M A DI T R AV E L M A R K E T 2012
MADI TRAVEL MARKET
®
2012
19. MEZINÁRODNÍ ODBORNÝ VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU A HOTELNICTVÍ
19th INTERNATIONAL TRADE FAIR OF TRAVEL AND HOTEL INDUSTRIES
30. – 31. října 2012
Pražský veletržní areál PVA EXPO Praha – Letňany
October 30 – 31, 2012
Fairground PVA EXPO PRAGUE – Letňany,
CZECH REPUBLIC
KATALOG
CATALOGUE
INTERNETOVÝ MARKETING
Poradenství pro majitele
a tvůrce webových prezentací
Vytvořili jste svoji webovou prezentaci? Výborně, máte za sebou asi čtvrtinu úspěšného marketingu na internetu. Váš web
je vhodné doplnit mnoha dalšími aktivitami a vytvořit komplexní marketingový mix pro internet. Také je vhodné vzájemně provázat různé propagační činnosti: PPC reklamu,
SEO – optimalizaci pro vyhledávače, sociální sítě, e-mailing,
záznamy v mapových serverech, záznamy v katalozích a hodnocení služeb na cestovatelských portálech, public relation
i tiskové zprávy a další aktivity.
Nabízíme pro firmy z cestovního ruchu konzultace a služby,
směřující ke konzistentní reklamní kampani, ve které jsou vzájemně provázány jednotlivé reklamní postupy.
Specializujeme se na cestovní ruch, nabízíme souhrnný pohled na Vaši současnou kampaň a díky svojí specializaci Vám
nabídneme zlepšení i některé neobvyklé postupy, které Vám
pomohou dosáhnout s vaším webem lepších výsledků.
podobný výsledek nabídne Google také u většiny věhlasných
evropských metropolí. Stejně tak turisté hledají trasy a výlety
na mapových portálech, na mapy.cz nebo google maps.
Z uvedených příkladů je zřejmé, že umístění kvalitního obsahu o Vaší turistické nabídce do nejrozšířenějších mapových
portálů a encyklopedií může přinést velký marketingový efekt:
doplňuje vlastní webovou prezentaci, umožňuje prezentaci
v mnoha jazycích, a může dokonce s úspěchem suplovat
vlastní web.
Tyto nejoblíbenější zdroje informací umožňují svépomocnou
aktualizaci údajů, takže si můžete vše potřebné doplnit do jejich hesel sami a co víc – za publikování se neplatí. Chce to
ale trochu praktických dovedností a využívat neprošlapané
cestičky. My už máme tyto postupy vyzkoušené a rádi Vaši
prezentaci připravíme a doplníme na místa, odkud Vám bude
přivádět zajímavé návštěvníky Vašeho webu a nové zákazníky.
Překlady a korektury
Nabízíme komplexní pohled na problematiku vyhledávání,
jednorázové konzultace i celkové návrhy strategie, analýzu
a návrh klíčových frází, všestranné služby optimalizace stránek pro vyhledávače od analýzy zdrojového kódu přes tvorbu
optimalizovaných textů až po budování zpětných odkazů
a výběru optimálních katalogů.
Potřebujete v mezinárodním prostředí cestovního ruchu vytvořit více jazykových mutací svého webu? Nabízime překlady ze všech světových jazyků do češtiny i z češtiny do
světových jazyků. Provádíme opravy a odborné jazykové korektury českých verzí webu pro zahraniční klienty včetně jazykových úprav směrem k lepší čtivosti textu. U zahraničních
překladů automaticky zadáváme korekturu rodilému mluvčímu. To vše se znalostí pravidel webového copywritingu
a zákonitostí SEO – optimalizace pro vyhledávání.
PPC reklama
Public relations a tiskové zprávy
Reklama placená za kliknutí (Pay Per Click) je velmi flexibilní,
lze ji rychle „zapínat i vypínat“. Její perfektní možnost zacílení
a selektivní využití v různých zemích a různých jazycích ji
přímo předurčuje pro využití v cestovním ruchu.
Nabízíme jednorázové konzultace i celkové návrhy strategie,
analýzu a návrh klíčových slov a frází, vybudování všeobecné
kampaně i zacvičení Vašeho marketéra tak, aby mohl samostatně a fundovaně spravovat Vaše PPC kampaně podle aktuálních potřeb. Kromě google a seznamu pracujeme i s ruským vyhledávačem yandex.ru.
Není pravda, že za publikování informací o Vaší firmě a činnosti je vždy třeba zaplatit. Pokud je Vaše nabídka zajímavá
a doplněná i zajímavými fotografiemi, často stačí ji jenom zaslat do redakcí, které ji rády uveřejní.
Disponujeme obsáhlým, téměř kompletním seznamem kontaktů do českých médií počínaje celostátními novinami, přes
rádia a televize, až po specializované weby a časopisy, věnované různým koníčkům a cestování. Opravdové „špeky“ se
po rozesílce zprávy do médií objeví obratem v několika desítkách médií, včetně nejnavštěvovanějších portálů, a následně
jsou informace ještě postupně uveřejňovány několik týdnů
v týdenících a měsíčnících.
SEO – Optimalizace
pro vyhledávače
Propagace v katalozích
a na cestovatelských portálech
Navrhneme Vám vhodné katalogy pro zařazení Vaší prezentace (jak placené, tak bezplatné). Zpracujeme pro Vás přehled doporučení podle zdrojových trhů a společně vybereme
vhodné postupy pro zviditelnění Vaší nabídky v Česku
i ve světě.
Propagace na mapových portálech
a ve Wikipedii
Plánování dovolené začíná většina lidí hledáním na internetu
a na mapě. Zadáte-li si jméno Vašeho města do vyhledávače
Google, jako první položka se v 90 % případů zobrazí popis
místa ve Wikipedii. Nejedná se o nějaké české specifikum,
Google Analytics
Statistiky návštěvnosti v Google Analytics nabízejí spoustu
tabulek, přehledů a analýz. Při jejich vhodném výběru a nastavení získáte velmi cenné informace, které Vám ukáží, kdy
se Vaše marketingové snažení ubírá správným směrem,
a kde jsou Vaše slabiny. Pomůžeme vám Vaše měření
správně nastavit a z Vašich dat vytěžit více.
Školení internetového marketingu
Pořádáme semináře a konference internetového marketingu
pro začátečníky i pokročilé. Z výše uvedené nabídky našich
služeb je zřejmé, že Vás můžeme v internetovém marketingu
naučit i věci, které nikdo jiný na českém trhu zatím nenabízí.
Chcete, aby Vaše „přítomnost na Internetu“ přinášela lepší výsledky než dosud?
Ozvěte se nám a společně se na mrknem na Váš web, některé účinné triky vůbec nejsou drahé!
Agentura MADI, Husitská 27, 130 00 Praha 3
tel/fax: 222 540 000, e-mail: [email protected], www.madi.cz
2
MADI Travel Market 2012
Pořadatel / Organizer
Divišová Marie – Agentura MADI
Husitská 27, CZ-13000 Praha 3
Czech Republic
tel./fax: +420 – 222 540 000, 222 541 465
e-mail: [email protected]
http://www.madi.cz
Oficiální dopravce / Official carrier
www.czechairlines.com
Mediální partneři / Media partners
MADI Travel Market 2012
3
OBSAH
CONTENTS
VŠEOBECNÉ INFORMACE
5
GENERAL INFORMATION
5
Nomenklatura veletrhu
7
Nomenclature of the Fair
7
Plán Prahy
8
Map of Prague
8
10
Arrival to MADI
10
Příjezd na MADI
DOPROVODNÝ PROGRAM
11
ACCOMPANYING PROGRAM
11
Konference: Turizmus a internet
17
Conference: Tourism & Internet
17
Satelitní akce
18
Satellite Events
18
PLÁN VÝSTAVNÍCH PLOCH
19
SCHEME OF EXHIBITION AREAS
19
VYSTAVOVATELÉ PODLE UMÍSTĚNÍ
22
EXHIBITORS BY LOCATIONS
22
VYSTAVOVATELÉ PODLE ZEMÍ
25
EXHIBITORS BY COUNTRIES
25
29
RECORDS OF EXHIBITORS
ALPHABETICALLY
29
ZÁZNAMY VYSTAVOVATELŮ
PODLE ABECEDY
Vysvětlivky k záznamům vystavovatelů
Záznamy vystavovatelů
SATELITNÍ WORKSHOPY
30
31 – 56
57
Explanations for exhibitors’ records
Records of exhibitors
SATELITTE WORKSHOPS
30
31 – 56
57
Chorvatský workshop
58
Croatian Workshop
58
Maďarský workshop
64
Hungarian Workshop
64
Slovenský workshop
68
Slovak Workshop
68
VYSTAVOVATELSKÉ OBORY
73
EXHIBITORS’ PROFILES
73
Přehled oborů a destinací
74
Overview of specializations and destinations
74
Destinace
75
Destinations
75
Obory činnosti
79
Fields of activity
79
Otevírací doba
Vstup pro návštěvníky:
Úterý 30.10.
9:00 – 19 hodin
Středa 31.10.
9:00 – 18 hodin
Opening hours
Admittance for trade visitors:
Tuesday
Oct. 30
9 a.m. – 7 p.m.
Wednesday Oct. 31
9 a.m. – 6 p.m.
4
MADI Travel Market 2012
Milí vystavovatelé a návštěvníci,
Dear exhibitors, dear visitors,
vítáme Vás na dalším ročníku veletrhu MADI TRAVEL MARKET. Jako každý rok i letos platí, že příští sezóna začíná na
veletrhu MADI. Letos to možná platí ještě více než dříve.
Hlavní statistická data v minulých letech výrazně klesala ve
všech oborech. Je proto potěšitelné, že letos se pokles už
nejspíš zastavil, některá čísla zaznamenala i malý růst. Nic
to však nezmění na faktu, že statistika se zastavila na číslech o hodně nižších, než na jaká jsme byli zvyklí v letech
tučných. Jako bychom se vrátili zpět do dob, kdy Češi „objevili“ Chorvatsko a Bibione. Trh se ustálil, zákazníci mají na
dovolenou stále méně peněz, a tak vyrazí jenom kousek za
humna, ale dovolené se nevzdávají.
I na letošním veletrhu MADI budete mít možnost rozšířit
svoje kontakty do zemí, kam je od nás nejblíže, a které jsou
nyní velmi poptávané – Slovenska, Maďarska, Itálie, Chorvatska. Opět letos pořádáme Chorvatský, Maďarský a Slovenský workshop. Ale seznam vystavovatelů se zdaleka neomezuje jenom na blízké destinace, na veletrhu najdete
nabídky do celého světa, včetně exotických destinací.
Let us cordially welcome you at the 18th international meeting of professionals of the travel trade – MADI Travel Market fair.
Many of you have experienced that the MADI fair is a key
event of travel agents, tour operators, hoteliers, transport
companies and other specialists in the travel trade. For you,
who come to MADI repeatedly, it is already an experienced
opportunity of getting to know new partners in the travel business or to deepen the existing contacts from previous
years. And those who come to our fair for the first time, will
certainly appreciate the business-like atmosphere with no
distracting moments and will see that this fair is a perfect
starting-point to explore Central European markets and the
Czech Republic in particular (but don’t forget the MADI fair
is an international meeting, with representatives coming
from almost all over the world!)
This year the fair keeps its steady position and its rich accompanying program. A variety offer of seminars on various
actual themes, interesting presentations, company and regional introductions, satellite events such as Croatian
Workshop, Slovak Workshop and Hungarian Workshop will
certainly meet with your attention.
The way how to streamline and reduce the cost of holidays
is the wider use of computers and the internet at work. A lot
of events devoted to the Internet takes place at this year at
MADI. We will start at the Internet Tourism Conference on
Monday afternoon before the exhibition, which will be devoted to different varieties of "business presence" on the
Internet, regardless of whether it is a hotel, office or travel
agency or region.
During the conference you will learn many new and familiar
with various promotional and marketing practices. Topic of
the software and the Internet extensively presented in the
accompanying program. There will be introduced new software for affiliate sales and online booking.
Způsobem jak zefektivnit a zlevnit dovolenou, je také co nejširší využití výpočetní techniky a internetu při práci. Akcí věnovaných internetu se koná na letošním MADI opravdu
hodně a pestrá jsou i témata, kterých se budou týkat. Začneme konferencí Turizmus a Internet v pondělí odpoledne
ještě před zahájením veletrhu. Konference bude věnována
různým variantám „přítomnosti firmy“ na internetu bez
ohledu na to, zda se jedná o hotel, cestovní kancelář či
agenturu nebo region. Během konference se dozvíte mnoho
novinek a seznámíte se s různými propagačními a marketingovými postupy, které by Vás nejspíš ani nenapadly.
Téma software a internet je pak všudypřítomné v doprovodném programu veletrhu i na výstavní ploše, bude představeno několik softwarových novinek pro provizní prodej a online rezervace.
I letos nás na veletrhu MADI všechny čekají usilovná jednání
o cenách a podmínkách, aby vytvořené nabídky byly dobře
prodejné. Bude tedy více než jindy záležet na osobním setkání s obchodními partnery a právě pro takové rozhovory
tváří v tvář s co největším počtem partnerů je MADI to
správné místo.
Přejeme Vám zdar při obchodních jednáních ve veletržní
hale, získání maxima praktických informací během doprovodného programu a celkově úspěšnou práci na MADI.
Marie Divišová a MADI team
This year at the fair MADI all us waiting intensive negotiations about prices and conditions of the offers which were
made at the market. More than ever now everything depend
on a personal meeting with business partners, and especially for such meetings "face to face" with many partners –
MADI is the right place.
We do believe that MADI fair 2012 will be a successful one
for you and we hope you will enjoy your stay here.
We are looking forward to seeing you in Prague soon!
MADI team
VŠEOBECNÉ INFORMACE
GENERAL INFORMATION
MADI TRAVEL MARKET
®
6
MADI Travel Market 2012
VŠEOBECNÉ INFORMACE
GENERAL INFORMATION
Akce
Event
MADI® TRAVEL MARKET
MADI® TRAVEL MARKET
19. mezinárodní kontraktační veletrh cestovního ruchu a hotelnictví
19th International Trade Fair of Travel and Hotel Industries
Satelitní akce
Croatian Workshop
7th Presentation of the top destination for Czech tourists
Hungarian Workshop
5th Presentation of Tourist Services of the Hungary
Slovak Workshop
12th Presentation of Tourist Services of the Slovak Republic
Chorvatský Workshop
7. prezentace nejoblíbenější destinace českých turistů
Maďarský Workshop
5. ročník nabídky turistických služeb v Maďarsku
Slovenský Workshop
12. ročník nabídky turistických služeb a produktů Slovenské
republiky
Satellite Events
Date
October 30 – 31, 2012
Datum
30. – 31. října 2012
Venue
Místo konání
PVA Expo Prague Fairgrounds – Letnany
Beranových 667, 199 00 Praha 9 – Letňany
Výstaviště PVA EXPO Praha
Beranových 667, 199 00 Praha 9 – Letňany
Organizer
Organizátor
Agentura MADI, Husitská 27, 130 00 Praha 3, Czech Republic
Tel./fax: +420 – 222 540 000, 222 541 221, http://www.madi.cz
Marie Divišová – agentura MADI, Husitská 27, 130 00 Praha 3
Tel./fax: 222 540 000, 222 541 221, http://www.madi.cz
Otevírací doba
Vstup pro návštěvníky:
úterý 30.10.
středa 31.10.
Vstup pro vystavovatele:
pondělí 29.10. (předání expozic)
úterý
30.10.
středa 31.10.
9:00 – 19:00 hodin
9:00 – 18:00 hodin
14:00 – 22:00 hodin
8:00 – 20:00 hodin
8:00 – 18:00 hodin
Registrace návštěvníků
Veletrh MADI je přístupný pouze odborným návštěvníkům.
Registrace pro předem přihlášené návštěvníky: 300 Kč.
Další předem přiobjednané badge: 300 Kč/os. Registrační karta
zakoupená na místě: 500 Kč/osobu. Registrační karty jsou přenosné v rámci firmy a platí pro oba dva dny akce.
Opening hours
Admittance for trade visitors:
Tuesday, October 30
Wednesday, October 31
9:00 a.m. – 7:00 p.m.
9:00 a.m. – 6:00 p.m.
Admittance for exhibitors:
Monday, October 29 (handing over expositions)
2:00 p.m. – 10:00 p.m.
Tuesday, October 30
8:00 a.m. – 8:00 p.m.
Wednesday, October 31
8:00 a.m. – 6:00 p.m.
Entrance fee
The MADI fair is open for trade visitors only.
Visitor badge: 20 EUR/30 USD (including catalogue).
The badges are transferable to other persons within a company and are valid for both two days of the event.
Registration, badges
Registrace je umístěna ve Vstupní hale a otevřena v otevírací
době po oba dny veletrhu.
Vystavovatelé obdrží 2 ks, ve větších stáncích větší počet vystavovatelských průkazů poštou předem.
Registrovaní návštěvníci dostávají jmenovku poštou předem.
Exhibitors registration: At the Registration Desk only. The exhibitor receives 2 exhibitors’ badges, holders of larger stands
more badges.
Visitors registration: Registration Desk. Visitor receives the
badge after cash payment of the entrance fee.
The Registration Desk is located in the Entrance Hall and open
during the opening hours of the event.
Při vstupu do veletržních prostor je třeba prokázat se obdrženou registrační jmenovkou.
ŽÁDÁME VYSTAVOVATELE I NÁVŠTĚVNÍKY, ABY NOSILI
JMENOVKU PO CELOU DOBU POBYTU VE VÝSTAVNÍCH
PROSTORÁCH! ZA ZTRACENÉ JMENOVKY NEPOSKYTUJEME NÁHRADU.
The MADI fair badge has to be shown whenever one enters
the exposition areas.
ALL EXHIBITORS AND VISITORS ARE KINDLY ASKED TO
WEAR THEIR BADGES DURING THEIR STAY IN THE EXHIBITION HALL! NO REFUNDS FOR LOST BADGES.
Registrace, jmenovky
Ostraha
Security
Veletrh MADI je uzavřenou akcí pro zvané, na kterou nemá
přístup veřejnost. Organizátor akce zajišťuje běžnou pořadatelskou službu po celou dobu trvání. Organizátor nenese odpovědnost za jakékoliv ztráty nebo poškození majetku vystavovatelů nebo návštěvníků třetími osobami.
The MADI fair is an event for invited and registered persons
only, no general public is admitted. Agentura MADI ensures
common fair services during whole duration of the MADI fair.
The organizer bears no responsibility for any losses and damages of exhibitors’ or visitors’ belongings.
MADI Travel Market 2012
7
Dotazy, informace
Inquires, information
Vzniklé problémy lze řešit po celou dobu konání veletrhu
MADI přímo v sektoru registrace s pracovníky organizátora.
All problems emerged during the event as well as inquires
and suggestions should be reported directly to the organizer.
Press centrum, kopírovací služby
Press Centre
V Press-centru a ve Vstupní hale jsou k dispozici PC, elektronická pošta a kopírka.
E-mail connection, PC and copying machine (paid service) is
available in the Press Centre in Entrance Hall.
Šatna
Cloakroom
Šatny jsou v provozu ve Vstupní hale.
Cloakrooms is open in the Entrance Hall.
Občerstvení
Refreshments
Restaurace a kavárny jsou umístěny ve Veletržní hale a ve
foyer.
There are cafes and restaurants both in the Exhibition Hall
and foyer.
KOUŘENÍ V PROSTORÁCH VÝSTAVNÍ HALY NENÍ POVOLENO!
SMOKING IN ALL AREAS OF THE
PROHIBITED!
Nomenklatura veletrhu
• cestovní kanceláře a cestovní agentury
• ubytovací kapacity pro skupiny i jednotlivce
• stravování, zážitková gastronomie, prezentace regionálních
specialit, vinařství, pivovarnictví, občerstvení na cestu …
• dopravci – letecká, autobusová, železniční a lodní doprava,
trajekty, rent-a-car, taxi, okružní jízdy, servis pro autoturisty
• národní turistické centrály
• turistické regiony, krajské a městské úřady, destinační
managementy, informační střediska, zájmová sdružení
a asociace
• turistické atrakce a programy, kulturní zařízení – muzea,
hrady, zámky, festivaly, divadla, zábavní areály, aquaparky,
zážitková turistika, programové agentury, prodej vstupenek
a skipasů …
• sportovní programy, outdoor, agroturistika a ekoturistika,
vybavení pro volný čas a sport
• lyžování, snowboarding, zimní sporty, půjčovny vybavení
• mládežnická turistika, au-pair, jazykové kurzy
• lázně, zdravotní turistika, wellness
• obchodní, kongresová a veletržní turistika, incentivní
agentury
• pojištění, finanční služby, platební karty
• pokladní systémy, komunikační, informační a výpočetní
technika, internet, rezervační centrály
• právní, ekonomické a finanční poradenství, konzultační
služby pro fondy EU
• vybavení, zařízení a služby pro hotelnictví, lázeňství
a gastronomii
• gastronomie a gastrotechnika – technologie a vybavení,
služby a výrobky pro gastronomii a catering, potraviny,
polotovary, convenience a nápoje
• další doprovodné služby – suvenýry, reklamní předměty,
odborný tisk, odborné školství, reklama a marketing,
nabídka developerů a realitních kanceláří, poradenství,
logistika …
Oficiální dopravce
České aerolinie a.s.
City Service Centre, V celnici 5, 110 00 Praha 1
tel.: 220 104 111, http://www.czechairlines.com
Realizace, produkce
Ředitelka: Marie Divišová
Produkce: Martin Macháček, Krystyna Koubíková
Obchodní zástupce pro zahraničí: Maria Vorobyeva
IT Manager: Marek Weisskopf
Ubytování: Lenka Kocková
Finanční oddělení: Klára Sedláčková
Administrativní servis, katalog, tisk, DTP: Veronika Býmová
Sazba a tisk katalogu
Agentura MADI, Husitská 27, 130 00 Praha 3
DTP – L. Holeček, U družstva Repo 8, 140 00 Praha 4
TYPTISK, Riegrova 327, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
EXHIBITION HALL IS
Fair Nomenclature
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
tour operators and travel agencies
hotels, hotel chains, accommodation of all categories
catering, experience gastronomy
transport companies
national tourist boards, regional and local authorities,
associations
spas, health and wellness tourism
skiing, snowboarding, winter sports
business and congress tourism, incentive agencies
language schools, educational tourism
tourist attractions, sightseeing tours, excursions
entertainment (ticketing, musicals, theatres, festivals)
sport & outdoor activities, agro-tourism, eco-tourism
software, booking and information systems, internet
travel insurance, financial services
hotel & restaurant equipment
other travel-related services (travel press, marketing &
promotion, souvenires etc.)
Official carrier
Czech Airlines
City Service Centre, V celnici 5, CZ-11000 Praha 1
tel.: +420 – 220 104 111, http://www.czechairlines.com
Production team
Director: Marie Divišová
Fair Manager: Martin Macháček
Manager of foreign participation: Maria Vorobyeva
Technical Support: Krystyna Koubíková
IT Manager: Marek Weisskopf
Accommodation: Lenka Kocková
Financial Manager: Klára Sedláčková
Administration, catalogue: Veronika Býmová
Graphics, DTP works and printing
Agentura MADI, Husitská 27, 130 00 Praha 3
DTP – L. Holeček, U družstva Repo 8, 140 00 Praha 4
TYPTISK, Riegrova 327, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
10
MADI Travel Market 2012
PŘÍJEZD NA MADI 2012
ARRIVAL TO MADI 2012
Místo konání:
Prague Exhibition Ground:
Pražský veletržní areál PVA EXPO Praha – Letňany,
Beranových 667, Praha 9 – Letňany, http://www.pva.cz
GPS: Loc: 50°7'46.996"N, 14°30'50.962"E
PVA EXPO Prague – Letňany, Beranových 667,
Praha 9 – Letňany, http://www.pva.cz
GPS: Loc: 50°7'46.996"N, 14°30'50.962"E
Příjezdy autem a parkování
Mapy a přehled příjezdových tras najdete na internetové
stránce Pražského veletržního areálu www.pva.cz. Zadejte na
mapovém serveru www.mapy.cz do vyhledávače text PVA,
nebo zadejte do Vašeho GPS: Loc: 50°7'46.996"N,
14°30'50.962"E. Pražský veletržní areál leží nedaleko dálnice
D8 směrem na Teplice. Při příjezdu autem po dálnici z centra
Prahy použijte odbočku na Prosek nebo do Letňan. Mimopražští řidiči, kteří se chtějí vyhnout centru, mohou při příjezdu od
Kladna, Plzně, Strakonic, Brna nebo Hradce Králové využít pro
objezd centra vnější Pražský rychlostní okruh, který prochází
přímo kolem PVA. Přitom se celou dobu řiďte směrovkami na
Teplice. V okolí Pražského veletržního areálu jsou pak již umístěny směrovky s označením „Výstaviště PVA“. Pražský veletržní
areál leží na křižovatce ulic Beranových a Tupolevova. V areálu
přímo v sousedství veletržních hal je placené velkokapacitní
parkoviště pro cca 2000 vozů.
Arrivals and parking
Doporučené trasy pro motorizované návštěvníky:
Od Ústí nad Labem, Teplic, České Lípy, Mělníka – dálnice
D8, odbočka Letňany na Pražský okruh a přímo k nové mimoúrovňové křižovatce u PVA
Od Mladé Boleslavi, Liberce, Turnova, Hradce Králové –
na okraj Prahy (Černý most), dále stále směr Teplice až na
novou mimoúrovňovou křižovatku u PVA
Od Kolína, Kutné Hory, Říčan – na okraj Prahy do Štěrbohol, dále stále směr Teplice po Pražském okruhu až k mimoúrovňové křižovatce u PVA
Od Brna, Českých Budějovic – dálnicí D1 na hranici Prahy,
odbočit směr Teplice (ostatní tranzit) po Pražském okruhu až
k mimoúrovňové křižovatce u PVA
Od Strakonic, od Plzně, Karlových Varů, Kladna – na okraj
Prahy, po Pražském okruhu směr Brno, Teplice, přes Barrandovský most a stále směr Teplice až na novou mimoúrovňovou křižovatku u PVA
Nedoporučujeme projíždět městem přes Dejvice a Letnou
ani po magistrále přes centrum Prahy.
Have a look at the website of PVA www.pva.cz, where you can
find maps and views of access roads, or go to www.mapy.cz,
and browse text PVA. GPS: Loc: 50°7'46.996"N,
14°30'50.962"E.
The PVA Fairground is located near to the Prague highway
circle and its crossing with highway D8 from/to Dresden. When
coming from center of the town, turn off to Prosek or Letňany
districts. Around the PVA venue you will see a signage „Výstaviště PVA“. PVA venue is situated on the crossroads of two
streets: Beranových and Tupolevova. In the PVA venue there
is a paid parking-lot for 490 cars next to the exhibition hall, and
that part is reserved for exhibitors. Further 1600 guarded parking places are available for visitors.
Public transport
Metro C (red line) Station Letňany is next Fairground PVA. The
metro is connecting all important railway stations (Prague Main
Station, Nádraží Holešovice Station etc.) as well as bus stations
(Bus Station Florenc etc.) with PVA Fairground Letňany and
with the centre of Prague. For this reason using metro is the
most comfortable way, how to get to the PVA Venue.
You can also use the public buses, which go to PVA Venue regularly.
Bus 110 – Teplárna Třeboradice – Hostavice
Bus 140 – Palmovka – Čakovice
Bus 158 – Miškovice – Českomoravská
Bus 195 – Sídliště Čakovice – Jesenická
Bus 269 – Obchodní centrum Čakovice – Nádraží Uhříněves.
The tickets in Prague public transport cost 24 CZK (30 minutes), 32 CZK (90 minutes with changes). Tickets are sold in
orange vendor machines in metro stations, in newspaper or tobacconist kiosks, and many mini-markets.
More info at the official web site of Prague transportation
http://www.dp-praha.cz.
Taxislužba
Stanoviště taxi je přímo u areálu PVA. Pro objednání taxi na
území Prahy doporučujeme spolehlivou firmu AAA taxi, telefon 14014.
Hromadná doprava
Přímo u PVA EXPO Praha je stanice metra trasy C s názvem
Letňany. Z jakéhokoliv vlakového nebo autobusového nádraží
dojedete s maximálně jedním přestupem přímo na konečnou
stanice metra C Letňany. Od východu z metra je PVA asi 200m
pěšky. Můžete také využít některých autobusových linek.
Bus 110 – Teplárna Třeboradice – Hostavice
Bus 140 – Palmovka – Čakovice
Bus 158 – Miškovice – Českomoravská
Bus 195 – Sídliště Čakovice – Jesenická
Bus 269 – Obchodní centrum Čakovice – Nádraží Uhříněves
Jízdenky pražské hromadné dopravy zakoupíte za 24 Kč
(30 min. jízdy) nebo 32 Kč (90 min. jízdy s přestupy). Více informací a podrobné jízdní řády naleznete na webových stránkách
pražské hromadné dopravy http://www.dp-praha.cz.
MADI
PRAŽSKÝ VELETRŽNÍ
AREÁL
METRO LETŇANY
MADI Travel Market 2012
11
PŘEHLED DOPROVODNÉHO PROGRAMU MADI 2012
Hodiny
Konferenční sál 1
Konferenční sál 2
Konferenční sál 3
Workshopová hala
PONDĚLÍ 29. 10. 2012
13 – 17
Konference
Turizmus & Internet
Pořádá: MADI
ÚTERÝ 30. 10. 2012
10 – 11
11 – 12
12 – 13
13 – 14
14 – 15
15 – 16
16 – 17
17 – 18
Inovativní systém
pro CK a CA
Pořádá: Anchoice
Viamare – program
pro rok 2013
Pořádá: Viamare
Viamare – program
pro rok 2013
Pořádá: Viamare
Kovotour plus 2013
Pořádá: Kovotour plus
Kovotour plus 2013
Pořádá: Kovotour plus
Maďarský workshop
Pořádá: Maďarská turistika
Rodina produktů
pro CA a CK
Pořádá: CeSYS
Kostel nejsvětějšího
srdce páně
Pořádá: ACK ČR, Praha 3
Netradiční místa pro
netradiční setkání
Pořádá: CCRJM
Exotické silvestry
Pořádá: CK Adventura
Nové zážitky z Asie
Pořádá: China tours
Dominikánská republika:
země snů
Pořádá: Dominikánská rep.
WhitneyTIS 5.0 –
revoluce v prodeji zájezdů
Pořádá: Bluecity
Wellness koncepty
Pořádá: BHCG
Chorvatský workshop
Pořádá: Chorvatské
turistické sdružení
Chorvatský workshop
Pořádá: Chorvatské
turistické sdružení
Chorvatský workshop
Pořádá: Chorvatské
turistické sdružení
Maďarský workshop
Pořádá: Maďarská turistika
Maďarský workshop
Pořádá: Maďarská turistika
STŘEDA 31. 10. 2012
10 – 13
10 – 11
11 – 12
12 – 13
13 – 14
14 – 15
15 – 16
16 – 17
17 – 18
Po stopách Reinharda Heidricha v Praze – odjezd od vchodu na Výstaviště
Pojištění úpadku CK,
aspekty zákona 159/99 Sb.
Pořádá: ACK ČR
Připravovaná legislativa
v oblasti cestovního ruchu
Pořádá: MMR
Připravovaná legislativa
v oblasti cestovního ruchu
Pořádá: MMR
Aktuální vývoj software
Aktuální problémy
pro CK a CA
průvodcovských služeb
Pořádá: MADI
Pořádá: Asociace průvodců ČR
Specialista na služby
Mluvený projev
pro CK a CA
v cestovním ruchu
Pořádá: UNION pojišťovna Pořádá: Asociace průvodců ČR
Specialista na služby
pro CK a CA
Pořádá: UNION pojišťovna
Specialista na služby
pro CK a CA
Pořádá: UNION pojišťovna
Specialista na služby
pro CK a CA
Pořádá: UNION pojišťovna
Slovenský workshop
Pořádá: SACR
Slovenský workshop
Pořádá: SACR
Slovenský workshop
Pořádá: SACR
Členský sněm
Pořádá:
Asociace průvodců ČR
Členský sněm
Pořádá:
Asociace průvodců ČR
12
MADI Travel Market 2012
DOPROVODNÝ PROGRAM
MADI 2012
ACCOMPANYING PROGRAM
OF MADI 2012
29. – 31. října 2012
Výstaviště PVA EXPO Praha – Letňany
October 29 – 31, 2012
PVA Expo Praha – Letňany
Akce se konají během veletrhu MADI na Výstavišti PVA Expo Praha.
Konferenční sály 1, 2 a 3 jsou umístěny v Konferenčním centru PVA
ve Vstupní hale.
Satelitní workshopy se konají ve Workshopové hale, která je umístěna na konci Výstavní haly.
All of the events of the accompanying program of MADI Travel
Market take place in the Conference Center of PVA Expo Praha –
Letňany, which is situated in the Entrance Hall. Conference Halls
1, 2, 3 are situated in the Conference Centre in the Entrance Hall.
Workshops will be held in Workshop Area, which is situated at the
end of the Exhibition Hall (see the plan of the Exhibition Area).
WORKSHOPY
WORKSHOP
AREA
RESTAURACE
RESTAURANT
VELETRŽNÍ HALA
EXHIBITION HALL
WC
POŘADATEL
ORGANIZER
REGISTRACE
REGISTRATION
ŠATNA
CLOACKROOM
WC
SÁL 3
HALL 3
PRESS
CENTER
SÁL 2
HALL 2
SÁL 1
HALL 1
FOYER
ŠATNA
CLOACKROOM
RESTAURANT
BUFFET
VENKOVNÍ VÝSTAVNÍ PLOCHA
OPEN EXHIBITION AREA
VSTUP
ENTRANCE
PONDĚLÍ 29. ŘÍJNA 2012
13:00 – 17:00
Konferenční sál 1
TURIZMUS & INTERNET
Konference věnovaná využití moderních informačních technologií v cestovním ruchu. Vývoj internetu je velmi rychlý
a každý rok se objeví několik novinek, na které je potřeba
operativně zareagovat. Účast na konferenci Vám opět pomůže získat několik dobrých tipů na zlepšení Vašeho internetového marketingu.
Témata konference:
– Marketing na Facebooku – využití Facebooku pro propagaci služeb, správa firemní FB stránky, komunikace se zákazníky a podpora značky
– Nová verze portálu mapy.cz – záznam na mapy.cz jako
marketingový nástroj pro ubytovací kapacity a turistické zajímavosti, popisy turistických zajímavostí a cílů, aktuální podoba mapy.cz.
– Využití slevových portálů v cestovním ruchu – slevy na
služby se využívají jak v prodeji mimosezónních pobytů, tak
při prodeji last minute a slevový portál je jedním z kanálů,
jak dát o slevách vědět zákazníkům
MONDAY, OCTOBER 29, 2012
1 p.m. – 5 p.m.
Conference Hall 1
CONFERENCE: TOURISM & INTERNET
This conference is dedicated to the usage of modern information technologies in tourism. Currently, the development
of the Internet technologies is happening at a very fast pace.
Every year, new products appear, and we are supposed to
react quickly. During the conference, you can get some tips
on how to improve your online marketing.
Organizer: MADI
MADI Travel Market 2012
13
– Internet a video: jednou vidět je lepší, než desetkrát slyšet,
praví staré přísloví. A když se obrázky navíc pohybují,
přitáhnou ještě více pozornosti. Představíme Vám možnosti
tvorby vlastních videí, fotoanimace z fotografií i využití
videa na síti i offline.
Konference je určena manažerům státní správy a destinačních managementů na všech úrovních (kraje, regiony, města)
i pracovníkům z komerční sféry (hotely, cestovní kanceláře
a agentury, dopravci ad.)
Účast na konferenci je bezplatná.
(detaily viz. str. 17)
Pořádá: MADI pod záštitou MMR
ÚTERÝ 30. ŘÍJNA 2012
10:00 – 11:00
Konferenční sál 1
ANCHOICE – INOVATIVNÍ SYSTÉM PRO CK A CA
Prezentace nové verze systému pro provizní prodej, který nabízí svým uživatelům komplexní nástroj pro každodenní práci
s klienty. Bohatá nabídka hodinově aktualizovaných zájezdů,
ONLINE rezervace u více než 55 cestovních kanceláří z jednoho místa, atraktivní vzhled webové prezentace, marketingové a administrativní funkce, SEO a mnoho dalších užitečných funkcí. Žijeme cestovním ruchem, známe Vaše potřeby.
Zvolte AnChoice a získejte náskok!
Pořádá: AnChoice
10:00 – 11:00
Konferenční sál 2
CeSYS – RODINA PRODUKTŮ PRO CESTOVNÍ AGENTURY A KANCELÁŘE
Osvědčená značka kvality systémů pro provizní prodej, prověřená stovkami agentur a kanceláří v ČR a na Slovensku.
Představíme Vám klíčové projekty týmu CeSYS:
– SEO a marketing webu za dotované ceny pro cestovní
agentury
– CeSYS Online a nové prodejní nástroje
– Jednotné cestovní smlouvy
– Zpracování a distribuce dat produktů CK
– a jejich reálný přínos pro subjekty pohybující se v prostředí
outgoingového trhu.
Pořádá: Darkmay
10:00 – 13:00
Workshopová hala
CHORVATSKÝ WORKSHOP
Chorvatsko je stále pro české turisty destinací číslo 1 pro dovolenou u moře. Nabídku turistických služeb a produktů
Chorvatska představí několik desítek chorvatských vystavovatelů z jednotlivých regionů. Workshop organizujeme ve
spolupráci s Chorvatským turistickým sdružením.
Pořádá: MADI, Chorvatské turistické sdružení
11:00 – 13:00
Konferenční sál 1
VIAMARE – PREZENTACE PROGRAMU PRO ROK 2013
Cestovní kancelář Viamare představí katalog „Řecko a řecké
ostrovy 2013“, pobyty u moře v Černé Hoře, pobyty na ostrovech Grand Canaria a Srí Lanka, možnosti zajištění pobytů
pro individuální klientelu v Řecku a pobyty pro skupiny. Srdečně zveme všechny provizní prodejce na prezentaci katalogu Řecko 2013, katalogy budou na místě k odebrání.
Pořádá: Viamare
11:00 – 12:00
Konferenční sál 2
KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ
OD ARCHITEKTA JOSIPA PLEČNIKA
Prezentace a tisková konference věnovaná kostelu Nejsvětějšího Srdce Páně od architekta Josipa Plečnika (náměstí Jiřího
z Poděbrad, Praha 3), který je právem považován za jednu
z nejvýznamnějších staveb 20. století a je nejvýznamnější sakrální stavbou Masarykovské první republiky. V současné
době radnice Prahy 3 společně se Slovinskou republikou
TUESDAY, OCTOBER 30, 2012
10 a.m. – 11 a.m.
Conference Hall 1
PRESENTATION: ANCHOICE – INNOVATION RESERVATION SYSTEM FOR TOUR OPERATORS AND TRAVEL
AGENTS
This is a presentation of the new version of the system for
commission sales that offers important tools for users who
work daily with clients. The system has a rich offering of
travel packages that are updated every hour, reservations online at more than 55 tour operators from one place, presentations with attractive appearances, functions for marketing
and administration, SEO, and other useful features. Our life is
tourism, we know your needs. Select AnChoice and get
a lead!
Organizer: AnChoice
10 a.m. – 11 a.m.
Conference Hall 2
CeSYS – SOFTWARE FOR TRAVEL AGENCIES
Certified mark of quality of systems for commission sales and
Internet promotion for travel agencies in Czech Republic and
Slovakia.
Organizer: Darkmay
10 a.m. – 1 p.m.
Workshop area
CROATIAN WORKSHOP
By now, Croatia holds its position of “sea destination number
one” for Czech tourists. About 50 exhibitors will present the
tourist services and products of Croatia at this workshop.
Workshop is organized in cooperation with Croatian Tourism
Board.
Organizer: MADI, Croatian Tourist Board
11 a.m. – 1 p.m.
Conference Hall 1
PRESENTATION: VIAMARE – PRESENTATION OF THE
NEW PROGRAM FOR THE YEAR 2013
Tour operator VIAMARE presents its new catalog “Greece
and Greek Islands 2013,” travel packages to Montenegro,
packages to the islands of Gran Canaria and Sri Lanka, and
possibilities of travel to Greece for individual clients as well
as groups. VIAMARE cordially invites all travel agents to the
presentation of the catalog “Greece 2013.” The catalog will
be available at the presentation.
Organizer: Viamare
11 a.m. – 12 p.m.
Conference Hall 2
CHURCH OF THE SACRED HEART BY THE ARCHITECT
JOSIP PLECNIK
Presentation and press conference dedicated to this church
situated on the Jiri z Podebrad Square in the district of
Prague 3, which belongs to the most important buildings of
the 20th century and is the top of the Czech “first republic”
sacral architecture.
City Hall of Prague 3 in cooperation with Slovenia and Czech
Ministry of Culture is trying to register the Church of the Sacred Heart designed by Josip Plecnik into the list of
UNESCO.
Organizer: Czech Republic Association of Travel Agencies,
Section of Historical and Cultural Monuments and Important
Touristic Destinations and City Hall of Prague 3
14
MADI Travel Market 2012
a Ministerstvem kultury ČR usiluje o nominaci této mimořádné stavby slovinského architekta Josipa Plečnika mezi památky UNESCO. Součástí prezentace budou také informace
o možnosti využití pro cestovní ruch a pořádání akcí.
Pořádá: Asociace cestovních kanceláří ČR, Sekce památek
a významných turistických cílů a městská část Praha 3
11:00 – 12:00
Konferenční sál 3
WhitneyTIS 5.0 – REVOLUCE V PRODEJI ZÁJEZDŮ
Představení nové revoluční verze oblíbeného systému WhitneyTIS pro prodej zájezdů. ASISTOVANÝ prodej, ONLINE rezervace, kompletní komunikace s klienty, fakturace, tisk cestovních smluv, bezkonkurenční e-mailing, snadné vytváření
nabídkových e-mailů, tvorba unikátních webů, profesionální
SEO webů a celá řada dalších skvělých funkcí. Máme bohaté
zkušenosti s provozováním CA i CK, proto Vám nabízíme, co
opravdu potřebujete a co Vám bude přínosem!
Pořádá: Bluecity
12:00 – 13:00
Konferenční sál 2
NETRADIČNÍ MÍSTA PRO NETRADIČNÍ SETKÁNÍ
Jižní Morava oplývá řadou atraktivních míst, která vybízejí ke
schůzkám s přáteli, k rodinným slavnostem či k firemním setkáním. Během tiskové konference a prezentace pro CK
a pořadatele akcí Vám představíme prostředí historicky cenných či jinak atraktivních objektů.
Pořádá: Centrála cestovního ruchu Jižní Morava
12:00 – 13:00
Konferenční sál 3
WELLNESS KONCEPTY A JEJICH BUDOUCNOST
Kulatý stůl na téma: „wellness po česku“. Kam se ubírájí tuzemská zařízení, různé koncepce a trendy, wellness hotely,
balíčky, slevomaty a jiné akce. Určeno všem zájemcům a poskytovatelům služeb, provozovatelům i prodejcům. Slosování
vizitek o věnované ceny.
Pořádá: Bohemia hotel club & golf
13:00 – 15:00
Konferenční sál 1
KOVOTOUR PLUS 2013 – ANEB JIŽ 19 LET PRO VÁS
Pracovní a přátelské setkání s vedením společnosti KOVOTOUR PLUS i jejich zahraničními partnery bude i na MADI
2012. KOVOTOUR PLUS představí rezervační systém pro rok
2013 i bonusový systém na rok 2013 a spoustu novinek
v práci tohoto touroperátora. Na prezentaci vystoupí i vedení
ČPP a.s. ve věci informací k pojištění dle zákona 159/99 Sb.
a s informací o cestovním pojištění. KOVOTOUR PLUS, jenž
byla vyhlášena na veletrhu GO 2012 jako nejlepší cestovní
kancelář v ČR představí i svůj nový katalog pro rok 2013. Katalog 2013 přináší osvědčené destinace včetně Černé Hory,
Bulharska, Turecka, Chorvatska, Řecka a jiných zemí, ale
rovněž horké novinky. Těšíme se na Vás my i naše dárky
a skvělé občerstvení.
Pořádá: Kovotour Plus
13:00 – 14:00
Konferenční sál 2
CK ADVENTURA – EXOTICKÉ SILVESTRY
Cestovní kancelář Adventura představí nabídku zájezdů exotických silvestrů do 10 destinací celého světa. Zanzibar, Island, Malajsie, Maroko, Tunisko, Kuba a další...
Pořádá: CK Adventura
14:00 – 15:00
Konferenční sál 2
CHINA TOURS – NOVÉ ZÁŽITKY Z ASIE
Novinky a trendy v asijském cestování. Náš přední specialista
na poznávací cesty do Asie představí svůj nový katalog „Čína
a Asie 2013/14“.
Pořádá: China Tours
11 a.m. – 12 p.m.
Conference Hall 3
WhitneyTIS 5.0 – REVOLUTION IN THE SALES OF TOUR
PACKAGES
New version of the software system WhitneyTIS, for the sales
of the tour packages. ASSISTED sales, ONLINE reservations,
communication with clients, billing, working out of travel contracts, unmatched emailing, easily making of the offers by
email, creating of unique web, professional SEO of the web
site and many other great features. We have an extensive experience associated with the work of the travel company, that
is why we could offer you something that will be useful in
your work.
Organizer: Bluecity
12 p.m. – 1 p.m.
Conference Hall 2
UNCONVENTIONAL PLACES FOR UNCONVENTIONAL
MEETINGS
Press conference and presentation about interesting places
for events in the region of South Moravia.
Organizer: Centrála cestovního ruchu Jižní Morava
12 p.m. – 1 p.m.
Conference Hall 3
WELLNESS CONCEPTS AND THEIR FUTURE
Round table discussion on the theme: “wellness conceptions”.
Organizer: Bohemia hotel club & golf
1 p.m. – 3 p.m.
Conference Hall 1
PRESENTATION: KOVOTOUR PLUS 2013 – 19 YEARS
FOR YOU
Working sessions and friendly meetings with the management of KOVOTOUR PLUS and their international partners
will take place at MADI 2012. KOVOTOUR PLUS will present
its reservation system and bonus system for the year 2013
and a lot of other new items. The manager of the Czech Business Insurance Group (Vienna Insurance Group) will report on
the insurance issue with respect to according to Law 159/99
and information regarding travel insurance. KOVOTOUR
PLUS, the most successful tour operator in the Czech Republic, will present its new product catalog for 2013. The catalog will contain information about traditional destinations, including Montenegro, Bulgaria, Turkey, Croatia, Greece, and
other countries as well as hot news! We are looking forward
to meet you at our presentation, and we already have prepared presents and tasty refreshments.
Organizer: Kovotour Plus
1 p.m. – 2 p.m.
Conference Hall 2
PRESENTATION: TOUR OPERATOR ADVENTURA –
EXOTIC NEW YEAR HOLIDAYS
The tour operator ADVENTURA will present its tour packages
for the New Year holidays to ten exotic destinations in the
world, including Zanzibar, Island, Malaysia, Morocco, Tunisia,
and Cuba.
Organizer: Adventura
2 p.m. – 3 p.m.
Conference Hall 2
PRESENTATION: CHINA TOURS – NEW EXPERIENCE
FROM ASIA
News and trends about travel to Asia. Our leading specialist
on travel to Asia will present new catalog “China and Asia
2013/2014”.
Organizer: China Tours
MADI Travel Market 2012
15.00 – 16.00
15
Konferenční sál 2
DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA: ZEMĚ SNŮ
Workshop Národního turistického úřadu Dominikánské republiky, kde se dozvíte aktuality z destinace. Na programu je
také krátký film, tombola a ochutnávka tradiční dominikánské
gastronomie. Pro návštěvníky jsou připraveny nové informační materiály a propagační předměty. Těšíme se na vás!
Pořádá: Národní turistický úřad Dominikánské republiky
15:15 – 18:00
STŘEDA 31. ŘÍJNA 2012
odjezd od vchodu na Výstaviště
PO STOPÁCH REINHARDA HEIDRICHA V PRAZE
Odborná exkurze k 70. výročí atentátu na Heydricha. Akce je
určena předem přihlášeným průvodcům a odborným návštěvníkům veletrhu. Sraz účastníků je v 10:00 h před vchodem do výstaviště PVA Expo Letňany. Odjezd autobusem do
Panenských Břežan, kde za války sídlili říšský protektor Konstantin von Neurath a zastupující říšský protektor R. Heydrich, prohlídka zámečku. Pokračování po trase Heydrichova
automobilu na libeňskou křižovatku s Památníkem Operace
Anthropoid. Konec před PVA Expo v Letňanech.
Přihlášky na emailu: [email protected] nebo na
tel. 603 516 972.
Pořádá: Asociace průvodců ČR
10:00 – 11:00
Konferenční sál 1
POJIŠTĚNÍ ÚPADKU CK A SOUVISEJÍCI ASPEKTY
ZÁKONA 159/99 Sb.
Současný stav v oblasti pojištění úpadku CK, legislativní
úprava této problematiky, vývoj na trhu pojišťoven a zajišťoven v oblasti pojištění úpadku CK, související návrhy v novele
zákona 159/99 Sb., problém podpojištění a maximální výše
pojistného plnění, výše a forma spoluúčasti, mediální dopady
na cestovní ruch.
Program:
– současný stav v oblasti pojištění úpadku CK
– legislativní úprava této problematiky a související návrhy
v novele zákona 159/99 Sb.: nové způsoby ručení, vedení
separátních účtů za zájezdy a ne-zájezdy, dárkové vouchery na zájezdy…
– vývoj na trhu pojišťoven a zajišťoven v oblasti pojištění
úpadku CK: pojištění na vlastní vrub X potřeba zajištění,
koncentrace zajistných kapacit na evropském trhu
– problém podpojištění a maximální výše pojistného plnění,
výše a forma spoluúčasti
– mediální dopady na cestovní ruch
– odpovědnost CK a CA vůči třetím osobám (klientům)
– pojištění odpovědnosti
Pořádá: Asociace cestovních kanceláří ČR
10:00 – 13:00
Conference Hall 2
PRESENTATION OF THE DOMINICAN REPUBLIC: THE
DREAMLAND
This is the workshop of the Dominican Republic Tourism
Board, where you can learn about various destinations. At the
program will be a short film, tombola, and samples from
Dominican gastronomy. Guests will receive new information
material and small gifts. We are waiting for you!
Organizer: Dominican Republic Tourism Board
Konferenční sál 1
MAĎARSKÝ WORKSHOP
Počet českých turistů v Maďarsku stabilně roste. Na workshopu se mohou manažeři českých CK a CA seznámit s novinkami na trhu a doplnit svoji nabídku o cenově výhodné pobyty u našich jižních sousedů. Workshop organizujeme ve
spolupráci s Maďarskou turistikou.
Pořádá: Maďarská turistika
10:00 – 13.00
3 p.m. – 4 p.m.
Workshopová hala
SLOVENSKÝ WORKSHOP
Nabídku turistických služeb a produktů Slovenské republiky
představí vystavovatelé z jednotlivých regionů Slovenska.
Spojeno s prezentací Slovenské agentury pro cestovní ruch
a s ochutnávkou slovenských specialit. Workshop organizujeme ve spolupráci se Slovenskou agenturou pro cestovní
ruch.
Pořádá: MADI, Slovenská agentúra pre cestovný ruch
3:15 p.m – 6 p.m.
Conference Hall 1
HUNGARIAN WORKSHOP
The number of Czech tourists in Hungary is growing steadily.
This workshop offers new information for managers about the
Hungarian travel market. Managers can enlarge their offerings of profitable stays by booking trips to our southern
neighbors. Workshop is organized in cooperation with Hungarian Tourism Board.
Organizer: MADI, Hungarian Tourism Board
WEDNESDAY, OCTOBER 31, 2012
10 a.m. – 1 p.m.
Meeting and departure from the
entrance of the Exhibition Grounds
PVA Expo Letnany
EXCURSION: IN THE FOOTSTEPS OF REINHARD
HEYDRICH IN PRAGUE
This special tour is dedicated to the 70th anniversary of the
assassination attempt on SS-Obergruppenführer and Acting
Reich Protector Reinhard Heydrich. The tour is primarily intended for travel guides as well as for professional participants of the exhibition. Participants will meet in front of the
entrance to Expocentre at 10 a.m. The bus first will travel to
the village and chateau of Panenske Brezany, which during
World War II was the residence of Konstantin von Neurath,
Reinhard Heydrich, and later his widow, Lina Heydrich, and
K.H. Frank. The excursion will retrace the path Heydrich’s car
took to the Liben crossroad, which is the location of the Monument to Operation Anthropoid. Return to the PVA Expo Letnany at 1 p.m. Please, send your application form on the
email: [email protected] or call 603 516 972 to
confirm your participation.
Organizer: Czech Republic Guides Association
10 a.m. – 11 a.m.
Conference Hall 1
INSURANCE OF FINANCIAL RESPONSIBILITY OF TOUR
OPERATORS AND RELATED ASPECTS OF LAW 159/99
This session will discuss several important issues: the current
situation in the sphere of insurance, legislative regulation, the
development of the insurance market in the area of financial
responsibility of tour operators, the proposed amendments to
Law 159/99, the problem of incomplete insurance, the maximum compensation amounts, the amount and form of participation, and the influence of the media on the travel industry.
Organizer: The Association of Czech Travel Agents
10 a.m. – 1 p.m.
Workshop area
SLOVAK WORKSHOP
The workshop will present tourist services and products from
the Slovak Republic with highlights from exhibitors specializing in different Slovak regions. There will be a sampling of
Slovak culinary specialities. Workshop is organized in cooperation with Slovak Tourism Board.
Organizer: MADI, Slovak Tourism Board
16
11:00 – 12:30
MADI Travel Market 2012
Konferenční sál 1
11 a.m. – 12.30 p.m.
Conference Hall 1
PŘIPRAVOVANÁ LEGISLATIVA V OBLASTI CESTOVNÍHO
RUCHU
1. Novela zákona č. 159/1999 Sb. – informace o důvodech
novelizace a informace o připravované právní úpravě – zvýšení ochrany spotřebitele.
2. Informace o přípravě nové Koncepce cestovního ruchu na
období 2014 – 2020.
Pořádá: Ministerstvo pro místní rozvoj
UPCOMING NEW LEGISLATION IN THE FIELD OF
TOURISM
This session will deal with the amendments to Law 159/1999
Coll., reasons for the amendments, information on upcoming
legislation, and increases in consumer protection. There also
will be information on the preparation of new Concepts for
tourism for the period 2014 – 2020.
Organizer: Ministry for Regional Development
13:00 – 14:00
1 p.m. – 2 p.m.
Konferenční sál 1
AKTUÁLNÍ VÝVOJ SOFTWARE PRO CK A CA
Seminář pro CK a CA, věnovaný zejména aplikacím pro provizní prodej. Během semináře představí několik softwarových
firem a touroperátorů aktuální vývoj svých programů pro vyhledávání a rezervaci zájezdů a novinky, které chystají pro
následující sezónu.
Pořádá: MADI
13:00 – 14:00
Conference Hall 1
ACTUAL DEVELOPMENT OF SOFTWARE FOR TOURIST
COMPANIES
This is a seminar for tour operators and travel agencies that is
especially dedicated to commission sales. During the seminar, software companies and tour operators will present the
most current programs for searching and booking tours and
other new approaches to planning for the next season.
Organizer: MADI
Konferenční sál 2
AKTUÁLNÍ PROBLÉMY PRŮVODCOVSKÝCH SLUŽEB
Kulatý stůl na aktuální témata práce průvodců. Diskusní setkání bude věnováno problematice vymezení jednotlivých
průvodcovských činností v cestovním ruchu. Akce je určena
průvodcům, vystavovatelům a odborným návštěvníkům veletrhu.
Pořádá: Asociace průvodců ČR
1 p.m. – 2 p.m.
14:00 – 18:00
2 p.m. – 6 p.m.
Konferenční sál 1
Conference Hall 2
CURRENT PROBLEMS OF GUIDE SERVICES
This is a roundtable on current issues dealing with guide
services. Discussion meetings will be devoted to the issue
of the definition of guiding activities in tourism. The event is
designed for guides, exhibitors, and trade visitors to the fair.
Organizer: Czech Republic Guides Association
Conference Hall 1
UNION POJIŠŤOVNA – SPECIALISTA NA SLUŽBY PRO
CESTOVNÍ KANCELÁŘE A CESTOVNÍ AGENTURY
V rámci veletrhu MADI zve Union pojišťovna své obchodní
partnery na přátelské setkání při příležitosti otevření své
české pobočky.
Při této příležitosti proběhne představení novinek v cestovním
pojištění pro nadcházející sezonu. Zástupci Union pojišťovny
ocení nejúspěšnější obchodní partnery a během setkání proběhne rovněž vylosování výherců velmi hodnotných věcných
cen. Slavnostní setkání bude provázeno hudbou, hosté budou mít možnost ocenit lahodné slovenské gastronomické
pochoutky a ochutnat skvělá moravská vína oceněná v prestižní soutěži Vinař roku 2012.
Pořádá: UNION pojišťovna
UNION INSURANCE COMPANY – SPECIALIST IN SERVICES FOR TOUR OPERATORS AND TRAVEL AGENCIES
In the framework of the MADI fair, the Union Insurance Company invites its business partners for a friendly meeting on
the occasion of the opening of its Czech branch.
At this time, we will highlight our new products in the travel
insurance industry for the upcoming season. Representatives
of the Union will recognize the most successful business
partners during the meeting and will draw the winners of
valuable prizes. This festive meeting will feature music, and
the guests will have the opportunity to sample some delicious
dishes and sample both Slovak and Moravian wines that
were awarded the prestigious 2012 Winemaker award.
Organizer: UNION Insurance company
14:00 – 15:00
2 p.m. – 3 p.m.
Konferenční sál 2
VÝZNAM KULTURY MLUVENÉHO PROJEVU V CESTOVNÍM RUCHU
Odborný seminář je určený průvodcům, studentům, vystavovatelům a odborným návštěvníkům veletrhu. Seminář je určený všem, kdo pravidelně přicházejí do styku se zákazníky,
a bude doplněn řadou praktických rad a příkladů.
Pořádá: Asociace průvodců ČR
THE IMPORTANCE OF CULTURE SPEECH IN TOURISM
This professional seminar is designed for students, exhibitors, and professional visitors of the MADI fair – anyone
who regularly comes in contact with customers. It will include
practical advice and examples.
Organizer: Czech Republic Guides Association
3 p.m. – 5.p.m.
15.00 – 17.00
Workshopová hala
PODZIMNÍ ČLENSKÝ SNĚM ASOCIACE PRŮVODCŮ ČR
Akce je určena pouze členům Asociace průvodců. Registrace, placení členských příspěvků, vyřizování agendy a přihlášky do diskuse lze vyřizovat od 14:00 hodin v přísálí.
Pořádá: Asociace průvodců ČR
Conference Hall 2
Workshop Area
AUTUMN ASSEMBLY OF THE MEMBER GUIDES ASSOCIATION OF THE CZECH REPUBLIC
The event is intended only for members of the Guides Association. Registration, payment of membership fees, distribution of the agenda, and registration will be available from
14:00 in the foyer.
Organizer: Czech Republic Guides Association
TURIZMUS & INTERNET
Konference věnovaná využití moderních
informačních technologií v cestovním ruchu.
29. října 2012, 13:00 – 17:00 hodin
Výstaviště PVA EXPO Praha – Letňany
Témata konference:
Marketing na Facebooku
Krátké obecné shrnutí, proč využívat Facebook, jste na naší konferenci slyšeli již před dvěma roky. Mezitím jsme všichni nasbírali základní zkušenosti a také na Facebooku se leccos změnilo. Uživatelskou komunitou již nejsou jenom dorostenci, nyní je možné prostřednictvím Facebooku účinně oslovit i dospělé a bonitní klienty.
V letošním příspěvku se tedy již budeme věnovat praktickým otázkám: Jak zřídit a spravovat firemní FB stránku, jaké příspěvky a komunikace se zákazníky jsou vhodné. Jak získávat fanoušky (offline, online) a jak se pozná „kvalitní fanoušek“. Jaké jsou typy PPC reklamy (pay per click – platba za proklik) na FB a jak cílit svoje aktivity a reklamu podle zájmů a demografie – místa bydliště, věku, pohlaví. A protože na internetu platí, že úspěch se dosahuje pomocí kvalitní analýzy návštěvníků, budeme se věnovat i FB statistikám.
Nová verze portálu mapy.cz
Letos v létě došlo k významné pozitivní změně na portálu mapy.cz, která se přímo týká cestovního ruchu – od základu se změnila
koncepce turistických map. Je použitý mnohem přesnější mapový základ, než v minulosti, v mapě se zobrazuje kompletní síť značených turistických cest pro pěší turistiku i cyklisty. Je zobrazeno několik desítek tisíc turistických cílů, od památek přes přírodní zajímavosti až po cíle veskrze praktické, jako hotely nebo restaurace. Komerční firmy mají svůj záznam propojený s prezentací na firmy.cz,
takže se přímo zobrazuje jejich popis nabídky, otvírací doba či fotografie. Také nekomerční turistické cíle jsou propojeny se svým popisem, který obsahuje jak text, tak fotografie. Tyto popisy jsou tvořeny „svépomocnými wiki postupy“ – každý má tedy možnost doplňovat a upřesňovat ve spolupráci s redakcí systému informace, které se jej týkají.
V prezentaci představíme možnosti spolupráce komerčních i nekomerčních subjektů se systémem a možnost propagace jejich turistických informací veřejnosti. Firma mapy.cz také nabízí možnost umístění svých map na jiných webech a zve ke spolupráci při kompletaci a aktualizaci údajů regionální destinační managementy, informační centra i komerční subjekty.
Internet a video
Jednou vidět je lepší, než desetkrát slyšet, praví staré přísloví. A když se obrázky navíc pohybují, přitáhnou ještě více pozornosti.
U většiny zákazníků v cestovním ruchu při výběru dovolené převažuje emocionální přístup a lákavé představení Vaší nabídky je může
přimět k návštěvě právě Vaší destinace, hotelu či restaurace.
Využití videa je mnohostranné – můžete jej umístit na Váš web, na Facebook, na youtube, na CD a v neposlední řadě promítat například v prodejně CK, v autobusu nebo ve výloze hotelu či restaurace. Představíme Vám možnosti natočení Vašich vlastních reportážních a reklamních videí klasickou cestou, ale také rychlou a levnou fotoanimaci – rozpohybování již existujících Vašich fotografií, doplněné o profesionální komentář, texty a hudební podkres. A nezapomeneme ani na autorská práva a finanční stránku projektů.
Využití slevových portálů v cestovním ruchu
Je jedno slovo, na které okamžitě slyší většina českých zákazníků – SLEVA. Slevové servery se během své poměrně krátké existence
vyprofilovaly jako mocný prodejní kanál. Nabízejí moderní způsoby propagace nabídek prostřednictvím internetu, které většina subjektů v cestovním ruchu dosud nevyužívá. Přitom tyto metody umožňují dosáhnout zajímavých prodejů.
Rozhodli jsme se poodkrýt roušku tajemství a ukázat, jakým způsobem fungují slevové servery v zákulisí. Slevový server www.jooka.cz je zaměřený čistě na cestovní
ruch a představí Vám svoje zkušenosti z praktického provozu. Seznámíte se s velikostí a specifiky slevového trhu, který se neustále dynamicky vyvíjí. Vysvětlíme
kompletní prodejní proces včetně podpůrných marketingových nástrojů. V závěru se zaměříme na současné trendy na slevovém trhu a poodhalíme, jakým
směrem se bude vyvíjet v následujících měsících. A nezapomeneme ani na
specifika prodeje zájezdů, povinné pojištění CK a tedy právní a daňové náležitosti takového prodeje, které musí CK i slevový portál řešit.
Slevy na služby se využívají jak v prodeji mimosezónních pobytů, tak při
prodeji last minute a slevový portál je účinný kanál, jak dát o slevách vědět
zákazníkům
Konference je pořádána pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj.
Konference je určena manažerům státní správy a destinačních managementů
na všech úrovních (kraje, regiony, města) i pracovníkům z komerční sféry
(hotely, cestovní kanceláře a agentury, dopravci ad.).
Účast na konferenci je bezplatná.
Pořádá: agentura MADI, Husitská 27, 130 00 Praha 3
tel./fax: 222 540 000, 222 541 221, e-mail: [email protected], www.madi.cz
18
MADI Travel Market 2012
SATELITNÍ AKCE
SATELLITE EVENTS
Paralelně s veletrhem MADI probíhají další satelitní akce.
Přívlastek satelitní přesně vystihuje jejich charakter – na
jednu stranu se tyto akce zřetelně vyčleňují svým zaměřením a nabízejí specializovaný program, na druhou
stranu jsou integrální součástí dění během veletrhu
MADI. Vlastní prezentace jednotlivých firem a program
u satelitních akcí probíhá paralelně na několika úrovních:
klasické veletržní expozice po dobu dvou dnů v rámci
veletrhu MADI, workshopy a doprovodný program zahrnující prezentace, semináře, konzultace atd.
Together with MADI fair there take place several satellite
events. The adjective „satellite“ fully explains their meaning: on one hand these events are specific in their own
theme and they show their specialized directions, on the
other they make an integral component of MADI fair. The
actual presentations of particular companies are held on
several levels: a classic one – fair expositions held for 2
days within the framework of MADI fair, a workshop level
and accompanying level: a program of presentations, introductions, seminars, consultations etc.
KONFERENCE
TURIZMUS A INTERNET
CONFERENCE
TURIZMUS & INTERNET
V cestovním ruchu se v posledních letech stal internet
nejdůležitějším propagačním nástrojem. Specializovaná
konference se bude věnovat marketingu na internetu
a získáte také mnoho aktuálních informací o novinkách
a moderních možnostech, které můžete využít pro svoji
propagaci.
International conference dedicated to usage of modern
informative technology and internet in tourism. Internet
became in the last years the most important way of promotion. Specialized conference will focus on marketing
on the internet and some of most popular instruments
for modern promotion.
CHORVATSKÝ WORKSHOP
CROATIAN WORKSHOP
7. ročník prezentace chorvatského cestovního ruchu
Chorvatsko je nejoblíbenější prázdninovou destinací českých turistů. Na chorvatském workshopu se čeští manažeři seznámí s pestrou škálou služeb na jadranském
pobřeží i ve vnitrozemí. Můžete kontaktovat téměř padesát chorvatských vystavovatelů. Pořádáme ve spolupráci
s Chorvatským turistickým sdružením.
7th Presentation of Tourism Product of Croatia
Croatia is No. 1 “beach and sun” destination in the
Czech Republic. Croatian companies will present their
offers for the next season. At the Croatian workshop
Czech managers get to familiar with a wide range of services on the Adriatic coast. You can contact almost fifty
Croatian exhibitors. Workshop is organized in cooperation with Croatian National Tourist Board.
SLOVENSKÝ WORKSHOP
SLOVAK WORKSHOP
12. ročník prezentace slovenského cestovního ruchu
Slovenský workshop je tím místem, kde se setkává slovenská nabídka s trvalou a stabilní českou poptávkou.
Češi jezdí na Slovensko do lázní, termálů, lyžovat, na
hory i jenom tak do krásné přírody. Pořádáme ve spolupráci se Slovenskou agenturou pro cestovní ruch.
12th Presentation of Tourism Product of Slovakia
Slovakia has been a popular destination of Central Europe. This workshop is the exact place to conduct a business with Slovak partners. Workshop is organized in
cooperation with Slovak National Tourist Board.
MAĎARSKÝ WORKSHOP
HUNGARIAN WORKSHOP
5. ročník prezentace maďarského cestovního ruchu
Počet českých turistů v Maďarsku roste již několik let.
Na workshopu mohou manažeři českých CK a CA doplnit svoji nabídku o cenově výhodné pobyty u našich jižních sousedů. Do Maďarska jezdí Češi nejenom do lázní
a termálů, ale také k Balatonu a za kulturou. Pořádáme
ve spolupráci s Maďarskou turistikou.
5th Presentation of Tourism Product of Hungary
The number of Czech tourists in this neighboring country
is permanently increasing. Workshop is organized in cooperation with Hungarian Tourist Board.
Další informace o konferenci Turizmus a Internet: strana 17
Vystavovatelé satelitních workshopů: strany 57 – 72.
Further info about Conference Tourism & Internet: page 17
List of exhibitors of satellite workshops: 57 – 72.
PLÁN VÝSTAVNÍCH PROSTOR
SCHEME OF EXHIBITION SPACES
POŘADATEL
ORGANIZER
V0
2
1
V0
MADI TRAVEL MARKET
®
20
MADI Travel Market 2012
VÝSTAVNÍ HALA
EXHIBITION HALL
POŘADATEL
ORGANIZER
052 054 055 056 058 059 060
1
V0
051
050
105 106 107 108
205 206 207
115 116 117 118
215 216 217
120
02
CAFE
001
140
142
220
221
240
242
224
244
V
002
004
166 167 168 169
176 177 178 179
266 267 268
276 277 278
006 007 008 009 010 012 015
MADI Travel Market 2012
21
VÝSTAVNÍ HALA
EXHIBITION HALL
Nouzový východ
Emergency Exit
070
071
RELAX ZONE
305 306 307 308 309
315 316 317 318 319
400
WORKSHOPOVÁ HALA
WORKSHOP AREA
420
320 321
324
340 341
344
Nouzový východ
Emergency Exit
068
Nouzový východ
Emergency Exit
450
366 367 368 369
RESTAURACE
RESTAURANT
022
023
Nouzový východ
Emergency Exit
025
Nouzový východ
Emergency Exit
376 377 378 379
CAFE
Nouzový východ
Emergency Exit
22
MADI Travel Market 2012
VENKOVNÍ VÝSTAVNÍ PLOCHA
054 BIEN VIVRE HOTELS, Cavalese, I
OUTDOOR EXPOSITIONS
055 INVIA.CZ, Praha 1, CZ
V01 NEV-DAMA CK, Praha 4, CZ
056 IFA SCHÖNECK HOTEL & FERIENPARK,
Schöneck, D
V02 KRISTOF, Liberec, CZ
MAN TRUCK & BUS CZECH REPUBLIC,
Čestlice, CZ
058 ANDANTE CK, Písek, CZ
059 RADIO GUIDE, St. Petersburg, RUSSIA
VIAJES DE GALA TOURS, Mexico city,
MEXICO
221 MĚSTO BENEŠOV, Benešov, CZ
224 UNION POJIŠŤOVNA, Praha 2, CZ
240 DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA – NÁRODNÍ
TURISTICKÝ ÚŘAD, Praha 1, CZ
VÝSTAVNÍ HALA
068 CESYS - DARKMAY, Liberec, CZ
242 RAKOUSKÁ NÁRODNÍ TURISTICKÁ
CENTRÁLA - ÖSTERREICH WERBUNG,
Praha 1, CZ
EXHIBITION HALL
070 C.O.T. MEDIA, Praha 1, CZ
244 QUALITY TOURS, Praha 1, CZ
060 AMERICA TOURS, Liberec, CZ
001 KOVOTOUR PLUS CK, Ostrava, CZ
002 SKIRAMA DOLOMITI ADAMELLO BRENTA,
Malé, I
WORLD MEDIA PARTNERS, Svitavy, CZ
071 MAESTRAL TRAVEL AGENCY, Split, HR
105 DATOUR CK, Hradec Králové, CZ
004 ACHAT HOTELS DEUTSCHLAND,
Hockenheim, D
106 OPEN TRAVEL NETWORK, CESTOVÁNÍ.CZ,
Praha 5, CZ
AKTIV TOURS, Budapest, H
266 ANTLOVÁ - IBIS CK, CA, Brno, CZ
NATOUR CK, Brno, CZ
267 DELFIN TOURS, Makarska, HR
PUNTA TOUR, Podgora, HR
268 SKY TOURS, Lido Di Jesolo-Venice, I
POZNÁNÍ CK - JIŘÍ ERBEN, Pardubice, CZ
FANOS, TERMÁL HOTEL AQUA,
Mosonmagyaróvár, H
HARKÁNYI TURISZTIKAI EQYESÜLET,
HARKÁNY TOURISM ASSOCIATION,
Harkány, H
HOTEL CARBONA, Hévíz, H
HOTEL KAROS SPA, Zalakaros, H
HUNGARIAN TOURISM - WESTERN
TRANSDANUBIA REGIONAL MARKETING
BOARD, Sopron, H
107 ITALIAMIA CK, Praha 8, CZ
108 VÍTKOVICE TOURS, Ostrava-Vítkovice, CZ
115 CONTI CK, Praha 1, CZ
116 UNILINE CROATIA, Pula, HR
117 REKREA OSTRAVA DCK, Ostrava, CZ
118 AGM TRAVEL, Praha 4, CZ
PARK INN BY RADISON SÁRVÁR, Sárvár, H
006 ČVUT V PRAZE - SPRÁVA ÚČELOVÝCH
ZAŘÍZENÍ, Praha 6, CZ
277 PETRA TOUR CK, České Budějovice, CZ
278 ČSAD TIŠNOV - TRAVEL CLUB CK, Brno, CZ
305 LOSTAR VIAGGI, Forio, I
306 TRAVEL WAYS INTERNATIONAL,
Kathmandu, NEPAL
120 VICTORIA CK, Brno, CZ
307 TIM - TOURIST INFORMATION MAGAZINE,
Praha 2, CZ
140 ESO TRAVEL CK, Praha 7, CZ
308 VYKUPTO.CZ, Brno, CZ
142 KLENOTY VÍDEŇSKÝCH MUZEÍ, NATUR
HISTORISCHES MUSEUM WIEN,
Vienna, A
309 AGENTURA MADI, Praha 3, CZ
HUNGUEST HOTELS, Budapest, H
MAĎARSKÁ TURISTIKA, Praha 7, CZ
276 IC TOUR, Uherské Hradiště, CZ
166 B&K TOUR CK, Hradec Králové, CZ
AURA PRAGUE CA, Praha 4, CZ
PRAGUE PLUS CA, Praha 3, CZ
167 QUICKTOUR, České Budějovice, CZ
315 AGL TRAVEL CK, Praha 1, CZ
007 VIAMARE CK, Praha 2, CZ
168 LUDOR CK, Strážnice, CZ
316 MACEK COACH, Praha 10, CZ
008 MULTIMA, Praha 10, CZ
169 CAMPING ILES D´OR, Giens, F
317 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3, Praha 3, CZ
009 TRAVEL SERVICE, Praha 6, CZ
MGS TOURS, Les Adrets de l´Esterel, F
TYRKYS, ŠKOLA KULTURY PODNIKÁNÍ V
CESTOVNÍM RUCHU, Praha 2, CZ
010 OSVĚTA HOŘOVICE CK, Hořovice, CZ
176 BLUECITY.CZ, Ostrava, CZ
012 DISCOVER THE WORLD MARKETING,
Praha 7, CZ
177 SOL NOSTRUM TOURIST ITALY, Tagliata di
Cervia, I
HOTEL OLYMPIK ARTEMIS, Praha 8, CZ
178 AZZURRO TOUR OPERATOR, Brno, CZ
HOTEL OLYMPIK TRISTAR, Praha 8, CZ
015 ANCHOICE CZ, Liberec 1, CZ
179 TIPATOUR ZÁJEZDY, Třebíč, CZ
022 DELFÍN TRAVEL CK, Praha 9, CZ
205 WWT ITALIA, Pesaro, I
OLYMPIK HOLDING – ITA (INCENTIVE
TRAVEL AGENCY), Praha 8, CZ
023 PRIMA VERA TOURS SAFARIS AND TRAVEL,
Nairobi, KENYA
206 OROPESA DEL MAR - COSTA DEL AZAHAR,
Oropesa Del Mar, E
LAN AIRLINES, Praha 7, CZ
ZOAR TOURS AND SAFARIS, Nairobi, KENYA
318 HOTEL OLYMPIK, Praha 8, CZ
207 ČESKÉ KORMIDLO CK, Brno, CZ
025 ASOCIACE PRŮVODCŮ ČR, Praha 2, CZ
215 CICALA AGENZIA VIAGGI, Praha 4, CZ
050 ATIS CK, Bruntál, CZ
216 SET TRAVEL VIATGES, Callela, E
051 SDOVOLENÁ.CZ, SEZNAM.CZ, Praha 5, CZ
217 KO-TOUR CK, Polička, CZ
052 ADRIA DATABANKA, Brno, CZ
220 MEXICO TOURISM BOARD, Frankfurt, D
319 ASOCIACE ČESKÝCH CESTOVNÍCH
KANCELÁŘÍ A AGENTUR, Praha 2, CZ
320 FEDE CK, Praha 1, CZ
321 PRIMA TOUR, Dogana, SAN MARINO
324 ASOCIACE CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ ČESKÉ
REPUBLIKY, Praha 2, CZ
340 SUPERADRIA - TOUR OPERATOR, Bibione Venezia, I
MADI Travel Market 2012
341 DFDS SEAWAYS, Copenhagen, DÁNSKO
NECKERMANN CK, Praha 7, CZ
344 HEPEX SLOVAKIA, Komárno, SK
366 HPLUS GRUPPENREISEN, Wiesbaden, D
MICHELANGELO INTERNATIONAL TRAVEL,
Riva del Garda, I
23
C16 HOTEL ZLATNI LAV, Martinšćica on Island
Cres, HR
C17 HOTELI BAŠKA, Baška, HR
C18 ISTRATURIST, Umag, HR
C19 JADERATOURS, Zadar, HR
C20 JADRAN CRIKVENICA, Crikvenica, HR
367 IDEALTOUR PRAHA CK, Praha 9, CZ
C21 KATARINA LINE, Opatija, HR
368 ZÁMECKÝ RESORT DĚTENICE,
Praha 10, CZ
C22 KOMPAS RABAC - LABIN, Rabac, HR
369 JANETA CK, Písek, CZ
C23 KOMPAS TOURIST AGENCY, Garčin, HR
C24 KORČULA TRAVEL, Korčula, HR
H6 HARKÁNYI GYÓGYFÜRDÖ, Harkány, H
H7 HARKÁNYI TURISZTIKAI EQYESÜLET,
HARKÁNY TOURISM ASSOCIATION,
Harkány, H
H8 HOTEL CARBONA, Hévíz, H
H9 HOTEL EURÓPA FIT, Hévíz, H
H10 HOTEL KAROS SPA, Zalakaros, H
H11 HOTEL PIROSKA, Bük, H
H12 HOTEL XAVIN, RESTAURANT + WELLNESS,
Harkány, H
C25 LAGUNA NOVIGRAD HOTELS &
CAMPSITES, Novigrad, HR
H13 HUNGARIAN TOURISM - WESTERN
TRANSDANUBIA REGIONAL MARKETING
BOARD, Sopron, H
377 LÁZNĚ LUHAČOVICE, Luhačovice, CZ
C26 LIŠANJ TURIST, Novi Vinodolski, HR
H14 HUNGUEST HOTELS, Budapest, H
378 ITALMARE CK, Nitra, SK
C27 LOŠINJ HOTELS & VILLAS, Mali Lošinj, HR
H15 KOMFORT HOTEL PLATÁN, Harkány, H
379 KOMPAS PRAHA CK, Praha 1, CZ
C28 LUCKY TRAVEL, Poreč, HR
H16 LÍDIA HOTEL, Harkány, H
400 EURIALO VIAGGI, Siracusa, I
C29 M - TRAVEL TOURIST SERVICE,
Stomorska/Split, HR
H17 LOTUS THERME HOTEL & SPA, Hévíz, H
C30 MARI - TOURS, Novi Vinodolski, HR
H19 PARK INN BY RADISON SÁRVÁR, Sárvár, H
C31 P & M TURIST AGENCY, Zagreb, HR
H20 TECAMP, Harkány, H
376 IDEA TOUR, Pardubice, CZ
DELFÍN TRAVEL CK, Praha 9, CZ
GUKAN VIAGGI E TURISMO, Cefalu, I
PIN E PON TRAVEL, Monreale, I
SICILIA DEPARTMENT REGIONAL TURISMO,
Palermo, I
420 BOHEMIA HOTEL CLUB & GOLF, Liberec, CZ
CENTRUM BABYLON, Liberec, CZ
TURISTICKÉ SDRUŽENÍ MĚSTA POVLJANA,
Povljana, HR
C32 PAG TOURS, Pag, HR
H18 MAĎARSKÁ TURISTIKA, Praha 7, CZ
H21 THERMAL HOTEL HARKÁNY, Harkány, H
H22 THERMAL HOTEL MOSONMAGYARÓVÁR,
Mosonmagyaróvár, H
C33 PLAVI HORIZONT, Omiš-Duće, HR
CHORVATSKÝ WORKSHOP
WORKSHOPOVÁ HALA (30.10.)
CROATIAN WORKSHOP
WORKSHOP HALL (30.10.)
C1 A.S.T.I., Promajna, HR
C2 ADRIATIQ HOTEL FARAON, Trpanj, HR
C3 APARTHOTEL FRANE, Pag, HR
C4 APARTMANI MEDENA, Seget Donji, HR
C5 AS ADRIA SERVICE, Baška Voda, HR
C6 CONING TURIZAM, Zadar, HR
C34 R - TRAVEL / ŠUCO-TOURS, Gradac, HR
C35 RADEŠKO GRUPA, Supetar, HR
C36 RUŽMARIN TOURIST AGENCY, Omiš, HR
C37 SANI TOURS, Biograd na moru, HR
C38 SOLARIS HOTELS RESORT, Šibenik, HR
C39 SUNTURIST, Novalja, HR
C40 ŠILOTURIST - TURIST AGENCY, Šilo, HR
C41 TRAVELANA, Rijeka, HR
C42 VALAMAR HOTELS & RESORTS, Zagreb, HR
C43 ZGH - VLADIMIR NAZOR, Zagreb, HR
C7 DALTOURS PRIMOŠTEN TRAVEL AGENCY,
Primošten, HR
SLOVENSKÝ WORKSHOP
WORKSHOPOVÁ HALA (31.10.)
SLOVAK WORKSHOP
WORKSHOP HALL (31.10.)
S1 APHRODITE - SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ
KÚPELE RAJECKÉ TEPLICE, Rajecké
Teplice, SK
S2 AQUACITY POPRAD, Poprad, SK
S3 BARDEJOVSKÉ KÚPELE, Bardejovské
Kúpele, SK
S4 CASCADA HOTELS & RESORTS, Liptovský
Mikuláš, SK
S5 CITY HOTEL BRATISLAVA, Bratislava, SK
C8 DONADIĆ - MEDITERAN PAG, TOURIST
AGENCY, Pag, HR
MAĎARSKÝ WORKSHOP
KONFERENČNÍ SÁL 1 (30.10.)
S6 DREVENICE TERCHOVÁ, Terchová, SK
C9 DUBROVNIK SATI, Dubrovnik, HR
HUNGARIAN WORKSHOP
CONFERENCE HALL 1 (30.10.)
S8 HEPEX SLOVAKIA, Komárno, SK
C10 FARUS TRAVEL, Kraljevica, HR
C11 FONTANA HOTELI APARTMANI, Jelsa, HR
H1 ACHAT HOTELS DEUTSCHLAND,
Hockenheim, D
C12 HOTEL BELVEDER, Pag, HR
H2 AKTIV TOURS, Budapest, H
C13 HOTEL IMPERIAL VODICE, Šibenik, HR
H3 BARANYA HOTEL, Harkány, H
C14 HOTEL MARINA SELCE - IZGRADNJA
TURIZAM, Crikvenica, HR
H4 CORVUS HOTEL BÜK, Bükfürdö, H
C15 HOTEL PINIJA - INTERMOD, Zadar, HR
H5 FANOS, TERMÁL HOTEL AQUA,
Mosonmagyaróvár, H
S7 GINO PARADISE BEŠEŇOVÁ, Bešeňová, SK
S9 HOLIDAY VILLAGE, Senec, SK
S10 HOREHRONIE REGIÓN, Mýto pod
Ďumbierom, SK
S11 HOTEL BARÓNKA, ZÁTOKA, Bratislava, SK
S12 HOTEL FLÓRA, Trenčianske Teplice, SK
S13 HOTEL FLÓRA DUDINCE, Dudince, SK
S14 HOTEL KASKÁDY, Sliač - Sielnica, SK
24
S15 HOTEL ODEVÁK, Banka Piešťany, SK
S16 HOTEL REPISKÁ, Liptovský Mikuláš, SK
S17 HOTELY PLUS, Bratislava, SK
S18 JASNÁ - OBLASTNÁ ORGANIZÁCIA
CESTOVNÉHO RUCHU, Liptovský
Mikuláš, SK
S19 KONTAKT WELLNESS HOTEL,
Stará Lesná, SK
S20 KÚPELE DUDINCE, Dudince, SK
S21 KÚPELE LÚČKY, Lúčky, SK
S22 KÚPELE SLIAČ, Sliač, SK
S23 KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY, Vyšné
Ružbachy, SK
S24 LÁZNĚ TRENČIANSKÉ TEPLICE, Trenčianské
Teplice, SK
S25 LIEČEBNÉ TERMÁLNE KÚPELE SKLENÉ
TEPLICE, Sklené Teplice, SK
S26 NESTVILLE PARK, Hniezdne, SK
S27 OBEC ĽUDOVEJ ARCHITEKTÚRY ČIČMANY, Čičmany, SK
S28 OBLASTNÁ ORGANIZÁCIA CESTOVNÉHO
RUCHU SEVERNÝ SPIŠ - PIENINY,
Stará Ľubovňa, SK
S29 PARKHOTEL NA BARAČKE, Trenčianské
Teplice, SK
S30 PORAČ PARK RELAX & SPORT CENTRUM,
Porac, SK
S31 PRVÁ PLTNÍCKA A RAFTINGOVÁ
SPOLOČNOSŤ, Strečno, SK
S32 SATUR TRAVEL, Bratislava, SK
S33 SLOVENSKÁ AGENTÚRA PRE CESTOVNÝ
RUCH, ZAHRANIČNÉ ZASTÚPENIE V ČR,
Praha 1, CZ
S34 SLOVENSKÁ PLAVBA A PRÍSTAVY, LODNÁ
OSOBNÁ DOPRAVA, Bratislava, SK
S35 SOREA - HOTELOVÁ SPOLOČNOSŤ,
Bratislava, SK
S36 SPA LIFE, Rajecké Teplice, SK
S37 TATRANSKÉ KÚPELE LUČIVNÁ, Lučivná, SK
S38 TRNAVA TOURISM, Trnava, SK
S39 TURISTICKO - INFORMAČNÁ KANCELÁRIA
DETVA, Detva, SK
S40 VRÁTNA FREE TIME ZONE, Terchová, SK
S41 WALDTOUR, Martin, SK
MADI Travel Market 2012
VYSTAVOVATELÉ PODLE ZEMÍ
EXHIBITORS BY COUNTRIES
MADI TRAVEL MARKET
®
26
MADI Travel Market 2012
ARGENTINA
012 LAN AIRLINES, Praha 7, CZ
AUSTRIA - RAKOUSKO
004,H1 ACHAT HOTELS DEUTSCHLAND,
Hockenheim, D
142 KLENOTY VÍDEŇSKÝCH MUZEÍ, NATUR
HISTORISCHES MUSEUM WIEN, Vienna, A
242 RAKOUSKÁ NÁRODNÍ TURISTICKÁ
CENTRÁLA - ÖSTERREICH WERBUNG,
Praha 1, CZ
C26 LIŠANJ TURIST, Novi Vinodolski, HR
166 B&K TOUR CK, Hradec Králové, CZ
C27 LOŠINJ HOTELS & VILLAS, Mali Lošinj, HR
176 BLUECITY.CZ, Ostrava, CZ
C28 LUCKY TRAVEL, Poreč, HR
420 BOHEMIA HOTEL CLUB & GOLF, Liberec, CZ
C29 M - TRAVEL TOURIST SERVICE,
Stomorska/Split, HR
070 C.O.T. MEDIA, Praha 1, CZ
071 MAESTRAL TRAVEL AGENCY, Split, HR
C30 MARI - TOURS, Novi Vinodolski, HR
C31 P & M TURIST AGENCY, Zagreb, HR
C32 PAG TOURS, Pag, HR
C33 PLAVI HORIZONT, Omiš-Duće, HR
267 PUNTA TOUR, Podgora, HR
420 CENTRUM BABYLON, Liberec, CZ
068 CESYS - DARKMAY, Liberec, CZ
215 CICALA AGENZIA VIAGGI, Praha 4, CZ
115 CONTI CK, Praha 1, CZ
207 ČESKÉ KORMIDLO CK, Brno, CZ
278 ČSAD TIŠNOV - TRAVEL CLUB CK, Brno, CZ
C34 R - TRAVEL / ŠUCO-TOURS, Gradac, HR
006 ČVUT V PRAZE - SPRÁVA ÚČELOVÝCH
ZAŘÍZENÍ, Praha 6, CZ
C1 A.S.T.I., Promajna, HR
C35 RADEŠKO GRUPA, Supetar, HR
105 DATOUR CK, Hradec Králové, CZ
C2 ADRIATIQ HOTEL FARAON, Trpanj, HR
C36 RUŽMARIN TOURIST AGENCY, Omiš, HR
022,376 DELFÍN TRAVEL CK, Praha 9, CZ
C3 APARTHOTEL FRANE, Pag, HR
C37 SANI TOURS, Biograd na moru, HR
012 DISCOVER THE WORLD MARKETING,
Praha 7, CZ
C4 APARTMANI MEDENA, Seget Donji, HR
C38 SOLARIS HOTELS RESORT, Šibenik, HR
C5 AS ADRIA SERVICE, Baška Voda, HR
C39 SUNTURIST, Novalja, HR
240 DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA – NÁRODNÍ
TURISTICKÝ ÚŘAD, Praha 1, CZ
C6 CONING TURIZAM, Zadar, HR
C40 ŠILOTURIST - TURIST AGENCY, Šilo, HR
140 ESO TRAVEL CK, Praha 7, CZ
C7 DALTOURS PRIMOŠTEN TRAVEL AGENCY,
Primošten, HR
C41 TRAVELANA, Rijeka, HR
320 FEDE CK, Praha 1, CZ
C31 TURISTICKÉ SDRUŽENÍ MĚSTA POVLJANA,
Povljana, HR
318 HOTEL OLYMPIK, Praha 8, CZ
CROATIA - CHORVATSKO
267 DELFIN TOURS, Makarska, HR
318 HOTEL OLYMPIK ARTEMIS, Praha 8, CZ
C8 DONADIĆ - MEDITERAN PAG, TOURIST
AGENCY, Pag, HR
C9 DUBROVNIK SATI, Dubrovnik, HR
116 UNILINE CROATIA, Pula, HR
318 HOTEL OLYMPIK TRISTAR, Praha 8, CZ
C42 VALAMAR HOTELS & RESORTS, Zagreb, HR
276 IC TOUR, Uherské Hradiště, CZ
C43 ZGH - VLADIMIR NAZOR, Zagreb, HR
C10 FARUS TRAVEL, Kraljevica, HR
C11 FONTANA HOTELI APARTMANI, Jelsa, HR
C12 HOTEL BELVEDER, Pag, HR
C13 HOTEL IMPERIAL VODICE, Šibenik, HR
CZECH REPUBLIC
ČESKÁ REPUBLIKA
052 ADRIA DATABANKA, Brno, CZ
C14 HOTEL MARINA SELCE - IZGRADNJA
TURIZAM, Crikvenica, HR
309 AGENTURA MADI, Praha 3, CZ
C15 HOTEL PINIJA - INTERMOD, Zadar, HR
315 AGL TRAVEL CK, Praha 1, CZ
C16 HOTEL ZLATNI LAV, Martinšćica on Island
Cres, HR
118 AGM TRAVEL, Praha 4, CZ
C17 HOTELI BAŠKA, Baška, HR
058 ANDANTE CK, Písek, CZ
C18 ISTRATURIST, Umag, HR
015 ANCHOICE CZ, Liberec 1, CZ
C19 JADERATOURS, Zadar, HR
266 ANTLOVÁ - IBIS CK, CA, Brno, CZ
C20 JADRAN CRIKVENICA, Crikvenica, HR
C21 KATARINA LINE, Opatija, HR
379 KOMPAS PRAHA CK, Praha 1, CZ
060 AMERICA TOURS, Liberec, CZ
324 ASOCIACE CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ ČESKÉ
REPUBLIKY, Praha 2, CZ
319 ASOCIACE ČESKÝCH CESTOVNÍCH
KANCELÁŘÍ A AGENTUR, Praha 2, CZ
055 INVIA.CZ, Praha 1, CZ
107 ITALIAMIA CK, Praha 8, CZ
369 JANETA CK, Písek, CZ
379 KOMPAS PRAHA CK, Praha 1, CZ
217 KO-TOUR CK, Polička, CZ
001 KOVOTOUR PLUS CK, Ostrava, CZ
V02 KRISTOF, Liberec, CZ
012 LAN AIRLINES, Praha 7, CZ
377 LÁZNĚ LUHAČOVICE, Luhačovice, CZ
168 LUDOR CK, Strážnice, CZ
316 MACEK COACH, Praha 10, CZ
004,H18 MAĎARSKÁ TURISTIKA, Praha 7, CZ
V02 MAN TRUCK & BUS CZECH REPUBLIC,
Čestlice, CZ
050 ATIS CK, Bruntál, CZ
221 MĚSTO BENEŠOV, Benešov, CZ
309 AURA PRAGUE CA, Praha 4, CZ
317 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3, Praha 3, CZ
178 AZZURRO TOUR OPERATOR, Brno, CZ
008 MULTIMA, Praha 10, CZ
C23 KOMPAS TOURIST AGENCY, Garčin, HR
C25 LAGUNA NOVIGRAD HOTELS & CAMPSITES,
Novigrad, HR
367 IDEALTOUR PRAHA CK, Praha 9, CZ
025 ASOCIACE PRŮVODCŮ ČR, Praha 2, CZ
C22 KOMPAS RABAC - LABIN, Rabac, HR
C24 KORČULA TRAVEL, Korčula, HR
376 IDEA TOUR, Pardubice, CZ
MADI Travel Market 2012
266 NATOUR CK, Brno, CZ
341 NECKERMANN CK, Praha 7, CZ
V01 NEV-DAMA CK, Praha 4, CZ
27
FRANCE - FRANCIE
169 CAMPING ILES D´OR, Giens, F
012 LAN AIRLINES, Praha 7, CZ
169 MGS TOURS, Les Adrets de l´Esterel, F
318 OLYMPIK HOLDING – ITA (INCENTIVE
TRAVEL AGENCY), Praha 8, CZ
106 OPEN TRAVEL NETWORK, CESTOVÁNÍ.CZ,
Praha 5, CZ
CHILE
ITALY - ITÁLIE
GERMANY - NĚMECKO
054 BIEN VIVRE HOTELS, Cavalese, I
004,H1 ACHAT HOTELS DEUTSCHLAND,
Hockenheim, D
400 EURIALO VIAGGI, Siracusa, I
010 OSVĚTA HOŘOVICE CK, Hořovice, CZ
277 PETRA TOUR CK, České Budějovice, CZ
366 HPLUS GRUPPENREISEN, Wiesbaden, D
305 LOSTAR VIAGGI, Forio, I
106 POZNÁNÍ CK - JIŘÍ ERBEN, Pardubice, CZ
056 IFA SCHÖNECK HOTEL & FERIENPARK,
Schöneck, D
366 MICHELANGELO INTERNATIONAL TRAVEL,
Riva del Garda, I
220 MEXICO TOURISM BOARD, Frankfurt, D
400 PIN E PON TRAVEL, Monreale, I
309 PRAGUE PLUS CA, Praha 3, CZ
244 QUALITY TOURS, Praha 1, CZ
167 QUICKTOUR, České Budějovice, CZ
242 RAKOUSKÁ NÁRODNÍ TURISTICKÁ
CENTRÁLA - ÖSTERREICH WERBUNG,
Praha 1, CZ
117 REKREA OSTRAVA DCK, Ostrava, CZ
051 SDOVOLENÁ.CZ, SEZNAM.CZ, Praha 5, CZ
S33 SLOVENSKÁ AGENTÚRA PRE CESTOVNÝ
RUCH, ZAHRANIČNÉ ZASTÚPENIE V ČR,
Praha 1, CZ
307 TIM - TOURIST INFORMATION MAGAZINE,
Praha 2, CZ
179 TIPATOUR ZÁJEZDY, Třebíč, CZ
009 TRAVEL SERVICE, Praha 6, CZ
317 TYRKYS, ŠKOLA KULTURY PODNIKÁNÍ
V CESTOVNÍM RUCHU, Praha 2, CZ
HUNGARY - MAĎARSKO
004,H1 ACHAT HOTELS DEUTSCHLAND,
Hockenheim, D
004,H2 AKTIV TOURS, Budapest, H
H3 BARANYA HOTEL, Harkány, H
400 GUKAN VIAGGI E TURISMO, Cefalu, I
400 SICILIA DEPARTMENT REGIONAL TURISMO,
Palermo, I
002 SKIRAMA DOLOMITI ADAMELLO BRENTA,
Malé, I
268 SKY TOURS, Lido Di Jesolo-Venice, I
177 SOL NOSTRUM TOURIST ITALY, Tagliata di
Cervia, I
H4 CORVUS HOTEL BÜK, Bükfürdö, H
340 SUPERADRIA - TOUR OPERATOR, Bibione Venezia, I
004,H5 FANOS, TERMÁL HOTEL AQUA,
Mosonmagyaróvár, H
205 WWT ITALIA, Pesaro, I
H6 HARKÁNYI GYÓGYFÜRDÖ, Harkány, H
KENYA - KEŇA
004,H7 HARKÁNYI TURISZTIKAI EQYESÜLET,
HARKÁNY TOURISM ASSOCIATION,
Harkány, H
023 PRIMA VERA TOURS SAFARIS AND TRAVEL,
Nairobi, KENYA
004,H8 HOTEL CARBONA, Hévíz, H
023 ZOAR TOURS AND SAFARIS, Nairobi, KENYA
224 UNION POJIŠŤOVNA, Praha 2, CZ
H9 HOTEL EURÓPA FIT, Hévíz, H
007 VIAMARE CK, Praha 2, CZ
004,H10 HOTEL KAROS SPA, Zalakaros, H
120 VICTORIA CK, Brno, CZ
H11 HOTEL PIROSKA, Bük, H
220 MEXICO TOURISM BOARD, Frankfurt, D
108 VÍTKOVICE TOURS, Ostrava-Vítkovice, CZ
H12 HOTEL XAVIN, RESTAURANT + WELLNESS,
Harkány, H
220 VIAJES DE GALA TOURS, Mexico city,
MEXICO
308 VYKUPTO.CZ, Brno, CZ
070 WORLD MEDIA PARTNERS, Svitavy, CZ
368 ZÁMECKÝ RESORT DĚTENICE, Praha 10, CZ
004,H13 HUNGARIAN TOURISM - WESTERN
TRANSDANUBIA REGIONAL MARKETING
BOARD, Sopron, H
004,H14 HUNGUEST HOTELS, Budapest, H
DENMARK - DÁNSKO
341 DFDS SEAWAYS, Copenhagen, DÁNSKO
H15 KOMFORT HOTEL PLATÁN, Harkány, H
240 DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA – NÁRODNÍ
TURISTICKÝ ÚŘAD, Praha 1, CZ
ECUADOR - EKVÁDOR
012 LAN AIRLINES, Praha 7, CZ
MONTENEGRO - ČERNÁ HORA
004,H14 HUNGUEST HOTELS, Budapest, H
NEPAL - NEPÁL
H16 LÍDIA HOTEL, Harkány, H
H17 LOTUS THERME HOTEL & SPA, Hévíz, H
DOMINICAN REPUBLIC
DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA
MEXICO - MEXIKO
306 TRAVEL WAYS INTERNATIONAL, Kathmandu,
NEPAL
004,H18 MAĎARSKÁ TURISTIKA, Praha 7, CZ
004,H19 PARK INN BY RADISON SÁRVÁR,
Sárvár, H
H20 TECAMP, Harkány, H
H21 THERMAL HOTEL HARKÁNY, Harkány, H
H22 THERMAL HOTEL MOSONMAGYARÓVÁR,
Mosonmagyaróvár, H
PERU
012 LAN AIRLINES, Praha 7, CZ
ROMANIA - RUMUNSKO
004,H14 HUNGUEST HOTELS, Budapest, H
28
MADI Travel Market 2012
RUSSIA - RUSKO
059 RADIO GUIDE, St. Petersburg, RUSSIA
SAN MARINO
321 PRIMA TOUR, Dogana, SAN MARINO
SLOVAKIA - SLOVENSKO
S28 OBLASTNÁ ORGANIZÁCIA CESTOVNÉHO
RUCHU SEVERNÝ SPIŠ - PIENINY, Stará
Ľubovňa, SK
S29 PARKHOTEL NA BARAČKE, Trenčianské
Teplice, SK
S30 PORAČ PARK RELAX & SPORT CENTRUM,
Porac, SK
S31 PRVÁ PLTNÍCKA A RAFTINGOVÁ
SPOLOČNOSŤ, Strečno, SK
S32 SATUR TRAVEL, Bratislava, SK
S1 APHRODITE - SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE
RAJECKÉ TEPLICE, Rajecké Teplice, SK
S2 AQUACITY POPRAD, Poprad, SK
S33 SLOVENSKÁ AGENTÚRA PRE CESTOVNÝ
RUCH, ZAHRANIČNÉ ZASTÚPENIE V ČR,
Praha 1, CZ
S3 BARDEJOVSKÉ KÚPELE, Bardejovské
Kúpele, SK
S34 SLOVENSKÁ PLAVBA A PRÍSTAVY, LODNÁ
OSOBNÁ DOPRAVA, Bratislava, SK
S4 CASCADA HOTELS & RESORTS, Liptovský
Mikuláš, SK
S35 SOREA - HOTELOVÁ SPOLOČNOSŤ,
Bratislava, SK
S5 CITY HOTEL BRATISLAVA, Bratislava, SK
S36 SPA LIFE, Rajecké Teplice, SK
S6 DREVENICE TERCHOVÁ, Terchová, SK
S37 TATRANSKÉ KÚPELE LUČIVNÁ, Lučivná, SK
S7 GINO PARADISE BEŠEŇOVÁ, Bešeňová, SK
S38 TRNAVA TOURISM, Trnava, SK
344,S8 HEPEX SLOVAKIA, Komárno, SK
S39 TURISTICKO - INFORMAČNÁ KANCELÁRIA
DETVA, Detva, SK
S9 HOLIDAY VILLAGE, Senec, SK
S10 HOREHRONIE REGIÓN, Mýto pod
Ďumbierom, SK
S40 VRÁTNA FREE TIME ZONE, Terchová, SK
S41 WALDTOUR, Martin, SK
S11 HOTEL BARÓNKA, ZÁTOKA, Bratislava, SK
S12 HOTEL FLÓRA, Trenčianske Teplice, SK
S13 HOTEL FLÓRA DUDINCE, Dudince, SK
S14 HOTEL KASKÁDY, Sliač - Sielnica, SK
S15 HOTEL ODEVÁK, Banka Piešťany, SK
S16 HOTEL REPISKÁ, Liptovský Mikuláš, SK
S17 HOTELY PLUS, Bratislava, SK
378 ITALMARE CK, Nitra, SK
S18 JASNÁ - OBLASTNÁ ORGANIZÁCIA
CESTOVNÉHO RUCHU, Liptovský
Mikuláš, SK
S19 KONTAKT WELLNESS HOTEL,
Stará Lesná, SK
S20 KÚPELE DUDINCE, Dudince, SK
S21 KÚPELE LÚČKY, Lúčky, SK
S22 KÚPELE SLIAČ, Sliač, SK
S23 KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY, Vyšné
Ružbachy, SK
S24 LÁZNĚ TRENČIANSKÉ TEPLICE, Trenčianské
Teplice, SK
S25 LIEČEBNÉ TERMÁLNE KÚPELE SKLENÉ
TEPLICE, Sklené Teplice, SK
S26 NESTVILLE PARK, Hniezdne, SK
S27 OBEC ĽUDOVEJ ARCHITEKTÚRY - ČIČMANY,
Čičmany, SK
SPAIN - ŠPANĚLSKO
206 OROPESA DEL MAR - COSTA DEL AZAHAR,
Oropesa Del Mar, E
216 SET TRAVEL VIATGES, Callela, E
ZÁZNAMY VYSTAVOVATELŮ PODLE ABECEDY
RECORDS OF EXHIBITORS ALPHABETICALLY
MADI TRAVEL MARKET
®
30
MADI Travel Market 2012
VYSVĚTLIVKY K ZÁZNAMŮM VYSTAVOVATELŮ
V záznamu každého vystavovatele naleznete tyto údaje:
EXP
JMÉNO FIRMY
EXP
adresa vč. PSČ, země (v angl. přepisu, CZ = Česká republika)
T = telefon, F = fax
EM = e-mailová adresa
Http:// = webové stránky
Contact: jméno pracovníka pro jednání
číslo expozice (umístění expozice viz str. 19 – 24)
označení vystavovatelů s incomingovým
produktem v ČR
označení vystavovatelů s nabídkou lázeňské,
wellness a zdravotní turistiky
označení vystavovatelů s regionálním
produktem v ČR
TEXT
(Popis nabídky, se kterou vystavovatel přichází
na veletrh MADI)
LOGO
EXPLANATIONS OF EXHIBITORS’ RECORDS
In the record of every exhibitor you can find following data:
EXP
NAME OF EXHIBITOR
address incl. postal code, country
(in English; CZ = the Czech Republic)
T = telephone, F = fax
EM = e-mail address
Http:// = web site
Contact: name of delegate or person in charge
EXP
number of exposition (see pages 19 – 24)
indication of exhibitors with incoming
(inbound) tourist product in the Czech
Republic
indication of exhibitors with offer of spas,
wellness and health tourism
TEXT
(Description of the exhibitor’s offer presented
at the MADI Fair)
LOGO
indication of exhibitors with tourist product
in Czech regions and cities
MADI Travel Market 2012
ADRIA DATABANKA
31
052
Panská 2, 602 00 Brno, CZ
T + 420 - 542 215 209, F + 420 - 542 215 207
EM [email protected]
Http://www.adriadatabanka.com, www.lyzujte.cz,
www.ilovebohemia.cz
Contact: Ladislav Skácal, Alba Štambuk, Kateřina Tausová
Online reservation system offering a wide range of holidays in Croatia, Slovenia, Czech and Slovak Republic. A booking service for accommodation on
the Adriatic Coast, skiing on Italian and Slovenian Alps, holidays in Czech
and Slovak republics (cottages). 3000 holiday rentals in our offer. Several
partnership programmes.
309
Husitská 27, 130 00 Praha 3, CZ
T + 420 - 222 540 000, F + 420 - 222 541 221
EM [email protected]
Http://www.madi.cz, www.pujcovna-nabytku.cz
Contact: Marie Divišová, Martin Macháček
ACHAT Hotels je německý hotelový řetězec 3* a 4* hotelů v Německu, v Salcburku
(Rakousko) a Budapešti (Maďarsko). Společnost byla založená v roce 1991, hotely
jsou výhodně umístěny poblíž center měst, moderně a pohodlně vybaveny.
ACHAT Hotels is a German hotel group with 27 hotels in the 3* and 4* category in Germany, Austria (Salzburg), and Hungary (Budapest). It was
founded in 1991 and has been successful for more than 20 years. The hotels
are conveniently located near tourist attractions as well
as economic and cultural centers. They are impressive
with modern furniture and comfortable rooms. Individuals, businesses, and leisure travelers are our largest customer base, groups also are welcome.
AKTIV TOURS
004, H2
Nagymezö utca 54-56, H-1065 Budapest, HUNGARY
T + 36 - 1 - 2146262, F + 36 - 1 - 2146260
EM [email protected] • Http://www.aktivtours.hu
Contact: Zsófia Káldi
Agentura MADI působí na českém trhu od roku 1991. Specializujeme se na
marketing v cestovním ruchu. Jsme specialisté na internetový marketing
v cestovním ruchu. Organizujeme veletrhy, semináře, konference, workshopy,
firemní a společenské akce. Máme velké množství vlastního vybavení pro
různé druhy eventů.
The MADI Group has been operating in the Czech market since 1991 as a specialist of the marketing in travel trade. We offer professional internet solutions for travel and tourism projects.
We organize trade fairs, congresses, workshops, as
well as all kinds of company and social events.
AGL TRAVEL CK
004, H1
Untere Hauptstrasse 11, D-68766 Hockenheim, GERMANY
T + 49 - 6 - 20520490, F + 49 - 6 - 205204949
EM [email protected] • Http://www.achat-hotels.com
Contact: Frank Eckert
Rozsáhlý rezervační systém zaměřený na letní pobyty v Chorvatsku, na lyžování v Itálii a Slovinsku a pobyty na chatách a chalupách v Čechách a na
Slovensku. Nabídka 3000 objektů. Nabízíme několik možností provizního
prodeje pro cestovní agentury, kanceláře i velké rezervační systémy.
AGENTURA MADI
ACHAT HOTELS DEUTSCHLAND
315
Vysoká kvalita služeb za velmi příznivou cenu - zkušení zaměstnanci, odborné programy, tematické výlety, team-building, konference ad.
Aktiv Tours, as one of Hungary’s leading incoming agency, operating since
1990, offers high quality services at a very competitive prices. Our multilingual, experienced and highly motivated staff organises professional programs, thematic tours, team-building activities, complete incentive journeys,
meetings, conferences and all kinds of events. Our main goal is to provide
our partners the best and most personalized services and to make their visit
an unforgettable and “once in a lifetime” experience by organizing all the
details with care, precision, creativity and flexibility.
AMERICA TOURS
060
Jungmannova 6, 110 00 Praha 1, CZ
T + 420 - 222 231 210, 602 330 913
EM [email protected]
Http://www.agltravel.cz
Contact: Ludmila Klusoňová, Alexandr Chubko
Jánská 868/8, 460 01 Liberec, CZ
T + 420 - 488 058 205, F + 420 - 488 058 211
EM [email protected]
Http://www.americatours.cz
Contact: Michal Kužel
Specialista na letecké zájezdy do netradičních destinací, málo známá Evropa:
Albánie, Rusko, Krym, Pobaltí a další speciality pro náročné turisty: střední
Asie, Bajkal-Sibiř, Thajsko. Jeďte jinam než každý. Kompletní služby pro individuální turisty: víza, letenky, jízdenky, ubytování. Další nabídka: Turecká
riviéra, Korfu, Kréta, Madeira, Itálie, Chorvatsko, Maďarsko, Rakousko.
Poznávací zájezdy do USA, Kanady, Mexika a Jižní Ameriky. Pobytové zájezdy
- Florida, Kalifornie, Hawaj, Mexiko, Karibské ostrovy. Tématické zájezdy a individuální cesty na americký kontinent, ubytování, pronájem automobilů a letenky.
Czech tour operator for American continent.
Travel office - incentive tourism to the Czech Republic. City tours, education, air tickets, accommodation.
Air tours to Russia and Central Asia. Holiday stays in
Albania, in the Crimea, Hungary, Turkey or Thailand.
AGM TRAVEL
118
ANDANTE CK
058
Severozápadní IV 382/45, 141 00 Praha 4, CZ
T + 420 - 272 761 820, 602 611 566, F + 420 - 272 761 820
EM [email protected] • Http://www.agmtravel.cz
Contact: Vladimír Novotný
Žižkova 244, 397 01 Písek, CZ
T + 420 - 382 214 442, F + 420 - 382 211 843
EM [email protected] • Http://www.ckandante.cz
Contact: Vladimíra Kuželová, Michaela Vlachová, Radek Hlaváč
MOTOROVOU JACHTOU A NA KOLE PO OSTROVECH DALMÁCIE. Pro skupiny,
firmy a jednotlivce, 7 dní na lodi včetně polo- či plné penze. Kategorie A - 2
lůžkové prostorné kajuty včetně koupelny a klima, kapacita až 38 osob, bar,
restaurace. Kategorie B - často dřevěné lodě plující i pod plachtami, klima
ve společných prostorách, restaurace + bar, kapacita 16 - 30 osob. Lze kombinovat s cyklistikou, trasy po ostrovech pro každého, aerobik, relax, ochutnávka místní gastronomie + nápoje, firemní a doprovodné akce. Otevíráme
20. sezonu!
CHORVATSKO, BiH, ITÁLIE, SLOVINSKO. Autobusová doprava do CHORVATSKA
a BiH 2x TÝDNĚ Z CELÉ ČR (i jednotlivé jízdenky). HOTELY (polopenze, all inclusive), APARTMÁNY, MOBILNÍ DOMKY, pevnina i ostrovy. Možnost i fixního
odběru (i na 60, 70 dní) nebo alotmánových cen. Libovolný počet dní u vybraných kapacit, nástup i mimo sobotu. PRODLOUŽENÉ VÍKENDY Vodice,
Neum, Pirovac - i busem. Školy v přírodě s plnou penzí, nabídky pro skupiny,
školy, sportovní kolektivy. DELEGATURA - VODICE, NEUM. Poznávací zájezd
do Dalmácie a INFOCESTA duben - květen. ITÁLIE - JESOLO, MONFALCONE
a další střediska.
BIKE + BOAT + RELAX around Dalmatian islands, 7 day
cruises, motor yachts with a capacity of 15 - 40 pax.
Tour operator for Croatia and Italy.
32
ANCHOICE CZ
MADI Travel Market 2012
015
Moskevská 55/26, 460 01 Liberec 1, CZ
T + 420 - 485 110 222, F + 420 - 485 110 222
EM [email protected] • Http://www.anchoice.cz
Contact: Martin Krčmář, Lucie Vaníčková
AnChoice - rezervace z jednoho místa u více než 55 předních CK. Komplexní
systém pro všechny moderní cestovní agentury a kanceláře. Dopřejte svým
klientům profesionální služby - Váš zkušený servis + prvotřídní nástroj pro
vyhledání, ONLINE REZERVACE a ONLINE PRODEJ z jednoho místa.
AnChoice - bookings from one place by more than 55 leading tour operators.
A comprehensive system for all modern travel agencies and tour operators.
Treat your clients with professional services - your experienced service + firstclass tool for search, ONLINE BOOKING and
ONLINE SALE from one place.
ANTLOVÁ - IBIS CK, CA
266
Radnická 11, 602 00 Brno, CZ
T + 420 - 542 215 393, F + 420 - 542 215 120
EM [email protected]
Http://www.ckibis.cz
Contact: Irena Antlová, Petra Sedláková
025
Vinohradská 46, 120 00 Praha 2, CZ
T + 420 - 603 516 972
EM [email protected]
Http://www.asociacepruvodcu.cz
Contact: Martin Adámek
Profesní organizace kvalifikovaných průvodců v oblasti cestovního ruchu.
Členská databáze a katalog průvodců ČR. Člen WFTGA - Světová federace
asociací turistických průvodců, FEG - Evropská federace asociací turistických
průvodců a Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR.
Professional association of qualified tourist guides of the Czech Republic.
A member database and Czech Tourist Guide Directory.
ATIS CK
050
Fügnerova 7, 792 01 Bruntál, CZ
T + 420 - 554 787 111, F + 420 - 554 787 110
EM [email protected] • Http://www.atis.cz
Contact: Petr Krč, Petros Sanopulos, Hana Tomčíková, Barbora Soldánová
KORSIKA, SARDÍNIE, ELBA a SICÍLIE. Specialista na středomoří. Zajišťujeme
veškeré formy služeb: zájezdy, ubytovací kapacity pro jednotlivce, cestovní
kanceláře i skupiny. TRAJEKTOVÉ LÍSTKY pro skupiny i jednotlivce. APARTMÁNY, HOTELY, BUNGALOVY.
CORSICA, SARDINIA, ELBA, and SICILY. IBIS specializes in the Mediterranean
and offers all sorts of services: tours, individual accommodations, travel
agency services, groups, ferry tickets for individuals and groups, apartments,
hotels, and bungalows.
ASOCIACE CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ
ČESKÉ REPUBLIKY
ASOCIACE PRŮVODCŮ ČR
324
ATIS - dovolená v Česko - Slovensku, maďarské termály, Rakousko.
Prodej z katalogů v síti "Autorizovaných prodejců pobytů ATIS" (cca
1500 CK a CA). Produktové skupiny: Dovolená s dětmi, Dovolená pro zralý věk,
Dovolená s pejskem, Dovolená v termálech, Dovolená bez lepku, Dovolená
s vozíkem, Dovolená na rybách, Relaxační víkendy, Jedu sám a nic nepřiplácím, retro pobyt Rekreace ROH - dovolená v Tatrách jako tenkrát, Lyžování
s koupáním aj. Člen ACK ČR. Na trhu od roku 1990.
ATIS - The Czech Tour Operator specializing in group
and individual tourism in The Czech and Slovak Republics with top quality comfort standarts for coach
and airplane operators.
AURA PRAGUE CA
309
Kotorská 1572/18, 140 00 Praha 4, CZ
T + 420 - 603 422 188
EM [email protected]
Http://www.aura-prague.com
Contact: Lenka Kocková
Lípová 15, 120 44 Praha 2, CZ
T + 420 - 224 914 543, F + 420 - 224 914 674
EM [email protected] • Http://www.ackcr.cz
Contact: Michal Veber, Eva Mráčková
ACK ČR sdružuje organizace v cestovním ruchu s důrazem na kvalitu a etiku
bez rozdílu mezi velkými a malými firmami ani mezi cestovními kancelářemi
a agenturami. Hájí zájmy CK a CA, zajišťuje platformu pro spolupráci, rychlý přísun informací, měsíční setkání a semináře, výklady zákonů a sdílení know how.
Cestovní agentura poskytující zejména průvodcovské a organizační služby
návštěvníkům Prahy a celé střední Evropy.
Aura Prague Travel Agency offers a variety of services for your clients and
for you.
Association of Czech Travel Agents brings together
tour operators and travel agents with decisive share
in travel business covering all spheres of tourism
both professionally and geographically. Foreign travel
agents, tourist boards, hotels, airlines etc. can become affiliated members.
ASOCIACE ČESKÝCH CESTOVNÍCH
KANCELÁŘÍ A AGENTUR
319
Letenská 119/3, 118 01 Praha 1, CZ
T + 420 - 224 862 551, F + 420 - 224 862 553
EM [email protected] • Http://www.accka.cz
Contact: Lucie Hanyková, Eva Reinberková
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur je české profesní sdružení
subjektů cestovního ruchu, založené v roce 1991, které má v současné době
kolem 250 členů. Účelem sdružení AČCKA je zastupování a ochrana hospodářských zájmů svých členů, podpora jejich informovanosti, rozvíjení jejich
činnosti a profesní prestiže. AČCKA je řádným členem ECTAA - asociace
sdružující národní asociace cestovních kanceláří
a cestovních agentur zemí Evropské unie.
The czech professional corporation with 250 members.
AZZURRO TOUR OPERATOR
178
Starobrněnská 3, 602 00 Brno, CZ
T + 420 - 542 424 644, F + 420 - 542 424 655
EM [email protected] • Http://www.azzurro.cz
Contact: Jan Katolický
Specialista na Itálii - od severu po jih včetně ostrovů Sardinie, Elba, Ischia
a Sicílie, cca 290 letovisek a 1180 ubytovacích kapacit od bungalovů přes
apartmány a hotely až po vybavené prázdninové vesničky s animačními programy. Ucelená nabídka je představena v 5 katalozích: 1) Severní a střední
Itálie; 2) Jižní Itálie; 3) Ostrovy Itálie; 4) Vnitrozemí Itálie; 5) Výběr Itálie pro
skupiny. Nabízíme trajektové lístky na ostrovy Sardínie, Elba a Sicílie, tranzitní
ubytování po celé Itálii.
Tour operator for Italy including its main islands, almost
290 summer resorts, 5 specialised catalogues.
MADI Travel Market 2012
Y
C
EN
L
VE
RA
T
AG
A
UR
33
E
U
G
A
R
P
A
AURA PRAGUE TRAVEL AGENCY
ABOUT US
AURA PRAGUE TRAVEL AGENCY offers a variety of services for your clients and for you.
FOR FULL-TIME STUDENTS
AURA PRAGUE can conduct seminars and educational programs to supplement high school or
university courses for groups of students in the Czech Republic in the fields of tourism,
spas(balneology), law, social work, history, special pedagogy, and adventure programs.
FOR "PERPETUALLY INSATIABLE" STUDENTS
TRAVEL AGENCY AURA PRAGUE organizes educational or recreational tours and excursions, seminars, conferences of all sorts, as well as meetings, incentives, congresses, team building and
events (MICE) for professionals with various specializations. It develops programs for experts in cooperation with Czech universities, scientific and research institutes, as well as state
administration, including government ministries in law, tourism, social work, environmental
protection, history, medicine, and other areas. It can arrange long- or short-term affiliations,
internships, or practicums.
FOR TRAVELLING GROUPS OF FRIENDS WITH SIMILAR INTERESTS
AURA PRAGUE can arrange thematic programs for art associations, church parishes, church
choirs, team building groups, senior groups, and more with a variety of themes: arts and
culture, concerts, history, military history, social work, environment protection, and outdoor
programs.
AND SOMETHING FOR STRONG INDIVIDIUALITIES
AURA PRAGUE also offers programs for individual guests and small groups.
LOCATION
AURA PRAGUE operates in Prague, Czech Republic, and can accommodate guests from other
continents throughout Central Europe.
THE WAY WE ARE WORKING…
AURA PRAGUE is ready to prepare your professional tour suited to meet your demand with
the flexibility and speed. Each client is unique, and everyone has special wishes. That is why
it prepares each program individually, based on our vast experience.
Dipl. Ing. Lenka Kocková
Kotorská 1572/18, 140 00, Praha 4
tel./fax: +420 241 402 242, mobile : +420 603 422 188
[email protected], [email protected],
www.aura-prague.com, www. aura-prague.cz
34
MADI Travel Market 2012
MADI Travel Market 2012
B&K TOUR CK
35
166
Komenského 249, 500 03 Hradec Králové, CZ
T + 420 - 495 515 269, 495 518 819, F + 420 - 495 518 127
EM [email protected]
Http://www.bktour.cz
Contact: Michal Moravec
070
Opletalova 55, 110 00 Praha 1, CZ
T + 420 - 221 602 304, F + 420 - 221 602 266
EM [email protected] • Http://www.cotmedia.cz
Contact: Eva Frindtová, Gabriela Ben Ahmed
Apartmány a hotely s vlastní dopravou Chorvatsko, Itálie, chaty a chalupy
v ČR a na Slovensku, ski apartmány Horní Mísečky, Harrachov a další střediska. Levné ubytování - vlastní rekreační areály (cena od 1490 Kč s plnou
penzí na osobu na týden) v Ostružně u Prachovských skal, v Pecce v Podkrkonoší, ve Vysoké Srbské u Teplicko-Adršpašských skal a kemp a chaty
Stříbrný rybník u Hradce Králové.
Apartments and hotels with own transportation in Croatia and Italy. Cottages
and chalets in the Czech Republic and Slovakia. Cheap accommodation –
own recreational areas.
BIEN VIVRE HOTELS
C.O.T. MEDIA
054
C.O.T. media je vydavatelství B2B, B2C a klientských časopisů. V současnosti
vydává třináct titulů, mj. COT business, Czech Travelogue, Mosty v Čechiju,
Be the Best, Komora.cz či Travel Service Magazine. Provozuje také specializovaný portál pro profesionály v cestovním ruchu www.cot.cz
C.O.T media is a publisher of B2B and B2C periodicals and corporate magazines for clients. Currently publishes thirteen magazines, including COT
business (CZ), Czech Travelogue (ENG/GER), Mosty
v Cechiju (RU), Be the Best (CZ), Komora.cz (CZ), Travel
Service Magazine (CZ/ENG, SK/ENG, PL/ENG).
CAMPING ILES D’OR
169
Via Pizzegoda 5, I-38033 Cavalese, ITALY
T + 39 - 0462 - 340205, F + 39 - 0462 - 231119
EM [email protected]
Http://www.bienvivrehotels.it
Contact: Adriano Collenz
Bd, Alsace Lorraine, F-83400 Giens, FRANCE
T + 33 - 4 - 94582055, F + 33 - 4 - 94589050
EM [email protected]
Http://www.camping-iles-d-or.com
Contact: Thierry Coulomb
Bien Vivre Hotels má 3 hotely ve městě Val di Fiemme (Dolomiti, Trentino).
Během léta nabízíme aktivní dovolenou s pěší turistikou a mnoho aktivit pro
rodiny s dětmi. V zimě si užijete líbit více než 100 km sjezdovek v krásných
Dolomitech.
Kemp, pronájem mobilních domů a obytných přívěsů u moře. Pro milovníky
přírody a sportu, 300 m od pláže, ideální místo pro rodiny.
Bien Vivre Hotels is a small chain with 3 Hotels in Val di Fiemme (Dolomiti Trentino). During the summer we propose an active holiday with a daily excursions program and a lot of activities for families. In winter you will enjoy
more than 100 km of ski slopes in the beautiful Dolomites. Special offers
for groups and daily rates starting from € 39 per room! Visit our web site.
BLUECITY.CZ
176
Campsite: mobile homes and caravans renting, near the sea. For people who
love nature and sport, Camping Îles d’Or is 300 m from the beach. It's an
ideal place for families.
CENTRUM BABYLON
420
Dvouletky 524/18, 700 30 Ostrava, CZ
T + 420 - 777 057 048
EM [email protected]
Http://www.whitney.cz
Contact: Ondřej Gongala
Nitranská 1, 460 12 Liberec, CZ
T + 420 - 485 249 202, F + 420 - 485 249 946
EM [email protected]
Http://www.babylonliberec.cz
Contact: Robert Bér
REVOLUČNÍ SYSTÉM WHITNEY 5.0 pro prodej zájezdů cestovních kanceláří
a agentur, který zahrnuje KOMPLETNÍ agendu cestovní agentury, ONLINE rezervace, TISK smluv, FAKTURACE, EMAILING, nástroje pro MANAŽERY a další.
Umožní Vám pracovat jednoduše, rychle a ušetří Vám čas a peníze. Tvorba
PROFESIONÁLNÍCH WEBŮ S UNIKÁTNÍ GRAFIKOU a unikátním SEO pro CA/CK
je samozřejmostí. SKVĚLÉ CENY!
CENTRUM BABYLON je jedinečný kongresový, hotelový a zábavní
komplex v centru města Liberce, vzdálený cca 100 km od Prahy (cca 1 hodinu jízdy). Ubytování nabízí 4* Hotel Babylon s přímým napojením na Kongresové centrum, Wellness Centrum a zábavní část komplexu s gastronomickými provozy. Vše pod jednou střechou. Svým rozsahem a pestrostí
nabízených služeb nemá v České republice obdoby.
REVOLUTIONARY SYSTEM WHITNEY 5.0 for travel agencies, which includes
ONLINE RESERVATIONS, contracts PRINTING, BILLING, EMAILING, tools for
managers etc. It allows you to work quickly and saves your time and money!
CENTRUM BABYLON is the unique congress 4* hotel
and entertainment complex in the Czech Republic,
located app. 100 km from Prague (1 hour drive).
BOHEMIA HOTEL CLUB & GOLF
420
CESYS - DARKMAY
068
Nitranská 1, 460 12 Liberec, CZ
T + 420 - 485 249 785, F + 420 - 485 249 930
EM [email protected]
Http://www.bhc.cz
Contact: Robert Bér
Valdštejnská 381/6, 460 01 Liberec, CZ
T + 420 - 480 002 525
EM [email protected]
Http://www.cestovnisystem.cz
Contact: Jan Polák, Jan Duffek, Miroslav Fidranský
Bohemia Hotel Club & Golf - celorepubliková síť penzionů, 3* a 4*
hotelů, wellness hotelů, luxusních apartmá, golfových hřišť a doplňkových
služeb cestovního ruchu. Více než sto prověřených partnerů v České republice. Prodej formou voucherů v dárkových obalech. Vhodné pro služební cesty,
poznávací výlety nebo jako dárky zaměstnancům a přátelům. Garance atraktivního prostředí, kvality a ceny.
Osvědčené systémy CeSYS pro cestovní agentury a kanceláře. Konsolidovaná nabídka téměř 300 cestovních kanceláří. Vyhledávač německých zájezdů, unikátní designy, účinná SEO optimalizace, on-line rezervace na světových standardech. To vše dělá CeSYS nejpoužívanějším systémem v ČR
a na Slovensku.
Bohemia Hotel Club & Golf - Czech network of guest
houses, 3* and 4* hotels, wellness hotels, luxury
suites, golf courses and ancillary services in tourism.
CeSYS - smart internet system for travel agencies. Software solution for
travel agencies.
36
CICALA AGENZIA VIAGGI
MADI Travel Market 2012
215
ČVUT V PRAZE - SPRÁVA ÚČELOVÝCH ZAŘÍZENÍ
006
Na Dolinách 26/109, 147 00 Praha 4, CZ
T + 420 - 241 434 444, F + 420 - 241 434 350
EM [email protected]
Http://www.cicala.cz
Contact: Martin Cicala
Vaníčkova 7, 160 17 Praha 6, CZ
T + 420 - 234 678 111, 234 678 201, F + 420 - 234 678 311
EM [email protected]
Http://www.studenthostel.cz, www.suz.cvut.cz
Contact: Ilona Benešová, Jiří Hrdý
Specialista na Itálii - 23. sezóna. Zájezdy s dopravou i samostatné ubytování
v hotelech a apartmánech bez dopravy ve všech regionech Itálie včetně ostrovů. Zimní zájezdy a pobyty. Pro školní skupiny a nejen pro ně - velké slevy.
ČVUT v Praze - SÚZ Vám nabízí ubytování v hotelech KRYSTAL*** a MASARYKOVA KOLEJ*** s kongresovými centry (30-300 míst), kompletními službami a vybavením, v dostupnosti letiště Praha a historického centra, dále
NOVOMĚSTSKÝ HOTEL*** v centru Prahy, ubytování v HOSTELECH, CATERINGOVÉ SLUŽBY.
Tour operator for Italy.
Czech Technical University in Prague offers accommodation
in HOTELS*** near airport and historical center, CONFERENCE
HALL (300 pax), FULL SERVICE in the organization of congresses and fairs, CATERING SERVICES, HOSTELS great for
students.
CONTI CK
115
DATOUR CK
105
Jindřišská 30, 110 00 Praha 1, CZ
T + 420 - 224 230 120, 224 236 028, 724 044 055, F + 420 - 224 237 438
EM [email protected]
Http://www.ckconti.cz
Contact: Hana Borovcová, Lucie Březinová, Kateřina Kaucká
Turinského 1671/4, 500 02 Hradec Králové, CZ
T + 420 - 495 536 599, 222 314 848, F + 420 - 495 536 577, 222 314 849
EM [email protected], [email protected]
Http://www.datour.cz, www.rakousko-dovolena.cz
Contact: Dana Kozáková, Míla Nováková, Dana Rakušanová
Srdečně Vás zveme k našemu stolku. Máme pro vás připravené k vyzvednutí
katalogy: Adventní zájezdy 2012 (36 jednodenních, 34 víkendových, plavby
lodí), Poznávací zájezdy 2013 a Hurá na lyže 12/13 (130 lyžařských středisek
autobusem i autem, ubytování libovolný počet nocí). Navýšení provize při
on-line prodeji!
Cestovní kancelář DATOUR se specializuje na pobyty v Rakousku - v zimě
i v létě. Nabízíme autokarové zájezdy a pobyty od 2 nocí s vlastní dopravou,
pro skupiny i jednotlivce, kvalitní poznávací zájezdy do Rakouska a Adventní
zájezdy. Dále nabízíme cenově zajímavé pobytové zájezdy na 10-11 nocí na
řeckém ostrově Korfu s odletem z Prahy, zkrácené i prodloužené pobyty na
libovolný počet nocí, prodloužené víkendy. Naši nabídku doplňují letecké pobytové a autobusové poznávací zájezdy pro seniory 55+ (www.seniorikmori.cz). Provize z námi pořádaných zájezdů 9 až 12%. Uvítáme i nové obchodní partnery.
Tour operator for Austria, Italy, Germany and USA. We
invite you to our exposition. We have prepared catalogues for you.
Tour operator for Austria and Greece.
ČESKÉ KORMIDLO CK
207
Šilingrovo nám. 257/3, 602 00 Brno, CZ
T + 420 - 542 210 794-6, F + 420 - 542 210 797
EM [email protected]
Http://www.ceskekormidlo.cz
Contact: Aleš Polišenský
267
Kačićev trg 16, HR-21300 Makarska, CROATIA
T + 385 - 21 - 612248, F + 385 - 21 - 611152
EM delfin-tours©st.t-com.hr • Http://www.delfin-tours.hr
Contact: Radojka Lendić, Jure Pavlinović
Organizujeme pobytové zájezdy do Itálie, Chorvatska a Slovinska, dále zajišťujeme mezinárodní autobusovou přepravu vlastními busy. Organizujeme
poznávací zájezdy po Evropě (Paříž, Řím, Londýn, jižní Francie, Benátky, Budapešť apod.)
DELFIN TOURS je specialista na Makarskou riviéru. Ubytování v soukromých
vilách, apartmánech, pensionech a hotelech na Makarské riviéře: Brela, Baška Voda, Makarska, Tučepi, Podgora, Drašnice, Igrane, Živogošce, Trogir,
Omiš, Gradac, Klek, Neum, Trpanj, Orebič. Ostrovy: Korčula, Hvar, Vis. Výborné
ceny pro skupiny.
DELFIN TOURS is specialized travel agency for stays at the Makarska riviera.
Capacities in private villas, apartments, pensions and hotels in Makarska
riviera: Brela, Baška Voda, Makarska, Tučepi, Podgora, Drašnice, Igrane,
Živogošće, Trogir, Omiš, Klek, Neum, Trpanj, Orebić.
Islands: Korčula, Hvar, Vis. Great prices for groups.
Tour operator for Italy, Croatia and Slovenia.
ČSAD TIŠNOV - TRAVEL CLUB CK
DELFIN TOURS
278
Joštova 4, 602 00 Brno, CZ
T + 420 - 542 211 775, F + 420 - 542 215 483
EM [email protected] • Http://www.travelclubck.cz
Contact: Aleš Jůza
Cestovní kancelář a dopravní společnost se zaměřuje na pobytové, poznávací, turistické a lázeňské zájezdy po Evropě. Pobyty v hotelích a apartmánech zajišťujeme v Chorvatsku, Itálii a Španělsku. Jako dopravní společnost
nabízíme zajímavý sezónní jízdenkový systém do všech uvedených destinací.
Provozujeme pravidelné zahraniční autobusové linky.
Travel agency and Transport Company specialize in excursion, stays and
touring round the whole Europe. We are also organising classical stays in
hotels and apartments in Croatia, Italy,
France, Spain and in spas in Hungary.
MAĎARSKÁ TURISTIKA
www.madarsko.cz
CHORVATSKÉ TURISTICKÉ SDRUŽENÍ
www.chorvatsko.hr
SLOVENSKÁ AGENTÚRA PRE CESTOVNÝ RUCH
www.slovakia.travel
MADI Travel Market 2012
37
38
MADI Travel Market 2012
Informační brožury
k volnému odběru
366
dní
volný
čas
a kultura
kalen
nd
dář
i
2012
turistické ccíle
íle a tipy
speciálně pro přestupn
upný rok
Kalendar_2012.indd 1
Prague
where
to go
90
information and sight
siights
august – october 2012
InPrag_312_angl.indd 1
dní v Praze
jaro 2012
volný
čas
a kultura
tipy, kalendář,
soutěže, informace
90dni_jaro2012a.indd 1
www.i-prague.info
MADI Travel Market 2012
DELFÍN TRAVEL CK
39
022, 376
140
ESO TRAVEL CK
Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, CZ
T + 420 - 277 775 909, F + 420 - 277 775 899
EM [email protected]
Http://www.delfintravel.cz
Contact: Lada Demišová, Tomáš Hubka, Lenka Kubizňáková
Korunovační 22, 170 00 Praha 7, CZ
T + 420 - 233 377 711, F + 420 - 233 377 716
EM [email protected]
Http://www.exotika.cz
Contact: Tomáš Cikán, Hynek Špinar
SPECIALISTA NA ŠPANĚLSKO. Organizátor dotovaných zájezdů pro seniory
- destinace Španělsko, Sicílie a další. Školní & zájmové cesty, kongresová &
incentivní turistika. Kompletní turistický servis: ubytování, průvodci, celoroční
servis a poradenství ve Španělsku.
ESO travel - největší středoevropský specialista na exotiku. V nabídce 132
zemí Asie, Afriky, Ameriky, Austrálie a Antarktida. Přímé charterové lety
z Prahy do Thajska, Dominikánské republiky, Mexika, Keni a dále na Kubu
a Zanzibar. Nabídky pro firemní klientelu, kongresy, veletrhy. Zájezdy šité na
míru. Profesionálně zpracované poznávací zájezdy po celém světě. Unikátní cesty kolem světa
vlastním letadlem.
TOUR OPERATOR FOR SPAIN. Organizer of subsidised trips for senior travelers - destination Spain, Sicily and others. School & leisure tours, congress
& incentive travels. Complete tourist services and consultancy in Spain.
ESO travel - the biggest specialist for exotic holidays. Tour operator for 126 countries.
DFDS SEAWAYS
341
400
EURIALO VIAGGI
Sundkrogsgade 11, DK-2100 Copenhagen, DENMARK
T + 45 - 3342 - 3342, F + 45 - 3342 - 3341
EM [email protected]
Http://www.dfds.com
Viale Teracati 83, I-96100 Siracusa, ITALY
T + 39 - 0931 - 38886, F + 39 - 0931 - 415748
EM [email protected]
Http://www.eurialoviaggi.com
Společnost DFDS se zabývá integrovanou námořní dopravou a logistikou.
Nabízí více než 25 námořních tras a trajektů. Flotila této společnosti čítá 55
lodí a řadí se mezi největší lodní společnosti v severní Evropě. Na trhu působí
od roku 1866 a má tímto více než 146 let praxe a zkušeností.
Touroperátor pro Itálii se specializací na Sicílii.
Touroperator for Italy, especialy Sicily.
The DFDS company operates on the market since 1866 and has 146 years
of practice and experience. DFDS is northern Europe’s largest integrated
shipping and logistics company. Fleet of DFDS company has 55 ships.
DISCOVER THE WORLD MARKETING
012
Dukelských hrdinů 29, 170 00 Praha 7, CZ
T + 420 - 233 311 146, F + 420 - 233 310 057
EM [email protected]
Http://www.discovertheworld.com
Contact: Simona Rantiminputrová
004, H5
Kígyó utca 1, H-9200 Mosonmagyaróvár, HUNGARY
T + 36 - 96 - 579168, F + 36 - 96 - 579169
EM [email protected] • Http://www.tha.hu
Discover the World marketing - celosvětová síť obchodních zastoupení významných značek - na českém trhu reprezentuje hotelové řetězce Steigenberger Hotel Group, Hyatt Hotels, Caesars Entertainment a letecké společnosti Aeroméxico, US Airways.
Discover the World Marketing - global network of sales representatives of
major brands - in the Czech market represents hotel chain Steigenberger
Hotel Group, Hyatt Hotels, Caesars Entertainment and airlines Aeromexico,
U.S. Airways.
DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA –
NÁRODNÍ TURISTICKÝ ÚŘAD
FANOS, TERMÁL HOTEL AQUA
240
Štěpánská 611/14, 110 00 Praha 1, CZ
T + 420 - 222 231 078, F + 420 - 222 231 096
EM [email protected]
Http://www.GoDominicanRepublic.com, www.GoDominicanRepublic.cz
Contact: Leila Boasier-Budecker
Dominikánská republika je považována za skvělou turistickou destinaci
s úžasnými plážemi a turistickými středisky velmi kvalitních služeb. Na více
než 1288 km dlouhém pobřežním pásu se rozprostírají ty nejkrásnější pláže
celého Karibiku, lemované kokosovými palmami a omývané křišťálově modrým mořem, jež uchvátí každého návštěvníka. Dominikánská republika také
ohromuje majestátními horami, kouzelnými zákoutími pro potápění a nedotčenou přírodou. Můžete zde taktéž navštívit nejstarší město Nového světa
s jeho starobylými dlážděnými uličkami a kamennými domky.
Dominican republic - touristic region with amazing beaches and touristic centre with full service.
3* hotel se nachází na území termálních lázní v srdci starého města. 59
dobře vybavených pokojů, wellness centrum, restaurace, vlastní vnitřní horké
lázně, finská a infra sauna, dětský, zážitkový, venkovní i kryté bazény nabízejí
komfortní relaxaci.
This 3 Stars Hotel located on the area of Thermal bath in the heart of old
town. With its 59 well-equipped rooms, therapeutic and wellness section,
restaurant, drink-bar waiting for guests desire to relax. The hotel’s own inner
hot Spa, Finnish and Infra sauna, in addition
child-, experience-, outdoor- and covered pool
guarantee comfort and unclouded relaxation to
our guests.
MEXICO TOURISM BOARD
www.visitmexico.com
DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA – NÁRODNÍ TURISTICKÝ ÚŘAD
www.GoDominicanRepublic.cz
RAKOUSKÁ NÁRODNÍ TURISTICKÁ CENTRÁLA
www.austria.info/cz
40
FEDE CK
MADI Travel Market 2012
320
HOTEL CARBONA
004, H8
Jeruzalémská 3, 110 00 Praha 1, CZ
T + 420 - 224 142 340, 224 142 350, F + 420 - 224 142 341
EM [email protected] • Http://www.fede.cz
Contact: Yvetta Federici, Klára Petránková, Zuzana Dnebovská, Ivana Suchánková
Attila ut 1, H-8380 Hévíz, HUNGARY
T + 36 - 83 - 501500, F + 36 - 83 - 340468
EM [email protected] • Http://www.carbona.hu
Contact: Attila Sólyom
SPECIALISTA NA ITÁLII, CHORVATSKO, PORTUGALSKO, ŠPANĚLSKO A MALTU.
Široká nabídka zimních středisek v Itálii - zkrácené autobusové zájezdy,
předvánoční a vánoční autobusové zájezdy a pobyty vlastní dopravou. ITÁLIE
- ostrov Ischie, Sicílie, Sardinie - letecky, Jaderská riviera, letecké víkendy
do italských metropolí. CHORVATSKO - Istrie, Kvarner, Severní a Střední Dalmácie. PORTUGALSKO - ostrov Madeira letecky, Lisabon
- prodloužené letecké víkendy, Algarve. Výhodné provize
pro prodejce - Slevy až 8%, vysoké motivační odměny.
Provizní prodej vybraných tour operátorů. Široká nabídka
cyklozájezdů.
NaturMed Hotel Carbona**** superior se nachází v centru Hévízu. U nás můžete nalézt vše, co je potřeba pro příjemný odpočinek: lázně a wellness, tradiční léčebné procedury i přírodní medicínu, thalasso, ayurvedu, různé masáže, koupele a rašelinové zábaly.
NaturMed Hotel Carbona**** Superior is located in the center of Hévíz. Here
you can find everything you would possibly require for a pleasant, enjoyable,
and relaxing stay: a spa and wellness area, traditional health therapies,
naturmedical therapies, thalasso, ayurveda, various massages, baths, and herbal packs.
Tour operator for ITALY, CROATIA and PORTUGAL.
GUKAN VIAGGI E TURISMO, KEFATUR
400
HOTEL KAROS SPA
004, H10
Via Bagno di Cicerone 6, I-90015 Cefalu, ITALY
T + 39 - 0921 - 922024, F + 39 - 0921 - 922164
EM [email protected]
Http://www.kefatur.it
Alma utca 1, H-8749 Zalakaros, HUNGARY
T + 36 - 93 - 542500, F + 36 - 93 - 542501
EM [email protected]
Http://www.karos-spa.cz
Jsme schopni uspokojit všechny druhy Vašich požadavků. S naším on-line
systémem si můžete vytvořit svou dovolenou na Sicílii podle svých představ:
rezervace hotelů a apartmánů, transfery, denní výlety, půjčení auta, pravidelné výlety po Sicílii a privátní výlety doprovázené anglicky mluvícím průvodcem.
Hotel Karos Spa 4* superior je lázeňsko-rekreační a konferenční hotel, nabízí
exkluzivní dvoulůžkové a rodinné pokoje a apartmány. Bazény mají téměř
1000 m2 vodní plochy.
We are able to satisfy every kind of your requests. With our on-line system
you can build your next holiday in Sicily: Hotels and apartments bookings,
transfers, daily excursions, car rental bookings, scheduled Tours of Sicily
and private escorted tours with English speaking personal driver guide.
HARKÁNYI TURISZTIKAI EQYESÜLET,
HARKÁNY TOURISM ASSOCIATION
004, H7
HOTEL OLYMPIK
318
Sokolovská 138, 186 76 Praha 8, CZ
T + 420 - 266 181 111, F + 420 - 266 310 559
EM [email protected] • Http://www.olympik.cz
Contact: Inge Fialová
Kossuth utca 7, H-7815 Harkány, HUNGARY
T + 36 - 72 - 815910, F + 36 - 72 - 815910
EM [email protected]
Http://www.harkanyturizmus.hu
Turistické sdružení Harkány navrhuje marketingové aktivity a informační
služby města i jeho okolí. Pokud nás budete chtít navštívit, tak Vám rádi poradíme s ubytováním i zábavou.
The Tourism association in Harkany proposes the marketing activities and
the information services of the town as well in its area. If
you would like to visit us, we are available for you and
can get any information and assistance you need about
accommodations or entertainment.
HEPEX SLOVAKIA
HOTEL KAROS SPA 4* superior in Zalakaros is a wellness-leisure and conference hotel - it offers variety of exceptional accommodations, including
spa superior double and family rooms + suites. The pools have an almost
1000 m2 water surface. Harmony Beauty Centre + Spa Health Care. The 2 conference rooms and 3 section rooms of
our hotel are suitable for our clients conceptions from little
business groups till a conference for 300 persons.
344, S8
Rozmarínová 22, SK-94501 Komárno, SLOVAKIA
T + 421 - 35 - 7713149, F + 421 - 35 - 7713149
EM [email protected]
Http://www.travelguide.sk
Contact: Vladimír Hronský
Databáze ubytovacích zařízení Slovenska na www.travelguide.sk + databáze
maďarských lázní, wellness hotelů a ubytování na www.wellnesstips.cz
s možností rezervace.
Database of accommodation facilities in Slovakia on www.travelguide.sk.
4* hotel - ubytování 306 pokojů, 9 apartmá, TV, telefon, radio, internet, trezor,
minibar, room service. Restaurace s českou i mezinárodní kuchyní, pivnice,
kavárna s terasou, kongresové sály s kapacitou 800 míst, společenský sál
v 19. patře s jedinečnou vyhlídkou na Prahu, cestovní kancelář s nabídkou
kompletních služeb cestovního ruchu, organizace kongresů a konferencí
a incentivních programů.
4* hotel - accommodation 306 rooms, 9 suites, TV, telephone, radio, internet,
safe, minibar, room service. Restaurant with Czech and International cuisine,
beerhall, congress halls with the capacity 800 pax, lounges on the 19th floor
with a beautiful view of Prague. Incentive travel agency offers all travel business services and organisation of congresses and conferences.
HOTEL OLYMPIK ARTEMIS
318
U Sluncové 14, 186 76 Praha 8, CZ
T + 420 - 266 181 111, F + 420 - 266 310 106
EM [email protected] • Http://www.olympik.cz
Contact: Inge Fialová
4* hotel - ubytování v 50 luxusních pokojích s koupelnou a vanou, TV, telefonem, rádiem, internetem, trezorem, minibarem a room servis. Kongresové
sály s nejmodernějším technickým vybavením a kapacitou 800 míst, cestovní
kancelář s nabídkou kompletních služeb cestovního ruchu, organizace kongresů a konferencí.
4* hotel - accommodation 50 luxury rooms with bathroom and tub, TV, telephone, radio, internet, safe, minibar, room service. Congress centre with the
capacity 800 pax, modern technical equipment, WiFi. Incentive travel agency
offers all travel business services, organisation of congresses and coferences.
MADI Travel Market 2012
41
318
HOTEL OLYMPIK TRISTAR
IC TOUR
276
U Sluncové 14, 186 76 Praha 8, CZ
T + 420 - 266 181 111, F + 420 - 266 310 106
EM [email protected] • Http://www.olympik.cz
Contact: Inge Fialová
Havlíčkova 1, 686 01 Uherské Hradiště, CZ
T + 420 - 577 008 740, F + 420 - 577 008 741
EM [email protected] • Http://www.ictour.cz
Contact: Miroslava Müllerová, Michaela Musilová
3* hotel - ubytování 280 pokojů, 9 apartmá, TV, telefon, rádio, trezor, minibar,
room servis. Restaurace s českou i mezinárodní kuchyní, kongresové sály
s kapacitou 600 míst, bowling centrum, cestovní kancelář s nabídkou kompletních služeb cestovního ruchu, organizace kongresů, konferencí a incentivních programů.
RIVER CRUISES - říční plavby lodí po Dunaji, Rýnu, Rhône, Saône, Mosele
jsou originálním způsobem, jak strávit volný čas. Luxusní výletní lodě jsou
perfektně zařízeny a poskytují luxusní ubytování a servis. V základní ceně
plavby je zahrnuta plná penze, wellness, fitness centrum aj. Jedinečnost
těchto plaveb dává nový rozměr cestování. VLAKEM PO ŠVÝCARSKU - po
nejhezčích železničních trasách. Objevíte kouzlo panoramatického vlaku Bernina expres, Glacier express, tajemství Gotthardské dráhy a spoustu dalších
báječných míst.
3* hotel - accommodation 280 rooms, 9 suites, TV, telephone, radio, safe,
minibar, room service. Restaurant with Czech and International cuisine, congress halls with the capacity 600 pax, Bowling centre, Incentive travel
agency with an offer of all travel business services, organisation of congresses and conferences.
HPLUS GRUPPENREISEN NACH MASS
366
RIVER CRUISES – River tour boats on the Danube, Rhine, Rhone, Saône, and
Moselle are unique ways to spend leisure time.
IDEA TOUR
376
Vor dem Wald 2, D-65207 Wiesbaden, GERMANY
T + 49 - 611 - 4450320, F + 43 - 611 - 4450321
EM [email protected]
Http://www.hplus-reisen.de
Contact: Wolfgang Pennauer
Sladkovského 1892, 530 02 Pardubice, CZ
T + 420 - 466 500 296, 602 112 327, F + 420 - 466 500 296
EM [email protected]
Http://www.ideatour.cz
Contact: Lenka Šedová
HPLUS pokrývá svými službami všechny regiony ve Francii, Belgii a Lucembursku. Nabízíme kvalitu a spolehlivost v rezervaci hotelů a zájezdů.
Pobytové zájezdy - Španělsko - Costa Brava. Camping, hotely, apartmány.
Zájezdy pro kolektivy.
Zájezdy pro seniory - Španělsko, Itálie.
Lyžařské zájezdy - Itálie.
Tuzemské pobyty - lázně, relax.
HPLUS covers all regions in France, Belgium and Luxembourg with all its
possibilities. We represent quality, competence and reliability in booking Hotels and tour-programs, from which you and your customer will benefit. Our
excellent knowledge of the country and of every single hotel, guarantees
you the best value. HPLUS supports you from the moment of your inquiry
up to the last day of your journey, to ensure you and your customers a successful tour to beautiful France, Belgium and Luxembourg.
004, H13
HUNGARIAN TOURISM - WESTERN
TRANSDANUBIA REGIONAL MARKETING BOARD
Új utca 4, H-9400 Sopron, HUNGARY
T + 36 - 99 - 512594, F + 36 - 99 - 512598
EM [email protected] • Http://www.itthon.hu
Contact: Istvan Tama, Zsuzsanna Haller
Tour operator for Spain.
IDEALTOUR PRAHA CK
367
Freyova 236/5, 190 00 Praha 9, CZ
T + 420 - 284 814 234-4, F + 420 - 266 316 803
EM [email protected] • Http://www.idealtour.cz
Contact: Jiří Samek, Matěj Cháb
Vítejte v západním Zadunají, „regionu dodávajícím sílu“ v severozápadní
části Maďarska. Můžete navštívit naše historická města, poznávat venkov
na kole nebo pěšky, odpočívat v našich příjemných termálních koupelích
nebo navštívit naše památky UNESCO. Naše společnost zodpovídá za činnost
regionálního marketingu.
Naše cestovní kancelář nabízí POBYTOVÉ zájezdy autokarovou, leteckou
i vlastní dopravou do Španělska, Itálie, Chorvatska. POZNÁVACÍ zájezdy autokarem, letecky do Francie, Itálie, Maďarska, Pobaltí, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Skandinávie, Španělska, Švýcarska, Velké Británie, aj. Dále
nabízíme autokarovou a leteckou přepravu do Španělska, zájezdy pro skupiny, zájezdy na rybaření do Norska, incoming.
Welcome to Western Transdanubia, “the power-giving region,” located in the
northwestern part of Hungary. In this region, you can visit our historical
towns, explore the countryside by bike, go for walks, relax in our pleasant
thermal baths, or visit our UNESCO World Heritage sites. Our company is in
charge of regional marketing activities.
Tour operator. Holiday stays in Mediterranean countries, tours around all Europe. By air to France, Italy, Hungary, Poland, Portugal, Austria, Greece, Scandinavia, Spain, Switzerland, Great Britain, etc. Tours for groups and fishing
trips to Norway.
HUNGUEST HOTELS
004, H14
Vak Bottyán utca 75/A-C, H-1191 Budapest, HUNGARY
T + 36 - 1 - 4819145, F + 39 - 1 - 4819101
EM [email protected]
Http://www.hunguesthotels.com
Contact: József Szabó, Monika Ézsiás
Hunguest Hotels je jeden z největších středoevropských hotelových řetězců,
který má 23 hotelů v kategorii *** a ****. Lázně, hory a města v nejkrásnějších místech Maďarska, Rakouska, Rumunska a Černé Hory. Nabízíme rekreaci, fitness, wellness, konferenční prostory a pestrou škálu programů.
HUNGUEST HOTELS is one of the largest Central-European hotel-chains
which has 23 hotels in the *** and **** category. Spa, mountain and city hotels in Hungary’s most beautiful places and 3 hotels in Austria, Romania and
Montenegro. We provide recreation, fitness, wellness, meeting facilities for
travelling businessmen and a wide range of programmes.
IFA SCHÖNECK HOTEL & FERIENPARK
056
Hohe Reuthe 5, D-08261 Schöneck, GERMANY
T + 49 - 37464 - 30000, F + 49 - 37464 - 31000
EM [email protected]
Http://www.ifa-ferienpark.de
Hotel & rekreační středisko IFA Schöneck. Prázdninový svět pod jednou střechou. 223 apartmánů se sprchou a WC, Sat-TV. Výhodná dovolená pro jednotlivce, rodiny a seniory. Dovolená ve Vogtlandu (Sasko) s tropickým zážitkovým koupalištěm, skvělou kuchyní, sportem a velkou nabídkou
volnočasových aktivit. Organizace kongresů a seminářů.
Hotel & Holiday Park. The whole holiday’s world under a roof. 223 holiday
apartments - shower and WC, Sat TV. Favourably holidays make for singles,
famillies, seniors. Vacation in Saxony with tropical experience bath, great
catering trade, sport and play. Organisation of congresses and conferences.
42
MADI Travel Market 2012
Rychle a za rozumnou cenu
zpracujeme mapy a propagační
tiskoviny pro regiony, města i hotely.
Od map do kapsy po nástěnné mapy.
www.zaket.cz
MADI Travel Market 2012
INVIA.CZ
43
055
KETZALTOUR TOUROPERATOR
220
Senovážné náměstí 5, 110 00 Praha 1, CZ
T + 420 - 226 000 622
EM [email protected]
Http://www.invia.cz
Contact: Radek Šafařík, Jakub Eliáš
Matias Romero 425, 03100 Col Del Valle, MEXICO
T + 52 - 55 - 55534242, F + 52 - 55 - 55531414
EM [email protected] • Http://www.ketzaltour.travel
Contact: René Rodríguez
Nabízíme denně aktualizované online Last Minute a katalogové zájezdy do
celého světa za konečné ceny včetně tax. Ceny zájezdů od více než 340 českých CK řadíme dle mnoha kritérií. Nabízíme zájezdy od CK Čedok, Fischer,
Exim Tours, Firo Tour a desítek dalších za stejné ceny jako u pořádající cestovní kanceláře. Dovolená u významného online prodejce zájezdů v ČR. Za
10 let odbaveno více než 850 000 klientů v síti více než 70 klientských center
po celé ČR. Kompletní turistický servis.
Ketzaltour is a Wholesaler Incoming Tourism Agency for Mexico, Guatemala
and Cuba. We are specialists in providing lodging, meal plans and transportation for FIT’s, Incentives and Groups. Our policy is to answer our customer’s requests in 24 hours. Our customers are more than 180 Export Tour
Operators in 45 countries. We promote our destinations at the most important tourism fairs in the world; also through our interactive CD Tips4Travel,
distributed by Mexico’s Tourism Board offices, by Mexico’s Diplomatic Representations, and our own distribution to the agencies
in the world.
Ketzaltour je incomingová cestovní agentura pro Mexiko, Guatemalu a Kubu.
On-line selling system. Tours from more than 340 of Czech Travel Agencies.
ITALIAMIA CK
107
Pobřežní 370/4, 186 00 Praha 8, CZ
T + 420 - 220 910 154, 774 402 004, F + 420 - 220 910 154
EM [email protected] • Http://www.italiamia.cz
Contact: Daniela Tolárková
Italsko-česká cestovní kancelář - tour operator, zabývající se převážně letními pobyty u moře. Naší specialitou je pronájem apartmánů, vilek a mobilních domů v Itálii, nejširší nabídku najdete v přímořských oblastech v severní
Itálii. Vzhledem k výborné znalosti této lokality dokážeme poradit s výběrem
ubytovaní a dalších služeb s tím spojených. Náš rezervační on-line systém
snadno a rychle nalezne vhodný apartmán nebo vilku dle požadavků klienta
bez nutnosti čekání na zpětné potvrzení. Zajímavé podmínky pro provizní
prodejce.
Tour operator for Italy.
ITALMARE CK
378
Štefánikova 66, SK-94901 Nitra, SLOVAKIA
T + 39 - 335 - 8229139
EM [email protected]
Http://www.italmare.eu
Contact: Mariano Cuomo
142
Burgring 7, A-1080 Vienna, AUSTRIA
T + 43 - 1 - 52177521, F + 43 - 1 - 52177395
EM [email protected] • Http://www.nhm-wien.ac.at
Contact: Vera Molnar
Vídeň byla po staletí kulturní metropolí mezinárodního věhlasu. Rakouské
hlavní město přitahuje a inspiruje kreativitu umělců a řemeslníků, kteří udržují Vídeň živou a moderní. Tato složka popisuje rakouská národní muzea
a galerie.
For centuries, Vienna has been a cultural metropolis of international fame.
The Austrian capital attracts and inspires the creativity of artists and artisans
who keep Vienna vibrant and modern. This folder describes Austria’s national
museums and galleries. This influx of visitors is in large measure thanks to
you, the travel industry. We would like to extend our thanks for your support.
KOMPAS PRAHA CK
379
Rytířská 26, 110 00 Praha 1, CZ
T + 420 - 234 090 170, F + 420 - 234 090 181
EM [email protected] • Http://www.kompas.cz
Contact: Viktor Klimek
ITALMARE se specializuje na jižní Itálii a ostrovy: Kalábrie, Kampánie, Apulia,
Sicílie, Sardínie a Elba. Naším partnerům nabízíme garance, allotmenty, delegátské služby, fakultativní výlety, transfery, rychlou rezervaci přes booking
online, autobusovou dopravu do Kampánie a Kalábrie.
Tour operator for Italy and islands: Calabria, Campania, Apulia, Sicily, Sardinia
and Elba. We offer our partners guarantee, allotment, delegate services, excursion, transfers, quick reservation and bus transport to Campania and Calabria.
JANETA CK
KLENOTY VÍDEŇSKÝCH MUZEÍ,
NATUR HISTORISCHES MUSEUM WIEN
369
Kompas Praha - jeden z hlavních touroperátorů se specializací na Chorvatsko, s dvacetiletou tradicí na českém trhu, představuje nové produkty sezóny
2013. First Minute nabídku, která je již na trhu a katalog Jadran 2013, který
zahrnuje kompletní nabídku zájezdů, je již v přípravě.
Kompas Prague one of the leading tour operators specialized for Croatia,
with a 20-year tradition on the Czech market is introducing new products
for the season 2013. First minute offer is already
on the market and catalogue for the Adriatic 2013
which gives an extensive offer for the new season
is already in preparation.
KO-TOUR CK
217
Žižkova 282/39, 397 01 Písek, CZ
T + 420 - 382 219 456, 382 219 325, F + 420 - 382 219 325
EM [email protected] • Http://www.janeta.cz
Contact: Roman Homola, Jana Homolová, Kateřina Mejtová
Riegrova 52, 572 01 Polička, CZ
T + 420 - 603 524 224, 461 723 740, F + 420 - 461 724 662
EM [email protected] • Http://www.kotour.cz
Contact: Ladislav Cacek, Petr Cacek, Libor Jelínek
CK Janeta v roce 2013 oslaví 23 let vzniku. Specializujeme se na Itálii (Eraclea Mare, Bibione, Caorle, Lignano, P. S. Margherita, Lido di Jesolo, Rosolina
Mare), Chorvatsko (Novi Vinodolski, Crikvenica, Selce, Malinska, Omišalj)
a Španělsko (Costa Brava). K zájezdům do Itálie a Chorvatska vypravujeme
týdně 4-5 autobusů z celé ČR. Pořádáme pobyty pro skupiny - školy, pobyty
se cvičením, ozdravné pobyty a tábory pro děti s animátory.
ŘECKO - Leptokaria, bus, let, studia. ŠPANĚLSKO - Oropesa del Mar, bus,
APT. KALÁBRIE - Scalea, Faro Punta Stilo, Capo Vaticano, Tropea, bus, APT.
KAMPÁNIE - Paestum, Marina di Camerota, bus, APT, hotel. CHORVATSKO Biograd, Vodice, Primošten, Drvenik, Podaca, Trpanj (poloostrov Pelješac),
bus, APT, penzion; ČERNÁ HORA - Bar, Budva, Sutomore, bus, penzion.
OKRUHY: Řecko, Turecko, Španělsko + Portugalsko, Sicílie, Anglie + Skotsko,
Rumunsko, Skandinávie, Zak. Ukrajina, Island, Černá Hora + Albánie, Andorra, Španělské slavnosti (Fallas, Fiesta). PRO SKUPINY SPECIÁLNÍ NABÍDKY!!
Agency Janeta with 23 years of experience offer holidays in favourite destinations: Italy and Croatia (both own bus lines),
Spain. We are looking forward to meet you!
Tour operator for Greece, Spain, Italy, Turkey, Portugal and Croatia.
44
KOVOTOUR PLUS CK
MADI Travel Market 2012
001
Přívozská 949/12, 702 00 Ostrava, CZ
T + 420 - 591 160 300, F + 420 - 591 160 301
EM [email protected]
Http://www.kovotour.cz
Contact: Monika Mlčáková
305
LOSTAR VIAGGI
Via Cardinale Lavitrano 34, I-80075 Forio (NA), ITALY
T + 39 - 0819 - 769749, F + 39 - 0819 - 87224
EM [email protected], [email protected] • Http://www.lostar.it
Contact: Hanka Lobíková, Martina Štálová
Cestovní kancelář Kovotour plus Vám přináší nabídku exkluzivně nejnižších cen v České republice na řadu kapacit v Černé Hoře, Chorvatsku,
Bulharsku, Řecku, Turecku a nově i v Albánii. Zájezdy jsou zajišťovány letecky
z Ostravy, Brna a Prahy nebo autokary z celé České republiky. On-line rezervace zájezdů 24 hodin denně, 7 dní v týdnu na internetu.
Tour operator for Montenegro, Croatia, Greece, Bulgaria and Turkey. On-line
booking tours 24 hours a day, 7 days in week.
LOSTAR Viaggi je italský tour operátor s výhradně ČESKÝM vedením sídlící
na termálním ostrově ISCHIA. Více než třináctiletitá zkušenost v této destinaci
nám umožňuje nabídnout širokou škálu ubytovacích kapacit všech kategorií,
transfery charterové, skupinové, individuální. Týdenní skupinové výlety s ČESKÝM průvodcem. Delegátské služby po celý rok v ČEŠTINĚ. Zakládáme si
na profesionalitě. POZNÁVACÍ ZÁJEZDY - ubytování v celém regiónu CAMPANIA (Neapol a pobřeží, Sorrentský poloostrov, aj.). Organizační zajištění
celého programu (průvodci, trajekty, transfery).
Spa island ISCHIA and all Italy.
KRISTOF
V02
168
LUDOR CK
Moskevská 28, 460 01 Liberec, CZ
T + 420 - 800 138 241, F + 420 - 485 102 863
EM [email protected]
Http://www.neobus.cz
Contact: Luboš Martinovitz
Nám. Svobody 484, 696 62 Strážnice, CZ
T + 420 - 518 334 983, F + 420 - 518 334 782
EM [email protected]
Http://www.ludor.cz
Contact: Tomáš Orel, Edita Orlová
Doprava vlastními nejmodernějšími autobusy Neoplan 57 míst, EURO IV,
EURO V, s nadstandardní výbavou. Funkční WC i v zimním období, anglicky
mluvící řidiči. Bezplatný vjezd do Londýna.
Touroperátor pro Itálii - celé pobřeží včetně ostrovů - skvělá a široká nabídka.
Ubytování - hotely, apartmány, kempy, bungalovy. Trajektové lístky na ostrovy,
tranzitní ubytování, ubytování ve městech. Speciální nabídky pro skupiny
a sportovní kolektivy. Česko, Morava, Slovensko - zimní a letní pobyty ve
známých lokalitách - na horách, u vody, v lázních, termálech.
Coach travel by the latest own coaches Neoplan 57 seats, EURO IV, EURO V,
with the superior equipment. Operational WC in winter season, english
speaking drivers. Free entrance to London.
LAN AIRLINES, AEROWORLD A.S.
012
Tour operator - Italy and its islands, Spain, Bohemia, Moravia, Slovakia, lakes
at Senec.
316
MACEK COACH
Dukelských hrdinů 29, 170 00 Praha 7, CZ
T + 420 - 233 311 086, F + 420 - 233 310 057
EM [email protected]
Http://www.lan.com
Contact: Simona Rantiminputrová
Na Louži 14, 101 00 Praha 10, CZ
T + 420 - 736 621 177, F + 420 - 271 725 003
EM [email protected]
Http://www.macekcoach.cz
Contact: Ivan Macek
LAN je expertem na Jižní Ameriku - nabízí širokou síť více než 70 destinací
včetně vnitrostátních letů v rámci Chile, Peru, Argentiny, Ekvádoru a Kolumbie. Aeroworld a.s. je obchodním zastoupením LAN airlines pro CZ/SK.
Zaměřujeme se především na incomingovou, kongresovou a incentivní turistiku. Naše služby využívá široké spektrum klientů, od cestovních kanceláří,
firem, až po soukromé osoby. Profesionální přístup zkušeného NONSTOP
dispečinku a řidičů je samozřejmostí. Vlastní technické zázemí dále zajišťuje
dokonalý technický stav autobusů a jejich čistotu. 20 let jsme s Vámi - počítejte s námi!!
LAN is expert of South America, offering the most extensive network: more
than 70 destinations including domestic flights within Chile, Peru, Argentina,
Ecuador and Colombia.
We focus primarily on incoming, congress and incentive tourism. Naturally,
our experienced NONSTOP dispatching service and drivers are extremely
professional. We’ve been with you for 20 years – you can count on us!!
LÁZNĚ LUHAČOVICE
377
MAĎARSKÁ TURISTIKA
004, H18
Lázeňské náměstí 436, 763 26 Luhačovice, CZ
T + 420 - 577 682 100, F + 420 - 577 682 209
EM [email protected]
Http://www.LazneLuhacovice.cz
Contact: Diana Fabušová
P.O.Box 46, 162 00 Praha 6, CZ
T +420 - 722 250 742, F +420 - 245 006 137
EM [email protected]
Http://www.madarsko.cz
Contact: Andras Sziranyi
LÁZNĚ LUHAČOVICE - LÁZEŇSKÁ JEDNIČKA V LUHAČOVICÍCH! Nabídka léčebných, wellness a víkendových pobytů. Léčba dýchacích cest, cukrovky, pohybového aparátu, trávícího traktu a oběhového ústrojí. Komplexní
a příspěvková lázeňská léčba. Léčba dětí od 1,5 roku.
Informační středisko pro cestovní ruch uvádí aktuální a užitečné informace
na svých domovských stránkách: www.madarsko.cz a zájemcům o Maďarsko ochotně poskytuje informační materiály a prospekty. Pro zájezdy a ubytování v Maďarsku provozuje speciální stránky: www.madarsko-zajezdy.cz.
Spa Luhačovice is one of the biggest spa resorts in the Czech Republic. Spa
Luhačovice provides treatment of diseases of the respiratory tract, disorders
of the locomotive organs, diseases of the digestive tract and metabolism,
blood circulation diseases. The extensive range of spa stays.
Hungarian National Tourim Board - Information centre for tourism.
MADI Travel Market 2012
45
MAĎARSKO – tradiční i trendy
Pobyt v Maďarsku – to jsou osvěžující zážitky a aktivní zábava.
Nechte se inspirovat výběrem z tradičních tipů a trendy novinek
a přijeďte je vyzkoušet!
TRADICE
l
l
l
l
termální lázně – od Panonie až po pusztu, největší přírodní termální jezero, přírodní jeskynní
systém s cirkulující termální vodou, jedinečné suché lázně-mofetta – to jsou přírodní zdroje,
které nikde jinde nenajdete; špičková péče a kvalitní lázeňské a wellness hotely, výhodné
pobytové balíčky nejrůznějšího typu
pobyty pro rodiny s dětmi – rodinné rezorty, aquaparky, dobrodružné parky, jezero Balaton
aktivní dovolená – výlety na kole, pěšky, po vodě, za golfem i rybolovem
skvělá maďarská kuchyně, lahůdky pro gurmány, vyhlášené kavárny, typická lahodná vína
TRENDY
l
l
l
l
netradiční prohlídky Budapešti, alternativní programy, nové lodní linky MHD
„ruin pubs“ – budapešťské hospůdky v retro stylu
současné maďarské umění, talentovaní módní návrháři, nakupování a originální tržnice
ekoturistika, nedotčená příroda, akvária a biotopy, jezero Tisza
Informace o Maďarsku a dalších atraktivních místech pro příjemný pobyt
Vám rádi zprostředkujeme na veletržním stánku MAĎARSKO
a na www.madarsko.cz
Nejen na MADI jsme tu pro Vás – přijďte nás navštívit do stánku číslo 004.
Vaše Maďarská turistika
46
MAESTRAL TRAVEL AGENCY
MADI Travel Market 2012
071
Rudjera Boškovića 13/15, Kaleta 2, HR-21000 Split, CROATIA
T + 385 - 21 - 470944, F + 385 - 21 - 470980
EM [email protected], [email protected]
Http://www.travel.maestral.hr
Contact: Marija Šola
220
Taunusanlage 21, D-60325 Frankfurt, GERMANY
T + 49 - 69 - 253509, F + 49 - 69 - 253755
EM [email protected] • Http://www.visitmexico.com
Contact: Vicente Salas
Maestral je jednou z nejstarších chorvatských cestovních kanceláří (založena
roku 1989) a je zaměřena na následující nabídky: hotely a soukromé apartmány na jadranském pobřeží, včetně ostrovů (Brač, Hvar, Korčula, Vis, Lastovo, atd.), nabídka pro seniory a mladé lidi, dobrodružství, okružní plavby,
lázně, národní parky, motivační nabídky, eko-vesnice a last minute nabídky.
Maestral is one of the oldest croatian private travel agencies (founded 1989)
and is specialised for the following offers: hotels and private apartments along
the Adriatic Coast including dalmatian islands (Brac, Hvar, Korcula, Vis, Lastovo,
etc.), round trips, offer for seniors and young people, adventure offer, cruisings,
spa, national parks, incentive offers, ecco villages, etc. Last minute offers.
MAN TRUCK & BUS CZECH REPUBLIC
MEXICO TOURISM BOARD
V02
Mexiko disponuje turistickým, historickým a kulturním bohatstvím, které
ostatní země stěží mohou překonat.
Mexico has a tourist, historical and cultural wealth that a difficult for other
countries to surpass. It has a privileged geographical position and has an
excellent hotel and service infrastructure. From the Pacific to the Caribbean,
from the desert to the tropical jungles, from the high plateau to the snowcovered volcanoes, the incredible variety of light, color and landscapes to
be found in Mexico come together as a nation that is adapting to progress,
while proudly conserving the roots of its ancient cultures, and promise its visitors a unique experience.
Mexico beyond your expectations!
MGS TOURS
169
Obchodní 120, 251 70 Čestlice, CZ
T + 420 - 272 111 511, F + 420 - 272 111 590
EM [email protected]
Http://www.mantruckandbus.cz
Contact: Pavel Pospíšil, Stanislav Střeštík
P.O.Box 10, F-83600 Les Adrets de l’Esterel, FRANCE
T + 33 - 4 - 94403760, F + 33 - 4 - 94403997
EM [email protected]
Http://www.mgstours.fr
Contact: Maria Rizzo
MAN Truck & Bus Czech Republic s. r. o. je výhradní importér produktů společnosti MAN Truck & Bus AG pro ČR. Zajišťuje prodej autobusů, nákladních
automobilů, komunálních a použitých vozidel. Zároveň poskytuje servis
a prodej náhradních dílů. Důležitým produktem společnosti jsou autobusy
MAN a NEOPLAN všech kategorií - od autobusů určených pro městskou dopravu po luxusní zájezdové autobusy.
Reservační centrála pro ubytování ve Francii (hotely všech kategorií, apartmány v turistických residencích, mobilhomy, chatky, bungalovy nebo karavany v kempech).
MAN Truck & Bus is a top-ranking international supplier of commercial vehicles and buses MAN and NEOPLAN.
MĚSTO BENEŠOV
221
Masarykovo nám. 100, 256 01 Benešov, CZ
T + 420 - 317 754 111, F + 420 - 317 721 256
EM [email protected] • Http://www.benesov-city.cz
Contact: Veronika Macková, Petra Orsáková, Hana Zdvihalová
Benešovsko se nachází v jihovýchodní části Středočeského kraje. V turisticky
zajímavé oblasti se nachází mnoho památek, např. zámek Konopiště, Jemniště a další. Centrem oblasti je město Benešov s několika historickými památkami. Benešovsko nabízí mnoho možností volnočasových aktivit.
Benešovsko is located in the southeastern part of the Central Region. The
interesting tourist area offers many attractions,
such as castle Konopiště and chateau Jemniště
and more. The center area is the town Benešov
with several historical monuments. Benešovsko
offers many leisure activities.
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
317
MGS is a booking centre, family or traditional hotels, renting of apartments
in tourism residences, mobile-homes, chalets or bungalows in campsites.
Please contact us for all your stays in France!
MICHELANGELO INTERNATIONAL TRAVEL 366
Loc. San Tomaso 3/A, I-38066 Riva del Garda, ITALY
T + 39 - 0464 - 571111, F + 39 - 0464 - 520417
EM [email protected]
Http://www.michelangelo.travel
Contact: Helena Ruedisser
Jsme No. 1 pro skupiny do Itálie! 50 zkušených pracovníků navrhuje programy od Dolomit po Sicílii tak, aby pokryly všechny druhy zájezdů a díky
dlouholetým zkušenostem Vám sestaví zájezd šitý na míru. Od nás dostanete
celou Itálii z jednoho zdroje.
We are the No. 1 name for group travel to Italy! Fifty experienced staff members design programs from the DOLOMITES to SICILY to cover all kinds of
travel themes. You will benefit from our decades of experience and tailormade programs to suit the individual requirements of customers. Get all of
Italy from a single source - you will not regret it!
MULTIMA
008
Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3, CZ
T + 420 - 222 116 111, F + 420 - 222 540 864
EM [email protected]
Contact: Eva Hájková
U Plynárny 455/95, 101 00 Praha 10, CZ
T + 420 - 272 019 701, F + 420 - 272 019 700
EM [email protected] • Http://www.multima.cz
Contact: Michaela Šmídlová
Městská část Praha 3 se nachází v bezprostřední blízkosti centra Prahy a je
významným kulturně historickým prostředím s kvalitní městskou zástavbou
z konce 19. století. Nacházejí se zde tři národní kulturní památky a 43 kulturních památek. Praha 3 je součástí městské památkové zóny VinohradyŽižkov-Vršovice. Jedním ze záměrů MČ Praha 3 je snaha zapsat kostel Nejsvětějšího Srdce Páně od architekta Josipa Plečnika na seznam UNESCO.
Nabízíme rezervační systém Pyxis nastavitelný dle přání a požadavků. Jde
o moderní komplexní informační systém pro CK. Pokrývá všechny oblasti
cestovního ruchu - outgoing, incoming a také tuzemské zájezdy. Pyxis je určen pro CK od malých až po velké s rozsáhlou sítí poboček a provizních prodejců. Rezervační systém může pracovat v rámci interní počítačové sítě nebo
může být napojen na internet. Prostřednictvím stávající webové prezentace
mohou být bez větších úprav na rezervační systém napojeni online partneři
cestovní kanceláře (provizní prodejci, vzdáleně připojení zaměstnanci, dodavatelé apod.) nebo koncoví zákazníci.
Prague 3 is a district situated next to the center of the city, which boasts 3
national and 43 cultural monuments, buildings in the Baroque style and historism styles, as well as contemporary architecture. The district is trying to
register the Church of the Sacred Heart designed by Josip Plecnik to the list
of UNESCO.
Reservation software Pyxis for the travel industry.
MADI Travel Market 2012
NATOUR CK
47
266
Rooseveltova 6/8, 602 00 Brno, CZ
T + 420 - 542 215 713, F + 420 - 542 215 713
EM [email protected] • Http://www.natour.cz
Contact: Andrea Uhrová, Klára Kachtíková
Nejprodávanější eurovíkendy na trhu, exotika, víkendové a lázeňské pobyty,
jazykové kurzy; online systémy na letenky a hotely. Provize 8-9% + DPH
z konečných cen a fakultativních služeb, XML exporty zdarma. Jednička v zájezdech na míru.
Most popular European weekend city breaks on the market, weekend and
spa tours, language courses; online reservation systems for hotel bookings
and air tickets. Comission 8-9% + VAT from the final price of the tour package, XML exports for free. The number one in the organization of the tailored
fit trips.
OPEN TRAVEL NETWORK, CESTOVÁNÍ.CZ
106
nám. 14. října 2, 150 00 Praha 5, CZ
T + 420 - 245 009 079, 245 009 089, 739 057 257, F + 420 - 257 326 716
EM [email protected], [email protected]
Http://www.opentravel.cz, www.cestovani.cz
Contact: Petra Líbalová
OPEN TRAVEL NETWORK - tvorba webových stránek pro cestovní kanceláře
a agentury, rozsáhlá databáze zájezdů, XML exportní data v několika formátech i na míru. Cestovní kanceláře mohou zařadit své zájezdy do databáze
a nabídnout je všem partnerům k proviznímu prodeji. Databázi využívají i největší čeští prodejci a portály. XML export ve formátech: opentravel, invia,
sdovolena, idnes, XML export na míru. CESTOVÁNÍ.CZ - cestovatelský portál
s tradicí, provizní prodej zájezdů do celého světa. Máte-li zájem umístit své
zájezdy na Cestování.cz, kontaktujte nás.
Websites made-to-measure, quality database of tours.
NECKERMANN CK
341
U Průhonu 1588/11a, 170 00 Praha 7, CZ
T + 420 - 255 775 090, F + 420 - 224 422 924
EM [email protected] • Http://www.ckneckermann.cz
Contact: Tomáš Kučera
Neckermann cestovní kancelář, která patří do skupiny Thomas Cook, působí
na českém trhu od r. 2007 a velmi rychle se zde zařadila mezi důležité zprostředkovatele služeb cestovního ruchu.
Proč cestovat s Neckermannem: desítky let touroperátorských zkušeností;
stabilní zázemí mezinárodního koncernu; mnoho cenových výhod, speciálních nabídek a slev; výhodné nabídky pro rodiny s dětmi.
Neckermann cestovní kancelář - dovolená od profesionálů.
Neckermann as a part of Thomas Cook Group has been providing its clients with the travel services since 2007 and has
soon become one of the most important tour-operators on
the Czech market.
NEV-DAMA CK
OROPESA DEL MAR - COSTA DEL AZAHAR
206
Laura de Cervellón 5A, E-12594 Oropesa Del Mar, SPAIN
T + 34 - 964 - 312320, + 420 - 548 521 444, 602 802 166,
F + 34 - 964 - 312491, + 420 - 548 521 444
EM [email protected], [email protected]
Http://www.oropesadelmar.es
Contact: Vlastimil Babický
Oropesa del Mar je typické středomořské městečko na Pobřeží Pomerančového květu - Costa del Azahar. Příjemné podnebí, klidné pláže, malé zátoky,
strmé útesy, gastronomie využívající darů moře, malebné jádro starého
města s památkami, moderní turistická infrastruktura, sportovní přístav, čilý
noční život, wellness, mnohé sportovní akce a kulturní události. Můžete si
vybrat ze široké škály ubytovacích zařízení, kempů,
apartmánů, hotelů kategorie 1* až 5*.
Oropesa Del Mar is a typical Mediterranean town on
the cost of Costa del Azahar.
V01
OSVĚTA HOŘOVICE CK
010
Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4, CZ
T + 420 - 221 460 700, F + 420 - 221 460 777
EM [email protected]
Http://www.nev-dama.cz
Contact: Martin Řimnáč
Tlustice 186, 268 01 Hořovice, CZ
T + 420 - 314 000 999, F + 420 - 314 000 995
EM [email protected]
Http://www.ck-osveta.cz
Contact: Josef Sklenář
Největší touroperátor ve střední a východní Evropě na lyžařské zájezdy do
Alp a specialista na letní pobyty u Jaderského moře. Nejširší nabídka nejlepšího lyžování - více než 100 středisek v Itálii, Rakousku, Francii, Švýcarsku. Pobytové zájezdy k moři - Itálie, Chorvatsko, Španělsko a další země.
Incentivní turistika, skupinové zájezdy, autobusová doprava z celé ČR, rezervační on-line systém a zajímavé provize pro cestovní agentury.
Specialista na termální ostrov Ischia. Poznávací zájezdy - okruh jižní Itálií,
Švýcarsko, Rakousko, Holandsko, lázně, welness a další.
The biggest tour operator in the Czech Republic for Thermal Island Ischia.
Tour operator - winter in the Alps and summer in the Adriatic area.
OLYMPIK HOLDING – ITA
(INCENTIVE TRAVEL AGENCY)
318
Sokolovská 138, 186 76 Praha 8, CZ
T + 420 - 266 184 500, F + 420 - 266 184 501
EM [email protected]
Contact: Inge Fialová
Cestovní kancelář ITA zajišťuje incentivní a kongresové programy, semináře,
konference a další služby cestovního ruchu nejen ve skupině hotelů Olympik.
Nabízí organizaci kulturních, vzdělávacích i gastronomických akcí, disponuje
kongresovými sály s kapacitou 1500 míst, má vlastní dopravu i technické
vybavení.
Incentive travel agency offers organisation of congresses, seminars, conferences and other services of travel business not only in the hotel group
Olympik. ITA organizes also cultural, educational and gastronomy programmes in own congress halls Olympik with the capacity more than 1500
pax, own transport, technical equipment etc.
PARK INN BY RADISSON SÁRVÁR
004, H19
Vedkert ut 4, H-9600 Sárvár, HUNGARY
T + 36 - 95 - 530106, F + 36 - 95 - 530101
EM [email protected]
Http://www.parkinn.com/hotel-sarvar
Contact: Barbara Bolla, Petra Klencs
4* hotel - 223 pokojů včetně rodinných a suites. Hotel je přímo spojený se
Sárvár Spa and Wellness Centre, které nabízí 5000 m2 bazénů a kompletní
lázeňský servis - sauny, fitness a sport, beauty salon, lékařskou péči.
4 * hotel in Sárvár with direct connection to Sárvár Spa and Wellness Centre
awaits the guests with 223 rooms - including family rooms and suites. The
Spa offers a wide variety od services like sauna world, medical + beauty
treatments, fitness and sport, outdoor pools
(5000 m2).
48
PETRA TOUR CK
MADI Travel Market 2012
277
PRIMA TOUR
321
Karla IV. 1, 370 01 České Budějovice, CZ
T + 420 - 386 352 653, 602 100 009, F + 420 - 386 350 390
EM [email protected]
Http://www.petratour.cz
Contact: Zdeňka Zatloukalová, Veronika Nováková
Via C. Cantu 50, 47891 Dogana, SAN MARINO
T + 378 - 0549 - 970500, F + 378 - 0549 - 908900
EM [email protected]
Http://www.prima-tour.com
Contact: Fabio Imola, Mario Imola
Petra Tour - cestovní kancelář s dvacetiletou tradicí a zároveň největší touroperátor v České republice pro italský termální ostrov ISCHIA. Specializujeme se také na Sardinii, Sicílii a Elbu. Dále na Gargáno, Kalábrii či Rosolinu
Mare. Pořádáme skupinové, zdravotně-relaxační pobyty s využitím lázeňských procedur.
Prima tour se nachází v San Marinu a působí jako incomingový touroperátor
pro Itálii. Nabízíme všechny druhy služeb: hotely, residence, průvodce, transfery, exkurze, vstupenky, dobrodružství, sportovní a další programy.
We are the biggest touroperator for the thermal island of Ischia in Czech Republic with a 20-year tradition. Our specialization is Sardinia, Sicily, Elba and
other destinations in Italy. We also provide group tours and wellness trips
including spa procedures.
PIN E PON TRAVEL PER VERDE SICILIA
400
Via Mulini 25/A, I-90046 Monreale, ITALY
T + 39 - 091 - 6407418, F + 39 - 091 - 6407311
Http://www.verdesicilia.it
Tour operátor pro Sicílii. Pokud chcete poznat skutečnou Sicílii, její přírodu
i samotnou atmosféru tohoto překrásného místa, využijte služby naší kanceláře, kde vaše sny splní náš kvalifikovaný tým pracovníků.
TOUR OPERATOR FOR SICILIA. The request of the most particular and curious
traveller to choose moments of true Sicilian nature and atmosphere, will be
satisfied by the offer of VERDESICILIA whose team is professionally qualified
and focussed.
POZNÁNÍ CK - JIŘÍ ERBEN
106
Palackého 2744, 530 02 Pardubice, CZ
T + 420 - 466 535 777, 466 535 401, 466 510 074, F + 420 - 466 535 777
EM [email protected] • Http://www.poznani.cz
Contact: Jiří Erben
CK Poznání - aktivní dovolená do hotelu i pod stan. Pohodové týdny v Alpách
i v exotice, Pobyty s výlety, Poznávací zájezdy s turistikou a cykloturistkou,
Poznávací zájezdy do celého světa, Horská a vysokohorská turistika, Vánoce
a Silvestry v exotice, Zájezdy pro školní a ostatní kolektivy, Evropa a ostatní
svět.
Poznani Travel Agency - Active holiday. Well - being weeks in the Alps and
exotic destinations, Stays with excursions, Outdoor
(tourism - excursions - hiking - biking), Christmas
and New year stays, Excursions for school and
other groups. Europe and rest of the World.
PRAGUE PLUS CA
309
Husitská 27, 130 00 Praha 3, CZ
T + 420 - 222 540 000, 725 512 107, F + 420 - 222 541 221
EM office@pragueplus.com • Http://www.pragueplus.com
Contact: Marie Divišová, Maria Vorobyeva
Cestovní agentura Prague Plus je sesterskou organizací agentury MADI. Orientujeme se na klienty s odbornou a originální poptávkou - incentivy, semináře, konference a další vzdělávací programy, odborné exkurze a obchodní
cesty. Poskytujeme technickou podporu a organizační zázemí při organizaci
akcí v ČR partnerům ze zahraničí. Každý rok organizujeme cca 300 akcí od
malých seminářů a svateb pro cizince až po eventy pro několik stovek osob.
PraguePlus organizes educational or recreational tours and excursions, seminars, conferences of all sorts, as well as meetings, incentives, congresses,
team building events (MICE) for professionals
with various specializations. Romantic weddings.
Prima tour is an incoming tour operator in Italy. We provide any kind of service: hotel accommodation, residence accommodation, guides, transfer, excursions, assistance, entrance in museums, amusement parks, etc.
PRIMA VERA TOURS, SAFARIS AND TRAVEL 023
Ojijo road, 00100 Nairobi, KENYA
T + 254 - 20 - 3751703, F + 254 - 20 - 3751721
EM sammy@primaverasafaris.com
Http://www.primaverasafaris.com
Contact: Sammuel Mithamo
Naše cestovní kancelář zajišťuje skupinové zájezdy i zájezdy šité na míru,
rafting, hotelové ubytování i vstupenky, lety balónem. Naše klienty vozíme
také do Tanzánie, Rwandy, Ugandy a Jihoafrické republiky.
Our company is inbound touroperator and deals with group tours, tailormade tours, water rafting, hotel bookings, ticketing,
and balloon tours. We take our clients to Tanzania,
Rwanda, Uganda, and South Africa.
PUNTA TOURS
267
Branimirova obala 83, HR-21327 Podgora, CROATIA
T + 385 - 21 - 625404, 21 - 625405, F + 385 - 21 - 625592
EM punta@puntatours.com
Http://www.puntatours.com
Contact: Goran Jakić, Petar Glamač
PUNTA TOURS je cestovní kancelář z chorvatské Podgory. Specializuje se na
ubytování v soukromí, ve vilách, apartmánech, hotelech a autokempech.
PUNTA TOURS is tourist agency from Podgora, Croatia, specialized in private
accommodation. We are able to provide accommodation in private villas,
apartments, rooms, hotels and auto camps.
QUALITY TOURS
244
Myslíkova 23, 110 00 Praha 1, CZ
T + 420 - 226 259 060, F + 420 - 222 519 814
EM informace@qualitytours.cz
Http://www.qualitytours.cz
Contact: Martin Topol, Petra Fabiánová
Jsme specialisté na letecké poznávací zájezdy pro seniory do destinací
u Středozemního moře. Dále se specializujeme na destinační management
v ČR pro zahraniční touroperátory a online prodeje B2B hotelových kapacit
pro skupiny a FIT. Jsme na trhu od roku 1999.
We specialize in organizing packages by air for seniors in Mediterranean.
Since 1999 we provide full range of incoming services as reservation for
FIT and Groups for B2B online providers and foreign touroperators, incentive
programs, conventions and conferences.
MADI Travel Market 2012
49
Travel Agency PRAGUEPLUS offers a variety of services for you and your clients.
PRAGUEPLUS organizes educational or recreational tours and excursions, seminars,
conferences of all sorts, as well as meetings, incentives, congresses, team building events
(MICE) for professionals with various specializations. It develops programs for experts in
cooperation with Czech universities, scientific research institues, as well as state
administration, including government ministries in law, tourism, social work, enviromental
protection, history, medicine, and other areas. It can arrange long- or short-term affiliations,
internships, or practicums.
PRAGUEPLUS can conduct seminars and educational programs to supplement high school or
university courses for groups of students in the Czech Republic in the fields of tourism, spas
(balneology), law, social work, history, special pedagogy, and adventure programs.
We can arrange thematic programs for art associations, church parishes, church choirs, team
building groups, senior groups, and more with a variety of themes: arts and culture, concerts,
history, military history, social work, environment protection, and outdoor programs.
We also offer programs for individual guests and small groups.
WHERE? We operate in Prague, Czech Republic, and can accommodate guests from other
continents throughout Central Europe.
Each client is unique, and everyone has special wishes. That is why PRAGUEPLUS prepares
each program individually, based on our vast experience. PRAGUEPLUS is ready to prepare
your professional tour suited to meet your demand with the flexibility and speed.
BELOW ARE SOME OF OUR STANDARD THEMES
• Architecture, History of Art, Music
• Czech, Austrian, German, and Jewish Culture of Prague & Czech Republic
• History of Central Europe, Foreign Relations
• Social Work and Special Pedagogy
• Environment Protection and Natural Science
• Laws, Police, and Criminality
• Tourism and Hotel Industries
• Spas of the Czech Republic
• Sport and Adventure Programs
PRAGUEPLUS travel agency, Husitská 27, 130 00 Praha 3, Czech Republic
tel./fax: +420 - 222 540 000, 222 541 221,
mobile (RUS, ENG): +420 - 725 512 107, mobile (ENG, GER): +420 - 603 422 188
international@pragueplus.com, sales@pragueplus.com
www.pragueplus.com, www.pragplus.com
50
MADI Travel Market 2012
Navštivte nás
n a M A D I Tr a v e l M a r k e t
stánek číslo 242
w w w. a u s t r i a . i n f o / c z _ b 2 b
Bezplatná informační linka v češtině:
800 180 800
MADI Travel Market 2012
QUICKTOUR
51
167
SDOVOLENÁ.CZ, SEZNAM.CZ
051
Biskupská 12, 370 01 České Budějovice, CZ
T + 420 - 387 311 225, F + 420 - 386 350 218
EM info-cb@quicktour.cz
Http://www.quicktour.cz, www.floriade.cz, www.quicktour.eu
Contact: Kamil Krupka, Renata Mrázová
Radlická 2, 150 00 Praha 5, CZ
T + 420 - 234 494 113, F + 420 - 234 694 115
EM obchod@sdovolena.cz
Http://www.sdovolena.cz
Contact: Petr Čermák
Touroperátor: Chorvatsko - ostrov Rab, Orebič; Itálie - Lignano, poznávací
zájezdy po Evropě s květinovou tématikou - festivaly, zahradnické veletrhy,
zahradní architektura atd. Pobytově poznávací zájezdy - Korsika, Sardinie,
Černá Hora atd. Komplexní služby v Albánii, kombinace Albánie - Korfu, letecké a autokarové zájezdy. Lyžařské kurzy pro školy.
Internetový srovnávač zájezdů Sdovolená.cz z portfolia české internetové
jedničky Seznam.cz nabízí cestovním kancelářím možnost efektivně inzerovat nabídku svých zájezdů a snadno tak získat nové zákazníky.
Touroperator for Croatia, Italy and Albania.
RADIO GUIDE LLC
059
Sdovolena.cz is the website from the portfolio of the czech leading internet
company Seznam.cz that offers to the travel agencies the posibility to advertise effectively and to gain new costumers easily.
SET TRAVEL VIATGES
216
Office 5, Kolomenskaya 10, 191040 St. Petersburg, RUSSIA
T + 7 - 812 - 5755824, F + 7 - 812 - 5755824
EM frolov@radio-guide.ru
Http://www.radio-guide.ru
Contact: Nikolai Frolov
Sant Jaume 159-161, E-08370 Callela, SPAIN
T + 34 - 93 - 7661667, F + 34 - 93 - 7661523
EM frank@settravelviatges.com
Http://www.settravel.net
Contact: Frank Bender, Monika Straková
Radio Guide Company je lídrem na ruském trhu ve vybavení a příslušenství
pro organizované zájezdy a konference. Česká pobočka nabízí radioguidy
pro skupiny, systémy pro simultánní tlumočení a audioguidy pro individuály.
Specialista na Costa Brava a Costa Daurada, city breaks (Barcelona, Madrid
a další), poznávací zájezdy Španělsko a Portugalsko. Skupiny na míru: incentivní a kongresové cesty, školní zájezdy, sportovní pobyty, Formule 1.
The Radio Guide Company is a leader in the Russian market in equipment
for organized tours and conferences. The Czech office of Radio Guide is glad
to offer you: Radioguides – modern digital radio equipment for organized
tours; IntelRG – a digital radio system for simultaneous translation; Audioguides – a comfortable and inexpensive tool for individual tourists.
Specialist in destination services on Costa Brava & Costa Daurada, Spain &
Portugal roundtrips, city breaks, school and sport groups, incentive events.
RAKOUSKÁ NÁRODNÍ TURISTICKÁ
CENTRÁLA - ÖSTERREICH WERBUNG
242
Via Notarbartolo 9, I-90141 Palermo, ITALY
T + 39 - 091 - 7078100, 7078230,7078258
EM marketing.turismo@regione.sicilia.it,
urp.dipturismo@regione.sicilia.it
Http://www.regione.sicilia.it/turismo
Krakovská 7, P.O.Box 738, 110 00 Praha 1, CZ
T + 420 - 222 212 057, F + 420 - 222 210 256
EM info@rakousko.com • Http://www.austria.info/cz
Contact: Jaroslav Jachim
Österreich Werbung je rakouská národní marketingová oragnizace, která poskytuje informace o turistické nabídce Rakouska a spolupracuje s cestovními kancelářemi a médii. CK, které mají v nabídce Rakousko, mohou využít např. poradenství, rozesílky aktuálních nabídek, zprostředkování kontaktů s rakouskými
partnery nebo účasti na workshopech, studijních nebo akvizičních cestách.
Österreich Werbung is the Austrian Marketing Organization for incoming
tourism. We provide information on tourist offers of Austria and cooperate
with Czech Tour operators. You can use a broad range of our services, such
as consulting, providing contacts with Austrian partners and participation on
different events.
REKREA OSTRAVA DCK
SICILIA DEPARTMENT REGIONAL TURISMO 400
117
Sicílie Vás přivítá 365 dní v roce, protože každý den můžete na Sicílii nalézt
tradice, rituály a nápady, silové sporty, divadlo, magii i hudbu. Užijte si jedinečné scenérie a seznamte se se Sicílií – zemí bohatou na historii i současné
umění.
Sicily welcomes you 365 days a year, because every day in Sicily have an appointment with flavors and traditions, rituals and ideas, performances and
wonder, and power sports, theater and magic, music and emotions. Be
amazed by the unique scenery that only Sicily can provide you with the ancient
memories of a land rich in history and contemporary artistic expressions.
SKIRAMA DOLOMITI ADAMELLO BRENTA
Nádražní 40, 702 00 Ostrava, CZ
T + 420 - 596 122 427, F + 420 - 596 112 301
EM rekrea@rekrea.info • Http://www.rekrea.info
Contact: Aleš Rybiář
Viale Marconi 7, I-38027 Malé (TN), ITALY
T + 39 - 0463 - 900257, F + 39 - 0463 - 901563
EM info@skirama.it
Http://www.skirama.it
DCK Rekrea Ostrava je touroperátorem pro Českou a Slovenskou republiku.
Zajišťuje rekreační pobyty v hotelích, penzionech, rekreačních zařízeních,
chatách a chalupách na horách, u vody, v lázních i ve městech. Pobyty jsou
nejen rekreační, ale i léčebné nebo regenerační a pro dříve narozené máme
seniorské pobyty. Zajišťujeme taktéž víkendové pobyty, zkrácené rekreace
a ubytování na služební cesty. Velmi široká je nabídka rekreací u termálních
koupališť na Slovensku (Velký Meder, Podhájska, Bešeňová, Patince, Štúrovo,
Sládkovičovo, Dunajská Streda a Poprad).
Contact: Maurizio Andreotti
Tour operator for the Czech and Slovak
Republics.
002
SKIRAMA DOLOMITI adamello brenta zaručuje jistotu lyžování: 340 km sjezdovek s programovaným umělým zasněžováním (z celkového počtu 380
km); přepravní zařízení až do 3.000 m (Presena-Tonale, Peio, Madonna di
Campiglio); zeměpisná poloha, kde hodně sněží díky nejvyšším horám centrálních a východních Alp (Ortles-Cevedale, Adamello-Presanella a Brentské
Dolomity).
SKIRAMA DOLOMITI provides assurance skiing.
52
MADI Travel Market 2012
268
SKY TOURS
SUPERADRIA TOUR OPERATOR
Piazza Drago 19, I-30016 Lido Di Jesolo-Venice, ITALY
T + 39 - 0421 - 91872, F + 39 - 0421 - 381249
EM info@skytours.it
Http://www.skytours.it
Contact: Carlo Vanucci, Claudia Maci
Corso del sole 100/3, I-30020 Bibione - Venezia, ITALY
T + 39 - 0431 - 430143, F + 39 - 0431 - 446364
EM superadria@etgroup.info
Http://www.superadria.com
Contact: Gaetano Bandolin
Incomingová cestovní kancelář, která nabízí hotely a apartmány v Lido di
Jesolo u Benátek v Itálii.
Touroperátor pro severní Itálii (Bibione, Lignano) a Chorvatsko.
Incoming tour operator for hotels and apartments in Lido di Jesolo-VeniceItaly.
SOL NOSTRUM TOURIST ITALY
177
340
Tour Operator with Hotels - Aparthotels - Apartments - Holiday Complex in
Bibione, Lignano and Croatia.
TIM - TOURIST INFORMATION MAGAZINE
307
Via Garfagnana 3, I-48015 Tagliata di Cervia (RA), ITALY
T + 39 - 0544 - 974045, F + 39 - 0544 - 974046
EM info@solnostrum.it
Http://www.solnostrum.it
Contact: Stefano Fregati
Perucká 7, 120 00 Praha 2, CZ
T + 420 - 722 558 946, F + 420 - 257 217 711
EM radek@czech-tim.cz
Http://www.czech-tim.cz
Contact: Radek Zerzáň
Specialista na lyžařské zájezdy do italské části Alp pro skupiny i jednotlivce.
Ubytování v apartmánech a hotelech: Trentino Alto Adige, Alta Valtellina, Aosta
Valley, Corno Alle Scale, Cimone etc. Speciální podmínky pro skupiny v mimosezóně.
Magazín o cestovním ruchu a turistice, vychází v české a anglické kombinaci.
Distribuce po více jak 300 místech v Čechách, na Moravě a Slovensku. Je
určen českým i zahraničním turistům, k prezentacím na veletrzích cestovního
ruchu. Firma Eurocard s.r.o. nabízí ubytování, kulturní program a zábavu
v rámci pobytu v Praze. Připravíme a zajistíme až třídenní program pro jednotlivce i skupiny, které se chystají navštívit Prahu.
Specialized in skiing holidays on Italian Alps, for groups/individuals, apartments/hotels: Trentino Alto Adige, Alta Valtellina, Aosta Valley, Corno Alle
Scale, Cimone etc. Special conditions for groups in the low season.
TIM is a magazine about the tourism industry and tourism that appears simultaneously in both Czech and English. It is distributed to more than 300
locations in Bohemia, Moravia, and Slovakia.
PŮJČOVNA NÁBYTKU MADI – VŠE PRO ORIGINÁLNÍ AKCE
Naše půjčovna nabízí kompletní vybavení pro svatby a originální eventy:
• firemní prezentace, konference, semináře, školení, tiskové konference
• catering – recepce, rauty, bankety, koktejly
• koncerty, módní přehlídky, kulturní akce a oslavy
• workshopy, obchodní dny a burzy, kontraktační akce, veletrhy, výstavy
• sportovní soutěže, zahradní slavnosti a další akce pod širým nebem
• rodinné a soukromé oslavy a svatby
Máme 20 roků praxe a zkušenosti z několika tisíc realizovaných akcí.
Půjčíme Vám několik stolů a židlí pro malou prezentaci nebo komplet zajistíme akci pro několik
tisíc lidí. Můžeme za Vás převzít kompletní organizaci akce na klíč nebo jenom poskytnout
technickou podporu příp. personálně zajistit některé služby (hostesky, šatna, catering, úklid ap.)
Vybavení dopravíme a instalujeme kdekoliv v Česku i v zahraničí.
Kontakt: Agentura MADI, Husitská 27, Praha 3
mobil produkce: 602 316 873, tel./fax: 222 540 000, 222 541 221
www.pujcovna-nabytku.cz, info@pujcovna-nabytku.cz
MADI Travel Market 2012
53
179
TIPATOUR ZÁJEZDY
TRAVEL WAYS INTERNATIONAL
306
Karlovo náměstí 22, 674 01 Třebíč, CZ
T + 420 - 568 840 463, F + 420 - 568 840 463
EM info@tipatour.cz
Http://www.tipatour.cz
Contact: Jindra Šnoblová, Kamila Marvalová
Thamel 29, Kathmandu, NEPAL
T + 977 - 1 - 4440703
EM travel@travelways.com.np
Http://www.travelways.com.np
Contact: Gokul Thapa, Rabindra Sharma Dhakal
Touroperátor na CHORVATSKO. Hotely, apartmány a soukromé pokoje. Doprava vlastní a autobusová. Zájezdy pobytové, pro seniory, zkrácené pobyty.
Touroperátor na TURECKO - letecké pobytové i poznávací zájezdy. Tourperátor na ČESKO, SLOVENSKO, MAĎARSKO, RAKOUSKO a SLOVINSKO. Hotely,
penziony, chaty, chalupy a soukromí. Celoroční rekreační pobyty, lázeňské
a rehabilitační pobyty, krátkodobé a víkendové pobyty. Vstupenky, letenky
a jízdenky.
Travel Ways International zajišťuje komplexní a prvotřídní služby pro turisty
v Nepálu, Tibetu a Bhútánu. Nabízíme, turistické zájezdy, trekking v Himalájích, výstupy na vrhcholy, expedice, rafting, safari a další dobrodružné programy pro všechny typy cestovatelů, malé i velké skupiny.
Tour operator for Croatia, Turkey, Czech Republic,
Slovakia, Hungary, Austria and Slovenia.
009
TRAVEL SERVICE
K letišti 30/1068, 160 08 Praha 6, CZ
T + 420 - 220 115 069, F + 420 - 220 115 039
EM Info@travelservice.aero
Http://www.travelservice.aero, www.smartwings.com
Contact: Petr Šujan
Travel Service, a. s. (1997) je leaderem na trhu charterové letecké dopravy
v ČR, SR a v Maďarsku a významný podíl zaujímá také v Polsku. Kromě charterových letů provozuje Travel Service také pravidelné linky pod obchodní
značkou SmartWings a privátní lety kategorie Business Jet. Flotila Travel Service čítá 29 letadel.
Travel Service Airline is the largest Czech private air carrier, provides charter
flights and regular low-cost flights around Europe under the „Smart Wings“
brand.
Travel Ways International offers the best services for tourists in Nepal. We
offer tours, trekking in the Himalayas, peak climbing, expeditions, water rafting, jungle safaris, and other various adventures and services, like tours to
Tibet and Bhutan. We are the most recommended company for all categories
of travelers. We organize both small and large groups for all sorts of tourist
activities in Nepal.
TYRKYS, ŠKOLA KULTURY PODNIKÁNÍ
V CESTOVNÍM RUCHU
317
Na Moráni 5, 120 00 Praha 2, CZ
T + 420 - 224 916 485, F + 420 - 224 922 452
EM kurzy@tyrkys.cz • Http://www.tyrkys.cz
Contact: Jolana Kopřiva Myslivcová
TYRKYS, škola kultury podnikání v cestovním ruchu, vzdělává profesionály
v cestovním ruchu již od roku 1991. V oblasti vzdělávání v cestovním ruchu
patříme dlouhodobě mezi nejvýznamnější vzdělávací společnosti. Kurzy a semináře, které pořádáme, jsou určeny jak pro jednotlivce, tak pro firmy. Naši
absolventi pracují v předních cestovních kancelářích, mnozí sami podnikají
v oblasti cestovního ruchu.
TYRKYS, has been providing education for professionals. In the field of education in travel and tourism we are well established long term amongst the
foremost educational companies.
www.tyrkys.cz
ZÁPIS DO KURZŮ ZAHÁJEN!
›
›
›
›
›
›
›
›
Průvodce cestovního ruchu
Průvodce pro region Praha
Delegát pro cestovní kanceláře
Pracovník cestovní kanceláře
Zdravotník zotavovacích akcí
Semináře první pomoci
Jazykové kurzy a semináře
Daňová evidence
TYRKYS, Na Moráni 5, Praha 2, tel.: 224 917 908, www.tyrkys.cz
54
MADI Travel Market 2012
www.slovakia.travel
Čarokrásna príroda, moderné lyžiarske strediská, skvelé ubytovanie,
vynikajúca kuchyňa, relax v termálnych prameňoch a nekončiaca zábava.
Príďte sa presvedčiť a vychutnajte si zimnú dovolenku na Slovensku.
Viac informácií o výhodných pobytových balíkoch a lyžiarskych
skipasoch nájdete na www.slovakia.travel
EURÓPSKA ÚNIA
Tento projekt je spolufinancovaný
z prostriedkov ERDF.
MADI Travel Market 2012
UNILINE CROATIA
55
116
S. Dobrića 16, HR-52100 Pula, CROATIA
T + 385 - 52 - 390006, F + 385 - 52 - 215036
EM sales2@uniline.hr
Http://www.uniline.hr
Contact: Rafaela Golja, Ana Serdar
120
Cejl 87, 602 00 Brno, CZ
T + 420 - 545 213 101, F + 420 - 545 243 718
EM dovolena@victoria-ck.cz • Http://www.victoria-ck.cz
Contact: Ladislav Jarý
Uniline je incomingový touroperátor pro Chorvatsko nabízející ubytování, výlety, pronájem automobilů a specializované programy v celém Chorvatsku.
B2B online rezervace a affilliate systém.
One of the leading tour-operators specialized in incoming to Croatia: accommodation at convenient prices for individuals and groups in hotels, settlements, private apartments, houses and villas, hostels etc., throughout CROATIA. We provide complete service, including accommodation, transfers,
guides, excursions, representatives. With advanced web technology, we offer
online connections using B2B or affilliate systems.
UNION POJIŠŤOVNA
VICTORIA CK
224
Program GREEN HOLIDAY - luxus a pohodlí v přírodě v kompletně vybavených
mobilních domcích s WC, sprchou a klimatizací v Chorvatsku, Itálii a Francii.
Kempy - chatky, vybavené karavany a stany tamtéž. Alergik program. Výhodná
nabídka pro školní, sportovní a zájmové kolektivy, aerobic. Nabídka hotelů, apartmánů a penzionů v Chorvatsku, Itálii a Černé Hoře. Pobyty All inclusive. Cykloturistika, turistika. Lyžování ve Francii, Itálii a Rakousku - standardní i zkrácené
termíny za výhodné ceny. Pronájem vlastních autobusů - SETRA 431 DT (83 a 78
míst), SETRA 328 DT (75), BOVA Maqiq (49), BOVA Futura (49), RENAULT Iliade
(49), VW Crafter (19), RENAULT Master (15), mikrobusy (8). Kanceláře v Brně,
Praze, Liberci, Ostravě, Olomouci, Přerově. Provizní spolupráce s CK a CA.
Summer in Croatia, Italy, Montenegro. Skiing in Italy, Austria, France.
VÍTKOVICE TOURS
108
Španělská 2, 120 00 Praha 2, CZ
T + 420 - 608 002 771, 777 115 209
EM petr.koblizek@unionpojistovna.cz
Http://www.union.sk, www.unionpojistovna.cz
Contact: Petr Koblížek
Mírové náměstí 3d/519, 703 00 Ostrava-Vítkovice, CZ
T + 420 - 596 664 040, F + 420 - 596 664 059
EM info@ckvt.cz
Http://www.ckvt.cz
Contact: Tomáš Musil
PROČ UZAVŘÍT CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ V UNION POJIŠŤOVNĚ? Protože jsme
odborníky na cestovní pojištění již řadu let, máme silné zázemí a dá se na
nás spolehnout. Union pojišťovna je skutečným expertem na cestovní pojištění, neboť jeho rozvoji věnuje maximální úsilí, čemuž nasvědčují každoroční
vysoké nárůsty počtu nových klientů. Produkty jsou vytvářeny a inovovány
tak, aby, co nejlépe reagovaly na požadavky trhu.
Největší český touroperátor na Chorvatsko. Další kapacity ve Slovinsku
a Černé Hoře. Rodinná dovolená v NEPTUN KLUBECH. Poznávací zájezdy
a lázeňské pobyty v Česku, Slovensku, Maďarsku a Slovinsku. Pobyty s golfem ve Slovinsku.
Insurance company.
VIAJES DE GALA TOURS
220
Francisco Petrarca 133-202, 11570 Mexico City, MEXICO
T + 52 - 55 - 5555457761
EM oper2@vdegalatours.com.mx
Http://www.vdegalatours.com.mx
Contact: Danica Ryljakova, Martin Ryljak
VYKUPTO.CZ
308
Lidická 965/31, 602 00 Brno, CZ
T + 420 - 724 520 828
EM vedra@vykupto.cz • Http://www.vykupto.cz
Contact: Ivo Vedra
Tour operator pro incoming a outgoing je na trhu od roku 1976. Specializuje
se na nezávislé cestování skupin i jednotlivců, volnočasové a pracovní cesty.
Founded in 1976 as a Tour Operator for incoming and outgoing tourism. Specialized in independent travel, groups and FIT’S, leisure and corporate travel.
High credited in bound operator, tailor made programs, historical, religious, cultural, gastronomical, business, beaches, anthropological, educational and special interest. Modular tours
and integrated programs, high class products with high value
added components. Dedicated to all international travelers.
VIAMARE CK
The biggest Czech tour operator in Croatia. Additional capacity in Slovenia and Montenegro. Family
holiday in NEPTUNE CLUB. Sightseeing tours and
spa holidays in the Czech Republic, Slovak Republic,
Hungary and Slovenia. Stays with golf in Slovenia.
007
Vykupto.cz je podle průzkumu MEDIARESEARCH 2. nejznámějším slevovým
portálem v Česku. Oficiálně bylo Vykupto.cz spuštěno 12. dubna 2010, přičemž
první zmínka o něm se objevila již 1. února 2010 na sociálních sítích. Za dobu
své existence prodalo Vykupto.cz bezmála jeden milion Vykupónů (slevové
kupóny), a zákazníkům tak ušetřilo přes 700 milionů korun. Vykupto.cz je zodpovědným slevovým serverem, který se ostře vyhraňuje proti podvodným dodavatelům a uměle navýšeným cenám. Jeho slevy i dodavatelé jsou vždy ověření. Filozofií Vykupto.cz je být součástí životního stylu uživatelů, protože na
Vykupto.cz si uživatel nekupuje pouze slevu, ale především i zážitek.
The second famous discount portal in Czech Republic.
WORLD MEDIA PARTNERS
070
Francouzská 16, 120 00 Praha 2, CZ
T + 420 - 242 489 351, F + 420 - 222 515 784
EM viamare@viamare.cz • Http://www.viamare.cz
Contact: Lenka Běláková
U Stadionu 6, 568 02 Svitavy, CZ
T + 420 - 603 799 819, 272 048 136, F + 420 - 272 048 474
EM info@wmp.cz • Http://www.wmp.cz
Contact: Vít Pechanec
Cestovní kancelář Viamare představí katalog „Řecko a řecké ostrovy 2013“,
pobyty u moře v Černé Hoře, pobyty na ostrovech Grand Canaria a Srí Lanka,
možnosti zajištění pobytů pro individuální klientelu v Řecku a pobyty pro
skupiny. Všechny srdečně zveme na firemní prezentaci s občerstvením 3.11.
od 11 hodin.
Společnost World Media Partners, s. r. o. je profesionálním dodavatelem internetových řešení pro projekty v cestovním ruchu. Specializuje se na regionální turistické portály, online rezervační systémy, dodávky bodů zájmů
(POI), mobilní aplikace, turistická call centra a další služby. Informační a rezervační systém České republiky: www.CZeCOT.info
Travel agency Viamare presents catalogue „Greece and the Greek Islands
2013“, vacations by the sea in Montenegro, vacations on the islands of Grand Canaria and Sri
Lanka, the possibility of provision vacations for
individual clients and groups in Greece.
The company is a professional internet solutions supplier for travel and
tourism projects. It specializes in development of regional tourist portals,
online booking systems, mobile applications,
tourist call-centres and POIs supply.
56
WWT ITALIA
MADI Travel Market 2012
205
ZOAR TOURS AND SAFARIS
023
Via Cavallotti 4, I-61121 Pesaro, ITALY
T + 39 - 0721 - 65308, F + 39 - 0721 - 65391
EM wwt@wwtitalia.com
Http://wwtitalia.com
Contact: Ricci Vincenzo
Lusaka road, 00515 Nairobi, KENYA
T + 254 - 20 - 650377, F + 254 - 20 - 650378
EM info@zoartours.com
Http://www.zoartours.com
Contact: Bernard Obegi Nyarandi
Nabízíme ubytování v Itálii v 3-4 * hotelech a apartmánech: Marche, Emilia
Romagna, Abruzzo, Apulie a Kalábrie. Ubytování pro mladé v 2* hotelu a kolejích. Programy pro skupiny u moře a poznávací zájezdy po italských městech.
Jsme incomingová cestovní kancelář do Keni, jsme spolehliví a profesionální.
Nabízíme balíčky, zájezdy i cesty šité na míru do divočiny i na pláž, ekologické zájezdy, rodinné dovolené, dobrodružství, líbánky atd., pro jednotlivce
i skupiny.
We offer accommodation in 3 - 4* hotel and apartment in Marche, Emilia
Romagna, Abruzzo, Puglia, and Calabria. Accommodation for young people
in 2* hotel and colonie. Program for group on the seaside and city tour group
around Italy.
ZÁMECKÝ RESORT DĚTENICE
368
Ke Skalkám 22, 106 00 Praha 10, CZ
T + 420 - 493 596 132, F + 420 - 493 596 434
EM info@detenice.cz
Http://www.detenice.cz
Contact: Petr Jindrák
ZÁMECKÝ RESORT DĚTENICE - vlastníme zámek Dětenice, Zámecký pivovar
Dětenice, středověkou krčmu, Středověký hotel a 3*hotel Rustikal s italskou
restauraci s creperií. Všechny tyto prostory nabízíme ke komerčnímu využití.
Např. prohlídky zámku a pivovaru, koncerty, plesy, svatební hostiny a obřady,
promoce, rodinné oslavy, gala večeře, školení, podnikové večírky, zahradní
slavnosti, rauty, bankety aj.
DĚTENICE CHATEAU RESORT - we own the Dětenice Chateau, Dětenice
Chateau Brewery, Medieval Tavern, Medieval Hotel.
We are an inbound travel agency in Kenya that is dependable and professional. We offer packaged and tailor-made tours for either individuals or
groups for wildlife safaris, beach holidays, ecological tours, family holidays,
adventures, honeymoons, etc.
SATELITNÍ WORKSHOPY
SATELLITE WORKSHOPS
®
MADI TRAVEL MARKET
58
MADI Travel Market 2012
CHORVATSKÝ WORKSHOP
úterý 30. října 2012
10:00 – 13:00 hodin
Veletržní hala, Workshopová hala
7. ročník prezentace chorvatského cestovního ruchu
CROATIAN WORKSHOP
Tuesday – October 30th, 2012
10:00 a.m. – 1:00 p.m.
Exhibition Hall, Workshop Area
7th Presentation of Tourism Product of Croatia
WWW.CHORVATSKO.HR
VSTUPNÍ HALA
ENTRANCE HALL
WORKSHOPY
WORKSHOP AREA
VELETRŽNÍ HALA
EXHIBITION HALL
MADI Travel Market 2012
A.S.T.I., Promajna 48, HR-21323 Promajna, CROATIA
59
C1
T + 385 - 21 - 679877, EM info@asti.hr
http://www.asti.hr
Contact: Stjepan Zelić - Manager, Zvonko Zelić - Administration
ADRIATIQ HOTEL FARAON, Put Vila 1, HR-20240 Trpanj, CROATIA
C2
T + 385 - 20 - 743430, EM ivan.marevic@adriatiq.com, rudger.mihovilic@adriatiq.com
http://www.hotelfaraon-adriatiq.com
Contact: Ivan Marević - Sales Manager, Ruđer Mihovilić - Hotel Manager
APARTHOTEL FRANE, Dubrovačka 1, HR-23250 Pag, CROATIA
C3
T + 385 - 23 - 611359, EM info@hotel-frane.com
http://www.hotel-frane.com
Contact: Vedran Maržić
APARTMANI MEDENA, Hrvatskih žrtava 187, HR-21280 Seget Donji, CROATIA
C4
T + 385 - 21 - 880556, EM jasmina.zizak@apartmani-medena.hr, direktor@apartmani-medena.hr
http://www.apartmani-medena.hr
Contact: Jasmina Žižak - Executive Director, Joško Mikin - CEO
AS ADRIA SERVICE, A. G. Matoša 31, HR-21320 Baška Voda, CROATIA
C5
T + 385 - 21 - 620720, EM as-adria@vip.hr
http://www.as-adria.hr
Contact: Ivo Ribarević - Manager
CONING TURIZAM, 7. domobranske pukovnije 1/IV, HR-23000 Zadar, CROATIA
C6
T + 385 - 23 - 492050, EM marketing@coning.hr, zdravko.kvito@coning.hr, branka.antolovic@coning.hr
http://www.coning-turizam.hr
Contact: Zdravko Kvito - Sales Representative, Branka Antolović - Sales Representative
DALTOURS PRIMOŠTEN TRAVEL AGENCY, Dalmatinska 7a, HR-22202 Primošten, CROATIA
C7
T + 385 - 98 - 685321, EM booking@daltours.com
http://www.daltours.com
Contact: Sabina Erak - Owner
DONADIĆ - MEDITERAN PAG, TOURIST AGENCY, Zrinsko-Frankopanska 8, HR-23250 Pag, CROATIA
C8
T + 385 - 23 - 600042, EM info@mediteranpag.com
http://www.mediteranpag.com
Contact: Božidar Donadić - Sales Manager
DUBROVNIK SATI, N. Tesle 4, HR-20000 Dubrovnik, CROATIA
C9
T + 385 - 20 - 356757, EM info@dubrovniksati.com
http://www.dubrovniksati.com
Contact: Željka Ferri, Davor Krešić
FARUS TRAVEL, Fara 32, HR-51262 Kraljevica, CROATIA
C10
T + 385 - 91 - 5651849, EM farus_travel@yahoo.com, savoya@net.hr
http://www.farus-travel.com
Contact: Diana Paić - Director, Nikolina Paić Pašić - Manager
FONTANA HOTELI APARTMANI, Vitarnja bb, HR-21465 Jelsa, CROATIA
C11
T + 385 - 21 - 761122, EM milena.sisejkovic@adriatiq.com, toni.matkovic@adriatiq.com
http://www.hotelhvar-adriatiq.com, www.resort-fontana-adriatiq.com
Contact: Milena Šišejković - Sales Director, Toni Matković - Hvar Hotel Director
HOTEL BELVEDER, Veli Brig 20, HR-23250 Pag, CROATIA
T + 385 - 52 - 3612564, EM igor.palcic@zd.t-com.hr
http://www.belveder-pag.com.hr
Contact: Igor Palcic - Owner
C12
60
MADI Travel Market 2012
HOTEL IMPERIAL VODICE, Vladimira Nazora 53, HR-22000 Šibenik, CROATIA
C13
T + 385 - 22 - 454436, EM sales@rivijera.hr, groups@rivijera.hr
http://www.rivijera.hr
Contact: Ivica Perković - Director of Sales and Marketing, Josipa Kartelo - Sales Representative
HOTEL MARINA SELCE - IZGRADNJA TURIZAM, Tina Ujevića 14, HR-51260 Crikvenica, CROATIA
C14
T + 385 - 51 - 768140, EM marketing@hotel-marina.net, direktor@hotel-marina.net
http://www.hotel-marina.net
Contact: Ljubica Domijan Blažičević - Marketing & Sales, Nikolina Mataija - Director
HOTEL PINIJA - INTERMOD, Petrčane bb, HR-23231 Zadar, CROATIA
C15
T + 385 - 23 - 202500, EM marketing@hotel-pinija.hr, management@hotel-pinija.hr
http://www.hotel-pinija.hr
Contact: Hrvoje Anic - Director, Branka Martinec - Director of Sales and Marketing
HOTEL ZLATNI LAV, Martinšćica 18d, HR-51556 Martinšćica on Island Cres, CROATIA
C16
T + 385 - 51 - 574020, EM reservation@hotel-zlatni-lav.com
http://www.hotel-zlatni-lav.com
Contact: Aleksandra Petković - Hotel Manager
HOTELI BAŠKA, E. Geistlicha 39, HR-51523 Baška, CROATIA
C17
T + 385 - 51 - 656815, EM eperic@hotelibaska.hr
http://www.hotelibaska.hr
Contact: Ernest Perić - Director of Sales and Marketing
ISTRATURIST, Jadranska 66, HR-52470 Umag, CROATIA
C18
T + 385 - 52 - 719000, EM sergio.sirotic@istraturist.hr, elso.maruzin@istraturist.hr
http://www.istraturist.com
Contact: Sergio Sirotić - Head of Allotment Sales, Elso Maružin - Sales Specialist
JADERATOURS, Poljana Pape Aleksandra III 5/1, HR-23000 Zadar, CROATIA
C19
T + 385 - 23 - 251280, EM jaderatours@zd.t-com.hr, info@jaderatours.com
http://www.jaderatours.hr, www.apartmani-croatia.com.hr
Contact: Dragan Joja - Director, Dubravka Gazić - Head of Sales
JADRAN CRIKVENICA, Bana Jelačića 16, HR-51260 Crikvenica, CROATIA
C20
T + 385 - 51 - 241970, EM marketing@jadran-crikvenica.hr, branka.pelic@jadran-crikvenica.hr, sandra.zubcic@jadran-crikvenica.hr
http://www.jadran-crikvenica.hr
Contact: Branka Pelić - Sales & Marketing, Sandra Zubčić - Sales & Marketing
KATARINA LINE, M. Tita 75/I, HR-51410 Opatija, CROATIA
C21
T + 385 - 51 - 603400, EM zdenka@katarina-line.hr
http://www.katarina-line.com
Contact: Zdenka Železnik - Production & Sales Manager
KOMPAS RABAC - LABIN, Slobode bb, HR-52221 Rabac, CROATIA
C22
T + 385 - 52 - 856599, EM rabac@kompas-istra.com, info@kompas-istra.com
http://www.kompas-istra.com
Contact: Tea Golja - Director, Rudolf Golja - Chairman
KOMPAS TOURIST AGENCY, Sapci 13, HR-35212 Garčin, CROATIA
C23
T + 385 - 35 - 409060, EM kompas@vip.hr, dragutin.raguz@gmail.com
Contact: Dragutin Raguž - Director, Ivan Lakić - Sales Manager
KORČULA TRAVEL, Trg Sv. Justine 8, HR-20260 Korčula, CROATIA
T + 385 - 95 - 3331100, EM info@korcula-travel.com
http://www.korcula-travel.com
Contact: Žarko Žaknić - Director
C24
MADI Travel Market 2012
LAGUNA NOVIGRAD HOTELS & CAMPSITES, Škverska 8, HR-52466 Novigrad, CROATIA
61
C25
T + 385 - 52 - 858600, EM mladen.knezevic@laguna-novigrad.hr, alen.greblo@laguna-novigrad.hr
http://www.laguna-novigrad.hr
Contact: Alen Greblo - Sales & Marketing Director, Mladen Knežević - Head of Sales
LIŠANJ TURIST, Nova Krasa 30, HR-51250 Novi Vinodolski, CROATIA
C26
T + 385 - 51 - 665500, EM velimir@hotel-lisanj.com, masa@hotel-lisanj.com
http://www.hotel-lisanj.com
Contact: Maša Piškulić - Sales Manager, Velimir Piškulić - Director
LOŠINJ HOTELS & VILLAS, Dražica 1, HR-51550 Mali Lošinj, CROATIA
C27
T + 385 - 51 - 661101, EM lara.soldicic@jadranka.t-com.hr
http://www.losinj-hotels.com
Contact: Lara Soldičić Vodarić - Manager of Allotment sales
LUCKY TRAVEL, Bračka 39, HR-52440 Poreč, CROATIA
C28
T + 385 - 52 - 434050, EM silvano@lucky-travel.hr, david@lucky-travel.hr
http://www.lucky-travel.hr
Contact: Silvano Ritossa - Director, David Jures - Sales & Contracting Manager
M - TRAVEL TOURIST SERVICE, Veli Dolac 15, HR-21432 Stomorska/Split, CROATIA
C29
T + 385 - 21 - 348259, EM info@m-tts.com
http://www.m-tts.com, www.m-travelonline.com
Contact: Marino J. Martinov - CEO
MARI - TOURS, K. Tomislava bb, HR-51250 Novi Vinodolski, CROATIA
C30
T + 385 - 51 - 792134, EM mari-tours@ri.t-com.hr
http://www.maritours.com
Contact: Marinko Bursač - Director
P & M TURIST AGENCY, Stjepana Radića 33, HR-23249 Zagreb, CROATIA
C31
T + 385 - 23 - 692054, EM pmdoo@inet.hr
http://www.pm-povljana.hr
Contact: Franjo Pogorilić, Miljenko Pogorilić
PAG TOURS, Zagrebačka 12, HR-23250 Pag, CROATIA
C32
T + 385 - 23 - 646722, EM info@pagtours.hr
http://www.pagtours.hr
Contact: Marin Fabijanić - Director
PLAVI HORIZONT, Poljička cesta 31, HR-21310 Omiš-Duće, CROATIA
C33
T + 385 - 21 - 735370, EM info@plavi-horizont.hr
http://www.plavi-horizont.hr
Contact: Stipe Rejo - Manager
R - TRAVEL / ŠUCO-TOURS, Vladimira Nazora 1, HR-21330 Gradac, CROATIA
C34
T + 385 - 91 - 5142756, EM rtravel@net.hr
http://www.suco-tours.com
Contact: Ante Rubić - Owner
RADEŠKO GRUPA, Put Barbamaškova 11a, HR-21400 Supetar, CROATIA
C35
T + 385 - 21 - 756694, EM radesko@radesko.com
http://www.radesko.com
Contact: Grgo Caglević - Manager, Maria Caglević - Director
RUŽMARIN TOURIST AGENCY, Put skalica 5, HR-21310 Omiš, CROATIA
T + 385 - 21 - 756656, EM dunja.lucic@ruzmarin.hr, nedjeljko.fistonic@ruzmarin.hr
http://www.ruzmarin.hr
Contact: Nedjeljko Fistonić - CEO, Dunja Lučić - Sales Manager
C36
62
MADI Travel Market 2012
SANI TOURS, Jurja Dalmatinca 1a, HR-23210 Biograd na moru, CROATIA
C37
T + 385 - 23 - 384261, EM cancar@gmx.at
http://www.sani-tours.com
Contact: Anto Čančar - Owner, Ivana Pavlović - Manager
SOLARIS HOTELS RESORT, Hoteli Solaris 86, HR-22000 Šibenik, CROATIA
C38
T + 385 - 22 - 361012, EM regina.bozucanina@solaris.hr, vedran.kopacevic@solaris.hr
http://www.solaris.hr
Contact: Regina Bozucanin - Contracting Manager, Vedran Kopacevic - Hotel Director
SUNTURIST, S. S. Kranjčevića bb, HR-53291 Novalja, CROATIA
C39
T + 385 - 53 - 661211, EM sunturist@gs.t-com.hr, vesna.skunca@sunturist.com
http://www.sunturist.com
Contact: Zlatko Škunca - Director, Vesna Škunca - Manager
ŠILOTURIST - TURIST AGENCY, Na vodici 2, HR-51515 Šilo, CROATIA
C40
T + 385 - 98 - 211630, EM siloturist@ri.t-com.hr
http://www.siloturist.com
Contact: Dragan Brnić - Owner
TRAVELANA, Andrije Medulića 8, HR-51000 Rijeka, CROATIA
C41
T + 385 - 51 - 212780, EM travelana@ri.t-com.hr, milan@travelana.hr
http://www.travelana.hr
Contact: Ana Predovan Brkarić - Director, Milan Rukavina - Sales Manager
TURISTICKÉ SDRUŽENÍ MĚSTA POVLJANA, Stjepana Radića 20, HR-23249 Povljana, CROATIA
C31
T + 385 - 23 - 692003, EM tz-povljana@zd.t-com.hr
http://www.tz-povljana.hr
Contact: Ivo Pogorilić - Chairman
VALAMAR HOTELS & RESORTS, Miramarska 24, HR-10000 Zagreb, CROATIA
C42
T + 385 - 1 - 6312777, EM info@valamar.com, andrea.trifoni@valamar.com
http://www.valamar.com
Contact: Andrea Trifoni - Leisure Sales Manager
ZGH - VLADIMIR NAZOR, Maksimirska 51, HR-10000 Zagreb, CROATIA
T + 385 - 1 - 6421916, EM petra.peros@zgh.hr, katija.topichajcic@zgh.hr
http://www.nazor.hr
Contact: Katija Topić Hajčić - Sales, Petra Peroš - Sales & Marketing Manager
C43
MADI Travel Market 2012
63
POZNÁMKY – NOTES
64
MADI Travel Market 2012
MAĎARSKÝ WORKSHOP
úterý 30. října 2012
15:15 – 18:00 hodin
Vstupní hala, Konferenční sál 1
5. ročník prezentace maďarského cestovního ruchu
HUNGARIAN WORKSHOP
Tuesday – October 30th, 2012
3:15 p.m. – 6:00 p.m.
Entrance Hall, Conference Hall 1
5th Presentation of Tourism Product of Hungary
WWW.MADARSKO.CZ
WWW.MADARSKO-ZAJEZDY.CZ
VSTUPNÍ HALA
ENTRANCE HALL
KONFERENČNÍ SÁL 1
CONFERENCE HALL 1
VELETRŽNÍ HALA
EXHIBITION HALL
MADI Travel Market 2012
ACHAT HOTELS DEUTSCHLAND, Untere Hauptstrasse 11, D-68766 Hockenheim, GERMANY
65
H1
T + 49 - 6 - 20520490, F + 49 - 6 - 205204949, EM frank.eckert@achat-hotels.com, Contact: Frank Eckert
Hotelový řetězec 3 a 4 hvězdičkových hotelů v Německu, Rakousku a Maďarsku. • German hotel group with 27 hotels in the 3* and 4* category
in Germany, Austria and Hungary. It was founded in 1991 and has been successful for more than 20 years. The hotels are conveniently located
near tourist attractions as well as economic and cultural centers. They are impressive with modern furniture and comfortable rooms. Individuals,
businesses, and leisure travelers are our largest customer base, groups also are welcome. • http://www.achat-hotels.com
AKTIV TOURS, Nagymezö utca 54-56, H-1065 Budapest, HUNGARY
H2
T + 36 - 1 - 2146262, F + 36 - 1 - 2146260, EM aktivtours@aktivtours.hu, Contact: Zsófia Káldi
Vysoká kvalita služeb za velmi příznivou cenu - zkušení zaměstnanci, odborné programy, tematické výlety, team-building, konference ad.
Hungarian leading incoming agency, operating since 1990, offers high quality services at a very competitive prices. Professional programs, thematic tours, incentive journeys, conferences and events. Our main goal is to provide our partners the best services and to make
their visit an “once in a lifetime” experience. • http://www.aktivtours.hu
BARANYA HOTEL, Bajcsy Zs. utca 5-7, H-7815 Harkány, HUNGARY
H3
T + 36 - 72 - 480245, F + 36 - 72 - 480160, EM info@baranyahotel.hu
Harkány leží na jihu Maďarska a jeho lázně jsou dobře známé. Baranya hotel má hlavní vchod přímo do lázní Harkány a nabízí různé typy ubytování. • Harkany is situated in the southern corner of Hungary with Mediterranean climate and well-known for it’s medicinal water + spa.
The town is located in the Villany wine region, 25 km away from the area’s cultural center, Pécs. Baranya Hotel is facing the main entrance
of the spa of Harkany. We offer different types of accommodation. • http://www.baranyahotel.hu
CORVUS HOTEL BÜK, Termál krt. 24, H-9740 Bükfürdö, HUNGARY
H4
T + 36 - 94 - 558028, F + 36 - 94 - 558027, EM info@corvushotelbuk.hu, Contact: Krisztán Iszak
Náš hotel je rodinného charakteru s příjemnou náladou a s přátelským nádechem domova, ideální pro hosty toužící po oddechu a léčení. Nachází
se 110 m od lázní Bük.
Corvus Hotel Bük is located 110 meters from the spa of Buk. Our hotel has a family character and atmosphere.
http://www.corvushotelbuk.hu
FANOS, TERMÁL HOTEL AQUA, Kígyó utca 1, H-9200 Mosonmagyaróvár, HUNGARY
H5
T + 36 - 96 - 579168, F + 36 - 96 - 579169, EM aquahotel@t-online.hu
3* hotel v srdci starého města. 59 dobře vybavených pokojů, wellness centrum, restaurace, vlastní lázně, sauny, dětský, zážitkový, venkovní
i kryté bazény nabízejí komfortní relaxaci. • This 3* Hotel located on the area of Thermal bath in the heart of old town. 59 well-equipped
rooms, therapeutic and wellness section, restaurant. The hotel’s own inner hot Spa, saunas, in addition child-, experience-, outdoor- and
covered pool guarantee comfort and unclouded relaxation to our guests. • http://www.tha.hu
HARKÁNYI GYÓGYFÜRDÖ, Kossuth Lajos utca 7, H-7815 Harkány, HUNGARY
H6
T + 36 - 72 - 480251, F + 36 - 72 - 480435, EM info@harkanyfurdo.hu, marketing@harkanyfurdo.hu
Léčivá voda v lázních Harkány má klíčovou roli v léčbě pohybových onemocnění, chronických gynekologických zánětů a psoriázy.
The health resort having a proud history at nearly 200 years thanks to its world fame to the medical water discovered in 1823. 90% at the
patients with locomotor disease suffer from degenerative pain in the joints and in backbone. The medical water of Harkány can be successfully applied in case of chronic gynaecological inflammations and psoriasis. • http://www.harkanyfurdo.hu
HARKÁNYI TURISZTIKAI EQYESÜLET, HARKÁNY TOURISM ASSOCIATION, Kossuth utca 7, H-7815 Harkány, HUNGARY
H7
T + 36 - 72 - 815910, F + 36 - 72 - 815910, EM harkany@harkanyturizmus.hu
Turistické sdružení Harkány navrhuje marketingové aktivity a informační služby města i jeho okolí. Pokud nás budete chtít navštívit, tak Vám rádi
poradíme s ubytováním i zábavou. • The Tourism association in Harkany proposes the marketing activities and the information services of
the town as well in its area. If you would like to visit us, we are available for you and can get any information and assistance you need
about accommodations or entertainment. • http://www.harkanyturizmus.hu
HOTEL CARBONA, Attila ut 1, H-8380 Hévíz, HUNGARY
H8
T + 36 - 83 - 501500, F + 36 - 83 - 340468, EM marketing@carbona.hu, Contact: Attila Sólyom
NaturMed Hotel Carbona 4* superior Hévíz - u nás naleznete vše pro příjemný odpočinek: lázně a wellness, tradiční léčebné procedury i přírodní
medicínu, thalasso, ayurvedu, masáže, koupele. • NaturMed Hotel Carbona 4* Superior is located in the center of Hévíz. Here you can find
everything you would possibly require for a pleasant, enjoyable, and relaxing stay: a spa and wellness area, traditional health therapies,
naturmedical therapies, thalasso, ayurveda, massages, baths, and herbal packs. • http://www.carbona.hu
HOTEL EURÓPA FIT, Jókai utca 3, H-8380 Hévíz, HUNGARY
H9
T + 36 - 83 - 501100, F + 36 - 83 - 501101, EM sales@europafit.hu, Contact: Gabriella Mesterházy
Užijte si wellness v našem 4* superior hotelu v Hévízu. • Enjoy the pleasures of wellness, the friendliness and flexibility of our staff and the variety of wellness and beauty services in our 4* superior hotel in the centre of Hévíz. Indoor and outdoor pools, Acapulco adventure bath for
families, finnish saunas, steam bath, herbarium and frigidarium. Taste the international and hungarian food and drink specialities. Music,
fitness and various animation programmes (not only for children) free of charge. • http://www.europafit.hu
66
MADI Travel Market 2012
HOTEL KAROS SPA, Alma utca 1, H-8749 Zalakaros, HUNGARY
H10
T + 36 - 93 - 542500, F + 36 - 93 - 542501, EM sales@karos-spa.hu
Hotel Karos Spa 4* je lázeňsko-rekreační a konferenční hotel, nabízí exkluzivní dvoulůžkové a rodinné pokoje a apartmány. Bazény mají téměř
1000 m2 vodní plochy. • HOTEL KAROS SPA 4* SUPERIOR in Zalakaros is a wellness-leisure and conference hotel - it offers variety of exceptional accommodations, including spa superior double and family rooms + suites. The pools have an almost 1000 m2 water surface.
Harmony Beauty Centre + Spa Health Care. Conference centre till 300 persons. • http://www.karos-spa.hu
HOTEL PIROSKA, Kossuth Lajos utca 60, H-9737 Bük, HUNGARY
H11
T + 36 - 94 - 558200, F + 36 - 94 - 359269, EM sales@hotelpiroska.hu, Contact: Viktória Nagy
Proslulý 4* lázeňský hotel Piroska s vlastním wellness a terapeutickým centrem ve městě Bük. Bük jsou druhé největší lázně v Maďarsku
s unikátní léčivou vodou. Hotel byl kompletně renovovaný v roce 2012 a je proslulý svojí rodinnou atmosférou.
4* wellnesshotel (92 rooms) with colorful wellness area, own therapy centre, varied wellness services and homely hospitality. Completely
renovated in 2012. • http://www.hotelpiroska.hu
HOTEL XAVIN, RESTAURANT + WELLNESS, Kossuth Lajos 43, H-7815 Harkány, HUNGARY
H12
T + 36 - 72 - 479399, F + 36 - 72 - 580158, EM xavin@xavin.hu, Contact: Végi János, Végi Jánosné
3* hotel Xavin a restaurant se nachází přímo u vchodu do lázní. • The 3* Xavin Hotel-Restaurant is located directly next to the entrance of the
spa. The exlusively equipped restaurant + Mediterranean garden during summertime. In the wellness area is one pool with floor jets, high
pressure neek massaging jets and a wawe generator. The massage bath with floor jets offers a great opportunity for those who would like
to relax. The Turkish-bath, Finnish sauna, massage for the local guests. • http://www.xavin.hu
HUNGARIAN TOURISM - WESTERN TRANSDANUBIA REGIONAL MARKETING BOARD, Új utca 4, H-9400 Sopron, HUNGARY
H13
T + 36 - 99 - 512594, F + 36 - 99 - 512598, EM rmisopron@itthon.hu, Contact: Istvan Tama, Zsuzsanna Haller
Vítejte v západním Zadunají, „regionu dodávajícím sílu“ v severozápadní části Maďarska. Můžete navštívit naše historická města, poznávat venkov na kole nebo pěšky, odpočívat v příjemných termálních koupelích nebo navštívit památky UNESCO. • Welcome to Western Transdanubia, “the
power-giving region,” located in the northwestern part of Hungary - you can visit our historical towns, explore the countryside by bike, go for
walks, relax in our pleasant thermal baths, or visit UNESCO World Heritage sites. • http://www.itthon.hu
HUNGUEST HOTELS, Vak Bottyán utca 75/A-C, H-1191 Budapest, HUNGARY
H14
T + 36 - 1 - 4819145, F + 36 - 1 - 4819101, EM marketing@hunguesthotels.hu, Contact: József Szabó, Monika Ézsiás
Jeden z největších středoevropských hotelových řetězců má 23 hotelů v kategorii 3-4*: lázně, hory a města v nejkrásnějších místech Maďarska.
Nabízíme rekreaci, fitness, wellness, konference a programy. • HUNGUEST HOTELS is one of the largest Central-European hotel-chains
which has 23 hotels in the 3-4* category. Spa, mountain and city hotels in Hungary’s most beautiful places. We provide recreation, fitness,
wellness, meeting facilities for travelling businessmen and a wide range of programmes. • http://www.hunguesthotels.com
KOMFORT HOTEL PLATÁN, Bartók Béla 15, H-7815 Harkány, HUNGARY
H15
T + 36 - 72 - 580800, F + 36 - 72 - 580808, EM info@hotelplatan.com, Contact: Zoltan Palotas
Klidný 3* hotel je vzdálen jen 400 m od léčebných lázní, má velkou restauraci s letní terasou, výtah, zrekonstruované pokoje s balkónem, lednicí
a českou televizí, restauraci s letní terasou a výbornou kuchyní. Pro individuály i skupiny. • Quiet 3* hotel just 400 m to the healing bath.
Large restaurant with summer terrace, elevator, remodeled rooms, balcony, refrigerator, Bohemian TV. Very resonable proces for groups
and individual too! Good kitchen in quiet enviroment! • http://www.hotelplatan.com
LÍDIA HOTEL, Kossuth Lajos utca 49, H-7815 Harkány, HUNGARY
H16
T + 36 - 72 - 479740, F + 36 - 72 - 580087, EM lidia@tenkes.net
3* wellness hotel, v provozu celoročně, 37 pokojů s podlahovým vytápěním a balkonem, restaurace a vlastní wellness a relax centrum.
3* Wellness hotel - open all year long, 37 comfortable rooms with floor heating and balcony. Restaurant with garden. In 2011 newly constructed wellness section provides active relaxation with a jacuzzi pool, a steam cabin, a finnish sauna, an infra-aroma sauna and a mini
gym for our guests, services such as body massage and medical pedicure and maniquire. • http://www.lidiahotel.hu
LOTUS THERME HOTEL & SPA, Lótuszvirág utca 1, H-8380 Hévíz, HUNGARY
H17
T + 36 - 83 - 500500, F + 36 - 83 - 500591, EM info@lotustherme.net
5* Lotus Therme Hotel & Spa, nejluxusnější wellness hotel v Hévízu nabízí nezapomenutelnou zkušenost. 5* hotel s 220 pokoji a 10 suites je
vstupní bránou k dokonalé relaxaci! • 5* Lotus Therme Hotel & Spa, the most exclusive wellness hotel of Hévíz awaits you with unforgettable experiences. The 5* hotel offering 222 rooms and 10 suites is a perfect destination for a relaxing gateway!
http://www.lotustherme.net
MAĎARSKÁ TURISTIKA, P.O.Box 552, 170 07 Praha 7, CZ
H18
EM info@madarsko.cz, Contact: Andras Sziranyi
Informační středisko pro cestovní ruch uvádí aktuální a užitečné informace na svých domovských stránkách: www.madarsko.cz a zájemcům
o Maďarsko ochotně poskytuje informační materiály a prospekty. Pro zájezdy a ubytování v Maďarsku provozujeme speciální stránky:
www.madarsko-zajezdy.cz. • Hungarian National Tourism Board - Information centre for tourism shows useful information on their homepage.
http://www.madarsko.cz, madarsko-zajezdy.cz
MADI Travel Market 2012
PARK INN BY RADISON SÁRVÁR, Vadkert u. 4, H-9600 Sárvár, HUNGARY
67
H19
T + 36 - 95 - 530106, F + 36 - 95 - 530101, EM info.sarvar@rezidorparkinn.com, Contact: Barbara Bolla, Petra Klencs
4* hotel - 223 pokojů včetně rodinných a suites. Hotel je přímo spojený se Sárvár Spa and Wellness Centre, které nabízí 5000 m2 bazénů a kompletní lázeňský servis - sauny, fitness a sport, beauty salon, lékařskou péči. • 4 * hotel in Sárvár with direct connection to Sárvár Spa and
Wellness Centre awaits the guests with 223 rooms - including family rooms and suites. The Spa offers a wide variety od services like
sauna world, medical + beauty treatments, fitness and sport, outdoor pools (5000 m2). • http://www.parkinn.com/hotel-sarvar
TECAMP, Bajcsy Zs. utca 6, H-7815 Harkány, HUNGARY
H20
T + 36 - 72 - 580965, F + 36 - 72 - 580964, EM reservation@campingharkany.hu, Contact: Eszter Puch
Nový Apartmentpark v centru města Harkány. • Apartmentpark was built in 2011, located in the center of Harkany, 300 m from the ThermalSpa.
We offer apartments, bungalows, tent and caravan places and youth hostels. 2bedroom-living room apartments (6 pax, 62 m2) + 1 bedroom-living room (4 pax, 55 m2) apartments. Each has a well-equipped kitchen + dining space, shower/bath, WC, terrace/balcony. Two of our groundfloor apartments have been adjusted for the disabled. • http://www.campingharkany.hu
THERMAL HOTEL HARKÁNY, Járó József utca 1, H-7815 Harkány, HUNGARY
H21
T + 36 - 72 - 580812, F + 36 - 72 - 580819, EM zoltan.papp@thermalhotelharkany.hu, Contact: Zoltán Papp
4* Thermal Hotel Harkány je lázeňský resort v jihozápadním Maďarsku. Nedaleko je město Pécs (evropské město kultury 2010) a vinařský region
Villány-Siklós. Hotel nabízí vlastní terapeutické služby, wellness a prvotřídní konferenční prostory. • 4* Thermal Hotel Harkány is a health
resort, situated in South-West Hungary, close to Pécs, cultural capital of Europe 2010 and to wine region of Villány-Siklós. Hotel owned
therapy services, wellness, best conference facilities. • http://www.thermalhotelharkany.hu
THERMAL HOTEL MOSONMAGYARÓVÁR, Kolbai str. 10, H-9200 Mosonmagyaróvár, HUNGARY
H22
T + 36 - 96 - 206871, F + 36 - 96 - 206872, EM info@thermal-movar.hu, Contact: Rita Deé, Helga Dubi
3* Superior hotel, lázně, medicínské centrum, konferenční prostory. • The most valuable treasure of Mosonmagyaróvár is the thermal water - one
of the five most efficient medicinal waters in Europe. Mosonmagyaróvár can easily be reached from the highways, airports and railway.
Our 3* Superior hotel offers a wide range of services in our cure department - medical examination, mud pack, inhaling, physiotherapy,
salt cave and pampering massages, dentist’s surgery. Conference rooms, beauty salon. • http://www.thermal-movar.hu
68
MADI Travel Market 2012
SLOVENSKÝ WORKSHOP
středa 31. října 2012
10:00 – 13:00 hodin
Veletržní hala, Workshopová hala
12. ročník prezentace slovenského cestovního ruchu
SLOVAK WORKSHOP
Wednesday – October 31st, 2012
10:00 a.m. – 1:00 p.m.
Exhibition Hall, Workshop Area
12th Presentation of Tourism Product of Slovakia
WWW.SLOVAKIA.TRAVEL
VSTUPNÍ HALA
ENTRANCE HALL
WORKSHOPY
WORKSHOP AREA
VELETRŽNÍ HALA
EXHIBITION HALL
MADI Travel Market 2012
69
S1
APHRODITE - SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE RAJECKÉ TEPLICE, Osloboditelov 131/4, SK-01313 Rajecké Teplice, SLOVAKIA
T + 421 - 41 - 5494256-7, F + 421 - 41 - 5493674, EM spa@spa.sk
Lázně Aphrodite patří k nejznámějším slovenským lázním. Nabízíme atraktivní wellness a léčebné pobyty. • Spa Aphrodite belongs to the
wellknown Slovak spas. The offer of attractive wellness and curative stays. • Http://www.spa.sk
S2
AQUACITY POPRAD, Športová 1397/1, SK-05801 Poprad, SLOVAKIA
T + 421 - 52 - 7851222, F + 421 - 52 - 7851220, EM recepcia@aquacity.sk, Contact: Silvia Nawratovitzová
Celoroční středisko v podhůří Vysokých Tater nabízí 13 relaxačních a termálních bazénů s více než 350 vodními atrakcemi. Hotely AquaCity
zajistí komfortní pobyt pro hosty s volným přístupem do všech zón aquaparku a saun včetně polopenze. • Http://www.aquacityresort.com
S3
BARDEJOVSKÉ KÚPELE, SK-08631 Bardejovské Kúpele, SLOVAKIA
T + 421 - 54 - 4774346, 4772101, F + 421 - 54 - 4723549, EM rezervacie@kupele-bj.sk, Contact: Miroslava Balonová, Katarína Milkovičová
Lázně Bardejov patří k nejkrásnejším na Slovensku. Nabízíme širokou škálu léčebných a relaxačních pobytů. Navštivte náš nový Wellness
Spa svět v hotelu Ozón a přesvědčte se i Vy, že jsme oázou zdraví, klidu a pohody. • Http://www.kupele-bj.sk
S4
CASCADA HOTELS & RESORTS, Bellova 696/2, SK-03101 Liptovský Mikuláš, SLOVAKIA
T + 421 - 911 897 009, 903 427 445, EM office@cascada.sk, Contact: Monika Tekelová, Jela Obžutová
Síť jedinečných hotelů a penzionů v nejpřitažlivějších regionech cestovního ruchu na Slovensku. Skvělé zážitky pro všechny! • Unique network of
hotels and resorts in the most attractive tourism regions in Slovakia. A great experience for you! • Http://www.cascada.sk
S5
CITY HOTEL BRATISLAVA, Seberiniho 9, SK-82103 Bratislava, SLOVAKIA
T + 421 - 2 - 20606100, F + 421 - 2 - 20606122, EM reception@cityhotels.sk, Contact: Mária Švábiková
City Hotel Bratislava nabízí 270 pokojů s více než 600 lůžky. • City Hotel Bratislava is situated in Bratislava. Hotel offers 270 refurnished rooms
with over 600 beds. The guests can use 9 conference and meeting rooms as well as a large parking lot. • Http://www.cityhotelbratislava.sk
S6
DREVENICE TERCHOVÁ, Vŕšky 2387, SK-01306 Terchová, SLOVAKIA
T + 421 - 905 385 175, EM kozackova@optimareal.sk, Contact: Zuzana Kozáčková, Andrea Stáreková
Stylové drevenice a penzion s hotelovými službami, vlastní Pivovar Vŕšky, top kuchyň, prostředí Národního parku plné atrakcí - dovolená se
zážitky! • Wooden cottage complex, top dishes, Brewery Vŕšky in most attractive tourist site. • Http://www.dreveniceterchova.sk
S7
GINO PARADISE BEŠEŇOVÁ, Bešeňová 136, SK-03483, SLOVAKIA
T + 421 - 44 - 4307708, F + 421 - 44 - 4307853, EM marketing@ginoparadise.sk, Contact: Lenka Teplická
Celoroční areál s geotermální a čirou vodou, s možností ubytování, stravování a wellnessu. Od prosince 2012 otevřeme adrenalinovou zónu
s tobogány, jejichž celková délka přesáhne 1 km, bazén s umělými vlnami a bazén s dětskými atrakcemi. • Http://www.ginoparadise.sk
S8
HEPEX SLOVAKIA, Rozmarínova 22, SK-94501 Komárno, SLOVAKIA
T + 421 - 35 - 7713149, F + 421 - 35 - 7713149, EM info@travelguide.sk, Contact: Vladimír Hronský
Databáze ubytovacích zařízení Slovenska na www.travelguide.sk + databáze maďarských lázní, wellness hotelů a ubytování na
www.wellnesstips.cz s možností rezervace. • Database of accommodation facilities in Slovakia on www.travelguide.sk. • Http://www.travelguide.sk
S9
HOLIDAY VILLAGE, Slnečné jazerá - sever, SK-90301 Senec, SLOVAKIA
T + 421 - 2 - 45915109, F + 421 - 2 - 45915109, EM ubytovanie@hv.sk, kovacs@hv.sk, Contact: Zoltán Kovács
Holiday Village - prázdninová vesnička - severní strana Slunečných jezer v Senci. 52 kompletně vybavených apartmánů, samostatná ložnice,
koupelna, kuchyň a společenská část, terasa; tenisový kurt, beachvolejbal, restaurace, dětské hříště, ohniště. • Http://www.hv.sk
HOREHRONIE REGIÓN, Mýto pod Ďumbierom 64, SK-97644, SLOVAKIA
S10
T + 421 - 904 633 622, EM gemzicky@horehronie.net, koziakova@horehronie.net, Contact: Milan Gemzický, Kristína Kožiaková
HOREHRONIE REGION - Ráj v Tatrách se širokou nabídkou sportovních a relaxačních aktivit. Jasná Nízké Tatry, Golf Rezort Gray Bear Tále,
Čiernohronská železnice, jeskyně. • Paradise in the Tatras with a wide range of sports and relaxation. • Http://www.horehronie.net
HOTEL BARÓNKA, ZÁTOKA, Mudrochova 2, SK-83527 Bratislava, SLOVAKIA
S11
T + 421 - 2 - 44872324, 44880157, F + 421 - 2 - 44885400, EM recepcia@hotelbaronka.sk, marketing@hotelbaronka.sk, Contact: Eva Horňáková
HOTEL BARÓNKA**** BRATISLAVA + HOTEL ZÁTOKA*** SENEC - Kontakt: Bc. Oroszová. Ubytování, stravování, kongresové prostory, svatby. •
Accommodation, congress, restaurant, wedding. • Http://www.hotelbaronka.sk, www.hotelzatoka.sk
HOTEL FLÓRA, 17. Novembra 14, SK-91451 Trenčianske Teplice, SLOVAKIA
S12
T + 421 - 32 - 6554555, F + 421 - 32 - 6552824, EM recepcia@hotelflora.sk, Contact: Katarína Pilková
Příjemný hotel s atraktivní polohou v centru lázeňského města. Bohatá nabídka léčebných a relaxačních procedur, oblíbené wellness centrum. •
Nice hotel in the center of the spa town. Therapeutic treatments and attractive wellness centre. • Http://www.hotelflora.sk
70
MADI Travel Market 2012
HOTEL FLÓRA DUDINCE, Kúpeľná 101, SK-96271 Dudince, SLOVAKIA
S13
T + 421 - 45 - 5583742-4, F + 421 - 45 - 5253300, EM recepcia.flora@mail.t-com.sk, Contact: Bohuslav Beňuch
Hotel leží v tichém a pěkném prostředí lázeňského areálu. Nabízí léčebně-rehabilitační, relaxační a rekreační pobyty. • Hotel FLÓRA is
situated in a peaceful and splendit spa area, and provides rest, relax, medical and auditorium stays. • Http://www.floradudince.sk
HOTEL KASKÁDY, Letecká 19, SK-96231 Sliač - Sielnica, SLOVAKIA
S14
T + 421 - 45 - 5300026, F + 421 - 45 - 5442883, EM rezervacie@hotelkaskady.sk, Contact: Alexandra Matulová
Wellness & Kongres resort Kaskády**** nabízí ubytování, gastro, kongresové prostory, rozsáhlé Spa & Medical Wellness, termální bazény,
masáže, první tradiční Ayurvédské koupele na Slovensku. • Http://www.hotelkaskady.sk
HOTEL ODEVÁK, Odborárska 15, SK-92101 Piešťany - Banka, SLOVAKIA
S15
T + 421 - 33 - 7974111, 914 102 457, F + 421 - 33 - 7974168, EM recepcia@hotel-odevak.sk, Contact: Jozef Poláček
*** Hotel v lázeňském městě má vlastní rehabilitační centrum a kongresové místnosti. Snídaně, večeře, bufetové stoly; pobytové balíčky,
léčebné pobyty, výhodné podmínky pro cestovní kanceláře. • Spa and wellness hotel. • Http://www.hotel-odevak.sk
HOTEL REPISKÁ, Demänovská dolina 31, SK-03101 Liptovský Mikuláš, SLOVAKIA
S16
T + 421 - 44 - 5567600, 918 777 024, EM repiska@repiska.sk, Contact: Denisa Okoličániová, Ľ. Štolovský, V. Furka
*** HOTEL REPISKÁ - ubytování, konference, středisko Jasná, jeskyně. • Demänovská Valley in the low Tatras, hiking. •
Http://www.repiska.sk
HOTELY PLUS, Bulharská 72, SK-82104 Bratislava, SLOVAKIA
S17
T + 421 - 903 215 100, F + 421 - 2 - 43293378, EM travel@hotely-plus.sk, Contact: Natália Maršalková
Hotel PLUS** v Bratislavě nabízí krátkodobé a dlouhodobé ubytování, restaurační i konferenční prostory a služby. • Hotel PLUS** in Bratislava
offers short and long accommodation, restaurant and conference facilities and services. • Http://www.hotelyplus.sk
JASNÁ - OBLASTNÁ ORGANIZÁCIA CESTOVNÉHO RUCHU, Demänovská dolina 258, SK-03101 Liptovský Mikuláš, SLOVAKIA
S18
T + 421 - 44 - 5591681, 915 783 322, EM oocr@jasna.sk, Contact: Petra Šuhajdová
JASNÁ - největší lyžařské středisko na Slovensku se nachází na severní a jižní straně masivu Chopek, na konci Demänovské doliny v Nízkých
Tatrách, známé i Demänovskou jeskyní Svobody a Demänovskou ledovou jeskyní. • Http://www.jasna.sk, www.demanovskadolina.info
KONTAKT WELLNESS HOTEL, Stará Lesná 180, SK-05952, SLOVAKIA
S19
T + 421 - 52 - 4468185, F + 421 - 52 - 4468184, EM recepcia@hotelkontakt.sk, Contact: Jana Fiľaková
Moderní wellness hotel je přímo pod štíty Vysokých Tater, obklopený nádhernou horskou přírodou. Vitální svět, 8 druhů saun, bazén, vířivky,
masáže, kosmetika, bowling, srubová koliba, víceúčelové venkovní hřiště, konferenční prostory. • Http://hotelkontakt.sk
KOŠICE - TURISMUS, Hlavná 59, SK-04001 Košice, SLOVAKIA
S42
T + 421 - 55 - 6998558, EM info@visitkosice.eu, Contact: Ivana Takácsová
Destinační společnost. Tématické pobyty, prohlídky města, výlety do okolí, návštevnický servis. Organizace konferencí. • Destination company.
Thematic stays, guided city tours, nearby trips, visitor service. Conference Organization. • Http://www.visitkosice.eu
KÚPELE DUDINCE, Kúpeľná 106, SK-96271 Dudince, SLOVAKIA
S20
T + 421 - 45 - 5504444, F + 421 - 45 - 5504877, EM rezervacie@kupeledudince.sk, Contact: Peter Justin, Slavomír Tokarčík
Léčivá dudinská minerální voda patří k nejvzácnějším na světě. Její složení umožňuje léčbu více onemocnění současně (pohybového aparátu,
neurologických onemocnění a onemocnění kardiovaskulárního aparátu). Lázeňské hotely Rubín a Smaragd. • Http://www.kupeledudince.sk
KÚPELE LÚČKY, SK-03482 Lúčky, SLOVAKIA
S21
T + 421 - 44 - 4375111, F + 421 - 44 - 4392370, EM kupele@kupele-lucky.sk, Contact: Slávka Medveďová
Termální lázně na Liptově jsou vhodné pro celou rodinu. Nabízíme různé druhy pobytů. K dispozici klientům je celoročně otevřený AQUA VITAL Park s léčivou termální minerální vodou vhodnou i na léčbu a prevenci osteoporózy. • Http://www.kupele-lucky.sk
KÚPELE SLIAČ, SK-96231 Sliač, SLOVAKIA
S22
T + 421 - 45 - 5442320, 5442321, 5442322, F + 421 - 45 - 5442949, EM sales@spa-sliac.sk, Contact: Norbert Longauer
Charakter přírodních léčivých vod podmiňuje indikační zaměření lázní Sliač na léčbu: I. Onkologická onemocnění (vázané k II. a XI.); II.
Onemocnění oběhového ústrojí; VII. Onemocnění pohybového ústrojí; XI. Ženské nemoci. • Http://www.spa-sliac.sk
KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY, Vyšné Ružbachy 48, SK-06502, SLOVAKIA
T + 421 - 52 - 4266111, 4266444, F + 421 - 52 - 4266560, EM ruzbachy@ruzbachy.sk, Contact: Martina Konrádyová
Vyšné Ružbachy mají mezi lázněmi mimořádné postavení. Léčivé prameny odjakživa uzdravují tělo a okolní příroda uklidňuje duši. Tradice
se opírají o moderní výdobytky a kvalitní komplexní služby. Dopřejte si chvíli léčivého odpočinku. • Http://www.ruzbachy.sk
S23
MADI Travel Market 2012
LÁZNĚ TRENČIANSKÉ TEPLICE, T. G. Masaryka 21, SK-91451 Trenčianské Teplice, SLOVAKIA
71
S24
T + 421 - 32 - 6514000, F + 421 - 32 - 6552960, EM obchod@slktn.sk, Contact: Andrej Puček, Alexandra Očkayová
Přírodní léčebné lázně, sirné termální prameny. Nabízí pobyty na různé indikace: pohybové ústrojí, gynekologická onemocnění, kožní
nemoci - psoriáza. Termální prameny od 36°C - 40°C, fango, rašelina, aj. • Http://www.kupele-teplice.sk
LIEČEBNÉ TERMÁLNE KÚPELE SKLENÉ TEPLICE, Sklené Teplice 100, SK-96603, SLOVAKIA
S25
T + 421 - 45 - 6771061, 905 413 297, F + 421 - 45 - 6771221, EM info@kupele-skleneteplice.sk, Contact: Ivana Marušková
Lázně zaměřené na léčení pohybového a nervového aparátu, s termální vodou s vysokým obsahem hořčíku a vápníku. Evropským
unikátem je Jeskynní parní lázeň, kde teplota termální vody dosahuje až 42°C. • Http://www.kupele-skleneteplice.sk
NESTVILLE PARK, Hniezdne 471, SK-06501, SLOVAKIA
S26
T + 421 - 52 - 4263615, F + 421 - 52 - 4263633, EM strela@bgv.sk, Contact: František Strela
Jsme expozice tradičních lidových řemesel - historie lihovarnictví a pěstování obilí na severním Spiši. Srdcem expozice je řezbářský sál
s největším vyřezávaným obrazem v Evropě, kde máte možnost ochutnat první slovenskou whisky. • Http://www.nestvillepark.sk
OBEC ĽUDOVEJ ARCHITEKTÚRY - ČIČMANY, Čičmany 269, SK-01315, SLOVAKIA
S27
T + 421 - 905 611 145, F + 421 - 041 - 5002284, EM penzionjavorina@gmail.com, Contact: Branislav Sisík
Nabízí malované drevenice, vyšívané kroje, lidovou tradici, ubytování a každodenní programy v duchu tradic. • Offer wooden painted,
embroidered folk costume, folk tradition, accommodation and daily programs in the spirit of tradition. • Http://www.penzionjavorina.sk
OBLASTNÁ ORGANIZÁCIA CESTOVNÉHO RUCHU SEVERNÝ SPIŠ - PIENINY, Obchodná 1, SK-06401 Stará Ľubovňa, SLOVAKIA
S28
T + 421 - 949 693 097, EM info@visitspis.sk, Contact: Aleš Solár, Erika Šalátová
Region severního Spiše a Pienin je známý nejčistším vzduchem na Slovensku, bohatou tradicí lázeňství, historií s oživlými tradicemi, splavem
Dunajce na goralských pltích na Pieninách a krásnou panenskou přírodou v předhůří Tater. • Http://www.visitspis.sk, www.visitpieniny.sk
PARKHOTEL NA BARAČKE, Baračka 89, SK-91451 Trenčianské Teplice, SLOVAKIA
S29
T + 421 - 32 - 6556868, F + 421 - 32 - 6551260, EM recepcia@parkhotelnabaracke.sk, Contact: Barbora Mihálechová
Komfortní 4* hotel v lázeňském městě Trenčianské Teplice situovaný v krásném přírodním prostředí s širokou nabídkou wellness, léčebných
a relaxačních pobytů a doplňkových služeb. • Http://www.parkhotelnabaracke.sk
PORAČ PARK RELAX & SPORT CENTRUM, Poráčska dolina, SK-05323 Porac, SLOVAKIA
S30
T + 421 - 53 - 4298797, F + 421 - 53 - 4298799, EM recepcia@poracpark.sk, Contact: Matus Zelený
Porac PARK nabízí sportovně-relaxační část (bazén, wellness, sportovní hala, bowling, bar) a ubytovací část (22 pokojů, kongresová místnost,
restaurace) a 6 srubových chatek, které vytvářejí komplex pro odpočinek v létě i v zimě ve Slovenském Ráji. • Http://www.poracpark.sk
PRVÁ PLTNÍCKA A RAFTINGOVÁ SPOLOČNOSŤ, SNP 86/69, SK-01324 Strečno, SLOVAKIA
S31
T + 421 - 907 196 999, EM prvapltnicka@strecno.sk, Contact: Vladimír Melo
Plavba na plti strenčianskou úžinou. Prožijte za hodinu plavby pocity předků. 7kilometrovou plavbou pod hrady Strečno a Starhrad, okolo
nejznámějších pltnických překážek - skály Margita a Besná v průsmyku Váhu pohořím Malé Fatry. • Http://www.plte.strecno.sk
SATUR TRAVEL, Miletičova 1, SK-82472 Bratislava, SLOVAKIA
S32
T + 421 - 2 - 50113605, F + 421 - 2 - 50113701, EM krizova@ba.satur.sk, Contact: Mária Křížová, Danka Gallée
Najvětší cestovní kancelář na Slovensku s kompletní nabídkou služeb cestovního ruchu. • The greatest touroperator in Slovakia with complete
offer tourist services. • Http://www.satur.sk
SLOVENSKÁ AGENTÚRA PRE CESTOVNÝ RUCH, ZAHRANIČNÉ ZASTÚPENIE V ČR, Jilská 16, 110 00 Praha 1, CZ
S33
T + 420 - 224 946 082, 776 765 477, F + 420 - 224 946 082, EM sacrpraha@seznam.cz, Contact: Klára Badinková
Slovenská agentúra pre cestovný ruch vykonává marketing cestovního ruchu na celostátní úrovni, poskytuje informace o možnostech cestovního
ruchu na Slovensku a propaguje Slovensko jako cílovou destinaci cestovního ruchu. • Http://www.slovakia.travel, www.sacr.sk
SLOVENSKÁ PLAVBA A PRÍSTAVY, LODNÁ OSOBNÁ DOPRAVA, Fajnorovo nábrežie 2, SK-81102 Bratislava, SLOVAKIA
S34
T + 421 - 2 - 52932226, F + 421 - 2 - 52932231, EM travel@lod.sk, Contact: Katarina Podhorova, Katarina Sobotova
SPaP - Lodní osobní doprava. • LOD - Passenger Shipping. Operator of passenger shipping on river Danube between Vienna, Bratislava by fast
hydrofoil ferry. Sightseeing cruises, boat charter and catering, guided tours of Bratislava. • Http://www.lod.sk
SOREA - HOTELOVÁ SPOLOČNOSŤ, Odborárske nám. 3, SK-81570 Bratislava, SLOVAKIA
T + 421 - 2 - 50239173, F + 421 - 2 - 55565806, EM marketing@sorea.sk, Contact: Hana Žiarovská
Hotely SOREA - Vysoké a Nízke Tatry, Spiš, Piešťany, Bratislava, Wellness & Termál & AQUA pobyty, víkend & senior, kongres. • Hotels SOREA
- High and Low Tatras, Spiš, Piestany, Bratislava, Wellness & Thermal & Aqua stays, Weekend & Senior, congress. • Http://www.sorea.sk
S35
72
MADI Travel Market 2012
SPA LIFE, Osloboditeľov 90, SK-01313 Rajecké Teplice, SLOVAKIA
S36
T + 421 - 917 102 079, F + 421 - 41 - 5494057, EM info@spa-life.sk, Contact: Mária Česnek Majerová
Cestovní agentura nabízí ubytování, wellness pobyty, školní pobyty, dětské animační programy v lázních Rajecké Teplice. • The touroperator
with complete offer of tourist services in the spa Rajecke Teplice. The offer of wellness stays. • Http://www.hotelencian.com, www.spalife.sk
TATRANSKÉ KÚPELE LUČIVNÁ, Lučivná 290, SK-05931, SLOVAKIA
S37
T + 421 - 52 - 4314511, F + 421 - 52 - 4314526, EM tkl@tkl.sk, Contact: Kamil Janček
Největší a nejmodernější výlučně dětské klimatické lázně na Slovensku. • The largest and the most modern sole child climatic spa in
Slovakia. • Http://www.kupelelucivna.sk
TRNAVA TOURISM, Hlavná 5, SK-91701 Trnava, SLOVAKIA
S38
T + 421 - 33 - 3236440, EM marketing@trnavatourism.sk, info@trnavatourism.sk, Contact: Peter Kolišťanik, Lucia Ostrovská
TIRNAVIA - nová slovenská destinace cestovního ruchu - nejstarší slovenské královské město Trnava, Malý Řím, významné centrum duchovního,
kulturního života, vzdělanosti, řemesel a obchodu, s náhrdelníkem vinařských obcí v podhůří Malých Karpat. • Http://www.trnavatourism.sk
TURISTICKO - INFORMAČNÁ KANCELÁRIA DETVA, M. R. Štefánika 3214/2E, SK-96212 Detva, SLOVAKIA
S39
T + 421 - 45 - 5459087, F + 421 - 45 - 5459091, EM tikdetva@tikdetva.sk, Contact: Denisa Pavlechová
Info o městě, ubytování, dopravě, akcích a službách cestovního ruchu, turistických atrakcích, zámcích, muzeích, festivalech, folklóru a tradici.
Kouzlo Podpolania, průvodcovské služby, agroturistika, cykloturistika, zimní sporty a tradiční kuchyně. • Http://www.tikdetva.sk
VRÁTNA FREE TIME ZONE, Starý dvor, SK-01306 Terchová, SLOVAKIA
S40
T + 421 - 903 266 231, EM infocentrum@vratna.sk, Contact: Porubčanská Ľudmila, Hermanová Jana
Vrátna dolina je jedna z nejkrásnějších oblastí Slovenska, a to nejen díky své nádherné přírodě, ale i díky možnostem, které v každém ročním
období nabízí. • Http://www.vratna.sk
WALDTOUR, Námestie SNP 5, SK-03601 Martin, SLOVAKIA
S41
T + 421 - 43 - 4223788, F + 421 - 43 - 4301517, EM waldtour@waldtour.sk, Contact: Dagmar Hegerova, Janka Mikušáková
Waldtour nabízí pobyty po celém Slovensku, ale především v krásném regionu Turiec. Tréninkové tábory pro sportovce, specializované pobyty
s programem a průvodce – wellness, poznávací a kulturní programy pro dospělé, rodiny a skupiny • Http://www.waldtour.sk
VYSTAVOVATELSKÉ OBORY
EXHIBITORS’ PROFILES
®
MADI TRAVEL MARKET
74
MADI Travel Market 2012
PŘEHLED DESTINACÍ A OBORŮ
OVERVIEW OF DESTINATIONS AND SPECIALIZATIONS
DESTINACE (od strany 75)
DESTINATIONS (from page 75)
Česká republika: incoming a služby pro incoming
Česká republika: domácí cestovní ruch
Celý svět
Evropa a Středomoří
Severní Evropa (Skandinávie, Island, Dánsko)
Velká Británie a Irsko
Benelux
Německo, Rakousko, Švýcarsko
Francie
Španělsko, Portugalsko, Andorra
Itálie, San Marino
Chorvatsko, Slovinsko, Srbsko, Černá Hora, Bosna a Hercegovina,
Makedonie, Albánie
Bulharsko, Rumunsko
Řecko, Kypr
Turecko
Polsko, Pobaltské státy
Maďarsko
Slovensko
Rusko a státy SNS
Tunisko, Malta, Maroko
Egypt, Blízký a Střední Východ (Izrael, státy Perského zálivu)
Severní a Jižní Amerika, Karibská oblast
Afrika
Asia, ostrovy v Indickém oceánu
Indonesie, Austrálie, ostrovy v Tichém oceánu
Czech Republic: incoming and services for incoming
Czech Republic: domestic tourism
Worldwide
Europe and Mediterranean countries
Northern Europe (Scandinavia, Island, Denmark)
United Kingdom and Ireland
Benelux
Germany, Austria, Switzerland
France
Spain, Portugal, Andorra
Italy, San Marino
Croatia, Slovenia, Serbia, Montenegro, Bosnia & Herzegovina,
Macedonia, Albania
Bulgaria, Romania
Greece, Cyprus
Turkey
Poland, Baltic countries
Hungary
Slovakia
Russia and countries of former USSR
Tunisia, Malta, Morocco
Egypt, Near and Middle East (Israel, the Gulf)
North and South America, Caribbean area
Africa
Asia & islands in the Indian Ocean
Indonesia, Australia & islands in the Pacific Region
OBORY ČINNOSTI (od strany 79)
FIELDS OF ACTIVITY (from page 79)
Cestovní kanceláře
Cestovní agentury
Ubytování a ubytovací řetězce
Stravování + catering, zážitková gastronomie
Letecká doprava a chartery
Železniční doprava
Autobusová doprava
Lodní doprava a trajekty, pronájem jachet
Rent-a-car
Lázně, fitness, wellness, zdravotní turistika
Lyžování, zimní aktivity
Outdoor, sportovní turistika, eko- a agroturistika, golf
Jazykové kursy, au-pair pobyty
Dětská, mládežnická, školní turistika, kurzy, výlety a tábory
Kongresy a incentivy, obchodní turistika + služební cesty
Turistické atrakce a programy – hrady, zámky, muzea, jeskyně, přírodní
zajímavosti, divadla, koncerty, muzikály, festivaly, folklór, poznávací
turistika a průvodcovské služby
Rezervační a informační systémy, software, internet
Pojištění, asistenční a finanční služby
Národní centrály, národní asociace
Kraje, turistické regiony, regionální sdružení a nadace, města, infocentra
Odborná média, profesní vzdělávání
Ostatní (literatura, suvenýry, propagace, marketing, půjčovny potřeb
pro volný čas, ...)
Tour operators
Travel agents
Accommodation of all categories and hotel chains
Boarding + catering, experience gastronomy
Airlines, charter flight
Train transport
Bus transport
Cruises and ferries, yacht charter
Rent-a-car
Spas, fitness, wellness, health tourism
Skiing, snow & winter activities
Outdoor activities, ecotourism, agrotourism, sports, golf
Language courses, au-pair stays
School groups, children programmes, youth camps
Congress and incentive tourism, business travel
Tourism attractions, muzeums, theatres, musicals, natural parks,
educational tourism, guides
Reservation and information systems, software, internet
Travel insurance, assistance and financial services
National tourist authorities (boards), national and international associations
Regional tourist authorities & promotion, cities, infocentres
Specialized media, professional education
Other travel related services (travel literature, souvenirs, marketing services,
promotion, sport and outdoor equipment etc.)
MADI Travel Market 2012
75
DESTINACE • DESTINATIONS
420 BOHEMIA HOTEL CLUB & GOLF, Liberec, CZ
Česká republika: incoming
a služby pro incoming
Czech Republic: incoming
and services for incoming
420 CENTRUM BABYLON, Liberec, CZ
006 ČVUT V PRAZE - SPRÁVA ÚČELOVÝCH
ZAŘÍZENÍ, Praha 6, CZ
318 HOTEL OLYMPIK, Praha 8, CZ
306 TRAVEL WAYS INTERNATIONAL, Kathmandu,
NEPAL
224 UNION POJIŠŤOVNA, Praha 2, CZ
220 VIAJES DE GALA TOURS, Mexico city,
MEXICO
308 VYKUPTO.CZ, Brno, CZ
052 ADRIA DATABANKA, Brno, CZ
318 HOTEL OLYMPIK ARTEMIS, Praha 8, CZ
309 AGENTURA MADI, Praha 3, CZ
318 HOTEL OLYMPIK TRISTAR, Praha 8, CZ
315 AGL TRAVEL CK, Praha 1, CZ
376 IDEA TOUR, Pardubice, CZ
060 AMERICA TOURS, Liberec, CZ
369 JANETA CK, Písek, CZ
Evropa a Středomoří
025 ASOCIACE PRŮVODCŮ ČR, Praha 2, CZ
377 LÁZNĚ LUHAČOVICE, Luhačovice, CZ
050 ATIS CK, Bruntál, CZ
168 LUDOR CK, Strážnice, CZ
Europe and
Mediterranean countries
309 AURA PRAGUE CA, Praha 4, CZ
316 MACEK COACH, Praha 10, CZ
315 AGL TRAVEL CK, Praha 1, CZ
166 B&K TOUR CK, Hradec Králové, CZ
221 MĚSTO BENEŠOV, Benešov, CZ
058 ANDANTE CK, Písek, CZ
176 BLUECITY.CZ, Ostrava, CZ
317 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3, Praha 3, CZ
266 ANTLOVÁ - IBIS CK, CA, Brno, CZ
420 BOHEMIA HOTEL CLUB & GOLF, Liberec, CZ
008 MULTIMA, Praha 10, CZ
050 ATIS CK, Bruntál, CZ
420 CENTRUM BABYLON, Liberec, CZ
309 PRAGUE PLUS CA, Praha 3, CZ
115 CONTI CK, Praha 1, CZ
006 ČVUT V PRAZE - SPRÁVA ÚČELOVÝCH
ZAŘÍZENÍ, Praha 6, CZ
117 REKREA OSTRAVA DCK, Ostrava, CZ
207 ČESKÉ KORMIDLO CK, Brno, CZ
051 SDOVOLENÁ.CZ, SEZNAM.CZ, Praha 5, CZ
278 ČSAD TIŠNOV - TRAVEL CLUB CK, Brno, CZ
307 TIM - TOURIST INFORMATION MAGAZINE,
Praha 2, CZ
022,376 DELFÍN TRAVEL CK, Praha 9, CZ
318 HOTEL OLYMPIK ARTEMIS, Praha 8, CZ
318 HOTEL OLYMPIK TRISTAR, Praha 8, CZ
179 TIPATOUR ZÁJEZDY, Třebíč, CZ
367 IDEALTOUR PRAHA CK, Praha 9, CZ
H6 HARKÁNYI GYÓGYFÜRDÖ, Harkány, H
379 KOMPAS PRAHA CK, Praha 1, CZ
317 TYRKYS, ŠKOLA KULTURY PODNIKÁNÍ
V CESTOVNÍM RUCHU, Praha 2, CZ
377 LÁZNĚ LUHAČOVICE, Luhačovice, CZ
308 VYKUPTO.CZ, Brno, CZ
004,H14 HUNGUEST HOTELS, Budapest, H
316 MACEK COACH, Praha 10, CZ
368 ZÁMECKÝ RESORT DĚTENICE, Praha 10, CZ
276 IC TOUR, Uherské Hradiště, CZ
318 HOTEL OLYMPIK, Praha 8, CZ
023 ZOAR TOURS AND SAFARIS, Nairobi, KENYA
012 DISCOVER THE WORLD MARKETING,
Praha 7, CZ
H11 HOTEL PIROSKA, Bük, H
367 IDEALTOUR PRAHA CK, Praha 9, CZ
221 MĚSTO BENEŠOV, Benešov, CZ
317 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3, Praha 3, CZ
Celý svět
008 MULTIMA, Praha 10, CZ
Worldwide
055 INVIA.CZ, Praha 1, CZ
369 JANETA CK, Písek, CZ
168 LUDOR CK, Strážnice, CZ
318 OLYMPIK HOLDING – ITA (INCENTIVE
TRAVEL AGENCY), Praha 8, CZ
015 ANCHOICE CZ, Liberec 1, CZ
266 NATOUR CK, Brno, CZ
309 PRAGUE PLUS CA, Praha 3, CZ
266 ANTLOVÁ - IBIS CK, CA, Brno, CZ
341 NECKERMANN CK, Praha 7, CZ
244 QUALITY TOURS, Praha 1, CZ
105 DATOUR CK, Hradec Králové, CZ
V01 NEV-DAMA CK, Praha 4, CZ
167 QUICKTOUR, České Budějovice, CZ
012 DISCOVER THE WORLD MARKETING,
Praha 7, CZ
010 OSVĚTA HOŘOVICE CK, Hořovice, CZ
140 ESO TRAVEL CK, Praha 7, CZ
106 POZNÁNÍ CK - JIŘÍ ERBEN, Pardubice, CZ
055 INVIA.CZ, Praha 1, CZ
267 PUNTA TOUR, Podgora, HR
012 LAN AIRLINES, Praha 7, CZ
244 QUALITY TOURS, Praha 1, CZ
220 MEXICO TOURISM BOARD, Frankfurt, D
167 QUICKTOUR, České Budějovice, CZ
008 MULTIMA, Praha 10, CZ
H20 TECAMP, Harkány, H
266 NATOUR CK, Brno, CZ
H21 THERMAL HOTEL HARKÁNY, Harkány, H
106 OPEN TRAVEL NETWORK, CESTOVÁNÍ.CZ,
Praha 5, CZ
120 VICTORIA CK, Brno, CZ
317 TYRKYS, ŠKOLA KULTURY PODNIKÁNÍ
V CESTOVNÍM RUCHU, Praha 2, CZ
368 ZÁMECKÝ RESORT DĚTENICE, Praha 10, CZ
Česká republika:
domácí cestovní ruch
Czech Republic:
domestic tourism
277 PETRA TOUR CK, České Budějovice, CZ
108 VÍTKOVICE TOURS, Ostrava-Vítkovice, CZ
052 ADRIA DATABANKA, Brno, CZ
106 POZNÁNÍ CK - JIŘÍ ERBEN, Pardubice, CZ
309 AGENTURA MADI, Praha 3, CZ
025 ASOCIACE PRŮVODCŮ ČR, Praha 2, CZ
023 PRIMA VERA TOURS SAFARIS AND TRAVEL,
Nairobi, KENYA
050 ATIS CK, Bruntál, CZ
059 RADIO GUIDE, St. Petersburg, RUSSIA
309 AURA PRAGUE CA, Praha 4, CZ
S32 SATUR TRAVEL, Bratislava, SK
166 B&K TOUR CK, Hradec Králové, CZ
051 SDOVOLENÁ.CZ, SEZNAM.CZ, Praha 5, CZ
Northern Europe
(Scandinavia, Island, Denmark)
176 BLUECITY.CZ, Ostrava, CZ
009 TRAVEL SERVICE, Praha 6, CZ
115 CONTI CK, Praha 1, CZ
Severní Evropa
(Skandinávie, Island, Dánsko)
76
278 ČSAD TIŠNOV - TRAVEL CLUB CK, Brno, CZ
341 DFDS SEAWAYS, Copenhagen, DÁNSKO
367 IDEALTOUR PRAHA CK, Praha 9, CZ
217 KO-TOUR CK, Polička, CZ
MADI Travel Market 2012
242 RAKOUSKÁ NÁRODNÍ TURISTICKÁ
CENTRÁLA - ÖSTERREICH WERBUNG,
Praha 1, CZ
179 TIPATOUR ZÁJEZDY, Třebíč, CZ
120 VICTORIA CK, Brno, CZ
207 ČESKÉ KORMIDLO CK, Brno, CZ
278 ČSAD TIŠNOV - TRAVEL CLUB CK, Brno, CZ
341 DFDS SEAWAYS, Copenhagen, DÁNSKO
367 IDEALTOUR PRAHA CK, Praha 9, CZ
217 KO-TOUR CK, Polička, CZ
V02 KRISTOF, Liberec, CZ
266 NATOUR CK, Brno, CZ
106 POZNÁNÍ CK - JIŘÍ ERBEN, Pardubice, CZ
054 BIEN VIVRE HOTELS, Cavalese, I
215 CICALA AGENZIA VIAGGI, Praha 4, CZ
022,376 DELFÍN TRAVEL CK, Praha 9, CZ
106 POZNÁNÍ CK - JIŘÍ ERBEN, Pardubice, CZ
United Kingdom and Ireland
166 B&K TOUR CK, Hradec Králové, CZ
207 ČESKÉ KORMIDLO CK, Brno, CZ
266 NATOUR CK, Brno, CZ
Velká Británie a Irsko
178 AZZURRO TOUR OPERATOR, Brno, CZ
Francie
400 EURIALO VIAGGI, Siracusa, I
France
320 FEDE CK, Praha 1, CZ
266 ANTLOVÁ - IBIS CK, CA, Brno, CZ
169 CAMPING ILES D´OR, Giens, F
115 CONTI CK, Praha 1, CZ
207 ČESKÉ KORMIDLO CK, Brno, CZ
278 ČSAD TIŠNOV - TRAVEL CLUB CK, Brno, CZ
366 HPLUS GRUPPENREISEN, Wiesbaden, D
276 IC TOUR, Uherské Hradiště, CZ
367 IDEALTOUR PRAHA CK, Praha 9, CZ
V02 KRISTOF, Liberec, CZ
400 GUKAN VIAGGI E TURISMO, Cefalu, I
376 IDEA TOUR, Pardubice, CZ
367 IDEALTOUR PRAHA CK, Praha 9, CZ
107 ITALIAMIA CK, Praha 8, CZ
378 ITALMARE CK, Nitra, SK
369 JANETA CK, Písek, CZ
217 KO-TOUR CK, Polička, CZ
305 LOSTAR VIAGGI, Forio, I
168 LUDOR CK, Strážnice, CZ
169 MGS TOURS, Les Adrets de l´Esterel, F
366 MICHELANGELO INTERNATIONAL TRAVEL,
Riva del Garda, I
266 NATOUR CK, Brno, CZ
V01 NEV-DAMA CK, Praha 4, CZ
Benelux
V01 NEV-DAMA CK, Praha 4, CZ
010 OSVĚTA HOŘOVICE CK, Hořovice, CZ
115 CONTI CK, Praha 1, CZ
106 POZNÁNÍ CK - JIŘÍ ERBEN, Pardubice, CZ
277 PETRA TOUR CK, České Budějovice, CZ
278 ČSAD TIŠNOV - TRAVEL CLUB CK, Brno, CZ
120 VICTORIA CK, Brno, CZ
400 PIN E PON TRAVEL, Monreale, I
366 HPLUS GRUPPENREISEN, Wiesbaden, D
367 IDEALTOUR PRAHA CK, Praha 9, CZ
266 NATOUR CK, Brno, CZ
010 OSVĚTA HOŘOVICE CK, Hořovice, CZ
106 POZNÁNÍ CK - JIŘÍ ERBEN, Pardubice, CZ
167 QUICKTOUR, České Budějovice, CZ
Německo, Rakousko, Švýcarsko
321 PRIMA TOUR, Dogana, SAN MARINO
Španělsko. Portugalsko,
Andorra
167 QUICKTOUR, České Budějovice, CZ
Spain, Portugal, Andorra
400 SICILIA DEPARTMENT REGIONAL TURISMO,
Palermo, I
278 ČSAD TIŠNOV - TRAVEL CLUB CK, Brno, CZ
022,376 DELFÍN TRAVEL CK, Praha 9, CZ
002 SKIRAMA DOLOMITI ADAMELLO BRENTA,
Malé, I
320 FEDE CK, Praha 1, CZ
268 SKY TOURS, Lido Di Jesolo-Venice, I
376 IDEA TOUR, Pardubice, CZ
177 SOL NOSTRUM TOURIST ITALY, Tagliata di
Cervia, I
117 REKREA OSTRAVA DCK, Ostrava, CZ
Germany, Austria, Switzerland
367 IDEALTOUR PRAHA CK, Praha 9, CZ
315 AGL TRAVEL CK, Praha 1, CZ
055 INVIA.CZ, Praha 1, CZ
340 SUPERADRIA - TOUR OPERATOR, Bibione Venezia, I
004,H1 ACHAT HOTELS DEUTSCHLAND,
Hockenheim, D
369 JANETA CK, Písek, CZ
120 VICTORIA CK, Brno, CZ
217 KO-TOUR CK, Polička, CZ
308 VYKUPTO.CZ, Brno, CZ
168 LUDOR CK, Strážnice, CZ
205 WWT ITALIA, Pesaro, I
050 ATIS CK, Bruntál, CZ
115 CONTI CK, Praha 1, CZ
278 ČSAD TIŠNOV - TRAVEL CLUB CK, Brno, CZ
105 DATOUR CK, Hradec Králové, CZ
341 NECKERMANN CK, Praha 7, CZ
V01 NEV-DAMA CK, Praha 4, CZ
366 HPLUS GRUPPENREISEN, Wiesbaden, D
206 OROPESA DEL MAR - COSTA DEL AZAHAR,
Oropesa Del Mar, E
004,H14 HUNGUEST HOTELS, Budapest, H
216 SET TRAVEL VIATGES, Callela, E
276 IC TOUR, Uherské Hradiště, CZ
007 VIAMARE CK, Praha 2, CZ
Chorvatsko, Slovinsko,
Srbsko, Černá Hora,
Bosna a Hercegovina,
Makedonie, Albánie
Itálie, San Marino
Croatia, Slovenia,
Serbia, Montenegro,
Bosnia & Herzegovina,
Macedonia, Albania
142 KLENOTY VÍDEŇSKÝCH MUZEÍ, NATUR
HISTORISCHES MUSEUM WIEN,
Vienna, A
Italy, San Marino
C1 A.S.T.I., Promajna, HR
052 ADRIA DATABANKA, Brno, CZ
052 ADRIA DATABANKA, Brno, CZ
V01 NEV-DAMA CK, Praha 4, CZ
315 AGL TRAVEL CK, Praha 1, CZ
C2 ADRIATIQ HOTEL FARAON, Trpanj, HR
010 OSVĚTA HOŘOVICE CK, Hořovice, CZ
058 ANDANTE CK, Písek, CZ
315 AGL TRAVEL CK, Praha 1, CZ
167 QUICKTOUR, České Budějovice, CZ
266 ANTLOVÁ - IBIS CK, CA, Brno, CZ
118 AGM TRAVEL, Praha 4, CZ
367 IDEALTOUR PRAHA CK, Praha 9, CZ
056 IFA SCHÖNECK HOTEL & FERIENPARK,
Schöneck, D
MADI Travel Market 2012
77
058 ANDANTE CK, Písek, CZ
C34 R - TRAVEL / ŠUCO-TOURS, Gradac, HR
341 NECKERMANN CK, Praha 7, CZ
C3 APARTHOTEL FRANE, Pag, HR
C35 RADEŠKO GRUPA, Supetar, HR
106 POZNÁNÍ CK - JIŘÍ ERBEN, Pardubice, CZ
C4 APARTMANI MEDENA, Seget Donji, HR
117 REKREA OSTRAVA DCK, Ostrava, CZ
179 TIPATOUR ZÁJEZDY, Třebíč, CZ
C5 AS ADRIA SERVICE, Baška Voda, HR
C36 RUŽMARIN TOURIST AGENCY, Omiš, HR
166 B&K TOUR CK, Hradec Králové, CZ
C37 SANI TOURS, Biograd na moru, HR
C6 CONING TURIZAM, Zadar, HR
C38 SOLARIS HOTELS RESORT, Šibenik, HR
207 ČESKÉ KORMIDLO CK, Brno, CZ
C39 SUNTURIST, Novalja, HR
C7 DALTOURS PRIMOŠTEN TRAVEL AGENCY,
Primošten, HR
340 SUPERADRIA - TOUR OPERATOR, Bibione Venezia, I
267 DELFIN TOURS, Makarska, HR
C40 ŠILOTURIST - TURIST AGENCY, Šilo, HR
C8 DONADIĆ - MEDITERAN PAG, TOURIST
AGENCY, Pag, HR
179 TIPATOUR ZÁJEZDY, Třebíč, CZ
C9 DUBROVNIK SATI, Dubrovnik, HR
C41 TRAVELANA, Rijeka, HR
C10 FARUS TRAVEL, Kraljevica, HR
C31 TURISTICKÉ SDRUŽENÍ MĚSTA POVLJANA,
Povljana, HR
320 FEDE CK, Praha 1, CZ
116 UNILINE CROATIA, Pula, HR
C11 FONTANA HOTELI APARTMANI, Jelsa, HR
C42 VALAMAR HOTELS & RESORTS, Zagreb, HR
C12 HOTEL BELVEDER, Pag, HR
007 VIAMARE CK, Praha 2, CZ
C13 HOTEL IMPERIAL VODICE, Šibenik, HR
120 VICTORIA CK, Brno, CZ
C14 HOTEL MARINA SELCE - IZGRADNJA
TURIZAM, Crikvenica, HR
108 VÍTKOVICE TOURS, Ostrava-Vítkovice, CZ
C15 HOTEL PINIJA - INTERMOD, Zadar, HR
308 VYKUPTO.CZ, Brno, CZ
C43 ZGH - VLADIMIR NAZOR, Zagreb, HR
C16 HOTEL ZLATNI LAV, Martinšćica on Island
Cres, HR
Polsko, Pobaltské státy
Poland, Baltic countries
315 AGL TRAVEL CK, Praha 1, CZ
278 ČSAD TIŠNOV - TRAVEL CLUB CK, Brno, CZ
105 DATOUR CK, Hradec Králové, CZ
341 DFDS SEAWAYS, Copenhagen, DÁNSKO
367 IDEALTOUR PRAHA CK, Praha 9, CZ
120 VICTORIA CK, Brno, CZ
Maďarsko
Hungary
315 AGL TRAVEL CK, Praha 1, CZ
004,H1 ACHAT HOTELS DEUTSCHLAND,
Hockenheim, D
004,H2 AKTIV TOURS, Budapest, H
050 ATIS CK, Bruntál, CZ
C17 HOTELI BAŠKA, Baška, HR
Bulharsko, Rumunsko
H3 BARANYA HOTEL, Harkány, H
004,H14 HUNGUEST HOTELS, Budapest, H
Bulgaria, Romania
H4 CORVUS HOTEL BÜK, Bükfürdö, H
004,H14 HUNGUEST HOTELS, Budapest, H
004,H5 FANOS, TERMÁL HOTEL AQUA,
Mosonmagyaróvár, H
C18 ISTRATURIST, Umag, HR
C19 JADERATOURS, Zadar, HR
C20 JADRAN CRIKVENICA, Crikvenica, HR
369 JANETA CK, Písek, CZ
C21 KATARINA LINE, Opatija, HR
217 KO-TOUR CK, Polička, CZ
001 KOVOTOUR PLUS CK, Ostrava, CZ
341 NECKERMANN CK, Praha 7, CZ
379 KOMPAS PRAHA CK, Praha 1, CZ
H6 HARKÁNYI GYÓGYFÜRDÖ, Harkány, H
004,H7 HARKÁNYI TURISZTIKAI EQYESÜLET,
HARKÁNY TOURISM ASSOCIATION,
Harkány, H
344,S8 HEPEX SLOVAKIA, Komárno, SK
C22 KOMPAS RABAC - LABIN, Rabac, HR
Řecko, Kypr
C23 KOMPAS TOURIST AGENCY, Garčin, HR
Greece, Cyprus
H9 HOTEL EURÓPA FIT, Hévíz, H
315 AGL TRAVEL CK, Praha 1, CZ
004,H10 HOTEL KAROS SPA, Zalakaros, H
105 DATOUR CK, Hradec Králové, CZ
H11 HOTEL PIROSKA, Bük, H
055 INVIA.CZ, Praha 1, CZ
H12 HOTEL XAVIN, RESTAURANT + WELLNESS,
Harkány, H
C24 KORČULA TRAVEL, Korčula, HR
217 KO-TOUR CK, Polička, CZ
001 KOVOTOUR PLUS CK, Ostrava, CZ
C25 LAGUNA NOVIGRAD HOTELS & CAMPSITES,
Novigrad, HR
217 KO-TOUR CK, Polička, CZ
004,H8 HOTEL CARBONA, Hévíz, H
C26 LIŠANJ TURIST, Novi Vinodolski, HR
001 KOVOTOUR PLUS CK, Ostrava, CZ
C27 LOŠINJ HOTELS & VILLAS, Mali Lošinj, HR
341 NECKERMANN CK, Praha 7, CZ
004, H13 HUNGARIAN TOURISM - WESTERN
TRANSDANUBIA REGIONAL MARKETING
BOARD, Sopron, H
C28 LUCKY TRAVEL, Poreč, HR
244 QUALITY TOURS, Praha 1, CZ
004, H14 HUNGUEST HOTELS, Budapest, H
C29 M - TRAVEL TOURIST SERVICE,
Stomorska/Split, HR
167 QUICKTOUR, České Budějovice, CZ
H15 KOMFORT HOTEL PLATÁN, Harkány, H
007 VIAMARE CK, Praha 2, CZ
H16 LÍDIA HOTEL, Harkány, H
071 MAESTRAL TRAVEL AGENCY, Split, HR
C30 MARI - TOURS, Novi Vinodolski, HR
H17 LOTUS THERME HOTEL & SPA, Hévíz, H
Turecko
004, H18 MAĎARSKÁ TURISTIKA, Praha 7, CZ
C31 P & M TURIST AGENCY, Zagreb, HR
Turkey
004, H19 PARK INN BY RADISON SÁRVÁR,
Sárvár, H
C32 PAG TOURS, Pag, HR
315 AGL TRAVEL CK, Praha 1, CZ
117 REKREA OSTRAVA DCK, Ostrava, CZ
C33 PLAVI HORIZONT, Omiš-Duće, HR
278 ČSAD TIŠNOV - TRAVEL CLUB CK, Brno, CZ
H20 TECAMP, Harkány, H
106 POZNÁNÍ CK - JIŘÍ ERBEN, Pardubice, CZ
217 KO-TOUR CK, Polička, CZ
H21 THERMAL HOTEL HARKÁNY, Harkány, H
267 PUNTA TOUR, Podgora, HR
001 KOVOTOUR PLUS CK, Ostrava, CZ
167 QUICKTOUR, České Budějovice, CZ
266 NATOUR CK, Brno, CZ
H22 THERMAL HOTEL MOSONMAGYARÓVÁR,
Mosonmagyaróvár, H
V01 NEV-DAMA CK, Praha 4, CZ
78
179 TIPATOUR ZÁJEZDY, Třebíč, CZ
108 VÍTKOVICE TOURS, Ostrava-Vítkovice, CZ
MADI Travel Market 2012
S31 PRVÁ PLTNÍCKA A RAFTINGOVÁ
SPOLOČNOSŤ, Strečno, SK
117 REKREA OSTRAVA DCK, Ostrava, CZ
Slovensko
Slovakia
052 ADRIA DATABANKA, Brno, CZ
S32 SATUR TRAVEL, Bratislava, SK
S33 SLOVENSKÁ AGENTÚRA PRE CESTOVNÝ
RUCH, ZAHRANIČNÉ ZASTÚPENIE V ČR,
Praha 1, CZ
S1 APHRODITE - SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE
RAJECKÉ TEPLICE, Rajecké Teplice, SK
S34 SLOVENSKÁ PLAVBA A PRÍSTAVY, LODNÁ
OSOBNÁ DOPRAVA, Bratislava, SK
S2 AQUACITY POPRAD, Poprad, SK
S35 SOREA - HOTELOVÁ SPOLOČNOSŤ,
Bratislava, SK
050 ATIS CK, Bruntál, CZ
S3 BARDEJOVSKÉ KÚPELE,
Bardejovské Kúpele, SK
S36 SPA LIFE, Rajecké Teplice, SK
S4 CASCADA HOTELS & RESORTS,
Liptovský Mikuláš, SK
179 TIPATOUR ZÁJEZDY, Třebíč, CZ
S5 CITY HOTEL BRATISLAVA, Bratislava, SK
S6 DREVENICE TERCHOVÁ, Terchová, SK
S7 GINO PARADISE BEŠEŇOVÁ, Bešeňová, SK
344,S8 HEPEX SLOVAKIA, Komárno, SK
S9 HOLIDAY VILLAGE, Senec, SK
S10 HOREHRONIE REGIÓN, Mýto pod
Ďumbierom, SK
S11 HOTEL BARÓNKA, ZÁTOKA, Bratislava, SK
S37 TATRANSKÉ KÚPELE LUČIVNÁ, Lučivná, SK
S38 TRNAVA TOURISM, Trnava, SK
S39 TURISTICKO - INFORMAČNÁ KANCELÁRIA
DETVA, Detva, SK
108 VÍTKOVICE TOURS, Ostrava-Vítkovice, CZ
S40 VRÁTNA FREE TIME ZONE, Terchová, SK
S41 WALDTOUR, Martin, SK
S14 HOTEL KASKÁDY, Sliač - Sielnica, SK
North and South America,
Caribbean area
060 AMERICA TOURS, Liberec, CZ
012 DISCOVER THE WORLD MARKETING,
Praha 7, CZ
240 DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA – NÁRODNÍ
TURISTICKÝ ÚŘAD, Praha 1, CZ
140 ESO TRAVEL CK, Praha 7, CZ
055 INVIA.CZ, Praha 1, CZ
012 LAN AIRLINES, Praha 7, CZ
220 MEXICO TOURISM BOARD, Frankfurt, D
220 VIAJES DE GALA TOURS, Mexico city,
MEXICO
Afrika
Africa
140 ESO TRAVEL CK, Praha 7, CZ
055 INVIA.CZ, Praha 1, CZ
106 POZNÁNÍ CK - JIŘÍ ERBEN, Pardubice, CZ
Rusko a státy SNS
S12 HOTEL FLÓRA, Trenčianske Teplice, SK
S13 HOTEL FLÓRA DUDINCE, Dudince, SK
Severní a Jižní Amerika,
Karibská oblast
Russia and countries
of former USSR
S15 HOTEL ODEVÁK, Banka Piešťany, SK
315 AGL TRAVEL CK, Praha 1, CZ
S16 HOTEL REPISKÁ, Liptovský Mikuláš, SK
278 ČSAD TIŠNOV - TRAVEL CLUB CK, Brno, CZ
S17 HOTELY PLUS, Bratislava, SK
217 KO-TOUR CK, Polička, CZ
S18 JASNÁ - OBLASTNÁ ORGANIZÁCIA
CESTOVNÉHO RUCHU,
Liptovský Mikuláš, SK
266 NATOUR CK, Brno, CZ
S19 KONTAKT WELLNESS HOTEL,
Stará Lesná, SK
059 RADIO GUIDE, St. Petersburg, RUSSIA
106 POZNÁNÍ CK - JIŘÍ ERBEN, Pardubice, CZ
023 PRIMA VERA TOURS SAFARIS AND TRAVEL,
Nairobi, KENYA
023 ZOAR TOURS AND SAFARIS, Nairobi, KENYA
Asie, ostrovy v Indickém
oceánu
Asia & islands in the Indian
Ocean
315 AGL TRAVEL CK, Praha 1, CZ
140 ESO TRAVEL CK, Praha 7, CZ
055 INVIA.CZ, Praha 1, CZ
S20 KÚPELE DUDINCE, Dudince, SK
Tunisko, Malta, Maroko
306 TRAVEL WAYS INTERNATIONAL, Kathmandu,
NEPAL
S22 KÚPELE SLIAČ, Sliač, SK
Tunisia, Malta, Morocco
007 VIAMARE CK, Praha 2, CZ
S23 KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY, Vyšné
Ružbachy, SK
320 FEDE CK, Praha 1, CZ
S21 KÚPELE LÚČKY, Lúčky, SK
S24 LÁZNĚ TRENČIANSKÉ TEPLICE, Trenčianské
Teplice, SK
S25 LIEČEBNÉ TERMÁLNE KÚPELE SKLENÉ
TEPLICE, Sklené Teplice, SK
055 INVIA.CZ, Praha 1, CZ
266 NATOUR CK, Brno, CZ
106 POZNÁNÍ CK - JIŘÍ ERBEN, Pardubice, CZ
168 LUDOR CK, Strážnice, CZ
S26 NESTVILLE PARK, Hniezdne, SK
S27 OBEC ĽUDOVEJ ARCHITEKTÚRY - ČIČMANY,
Čičmany, SK
S28 OBLASTNÁ ORGANIZÁCIA CESTOVNÉHO
RUCHU SEVERNÝ SPIŠ - PIENINY, Stará
Ľubovňa, SK
S29 PARKHOTEL NA BARAČKE, Trenčianské
Teplice, SK
S30 PORAČ PARK RELAX & SPORT CENTRUM,
Porac, SK
Indonesie, Austrálie,
ostrovy v Tichém oceánu
Indonesia, Australia
& islands in the Pacific Region
140 ESO TRAVEL CK, Praha 7, CZ
Egypt, Blízký a Střední Východ
(Izrael, státy Perského zálivu)
Egypt, Near and Middle East
(Israel, the Gulf)
140 ESO TRAVEL CK, Praha 7, CZ
055 INVIA.CZ, Praha 1, CZ
341 NECKERMANN CK, Praha 7, CZ
106 POZNÁNÍ CK - JIŘÍ ERBEN, Pardubice, CZ
055 INVIA.CZ, Praha 1, CZ
MADI Travel Market 2012
79
OBORY ČINNOSTI • FIELDS OF ACTIVITY
Cestovní kanceláře
Tour operators
C25 LAGUNA NOVIGRAD HOTELS & CAMPSITES,
Novigrad, HR
305 LOSTAR VIAGGI, Forio, I
168 LUDOR CK, Strážnice, CZ
C1 A.S.T.I., Promajna, HR
205 WWT ITALIA, Pesaro, I
368 ZÁMECKÝ RESORT DĚTENICE, Praha 10, CZ
C43 ZGH - VLADIMIR NAZOR, Zagreb, HR
023 ZOAR TOURS AND SAFARIS, Nairobi, KENYA
052 ADRIA DATABANKA, Brno, CZ
C29 M - TRAVEL TOURIST SERVICE,
Stomorska/Split, HR
315 AGL TRAVEL CK, Praha 1, CZ
071 MAESTRAL TRAVEL AGENCY, Split, HR
Cestovní agentury
118 AGM TRAVEL, Praha 4, CZ
C30 MARI - TOURS, Novi Vinodolski, HR
Travel agents
004,H2 AKTIV TOURS, Budapest, H
169 MGS TOURS, Les Adrets de l´Esterel, F
060 AMERICA TOURS, Liberec, CZ
366 MICHELANGELO INTERNATIONAL TRAVEL,
Riva del Garda, I
058 ANDANTE CK, Písek, CZ
266 ANTLOVÁ - IBIS CK, CA, Brno, CZ
050 ATIS CK, Bruntál, CZ
178 AZZURRO TOUR OPERATOR, Brno, CZ
166 B&K TOUR CK, Hradec Králové, CZ
S3 BARDEJOVSKÉ KÚPELE,
Bardejovské Kúpele, SK
C5 AS ADRIA SERVICE, Baška Voda, HR
266 NATOUR CK, Brno, CZ
309 AURA PRAGUE CA, Praha 4, CZ
341 NECKERMANN CK, Praha 7, CZ
176 BLUECITY.CZ, Ostrava, CZ
S26 NESTVILLE PARK, Hniezdne, SK
267 DELFIN TOURS, Makarska, HR
V01 NEV-DAMA CK, Praha 4, CZ
344,S8 HEPEX SLOVAKIA, Komárno, SK
010 OSVĚTA HOŘOVICE CK, Hořovice, CZ
S10 HOREHRONIE REGIÓN, Mýto pod
Ďumbierom, SK
277 PETRA TOUR CK, České Budějovice, CZ
176 BLUECITY.CZ, Ostrava, CZ
C33 PLAVI HORIZONT, Omiš-Duće, HR
215 CICALA AGENZIA VIAGGI, Praha 4, CZ
106 POZNÁNÍ CK - JIŘÍ ERBEN, Pardubice, CZ
C6 CONING TURIZAM, Zadar, HR
321 PRIMA TOUR, Dogana, SAN MARINO
115 CONTI CK, Praha 1, CZ
023 PRIMA VERA TOURS SAFARIS AND TRAVEL,
Nairobi, KENYA
207 ČESKÉ KORMIDLO CK, Brno, CZ
309 AGENTURA MADI, Praha 3, CZ
004,H10 HOTEL KAROS SPA, Zalakaros, H
S15 HOTEL ODEVÁK, Banka Piešťany, SK
055 INVIA.CZ, Praha 1, CZ
C22 KOMPAS RABAC - LABIN, Rabac, HR
C23 KOMPAS TOURIST AGENCY, Garčin, HR
267 PUNTA TOUR, Podgora, HR
C24 KORČULA TRAVEL, Korčula, HR
244 QUALITY TOURS, Praha 1, CZ
C26 LIŠANJ TURIST, Novi Vinodolski, HR
167 QUICKTOUR, České Budějovice, CZ
C27 LOŠINJ HOTELS & VILLAS, Mali Lošinj, HR
105 DATOUR CK, Hradec Králové, CZ
C34 R - TRAVEL / ŠUCO-TOURS, Gradac, HR
C28 LUCKY TRAVEL, Poreč, HR
022,376 DELFÍN TRAVEL CK, Praha 9, CZ
C35 RADEŠKO GRUPA, Supetar, HR
S26 NESTVILLE PARK, Hniezdne, SK
C8 DONADIĆ - MEDITERAN PAG, TOURIST
AGENCY, Pag, HR
059 RADIO GUIDE, St. Petersburg, RUSSIA
C31 P & M TURIST AGENCY, Zagreb, HR
117 REKREA OSTRAVA DCK, Ostrava, CZ
C32 PAG TOURS, Pag, HR
C9 DUBROVNIK SATI, Dubrovnik, HR
S32 SATUR TRAVEL, Bratislava, SK
400 PIN E PON TRAVEL, Monreale, I
140 ESO TRAVEL CK, Praha 7, CZ
216 SET TRAVEL VIATGES, Callela, E
309 PRAGUE PLUS CA, Praha 3, CZ
400 EURIALO VIAGGI, Siracusa, I
268 SKY TOURS, Lido Di Jesolo-Venice, I
C36 RUŽMARIN TOURIST AGENCY, Omiš, HR
C10 FARUS TRAVEL, Kraljevica, HR
177 SOL NOSTRUM TOURIST ITALY, Tagliata di
Cervia, I
268 SKY TOURS, Lido Di Jesolo-Venice, I
S35 SOREA - HOTELOVÁ SPOLOČNOSŤ,
Bratislava, SK
C39 SUNTURIST, Novalja, HR
278 ČSAD TIŠNOV - TRAVEL CLUB CK, Brno, CZ
C7 DALTOURS PRIMOŠTEN TRAVEL AGENCY,
Primošten, HR
320 FEDE CK, Praha 1, CZ
004,H10 HOTEL KAROS SPA, Zalakaros, H
366 HPLUS GRUPPENREISEN, Wiesbaden, D
276 IC TOUR, Uherské Hradiště, CZ
340 SUPERADRIA - TOUR OPERATOR, Bibione Venezia, I
376 IDEA TOUR, Pardubice, CZ
179 TIPATOUR ZÁJEZDY, Třebíč, CZ
367 IDEALTOUR PRAHA CK, Praha 9, CZ
107 ITALIAMIA CK, Praha 8, CZ
306 TRAVEL WAYS INTERNATIONAL, Kathmandu,
NEPAL
378 ITALMARE CK, Nitra, SK
C41 TRAVELANA, Rijeka, HR
C19 JADERATOURS, Zadar, HR
S39 TURISTICKO - INFORMAČNÁ KANCELÁRIA
DETVA, Detva, SK
C20 JADRAN CRIKVENICA, Crikvenica, HR
369 JANETA CK, Písek, CZ
116 UNILINE CROATIA, Pula, HR
S36 SPA LIFE, Rajecké Teplice, SK
C40 ŠILOTURIST - TURIST AGENCY, Šilo, HR
306 TRAVEL WAYS INTERNATIONAL, Kathmandu,
NEPAL
S38 TRNAVA TOURISM, Trnava, SK
C31 TURISTICKÉ SDRUŽENÍ MĚSTA POVLJANA,
Povljana, HR
C42 VALAMAR HOTELS & RESORTS, Zagreb, HR
308 VYKUPTO.CZ, Brno, CZ
368 ZÁMECKÝ RESORT DĚTENICE, Praha 10, CZ
C21 KATARINA LINE, Opatija, HR
220 VIAJES DE GALA TOURS, Mexico city,
MEXICO
379 KOMPAS PRAHA CK, Praha 1, CZ
007 VIAMARE CK, Praha 2, CZ
217 KO-TOUR CK, Polička, CZ
120 VICTORIA CK, Brno, CZ
001 KOVOTOUR PLUS CK, Ostrava, CZ
108 VÍTKOVICE TOURS, Ostrava-Vítkovice, CZ
Accommodation of all
categories and hotel chains
V02 KRISTOF, Liberec, CZ
S41 WALDTOUR, Martin, SK
C1 A.S.T.I., Promajna, HR
Ubytování a ubytovací řetězce
80
C2 ADRIATIQ HOTEL FARAON, Trpanj, HR
004,H1 ACHAT HOTELS DEUTSCHLAND,
Hockenheim, D
MADI Travel Market 2012
C14 HOTEL MARINA SELCE - IZGRADNJA
TURIZAM, Crikvenica, HR
S15 HOTEL ODEVÁK, Banka Piešťany, SK
004,H2 AKTIV TOURS, Budapest, H
318 HOTEL OLYMPIK, Praha 8, CZ
C3 APARTHOTEL FRANE, Pag, HR
318 HOTEL OLYMPIK ARTEMIS, Praha 8, CZ
C4 APARTMANI MEDENA, Seget Donji, HR
318 HOTEL OLYMPIK TRISTAR, Praha 8, CZ
S1 APHRODITE - SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE
RAJECKÉ TEPLICE, Rajecké Teplice, SK
C15 HOTEL PINIJA - INTERMOD, Zadar, HR
S2 AQUACITY POPRAD, Poprad, SK
S16 HOTEL REPISKÁ, Liptovský Mikuláš, SK
C5 AS ADRIA SERVICE, Baška Voda, HR
H3 BARANYA HOTEL, Harkány, H
H12 HOTEL XAVIN, RESTAURANT + WELLNESS,
Harkány, H
S3 BARDEJOVSKÉ KÚPELE,
Bardejovské Kúpele, SK
C16 HOTEL ZLATNI LAV, Martinšćica on Island
Cres, HR
054 BIEN VIVRE HOTELS, Cavalese, I
C17 HOTELI BAŠKA, Baška, HR
420 BOHEMIA HOTEL CLUB & GOLF, Liberec, CZ
S17 HOTELY PLUS, Bratislava, SK
169 CAMPING ILES D´OR, Giens, F
366 HPLUS GRUPPENREISEN, Wiesbaden, D
S4 CASCADA HOTELS & RESORTS,
Liptovský Mikuláš, SK
004,H14 HUNGUEST HOTELS, Budapest, H
H11 HOTEL PIROSKA, Bük, H
071 MAESTRAL TRAVEL AGENCY, Split, HR
C30 MARI - TOURS, Novi Vinodolski, HR
169 MGS TOURS, Les Adrets de l´Esterel, F
S27 OBEC ĽUDOVEJ ARCHITEKTÚRY - ČIČMANY,
Čičmany, SK
318 OLYMPIK HOLDING – ITA (INCENTIVE
TRAVEL AGENCY), Praha 8, CZ
206 OROPESA DEL MAR - COSTA DEL AZAHAR,
Oropesa Del Mar, E
C31 P & M TURIST AGENCY, Zagreb, HR
C32 PAG TOURS, Pag, HR
004,H19 PARK INN BY RADISON SÁRVÁR,
Sárvár, H
S29 PARKHOTEL NA BARAČKE, Trenčianské
Teplice, SK
C33 PLAVI HORIZONT, Omiš-Duće, HR
S30 PORAČ PARK RELAX & SPORT CENTRUM,
Porac, SK
420 CENTRUM BABYLON, Liberec, CZ
056 IFA SCHÖNECK HOTEL & FERIENPARK,
Schöneck, D
S5 CITY HOTEL BRATISLAVA, Bratislava, SK
C18 ISTRATURIST, Umag, HR
023 PRIMA VERA TOURS SAFARIS AND TRAVEL,
Nairobi, KENYA
C6 CONING TURIZAM, Zadar, HR
107 ITALIAMIA CK, Praha 8, CZ
267 PUNTA TOUR, Podgora, HR
H4 CORVUS HOTEL BÜK, Bükfürdö, H
378 ITALMARE CK, Nitra, SK
C34 R - TRAVEL / ŠUCO-TOURS, Gradac, HR
006 ČVUT V PRAZE - SPRÁVA ÚČELOVÝCH
ZAŘÍZENÍ, Praha 6, CZ
C19 JADERATOURS, Zadar, HR
C35 RADEŠKO GRUPA, Supetar, HR
C20 JADRAN CRIKVENICA, Crikvenica, HR
C36 RUŽMARIN TOURIST AGENCY, Omiš, HR
C7 DALTOURS PRIMOŠTEN TRAVEL AGENCY,
Primošten, HR
S18 JASNÁ - OBLASTNÁ ORGANIZÁCIA
CESTOVNÉHO RUCHU,
Liptovský Mikuláš, SK
C37 SANI TOURS, Biograd na moru, HR
267 DELFIN TOURS, Makarska, HR
012 DISCOVER THE WORLD MARKETING,
Praha 7, CZ
C21 KATARINA LINE, Opatija, HR
H15 KOMFORT HOTEL PLATÁN, Harkány, H
C8 DONADIĆ - MEDITERAN PAG, TOURIST
AGENCY, Pag, HR
C22 KOMPAS RABAC - LABIN, Rabac, HR
S6 DREVENICE TERCHOVÁ, Terchová, SK
S19 KONTAKT WELLNESS HOTEL,
Stará Lesná, SK
004,H5 FANOS, TERMÁL HOTEL AQUA,
Mosonmagyaróvár, H
C23 KOMPAS TOURIST AGENCY, Garčin, HR
C24 KORČULA TRAVEL, Korčula, HR
321 PRIMA TOUR, Dogana, SAN MARINO
216 SET TRAVEL VIATGES, Callela, E
002 SKIRAMA DOLOMITI ADAMELLO BRENTA,
Malé, I
268 SKY TOURS, Lido Di Jesolo-Venice, I
C38 SOLARIS HOTELS RESORT, Šibenik, HR
S35 SOREA - HOTELOVÁ SPOLOČNOSŤ,
Bratislava, SK
S36 SPA LIFE, Rajecké Teplice, SK
C39 SUNTURIST, Novalja, HR
C10 FARUS TRAVEL, Kraljevica, HR
S20 KÚPELE DUDINCE, Dudince, SK
C11 FONTANA HOTELI APARTMANI, Jelsa, HR
S21 KÚPELE LÚČKY, Lúčky, SK
340 SUPERADRIA - TOUR OPERATOR, Bibione Venezia, I
S7 GINO PARADISE BEŠEŇOVÁ, Bešeňová, SK
S22 KÚPELE SLIAČ, Sliač, SK
C40 ŠILOTURIST - TURIST AGENCY, Šilo, HR
400 GUKAN VIAGGI E TURISMO, Cefalu, I
S23 KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY, Vyšné
Ružbachy, SK
H20 TECAMP, Harkány, H
H6 HARKÁNYI GYÓGYFÜRDÖ, Harkány, H
004,H7 HARKÁNYI TURISZTIKAI EQYESÜLET,
HARKÁNY TOURISM ASSOCIATION,
Harkány, H
C25 LAGUNA NOVIGRAD HOTELS & CAMPSITES,
Novigrad, HR
344,S8 HEPEX SLOVAKIA, Komárno, SK
S9 HOLIDAY VILLAGE, Senec, SK
S24 LÁZNĚ TRENČIANSKÉ TEPLICE, Trenčianské
Teplice, SK
S11 HOTEL BARÓNKA, ZÁTOKA, Bratislava, SK
H16 LÍDIA HOTEL, Harkány, H
C12 HOTEL BELVEDER, Pag, HR
S25 LIEČEBNÉ TERMÁLNE KÚPELE SKLENÉ
TEPLICE, Sklené Teplice, SK
004,H8 HOTEL CARBONA, Hévíz, H
H9 HOTEL EURÓPA FIT, Hévíz, H
S12 HOTEL FLÓRA, Trenčianske Teplice, SK
S13 HOTEL FLÓRA DUDINCE, Dudince, SK
C13 HOTEL IMPERIAL VODICE, Šibenik, HR
004,H10 HOTEL KAROS SPA, Zalakaros, H
S14 HOTEL KASKÁDY, Sliač - Sielnica, SK
377 LÁZNĚ LUHAČOVICE, Luhačovice, CZ
H21 THERMAL HOTEL HARKÁNY, Harkány, H
H22 THERMAL HOTEL MOSONMAGYARÓVÁR,
Mosonmagyaróvár, H
307 TIM - TOURIST INFORMATION MAGAZINE,
Praha 2, CZ
C41 TRAVELANA, Rijeka, HR
C31 TURISTICKÉ SDRUŽENÍ MĚSTA POVLJANA,
Povljana, HR
C26 LIŠANJ TURIST, Novi Vinodolski, HR
S39 TURISTICKO - INFORMAČNÁ KANCELÁRIA
DETVA, Detva, SK
305 LOSTAR VIAGGI, Forio, I
116 UNILINE CROATIA, Pula, HR
C27 LOŠINJ HOTELS & VILLAS, Mali Lošinj, HR
C42 VALAMAR HOTELS & RESORTS, Zagreb, HR
H17 LOTUS THERME HOTEL & SPA, Hévíz, H
220 VIAJES DE GALA TOURS, Mexico city,
MEXICO
C28 LUCKY TRAVEL, Poreč, HR
C29 M - TRAVEL TOURIST SERVICE,
Stomorska/Split, HR
S40 VRÁTNA FREE TIME ZONE, Terchová, SK
368 ZÁMECKÝ RESORT DĚTENICE, Praha 10, CZ
MADI Travel Market 2012
81
C43 ZGH - VLADIMIR NAZOR, Zagreb, HR
010 OSVĚTA HOŘOVICE CK, Hořovice, CZ
023 ZOAR TOURS AND SAFARIS, Nairobi, KENYA
244 QUALITY TOURS, Praha 1, CZ
C29 M - TRAVEL TOURIST SERVICE,
Stomorska/Split, HR
009 TRAVEL SERVICE, Praha 6, CZ
C34 R - TRAVEL / ŠUCO-TOURS, Gradac, HR
007 VIAMARE CK, Praha 2, CZ
C35 RADEŠKO GRUPA, Supetar, HR
Stravování + catering,
zážitková gastronomie
Boarding + catering,
experience gastronomy
C3 APARTHOTEL FRANE, Pag, HR
C36 RUŽMARIN TOURIST AGENCY, Omiš, HR
Železniční doprava
Train transport
276 IC TOUR, Uherské Hradiště, CZ
420 BOHEMIA HOTEL CLUB & GOLF, Liberec, CZ
S6 DREVENICE TERCHOVÁ, Terchová, SK
C11 FONTANA HOTELI APARTMANI, Jelsa, HR
S7 GINO PARADISE BEŠEŇOVÁ, Bešeňová, SK
S11 HOTEL BARÓNKA, ZÁTOKA, Bratislava, SK
C12 HOTEL BELVEDER, Pag, HR
S12 HOTEL FLÓRA, Trenčianske Teplice, SK
318 HOTEL OLYMPIK, Praha 8, CZ
318 HOTEL OLYMPIK ARTEMIS, Praha 8, CZ
Rent-a-car
060 AMERICA TOURS, Liberec, CZ
S5 CITY HOTEL BRATISLAVA, Bratislava, SK
006 ČVUT V PRAZE - SPRÁVA ÚČELOVÝCH
ZAŘÍZENÍ, Praha 6, CZ
S34 SLOVENSKÁ PLAVBA A PRÍSTAVY, LODNÁ
OSOBNÁ DOPRAVA, Bratislava, SK
Autobusová doprava
Bus transport
S5 CITY HOTEL BRATISLAVA, Bratislava, SK
107 ITALIAMIA CK, Praha 8, CZ
C21 KATARINA LINE, Opatija, HR
058 ANDANTE CK, Písek, CZ
215 CICALA AGENZIA VIAGGI, Praha 4, CZ
207 ČESKÉ KORMIDLO CK, Brno, CZ
C35 RADEŠKO GRUPA, Supetar, HR
C41 TRAVELANA, Rijeka, HR
116 UNILINE CROATIA, Pula, HR
278 ČSAD TIŠNOV - TRAVEL CLUB CK, Brno, CZ
105 DATOUR CK, Hradec Králové, CZ
107 ITALIAMIA CK, Praha 8, CZ
378 ITALMARE CK, Nitra, SK
Lázně, fitness, wellness,
zdravotní turistika
318 HOTEL OLYMPIK TRISTAR, Praha 8, CZ
C21 KATARINA LINE, Opatija, HR
Spas, fitness, wellness,
health tourism
H12 HOTEL XAVIN, RESTAURANT + WELLNESS,
Harkány, H
217 KO-TOUR CK, Polička, CZ
309 AGENTURA MADI, Praha 3, CZ
001 KOVOTOUR PLUS CK, Ostrava, CZ
V02 KRISTOF, Liberec, CZ
004,H1 ACHAT HOTELS DEUTSCHLAND,
Hockenheim, D
305 LOSTAR VIAGGI, Forio, I
004,H2 AKTIV TOURS, Budapest, H
316 MACEK COACH, Praha 10, CZ
S1 APHRODITE - SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE
RAJECKÉ TEPLICE, Rajecké Teplice, SK
S17 HOTELY PLUS, Bratislava, SK
H15 KOMFORT HOTEL PLATÁN, Harkány, H
S22 KÚPELE SLIAČ, Sliač, SK
S23 KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY, Vyšné
Ružbachy, SK
377 LÁZNĚ LUHAČOVICE, Luhačovice, CZ
369 JANETA CK, Písek, CZ
V02 MAN TRUCK & BUS CZECH REPUBLIC,
Čestlice, CZ
S2 AQUACITY POPRAD, Poprad, SK
010 OSVĚTA HOŘOVICE CK, Hořovice, CZ
050 ATIS CK, Bruntál, CZ
C34 R - TRAVEL / ŠUCO-TOURS, Gradac, HR
178 AZZURRO TOUR OPERATOR, Brno, CZ
S32 SATUR TRAVEL, Bratislava, SK
H3 BARANYA HOTEL, Harkány, H
S29 PARKHOTEL NA BARAČKE, Trenčianské
Teplice, SK
268 SKY TOURS, Lido Di Jesolo-Venice, I
S3 BARDEJOVSKÉ KÚPELE,
Bardejovské Kúpele, SK
S36 SPA LIFE, Rajecké Teplice, SK
116 UNILINE CROATIA, Pula, HR
H21 THERMAL HOTEL HARKÁNY, Harkány, H
120 VICTORIA CK, Brno, CZ
H16 LÍDIA HOTEL, Harkány, H
S27 OBEC ĽUDOVEJ ARCHITEKTÚRY - ČIČMANY,
Čičmany, SK
C41 TRAVELANA, Rijeka, HR
054 BIEN VIVRE HOTELS, Cavalese, I
420 BOHEMIA HOTEL CLUB & GOLF, Liberec, CZ
S4 CASCADA HOTELS & RESORTS,
Liptovský Mikuláš, SK
H22 THERMAL HOTEL MOSONMAGYARÓVÁR,
Mosonmagyaróvár, H
Lodní doprava a trajekty,
pronájem jachet
420 CENTRUM BABYLON, Liberec, CZ
Cruises and ferries,
yacht charter
115 CONTI CK, Praha 1, CZ
Letecká doprava a chartery
Airlines, charter flight
118 AGM TRAVEL, Praha 4, CZ
278 ČSAD TIŠNOV - TRAVEL CLUB CK, Brno, CZ
060 AMERICA TOURS, Liberec, CZ
266 ANTLOVÁ - IBIS CK, CA, Brno, CZ
105 DATOUR CK, Hradec Králové, CZ
C7 DALTOURS PRIMOŠTEN TRAVEL AGENCY,
Primošten, HR
004,H5 FANOS, TERMÁL HOTEL AQUA,
Mosonmagyaróvár, H
C11 FONTANA HOTELI APARTMANI, Jelsa, HR
341 DFDS SEAWAYS, Copenhagen, DÁNSKO
S7 GINO PARADISE BEŠEŇOVÁ, Bešeňová, SK
012 LAN AIRLINES, Praha 7, CZ
C8 DONADIĆ - MEDITERAN PAG, TOURIST
AGENCY, Pag, HR
H6 HARKÁNYI GYÓGYFÜRDÖ, Harkány, H
305 LOSTAR VIAGGI, Forio, I
C9 DUBROVNIK SATI, Dubrovnik, HR
266 NATOUR CK, Brno, CZ
276 IC TOUR, Uherské Hradiště, CZ
004,H7 HARKÁNYI TURISZTIKAI EQYESÜLET,
HARKÁNY TOURISM ASSOCIATION,
Harkány, H
341 NECKERMANN CK, Praha 7, CZ
C21 KATARINA LINE, Opatija, HR
344,S8 HEPEX SLOVAKIA, Komárno, SK
368 ZÁMECKÝ RESORT DĚTENICE, Praha 10, CZ
276 IC TOUR, Uherské Hradiště, CZ
001 KOVOTOUR PLUS CK, Ostrava, CZ
C6 CONING TURIZAM, Zadar, HR
H4 CORVUS HOTEL BÜK, Bükfürdö, H
82
MADI Travel Market 2012
S10 HOREHRONIE REGIÓN, Mýto pod
Ďumbierom, SK
S29 PARKHOTEL NA BARAČKE, Trenčianské
Teplice, SK
S30 PORAČ PARK RELAX & SPORT CENTRUM,
Porac, SK
004,H8 HOTEL CARBONA, Hévíz, H
277 PETRA TOUR CK, České Budějovice, CZ
H9 HOTEL EURÓPA FIT, Hévíz, H
309 PRAGUE PLUS CA, Praha 3, CZ
242 RAKOUSKÁ NÁRODNÍ TURISTICKÁ
CENTRÁLA - ÖSTERREICH WERBUNG,
Praha 1, CZ
S12 HOTEL FLÓRA, Trenčianske Teplice, SK
117 REKREA OSTRAVA DCK, Ostrava, CZ
S13 HOTEL FLÓRA DUDINCE, Dudince, SK
S32 SATUR TRAVEL, Bratislava, SK
004,H10 HOTEL KAROS SPA, Zalakaros, H
C38 SOLARIS HOTELS RESORT, Šibenik, HR
S14 HOTEL KASKÁDY, Sliač - Sielnica, SK
S35 SOREA - HOTELOVÁ SPOLOČNOSŤ,
Bratislava, SK
S15 HOTEL ODEVÁK, Banka Piešťany, SK
H11 HOTEL PIROSKA, Bük, H
S16 HOTEL REPISKÁ, Liptovský Mikuláš, SK
H12 HOTEL XAVIN, RESTAURANT + WELLNESS,
Harkány, H
C17 HOTELI BAŠKA, Baška, HR
004,H13 HUNGARIAN TOURISM - WESTERN
TRANSDANUBIA REGIONAL MARKETING
BOARD, Sopron, H
S36 SPA LIFE, Rajecké Teplice, SK
S37 TATRANSKÉ KÚPELE LUČIVNÁ, Lučivná, SK
H20 TECAMP, Harkány, H
H21 THERMAL HOTEL HARKÁNY, Harkány, H
H22 THERMAL HOTEL MOSONMAGYARÓVÁR,
Mosonmagyaróvár, H
177 SOL NOSTRUM TOURIST ITALY, Tagliata di
Cervia, I
S35 SOREA - HOTELOVÁ SPOLOČNOSŤ,
Bratislava, SK
S39 TURISTICKO - INFORMAČNÁ KANCELÁRIA
DETVA, Detva, SK
120 VICTORIA CK, Brno, CZ
S40 VRÁTNA FREE TIME ZONE, Terchová, SK
C43 ZGH - VLADIMIR NAZOR, Zagreb, HR
179 TIPATOUR ZÁJEZDY, Třebíč, CZ
C42 VALAMAR HOTELS & RESORTS, Zagreb, HR
004,H14 HUNGUEST HOTELS, Budapest, H
120 VICTORIA CK, Brno, CZ
376 IDEA TOUR, Pardubice, CZ
108 VÍTKOVICE TOURS, Ostrava-Vítkovice, CZ
056 IFA SCHÖNECK HOTEL & FERIENPARK,
Schöneck, D
S41 WALDTOUR, Martin, SK
Outdoor, sportovní turistika,
eko- a agroturistika, golf
Outdoor activities, ecotourism,
agrotourism, sports, golf
309 AGENTURA MADI, Praha 3, CZ
C18 ISTRATURIST, Umag, HR
C19 JADERATOURS, Zadar, HR
Lyžování, zimní aktivity
C20 JADRAN CRIKVENICA, Crikvenica, HR
Skiing, snow & winter activities
369 JANETA CK, Písek, CZ
002 SKIRAMA DOLOMITI ADAMELLO BRENTA,
Malé, I
118 AGM TRAVEL, Praha 4, CZ
004,H2 AKTIV TOURS, Budapest, H
054 BIEN VIVRE HOTELS, Cavalese, I
052 ADRIA DATABANKA, Brno, CZ
420 BOHEMIA HOTEL CLUB & GOLF, Liberec, CZ
S2 AQUACITY POPRAD, Poprad, SK
169 CAMPING ILES D´OR, Giens, F
050 ATIS CK, Bruntál, CZ
115 CONTI CK, Praha 1, CZ
S3 BARDEJOVSKÉ KÚPELE,
Bardejovské Kúpele, SK
C7 DALTOURS PRIMOŠTEN TRAVEL AGENCY,
Primošten, HR
S6 DREVENICE TERCHOVÁ, Terchová, SK
001 KOVOTOUR PLUS CK, Ostrava, CZ
S4 CASCADA HOTELS & RESORTS, Liptovský
Mikuláš, SK
S20 KÚPELE DUDINCE, Dudince, SK
420 CENTRUM BABYLON, Liberec, CZ
S21 KÚPELE LÚČKY, Lúčky, SK
215 CICALA AGENZIA VIAGGI, Praha 4, CZ
S22 KÚPELE SLIAČ, Sliač, SK
115 CONTI CK, Praha 1, CZ
004,H13 HUNGARIAN TOURISM - WESTERN
TRANSDANUBIA REGIONAL MARKETING
BOARD, Sopron, H
S23 KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY, Vyšné
Ružbachy, SK
105 DATOUR CK, Hradec Králové, CZ
C20 JADRAN CRIKVENICA, Crikvenica, HR
S6 DREVENICE TERCHOVÁ, Terchová, SK
C25 LAGUNA NOVIGRAD HOTELS & CAMPSITES,
Novigrad, HR
320 FEDE CK, Praha 1, CZ
S18 JASNÁ - OBLASTNÁ ORGANIZÁCIA
CESTOVNÉHO RUCHU,
Liptovský Mikuláš, SK
S18 JASNÁ - OBLASTNÁ ORGANIZÁCIA
CESTOVNÉHO RUCHU,
Liptovský Mikuláš, SK
H15 KOMFORT HOTEL PLATÁN, Harkány, H
S19 KONTAKT WELLNESS HOTEL,
Stará Lesná, SK
377 LÁZNĚ LUHAČOVICE, Luhačovice, CZ
S24 LÁZNĚ TRENČIANSKÉ TEPLICE, Trenčianské
Teplice, SK
H16 LÍDIA HOTEL, Harkány, H
S25 LIEČEBNÉ TERMÁLNE KÚPELE SKLENÉ
TEPLICE, Sklené Teplice, SK
305 LOSTAR VIAGGI, Forio, I
C27 LOŠINJ HOTELS & VILLAS, Mali Lošinj, HR
H17 LOTUS THERME HOTEL & SPA, Hévíz, H
S28 OBLASTNÁ ORGANIZÁCIA CESTOVNÉHO
RUCHU SEVERNÝ SPIŠ - PIENINY, Stará
Ľubovňa, SK
S10 HOREHRONIE REGIÓN, Mýto pod
Ďumbierom, SK
S16 HOTEL REPISKÁ, Liptovský Mikuláš, SK
276 IC TOUR, Uherské Hradiště, CZ
376 IDEA TOUR, Pardubice, CZ
S18 JASNÁ - OBLASTNÁ ORGANIZÁCIA
CESTOVNÉHO RUCHU,
Liptovský Mikuláš, SK
S19 KONTAKT WELLNESS HOTEL,
Stará Lesná, SK
S21 KÚPELE LÚČKY, Lúčky, SK
S23 KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY, Vyšné
Ružbachy, SK
010 OSVĚTA HOŘOVICE CK, Hořovice, CZ
V01 NEV-DAMA CK, Praha 4, CZ
004,H19 PARK INN BY RADISON SÁRVÁR,
Sárvár, H
S27 OBEC ĽUDOVEJ ARCHITEKTÚRY - ČIČMANY,
Čičmany, SK
C12 HOTEL BELVEDER, Pag, HR
C21 KATARINA LINE, Opatija, HR
S19 KONTAKT WELLNESS HOTEL,
Stará Lesná, SK
C25 LAGUNA NOVIGRAD HOTELS & CAMPSITES,
Novigrad, HR
C27 LOŠINJ HOTELS & VILLAS, Mali Lošinj, HR
C28 LUCKY TRAVEL, Poreč, HR
C29 M - TRAVEL TOURIST SERVICE,
Stomorska/Split, HR
221 MĚSTO BENEŠOV, Benešov, CZ
S27 OBEC ĽUDOVEJ ARCHITEKTÚRY - ČIČMANY,
Čičmany, SK
S28 OBLASTNÁ ORGANIZÁCIA CESTOVNÉHO
RUCHU SEVERNÝ SPIŠ - PIENINY, Stará
Ľubovňa, SK
C32 PAG TOURS, Pag, HR
MADI Travel Market 2012
83
C33 PLAVI HORIZONT, Omiš-Duće, HR
S7 GINO PARADISE BEŠEŇOVÁ, Bešeňová, SK
309 AURA PRAGUE CA, Praha 4, CZ
S30 PORAČ PARK RELAX & SPORT CENTRUM,
Porac, SK
H9 HOTEL EURÓPA FIT, Hévíz, H
S3 BARDEJOVSKÉ KÚPELE,
Bardejovské Kúpele, SK
309 PRAGUE PLUS CA, Praha 3, CZ
023 PRIMA VERA TOURS SAFARIS AND TRAVEL,
Nairobi, KENYA
C34 R - TRAVEL / ŠUCO-TOURS, Gradac, HR
C35 RADEŠKO GRUPA, Supetar, HR
242 RAKOUSKÁ NÁRODNÍ TURISTICKÁ
CENTRÁLA - ÖSTERREICH WERBUNG,
Praha 1, CZ
318 HOTEL OLYMPIK, Praha 8, CZ
C15 HOTEL PINIJA - INTERMOD, Zadar, HR
S16 HOTEL REPISKÁ, Liptovský Mikuláš, SK
S17 HOTELY PLUS, Bratislava, SK
376 IDEA TOUR, Pardubice, CZ
056 IFA SCHÖNECK HOTEL & FERIENPARK,
Schöneck, D
369 JANETA CK, Písek, CZ
S4 CASCADA HOTELS & RESORTS, Liptovský
Mikuláš, SK
420 CENTRUM BABYLON, Liberec, CZ
S5 CITY HOTEL BRATISLAVA, Bratislava, SK
C6 CONING TURIZAM, Zadar, HR
006 ČVUT V PRAZE - SPRÁVA ÚČELOVÝCH
ZAŘÍZENÍ, Praha 6, CZ
022,376 DELFÍN TRAVEL CK, Praha 9, CZ
142 KLENOTY VÍDEŇSKÝCH MUZEÍ, NATUR
HISTORISCHES MUSEUM WIEN,
Vienna, A
012 DISCOVER THE WORLD MARKETING,
Praha 7, CZ
H15 KOMFORT HOTEL PLATÁN, Harkány, H
S6 DREVENICE TERCHOVÁ, Terchová, SK
V02 KRISTOF, Liberec, CZ
C9 DUBROVNIK SATI, Dubrovnik, HR
C29 M - TRAVEL TOURIST SERVICE,
Stomorska/Split, HR
140 ESO TRAVEL CK, Praha 7, CZ
221 MĚSTO BENEŠOV, Benešov, CZ
S7 GINO PARADISE BEŠEŇOVÁ, Bešeňová, SK
S28 OBLASTNÁ ORGANIZÁCIA CESTOVNÉHO
RUCHU SEVERNÝ SPIŠ - PIENINY, Stará
Ľubovňa, SK
S11 HOTEL BARÓNKA, ZÁTOKA, Bratislava, SK
C31 TURISTICKÉ SDRUŽENÍ MĚSTA POVLJANA,
Povljana, HR
S39 TURISTICKO - INFORMAČNÁ KANCELÁRIA
DETVA, Detva, SK
S30 PORAČ PARK RELAX & SPORT CENTRUM,
Porac, SK
S12 HOTEL FLÓRA, Trenčianske Teplice, SK
C42 VALAMAR HOTELS & RESORTS, Zagreb, HR
S31 PRVÁ PLTNÍCKA A RAFTINGOVÁ
SPOLOČNOSŤ, Strečno, SK
004,H10 HOTEL KAROS SPA, Zalakaros, H
C36 RUŽMARIN TOURIST AGENCY, Omiš, HR
C38 SOLARIS HOTELS RESORT, Šibenik, HR
C39 SUNTURIST, Novalja, HR
C40 ŠILOTURIST - TURIST AGENCY, Šilo, HR
306 TRAVEL WAYS INTERNATIONAL, Kathmandu,
NEPAL
C41 TRAVELANA, Rijeka, HR
S38 TRNAVA TOURISM, Trnava, SK
220 VIAJES DE GALA TOURS, Mexico city,
MEXICO
C11 FONTANA HOTELI APARTMANI, Jelsa, HR
004,H8 HOTEL CARBONA, Hévíz, H
C13 HOTEL IMPERIAL VODICE, Šibenik, HR
167 QUICKTOUR, České Budějovice, CZ
C14 HOTEL MARINA SELCE - IZGRADNJA
TURIZAM, Crikvenica, HR
007 VIAMARE CK, Praha 2, CZ
C34 R - TRAVEL / ŠUCO-TOURS, Gradac, HR
S15 HOTEL ODEVÁK, Banka Piešťany, SK
120 VICTORIA CK, Brno, CZ
216 SET TRAVEL VIATGES, Callela, E
318 HOTEL OLYMPIK, Praha 8, CZ
S40 VRÁTNA FREE TIME ZONE, Terchová, SK
268 SKY TOURS, Lido Di Jesolo-Venice, I
318 HOTEL OLYMPIK ARTEMIS, Praha 8, CZ
S41 WALDTOUR, Martin, SK
S35 SOREA - HOTELOVÁ SPOLOČNOSŤ,
Bratislava, SK
318 HOTEL OLYMPIK TRISTAR, Praha 8, CZ
C43 ZGH - VLADIMIR NAZOR, Zagreb, HR
023 ZOAR TOURS AND SAFARIS, Nairobi, KENYA
S36 SPA LIFE, Rajecké Teplice, SK
S37 TATRANSKÉ KÚPELE LUČIVNÁ, Lučivná, SK
H20 TECAMP, Harkány, H
Jazykové kursy, au-pair pobyty
S38 TRNAVA TOURISM, Trnava, SK
Language courses,
au-pair stays
S39 TURISTICKO - INFORMAČNÁ KANCELÁRIA
DETVA, Detva, SK
V02 KRISTOF, Liberec, CZ
277 PETRA TOUR CK, České Budějovice, CZ
116 UNILINE CROATIA, Pula, HR
120 VICTORIA CK, Brno, CZ
205 WWT ITALIA, Pesaro, I
C43 ZGH - VLADIMIR NAZOR, Zagreb, HR
Dětská, mládežnická, školní
turistika, kurzy, výlety a tábory
School groups, children
programmes, youth camps
Kongresy a incentivy, obchodní
turistika + služební cesty
058 ANDANTE CK, Písek, CZ
Congress and incentive
tourism, business travel
S2 AQUACITY POPRAD, Poprad, SK
166 B&K TOUR CK, Hradec Králové, CZ
S4 CASCADA HOTELS & RESORTS, Liptovský
Mikuláš, SK
215 CICALA AGENZIA VIAGGI, Praha 4, CZ
115 CONTI CK, Praha 1, CZ
004,H5 FANOS, TERMÁL HOTEL AQUA,
Mosonmagyaróvár, H
309 AGENTURA MADI, Praha 3, CZ
S16 HOTEL REPISKÁ, Liptovský Mikuláš, SK
C17 HOTELI BAŠKA, Baška, HR
S17 HOTELY PLUS, Bratislava, SK
004,H14 HUNGUEST HOTELS, Budapest, H
056 IFA SCHÖNECK HOTEL & FERIENPARK,
Schöneck, D
C18 ISTRATURIST, Umag, HR
C20 JADRAN CRIKVENICA, Crikvenica, HR
S18 JASNÁ - OBLASTNÁ ORGANIZÁCIA
CESTOVNÉHO RUCHU,
Liptovský Mikuláš, SK
142 KLENOTY VÍDEŇSKÝCH MUZEÍ, NATUR
HISTORISCHES MUSEUM WIEN,
Vienna, A
H15 KOMFORT HOTEL PLATÁN, Harkány, H
S19 KONTAKT WELLNESS HOTEL,
Stará Lesná, SK
S21 KÚPELE LÚČKY, Lúčky, SK
118 AGM TRAVEL, Praha 4, CZ
S23 KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY, Vyšné
Ružbachy, SK
004,H1 ACHAT HOTELS DEUTSCHLAND,
Hockenheim, D
C25 LAGUNA NOVIGRAD HOTELS & CAMPSITES,
Novigrad, HR
004,H2 AKTIV TOURS, Budapest, H
377 LÁZNĚ LUHAČOVICE, Luhačovice, CZ
060 AMERICA TOURS, Liberec, CZ
S2 AQUACITY POPRAD, Poprad, SK
S24 LÁZNĚ TRENČIANSKÉ TEPLICE, Trenčianské
Teplice, SK
84
S25 LIEČEBNÉ TERMÁLNE KÚPELE SKLENÉ
TEPLICE, Sklené Teplice, SK
305 LOSTAR VIAGGI, Forio, I
C27 LOŠINJ HOTELS & VILLAS, Mali Lošinj, HR
316 MACEK COACH, Praha 10, CZ
071 MAESTRAL TRAVEL AGENCY, Split, HR
266 NATOUR CK, Brno, CZ
S26 NESTVILLE PARK, Hniezdne, SK
MADI Travel Market 2012
420 CENTRUM BABYLON, Liberec, CZ
S5 CITY HOTEL BRATISLAVA, Bratislava, SK
115 CONTI CK, Praha 1, CZ
278 ČSAD TIŠNOV - TRAVEL CLUB CK, Brno, CZ
C7 DALTOURS PRIMOŠTEN TRAVEL AGENCY,
Primošten, HR
C8 DONADIĆ - MEDITERAN PAG, TOURIST
AGENCY, Pag, HR
318 OLYMPIK HOLDING – ITA (INCENTIVE
TRAVEL AGENCY), Praha 8, CZ
S6 DREVENICE TERCHOVÁ, Terchová, SK
004,H19 PARK INN BY RADISON SÁRVÁR,
Sárvár, H
004,H7 HARKÁNYI TURISZTIKAI EQYESÜLET,
HARKÁNY TOURISM ASSOCIATION,
Harkány, H
S29 PARKHOTEL NA BARAČKE, Trenčianské
Teplice, SK
277 PETRA TOUR CK, České Budějovice, CZ
S30 PORAČ PARK RELAX & SPORT CENTRUM,
Porac, SK
309 PRAGUE PLUS CA, Praha 3, CZ
S7 GINO PARADISE BEŠEŇOVÁ, Bešeňová, SK
S10 HOREHRONIE REGIÓN, Mýto pod
Ďumbierom, SK
242 RAKOUSKÁ NÁRODNÍ TURISTICKÁ
CENTRÁLA - ÖSTERREICH WERBUNG,
Praha 1, CZ
C36 RUŽMARIN TOURIST AGENCY, Omiš, HR
216 SET TRAVEL VIATGES, Callela, E
C40 ŠILOTURIST - TURIST AGENCY, Šilo, HR
307 TIM - TOURIST INFORMATION MAGAZINE,
Praha 2, CZ
C41 TRAVELANA, Rijeka, HR
S38 TRNAVA TOURISM, Trnava, SK
C31 TURISTICKÉ SDRUŽENÍ MĚSTA POVLJANA,
Povljana, HR
S39 TURISTICKO - INFORMAČNÁ KANCELÁRIA
DETVA, Detva, SK
S40 VRÁTNA FREE TIME ZONE, Terchová, SK
S11 HOTEL BARÓNKA, ZÁTOKA, Bratislava, SK
S41 WALDTOUR, Martin, SK
318 HOTEL OLYMPIK ARTEMIS, Praha 8, CZ
205 WWT ITALIA, Pesaro, I
318 HOTEL OLYMPIK TRISTAR, Praha 8, CZ
368 ZÁMECKÝ RESORT DĚTENICE, Praha 10, CZ
023 PRIMA VERA TOURS SAFARIS AND TRAVEL,
Nairobi, KENYA
S16 HOTEL REPISKÁ, Liptovský Mikuláš, SK
C43 ZGH - VLADIMIR NAZOR, Zagreb, HR
244 QUALITY TOURS, Praha 1, CZ
S17 HOTELY PLUS, Bratislava, SK
023 ZOAR TOURS AND SAFARIS, Nairobi, KENYA
242 RAKOUSKÁ NÁRODNÍ TURISTICKÁ
CENTRÁLA - ÖSTERREICH WERBUNG,
Praha 1, CZ
004,H13 HUNGARIAN TOURISM - WESTERN
TRANSDANUBIA REGIONAL MARKETING
BOARD, Sopron, H
S32 SATUR TRAVEL, Bratislava, SK
056 IFA SCHÖNECK HOTEL & FERIENPARK,
Schöneck, D
216 SET TRAVEL VIATGES, Callela, E
C38 SOLARIS HOTELS RESORT, Šibenik, HR
S35 SOREA - HOTELOVÁ SPOLOČNOSŤ,
Bratislava, SK
H20 TECAMP, Harkány, H
H21 THERMAL HOTEL HARKÁNY, Harkány, H
H22 THERMAL HOTEL MOSONMAGYARÓVÁR,
Mosonmagyaróvár, H
C42 VALAMAR HOTELS & RESORTS, Zagreb, HR
220 VIAJES DE GALA TOURS, Mexico city,
MEXICO
S40 VRÁTNA FREE TIME ZONE, Terchová, SK
S41 WALDTOUR, Martin, SK
368 ZÁMECKÝ RESORT DĚTENICE, Praha 10, CZ
023 ZOAR TOURS AND SAFARIS, Nairobi, KENYA
Turistické atrakce a programy hrady, zámky, muzea, jeskyně,
přírodní zajímavosti, divadla,
koncerty, muzikály, festivaly,
folklór, poznávací turistika
a průvodcovské služby
Tourism attractions, muzeums,
theatres, musicals, natural
parks, educational tourism,
guides
004,H2 AKTIV TOURS, Budapest, H
309 AURA PRAGUE CA, Praha 4, CZ
S4 CASCADA HOTELS & RESORTS, Liptovský
Mikuláš, SK
Rezervační a informační
systémy, software, internet
C19 JADERATOURS, Zadar, HR
Reservation and information
systems, software, internet
C21 KATARINA LINE, Opatija, HR
309 AGENTURA MADI, Praha 3, CZ
142 KLENOTY VÍDEŇSKÝCH MUZEÍ, NATUR
HISTORISCHES MUSEUM WIEN,
Vienna, A
015 ANCHOICE CZ, Liberec 1, CZ
H15 KOMFORT HOTEL PLATÁN, Harkány, H
068 CESYS - DARKMAY, Liberec, CZ
S23 KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY, Vyšné
Ružbachy, SK
400 GUKAN VIAGGI E TURISMO, Cefalu, I
176 BLUECITY.CZ, Ostrava, CZ
C29 M - TRAVEL TOURIST SERVICE,
Stomorska/Split, HR
004,H7 HARKÁNYI TURISZTIKAI EQYESÜLET,
HARKÁNY TOURISM ASSOCIATION,
Harkány, H
221 MĚSTO BENEŠOV, Benešov, CZ
344,S8 HEPEX SLOVAKIA, Komárno, SK
317 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3, Praha 3, CZ
S11 HOTEL BARÓNKA, ZÁTOKA, Bratislava, SK
S26 NESTVILLE PARK, Hniezdne, SK
107 ITALIAMIA CK, Praha 8, CZ
S27 OBEC ĽUDOVEJ ARCHITEKTÚRY - ČIČMANY,
Čičmany, SK
004,H18 MAĎARSKÁ TURISTIKA, Praha 7, CZ
S28 OBLASTNÁ ORGANIZÁCIA CESTOVNÉHO
RUCHU SEVERNÝ SPIŠ - PIENINY, Stará
Ľubovňa, SK
008 MULTIMA, Praha 10, CZ
C32 PAG TOURS, Pag, HR
004,H19 PARK INN BY RADISON SÁRVÁR,
Sárvár, H
S30 PORAČ PARK RELAX & SPORT CENTRUM,
Porac, SK
169 MGS TOURS, Les Adrets de l´Esterel, F
106 OPEN TRAVEL NETWORK, CESTOVÁNÍ.CZ,
Praha 5, CZ
059 RADIO GUIDE, St. Petersburg, RUSSIA
051 SDOVOLENÁ.CZ, SEZNAM.CZ, Praha 5, CZ
308 VYKUPTO.CZ, Brno, CZ
070 WORLD MEDIA PARTNERS, Svitavy, CZ
023 PRIMA VERA TOURS SAFARIS AND TRAVEL,
Nairobi, KENYA
S31 PRVÁ PLTNÍCKA A RAFTINGOVÁ
SPOLOČNOSŤ, Strečno, SK
Pojištění, asistenční
a finanční služby
C35 RADEŠKO GRUPA, Supetar, HR
Travel insurance, assistance
and financial services
059 RADIO GUIDE, St. Petersburg, RUSSIA
224 UNION POJIŠŤOVNA, Praha 2, CZ
C34 R - TRAVEL / ŠUCO-TOURS, Gradac, HR
MADI Travel Market 2012
85
Národní centrály, národní
asociace
Odborná média,
profesní vzdělávání
National tourist authorities
(boards), national
and international associations
Specialized media,
professional education
324 ASOCIACE CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ ČESKÉ
REPUBLIKY, Praha 2, CZ
324 ASOCIACE CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ ČESKÉ
REPUBLIKY, Praha 2, CZ
319 ASOCIACE ČESKÝCH CESTOVNÍCH
KANCELÁŘÍ A AGENTUR, Praha 2, CZ
025 ASOCIACE PRŮVODCŮ ČR, Praha 2, CZ
025 ASOCIACE PRŮVODCŮ ČR, Praha 2, CZ
317 TYRKYS, ŠKOLA KULTURY PODNIKÁNÍ
V CESTOVNÍM RUCHU, Praha 2, CZ
240 DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA – NÁRODNÍ
TURISTICKÝ ÚŘAD, Praha 1, CZ
004,H18 MAĎARSKÁ TURISTIKA, Praha 7, CZ
220 MEXICO TOURISM BOARD, Frankfurt, D
242 RAKOUSKÁ NÁRODNÍ TURISTICKÁ
CENTRÁLA - ÖSTERREICH WERBUNG,
Praha 1, CZ
S33 SLOVENSKÁ AGENTÚRA PRE CESTOVNÝ
RUCH, ZAHRANIČNÉ ZASTÚPENIE V ČR,
Praha 1, CZ
Kraje, turistické regiony,
regionální sdružení a nadace,
města, infocentra
309 AGENTURA MADI, Praha 3, CZ
070 C.O.T. MEDIA, Praha 1, CZ
Ostatní (literatura, suvenýry,
propagace, marketing,
poradentství, reality, půjčovny
potřeb pro volný čas, ...)
Other travel related services
(travel literature, souvenirs,
marketing services, promotion,
consultants, sport and outdoor
equipment etc.)
309 AGENTURA MADI, Praha 3, CZ
176 BLUECITY.CZ, Ostrava, CZ
070 C.O.T. MEDIA, Praha 1, CZ
Regional tourist authorities
& promotion, cities, infocentres
344,S8 HEPEX SLOVAKIA, Komárno, SK
004,H7 HARKÁNYI TURISZTIKAI EQYESÜLET,
HARKÁNY TOURISM ASSOCIATION,
Harkány, H
309 PRAGUE PLUS CA, Praha 3, CZ
S10 HOREHRONIE REGIÓN, Mýto pod
Ďumbierom, SK
004,H13 HUNGARIAN TOURISM - WESTERN
TRANSDANUBIA REGIONAL MARKETING
BOARD, Sopron, H
S18 JASNÁ - OBLASTNÁ ORGANIZÁCIA
CESTOVNÉHO RUCHU,
Liptovský Mikuláš, SK
221 MĚSTO BENEŠOV, Benešov, CZ
317 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3, Praha 3, CZ
S27 OBEC ĽUDOVEJ ARCHITEKTÚRY - ČIČMANY,
Čičmany, SK
S28 OBLASTNÁ ORGANIZÁCIA CESTOVNÉHO
RUCHU SEVERNÝ SPIŠ - PIENINY, Stará
Ľubovňa, SK
206 OROPESA DEL MAR - COSTA DEL AZAHAR,
Oropesa Del Mar, E
400 SICILIA DEPARTMENT REGIONAL TURISMO,
Palermo, I
307 TIM - TOURIST INFORMATION MAGAZINE,
Praha 2, CZ
S38 TRNAVA TOURISM, Trnava, SK
C31 TURISTICKÉ SDRUŽENÍ MĚSTA POVLJANA,
Povljana, HR
S39 TURISTICKO - INFORMAČNÁ KANCELÁRIA
DETVA, Detva, SK
106 OPEN TRAVEL NETWORK, CESTOVÁNÍ.CZ,
Praha 5, CZ
059 RADIO GUIDE, St. Petersburg, RUSSIA
242 RAKOUSKÁ NÁRODNÍ TURISTICKÁ
CENTRÁLA - ÖSTERREICH WERBUNG,
Praha 1, CZ
051 SDOVOLENÁ.CZ, SEZNAM.CZ, Praha 5, CZ
307 TIM - TOURIST INFORMATION MAGAZINE,
Praha 2, CZ
308 VYKUPTO.CZ, Brno, CZ
070 WORLD MEDIA PARTNERS, Svitavy, CZ
Download

KATALOG CATALOGUE - MADI Travel Market