Download

Návrh usnesení: 1. Schvaluje se změna stanov 2