První kopřivnická správa s.r.o., Kopřivnice,
IČO: 026 11 104
Kontakt: Štefánikova 244, Kopřivnice, Tel.: 731 185 715, 602 550 009
Email: [email protected],
www. koprivnickasprava.cz
Informace k nutnosti změnit název společenství
Ze zákona:
Dle ustanovení § 3042 zákona č.89/2012 Sb. ( NOZ ) je nutné přizpůsobit název společenství,
pokud nesplňuje podmínku z § 1200, odst. 2, písmene a), NOZ, do dvou let od nabytí účinnosti
NOZ.
V citovaném § 1200 je uvedeno, že v názvu musí být uvedeno společenství vlastníků a označení
domu, pro který společenství vlastníků vzniklo.
Z těchto důvodů je povinností všech společenství, která tuto podmínku nesplňují, do konce roku
2015, tuto podmínku naplnit.
Při této příležitosti je nutné upravit stanovy společenství tak, aby neodporovala NOZ a stanovy
byly přizpůsobené NOZ. Tato změna názvu společenství a změna stanov společenství dle § 1200,
bod 3, NOZ je stanovena formou notářského zápisu, z tohoto důvodu a s odkazem na § 564 NOZ
je notářský zápis podmínkou.
Proto je naše společnost připravena všem společenstvím pomoci při přípravě těchto
legislativních změn, nápomoci při přípravě stanov společenství, které konečně nebudou jen
přáním zákonodárců a všech právníků, ale stanovy každého společenství budou co nejvíce
splňovat požadavky jednotlivých vlastníků – členů společenství.
Neoplatí se podceňovat přípravu těchto stanov, proto jsme zde připraveni odbornou radou
naplnit Vaše požadavky.
1
Download

nutná změna názvu společenství