M 100/M 120
Kontaktní vodoměr
Připraven pro dálkové odečty
Approval
Approval
Approval
Cold water up to 30 °C
Cold water up to 30 °C
Cold water up to 30 °C
D 82
6.131.42
D 98
6.131.04
D 98
6.131.05
M100
Qn 2.5 and 3.5
M100
Qn 6 ... 15
M120
Qn 2.5 ... 15
●
●
●
Vícevtokový mokroběžný vodoměr M100 MNR-K
a vícevtokový suchoběžný vodoměr M120 MTR-K na studenou
Jmenovitý průtok Qn 2.5 ... 15 m3/h
Typové schválení metrologická třída A
www.elstermesstechnik.com
Q n 2.5 6
1 .0
10 15
K ontakt
Zalitý reed kontakt, 1m kabel
.................................................................................................................................................................
T řída krytí
IP 68 ( pouze reed kontakt)
.................................................................................................................................................................
Izolované š roubové s pojení
P řipojení
0 .1
.................................................................................................................................................................
max. 24 V DC,
100 mA
Zatížení kontaktu
Tlaková
ztráta
.................................................................................................................................................................
100 Ohm
Ochranný rezis tor
0 .0 1
0 .1 0 .2 0 .3 0 .5
.................................................................................................................................................................
1
2 43 5
P růtok v m 3/h
P roti-expolozní ochrana
1 0 023 0 4 0 5 0 1 0 0
zona 1
MNR-K / MTR-K
K ontaktní vodoměr
MNR-S-K / MTR-S-K
........................................................................................................................... . . ............................................................................................................................. . ... .....................................................................
3
Qn m /h
DN
mm
DN inches
J menovitý průtok
J menovitý rozměr
Objednac í č ís lo
Litres /puls e
1
10
100
1 000
P rvotní ověření třída A
2.5
20
3/4
6
25
1
10
40
1 1/2
15
50
2
15
50
2
2.5
20
3/4
6
25
1
10
40
1 1/2
MNR-K
0562016
0562099
0562172
0562254
MNR-K
0617075
0617121
0617083
0617091
MNR-K
0617105
0617113
1197963
1201316
MNR-K
0638587
0639850
0639877
0639885
MNR-K
0638609
0639923
0639958
0639966
MNR-S-K
0552036
0552073
0552118
0552132
MNR-S-K
0638676
0638714
0638730
0638749
MNR-S-K
0638757
0638803
0638838
0638846
.............................................................................................................................. . .............................................................................................................................. . ....................................................................
Litr/pulz
MT R -K
MT R -K
MT R -K
MT R -K
MT R -K
MT R -S -K
MT R -S -K
MT R -S -K
0639133
0639575
0639664
0751758
1
0639400
0639745
0640131
0640395
0639184
0639613
0639702
0640549
10
0639443
0639796
0640182
0640433
0639206
0639648
0639729
0640565
100
0639478
0639826
0640204
0640468
0639214
0639656
0639737
0640573
1000
0639486
0639834
0640212
0640476
ISO 228/1 palce
G1B
G 1 1/4 B
G2B
G 2 1/2 B
Flange
G1B
G 1 1/4 B
G2B
.....................
bez
š
roubení
mm
190
260
300
270
270
105
150
L1 Délka
. 200
L 2 Délka
š roubení
mm
50
60
70
60
—
50
60
70
.............................................................................................................................. . ................................................................................................................................................................................................
B1 Š ířka
mm
100
100
100
100
100
100
100
100
—
—
—
—
—
80
94
120
B2 V zdálenos t( os y potrubí k os e vodoměru) mm
.............................................................................................................................. . ...............................................................................................................................................................................................
H 1 S tředová výš ka
mm
31
43
46
51
83
—
—
—
mm
142
157
170
201
210
—
—
—
H 2 C elková výš ka
mm
—
—
—
—
—
22
28
36
H 3 Distance
mm
—
—
—
—
—
162
178
222
H 4 C elková výš ka
.............................................................................................................................. . ..................................................................................................................................................................................................
Hmotnos t
kg
1.5 /1.6
2.5 / 2.6
3.7 / 3.8
4.5 / 4.6
8.5 / 8.6
1.8 / 1.9
2.6 / 2,7
5.5 / 5.6
D1 V nějš í průměr závitu
F unkč ní vlas tnos ti
Maximalní průtok
P řechodový průtok
Minimální průtok
Qmax m 3/h
Qt
l/h
l/h
Qmin
5
250
100
12
600
240
20
1 000
400
30
1 500
600
30
1 500
600
7
350
100
12
600
240
20
1 000
400
T rvalé zatížení
Qmax
l/h
°C
T eplota
Tmax
Max. pracovní tlak
MNR-K / MTR-K
PN
3
P růtok při 1 baru tlakové ztráty
m /h
3 500
30
10 / 16
6.7
8 400
30
10 / 16
12.8
14 000
30
10 / 16
22
21 000
30
10 / 16
32
21 000
30
10 / 16
32
3 500
30
10 / 16
6.7
8 400
30
10 / 16
12
14 000
30
10 / 16
22
MNR-S-K / MTR-S-K
MNR-K / MTR-K
B1
B1
60
B1
60
60
D1
H2
D1
H4
H2
L1
H1
H1
L1
L1
B2
H3
Download

vodomery/domovni/elster-m100-mnr-k.pdf elster-m100-mnr