Nabídka rodinné
a dětské rekreace
– Pro zaměstnance Českých drah, a.s. a jejich rodinné příslušníky
– Pro zaměstnance ČD Cargo , a.s. a jejich rodinné příslušníky
– Pro zaměstnance Správy železniční dopravní cesty s.o.
a rodinného příslušníka
– Pro důchodce Českých drah, a.s.
– Pro důchodce ČD Cargo, a.s.
Dovolená 2011
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
České dráhy, a.s., ČD Cargo, a.s. a Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC)
ve spolupráci s ČD travel, s.r.o. a ostatními cestovními kancelářemi pro Vás připravily nabídku rekreací, zájezdů a táborů dětí a mládeže, na které je poskytován příspěvek (dotace) z centralizovaných
prostředků sociálního fondu (SF) ČD, a.s., ČD Cargo,a.s. a z centralizovaných prostředků fondu kulturních a sociálních potřeb (C-FKSP) SŽDC (není-li u konkrétní akce uvedeno jinak).
V nabídce najdete akce, které mohou využít pouze zaměstnanci ČD, a.s., ČD Cargo, a.s. a SŽDC
a jejich rodinní příslušníci a důchodci ČD, a.s. a ČD Cargo, a.s. Je to jedna z dalších zaměstnaneckých výhod, které Vám poskytuje Váš zaměstnavatel.
Nabídka je seřazena abecedně podle zemí, pobyty tuzemské jsou zařazené za pobyty zahraničními a dále je nabídka dětských táborů.
V katalogu jsou uváděny ceny již snížené o příspěvek. Cena u všech rekreací je konečná, tzn.
zahrnuje letištní poplatky a bezpečnostní taxy, veškeré příplatky a navíc i komplexní cestovní pojištění (s výjimkou poplatků OÚ u tuzemské rekreace). Cena obsahuje i palivový příplatek, který je
však variabilní, závislý na ceně ropy na světových trzích. Upozorňujeme, že v případě změny ceny
poukazu navýšením palivového příplatku je cestovní kancelář oprávněna toto navýšení, dle Všeobecných a záručních podmínek, klientům doúčtovat.
Věříme, že pestrá nabídka akcí Vás uspokojí jak výběrem lokalit, tak i příznivými cenami. Vzhledem k omezené kapacitě nabídky doporučujeme zaslat závaznou objednávku co nejdříve.
Dovolte nám, abychom Vám popřáli spokojené prožití Vaší zasloužené dovolené.
www.cdtravel.cz
Z naší nabídky
2
Instrukce pro objednání rekreace s příspěvkem
VYPLNĚNÍ A ODESLÁNÍ ZÁVAZNÉ OBJEDNÁVKY
REZERVACE A VYŘÍZENÍ ZÁVAZNÉ OBJEDNÁVKY:
Příspěvek (dotaci) mají VŠICHNI zaměstnanci ČD, a.s.,
ČD Cargo, a.s. a jejich rodinní příslušníci a zaměstnanci
SŽDC a jeden jejich rodinný příslušník. Dále pak
důchodci ČD, a.s. a ČD Cargo,a.s..
Závazné objednávky jsou zpracovávány postupně tak,
jak docházejí na CK. Jiný způsob rezervace není možný.
V případě zájmu o rekreaci pečlivě vyplňte formulář
závazné objednávky pro rok 2011 z katalogu nebo
si jej vytiskněte z internetu (www.cdtravel.cz). Platné
jsou pouze závazné objednávky podávané na tomto
formuláři. Vyplňování objednávky je nutno věnovat
zvýšenou pozornost, jedná se o závaznou objednávku
a úpravu obsahu (změna termínu, změna lokality,
počtu osob) nelze následně provádět. Na objednávce
doporučujeme uvést také náhradní termín a lokalitu,
aby bylo možné Vám vyhovět i v případě, že v některých
lokalitách a termínech bude větší zájem, než jsou
možnosti. Příspěvek se vztahuje i na partnery žijící se
zaměstnancem ve společné domácnosti. V takovém
případě je k objednávce nutno přiložit čestné prohlášení
o této skutečnosti, v případě zaměstnance SŽDC pak
prohlášení s notářsky ověřenými podpisy. U žádostí
důchodců ČD, a.s. a ČD Cargo, a.s. je nutné k objednávce
přiložit čestné prohlášení o pobírání důchodu (včetně
údaje od jakého data je důchod pobírán). Důchodcům
ČD a.s. zajistí potvrzení personálního útvaru cestovní
kancelář ČD travel, s.r.o..
Závazná objednávka musí být podepsána všemi dospělými
účastníky rekreace staršími 18 let. Vyplněnou závaznou
objednávku předejte k potvrzení zaměstnavateli,
jeho personálnímu útvaru, popřípadě zaměstnanci
odpovědnému za agendu SF.
Vyplněnou a potvrzenou závaznou objednávku zašlete
osobně nebo prostřednictvím Vašeho zaměstnavatele
na adresu: Cestovní kancelář ČD travel, s.r.o., Na Příkopě
31, 110 00 Praha 1. Potvrzenou objednávku můžete zasílat
i naskenovanou e-mailem na adresu: [email protected]
O rezervaci Vaší závazné objednávky Vás budeme
informovat, a to zasláním faktury na adresu uvedenou
v objednávce.
INFORMACE PRO ZAMĚSTNANCE ČD, a.s. a ČD Cargo, a.s.:
Fakturu můžete uhradit dvěma způsoby:
a) uhradit pouze zálohu ve výši min. 10 % do data
splatnosti uvedeného na faktuře (a zbylou částku
uhradit nejpozději do 6 týdnů před nástupem
na rekreační pobyt),
b) uhradit fakturu v plné výši.
V případě, že hradíte pouze zálohu, dbejte na včasné
uhrazení doplatku. Pokud nebude celá částka uhrazena
do data splatnosti, bude rezervace zrušena, místo
nabídnuto náhradnímu zájemci a záloha po odečtení
stornopoplatků vrácena.
Faktury hraďte bezhotovostně ze svého účtu
ve stanoveném termínu splatnosti. Při platbě musí
být vždy řádně vyplněn variabilní symbol (VS) uvedený
na faktuře. Po uhrazení faktury a zaregistrování platby
na příslušný účet budou účastníkům rekreace postupně
rozesílány poukazy a informace opět na adresu bydliště,
nejpozději týden před odjezdem na dovolenou. U dětské
rekreace (TDM) bude postup stejný.
Pokud budou termíny uvedené na objednávce rekreace
obsazeny, budeme Vás informovat a pokud to bude
možné, nabídneme Vám jiné volné kapacity.
Případné další informace získáte u kontaktních
osob ČD travel, jejichž telefonní čísla jsou uvedena
u jednotlivých destinací.
Orientační obsazenost můžete sledovat na internetových
stránkách www.cdtravel.cz
Další informace
CENY SNÍŽENÉ O PŘÍSPĚVEK MAJÍ:
ČD, a.s. – zaměstnanec a jeho rodinní příslušníci
– důchodce (ne však jeho rodinní příslušníci)
– dítě zaměstnance na dětské rekreaci
ČD Cargo, a.s. – zaměstnanec a jeho rodinní příslušníci
– důchodce (ne však jeho rodinní příslušníci)
– dítě zaměstnance na dětské rekreaci
SŽDC
– zaměstnanec a JEDEN jeho rodinný příslušník
– dítě zaměstnance na dětské rekreaci
Stornopoplatky
Výše odstupného nad 35 dnů před stanoveným
odjezdem 10% ceny zájezdu, minim. 300 Kč
– ve lhůtě 35–30 dnů 25% ceny zájezdu
– ve lhůtě 29–15 dnů 50% ceny zájezdu
– ve lhůtě 14–3 dny 80% ceny zájezdu
– ve lhůtě méně než 3 dny 100% ceny zájezdu
Bližší informace si prosím vyžádejte u útvaru
zaměstnavatele, kde předkládáte "Závaznou
objednávku …" k potvrzení.
3
SALOU
CALELLA
ALCOCEBER
BLANES
MALGRAT DE MAR
Evropa
, str. 43
, str. 39
, str. 40
EURHOSTAL, 10, PLNP,
JAIME I, 10, PLNP,
, str. 41
HAROMAR, 8, POLOP,
AMARAIGUA, 8, ALL INCL, , str. 42
SORRA D´OR, 11/12, ALL INCL, , str. 44
BOIX MAR, 8, POLOP,
DEX, 11/12, POLOP, , str. 46
ANCLA, 11/12, POLOP, , str. 47
LLORET DE MAR
HREBIENOK, 7, POLOP, str. 35
STUDNIČKA, 8, POLOP , str. 36
SKALKA, 8, POLOP, str. 38
EDEN, 8, SNIDANE, str. 37
, str. 31
, str. 32
, str. 34
, str. 26
, str. 27
ACHILLION, 11/12,
ADMIRAL TSILIVI, 11/12, ALL INCL,
PLANOS BEACH, 11/12, POLOP,
PALM BEACH, 8, POLOP,
GOUVES PARK, 8, ALL INCL,
, str. 16
, str. 16
, str. 17
, str. 18
NEMIRA, 8, POLOP, , str. 15
MORSKI RAK, 8, POLOP, , str. 14
DRVENIK
LEPTOKARIE
STALIDA-STALIS
/GOUVES
AMOUDI/TSILIVI
HARKÁNY
BÜKFÜRDO
ALANYA
SIDE
SEHER SUN BEACH, 11/12, ALL INCL,
SEHER RESORT SPA, 11/12, ALL INCL,
, str. 53
, str. 54
DIAMOND, 11/12, POLOP, , str. 48
BEST BEACH, 11/12, ALL INCL, , str. 49
GOLD SAFRAN, 11/12, ALL INCL, , str. 52
DINLER, 11/12, ALL INCL, , str. 50
LAMBI
, str. 25
APOLLON, 8, POLOP, , str. 30
ATLANTIS, 8, ALL INCL, , str. 28
BILLIS, 11/12, , str. 24
FILOXENIE, 11/12, POLOP,
SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ
PRIMORSKO
YASSEN, 11/12, , str. 6
KIPARISITE, 11/12, POLOP, , str. 7
TRAKIA GARDEN, 11/12, POLOP, , str. 8
IMPERIAL, 11/12, ALL INCL, , str. 9
PERLA BEACH, 11/12, ALL INCL, , str. 12
QUEEN NELLY, 11/12, POLOP, , str. 11
VYSOKÉ TATRY – STARÝ SMOKOVEC
NÁMESTOVO – ORAVA
RAJECKÉ TEPLICE
PODHAJSKÁ
OMIŠ-NEMIRA
TRIBUNJ
CAORLE
IVANDO, SREČKO, 8, POLOP,
BOTANIKA, 8, POLOP,
ZAGREB, 8, POLOP,
PLAŽA A ZORAN, 8, POLOP,
RICCIONE
MARIA ALM
CASA AL MARE, 8, POLOP, , str. 21
PENSION TYROL, 8, POLOP, str. 23
LUISA, 8, POLOP , str. 20
TERESA, 8, POLOP, , str. 19
CORVUS, 8, POLOP, , str. 22
XAVIN, 8, POLOP, , str. 22
Bulharsko
Bulharsko se v posledních letech opět
stalo vyhledávaným cílem našich turistů.
K návštěvě potřebujete pouze pas s platností delší, než je jeden měsíc po ukončení
pobytu.
Slunečné pobřeží je jedním z největších
hotelových a rekreačních komplexů u Černého moře, určené především pro rodiny
s dětmi. Patří k nejoblíbenějším přímořským letoviskům a prostírá se 40 km severně od Burgasu, 5 km od Nesebaru. Pro děti
bezpečné, pozvolna se svažující pláže dosahují délky více než 7 km a šířky až 200 m.
Primorsko je malé rybářské městečko leží
60km jižně od Burgasu. Cenově je velmi
příznivé. V Primorsku můžete obdivovat
jedny z nejdelších a nejkrásnějších pláží.
Pozvolný přístup do moře je vhodný pro
rodiny s dětmi.
Chorvatsko
Je již dlouhou dobu oblíbeným cílem našich turistů, kteří se sem rádi vracejí. Nádherná příroda a Jadran, který podle lékařů
blahodárně působí při léčbě horních cest
dýchacích a lupénky.
Tribunj je známým turistickým centrem
Šibecnické riviéry, 15 km severně od Šibeniku a 2 km od Vodic s krásným přístavem,
promenádou, malými restauracemi a kavárničkami.
Nemira je městkou částí Omiše. Zátoka
klidu, oblázková pláž s pozvolným vstupem do moře a stínem borovic. Do centra
města je to cca 2 km. Procházkou po pěší
zóně, která vede podél moře do centra
Omiše, je to slabou půlhodinku.
Drvenik je turistickým střediskem a trajektovým přístavem na Makarském přímoří. Nalézá se 29 km jižně od města Makarska, na části pobřeží, na které je řada
malých zátok. Hezká je zátoka Gornja Vala
s nádhernou kulisou, kterou z jedné strany tvoří pohoří Biokovo a z druhé mořský
břeh s nádhernými plážemi. Doporučujeme klientům, kteří mají rádi soukromí
v poklidných menších letoviscích.
Itálie
Země na jihu Evropy, poloostrov ve tvaru
boty, který omývá několik moří.
Caorle je jedinečné svou historií, zachovalým historickým centrem a rybářským přístavem s dlouholetou tradicí. Je velice oblíbeným letoviskem pro svoje široké písečné
pláže s pozvolným vstupem do moře.
Riccione Jedno z rušných turistických a lázeňských letovisek Adriatické riviéry. Po celé
délce je lemováno písčitou pláží s mírným
vstupem do moře. Pěší promenáda dlouhá
4 km je plná obchodů, cukráren, restaurací
a zábavných atrakcí pro děti.
Maďarsko
Největšími atrakcemi Maďarska jsou lázeňská městečka, léčivé termální prameny. Maďarsko je vhodné i pro druhou dovolenou v období jara nebo podzimu.
Bükfürdo je jedno z nejnovějších lázeňských center v Maďarsku. Léčivá voda
o teplotě 58 °C má mimořádně vysoký
obsah železa. V areálů lázní je velký park,
vzrostlé stromy, hodně obchodů a restaurací, plavecké bazény, dětské bazény a tobogány.
Harkány proslulé termální lázně leží
na jihu Maďarska nedaleko chorvatských
hranic a díky své poloze mají téměř středomořské podnebí. Lázeňský areál i okolí
města nabízí skvělé možnosti vyžití pro
celou rodinu, dobré možnosti pro cyklisty
i pěší turistiku.
Rakousko
Pension Tyrol se nachází v turisticko – lyžařské oblasti Hochkönigs – Maria Alm.
Díky nedalekému Salzburgu je i kulturní
nabídka velmi rozmanitá. Místo je ideální
pro příjemný odpočinek a klidnou, rodinnou dovolenou.
Řecko
Řecko je známé svými četnými ostrovy,
které jsou cílem mnoha turistů. Největším
řeckým ostrovem je Kréta. My vám dále
nabízíme i menší ostrov Kos, ležící blízko
turecké pevniny a ostrov Zakynthos ležící
na severozápad od řecké pevniny. Na pevnině nabízíme oblast Olympské riviéry.
Olympská Riviéra – Leptokarie se rozkládá pod majestátným trůnem bohů –
Olympem. Prosluněné písčito–oblázkové
pláže s pozvolným vstupem do moře jsou
vhodné i pro pobyt rodin s dětmi. Městečko je oblíbeným cílem našich turistů také
proto, že v obchodech a v restauracích se
často domluví česky, v češtině jsou i jídelní
lístky apod.
Ostrov Kréta oplývá rozmanitou přírodou. Ostrov se pyšní neuvěřitelnými 300
slunečnými dny v roce. Středisko Stalida
– Stalis je živá turistická oblast s jednou
z nejhezčích písčitých pláží na severovýchodním pobřeží Kréty, vzdálené 32 km
východně od Heraklionu. Dynamicky se
rozvíjející středisko Gouves se nachází
cca 22 km východně od Heraklionu. Místní
pláže jsou spíše menší, pokryté pískem či
oblázky. Centrum střediska nabízí několik
restaurací, taveren a obchodů.
Ostrov Kos leží v blízkosti Turecké pevniny a patří mezi známé Dodekanské souostroví. Má velice pestré dějiny a je zde
i mnoho archeologických nalezišť. Ostrov
můžete projet během několika málo dnů.
Na každém místě najdete něco zajímavého. Letovisko Lambi se nachází několik
kilometrů od hlavního města. Je to rušné
letovisko s krásnou hlavní třídou plnou
obchodů a taveren. Pláže jsou zde písčité
až oblázkové a vstup do vody je převážně
kamenitý. Do města Kos je to příjemnou
procházkou asi 10 minut.
Ostrov Zakynthos je třetím největším ostrovem Jónských ostrovů, který leží 250 km
západně od Athén u poloostrova Peloponés. Díky přírodním krásám je také nazýván
Ostrovem vůní či Květinou východu. Na západním pobřeží ostrova naleznete slavnou
pláž Navagio, kde ztroskotala pašerácká
loď, kterou zde můžete vidět dodnes. Zakynthos je proslavený jako “želví ostrov”.
Každý rok k jeho plážím připlouvá želva
pravá Caretta–Caretta, která si zde dělá
hnízda a klade vejce. Romantická vesnička
Amoudi leží na severovýchodě ostrova a je
vzdálena asi 14 km od hlavního města Zakynthos. Amoudi je velmi klidné až ospalé
mini–letovisko, ideální pro rodiny s malými
dětmi, bez diskoték, animačních programů,
nočního hluku. Letovisko Tsilivi je vzdáleno
asi 5 km od hlavního města Zakynthos. Tsilivi se může pochlubit jednou z nejkrásnějších pláží ostrova Zakynthos. Letovisko je
poměrně rozsáhlé a táhne se v délce několika kilometrů podél hlavní silnice.
Slovenská republika
Rozlohou nevelké Slovensko vyniká velkou
koncentrací přírodních krás.
Obec Podhájská leží v trojúhelníku Nové
Zámky, Nitra, Levice, asi 100km od Bratislavy. Voda z jejího zřídla je světovým
unikátem s blahodárnými účinky na celý
lidský organizmus a má podobné složení
jako voda v Mrtvém moři.
Vysoké Tatry – Starý Smokovec leží
na jižních svazích Vysokých Tater a patří
mezi nejkrásnější horská městečka. Malebný kraj severního Slovenska – Orava je lákavý pro každého návštěvníka.
Rajecké Teplice patří mezi nejznámější
slovenské lázně. Termální voda se využívá k léčbě nemocí pohybového aparátu,
kloubů, páteře a nervových onemocnění.
Španělsko
Španělsko je země tak bohatou historií, jedinečnými památkami, krásnou přírodou,
zajímavými lidmi a tradicemi, kde se rozhodně nebudete nudit.
Lloret de Mar jedno z největších letovisek na pobřeží, známé hlavně kvůli turistice. Je zde několik menších pláží mezi
skalami, které jsou lemovány pobřežní
promenádou. Ve velmi živém městečku se
nachází řada obchůdků, kaváren, restaurací, ale i barů a hlavně diskoték.
Blanes „Brána Costa Bravy“ neboli divokého pobřeží, je nejjižněji položené město
Costa Bravy nacházející se na pomezí s dalším pobřežím Costa del Maresme. Klidná
atmosféra lázeňského města se starým
rybářským přístavem, pevností Sant Juana
se středověkými strážními věžemi předurčila letovisko, aby se stalo oblíbeným a velmi navštěvovaným výletním místem.
Malgrat de Mar je příjemné letovisko
na pobřeží Costa del Maresme a je rozdělen na dvě části, nové a staré město. Nové
město se pyšní krásnou promenádou,
spoustou barů, klubů a restaurací, které
se táhnou až do Santa Susanny. Je zde
prostorná, široká pláž s jemnějším pískem.
Calella je poměrně rušné letovisko s velkým množstvím hotelů, obchodů a hospůdek a krásným historickým centrem. Pláž
je od samotného města oddělená železnicí a lze na ni dojít množstvím podchodů.
Pláže jsou čisté, mají hrubší písek a vstup
do vody je stupňovitý. Přesto jsou vhodné
i pro rodiny s dětmi.
Costa Dorada – Salou Je velice oblíbené
přímořské letovisko, ležící asi 95 km jižně
od Barcelony. Pláže s jemným zlatavým
pískem a pozvolným vstupem do moře se
táhnou podél členitého pobřeží v délce
sedmi kilometrů.
Costa del Azahar – Alcoceber Je velice
příjemné, poklidné a turisticky vyhledávané přímořské letovisko. Pláže s jemným
zlatavým pískem a velmi pozvolným vstupem do moře jsou držitelem tří „Modrých
vlajek“ a táhnou se podél členitého pobřeží v délce několika kilometrů.
Turecko
Turecká riviéra je proslulá mnoha kilometry písečných pláží a čistým mořem. Turecko je zajímavé svou orientální kulturou,
tisíciletou historií a příjemným a pohostinným chováním místních obyvatel.
Side se nachází zhruba 60km jihovýchodním směrem od Antalye – města příletu. Je
to malebné a turisty vyhledávané městečko. Vedle nádherných nekonečných písečných pláží, které lemují pobřeží kilometry
daleko na východ i na západ, nabízí také
nezapomenutelné zážitky při prohlížení
antických památek, jimiž je toto místo přeplněno. Klidné letovisko je velice oblíbené.
Alanya láká turisty z celého světa svými
historickými památkami a samozřejmě
nekonečně dlouhou písečnou pláží, ulicemi plných obchodů, restaurací a kaváren.
Alanye je od Antalye – města příletu –
vzdálená asi 130km jihovýchodním směrem po pobřeží. Jedná se o rušné letovisko
vhodné i pro rodiny s dětmi.
5
Hotel Holliday Village Yassen***
Bulharsko/Slunečné pobřeží
Bulharsko
Kontaktní osoba: Kateřina Štěchová, tel. 972 243 053
www.cdtravel.cz
Poloha: nový čtyřposchoďový areál apartmánových domů je umístěn necelých 200 m od pláže
a zároveň i v blízkosti centra města. Před hotelem je zastávka výletního autobusu.
Pláž: 100 m vzdálená, prostorná, písčitá, pozvolně se svažující do moře. V zadní části pláže
je možné umístit vlastní slunečníky. Blíže moře
jsou slunečníky a lehátka za poplatek.
Ubytování: apartmány pro 4 osoby mají manželské lůžko + rozkládací gauč, vhodný pouze
pro 2 děti do 12 let. V případě starších dětí
je možné částečné nepohodlí díky velikosti
přistýlek. Pokoje jsou vybaveny moderním
nábytkem, základně vybavenou kuchyní se
6
sporákem, ledničkou, klimatizací v obývacím
pokoji (v ložnici není), balkonem. Slunečníky
i lehátka u bazénu zdarma.
Stravování: vlastní, možnost dokoupení teplé
stravy v přilehlém obchodě či restauraci
Vybavení společných prostor: vstupní hala
s recepcí, restaurace, supermarket, bar, venkovní
bazén, výtah, připojení k internetu
Doprava: letecky se Smart Wings, odlety z Prahy
jsou v úterý a pátek v časných ranních hodinách.
Odlety z Brna ve čtvrtek a v neděli dopoledne.
Změna letového řádu vyhrazena.
Náš postřeh: pěkný hotel s prostornými apartmány nedaleko pláže a přitom v centru města
Odlety
Praha
termíny
Odlety
Brno
termíny
14.6.–24.6
24.6.–5.7.
5.7.–15.7.
15.7.–26.7.
26.7.–5.8.
5.8.–16.8.
16.8.–26.8.
26.8.–6.9.
6.9.–16.9.
16.6.–26.6.
26.6.–7.7.
7.7.–17.7.
17.7.–28.7.
28.7.–7.8.
7.8.–18.8.
18.8.–28.8.
28.8.–8.9.
8.9.–18.9.
Počet
dní
Cena za osobu v plně
obsazeném
apartmánu
11
12
11
12
11
12
11
12
11
4 250 Kč
4 800 Kč
6 200 Kč
6 750 Kč
6 200 Kč
6 750 Kč
6 200 Kč
5 250 Kč
4 600 Kč
Cena za osobu po dotaci
Nárok na ceny snížené o příspěvek mají
osoby uvedené na straně 3, vlevo dole.
Slevy: dítě do 2 let bez nároku na služby zdarma
Cena zahrnuje: 10/11x ubytování v apartmánu
2+2, pobytovou taxu, cestovní pojištění,
leteckou dopravu včetně letištních a bezpečnostních tax a palivového příplatku,
transfer, česky mluvícího delegáta,
komplexní cestovní pojištění
Cena nezahrnuje:
stravování
y
ah
r
z P na
t
le Br
Od a
Hotel Kiparisite****
Bulharsko/Slunečné pobřeží
Bulharsko
Kontaktní osoba: Kateřina Štěchová, tel. 972 243 053
Poloha: velice kvalitní čtyřhvězdičkový hotel
s rodinnou atmosférou je situován na okraji letoviska a má velice příjemnou atmosféru. I když
je nedaleko místní komunikace, nemá tato žádný
dopad na hotel, protože je od ní oddělen bazénovou částí, kde se nachází i malý bar. Bazén je
zajímavě členitě řešený. Součástí hotelu je obchůdek. V letovisku je možnost vodních sportů,
nově otevřený aqua park, zábavní a folkloristické
programy, diskotéky, půjčovna aut.
Pláž: 100m vzdálená, prostorná, písčitá, pozvolně se svažující do moře. Na pláži je možné umístit vlastní slunečníky, ale je možné pronajmou
slunečníky a lehátka za poplatek.
Ubytování: velice vkusně zařízené a prostorné 2lůžkové pokoje s možností 1 až 2 přistýlek. V případě dvou přistýlek je druhá přistýlka
pouze pro dítě do 12 let. Přistýlky jsou formou
rozkládacích křesel umístěných na standardním
2lůžkovém pokoji. V případě 2 přistýlek je tak
prostor na pokoji poněkud omezený. Pokoje jsou
vybaveny klimatizací, ledničkou, telefonem, TV,
vlastním sociálním zařízením, fénem, balkonem.
Slunečníky a lehátka u bazénu zdarma.
Stravování: polopenze formou bufetu
Vybavení společných prostor: hotelová hala
s recepcí, WiFi, výtah, restaurace, obchod, posilovna, sauna, bazén, hezky udržovaná zahrada
okolo budovy
Doprava: letecky se Smart Wings, odlety z Prahy
jsou v úterý a pátek v časných ranních hodinách.
Změna letového řádu vyhrazena.
Náš postřeh: velice kvalitní hotel, který uspokojí i náročnější klienty
Odlety
Praha termíny
14.6.–24.6
24.6.–5.7.
5.7.–15.7.
15.7.–26.7.
26.7.–5.8.
5.8.–16.8.
16.8.–26.8.
26.8.–6.9.
6.9.–16.9.
Počet dní
Dospělá osoba
na 2L
11
12
11
12
11
12
11
12
11
7 200 Kč
8 500 Kč
10 500 Kč
11 700 Kč
10 500 Kč
11 700 Kč
10 500 Kč
8 900 Kč
7 900 Kč
Cena za osobu po dotaci
Nárok na ceny snížené o příspěvek mají
osoby uvedené na straně 3, vlevo dole.
Slevy:
• dítě do 2 let bez nároků na služby a letenku zdarma
• dítě 2–11,99 let na přistýlce v doprovodu
2 dospělých osob – sleva 3 600 Kč
• dítě 2–11,99 let na 2. přistýlce – sleva 3 000 Kč
• dospělá osoba na přistýlce – sleva 1 500 Kč
Cena zahrnuje: 10/11x ubytování,
polopenzi, leteckou dopravu včetně
letištních a bezpečnostních tax
a palivového příplatku, transfer,
česky mluvícího delegáta,
komplexní cestovní
pojištění
let
d
O
y
ah
r
zP
7
Hotel Imperial****
Bulharsko/Slunečné pobřeží
Bulharsko
Kontaktní osoba: Kateřina Štěchová, tel. 972 243 053
www.cdtravel.cz
Poloha: nově vystavěný čtyřhvězdičkový hotel
ve stylu „Egypt“ se nachází v jižní části letoviska v písečných dunách nedaleko pláže. Od centra Slunečného pobřeží je vzdálený asi 1,5 km
a od Nesebaru 700 m. Spojení s centrem střediska
a městečkem Nesebar zajišťuje vláček jedoucí
po promenádě nebo linkový autobus. V letovisku
je minigolf, tenisové kurty, paragliding, pronájem
jízdních a vodních kol, vodních lyží, windsurfing,
diskotéky, zábavní a folkloristické programy.
Pláž: 150 m vzdálená pláž je prostorná, písčitá,
pozvolně se svažující do moře. Na pláži je možné umístit vlastní slunečníky, ale je též možné
pronajmou slunečníky a lehátka za poplatek.
8
Pivo a nealkoholické nápoje pro hotelové hosty jsou na vymezeném místě na pláži zdarma
(od 11:00 do 18:00hod.).
Ubytování: 2lůžkové pokoje vybavené moderním nábytkem s možností 1 až 2 přistýlek
(přistýlky jsou formou rozkládacího křesla respektive pohovky, vhodné spíše pro děti do 12
let). Pokoje jsou vybaveny klimatizací, ledničkou,
telefonem, TV, vlastním sociálním zařízením, fénem. Dětská postýlka na vyžádání. Slunečníky
a lehátka u bazénu zdarma.
Stravování: all inclusive zahrnuje stravování
a nápoje místní výroby v hotelové restauraci
+ pivo a chlazené nealko-nápoje v bufetu na pláži
Vybavení společných prostor: hotelová hala
s recepcí, výtah, obchod, dvě restaurace, hotelový bar, připojení k internetu, bazén, hřiště
na beach volejbal, beach fotbal, šipky, stolní
tenis. Za poplatek je možno využít masáže, fitness, jacuzzi, saunu a parní lázeň.
Doprava: letecky se Smart Wings, odlety z Prahy
jsou v úterý a pátek v časných ranních hodinách.
Změna letového řádu vyhrazena.
Náš postřeh: hotel s all inclusive programem
v klidné části letoviska vhodný pro všechny klienty
Bulharsko
Odlety
Praha termíny
14.6.–24.6
24.6.–5.7.
5.7.–15.7.
15.7.–26.7.
26.7.–5.8.
5.8.–16.8.
16.8.–26.8.
26.8.–6.9.
6.9.–16.9.
Počet
dní
Dospělá osoba
na 2L
11
12
11
12
11
12
11
12
11
10 500 Kč
11 900 Kč
14 400 Kč
15 500 Kč
14 400 Kč
15 500 Kč
14 400 Kč
12 500 Kč
10 900 Kč
Cena za osobu po dotaci
Nárok na ceny snížené o příspěvek mají
osoby uvedené na straně 3, vlevo dole.
Slevy:
• dítě do 2 let bez nároků na služby a letenku zdarma
• dítě 2–11,99 let na přistýlce v doprovodu
2 dospělých osob – sleva 5 000 Kč
• dítě 2–11,99 let na 2. přistýlce – sleva 4 500 Kč
• dospělá osoba na přistýlce – sleva 2 000 Kč
Cena zahrnuje: 10/11x ubytování, all
inclusive, leteckou dopravu včetně
letištních a bezpečnostních tax
a palivového příplatku, transfer, česky mluvícího delegáta, komplexní cestovní
pojištění
let
d
O
y
ah
r
zP
9
Hotel Trakia Garden***
Bulharsko/Slunečné pobřeží
Bulharsko
Kontaktní osoba: Kateřina Štěchová, tel. 972 243 053
www.cdtravel.cz
Poloha: rodinný hotel se nachází v centrální části
Slunečného pobřeží. Je situován ve velké, pečlivě udržované zahradě. U hotelu chovají majitelé
drobná zvířátka a mají zde bylinkovou zahrádku.
Pláž: 300m vzdálená, písčitá, prostorná, pozvolně se svažující do moře. Na pláži je možné umístit
vlastní slunečníky, ale je možné pronajmou slunečníky a lehátka za poplatek. U vchodu na pláž
je malé aqua centrum, vstup za poplatek.
Ubytování: 2lůžkové pokoje s možností jedné
přistýlky nebo 4 lůžkové rodinné pokoje s pevnými lůžky. Pokoje jsou vybaveny klimatizací,
minibarem, TV, telefonem, vlastním sociálním
10
zařízením a prostorným balkonem. Slunečníky
a lehátka u bazénu zdarma.
Stravování: polopenze formou bufetu
Vybavení společných prostor: hotelová hala
s recepcí, směnárna, restaurace, WiFi, venkovní bazén, pool bar, dětský areál v zahradě. Za poplatek
stolní tenis, kulečník, půjčovna kol, sauna, fitness.
Doprava: letecky se Smart Wings, odlety z Prahy
jsou v úterý a pátek v časných ranních hodinách.
Změna letového řádu vyhrazena.
Náš postřeh: rodinný hotel s vyhlášenou kuchyní v klidném prostředí, vhodný pro rodiny s dětmi
Odlety
Praha
termíny
14.6.–24.6
24.6.–5.7.
5.7.–15.7.
15.7.–26.7.
26.7.–5.8.
5.8.–16.8.
16.8.–26.8.
26.8.–6.9.
6.9.–16.9.
Počet
dní
Dospělá
osoba
na 2L
Cena za osobu
v plně
obsazeném 4L
11
12
11
12
11
12
11
12
11
6 900 Kč
8 500 Kč
9 900 Kč
10 900 Kč
9 900 Kč
10 900 Kč
9 900 Kč
8 500 Kč
7 300 Kč
4 900 Kč
5 400 Kč
6 800 Kč
7 800 Kč
6 800 Kč
7 800 Kč
6 800 Kč
5 400 Kč
5 200 Kč
Cena za osobu po dotaci
Nárok na ceny snížené o příspěvek mají
osoby uvedené na straně 3, vlevo dole.
Slevy:
• dítě do 2 let bez nároků na služby a letenku zdarma
• dítě 2–11,99 let na přistýlce v doprovodu 2
dospělých osob – sleva 3 450 Kč
• dospělá osoba na přistýlce – sleva 1 500 Kč
Cena zahrnuje: 10/11x ubytování, polopenzi, leteckou dopravu včetně letištních
a bezpečnostních tax a palivového
příplatku, transfer, česky mluvícího
delegáta, komplexní cestovní
pojištění
let
d
O
y
ah
r
zP
Hotel Queen Nelly***
Bulharsko/Primorsko
Bulharsko
Kontaktní osoba: Kateřina Štěchová, tel. 972 243 053
Poloha: rodinný hotel leží v nové části Primorska cca 250 m od pláže a 400 m od centra města.
Nově vybudovaný v oploceném areálu nedaleko
pláže. Na samotnou pláž se dostanete přes písečné duny, typické pro tuto oblast.
Pláž: 250 m vzdálená písečná s pozvolným vstupem do moře. Lehátka a slunečníky na pláži
za poplatek, ale je též možnost použit vlastní
slunečníky.
Ubytování: 2–3lůžkové pokoje s možností jedné
přistýlky (přistýlka je formou rozkládací postele)
jsou vybaveny ledničkou, TV, vlastním sociálním
zařízením a balkonem. Všechny pokoje jsou kli-
matizované, zařízené novým nábytkem. Slunečníky a lehátka u bazénu zdarma.
Stravování: polopenze formou bufetu
Vybavení společných prostor: hotelová hala
s recepcí, výtah, restaurace, pool bar, internet,
posilovna, venkovní bazén s dětskou částí, dětské hřiště
Doprava: letecky se Smart Wings, odlety z Prahy
jsou v úterý a pátek v časných ranních hodinách.
Odlety z Brna ve čtvrtek a v neděli dopoledne.
Změna letového řádu vyhrazena.
Náš postřeh: nový a čistý hotel s pěkným zázemím, kvalitní ubytování za výhodnou cenu
Odlety
Praha
termíny
Odlety
Brno
termíny
14.6.–24.6 16.6.–26.6.
24.6.–5.7. 26.6.–7.7.
5.7.–15.7. 7.7.–17.7.
15.7.–26.7. 17.7.–28.7.
26.7.–5.8. 28.7.–7.8.
5.8.–16.8. 7.8.–18.8.
16.8.–26.8. 18.8.–28.8.
26.8.–6.9. 28.8.–8.9.
6.9.–16.9. 8.9.–18.9.
Cena za osobu po dotaci
Počet
dní
Dospělá
osoba
na 2L
11
12
11
12
11
12
11
12
11
6 900 Kč
7 700 Kč
8 400 Kč
9 800 Kč
8 400 Kč
9 800 Kč
8 400 Kč
8 400 Kč
7 700 Kč
Nárok na ceny snížené o příspěvek mají
osoby uvedené na straně 3, vlevo dole.
Slevy:
• dítě do 2 let bez nároků na služby a letenku zdarma
• dítě 2–11,99 let na pevném lůžku v doprovodu
2 dospělých osob – sleva 3 400 Kč
• dítě 2–11,99 let na přistýlce v doprovodu
2 dospělých osob – sleva 3 400 Kč
• dítě 2–11,99 let na 2. přistýlce – sleva 2 800 Kč
• dospělá osoba na přistýlce – sleva 1 400 Kč
Cena zahrnuje: 10/11x ubytování,
polopenzi, leteckou dopravu včetně
letištních a bezpečnostních
tax a palivového příplatku,
transfer, česky mluvícího
delegáta, komplexní
cestovní pojištění
y
ah
r
z P na
t
e
r
l
Od a B
11
Hotel Perla Beach****
Bulharsko/Primorsko
Bulharsko
Kontaktní osoba: Kateřina Štěchová, tel. 972 243 053
www.cdtravel.cz
Poloha: velice pěkný čtyřhvězdičkový hotel se nachází přímo u pláže a cca 400 m od centra města.
Ve městečku je malý auqa park, množství obchodů,
restaurací (s česky psaným menu), diskoték a barů.
Do centra města je možné se dostat příjemnou procházkou. Poloha hotelu na klidném okraji letoviska
je ideální pro rodiny s malými dětmi.
Pláž: písčitá, pozvolně se svažující do moře je
10 m od hotelu. Na pláži je možné umístit vlastní
slunečníky, ale je též možné pronajmou slunečníky a lehátka za poplatek.
12
Ubytování: 2lůžkové pokoje s možností 1 až 2 přistýlek (přistýlka formou rozkládacího křesla nebo
gauče vhodná pro děti do 12 let nebo 1 dospělou
osobu). Pokoje jsou vybaveny klimatizací, ledničkou,
telefonem, TV, vlastním sociálním zařízením, fénem
a balkonem. Slunečníky a lehátka u bazénu zdarma.
Stravování: all inclusive v hotelové jídelně propojené s malou terasou, nápoje a malý snack
u bazénu v průběhu dne
Vybavení společných prostor: hotelová hala
s recepcí, TV koutkem s dětskými programy,
WiFi, výtah, venkovní bazén se skluzavkami,
dětské hřiště s prolézačkami, lobby bar, denní
bar, bar u bazénu, stolní tenis, šipky, pronájem
stolních her, volejbal, masáže (za poplatek)
Doprava: letecky se Smart Wings, odlety z Prahy
jsou v úterý a pátek v časných ranních hodinách.
Odlety z Brna ve čtvrtek a v neděli dopoledne.
Změna letového řádu vyhrazena.
Náš postřeh: hezký hotel u pláže, vhodný pro
rodiny s dětmi
Bulharsko
Odlety
Praha
termíny
Odlety
Brno
termíny
14.6.–24.6
24.6.–5.7.
5.7.–15.7.
15.7.–26.7.
26.7.–5.8.
5.8.–16.8.
16.8.–26.8.
26.8.–6.9.
6.9.–16.9.
16.6.–26.6.
26.6.–7.7.
7.7.–17.7.
17.7.–28.7.
28.7.–7.8.
7.8.–18.8.
18.8.–28.8.
28.8.–8.9.
8.9.–18.9.
Počet
dní
Dospělá
osoba
na 2L
11
12
11
12
11
12
11
12
11
10 100 Kč
11 900 Kč
13 900 Kč
14 900 Kč
13 900 Kč
14 900 Kč
13 900 Kč
12 400 Kč
10 900 Kč
Cena za osobu po dotaci
Nárok na ceny snížené o příspěvek mají
osoby uvedené na straně 3, vlevo dole.
Slevy:
• dítě do 2 let bez nároků na služby a letenku zdarma
• 1 dítě 2–11,99 let na přistýlce se dvěma dospělými os. na pokoji – sleva 5 000 Kč
• 2 dítě 2–11,99 let na přistýlce se dvěma
dospělými os. na pokoji – sleva 4 300 Kč
• dospělá osoba na přistýlce – sleva 2 500 Kč
Cena zahrnuje: 10/11x ubytování, all
inclusive, leteckou dopravu včetně
letištních a bezpečnostních tax
a palivového příplatku, transfer, česky mluvícího delegáta, komplexní cestovní
pojištění
y
ah
r
z P na
t
e
r
l
Od a B
13
Apartmány Morski Rak
Chorvatsko/Tribunj
Chorvatsko
Kontaktní osoba: Ing. Henrieta Fagulová, tel.: 972 243 052
www.cdtravel.cz
Poloha: apartmány jsou 100 m od pláže, u penzionu možnost parkování
Ubytování: apartmány 2–4lůžkové s koupelnou
a WC, kuchyňka vybavená pro příslušný počet
osob, povlečení, v některých apartmánech klimatizace (za příplatek 7 €/den, platí se na místě),
balkon nebo terasa se zahradním nábytkem
Vybavení apartmánů:
A-2 – apartmán pro 2 osoby: místnost s 2 lůžky,
kuchyň, koupelna/WC;
A-3 – apartmán pro 3 osoby: místnost s 2 lůžky +
1 lůžko v kuchyni, koupelna/WC;
A-2+2 – apartmán pro 2–4 osoby: ložnice se
14
2 lůžky + 2 přistýlky (palanda nebo gauč v obývacím pokoji), kuchyň, sprcha/WC;
Pláž: pláž Bristaci je oblázkovo-kamínková
a pláž Zamalin je upravená kamennými plochami
se schůdkami do moře
Stravování: polopenze v 100m vzdálené restauraci Zamalin u pláže. Snídaně-bufet, večeře-polévka, výběr ze dvou hlavních jídel, desert, nápoj.
Doprava: autobus, odjezd v pátek odpoledne,
návrat v neděli v odpoledních hodinách
Odjezdová místa: Praha, Humpolec, Brno
Náš postřeh: možnost lodních výletů, potápění,
dobré místo pro návštěvu národních parků
Termín
včetně cesty
Počet
dní
Dospělá
osoba
Dítě
3–11,99 let
10.6.–19.6.
17.6.–26.6.
24.6.–3.7.
1.7.–10.7.
8.7.–17.7.
15.7.–24.7.
22.7.–31.7.
29.7.–7.8.
5.8.–14.8.
12.8.–21.8.
19.8.–28.8.
26.8.–4.9.
2.9.–11.9.
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
4 500 Kč
4 500 Kč
5 000 Kč
5 100 Kč
5 100 Kč
5 100 Kč
5 100 Kč
5 100 Kč
5 100 Kč
5 100 Kč
5 100 Kč
5 000 Kč
4 500 Kč
3 300 Kč
3 300 Kč
3 500 Kč
3 700 Kč
3 700 Kč
3 700 Kč
3 700 Kč
3 700 Kč
3 700 Kč
3 700 Kč
3 700 Kč
3 500 Kč
3 300 Kč
Cena za osobu po dotaci
Nárok na ceny snížené o příspěvek mají
osoby uvedené na straně 3, vlevo dole.
Slevy:
• 1 dítě do 2,99 let bez nároku na služby zdarma, platí
pouze pojištění 260 Kč a sedadlo v autobuse 1 000 Kč
• cena dítě 3–11,99 let se dvěma dospělými na pokoji
Příplatky: klimatizace 7€/den, lze objednat
v CK, platí se na místě
Cena zahrnuje: ubytování/7nocí/osoba, polopenzi, dopravu, spotřebu el. energie, povlečení,
pobytovou taxu, služby delegáta, komplexní
pojištění klienta
Nejsou k dispozici ručníky!
Apartmány Nemira
Chorvatsko/Omiš-Nemira
Chorvatsko
Kontaktní osoba: Ing. Henrieta Fagulová, tel.: 972 243 052
Poloha: apartmány v soukromých vilkách v Nemiře ve vzdálenosti od 100 do 200 m od moře.
Ubytování: apartmány pro 2–5 osob.
Vybavení apartmánů:
A-2 – apartmán pro 2 osoby: místnost se 2 lůžky, kuchyň, koupelna/WC, balkon;
A-2+1 – apartmán pro 3 osoby: místnost se 2 lůžky + přistýlka, kuchyň, koupelna/WC, balkon;
A-3+1 – apartmán pro 4 osoby: místnost se 3 lůžky + jednolůžkový pokoj, kuchyň, koupelna/WC,
balkon;
B-4 – apartmán pro 4 osoby: 2 ložnice se 2 lůžky, kuchyň s jídelnou, sprcha/WC, balkon;
B-4+1 – apartmán pro 4-5 osob: 2 ložnice se 2 lůžky + jednolůžkový pokoj, kuchyň s jídelnou, sprcha/
WC, balkon;
F-4 – family room pro 2–4 osoby: 2 ložnice se
2 lůžky, bez kuchyně, sprcha/WC, balkon;
Pláž: oblázková s pozvolným vstupem do moře
Stravování: polopenze, snídaně formou bufetu,
večeře výběr ze dvou menu
Doprava: autobus, odjezd v pátek odpoledne,
návrat v neděli v odpoledních hodinách
Odjezdová místa: Praha, Humpolec, Brno
Termín
včetně cesty
10.6.–19.6.
17.6.–26.6.
24.6.–3.7.
1.7.–10.7.
8.7.–17.7.
15.7.–24.7.
22.7.–31.7.
29.7.–7.8.
5.8.–14.8.
12.8.–21.8.
19.8.–28.8.
26.8.–4.9.
2.9.–11.9.
Počet Dospělá
Dítě
dní
osoba 3–11,99 let
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
4 500 Kč
4 500 Kč
4 900 Kč
5 200 Kč
5 200 Kč
5 200 Kč
5 200 Kč
5 200 Kč
5 200 Kč
5 200 Kč
5 200 Kč
4 900 Kč
4 500 Kč
3 500 Kč
3 500 Kč
3 600 Kč
3 700 Kč
3 700 Kč
3 700 Kč
3 700 Kč
3 700 Kč
3 700 Kč
3 700 Kč
3 700 Kč
3 600 Kč
3 500 Kč
Cena za osobu po dotaci
Nárok na ceny snížené o příspěvek mají
osoby uvedené na straně 3, vlevo dole.
Slevy:
• 1 dítě do 2,99 let bez nároku na služby zdarma, platí
pouze pojištění 260 Kč a sedadlo v autobuse 1 000 Kč
• cena dítě 3–11,99 let se dvěma dospělými na pokoji
Příplatky: klimatizace 0,5€/hod, lze objednat
v CK, platí se na místě
Cena zahrnuje: ubytování/7nocí/osoba, polopenzi, dopravu, spotřebu el. energie, povlečení,
ručníky, pobytovou taxu, služby delegáta, komplexní pojištění klienta
15
Aroma Botanika
Chorvatsko/Drvenik
Chorvatsko
Kontaktní osoba: Ing. Henrieta Fagulová, tel.: 972 243 052
Poloha: v centru letoviska 50 m od moře
Ubytování: nový penzion 50 m od pláže má
2lůžkové pokoje s přistýlkou a 4lůžkové apartmány (ložnice se 2 lůžky a obytný prostor s rozkládacím gaučem a kuchyňským koutem) zařízené ve stylu a barvách bylinek a květin Jadranu.
Stravování: v restauraci s terasou v 50 m vzdáleném penzionu Plaža nebo ve 100 m vzdáleném
penzionu Ivando.
Vybavení pokojů: sprcha/WC, klimatizace,
lednice, SAT TV, balkon se zahradním nábytkem
s výhledem na moře, apartmány mají kompletně
vybavenou kuchyň, pokoje jsou bez kuchyně.
Ostatní vybavenost domu a okolí: vlastní
parkoviště, jednou až 2x týdně živá hudba v restauraci Plaža
Stravování: polopenze, snídaně formou bufetu,
večeře servírovaná – výběr ze dvou menu, salátový bufet, dezert, nápoj
Doprava: luxusní autobus, odjezd v neděli odpoledne, návrat v úterý v odpoledních hodinách
Odjezdová místa: Praha, Humpolec, Brno
Náš postřeh: vysoká kvalita ubytování splní
i požadavky náročného klienta
www.cdtravel.cz
Penzion Ivando a Srečko
16
Poloha: 50 m od moře a promenády
Ubytování: penzion má 2, 3 a 4lůžkové velmi vkusně zařízené pokoje, vlastní restaurace s terasou
Vybavení pokojů: lednice, sprcha/WC, klimatizace, SAT TV. Všechny pokoje mají balkon s výhledem na moře.
Vybavení společných prostor: restaurace s terasou,
v restauraci WiFi, na patře je k dispozici kuchyňka.
Ostatní vybavenost domu a okolí: vlastní
parkoviště, obchod 20 m
Stravování: polopenze, snídaně formou bufetu, večeře servírovaná – výběr ze dvou menu,
salátový bufet, desert, nápoj
Doprava: luxusní autobus, odjezd v neděli odpoledne, návrat v úterý v odpoledních hodinách
Odjezdová místa: Praha, Humpolec, Brno
Náš postřeh: vysoká úroveň služeb a přesto příjemné rodinné prostředí, dobrá poloha – blízko pláže
Speciální nabídka: možnost zakoupení 1denních výletů lodí (ostrovy Korčula a Hvar, poloostrov Pelješac,
Dubrovnik, Medjugorje), ceny 120–220 kuna/osoba
Termín pro
oba penziony Počet
dní
včetně cesty
Dospělá
osoba
Dítě
3–11,99 let
5.6.–14.6.
12.6.–21.6.
19.6.–28.6.
26.6.–5.7.
3.7.–12.7.
10.7.–19.7.
17.7.–26.7.
24.7.–2.8.
31.7.–9.8.
7.8.–16.8.
14.8.–23.8.
21.8.–30.8.
28.8.–6.9.
4.9.– 13.9.
4 300 Kč
4 600 Kč
4 600 Kč
4 800 Kč
5 500 Kč
5 500 Kč
5 500 Kč
5 500 Kč
5 500 Kč
5 500 Kč
5 500 Kč
5 500 Kč
4 600 Kč
4 600 Kč
3 500 Kč
3 600 Kč
3 600 Kč
3 700 Kč
4 000 Kč
4 000 Kč
4 000 Kč
4 000 Kč
4 000 Kč
4 000 Kč
4 000 Kč
4 000 Kč
3 600 Kč
3 600 Kč
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Cena za osobu po dotaci
Nárok na ceny snížené o příspěvek mají
osoby uvedené na straně 3, vlevo dole.
Slevy:
• 1 dítě do 2,99 let bez nároku na služby zdarma, platí
pouze pojištění 260 Kč a sedadlo v autobuse 1 000 Kč
• cena dítě 3–11,99 let se dvěma dospělými na pokoji
Cena zahrnuje: ubytování za osobu, polopenzi,
dopravu, ložní prádlo, ručníky, pobytovou taxu,
služby delegáta, komplexní pojištění klienta
Penzion Zagreb
Chorvatsko/Drvenik
Chorvatsko
Kontaktní osoba: Ing. Henrieta Fagulová, tel.: 972 243 052
Poloha: v centru letoviska 50 m od moře
Ubytování: penzion má 2, 3 a 4lůžkové nově zařízené pokoje. Stravování v restauraci s terasou
ve 30 m vzdáleném penzionu Plaža.
Vybavení pokojů: sprcha/WC, klimatizace,
lednice, kuchyňský kout, varná konvice, SAT TV,
balkon se zahradním nábytkem
Ostatní vybavenost domu a okolí: vlastní par-
koviště, 1–2x týdně živá hudba v restauraci Plaža
Stravování: polopenze, snídaně formou bufetu,
večeře servírovaná – výběr ze dvou menu, salátový bufet, dezert, nápoj
Doprava: luxusní autobus, odjezd v neděli odpoledne, návrat v úterý v odpoledních hodinách
Odjezdová místa: Praha, Humpolec, Brno
Náš postřeh: příjemné rodinné prostředí
Termín
včetně cesty
ZÁJEZD PRO SENIORY
Cenově zvýhodněný pobyt autobusem v letovisku Drvenik v penzionech Zagreb, Plaža, Zoran, Aroma Botanika a Ivando a Srečko v níže uvedených termínech je určen pro
seniory a jejich rodinné příslušníky bez nároku na příspěvek (dotaci). Služby
jsou poskytovány v plném rozsahu tak, jak je uvedeno u jednotlivých penzionů.
Termín: 11.9.–20.9.2011 cena za osobu: 6 900 Kč
18.9..–27.9.2011 cena za osobu: 6 300 Kč
5.6.–14.6.
12.6.–21.6.
19.6.–28.6.
26.6.–5.7.
3.7.–12.7.
10.7.–19.7.
17.7.–26.7.
24.7.–2.8.
31.7.–9.8.
7.8.–16.8.
14.8.–23.8.
21.8.–30.8.
28.8.–6.9.
4.9.– 13.9.
Počet dní Dospělá
osoba
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
4 300 Kč
4 500 Kč
4 500 Kč
4 600 Kč
5 300 Kč
5 300 Kč
5 300 Kč
5 300 Kč
5 300 Kč
5 300 Kč
5 300 Kč
5 300 Kč
4 500 Kč
4 500 Kč
Dítě
3–11,99 let
3 500 Kč
3 600 Kč
3 600 Kč
3 700 Kč
3 900 Kč
3 900 Kč
3 900 Kč
3 900 Kč
3 900 Kč
3 900 Kč
3 900 Kč
3 900 Kč
3 600 Kč
3 600 Kč
Cena za osobu po dotaci
Nárok na ceny snížené o příspěvek mají
osoby uvedené na straně 3, vlevo dole.
Slevy:
• 1 dítě do 2,99 let bez nároku na služby zdarma, platí
pouze pojištění 260 Kč a sedadlo v autobuse 1 000 Kč
• cena dítě 3–11,99 let se dvěma dospělými na pokoji
Cena zahrnuje: ubytování za osobu, polopenzi,
dopravu, ložní prádlo, ručníky, pobytovou taxu,
služby delegáta, komplexní pojištění klienta
17
Penzion Plaža
Chorvatsko/Drvenik
Chorvatsko
Kontaktní osoba: Ing. Henrieta Fagulová, tel.: 972 243 052
Poloha: 10 m od moře na promenádě
Ubytování: penzion přímo na pláži má 2, 3
a 4lůžkové vkusně zařízené pokoje, vlastní restaurace s terasou
Vybavení pokojů: sprcha/WC, lednice, klimatizace, SAT TV, balkon nebo terasa se zahradním
nábytkem
Ostatní vybavenost domu a okolí: restaurace
s terasou na pláži, bar, vlastní parkoviště, jednou
až dvakrát týdně živá hudba v restauraci
Stravování: polopenze, snídaně formou bufetu,
večeře servírovaná – výběr ze dvou menu, salátový bufet, desert, nápoj
Doprava: luxusní autobus, odjezd v neděli odpoledne, návrat v úterý v odpoledních hodinách
Odjezdová místa: Praha, Humpolec, Brno
Náš postřeh: blíž k moři už nemůžete být
a k tomu příjemné rodinné prostředí
Vila Zoran
www.cdtravel.cz
Termín pro
obě kapacity Počet
dní
včetně cesty
18
5.6.–14.6.
12.6.–21.6.
19.6.–28.6.
26.6.–5.7.
3.7.–12.7.
10.7.–19.7.
17.7.–26.7.
24.7.–2.8.
31.7.–9.8.
7.8.–16.8.
14.8.–23.8.
21.8.–30.8.
28.8.–6.9.
4.9.– 13.9.
Poloha: 10 m od moře na promenádě
Ubytování: vila přímo na pláži má 2lůžkový pokoj, 2 a 3lůžkové studia, vkusně zařízené s kuchyňským koutem. Stravování v restauraci s terasou v 30 m vzdáleném penzionu Plaža.
Vybavení pokojů: vlastní soc. zařízení, lednice, klimatizace, SAT TV, kuchyňka s vybavením
pro příslušný počet osob, balkon nebo terasa se
zahradním nábytkem (boční nebo přímý výhled
na moře)
Stravování: polopenze, snídaně formou bufetu,
večeře servírovaná – výběr ze dvou menu, salátový bufet, desert, nápoj
Doprava: luxusní autobus, odjezd v neděli odpoledne, návrat v úterý v odpoledních hodinách
Odjezdová místa: Praha, Humpolec, Brno
Náš postřeh: ubytování přímo na pláži a příjemné rodinné prostředí
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Dospělá
osoba
Dítě
3–11,99 let
4 300,00 Kč
4 500,00 Kč
4 500,00 Kč
4 600,00 Kč
5 300,00 Kč
5 300,00 Kč
5 300,00 Kč
5 300,00 Kč
5 300,00 Kč
5 300,00 Kč
5 300,00 Kč
5 300,00 Kč
4 500,00 Kč
4 500,00 Kč
3 500,00 Kč
3 600,00 Kč
3 600,00 Kč
3 700,00 Kč
3 900,00 Kč
3 900,00 Kč
3 900,00 Kč
3 900,00 Kč
3 900,00 Kč
3 900,00 Kč
3 900,00 Kč
3 900,00 Kč
3 600,00 Kč
3 600,00 Kč
Cena za osobu po dotaci
Nárok na ceny snížené o příspěvek mají
osoby uvedené na straně 3, vlevo dole.
Slevy:
• 1 dítě do 2,99 let bez nároku na služby zdarma, platí
pouze pojištění 260 Kč a sedadlo v autobuse 1 000 Kč
• cena dítě 3–11,99 let se dvěma dospělými na pokoji
• studio ve vile Zoran bez výhledu na moře sleva
200 Kč/osoba/pobyt
Cena zahrnuje: ubytování za osobu, polopenzi,
dopravu, ložní prádlo, ručníky, pobytovou taxu, služby
delegáta, komplexní pojištění klienta
Hotel Teresa*
Itálie/Caorle
Itálie
Kontaktní osoba: Jan Zamykal, tel.: 972 243 054
Poloha: velmi příjemný rodinný hotel v klidné
části města, od historického centra je vzdálený
150 m, od moře cca 200 m
Ubytování: 1lůžkové – 4lůžkové pokoje (manželské lůžko a palanda), jednoduše zařízené,
všechny s vlastním sociálním zařízením a TV,
ložní prádlo a ručníky v ceně. Zapůjčení dětské
postýlky na pokoj zdarma.
Pláž: 200 m vzdálená, široká písečná s pozvolným
vstupem do moře, vhodné zejména pro rodiny s malými dětmi
Stravování: polopenze, snídaně formou bufetu
(včetně přesnídávkové polévky). Večeře česká kuchyně, 3 chody s výběrem z menu (možnost přípravy
vegetariánského či dietního menu dle požadavku klienta). Nápoje u večeře nejsou v ceně. Obědy možno
dokoupit na místě u delegátky.
Vybavení a služby: k dispozici je bar s širokým
sortimentem alkoholických i nealkoholických nápojů, české pivo, možnost svačin a dobrot v cenách
českých restaurací, klimatizovaná jídelna, venkovní terasy v přízemí a ve 3. patře, WiFi, knihovna,
toalety a sprchy na patrech využívané při střídání
turnusů, dětský koutek v přízemí, v areálu hotelu
parkoviště. Možnost zapůjčení kol (zdarma – max.
3 hod denně) a silničního šlapadla.
Doprava: vlastní, autem, autobusem (odjezd
ve čtvrtek ve večerních hodinách, návrat v sobotu
dle pokynů) za příplatek 900 Kč, nástupní místa
Nový Bor, Česká Lípa, Mělník, Neratovice, Praha,
Benešov, Tábor, České Budějovice, vlakem (FIP:
ÖBB, FS) do žst Portogruaro a odtud místním autobusem do Caorle, možnost zajištění transferu
z Portogruara (1 cesta 35 €/auto až pro 8 osob)
Poznámka: malá domácí zvířata zdarma, nutno
uvést do cestovní smlouvy
Náš postřeh: příjemné ubytování pro nenáročné klienty
Týdenní
Dospělá
pobyt (pá–pá) osoba
Dítě
6–11,99
Dítě
Dítě 3–5,99 bez
3–5,99 lůžka s polopenzí
6.5.–13.5.
2 260 Kč 2 160 Kč 1 960 Kč
1 310 Kč
13.5.–20.5.
2 460 Kč 2 210 Kč 2 060 Kč
1 310 Kč
20.5.–27.5.
2 860 Kč 2 460 Kč 2 460 Kč
1 360 Kč
27.5.–3.6.
3 060 Kč 2 860 Kč 2 560 Kč
1 460 Kč
3.6.–10.6.
3 460 Kč 3 060 Kč 2 860 Kč
1 760 Kč
10.6.–17.6.
3 660 Kč 3 360 Kč 3 060 Kč
1 760 Kč
17.6.–24.6.
3 860 Kč 3 560 Kč 3 060 Kč
1 760 Kč
24.6.–1.7.
4 060 Kč 3 760 Kč 3 060 Kč
1 760 Kč
1.7.–8.7.
4 260 Kč 3 760 Kč 3 110 Kč
1 760 Kč
8.7.–15.7.
4 260 Kč 3 760 Kč 3 160 Kč
1 860 Kč
15.7.–22.7.
4 260 Kč 3 760 Kč 3 160 Kč
1 860 Kč
22.7.–29.7.
4 260 Kč 3 760 Kč 3 160 Kč
1 860 Kč
29.7.–5.8.
4 260 Kč 3 760 Kč 3 160 Kč
1 860 Kč
5.8.–12.8.
4 260 Kč 3 760 Kč 3 160 Kč
1 860 Kč
12.8.–19.8.
4 260 Kč 3 760 Kč 3 160 Kč
1 860 Kč
19.8.–26.8.
4 260 Kč 3 760 Kč 3 160 Kč
1 860 Kč
26.8.–2.9.
4 060 Kč 3 760 Kč 3 060 Kč
1 660 Kč
2.9.–9.9.
3 660 Kč 3 360 Kč 2 860 Kč
1 560 Kč
9.9.–16.9.
2 810 Kč 2 610 Kč 2 510 Kč
1 500 Kč
16.9.–23.9.
2 560 Kč 2 260 Kč 2 060 Kč
1 460 Kč
Cena za osobu po dotaci bez dopravy autobusem
Sleva: dítě do 2,99 let zdarma bez
nároku na služby
Cena je za osobu/týden (pá–pá)
a zahrnuje: ubytování, polopenzi,
ložní prádlo, ručníky, denní úklid
na pokojích, služby česky mluvícího
delegáta, uvítací polévka, komplexní
cestovní pojištění
Cena nezahrnuje: dopravu autobusem po dotaci 900 Kč
Příplatky (nutno objednat předem):
• balkon 350 Kč/pokoj/týden
• parkování 900 Kč/týden – platba
na místě
• chladnička na pokoji 500 Kč/týden
– platba na místě
• přenosný ventilátor 300 Kč/týden
– platba na místě
• plážový servis (1 slunečník a 2 lehátka) – květen 600 Kč, červen 900 Kč,
červenec a srpen 1400 Kč, od 26.8.
do konce září 600 Kč – platba
na místě
.
19
Hotel Luisa**
Itálie/Caorle
www.cdtravel.cz
Itálie
Kontaktní osoba: Jan Zamykal, tel.: 972 243 054
20
Poloha: příjemný rodinný hotel v klidné části
města, od centra je vzdálený 300 m, od pláže
Ponente 250 m
Ubytování: 2–4lůžkové pokoje (manželská postel a palanda), nově zařízené, všechny s vlastním sociálním zařízením, TV, interním telefonem,
balkonem a klimatizací (za poplatek). Ložní prádlo a ručníky jsou již v ceně. Zapůjčení dětské
postýlky na pokoj zdarma.
Pláž: 250 m vzdálená, široká, písečná s pozvolným
vstupem do moře, vhodné zejména pro rodiny
s malými dětmi
Stravování: polopenze, snídaně formou bufetu
(včetně přesnídávkové polévky). Večeře česká
kuchyně, 3 chody s výběrem z menu (možnost přípravy vegetariánského či dietního menu dle požadavku klienta). Nápoje u večeře nejsou v ceně.
Obědy možno dokoupit na místě u delegátky.
Vybavení a služby: k dispozici je bar s širokým
sortimentem alkoholických i nealkoholických
nápojů, české pivo, možnost svačin a dobrot
v cenách českých restaurací, klimatizovaná jídelna, venkovní terasy v přízemí a ve 3. patře, WiFi,
dětský koutek v přízemí, parkoviště. Možnost
zapůjčení kol (zdarma – max. 3 hod denně).
Doprava: vlastní, autem, autobusem (odjezd
v pátek ve večerních hodinách, návrat v neděli
dle pokynů) za příplatek 900 Kč, nástupní místa
Nový Bor, Česká Lípa, Mělník, Neratovice, Praha,
Benešov, Tábor, České Budějovice, vlakem (FIP:ÖBB, FS) do žst Portogruaro a odtud místním
autobusem do Caorle, možnost zajištění transferu
z Portogruara (1 cesta 35 €/auto až pro 8 osob)
Poznámka: malá domácí zvířata zdarma, nutno
uvést do cestovní smlouvy
Náš postřeh: vkusně zařízený hotel v klidném
prostředí nedaleko centra i pláže
Týdenní
Dospělá Dítě
Dítě
pobyt (so–so) osoba 6–11,99 3–5,99
Dítě 3–5,99 bez
lůžka s polopenzí
7.5.–14.5.
2 260 Kč 2 160 Kč 1 960 Kč
1 310 Kč
14.5.–21.5.
2 460 Kč 2 210 Kč 2 060 Kč
1 310 Kč
21.5.–28.5.
2 860 Kč 2 460 Kč 2 460 Kč
1 360 Kč
28.5.–4.6.
3 060 Kč 2 860 Kč 2 560 Kč
1 460 Kč
4.6.–11.6.
3 460 Kč 3 060 Kč 2 860 Kč
1 760 Kč
11.6.–18.6.
3 860 Kč 3 660 Kč 3 060 Kč
1 760 Kč
18.6.–25.6.
4 060 Kč 3 760 Kč 3 060 Kč
1 760 Kč
25.6.–2.7.
4 260 Kč 3 960 Kč 3 060 Kč
1 760 Kč
2.7.–9.7.
4 460 Kč 3 960 Kč 3 110 Kč
1 760 Kč
9.7.–16.7.
4 460 Kč 3 960 Kč 3 160 Kč
1 860 Kč
16.7.–23.7.
4 460 Kč 3 960 Kč 3 160 Kč
1 860 Kč
23.7.–30.7.
4 460 Kč 3 960 Kč 3 160 Kč
1 860 Kč
30.7.–6.8.
4 460 Kč 3 960 Kč 3 160 Kč
1 860 Kč
6.8.–13.8.
4 460 Kč 3 960 Kč 3 160 Kč
1 860 Kč
13.8.–20.8.
4 460 Kč 3 960 Kč 3 160 Kč
1 860 Kč
20.8.–27.8.
4 460 Kč 3 960 Kč 3 160 Kč
1 860 Kč
27.8.–3.9.
4 260 Kč 3 960 Kč 3 060 Kč
1 660 Kč
3.9.–10.9.
3 660 Kč 3 360 Kč 2 860 Kč
1 560 Kč
10.9.–17.9.
3 010 Kč 2 800 Kč 2 510 Kč
1 500 Kč
17.9.–24.9.
2 560 Kč 2 260 Kč 2 060 Kč
1 460 Kč
Cena za osobu po dotaci bez dopravy autobusem
Sleva: dítě do 2,99 let zdarma bez
nároku na služby
Cena je za osobu/týden (so–so)
a zahrnuje: ubytování, polopenzi, ložní
prádlo, ručníky, denní úklid na pokojích,
služby česky mluvícího delegáta, uvítací
polévka, komlexní cestovní pojištění
Cena nezahrnuje: dopravu autobusem
po dotaci 900 Kč
Příplatky (nutno objednat předem):
• neobsazené lůžko ve 2 lůžkovém
pokoji 2 500 Kč
• klimatizace 250 Kč/den/pokoj – platba
na místě
• parkování 900 Kč/týden – platba
na místě
• chladnička na pokoji 500 Kč/týden
– platba na místě
• přenosný ventilátor 300 Kč/týden
– platba na místě
• plážový servis (1 slunečník a 2 lehátka) – květen 600 Kč, červen 900 Kč,
červenec a srpen 1 400 Kč, od 26.8.
do konce září 600 Kč – platba
na místě
Penzion Casa al Mare
Itálie/Riccione
Itálie
Kontaktní osoba: Marie Čechová, tel.: 972 233 142
Poloha: penzion Casa al Mare (Dům u moře) je
původně ubytovací zařízení pro ozdravné pobyty
dětí. Od moře je vzdálen asi 200 m. Od centra
města přibližně 20 minut chůze. Penzion má 3
podlaží. V přízemí je jídelna a společenská místnost s kulečníkem, stolním fotbalem, stolním tenisem a televizorem s videem. V recepci se za české
koruny prodávají chlazené nápoje, cukrovinky,
sušenky, káva apod. Zdarma si můžete vypůjčit
videokazety, společenské a sportovní hry, je tu
i malá knihovna. K dispozici jsou k zapůjčení různé
sportovní potřeby. Před domem je zahradní sezení
a dětský koutek. Celý objekt je oplocen. Před penzionem je prostorné parkoviště.
Ubytování: ve 2 až 5lůžkových pokojích, z nichž
některé mají balkon. Vždy dva sousední pokoje
mají společné sociální zařízení s WC, sprchou,
umyvadlem a bidetem. Pokoje i sociální zařízení
mají vchod z výklenku chodby (netvoří uzavřený
apartmán). Na pokoji je základní nábytek – postele, skříň, stůl. Vše velice účelně vybavené.
Pláž: 200 m vzdálená, písčitá, s velice pozvolným
vstupem do moře a s dostatkem prostoru pro různé
plážové hry. Součástí je hřiště na volejbal. Nedaleko je areál s bazény a tobogány „Beach Village“,
který je vzdálen asi 400 m. Možnost umístění vlastních slunečníků na blízké veřejné pláži. Na místě je
možné na recepci koupit plážový servis (slunečník
a 2 lehátka) za výhodných podmínek.
Stravování: polopenze, jednotné menu je podáváno samoobslužnou formou na stravenky (začíná večeří a končí snídaní). Česká kuchyně, český
personál. Na místě je možno přiobjednat obědy.
Doprava: vlastní, bus – 1 100 Kč/osoba, odjezd
vždy v pátek, příjezd na místo v sobotu ráno. Pobyt končí odjezdem v sobotu večer, návrat v neděli (dle pokynů).
Nástupní místa pro dopravu busem:
Ceny za osobu v Kč při počtu osob na pokoji:
Trasa
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
Termín
11.6.–18.6.
18.6.–25.6.
25.6.–2.7.
2.7.–9.7.
9.7.–16.7.
16.7.–23.7.
23.7.–30.7.
30.7.–6.8.
6.8.–13.8.
13.8.–20.8.
20.8.–27.8.
27.8.–3.9.
3.9.–10.9.
10.9.–17.9.
Trasa A: Ústí n.L.–Teplice–Most–Chomutov–
Praha– Plzeň
Trasa B: Ústí n.L.–Česká Lípa–Doksy–Mladá
Boleslav –Praha–Tábor–České Budějovice, svoz
z jiných míst na vyžádání za smluvní poplatek.
Vlakem (FIP:ÖBB, FS), CK zajistí transfer z nádraží v Riccione do Casa al Mare. Autem – cca
7 000 Kč, včetně 55 € dálničních poplatků, nejobvyklejší trasy – Praha – České Budějovice
–Dolní Dvořiště–Salzburg–Villach–Udine–Benátky–Padova–Bologna–Rimini–Riccione nebo
Praha–České Budějovice–Dolní Dvořiště–Salzburg–Innsbruck–Brenner–Bolzano–Bologna–
Rimini–Riccione.
Náš postřeh: velice skromné ubytování i stravování výhodné pro ty, kteří nechtějí za nádhernou
dovolenou u moře platit příliš velkou částku.
Skromné ubytování je vyváženo prostornou pláží
a krásným mořem.
Zvýhodněné ceny pro rodiny (dospělí+děti do 14,99 let):
5 osob
4 osob
3 osoby
2 osoby
2 190 Kč
2 190 Kč
2 190 Kč
2 430 Kč
2 430 Kč
2 430 Kč
2 430 Kč
2 430 Kč
2 430 Kč
2 430 Kč
2 430 Kč
1 830 Kč
1 710 Kč
1 590 Kč
2 550 Kč
2 550 Kč
2 550 Kč
2 700 Kč
2 700 Kč
2 700 Kč
2 700 Kč
2 700 Kč
2 700 Kč
2 700 Kč
2 700 Kč
2 340 Kč
2 130 Kč
2 010 Kč
3 060 Kč
3 060 Kč
3 060 Kč
3 300 Kč
3 300 Kč
3 300 Kč
3 300 Kč
3 300 Kč
3 300 Kč
3 300 Kč
3 300 Kč
2 940 Kč
2 796 Kč
2 700 Kč
3 660 Kč
3 660 Kč
3 660 Kč
4 260 Kč
4 260 Kč
4 260 Kč
4 260 Kč
4 260 Kč
4 260 Kč
4 260 Kč
4 260 Kč
3 300 Kč
3 060 Kč
2 940 Kč
Cena za osobu po dotaci při počtu osob na pokoji bez dopravy autobusem.
Sleva: 1dítě do 3let bez nároku na služby
Cena zahrnuje: 7x ubytování (vždy so–so), povlečení, závěrečný úklid., 7x polopenzi – jednotné menu je podáváno samoobslužnou formou na stravenky (začíná
večeří a končí snídaní), pojištění CK pro případ úpadku, služby českého delegáta
Cena nezahrnuje: dopravu autobusem po dotaci 1 100 Kč
Příplatky:
• plná penze 100 Kč / den (lze přikoupit pouze na místě – i jednotlivě)
• pokoj s balkonem 300 Kč/pobyt
• cestovní pojištění 250 Kč/os./pobyt (týdenní)
• plážový servis dle vlastního výběru z italské nabídky – platba na místě
Trasa
Termín
B 11.6.–18.6. dospělá osoba
dítě do 15 let
A 18.6.–25.6. dospělá osoba
dítě do 15 let
B 25.6.–2.7. dospělá osoba
dítě do 15 let
A 2.7.–9.7.
dospělá osoba
dítě do 15 let
B 9.7.–16.7. dospělá osoba
dítě do 15 let
A 16.7.–23.7. dospělá osoba
dítě do 15 let
B 23.7.–30.7. dospělá osoba
dítě do 15 let
A 30.7.–6.8. dospělá osoba
dítě do 15 let
B 6.8.–13.8. dospělá osoba
dítě do 15 let
A 13.8.–20.8. dospělá osoba
dítě do 15 let
B 20.8.–27.8. dospělá osoba
dítě do 15 let
A 27.8.–3.9. dospělá osoba
dítě do 15 let
1+1
1+2
1+3
2+1
2+2
4 200 Kč
2 280 Kč
4 200 Kč
2 280 Kč
4 200 Kč
2 280 Kč
4 800 Kč
2 280 Kč
4 800 Kč
2 280 Kč
4 800 Kč
2 280 Kč
4 800 Kč
2 280 Kč
4 800 Kč
2 280 Kč
4 800 Kč
2 280 Kč
4 800 Kč
2 280 Kč
4 800 Kč
2 280 Kč
3 840 Kč
2 400 Kč
4 200 Kč
2 085 Kč
4 200 Kč
2 085 Kč
4 200 Kč
2 085 Kč
4 800 Kč
2 205 Kč
4 800 Kč
2 205 Kč
4 800 Kč
2 205 Kč
4 800 Kč
2 205 Kč
4 800 Kč
2 205 Kč
4 800 Kč
2 205 Kč
4 800 Kč
2 205 Kč
4 800 Kč
2 205 Kč
3 840 Kč
1 845 Kč
4 200 Kč
1 820 Kč
4 200 Kč
1 820 Kč
4 200 Kč
1 820 Kč
4 800 Kč
1 780 Kč
4 800 Kč
1 780 Kč
4 800 Kč
1 780 Kč
4 800 Kč
1 780 Kč
4 800 Kč
1 780 Kč
4 800 Kč
1 780 Kč
4 800 Kč
1 780 Kč
4 800 Kč
1 780 Kč
3 840 Kč
1 660 Kč
3 660 Kč
1 650 Kč
3 660 Kč
1 650 Kč
3 660 Kč
1 650 Kč
4 260 Kč
1 050 Kč
4 260 Kč
1 050 Kč
4 260 Kč
1 050 Kč
4 260 Kč
1 050 Kč
4 260 Kč
1 050 Kč
4 260 Kč
1 050 Kč
4 260 Kč
1 050 Kč
4 260 Kč
1 050 Kč
3 300 Kč
1 530 Kč
3 660 Kč
1 290 Kč
3 660 Kč
1 290 Kč
3 660 Kč
1 290 Kč
4 260 Kč
990 Kč
4 260 Kč
990 Kč
4 260 Kč
990 Kč
4 260 Kč
990 Kč
4 260 Kč
990 Kč
4 260 Kč
990 Kč
4 260 Kč
990 Kč
4 260 Kč
990 Kč
3 300 Kč
1 230 Kč
Cena za osobu po dotaci při počtu osob na pokoji bez dopravy autobusem.
21
Hotel Corvus***
Maďarsko/Bükfürdo
Maďarsko
Kontaktní osoba: Ing. Henrieta Fagulová, tel. 972 243 052
Termín
Počet Lázeňský pobyt
Dítě
včetně cesty dní dospělá osoba 6–13,99 let
19.8.–27.8.
9
7 260 Kč
3 630 Kč
26.8.–3.9.
9
7 260 Kč
3 630 Kč
2.9.–10.9.
9
7 260 Kč
3 630 Kč
9.9.–17.9.
9
7 260 Kč
3 630 Kč
16.9.–24.9.
9
7 260 Kč
3 630 Kč
Cena za osobu po dotaci
Poloha: hotel se nachází přímo u areálu termálního
koupaliště – můžete docházet v županu – asi 100 m
Ubytování: moderně zařízený hotel, dobrá kvalita, 2 a 3lůžkové pokoje vybavené sociálním
zařízením, WC, v koupelně vana nebo sprcha,
ručníky, balkon, lednice, satelitní TV, telefon
Stravování: polopenze, snídaně i večeře formou
bufetu
Vybavení společných prostor: restaurace, bar,
recepce, trezor, zahrada, solná komora, sauna,
vířivka, balneoterapie, masáže, lékař, WiFi v Lobby
baru u recepce
Ostatní vybavenost hotelu a okolí: golf, jízda
na koni, tenis, kosmetika, zubní ordinace, manikúra, pedikúra, kadeřnictví
Doprava: autobus, odjezd z ČR v pátek v pozdních večerních hodinách, odjezd z hotelu v sobotu ráno po snídani
Odjezdová místa: Praha, Humpolec, Brno
Náš postřeh: kvalitní ubytování téměř přímo
v termálních lázních. Vhodné i pro náročnější
klientelu.
Hotel Xavin***
Nárok na ceny snížené o příspěvek mají
osoby uvedené na straně 3, vlevo dole.
Slevy:
• dítě 0–5,99 let bez nároku na lůžko zdarma, platí
pouze pojištění 260 Kč a sedadlo v autobuse 1 000 Kč
• dítě 6–13,99 let se dvěma dospělými
Příplatky:
• jednolůžkový pokoj 3 000 Kč
• čipové hodinky pro vstup do lázní – vratná kauce 5 €
• zapůjčení županu zdarma – vratná kauce 20 €
Lázeňský pobyt 9 dní zahrnuje: ubytování
7 nocí s polopenzí, 2x masáž, 2x bublinkovou
koupel, 2x sauna, 6 celodenních vstupů do termálních lázní, použití županu (platíte pouze
vratnou kauci 20 €), lázeňskou taxu, služby
delegáta, komplexní cestovní pojištění
Maďarsko/Harkány
www.cdtravel.cz
Kontaktní osoba: Ing. Henrieta Fagulová, tel. 972 243 052
22
Poloha: nový moderní wellnes hotel se nachází přímo v centru městečka Harkány asi 50 m
od termálního koupaliště
Ubytování: 2 lůžkové pokoje s možností přistýlky vybavené sociálním zařízením, WC, ručníky,
balkon, lednice, trezor, satelitní TV, klimatizace,
fén, možnost zapůjčení županu (jen v hotelu, nesmí se vynášet).
Stravování: polopenze, snídaně formou bufetu,
večeře výběr z menu, 1x kachní párty s ochutnávkou vína
Vybavení společných prostor: restaurace
a kavárna s terasou, zahrada, zdarma hlídané
parkoviště u hotelu, za poplatek: termální bazén,
finská sauna, aromaterapeutická sauna, turecká
parní kabina, vířivka
Ostatní vybavenost a okolí: v okolí příjemné
a cenově dostupné restaurace a cukrárny, tenis,
dětský minigolf, v blízkém okolí možnost rybaření, pestrá nabídka fakultativních výletů do malebného okolí (lodí po řece Dráva, ochutnávka
vína v sklípku s večeří a hudbou, kachní párty)
Doprava: autobus, odjezd z ČR v pátek v pozdních večerních hodinách, odjezd z Harkán v sobotu po večeři
Odjezdová místa: Praha, Humpolec, Brno
Náš postřeh: komfortní ubytování v centru termálních lázní
Termín
Počet Lázeňský pobyt
Dítě
včetně cesty dní dospělá osoba 3–13,99 let
12.8.–20.8.
9
7 060 Kč
4 000 Kč
19.8.–27.8.
9
7 060 Kč
4 000 Kč
26.08.–3.9.
9
7 060 Kč
4 000 Kč
9.9.–17.9.
9
7 060 Kč
4 000 Kč
16.9.–24.9.
9
7 060 Kč
4 000 Kč
Cena za osobu po dotaci
Nárok na ceny snížené o příspěvek mají
osoby uvedené na straně 3, vlevo dole.
Slevy:
• dítě 0–2,99 let bez nároku na lůžko zdarma, platí
pouze pojištění 260 Kč a sedadlo v autobuse 1 000 Kč
• dítě 3–13,99 let se dvěma dospělými
Příplatky:
• jednolůžkový pokoj 3.000 Kč
Lázeňský pobyt 9 dní zahrnuje: ubytování 7
nocí s polopenzí, 1 x kachní párty s ochutnávkou vína, 7 celodenních vstupů do termálních
lázní, použití županu (jen v hotelu - nesmí se
vynášet), lázeňskou taxu, služby delegáta,
komplexní cestovní pojištění
Download

Nabídka rodinné a dětské rekreace - ČD Travel