Q 3/Q 1
RNR
RNR-S
B1
B1
D1
H2
D1
H1
L1
H2
L1
B2
apjcvoeajjvoadjvj
ververvferfefe
Reed Disc s ochranou proti manipulaci
Typ
spínač impulzů
ochrana IP 68
Spínané napětí
max. 24 V DC,
50 mA
Odpor
100
Ohm
Kabel
3 x 0,14 mm 2
Ø 3,3 mm
Pulzy kontakt
hnědá–
bílá
Ochrana kontakt
zelená – bílá
Délka kabelu
3m
.......................................................................
Objednací číslo
100 litrů/1 pulz
0000998
1000 litrů/1 pulz
0000999
Vodoměry p řipravené na pozdější instalaci
impulsního spína če na vy žádání (typ-KN )
Download

Prospekt vodoměru ELSTER V230 RNR