MADI TRAVEL MARKET
2011
®
18. MEZINÁRODNÍ ODBORNÝ VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU A HOTELNICTVÍ
18th INTERNATIONAL TRADE FAIR OF TRAVEL AND HOTEL INDUSTRIES
3. – 4. listopadu 2011
Výstaviště Incheba Expo Praha – Holešovice
November 3 – 4, 2011
Incheba Expo Exhibition Grounds
Prague – Holešovice, CZECH REPUBLIC
KATALOG
CATALOGUE
MADI Travel Market 2011
1
Promotion on the Russian
travel market *
ural.turprofi.ru
spb.turprofi.ru
rostov.turprofi.ru
samara.turprofi.ru
kazan.turprofi.ru
* Our website is daily visited by 8 000 travel professionals
of 5 major regions of Russia
Details on the website www.travel-technology.eu
2
MADI Travel Market 2011
Pořadatel / Organizer
Divišová Marie – Agentura MADI
Husitská 27, CZ-13000 Praha 3
Czech Republic
tel./fax: +420 – 222 540 000, 222 541 465
e-mail: [email protected]
http://www.madi.cz
Oficiální dopravce / Official carrier
www.czechairlines.com
Mediální partneři / Media partners
MADI Travel Market 2011
3
OBSAH
CONTENTS
VŠEOBECNÉ INFORMACE
5
GENERAL INFORMATION
5
Nomenklatura veletrhu
7
Nomenclature of the Fair
7
Plán Prahy
8
Map of Prague
8
10
Arrival to MADI
10
Příjezd na MADI
DOPROVODNÝ PROGRAM
11
ACCOMPANYING PROGRAM
11
Konference: Turizmus a internet
17
Conference: Tourism & Internet
17
Satelitní akce
18
Satellite Events
18
PLÁN VÝSTAVNÍCH PLOCH
19
SCHEME OF EXHIBITION AREAS
19
VYSTAVOVATELÉ PODLE UMÍSTĚNÍ
22
EXHIBITORS BY LOCATIONS
22
VYSTAVOVATELÉ PODLE ZEMÍ
25
EXHIBITORS BY COUNTRIES
25
29
RECORDS OF EXHIBITORS
ALPHABETICALLY
29
ZÁZNAMY VYSTAVOVATELŮ
PODLE ABECEDY
Vysvětlivky k záznamům vystavovatelů
Záznamy vystavovatelů
SATELITNÍ WORKSHOPY
30
31 – 56
57
Explanations for exhibitors’ records
Records of exhibitors
SATELITTE WORKSHOPS
30
31 – 56
57
Chorvatský workshop
58
Croatian Workshop
58
Slovenský workshop
64
Slovak Workshop
64
Maďarský workshop
68
Hungarian Workshop
68
VYSTAVOVATELSKÉ OBORY
71
EXHIBITORS’ PROFILES
71
Přehled oborů a destinací
72
Overview of specializations and destinations
72
Destinace
73
Destinations
73
Obory činnosti
77
Fields of activity
77
Otevírací doba
Vstup pro návštěvníky:
Čtvrtek 3.11.
9:00 – 19 hodin
Pátek
4.11.
9:00 – 18 hodin
Opening hours
Admittance for trade visitors:
Thursday Nov. 3
9 a.m. – 7 p.m.
Friday
Nov. 4
9 a.m. – 6 p.m.
4
MADI Travel Market 2011
Milí vystavovatelé a návštěvníci,
Dear exhibitors, dear visitors,
vítáme Vás na dalším ročníku veletrhu MADI TRAVEL MARKET. Jako každý rok, i letos platí, že příští sezóna začíná na
veletrhu MADI. Letos to možná platí ještě více, než dříve.
Hlavní statistická data v minulých letech výrazně klesala
ve všech oborech. Je proto potěšitelné, že letos se pokles
už nejspíš zastavil, některá čísla zaznamenala i malý růst.
Nic to však nezmění na faktu, že statistika se zastavila na
číslech o hodně nižších, než na jaká jsme byli zvyklí v letech
tučných. Trh se ustálil, zákazníci sice mají na dovolenou
méně peněz, tak vyrazili jenom kousek za humna, ale dovolené se nevzdali.
I na letošním veletrhu MADI budete mít možnost rozšířit
svoje kontakty do zemí, kam je od nás nejblíže a které jsou
nyní velmi poptávané – Slovenska, Maďarska, Itálie, Chorvatska. Opět letos pořádáme Chorvatský, Maďarský a Slovenský workshop. Ale seznam vystavovatelů se zdaleka neomezuje jenom na blízké destinace, na veletrhu najdete
nabídky do celého světa, včetně exotických destinací.
Let us cordially welcome you at the 18th international meeting of professionals of the travel trade – MADI Travel Market
fair.
Many of you have experienced that the MADI fair is a key
event of travel agents, tour operators, hoteliers, transport
companies and other specialists in the travel trade. For you,
who come to MADI repeatedly, it is already an experienced
opportunity of getting to know new partners in the travel
business or to deepen the existing contacts from previous
years. And those who come to our fair for the first time, will
certainly appreciate the business-like atmosphere with no
distracting moments and will see that this fair is a perfect
starting-point to explore Central European markets and the
Czech Republic in particular (but don’t forget the MADI fair
is an international meeting, with representatives coming
from almost all over the world!)
This year the fair keeps its steady position and its rich accompanying program. A variety offer of seminars on various
actual themes, interesting presentations, company and regional introductions, satellite events such as Croatian Workshop, Slovak Workshop and Hungarian workshop will certainly meet with your attention.
The way how to streamline and reduce the cost of holidays
is the wider use of computers and the internet at work. A lot
of events devoted to the Internet takes place at this year at
MADI. We will start at the Internet Tourism Conference on
Wednesday afternoon before the exhibition, which will be
devoted to different varieties of “business presence” on the
Internet, regardless of whether it is a hotel, office or travel
agency or region.
During the conference you will learn many new and familiar
with various promotional and marketing practices. Topic of
the software and the Internet extensively presented in the
accompanying program. There will be introduced new software for affiliate sales and online booking.
Způsobem, jak zefektivnit a zlevnit dovolenou, je také co
nejširší využití výpočetní techniky a internetu při práci. Akcí,
věnovaných internetu se koná na letošním MADI opravdu
hodně a pestrá jsou i témata, kterých se budou týkat. Začneme konferencí Turizmus a Internet ve středu odpoledne
ještě před zahájením veletrhu, která bude věnována různým
variantám „přítomnosti firmy“ na internetu bez ohledu na to,
zda se jedná o hotel, cestovní kancelář či agenturu nebo region. Během konference se dozvíte mnoho novinek a seznámíte se s různými propagačními a marketingovými postupy, které by Vás nejspíš ani nenapadly. Téma software
a internet je pak všudypřítomné v doprovodném programu
veletrhu i na výstavní ploše, bude představeno několik softwarových novinek pro provizní prodej a online rezervace.
I letos nás na veletrhu MADI všechny čekají usilovná jednání o cenách a podmínkách, aby vytvořené nabídky byly
dobře prodejné. Bude tedy více než jindy záležet na osobním setkání s obchodními partnery, a právě pro takové rozhovory tváří v tvář s co největším počtem partnerů je MADI
to správné místo.
Přejeme Vám zdar při obchodních jednáních ve veletržní
hale, získání maxima praktických informací během doprovodného programu a celkově úspěšnou práci na MADI.
Marie Divišová a MADI team
This year at the fair MADI all us waiting intensive negotiations about prices and conditions of the offers which were
made at the market. More than ever now everything depend
on a personal meeting with business partners, and especially for such meetings “face to face” with many partners –
MADI is the right place.
We do believe that MADI fair 2011 will be a successful one
for you and we hope you will enjoy your stay here.
We are looking forward to seeing you in Prague soon!
MADI team
VŠEOBECNÉ INFORMACE
GENERAL INFORMATION
MADI TRAVEL MARKET
®
6
MADI Travel Market 2011
VŠEOBECNÉ INFORMACE
GENERAL INFORMATION
Akce
Event
MADI® TRAVEL MARKET
MADI® TRAVEL MARKET
18. mezinárodní kontraktační veletrh cestovního ruchu a hotelnictví
18th International Trade Fair of Travel and Hotel Industries
Satelitní akce
Croatian Workshop
6th Presentation of the top destination for Czech tourists
Hungarian Workshop
4th Presentation of Tourist Services of the Hungary
Slovak Workshop
11th Presentation of Tourist Services of the Slovak Republic
Chorvatský Workshop
6. prezentace nejoblíbenější destinace českých turistů
Maďarský Workshop
4. ročník nabídky turistických služeb v Maďarsku
Slovenský Workshop
11. ročník nabídky turistických služeb a produktů Slovenské
republiky
Satellite Events
Date
November 3 – 4, 2011
Datum
3. – 4. listopadu 2011
Venue
Místo konání
Incheba Expo Prague – Exhibition Grounds
Areál Výstaviště 67,
U Výstaviště street, Prague 7 – Holešovice
Incheba Expo Praha
Areál Výstaviště 67,
Ulice U Výstaviště, Praha 7 – Holešovice
Organizer
Organizátor
Marie Divišová - agentura MADI, Husitská 27, 130 00 Praha 3
Tel./fax: 222 540 000, 222 541 221, http://www.madi.cz
Otevírací doba
Vstup pro návštěvníky:
čtvrtek 3.11.
pátek
4.11.
Vstup pro vystavovatele:
středa 2.11. (předání expozic)
čtvrtek 3.11.
pátek 4.11.
9:00 – 19:00 hodin
9:00 – 18:00 hodin
14:00 – 22:00 hodin
8:00 – 19:00 hodin
8:00 – 18:00 hodin
Registrace návštěvníků
Veletrh MADI je přístupný pouze odborným návštěvníkům.
Registrace pro předem přihlášené návštěvníky: 300 Kč.
Další předem přiobjednané badge: 300 Kč/os. Registrační karta
zakoupená na místě: 500 Kč/osobu. Registrační karty jsou přenosné v rámci firmy a platí pro oba dva dny akce.
Agentura MADI, Husitská 27, 130 00 Praha 3, Czech Republic
Tel./fax: +420 – 222 540 000, 222 541 221, http://www.madi.cz
Opening hours
Admittance for trade visitors:
Thursday, November 3
Friday, November 4
9:00 a.m. – 7:00 p.m.
9:00 a.m. – 6:00 p.m.
Admittance for exhibitors:
Wednesday, November 2 (handing over expositions) –
2:00 p.m. – 10:00 p.m.
Thursday, November 3
8:00 a.m. – 7:00 p.m.
Friday, November 4
8:00 a.m. – 6:00 p.m.
Entrance fee
The MADI fair is open for trade visitors only.
Visitor badge: 20 EUR/30 USD (including catalogue).
The badges are transferable to other persons within a company and are valid for both two days of the event.
Registration, badges
Registrace je umístěna ve Výstavní hale a otevřena v otevírací
době po oba dny veletrhu.
Vystavovatelé obdrží 2 ks, ve větších stáncích větší počet vystavovatelských průkazů poštou předem.
Registrovaní návštěvníci dostávají jmenovku poštou předem.
Exhibitors registration: At the Registration Desk only. The exhibitor receives 2 exhibitors’ badges, holders of larger stands
more badges.
Visitors registration: Registration Desk. Visitor receives the
badge after cash payment of the entrance fee.
The Registration Desk is located in the Entrance and open during the opening hours of the event.
Při vstupu do veletržních prostor je třeba prokázat se obdrženou registrační jmenovkou.
ŽÁDÁME VYSTAVOVATELE I NÁVŠTĚVNÍKY, ABY NOSILI
JMENOVKU PO CELOU DOBU POBYTU VE VÝSTAVNÍCH
PROSTORÁCH! ZA ZTRACENÉ JMENOVKY NEPOSKYTUJEME NÁHRADU.
The MADI fair badge has to be shown whenever one enters
the exposition areas.
ALL EXHIBITORS AND VISITORS ARE KINDLY ASKED TO
WEAR THEIR BADGES DURING THEIR STAY IN THE EXHIBITION HALL! NO REFUNDS FOR LOST BADGES.
Registrace, jmenovky
Ostraha
Security
Veletrh MADI je uzavřenou akcí pro zvané, na kterou nemá přístup veřejnost. Organizátor akce zajišťuje běžnou pořadatelskou službu po celou dobu trvání. Organizátor nenese odpovednost za jakékoliv ztráty nebo poškození majetku
vystavovatelů nebo návštěvníků třetími osobami.
The MADI fair is an event for invited and registered persons
only, no general public is admitted. Agentura MADI ensures
common fair services during whole duration of the MADI fair.
The organizer bears no responsibility for any losses and damages of exhibitors’ or visitors’ belongings.
MADI Travel Market 2011
7
Dotazy, informace
Inquires, information
Vzniklé problémy lze řešit po celou dobu konání veletrhu
MADI přímo v sektoru registrace s pracovníky organizátora.
All problems emerged during the event as well as inquires
and suggestions should be reported directly to the organizer.
Press centrum, kopírovací služby
Press Centre
V Press-centru v areálu je k dispozici PC, elektronická pošta
a kopírka.
E-mail connection, PC and copying machine (paid service) is
available in the Press Centre in Exhibition Hall.
Šatna
Cloakroom
Šatny jsou v provozu ve foyer Výstavní haly.
Cloakrooms is open in the foyer of the Exhibition Hall.
Občerstvení
Refreshments
Restaurace a kavárny jsou umístěny ve Veletržní hale a ve
foyer.
There are cafes and restaurants both in the Exhibition Hall
and foyer.
KOUŘENÍ V PROSTORÁCH VÝSTAVNÍ HALY NENÍ POVOLENO!
SMOKING IN ALL AREAS OF THE
PROHIBITED!
Nomenklatura veletrhu
• cestovní kanceláře a cestovní agentury
• ubytovací kapacity pro skupiny i jednotlivce
• stravování, zážitková gastronomie, prezentace regionálních
specialit, vinařství, pivovarnictví, občerstvení na cestu …
• dopravci – letecká, autobusová, železniční a lodní doprava,
trajekty, rent-a-car, taxi, okružní jízdy, servis pro autoturisty
• národní turistické centrály
• turistické regiony, krajské a městské úřady, destinační
managementy, informační střediska, zájmová sdružení
a asociace
• turistické atrakce a programy, kulturní zařízení – muzea,
hrady, zámky, festivaly, divadla, zábavní areály, aquaparky,
zážitková turistika, programové agentury, prodej vstupenek
a skipasů …
• sportovní programy, outdoor, agroturistika a ekoturistika,
vybavení pro volný čas a sport
• lyžování, snowboarding, zimní sporty, půjčovny vybavení
• mládežnická turistika, au-pair, jazykové kurzy
• lázně, zdravotní turistika, wellness
• obchodní, kongresová a veletržní turistika, incentivní
agentury
• pojištění, finanční služby, platební karty
• pokladní systémy, komunikační, informační a výpočetní
technika, internet, rezervační centrály
• právní, ekonomické a finanční poradenství, konzultační
služby pro fondy EU
• vybavení, zařízení a služby pro hotelnictví, lázeňství
a gastronomii
• gastronomie a gastrotechnika – technologie a vybavení,
služby a výrobky pro gastronomii a catering, potraviny,
polotovary, convenience a nápoje
• další doprovodné služby – suvenýry, reklamní předměty,
odborný tisk, odborné školství, reklama a marketing,
nabídka developerů a realitních kanceláří, poradenství,
logistika …
Oficiální dopravce
České aerolinie a.s.
City Service Centre, V celnici 5, 110 00 Praha 1
tel.: 220 104 111, http://www.czechairlines.com
Realizace, produkce
Ředitelka: Marie Divišová
Produkce: Martin Macháček, Krystyna Koubíková
Obchodní zástupce pro zahraničí: Maria Vorobyeva
IT Manager: Marek Weisskopf
Ubytování: Lenka Kocková
Finanční oddělení: Klára Sedláčková
Administrativní servis, katalog, tisk, DTP: Veronika Býmová,
Hana Forchtsamová
Sazba a tisk katalogu
Agentura MADI, Husitská 27, 130 00 Praha 3
DTP – L. Holeček, U družstva Repo 8, 140 00 Praha 4
TYPTISK, Riegrova 327, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
EXHIBITION HALL IS
Fair Nomenclature
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
tour operators and travel agencies
hotels, hotel chains, accommodation of all categories
catering, experience gastronomy
transport companies
national tourist boards, regional and local authorities,
associations
spas, health and wellness tourism
skiing, snowboarding, winter sports
business and congress tourism, incentive agencies
language schools, educational tourism
tourist attractions, sightseeing tours, excursions
entertainment (ticketing, musicals, theatres, festivals)
sport & outdoor activities, agro-tourism, eco-tourism
software, booking and information systems, internet
travel insurance, financial services
hotel & restaurant equipment
other travel-related services (travel press, marketing &
promotion, souvenires etc.)
Official carrier
Czech Airlines
City Service Centre, V celnici 5, CZ-11000 Praha 1
tel.: +420 - 220 104 111, http://www.czechairlines.com
Production team
Director: Marie Divišová
Fair Manager: Martin Macháček
Manager of foreign participation: Maria Vorobyeva
Technical Support: Krystyna Koubíková
IT Manager: Marek Weisskopf
Accommodation: Lenka Kocková
Financial Manager: Klára Sedláčková
Administration, catalogue: Veronika Býmová, Hana
Forchtsamová
Graphics, DTP works and printing
Agentura MADI, Husitská 27, 130 00 Praha 3
DTP – L. Holeček, U družstva Repo 8, 140 00 Praha 4
TYPTISK, Riegrova 327, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
10
MADI Travel Market 2011
PŘÍJEZD NA MADI 2011
ARRIVAL TO MADI 2011
Místo konání:
Prague Exhibition Ground:
Incheba Expo Praha
Areál Výstaviště 67, Ulice U Výstaviště
Praha 7 – Holešovice
http://www.incheba.cz
GPS: Loc: 50.105969,14.434348
Incheba Expo Prague – Fair Ground,
U Výstaviště street, Praha 7 – Holešovice
http://www.incheba.cz
GPS: Loc: 50.105969,14.434348
Příjezdy autem a parkování
Have a look at the website of Incheba Expo Prague
www.incheba.cz, where you can find maps and views of access roads. Or go to www.mapy.cz and browse text incheba.
GPS navigation: Loc: 50.105969,14.434348.
Mapy a přehled příjezdových tras najdete na internetové
stránce Pražského Výstaviště Incheba www.incheba.cz.
Nebo zadejte na mapovém serveru www.mapy.cz do vyhledávače text incheba. Nebo zadejte do Vašeho GPS: Loc:
50.105969,14.434348.
Doporučené trasy pro motorizované návštěvníky
Ze směru: Plzeň – Praha (dálnice D5, E50 ) – cca 1 hod, 94 km
Průjezd Prahou směr Holešovice přes: Zličín, Rozvadovská
spojka, Jeremiášova, (silnice č. 600), Slánská (silnice č. 48) Karlovarská, Bělohorská (Břevnov), Patočkova, Milady Horákové
(Letná), Veletržní, Dukelských hrdinů, cca 200 m směr Výstaviště
Holešovice
Ze směru: Brno – Praha (dálnice D1, E50) – cca 2 hod, 203 km
Ze směru: České Budějovice (dálnice D1, E55) – cca 2 hod,
156 km
Průjezd Prahou směr Holešovice po Magistrále (ul 5. května)
přes: Chodov, Spořilov, Pankrác, Vyšehrad, Nuselský most, Legerova, Wilsonova, Hlavní nádraží, Hlávkův most, Štvanice, Bubenská, cca 200 m směr Výstaviště Holešovice.
Ze směru: Teplice (Ústí nad Labem) – Praha (dálnice D8, E55)
– cca 1 hod, 88 km
Průjezd Prahou směr Holešovice přes: ulici Liberecká, V Holešovičkách, Most Barikádníků, Argentinská, Bondyho, Nádraží Holešovice, Vrbenského, Partyzánská, Výstaviště Holešovice.
Ze směru: Hradec Králové – Praha (dálnice D11, E67) – cca
1.30 hod, 116 km
Ze směru: Liberec – Praha (dálnice D10, E65) – cca 1 hod,
106 km
Průjezd Prahou směr Holešovice přes: Černý Most, Kolbenova
(Vysočany), Sokolovská, Na Balabence, Čuprova, Povltavská,
Most Barikádníků, Argentinská, Bondyho, Nádraží Holešovice,
Vrbenského, Partyzánská, Výstaviště Holešovice.
Parkování
V bezprostřední blízkosti Výstaviště je umístěno několik parkovišť.
Taxislužba
Stanoviště taxi je přímo u areálu Incheba Expo Praha. Pro objednání taxi na území Prahy doporučujeme spolehlivou firmu
AAA taxi, telefon 14014.
Hromadná doprava
Výstaviště je vzdáleno cca 800 m od stanice metra „C” Nádraží
Holešovice a stejnojmenného nádraží Českých drah. Na Výstaviště je možné dojít pěšky, nebo použít tramvaj MHD, která má
zastávku přímo u vstupu na Výstaviště.
Aktuální tramvaje 5,12,14,15 a 17, název zastávky „Výstaviště”.
Jízdenky pražské hromadné dopravy zakoupíte za 24 Kč (30
min. jízdy) nebo 32 Kč (90 min. jízdy s přestupy). Více informací
a podrobné jízdní řády naleznete na webových stránkách pražské hromadné dopravy http://www.dp-praha.cz.
Arrivals and parking
By Car
Direction: Plzeň – Praha (highway D5, E50 ) – app 1 hour,
94 km
Driving through Prague in direction towards Holešovice passing
by: Zličín, Rozvadovská spojka, Jeremiášova, (road No. 600),
Slánská (road No. 48) Karlovarská, Bělohorská (Břevnov),
Patočkova, Milady Horákové (Letná), Veletržní, Dukelských
hrdinů, app 200m direction to Výstaviště Holešovice
Direction: Brno – Praha (highway D1, E50) – app 2 hrs, 203
km
Direction: České Budějovice (highway D1, E55) – app 2 hrs,
156 km
Driving through Prague in direction towards Holešovice passing
by Magistrála – Street 5. května, Nuselský bridge, Legerova,
Wilsonova, Hlavní nádraží, Hlávkův bridge, Štvanice, Bubenská, app 200 m direction to Výstaviště Holešovice.
Direction: Teplice (Ústí nad Labem) – Praha (highway D8,
E55 ) – app. 1 hour, 88 km
Driving through Prague in direction towards Holešovice passing
by the street Liberecká, V Holešovičkách, Bridge Barikádníků,
Argentinská, Bondyho Street, Nádraží Holešovice, Vrbenského,
Partyzánská, Výstaviště Holešovice.
Direction: Hradec Králové – Praha (highway D11, E67) –
app. 1 hour 30 minutes, 116 km
Direction: Liberec – Praha (highway D10, E65) – app. 1 hour,
106 km
Driving through Prague in direction towards Holešovice passing
by: Černý Most, Kolbenova (Vysočany), Sokolovská, Na Balabence, Čuprova, Povltavská, Bridge Barikádníků, Argentinská,
Bondyho, Nádraží Holešovice, Vrbenského, Partyzánská,
Výstaviště Holešovice.
Parking
There is plenty of parking near the Incheba Expo Prague.
Taxi
Taxi stand is situated directly at the area of Incheba Expo
Prague. We recommend using the reliable company AAA taxi,
phone number 14014.
Public transport
The distance between Incheba Expo Prague Fair Ground
Holešovice and the Station Nádraží Holešovice of the red line
Metro C and the train station with the same name is app. 800
m. You can walk to the Fair Ground, or you can use the tram,
which has a station directly in front of the entrance to the Fair
Ground – Výstaviště. The numbers of the trams are 5,12,14,15
& 17, the name of the station is „Výstaviště”. The tickets in
Prague public transport cost 24 CZK (30 minutes), 32 CZK (90
minutes with changes).
Tickets are sold in orange vendor machines in metro stations,
in newspaper or tobacconist kiosks, and many mini-markets.
More info at the official web site of Prague transportation
http://www.dp-praha.cz.
By Air – Airport Praha Ruzyně
PUBLIC TRANSPORT
From the airport to the Fair Ground Holešovice (Výstaviště
Holešovice) – app 45 min
BUS stop: Airport Ruzyně (letiště Ruzyně) (bus No 119) TRAM
stop: Dejvická (tram No 26)
TRAM stop: Strossmayerovo square (náměstí) (tram No 5, 12,
14, 15,17) TRAM stop: Fair Ground (Výstaviště)
MADI Travel Market 2011
11
DOPROVODNÝ PROGRAM
MADI 2011
ACCOMPANYING PROGRAM
OF MADI 2011
Většina akcí se koná v Konferenčním centru Výstaviště
Incheba Expo Praha, které je přímo propojeno s Výstavní halou
(Konferenční sály 1 a 2, Workshopová hala).
Akce, které se konají v jiných prostorách, mají místo konání uvedeno v textu.
The majority of the events take place in the Conference Center of
Incheba Expo Prague, which is connected to the Exhibition Hall
(Conference Halls 1 and 2, Workshop Hall). Events held in other
places have their venues written in the text.
VSTUP
ENTRANCE
P
VENKOVNÍ VÝSTAVNÍ PLOCHA
OPEN AIR EXHIBITION AREA
REGISTRACE
REGISTRATION
POØADATEL
ORGANIZER
SÁL 1
HALL 1
VELETRŽNÍ HALA
EXHIBITION HALL
SÁL 2
HALL 2
RESTAURACE
RESTAURANT
FOYER
BUFFET
ŠATNA
CLOACKROOM
WC
WC
RESTAURANT
CzechBus - exhibition CzechBus
OD PÁTKU 21. ŘÍJNA
DO PÁTKU 28. ŘÍJNA 2011
PRESS-TRIP PRO NOVINÁŘE Z OBLASTI SIBIŘE
PRESS-TRIP zahrnuje:
– prezentace v ruštině o České republice a press podpoře
(CzechTourism)
– prohlídky Prahy a hotelů v Praze
– výlety do regionů s průvodcem:
Sobota 22. října 2011: Prohlídka Pražského Hradu a Malé
Strany
Neděle 23. října 2011: Prohlídka Českého Krumlova se zámkem
Pondělí 24, října 2011: Výlet do Českých Budějovic, prohlídka
města a pivovaru s ochutnávkou piva
Úterý 25. října 2011: Praha – prohlídka Starého Města
Středa 26. října 2011: Prohlídka zámku Mělník, exkurze
Škoda Wolkswagen Mladá Boleslav, provoz, montážní linka
a muzeum
Čtvrtek 27. října 2011: Prohlídka zámku Sychrov, návštěva
sklárny Bohemia Sklo Poděbrady
Pořádá: MADI, CzechTourism
FROM FRIDAY, OCTOBER 21
TO FRIDAY, OCTOBER 28, 2011
PRESS TRIP FOR RUSSIAN JOURNALISTS FROM THE
NOVOSIBIRSK REGION
We are arranging a week-long press trip in the Czech Republic for 5 Russian journalists from Novosibirsk.
The press trip includes:
– presentation about the Czech Republic
– sightseeing tours of Prague and Prague hotels
– trips to regions with a guide:
Saturday, October 22, 2011: Prague Castle and Lesser Town
Sunday, October 23, 2011: Sightseeing of Český Krumlov
Monday, October 24, 2011: Trip to České Budějovice, sightseeing in the city and brewery with a sampling of beer
Tuesday, October 25, 2011: Prague – the Old Town
Wednesday, October 26, 2011: Two-day trip to North Bohemia – Castle Mělník and an excursion to the ŠKODA Volkswagen Mladá Boleslav factory, assembly line, and museum
Thursday, October 27, 2011: Sightseeing – Castle Sychrov,
glass factory Bohemia Sklo, city of Poděbrady
Official language – Russian, only for Russian participants of
the press trip
Organizer: MADI, CzechTourism, sponsors
12
MADI Travel Market 2011
OD STŘEDY 2. LISTOPADU
DO STŘEDY 9. LISTOPADU 2011
FROM WEDNESDAY, NOVEMBER 2,
TO WEDNESDAY, NOVEMBER 9, 2011
EDU – TRIP PRO TOUROPERÁTORY Z RUSKA
EDU-TRIP FOR RUSSIAN TOUROPERATORS
EDU Trip zahrnuje:
– účast na veletrhu MADI
– semináře v ruštině, věnované kulturnímu dědictví a lázeňství
– seminář věnovaný vízovým otázkám incomingu z Ruska
– prohlídku Prahy a pražských hotelů
– výlet do regionu
Pořádá: MADI
EDU-Trip includes:
– participation in the MADI Travel Market
– seminars in the Russian language about the Czech Republic, cultural heritage, balneology, accreditation, and visas
– a two-day trip to Southern Bohemia
Official language – Russian, only for Russian participants of
the EDU-Trip
Organizer: MADI
STŘEDA 2. LISTOPADU 2011
13:00 – 17:00
Parkhotel Praha
WEDNESDAY, NOVEMBER 2, 2011
1 p.m. – 5 p.m.
Parkhotel Praha
TURIZMUS & INTERNET
Konference věnovaná využití moderních informačních technologií v cestovním ruchu.
Témata konference:
– Phone Maps – systém zobrazování turistických map a infomací o turistických zajímavostech do mobilních telefonů
firmy Shocart
– Komplexní internetový marketing – marketingový mix na
internetu a vzájemné provázání propagačních činností: PPC
reklama, SEO – optimalizace pro vyhledávače, sociální sítě,
e-mailing, záznamy v mapových serverech, rezervační systémy, záznamy v katalozích a linkbuilding ad.
– Google maps v marketingu: kvalitní záznam na google
maps jako jeden z nejúčinnějších marketingových nástrojů
pro ubytovací kapacity a turistické zajímavosti, využití google maps pro zlepšení pozice při vyhledávání, aktuální podoba google maps se souhrnými údaji z rezervačních systémů ad.
– Internet a fotografie: tvorba vlastních fotografií pro web,
využití fotobanky, editace a vylepšování fotografií, videoprezentace na webu, autorská práva
Konference je určena manažerům destinací na všech úrovních (kraje, regiony, města), hotelům a incomingovým specialistům z komerční sféry.
Účast na konferenci je bezplatná.
(detaily viz. str. 17)
Pořádá: MADI pod záštitou MMR
CONFERENCE: TOURISM & INTERNET
This conference is dedicated to the usage of modern information technologies in tourism.
Conference Topics:
– Phone Maps: system of depicting of tourism maps and information about tourist attractions for cell phones by the
firm Shocart.
– Complex Internet marketing: marketing mix on the Internet and interconnected advertising activity: PPC advertisements, SEO, search engine optimization, social networking,
e-mailing, map server entries, reservation systems, entries
in catalogs, and link building ads.
– Google Maps in Marketing: quality entries in Google
Maps as one of the most useful marketing tools for accommodations and tourist interests, using Google Maps for improving your position during searches, actual images of
Google Maps with aggregate data for reservation system
ads.
– Internet and photography: create your own photographs
for the Web, using photobanks, editing and improving photographs, video presentations on the Web, copyrights.
The conference is designed mainly for destination managers
at all levels (regions, cities), hotel managers, and the incoming specialists in the field of business.
Participation in the conference is free of charge.
(for details, see p. 17)
Organizer: MADI under the auspices of MMR (Ministry for Regional Development)
ČTVRTEK 3. LISTOPADU 2011
THURSDAY, NOVEMBER 3, 2011
10:00 – 13:00
Workshopová hala
CHORVATSKÝ WORKSHOP
Chorvatsko je stále pro české turisty destinací číslo 1 pro dovolenou u moře. Nabídku turistických služeb a produktů
Chorvatska představí několik desítek chorvatských vystavovatelů z jednotlivých regionů. Workshop pořádáme ve spolupráci s Chorvatským turistickýcm sdružením.
Pořádá: MADI, Chorvatské turistické sdružení
11:00 – 13:00
Konferenční sál 1
VIAMARE – PREZENTACE PROGRAMU PRO ROK 2012
Cestovní kancelář Viamare představí katalog „Řecko a řecké
ostrovy 2012“, pobyty u moře v Černé Hoře, pobyty na ostrovech Gran Canaria a Srí Lanka, možnosti zajištění pobytů pro
individuální klientelu v Řecku a pobyty pro skupiny.
Srdečně zveme všechny provizní prodejce. Katalogy budou
na místě k odebrání.
Pořádá: CK Viamare
10 a.m. – 1 p.m.
Workshop Hall
CROATIAN WORKSHOP
Croatia is “sea destination number 1” for Czech tourists.
About 50 exhibitors will present the tourist services and products of Croatia.
Organizer: MADI, Croatian Tourist Board.
11 a.m. – 1 p.m.
Conference Hall 1
VIAMARE – PRESENTATION OF THE PROGRAM FOR
2012
Travel agency Viamare presents its catalog “Greece and the
Greek Islands 2012” that highlights vacations by the sea in
Montenegro, vacations on the islands of Gran Canaria and Sri
Lanka, the possibility of securing vacations for individual
clients and groups in Greece. We invite all our partners.
Organizer: Travel agency Viamare
MADI Travel Market 2011
11:00 – 12:00
13
Konferenční sál 2
11 a.m. – 12 a.m.
Conference Hall 2
AVIAREPS – transavia.com – PRAHA – ROTTERDAM –
PŘÍMÝ LET
Transavia.com, dříve známá pod názvem Transavia Airlines
byla založena v roce 1966. Od roku 2004 je součástí skupiny
Air France – KLM a stala se jedním z vedoucích nízkonákladových dopravců na nizozemském trhu. Hlavní základnou je letiště Schiphol v Amsterodamu. Dalšími huby jsou Rotterdam /
Haag a Eindhoven. Síť Transavia.com pokrývá celkem přes 90
destinací, od přímořských letovisek po centra horských sportů.
Transavia.com využívá na svých linkách výhradně nové Boeingy
737 – New Generation. Pro cestující mezi Nizozemím, Českou
republikou a Rakouskem může Transavia.com nabídnout přímé
lety z Prahy a Vídně do Rotterdamu každé úterý, čtvrtek, pátek
a neděli. Lety jsou operovány Boeingy 737. Jako nízkonákladový dopravce nabízí zákazníkům pohodlí, spolehlivost a přitom
příznivou cenu. Heslem společnosti je „low fare with care“ a nabízí férové ceny s možností příplatku za doplňkové služby.
Navštivte naše webové stránky www.transavia.com
Pořádá: AVIAREPS
AVIAREPS – transavia.com: PRAHA – ROTTERDAM DIRECT FLIGHT
Transavia.com, known before as Transavia Airlines, was
founded in 1966. Since 2004 it has been a part of the group
Air France – KLM and has become one of the leading low –
cost carriers in the Dutch market. The main base is the airport Schiphol in Amsterdam. Further hubs are
Rotterdam/Haag and Eindhoven. The network Transavia.com
covers more then 90 destinations.
Transavia.com uses only new Boeing 737 – New Generation
planes. Transavia.com can offer passengers direct flights between Netherlands, Czech Republic, and Austria – from
Prague and Vienna to Rotterdam – every Tuesday, Thursday,
Friday, and Sunday using Boeing 737 planes. Transavia.com
is a low-cost carrier that is comfortable and reliable. That is
why the slogan of the company is “low fare with care”. The
company offers fair prices with supplemental charges for additional services. Visit our web-site www.transavia.com
Organizer: AVIAREPS
12:00 – 13:00
12 a.m. – 1 p.m.
Konferenční sál 2
ANCHOICE – INOVATIVNÍ SYSTÉM PRO CA A CK
Zapomeňte na zdlouhavé vyhledávání zájezdů dle požadavků
Vašich klientů. S AnChoice máte vše na jednom místě a navíc
s možností ONLINE REZERVACE a ONLINE PRODEJE. Již
nebudete muset telefonicky ani jinak ověřovat dostupnost zájezdu. Jednoduše vyberte, rezervujte a prodejte! Vzrůstajícím
trendem poslední doby je prodej a nákup zájezdů pomocí internetu. Efektivním řešením pro všechny cestovní agentury je
nově vyvinutý systém AnChoice. Tento produkt nabízí moderní profesionální řešení, které ušetří náklady a čas Váš i Vašich klientů a zvýší šanci na úspěch Vašeho podnikání. Systém je tvořen profesionály, kteří v cestovním ruchu pracují již
mnoho let a detailně znají potřeby a očekávání klientů i agentur. S AnChoice získáte možnost přímé rezervace z jednoho
místa u více než 50 významných touroperátorů a navíc možnost poptávky rezervace u více než 60 dalších touroperátorů.
Šetřete náklady a čas svůj i Vašich klientů se systémem AnChoice již od 99 Kč měsíčně!
Pořádá: AnChoice
13:00 – 14:00
Konferenční sál 1
ATIS – REZERVACE WELLNESS POBYTŮ ON-LINE NA
WWW.ATIS.CZ
A) Rychle, přehledně, jednoduše !!!
Na www.atis.cz umožněn nově výběr a rezervace:
– Wellness pobytů podle obsahových balíčků.
B) Prezentace pobytových tipů:
– Lyžování s koupáním
– Termály v zimě
– Týden s polopenzí a procedurami za 2990 Kč
C) Připravované novinky pro LÉTO 2012
D) Vyhodnocení nejlepších prodejců 2011
Pořádá: CK Atis
13:00 – 14:00
Konferenční sál 2
CHINA TOURS – 11. SEZÓNA
Prezentace katalogu zájezdů Exotika 2012/13 s nabídkou zájezdů do Asie a Austrálie a na Přední Východ.
Pořádá: CK China Tours
1 p.m. – 2 p.m.
Konferenční sál 1
KOVOTOUR – FIREMNÍ PREZENTACE
Cestovní kancelář KOVOTOUR PLUS pořádá odbornou prezentaci nového katalogu LÉTO 2012 a koupě zájezdů přes
on-line rezervační systém. Pro nadcházející sezónu jsme připravili nejen širokou nabídku destinací a oblíbených klubových hotelů, ale také zbrusu nové ubytovací kapacity. Přijďte
se seznámit také s jedinečnými bonusy pro naše společné
klienty. Těšíme se na Vás!
Jen to zkus s KOVOTOUREM PLUS!
Pořádá: CK Kovotour Plus
Conference Hall 1
ATIS – RESERVATION OF WELLNESS VACATION ONLINE ON WWW.ATIS.CZ
Quickly, clearly, easily! You can choose and make reservations for wellness vacations on the web site www.atis.cz. The
presentation will highlight trips with accommodations: skiing
with bathing, thermals in the winter, and a week with half
board and procedures for 2990 Czech crowns. It also will include upcoming news for the summer 2012 season.
Organizer: Atis Travel Agency
1 p.m. – 2 p.m.
Conference Hall 2
CHINA TOURS – 11th SEASON
Tour operator China Tours will present its new catalog, Exotika 2012/2013, with offerings in Asia, Australia, and the
Near East.
Organizer: China Tours
2 p.m. – 4 p.m.
14:00 – 16:00
Conference Hall 2
ANCHOICE – INNOVATIVE SYSTEM FOR TOUR OPERATORS AND TRAVEL AGENCIES
Forget about long searches for package tours to accommodate the requirements of your clients. With AnChoice, everything is in one spot, even ONLINE RESERVATIONS and ONLINE BOOKING. You will not have to use the phone or other
means to verify the availability of a tour. You simply choose,
book, and sell! The growing trend is selling and booking tours
on the Internet. The efficient solution for all travel agencies is
the newly-developed system AnChoice. This product offers
a modern professional solution that saves money and time
for both you and your clients. Professionals working in
tourism for many years – those who know the details, needs,
and expectations of their clients and agencies – created the
system. With AnChoice, you get the ability to directly reserve
from one place more then 50 important tour operators and
the possibility of requesting reservations with more than 60
more tour operators. Save money and time for you and your
clients with the AnChoice system starting at 99 Kč monthly!
Organizer: AnChoice
Conference Hall 1
PRESENTATION OF KOVOTOUR PLUS
The travel agency KOVOTOUR PLUS offers a professional
presentation of its new catalog for the Summer of 2012 and
tour purchases through its on-line booking system. For the
upcoming season, we have prepared not only a wide range of
destinations and popular club hotels but also information
about accommodation capacity. Come get acquainted with
the unique bonuses we offer our corporate clients. We look
forward to seeing you!
Let’s try it with KOVOTOUR PLUS!
Organizer: Kovotour Plus
14
MADI Travel Market 2011
14:00 – 15:00
Konferenční sál 2
VYDAVATELSTVÍ MCU – VISITJIZNICECHY.CZ – PŘEDSTAVENÍ NOVÉHO TURISTICKÉHO PORTÁLU
Turistický informační portál www.VisitJizniCechy.cz poskytuje
komplexní informace o turistické destinaci jižní Čechy. Široká
nabídka turistických produktů, pamětihodností, památek,
a výletních cílů jižních Čech. Výběr informací podle specifických cílových skupin. VisitJizniCechy.cz – váš nový zdroj informací pro plánování pobytu a dovolené v jižních Čechách.
Pořádá: Vydavatelství MCU
15:00 – 16:00
Konferenční sál 2
DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA
Prezentace Dominikánské republiky a nejzajímavějších míst,
které mohou turisté navštívit. Degustace originálního dominikánského rumu.
Pořádá: Národní turistický úřad Dominikánské republiky
15:00 – 18:00
Workshopová hala
MAĎARSKÝ WORKSHOP
Počet českých turistů v Maďarsku stabilně roste. Během prezentace Maďarské turistiky se mohou manažeři českých CK
a CA seznámit s novinkami na trhu a během navazujícího
workshopu doplnit svoji nabídku o cenově výhodné pobyty
u našich jižních sousedů. Workshop pořádáme ve spolupráci
s Maďarskou turistikou.
Pořádá: MADI, Maďarská turistika
16:00 – 17:00
Konferenční sál 1
PRŮVODCE CESTOVNÍHO RUCHU – PROFESNÍ KARTY
Seminář k přeshraničnímu poskytování průvodcovských služeb v zemích Evropské unie poskytne aktuální informace
k uvedené problematice a k projektu profesních karet. Dotazy
zodpoví PhDr. Stanislav Voleman. Seminář je určen odborné
veřejnosti – průvodcům i manažerům CK a CA.
Pořádá: Asociace průvodců ČR
PÁTEK 4. LISTOPADU 2011
10:00 – 12:00
Konferenční sál 1
VÍZOVÝ SEMINÁŘ PRO RUSKÉ TOUROPERÁTORY
Seminář bude věnován problematice vízových akreditací
a vyřizování víz pro turisty z ruského trhu, a také marketingové podpoře České republiky v ruských regionech.
Semináře se účastní a na otázky k problematice budou odpovídat zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva zahraničních věcí a CzechTourism.
Pořádá: MMR, MZV, ČSA, Czech Tourism
10:00 – 11:00
Konferenční sál 2
PREZENTACE SPOLEČNOSTI AVIAREPS
Založena v Německu roku 1994, s rozsáhlou sítí kanceláří ve
více než 30 zemích, je skupina AVIAREPS vedoucím světovým poskytovatelem služeb v oblasti managementu leteckých společností a turistického ruchu – portfolio klientů zahrnuje přibližně 70 leteckých společností a 85 klientů z oblasti
turistiky. Vedle hlavní činnosti, tzn. služeb GSA pro osobní leteckou přepravu a turistický marketing, si mohou klienti též
vybrat z dalších úspěšných divizí, jako např. PR, reklama, IT
řešení, finanční služby a letištní marketing. V ČR zahrnuje
portfolio např. letecké společnosti American Airlines, Scandinavian Airlines, Olympic Air, transavia.com, Eva Air, Gulf Air,
Condor, Asiana Airlines, Air Namibia, AirSeychelles, Ukraine
International aj., a sekce turistiky zastupuje síť hotelů Wyndham Hotel Group.
Pořádá: AVIAREPS s. r. o.
2 p.m. – 3 p.m.
Conference Hall 2
VISITJIZNICECHY.CZ – INTRODUCING OUR NEW VISITORS’ WEBSITE
Visit our new tourist information website
www.VisitJizniCechy.cz for a complete overview of South Bohemia’s tourist destinations. It includes a wide range of tour
packages, historical sites, monuments, and tips about trips in
South Bohemia. Choose the information that fits your particular group or preferences. VisitJizniCechy.cz – your new
source of information for planning your visit and holiday in
South Bohemia.
Organizer: MCU Publishing House
3 p.m. – 4 p.m.
Conference Hall 2
PRESENTATION OF THE DOMINICAN REPUBLIC
Presentation of the most interesting tourism destinations in
the Dominican Republic. Sample some original Dominican
rum, too!
Organizer: Dominican Republic Tourism Board.
3 p.m. – 6 p.m.
Workshop Hall
HUNGARIAN WORKSHOP
The number of Czech tourists in Hungary is growing steadily.
The workshop offers new information for managers about the
Hungarian travel market. Managers can enlarge their offerings of profitable stays by booking trips to our southern
neighbors.
Organizer: MADI, Hungarian Tourism Board
4 p.m. – 5 p.m. Conference Hall 1
TRAVEL GUIDE IN TOURISM – PROFESSIONAL CREDENTIALS
This is a seminar about cross-border travel guide services in
EU countries. It offers current information about this issue
and how to project professional credentials. PhDr. Stanislav
Voleman will answer questions. The seminar is for professionals.
Organizer: Czech Republic Guides Association
FRIDAY, NOVEMBER 4, 2011
10 a.m. – 12 a.m.
Conference Hall 1
SEMINAR FOR RUSSIAN TOUR OPERATORS ABOUT
MARKETING SUPPORT IN THE CZECH REPUBLIC
The seminar will discuss the issues of accreditation and visas
as well as marketing support regarding the Czech Republic in
Russian regions.
Organizer: MADI, MMR, Czech Tourism
10 a.m. – 11 a.m.
Conference Hall 2
PRESENTATION OF THE COMPANY AVIAREPS
Founded in Germany in 1994 with an extensive office network in over 30 countries, the AVIAREPS Group is the
world’s leading airline and tourism management company
with over 70 airlines and 85 tourism clients in its portfolio. In
addition to its core businesses, passenger GSA services, and
tourism marketing, clients also can choose from the successful company divisions of public relations, advertising, IT solutions, financial services, and airport marketing. In the Czech
Republic, the Aviareps airline portfolio includes American Airlines, Scandinavian Airlines, Olympic Air, transavia.com, Eva
Air, Gulf Air, Condor, Asiana Airlines, Air Namibia, AirSeychelles, and Ukraine International, just to name a few. The
tourism section represents the Wyndham Hotel Group.
Organizer: AVIAREPS Airline Management
MADI Travel Market 2011
10:00 – 13:00
15
Workshopová hala
SLOVENSKÝ WORKSHOP
Nabídku turistických služeb a produktů Slovenské republiky
představí vystavovatelé z jednotlivých regionů Slovenska.
Workshop pořádáme ve spolupráci se Slovenskou agenturou
pro cestovní ruch, která také připravila ochutnávku slovenských specialit.
Pořádá: MADI, Slovenská agentúra pre cestovný ruch
10 a.m. – 1 p.m.
11 a.m. – 12 a.m.
11:00 – 12:00
Konferenční sál 2
SPOLEČNÁ PREZENTACE OBLÍBENÝCH SYSTÉMŮ OD
BLUECITY.CZ A OPEN TRAVEL NETWORK S DÁREČKEM
PRO VÁS
od 11.00
BLUECITY.CZ – UNIKÁTNÍ SYSTÉMY PRO PRODEJ ZÁJEZDŮ
Vyvíjíme systémy pro SNADNÝ PRODEJ ZÁJEZDŮ cestovních kanceláří a agentur, které Vám umožní pracovat jednoduše, rychle a ušetří Vám čas a peníze. Tvoříme PROFESIONÁLNÍ WEBY s unikátní grafikou, která Vám pomůže odlišit
se od konkurence. Náš systém Vám umožní realizovat PROFESIONÁLNÍ SEO webu za skvělou cenu. Máme pro Vás připraveny VELETRŽNÍ SLEVY a prezentaci skvělých novinek
z našeho systému!
od 11.30
OPEN TRAVEL NETWORK – WWW STRÁNKY PRO CESTOVNÍ AGENTURY A KANCELÁŘE
Vytváříme www stránky pro provizní prodej zájezdů, i specializované weby na míru, včetně atraktivního designu a obsáhlé databáze zájezdů největších českých touroperátorů. Na
prezentaci Vám představíme novou verzi služby WEB plus
pro provizní prodej zájezdů a ukážeme Vám, jak nový web vypadá a může vypadat a jak se obsluhuje. Vyzkoušejte si webové stránky na měsíc zdarma.
Pořádají: BlueCity.cz a Open Travel Network
12:00 – 13:00
Conference Hall 2
COMMON PRESENTATION OF FAVORITE SYSTEMS
BLUECITY.CZ AND OPEN TRAVEL NETWORK WITH
A GIFT FOR YOU
11.00 a.m.
BLUECITY.CZ – UNIQUE SYSTEMS FOR SELLING
PACKAGES
We are developing systems for the EASY SALE OF PACKAGE TOURS of tour operators and travel agencies which will
enable you to work simply and quickly, saving you time and
money. We create PROFESSIONAL WEB SITES with unique
graphics that will make you firm different from your rival companies. Our system will enable your to implement PROFESSIONAL SEO for a web site at a great price. We prepared
a TRAVEL FAIR SALE for you and a presentation of amazing
news about our system!
11.30 a.m.
OPEN TRAVEL NETWORK – WWW PAGES FOR TRAVEL
AGENCIES AND TOUR OPERATORS
We create www pages for commission selling of package
tours and specialized made-to-measure web pages, including attractive designs and extensive data basis of tours from
the largest Czech tour operators. We will introduce you to the
new version of the service WEB plus for commissional selling, and we will show you what the new web pages look like
or can look like as well as how to use them. Try them for
a month for free.
Organizer: BlueCity.cz and Open Travel Network
Konferenční sál 1
NEBOJTE SE PROVIZNÍHO PRODEJE
Lehce neformální informační blok od provozovatelů CeSYSu
– software pro provizní prodej v ČR, na Slovensku a v Maďarsku.
Pořádá: Darkmay
13:00 – 14:30
Workshop Hall
SLOVAK WORKSHOP
The workshop will present tourist services and products from
the Slovak Republic with highlights from exhibitors specializing in different Slovak regions. There will be a sampling of
Slovak culinary specialties.
Organizer: MADI, Slovak Tourist Board
12 a.m. – 1 p.m.
Conference Hall 1
DO NOT BE AFFRAID OF COMMISSION SELLING
This is a light, informal information bloc presented by runners
of CeSYS – software for commission selling in the Czech Republic, Slovak Republic, and Hungary.
Organizer: Darkmay
Konferenční sál 1
ŘECKO – CESTY ZA POZNÁNÍM
Přednáška průvodce ing. Jiřího Tučka s promítáním fotografií.
Pořádá: Asociace průvodců ČR
SOBOTA 5. LISTOPADU
A NEDĚLE 6. LISTOPADU 2011
1 p.m. – 2:30 p.m.
Conference Hall 1
GREECE – EDUCATIONAL TOURS
Lecture by ing. Jiří Tuček with photographs.
Organizer: Czech Republic Guides Association
SATURDAY, OCTOBER 5, AND SUNDAY
OCTOBER 6, 2011
VÝLET DO JIŽNÍCH ČECH
TRIP TO SOUTHERN BOHEMIA
Pro ruské touroperátory, Český Krumlov, Hluboká a České
Budějovice
Pořádá: MADI
For Russian tour operators, Český Krumlov, Hluboká and the
city of České Budějovice
Organizer: MADI
16
MADI Travel Market 2011
DOPROVODNÝ PROGRAM
VELETRHU CZECHBUS
ACCOMPANYING PROGRAM
CZECHBUS FAIR
Paralelně s veletrhem MADI TRAVEL MARKET se koná
3. – 5. 11. 2011 na Výstavišti veletrh autobusů a hromadné dopravy
CZECHBUS. Během tohoto veletrhu proběhne několik odborných
seminářů a akcí, věnovaných autobusové dopravě.
Semináře se konají v kongresových prostorách veletrhu
CZECHBUS.
Vystavovatelé a návštěvníci veletrhu MADI mají bezplatný vstup na
veletrh CZECHBUS
Together with the MADI TRAVEL MARKET at the Exhibition
Grounds will take place the Fair of buses and public transportation
– CZECHBUS, 3 – 5 of November 2011. During this fair will be held
several seminars and events devoted to bus transport.
Seminars are held in the congress halls of the CZECHBUS Fair.
Exhibitors and visitors of MADI Fair will have free admission to the
CZECHBUS Fair.
ČTVRTEK 3. 11.
THURSDAY, NOVEMBER 3
9:00 – 13:00
9 a.m. – 1 p.m.
Zasedání Komise rady Asociace krajů ČR pro dopravu
Sdružení dopravních podniků ČR
Association of Regions of the Czech Republic
Meeting of the Commission of the transport
Zasedání Odborné komise pro Autobusy
Association of CR transport companies
Meeting of Expert Committee for Buses
10:00 – 16:00
Konference SDT
Veřejná doprava „on-line“
10 a.m. – 4 p.m.
Conference SDT
Public transport “online”
11:00 – 13:00
Workshop Ústavu jaderného výzkumu Řež – Vodíkové technologie pro dopravu
11 a.m. – 1 p.m.
Nuclear Research Institute Řež
Workshop: hydrogen technology for transportation
13:30 – 16:00
Seminář České plynárenské unie a RWE
Využití stlačeného zemního plynu (CNG) v městské dopravě
1:30 p.m. – 4 p.m.
Czech Gas Union and RWE
Use of compressed natural gas (CNG) in urban transport
13:00 – 17:00
Enterprise Europe Network
zve podniky na obchodní jednání při veletrhu CzechBus.
PÁTEK 4. 11.
1 p.m. – 5 p.m.
Enterprise Europe Network
invites companies to conduct business at the fair CzechBus
FRIDAY, NOVEMBER 4
9:30 – 12:00
Integrovaná veřejná doprava + nové požadavky EU na technické vybavení autobusů
Seminář Ministerstva dopravy ČR, AK ČR, ČAOVD
– Integrované veřejné služby a dopravní plánování podle zákona č. 194/2010 Sb. (MD)
– Zajišťování dopravní obslužnosti ze strany krajů (AK ČR)
– Aktuální problémy jednotlivých IDS v ČR (ČAOVD)
– Novinky v oblasti technické stránky autobusů (MD)
– Kontroly vybavení a technické stránky autobusů (MD)
9:30 a.m. – 12 a.m.
Integrated public transport + new EU requirements for technical equipment on board buses
TURIZMUS & INTERNET
Konference věnovaná využití moderních
informačních technologií v cestovním ruchu.
2. listopadu 2011, 13:00 – 17:00 hodin, Parkhotel Praha
Témata konference:
Phone Maps – mapy do mobilu
Díky pokroku informačních technologií se rychle mění a vyvíjí možnosti zobrazování turistických informací pro uživatele cestovního ruchu pomocí map a turistických průvodců. Chytré mobilní telefony, jejichž celkový podíl na trhu stále stoupá a v průběhu
několika málo let je bude mít prakticky každý, se již stávají nepostradatelným pomocníkem v každodenním životě.
V prezentaci Vám představíme právě připravovaný a nejen na českém trhu naprosto ojedinělý systém offline map a průvodců
pro Vaše chytré mobilní telefony, který zásadně změní poskytování, používání a vizualizaci turistických informací veřejnosti. Celý
systém je vytvářen ve spolupráci jednotlivých společností freytag & berndt v celé Evropě i vlastnicky a partnersky propojených
firem. Součástí Phone Maps bude také online rezervační systém produktů a aktivit v cestovním ruchu.
Systém zobrazování map do mobilu zahrnuje nejenom mapové podklady, ale také síť turistických značených cest pro cykloturistiku i pěší turisty a podrobné informace včetně fotografií o turistických zajímavostech a cca 50 tisících bodech zájmu které
vycházejí z mnohaleté redakční práce firmy na mapách a turistických průvodcích. Informace jsou zpracovány v 5 jazykových mutacích a systém je připraven ke spuštění na začátku příštího roku.
V prezentaci rovněž nastíníme možnosti spolupráce regionálních a místních turistických sdružení a subjektů se systémem
a možnost distribuce jejich jimi vytvořených turistických dat uživatelům a veřejnosti. Firma freytag & berndt zve ke spolupráci při
kompletaci a aktualizaci údajů regionální destinační managementy, informační centra i komerční subjekty.
Komplexní internetový marketing
Vytvořili jste svoji webovou prezentaci? Výborně, máte za sebou asi čtvrtinu úspěšného marketingu na internetu. Váš web je
vhodné doplnit dalšími aktivitami a vytvořit komplexní marketingový mix pro internet. A také vzájemně provázat různé propagační
činnosti: PPC reklamu, SEO – optimalizaci pro vyhledávače, sociální sítě, e-mailing, záznamy v mapových serverech, záznamy
v katalozích, public relation a tiskové zprávy a další.
V této části konference se dozvíte, jaké propagační aktivity můžete na internetu vyvíjet, které postupy jsou pro Vás vhodné
s ohledem na Vaše zaměření a na co byste neměli určitě zapomenout a také jak a proč analyzovat provoz svojí webové stránky,
ale lépe prodávala.
Google maps v marketingu cestovního ruchu
Google zaznamenal za poslední dva roky na českém trhu při vyhledávání velký kvalitativní i kvantitativní vzestup. Zatímco donedávna většina vyhledávání v Česku probíhala na Seznamu, v posledních měsících se pozice google – seznam vyrovnaly. Dobré
výsledky ve vyhledávání na google jsou tedy nyní stejně důležité pro incoming, domácí cestovní ruch i outgoing. Google navíc
v posledních měsících přidal do vyhledávání několik funkcí, které posunuly výsledky vyhledávání o velký krok vpřed a shromažďuje
do výsledku vyhledávání údaje z mnoha různých zdrojů, hodnocení z rezervačních portálů a další informace.
Kvalitní záznam na google maps se tak stal jedním z nejúčinnějších marketingových nástrojů pro ubytovací kapacity a turistické
zajímavosti a profesionální správa záznamů v google maps zlepšuje pozice při vyhledávání i zajímavost prezentovaných údajů.
Seznámíte se s aktuální podobou google maps se souhrnými údaji z mnoha systémů a poradíme, jak maximálně využít jejich
možnosti.
Internet a fotografie
Fotografie na internetu prodává. U většiny zákazníků v cestovním ruchu při
výběru dovolené převažuje emocionální přístup a lákavé fotografie je mohou
přimět k návštěvě právě Vaší destinace a nákupu právě vašich služeb. Ale
prodávají jenom krásné a přitažlivé fotografie! Přitom mnoho firem výběru
fotografií na web potřebný čas ani úsilí nevěnuje – a mají na svých stránkách spoustu fotografií nevhodných. A pak jejich fotografie neprodávají,
v křiklavých případech mohou od nákupu dokonce úplně odradit.
Seznámíme Vás s důležitými zásadami pro přípravu fotografií na web:
doporučeními pro tvorbu vlastních fotografií, s editací a vylepšováním
fotografií v počítači, možnostmi využití fotografií z fotobanky, tvorbou
videoprezentací na web a dalšími osvědčenými postupy. Nezapomeneme ani na autorská práva.
Konference je pořádána pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj.
Konference je určena manažerům destinací na všech úrovních (kraje,
regiony, města), hotelům a incomingovým specialistům z komerční sféry.
Účast na konferenci je bezplatná.
Pořádá: agentura MADI, Husitská 27, 130 00 Praha 3
tel./fax: 222 540 000, 222 541 221, e-mail: [email protected], www.madi.cz
18
MADI Travel Market 2011
SATELITNÍ AKCE
SATELLITE EVENTS
Paralelně s veletrhem MADI probíhají další satelitní akce.
Přívlastek satelitní přesně vystihuje jejich charakter – na
jednu stranu se tyto akce zřetelně vyčleňují svým zaměřením a nabízejí specializovaný program, na druhou
stranu jsou integrální součástí dění během veletrhu
MADI. Vlastní prezentace jednotlivých firem a program
u satelitních akcí probíhá paralelně na několika úrovních:
klasické veletržní expozice po dobu dvou dnů v rámci
veletrhu MADI, workshopy a doprovodný program zahrnující prezentace, semináře, konzultace atd.
Together with MADI fair there take place several satellite
events. The adjective „satellite“ fully explains their meaning: on one hand these events are specific in their own
theme and they show their specialized directions, on the
other they make an integral component of MADI fair. The
actual presentations of particular companies are held on
several levels: a classic one – fair expositions held for 2
days within the framework of MADI fair, a workshop level
and accompanying level: a program of presentations, introductions, seminars, consultations etc.
KONFERENCE TURIZMUS A INTERNET
CONFERENCE TOURISM & INTERNET
V cestovním ruchu se v posledních letech stal internet
nejdůležitějším propagačním nástrojem. Specializovaná
konference se bude věnovat marketingu na internetu
komplexně a získáte také mnoho velmi aktuálních informací o významných projektech, které byly spuštěny teprve nedávno, nebo jejichž spuštění se právě chystá.
International conference dedicated to usage of modern
informative technology and internet in tourism. Internet
became in the last years the most important way of promotion. Specialized conference will focus on marketing
in the internet and also on latest information on major
projects that were launched recently, or are just about to
start.
CHORVATSKÝ WORKSHOP
Chorvatsko je nejoblíbenější prázdninovou destinací českých turistů. Na chorvatském workshopu se čeští manažeři seznámí s pestrou škálou služeb na jadranském
pobřeží i ve vnitrozemí. Můžete kontaktovat téměř padesát chorvatských vystavovatelů. Pořádáme ve spolupráci
s Chorvatským turistickým sdružením.
SLOVENSKÝ WORKSHOP
Slovenský workshop je tím místem, kde se setkává slovenská nabídka s trvalou a stabilní českou poptávkou.
Češi jezdí na Slovensko do lázní, termálů, lyžovat, na
hory i jenom tak do krásné přírody. Pořádáme ve spolupráci se Slovenskou agenturou pro cestovní ruch.
MAĎARSKÝ WORKSHOP
Počet českých turistů v Maďarsku roste již několik roků.
Na workshopu mohou manažeři českých CK a CA doplnit svoji nabídku o cenově výhodné pobyty u našich jižních sousedů. Také do Maďarska jezdí Češi především
do lázní a termálů, ale také k Balatonu a za kulturou. Pořádáme ve spolupráci s Maďarskou turistikou.
VELETRH CZECHBUS
Společně s veletrhem MADI Travel Market se letos koná
na Výstavišti v Holešovicích veletrh autobusů a hromadné dopravy s názvem CZECHBUS. Máte tedy možnost spojit návštěvu dvou zajímavých akcí. Vystavovatelé
i návštěvníci veletrhu MADI mají vstup na veletrh
CZECHBUS zdarma.
Další informace o konferenci Turizmus a Internet: strana 17
Vystavovatelé satelitních workshopů: strany 57 – 70.
CROATIAN WORKSHOP
Croatia is No. 1 “beach and sun” destination in the
Czech Republic. Croatian companies will present their
offers for the next season. At the Croatian workshop
Czech managers get to familiar with a wide range of
services on the Adriatic coast. You can contact almost
fifty Croatian exhibitors. Workshop is organized in cooperation with Croatian National Tourist Board.
SLOVAK WORKSHOP
Slovakia has been a popular destination of Central Europe. This workshop is the exact place to conduct
a business with Slovak partners. Workshop is organized
in cooperation with Slovak National Tourist Board.
HUNGARIAN WORKSHOP
The number of Czech tourists in this neighboring country
is permanently increasing. Workshop is organized in cooperation with Hungarian Tourist Board.
CZECHBUS 2011 – CENTRAL
EUROPEAN BUS SERVICE FAIR
Together with the MADI Travel Market at the Exhibition
Grounds Holesovice will be held CZECHBUS Fair of
buses and public transport. So you have the opportunity
to visit two interesting events. Exhibitors and visitors of
MADI Fair can have access to CZECHBUS Fair for free.
Further info about Conference Tourism & Internet: page 17
List of exhibitors of satellite workshops: 57 – 70.
PLÁN VÝSTAVNÍCH PROSTOR
SCHEME OF EXHIBITION SPACES
VSTUP
ENTRANCE
P
VENKOVNÍ VÝSTAVNÍ PLOCHA
OPEN AIR EXHIBITION AREA
PRESS
REGISTRACE
REGISTRATION
POŘADATEL
ORGANIZER
KONFERENČNÍ
CENTRUM
CONFERENCE
CENTER
VELETRŽNÍ HALA
EXHIBITION HALL
RESTAURACE
RESTAURANT
FOYER
BUFFET
ŠATNA
CLOACKROOM
WC
WC
RESTAURANT
MADI TRAVEL MARKET
®
20
MADI Travel Market 2011
VÝSTAVNÍ HALA
EXHIBITION HALL
V02
VSTUP
ENTRANCE
1
V0
NOUZOVÝ VÝCHOD
KONFERENÈNÍ
CENTRUM
SÁL 1
CONFERENCE
CENTER
HALL 1
004 005 006 009 010 011
REGISTRACE
REGISTRATION
POØADATEL
ORGANIZER
001
105
106
107
108
109
206
207
208
209
115
116
117
118
119
216
217
218
219
123
220 221 224
140 141 143
240 241 242 244
050
051
166
167
176
177
168
169
170
266
267
268
269
178
179
180
276
277
278
279
052
054 057 058 060 061
070 071 072 074 075
NOUZOVÝ VÝCHOD
PARKING
CAFE
002
120 121
PRESS
+
BUSINNESS
CENTER
014 015 016
MADI Travel Market 2011
21
VÝSTAVNÍ HALA
EXHIBITION HALL
028
305
306
307
308
309
310
311
315
316
317
318
319
320
321
335 336
330
331 332
340
344 345
exp. C01 - C46
exp. H01 - H14
exp. S01 - S26
347
342
365
366
367
368
375
376
377
378
CAFE
NOUZOVÝ VÝCHOD
369
370
371
379
380
381
RESTAURACE
RESTAURANT
S? L 2
HALL 2
RESTAURANT
025 026 027
FOYER
022
BUFFET
NOUZOVÝ VÝCHOD
NOUZOVÝ VÝCHOD
018 020
ŠATNA
CLOACKROOM
WC
NOUZOVÝ VÝCHOD
WC
veletrh CzechBus
exhibition CzechBus
22
MADI Travel Market 2011
VENKOVNÍ VÝSTAVNÍ PLOCHA
OUTDOOR EXPOSITIONS
V01 NEV-DAMA CK, Praha 1, CZ
V02 FIRO-TOUR, Praha 1, CZ
VÝSTAVNÍ HALA
EXHIBITION HALL
001 KOVOTOUR PLUS CK, Ostrava 1, CZ
002 EICHLERBUS, Divišov, CZ
THERMAL TRAVEL CK, Harkány, H
004 VICTORIA CK, Brno, CZ
005 BON TON CK, Hranice, CZ
006 INVIA.CZ, Praha 1, CZ
009 IFA SCHÖNECK HOTEL & FERIENPARK,
Schöneck, D
010 KONTAKT CK, Rakovník, CZ
011 CESYS - CESTOVNÍ SYSTÉM, Přepeře, CZ
014 ANDANTE CK, Písek, CZ
054 ČVUT V PRAZE, SPRÁVA ÚČELOVÝCH
ZAŘÍZENÍ, Praha 6, CZ
177 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA,
VIENNA INSURANCE GROUP, Praha 4, CZ
057 VIAMARE CK, Praha 2, CZ
178 AZZURRO TOUR OPERATOR, Brno, CZ
058 ATLANTIKA CK, Brno, CZ
179 ITALMARE CK, Nitra, SK
058 FOR-LINE TOUR, Brno, CZ
180 INDALO SPACE CK, Praha 2, CZ
060 TRAVEL SERVICE, Praha 6, CZ
206 AVICENUM CK, Bratislava, SK
061 DERTOUR ČESKÁ REPUBLIKA, Praha 6, CZ
207 WWT ITALIA TOUR OPERATOR, Pesaro, I
070 MELI TOURS, Lloret de Mar, E
208 AGL TRAVEL CK, Praha 1, CZ
071 JAMAICA TOURIST BOARD, Berlin Friedenau, D
209 ČESKÉ KORMIDLO CK, Brno, CZ
072 NECKERMANN CK, Praha 1, CZ
217 MĚSTO TÁBOR, Tábor, CZ
074 EXTRA TOURS MANAGEMENT, Calella, E
218 RÉGIO CK, Kyjov, CZ
075 ANCHOICE CZ, Liberec 1, CZ
219 KO-TOUR CK, Polička, CZ
105 DATOUR CK, Hradec Králové, CZ
220 HEPEX SLOVAKIA, Komárno, SK
106 OPEN TRAVEL NETWORK, CESTOVÁNÍ.CZ,
Praha 5, CZ
221 COMUNE DI CELLE DI BULGHERIA, Celle di
Bulgheria, I
107 ERIKA TOUR CK, Semily, CZ
224 UNION POISŤOVNA, Bratislava, SK
108 KALOUSEK JIŘÍ CK, Ústí nad Orlicí, CZ
240 SUPERADRIA TOUR OPERATOR, Bibione Venezia, I
015 AMERICA TOURS CK, Liberec, CZ
109 VÍTKOVICE TOURS CK, Ostrava Vítkovice, CZ
016 PRIMA TOUR, Dogana, SAN MARINO
115 CONTI CK, Praha 1, CZ
018 DELFÍN TRAVEL CK, Praha 5, CZ
116 CAMPANATOUR CK, Kdyně, CZ
020 OSVĚTA HOŘOVICE CK, Hořovice, CZ
117 UNILINE CROATIA, Pula, HR
022 C.O.T. MEDIA, Praha 1, CZ
118 REKREA OSTRAVA DCK, Ostrava Moravská Ostrava, CZ
WORLD MEDIA PARTNERS, Svitavy, CZ
025 MILE CK, Praha 2, CZ
026 TROPICAL ISLAND CZ, Praha 1, CZ
119 AGM TRAVEL CK, Praha 4, CZ
216 CICALA AGENZIA VIAGGI, Praha 4, CZ
241 QUALITY TOURS, Praha 1, CZ
242 SEXTNER DOLOMITEN - ALTA PUSTERIA,
Sesto, I
244 FEDE CK, Praha 1, CZ
266 NATOUR CK, Brno, CZ
267 DELFIN TOURS TRAVEL AGENCY,
Makarska, HR
PUNTA TOURS, Podgora, HR
TEP TOUR CK, Teplice, CZ
268 GOLDEN CITY TOUR, Praha 3, CZ
120 MEXICO TOURISM BOARD,
Frankfurt/Main, D
269 SIM FRANCE, Font Mourier, F
121 CONSORZIO DOLOMITI, Belluno, I
276 IDEAL TOUR PRAHA CK, Praha 9, CZ
123 CZECH CONNECT AIRLINES, Mošnov, CZ
277 PETRA TOUR CK, České Budějovice, CZ
050 ATIS CK, Bruntál, CZ
140 ESO TRAVEL CK, Praha 7, CZ
278 POZNÁNÍ CK, Pardubice, CZ
051 SOL NOSTRUM TOURIST ITALY, Cervia, I
141 SKIRAMA DOLOMITI ADAMELLO BRENTA,
MALE, I
279 ČSAD TIŠNOV - TRAVEL CLUB, Brno, CZ
143 DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA, Praha 1, CZ
306 COUNTRY CLUB CASTELFUSANO, TOURIST
VILLAGE & CAMPING, Rome, I
027 COMUNE DI MONTEFIASCONE,
Montefiascone, I
028 VYDAVATELSTVÍ MCU, České
Budějovice, CZ
052 AKTIV TOURS, Budapest, H
FANOS TERMÁL HOTEL AQUA,
Mosonmagyaróvár, H
VIVA WYNDHAM RESORTS, Santo Domingo,
DOMINICAN REPUBLIC
305 ZETRIA CONSULTING, Ostrava, CZ
307 IDEA TOUR CK, Pardubice, CZ
GREENFIELD HOTEL GOLF & SPA,
Bükfürdő, H
166 B&K TOUR CK, Hradec Králové, CZ
HOTEL APHRODITE - VENUS, Zalakaros, H
167 HALAY TOURISM, ISTANBUL, TR
308 MACEK COACH, Praha 10, CZ
HOTEL KAROS SPA, Zalakaros, H
168 QUICKTOUR CK, České Budějovice, CZ
309 APULIA IN CK, Praha 4, CZ
HOTEL LAJTA PARK, KG DENTAL,
Mosonmagyaróvár, H
169 LUDOR CK, Strážnice, CZ
310 FREYTAG - BERNDT, Praha 9, CZ
170 CAMPING INTERNATIONAL, CAMPING DES
ILES D´OR, Giens-Hyeres, F
311 VYDAVATELSTVÍ MCU, České
Budějovice, CZ
HOTEL PIROSKA, Bük, H
HUNGUEST HOTELS, Budapest, H
PARK INN BY RADISSON, Sárvár, H
MGS TOURS, Les Adrets de l´Esterel, F
176 BLUECITY.CZ, Ostrava, CZ
DELFÍN TRAVEL CK, Praha 5, CZ
315 CENTRO ITALIA, San Benedetto del Tronto, I
316 KÚPELE DUDINCE, Dudince, SK
MADI Travel Market 2011
23
317 LOSTAR VIAGGI, Forio, I
375 SET TRAVEL VIATGES, Calella, E
C27 LOŠINJ HOTELS & VILLAS, Mali Lošinj, HR
318 TIVIGEST HOTELS & RESORTS, Padova, I
376 LÁZNĚ PODĚBRADY, Poděbrady, CZ
C28 LUCKY TRAVEL, Poreč, HR
319 MUZEUM ALCHYMISTŮ A MÁGŮ STARÉ
PRAHY, Praha 1, CZ
377 CHERRY TOUR CK, Ostrava-Mariánské
Hory, CZ
C29 MAESTRAL TRAVEL AGENCY, Split, HR
MUZEUM POVĚSTÍ A STRAŠIDEL,
Praha 1, CZ
378 ASOCIACE ČESKÝCH CESTOVNÍCH
KANCELÁŘÍ A AGENTUR, Praha 2, CZ
C31 MARI - TOURS, Novi Vinodolski, HR
320 KAF PHOTOGRAPHY, Praha 6, CZ
379 ISCHIA HAPPY TRAVEL, Isola d´Ischia, I
C32 MEDITERAN ADRIA, Rijeka, HR
321 HOTEL OLYMPIK, Praha 8, CZ
380 TYRKYS, ŠKOLA KULTURY PODNIKÁNÍ
V CESTOVNÍM RUCHU, Praha 2, CZ
C33 NOVASOL TOURIST AGENCY, Pula, HR
381 KOMPAS PRAHA CK, Praha 1, CZ
C35 OREBIĆ TOURS, Orebić, HR
HOTEL OLYMPIK ARTEMIS, Praha 8, CZ
HOTEL OLYMPIK TRISTAR, Praha 8, CZ
OLYMPIK HOLDING – ITA (INCENTIVE
TRAVEL AGENCY), Praha 8, CZ
WORLD EDUCATE BUSINESS ASSOCIATION,
Locarno, CH
330 LOBKOWICZ JIŘÍ, ZÁMEK MĚLNÍK,
Mělník, CZ
CHORVATSKÝ WORKSHOP
WORKSHOPOVÁ HALA (3.11.)
CROATIAN WORKSHOP
WORKSHOP HALL (3.11.)
C03 ADRIAGATE.COM, Split, HR
336 TREKKING INTERNATIONAL, Kathmandu,
NEPAL
C39 RIVIERA ADRIA, VALAMAR HOTELS &
RESORTS, Poreč, HR
C41 SANI TOURS, Biograd na moru, HR
C42 SKIPER OPERACIJE, Savudrija, HR
C04 ADRIAHOME, Labin, HR
335 MAESTRAL TRAVEL AGENCY, Split, HR
C38 RESORT CENTINERA, Pula, HR
C40 RUŽMARIN TRAVEL AGENCY, Omiš, HR
332 COSMOPOLIT TOUR OPERATOR,
Novosibirsk, RUSSIA
OLYMPIA REISEN SIBIR, Novosibirsk,
RUSSIA
C37 RADEŠKO GRUPA, Supetar, HR
C01 A.S.T.I., Promajna, HR
C02 ADRIA TRAVEL, Zagreb, HR
NOVOSIBIRSK ASSOCIATION OF TOURIST
ORGANISATIONS (NATO), Novosibirsk,
RUSSIA
C34 NOVI TURIST, Novi Vinodolski, HR
C36 PLAVI HORIZONT, Omiš-Duće, HR
331 ASOCIACE PRŮVODCŮ ČR, Praha 2, CZ
INTERNATIONAL TRADE CENTER SIBERIA,
Novosibirsk, RUSSIA
C30 MARANTA TRAVEL AGENCY, Split, HR
C05 CONING TURIZAM, Zadar, HR
C06 DALTOURS PRIMOŠTEN TRAVEL AGENCY,
Primošten, HR
C07 DONADIĆ - MEDITERAN PAG TRAVEL
AGENCY, Pag, HR
C43 TEMPET TRAVEL AGENCY, Makarska, HR
C44 TRAVELANA TRAVEL AGENCY, Rijeka, CZ
C45 VIENNA INTERNATIONAL HOTELS &
RESORTS, MAGNUM OPATIJA,
Opatija, HR
C46 VIR TURIZAM TOURIST AGENCY, Vir, HR
C08 FALKENSTEINER HOTELS & RESIDENCES,
Zadar, HR
C09 GENERALTURIST, Zagreb, HR
C10 HOTEL BOŽICA, Luka Šipanjska, HR
MAĎARSKÝ WORKSHOP
WORKSHOPOVÁ HALA (3.11.)
C11 HOTEL FRANE, Pag, HR
342 HTT - GLOBAL HOLIDAYS & INCENTIVES,
Dubai, UAE
HUNGARIAN WORKSHOP
WORKSHOP HALL (3.11.)
C12 HOTEL HVAR, Jelsa, HR
H01 DANUBIUS GROUP, Budapest, H
344 PARKHOTEL PRAHA, Praha 7, CZ
C13 HOTEL IMPERIAL VODICE, Šibenik, HR
345 BIEN VIVRE HOTELS, Cavalese, I
C14 HOTEL MARINA, Selce, HR
H02 FANOS TERMÁL HOTEL AQUA,
Mosonmagyaróvár, H
347 BOHEMIA HOTEL CLUB & GOLF,
Liberec, CZ
C15 HOTELI BAŠKA, Baška, HR
H03 GREENFIELD HOTEL GOLF & SPA,
Bükfürdő, H
C16 HOTELI BAŠKA VODA, Baška Voda, HR
H04 HOTEL CARBONA, Hévíz, H
C17 HOTELI NJIVICE, FINVESTCORP, Njivice, HR
H05 HOTEL LAJTA PARK, KG DENTAL,
Mosonmagyaróvár, H
340 HOTEL ZÁMEK BERCHTOLD, Praha 7, CZ
CENTRUM BABYLON, Liberec, CZ
365 TIPATOUR ZÁJEZDY, Třebíč, CZ
366 CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ
MORAVA, Brno, CZ
367 OROPESA DEL MAR - COSTA DEL AZAHAR,
Oropesa Del Mar, E
368 HOTEL PREMIERE CLASSE, FleuryMérogis, F
369 ASOCIACE CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ ČESKÉ
REPUBLIKY, Praha 2, CZ
370 COLLEGIUM MARIANUM - TÝNSKÁ VOŠ,
Praha 1, CZ
371 JANETA CK, Písek, CZ
C18 IBCI, Split, HR
C19 ISTRATURIST UMAG, Umag, HR
C20 JADERATOURS, Zadar, HR
C21 JADRAN, U STEČAJU CRIKVENICA,
Crikvenica, HR
H06 HOTEL PIROSKA, Bük, H
H07 HOTEL ZARA CONTINENTAL, Budapest, H
H08 HUNGUEST HOTELS, Budapest, H
H09 MAĎARSKÁ TURISTIKA, Praha 7, CZ
C22 KATARINA LINE, Opatija, HR
H10 PARK INN BY RADISSON, Sárvár, H
C23 KORČULA TRAVEL, Korčula, HR
H11 THERMAL TRAVEL CK, Harkány, H
C24 LAFODIA HOTEL & RESORT, Lopud, HR
H12 VELENCE TERMÁL, Budapest, H
C25 LAGUNA NOVIGRAD, Novigrad, HR
H13 HOTEL APHRODITE - VENUS, Zalakaros, H
C26 LIBURNIA RIVIERA HOTELI, Opatija, HR
HOTEL KAROS SPA, Zalakaros, H
24
SLOVENSKÝ WORKSHOP
WORKSHOPOVÁ HALA (4.11.)
SLOVAK WORKSHOP
WORKSHOP HALL (4.11.)
S01 BARDEJOVSKÉ KÚPELE, Bardejovské
Kúpele, SK
S02 CASCADA HOTELS & RESORTS SK,
Liptovský Mikuláš, SK
S03 GRAND HOTEL BELLEVUE, Vysoké Tatry, SK
S04 HEPEX SLOVAKIA, Komárno, SK
S05 HOLIDAY VILLAGE, Senec, SK
S06 HORSKÝ HOTEL REMATA, Ráztočno, SK
S07 HOTEL AMADE CHATEAU, Vrakúň, SK
S08 HOTEL BARÓNKA, Bratislava, SK
S09 HOTEL FLÓRA, Trenčianske Teplice, SK
S10 HOTEL FLÓRA DUDINCE, Dudince, SK
S11 HOTEL KASKÁDY, Sliač - Sielnica, SK
S12 HOTEL MÁJ, Piešťany, SK
S13 HOTEL PARK, Piešťany, SK
S14 KOŠICE - TURIZMUS, Košice, SK
S15 KÚPELE LÚČKY, Lúčky, SK
S16 KÚPELE SLIAČ, Sliač - kúpele, SK
S17 KÚPELE TRENČIANSKÉ TEPLICE,
Trenčianske Teplice, SK
S18 KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY, Vyšné
Ružbachy, SK
S19 PARKHOTEL NA BARAČKE, Trenčianske
Teplice, SK
S20 SATUR TRAVEL, Bratislava, SK
S21 SLOVENSKÁ AGENTÚRA PRE CESTOVNÝ
RUCH, Banská Bystrica, SK
S22 SLOVENSKÁ PLAVBA A PRÍSTAVY, LODNÁ
OSOBNÁ DOPRAVA, Bratislava, SK
S23 SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY,
Piešťany, SK
S24 SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE RAJECKÉ
TEPLICE, Rajecké Teplice, SK
S25 SOREA - HOTELOVÁ SPOLEČNOST,
Bratislava, SK
S26 THERMAL PARK BEŠEŇOVÁ, Bešeňová, SK
S27 TURISTICKO - INFORMAČNÁ KANCELÁRIA
DETVA, Detva, SK
MADI Travel Market 2011
VYSTAVOVATELÉ PODLE ZEMÍ
EXHIBITORS BY COUNTRIES
MADI TRAVEL MARKET
®
26
MADI Travel Market 2011
CROATIA (HR)
CHORVATSKO
267 PUNTA TOURS, Podgora, HR
C37 RADEŠKO GRUPA, Supetar, HR
C01 A.S.T.I., Promajna, HR
C38 RESORT CENTINERA, Pula, HR
C02 ADRIA TRAVEL, Zagreb, HR
C39 RIVIERA ADRIA, VALAMAR HOTELS &
RESORTS, Poreč, HR
C03 ADRIAGATE.COM, Split, HR
C04 ADRIAHOME, Labin, HR
C05 CONING TURIZAM, Zadar, HR
C40 RUŽMARIN TRAVEL AGENCY, Omiš, HR
370 COLLEGIUM MARIANUM - TÝNSKÁ VOŠ,
Praha 1, CZ
115 CONTI CK, Praha 1, CZ
123 CZECH CONNECT AIRLINES, Mošnov, CZ
177 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA,
VIENNA INSURANCE GROUP, Praha 4, CZ
209 ČESKÉ KORMIDLO CK, Brno, CZ
C41 SANI TOURS, Biograd na moru, HR
279 ČSAD TIŠNOV - TRAVEL CLUB, Brno, CZ
C06 DALTOURS PRIMOŠTEN TRAVEL AGENCY,
Primošten, HR
C42 SKIPER OPERACIJE, Savudrija, HR
C43 TEMPET TRAVEL AGENCY, Makarska, HR
054 ČVUT V PRAZE, SPRÁVA ÚČELOVÝCH
ZAŘÍZENÍ, Praha 6, CZ
267 DELFIN TOURS TRAVEL AGENCY,
Makarska, HR
117 UNILINE CROATIA, Pula, HR
105 DATOUR CK, Hradec Králové, CZ
C07 DONADIĆ - MEDITERAN PAG TRAVEL
AGENCY, Pag, HR
C45 VIENNA INTERNATIONAL HOTELS &
RESORTS, MAGNUM OPATIJA,
Opatija, HR
307,018 DELFÍN TRAVEL CK, Praha 5, CZ
C08 FALKENSTEINER HOTELS & RESIDENCES,
Zadar, HR
C46 VIR TURIZAM TOURIST AGENCY, Vir, HR
143 DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA, Praha 1, CZ
002 EICHLERBUS, Divišov, CZ
C09 GENERALTURIST, Zagreb, HR
C10 HOTEL BOŽICA, Luka Šipanjska, HR
CZECH REPUBLIC (CZ)
ČESKÁ REPUBLIKA
C11 HOTEL FRANE, Pag, HR
C12 HOTEL HVAR, Jelsa, HR
C13 HOTEL IMPERIAL VODICE, Šibenik, HR
C14 HOTEL MARINA, Selce, HR
C15 HOTELI BAŠKA, Baška, HR
C16 HOTELI BAŠKA VODA, Baška Voda, HR
C17 HOTELI NJIVICE, FINVESTCORP, Njivice, HR
C18 IBCI, Split, HR
C19 ISTRATURIST UMAG, Umag, HR
C20 JADERATOURS, Zadar, HR
C21 JADRAN, U STEČAJU CRIKVENICA,
Crikvenica, HR
119 AGM TRAVEL CK, Praha 4, CZ
V02 FIRO-TOUR, Praha 1, CZ
015 AMERICA TOURS CK, Liberec, CZ
058 FOR-LINE TOUR, Brno, CZ
014 ANDANTE CK, Písek, CZ
310 FREYTAG - BERNDT, Praha 9, CZ
075 ANCHOICE CZ, Liberec 1, CZ
268 GOLDEN CITY TOUR, Praha 3, CZ
309 APULIA IN CK, Praha 4, CZ
321 HOTEL OLYMPIK, Praha 8, CZ
369 ASOCIACE CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ ČESKÉ
REPUBLIKY, Praha 2, CZ
321 HOTEL OLYMPIK ARTEMIS, Praha 8, CZ
340 HOTEL ZÁMEK BERCHTOLD, Praha 7, CZ
331 ASOCIACE PRŮVODCŮ ČR, Praha 2, CZ
307 IDEA TOUR CK, Pardubice, CZ
050 ATIS CK, Bruntál, CZ
276 IDEAL TOUR PRAHA CK, Praha 9, CZ
058 ATLANTIKA CK, Brno, CZ
180 INDALO SPACE CK, Praha 2, CZ
C24 LAFODIA HOTEL & RESORT, Lopud, HR
166 B&K TOUR CK, Hradec Králové, CZ
C25 LAGUNA NOVIGRAD, Novigrad, HR
335,C29 MAESTRAL TRAVEL AGENCY, Split, HR
C30 MARANTA TRAVEL AGENCY, Split, HR
C31 MARI - TOURS, Novi Vinodolski, HR
C32 MEDITERAN ADRIA, Rijeka, HR
C33 NOVASOL TOURIST AGENCY, Pula, HR
C34 NOVI TURIST, Novi Vinodolski, HR
321 HOTEL OLYMPIK TRISTAR, Praha 8, CZ
378 ASOCIACE ČESKÝCH CESTOVNÍCH
KANCELÁŘÍ A AGENTUR, Praha 2, CZ
178 AZZURRO TOUR OPERATOR, Brno, CZ
C28 LUCKY TRAVEL, Poreč, HR
140 ESO TRAVEL CK, Praha 7, CZ
244 FEDE CK, Praha 1, CZ
C23 KORČULA TRAVEL, Korčula, HR
C27 LOŠINJ HOTELS & VILLAS, Mali Lošinj, HR
107 ERIKA TOUR CK, Semily, CZ
208 AGL TRAVEL CK, Praha 1, CZ
C22 KATARINA LINE, Opatija, HR
C26 LIBURNIA RIVIERA HOTELI, Opatija, HR
061 DERTOUR ČESKÁ REPUBLIKA, Praha 6, CZ
176 BLUECITY.CZ, Ostrava, CZ
347 BOHEMIA HOTEL CLUB & GOLF, Liberec, CZ
005 BON TON CK, Hranice, CZ
022 C.O.T. MEDIA, Praha 1, CZ
116 CAMPANATOUR CK, Kdyně, CZ
366 CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ
MORAVA, Brno, CZ
347 CENTRUM BABYLON, Liberec, CZ
011 CESYS - CESTOVNÍ SYSTÉM, Přepeře, CZ
C35 OREBIĆ TOURS, Orebić, HR
377 CHERRY TOUR CK, Ostrava-Mariánské
Hory, CZ
C36 PLAVI HORIZONT, Omiš-Duće, HR
216 CICALA AGENZIA VIAGGI, Praha 4, CZ
006 INVIA.CZ, Praha 1, CZ
371 JANETA CK, Písek, CZ
320 KAF PHOTOGRAPHY, Praha 6, CZ
108 KALOUSEK JIŘÍ CK, Ústí nad Orlicí, CZ
381 KOMPAS PRAHA CK, Praha 1, CZ
010 KONTAKT CK, Rakovník, CZ
219 KO-TOUR CK, Polička, CZ
001 KOVOTOUR PLUS CK, Ostrava 1, CZ
376 LÁZNĚ PODĚBRADY, Poděbrady, CZ
330 LOBKOWICZ JIŘÍ, ZÁMEK MĚLNÍK,
Mělník, CZ
169 LUDOR CK, Strážnice, CZ
308 MACEK COACH, Praha 10, CZ
H09 MAĎARSKÁ TURISTIKA, Praha 7, CZ
MADI Travel Market 2011
217 MĚSTO TÁBOR, Tábor, CZ
025 MILE CK, Praha 2, CZ
27
FRANCE (F)
FRANCIE
027 COMUNE DI MONTEFIASCONE,
Montefiascone, I
121 CONSORZIO DOLOMITI, Belluno, I
319 MUZEUM ALCHYMISTŮ A MÁGŮ STARÉ
PRAHY, Praha 1, CZ
170 CAMPING INTERNATIONAL, CAMPING DES
ILES D´OR, Giens-Hyeres, F
319 MUZEUM POVĚSTÍ A STRAŠIDEL,
Praha 1, CZ
368 HOTEL PREMIERE CLASSE, FleuryMérogis, F
266 NATOUR CK, Brno, CZ
170 MGS TOURS, Les Adrets de l´Esterel, F
317 LOSTAR VIAGGI, Forio, I
072 NECKERMANN CK, Praha 1, CZ
269 SIM FRANCE, Font Mourier, F
242 SEXTNER DOLOMITEN - ALTA PUSTERIA,
Sesto, I
V01 NEV-DAMA CK, Praha 1, CZ
321 OLYMPIK HOLDING – ITA (INCENTIVE
TRAVEL AGENCY), Praha 8, CZ
106 OPEN TRAVEL NETWORK, CESTOVÁNÍ.CZ,
Praha 5, CZ
020 OSVĚTA HOŘOVICE CK, Hořovice, CZ
GERMANY – NĚMECKO
009 IFA SCHÖNECK HOTEL & FERIENPARK,
Schöneck, D
071 JAMAICA TOURIST BOARD, Berlin Friedenau, D
344 PARKHOTEL PRAHA, Praha 7, CZ
277 PETRA TOUR CK, České Budějovice, CZ
026 TROPICAL ISLAND CZ, Praha 1, CZ
278 POZNÁNÍ CK, Pardubice, CZ
168 QUICKTOUR CK, České Budějovice, CZ
HUNGARY (H)
MAĎARSKO
218 RÉGIO CK, Kyjov, CZ
052 AKTIV TOURS, Budapest, H
118 REKREA OSTRAVA DCK, Ostrava - Moravská
Ostrava, CZ
H01 DANUBIUS GROUP, Budapest, H
S21 SLOVENSKÁ AGENTURA PRO CESTOVNÍ
RUCH, Praha 1, CZ
119 TEP TOUR CK, Teplice, CZ
052,H02 FANOS TERMÁL HOTEL AQUA,
Mosonmagyaróvár, H
052,H03 GREENFIELD HOTEL GOLF & SPA,
Bükfürdő, H
365 TIPATOUR ZÁJEZDY, Třebíč, CZ
052,H13 HOTEL APHRODITE - VENUS,
Zalakaros, H
060 TRAVEL SERVICE, Praha 6, CZ
H04 HOTEL CARBONA, Hévíz, H
C44 TRAVELANA TRAVEL AGENCY, Rijeka, CZ
052,H13 HOTEL KAROS SPA, Zalakaros, H
026 TROPICAL ISLAND CZ, Praha 1, CZ
052,H05 HOTEL LAJTA PARK, KG DENTAL,
Mosonmagyaróvár, H
380 TYRKYS, ŠKOLA KULTURY PODNIKÁNÍ V
CESTOVNÍM RUCHU, Praha 2, CZ
052,H06 HOTEL PIROSKA, Bük, H
057 VIAMARE CK, Praha 2, CZ
H07 HOTEL ZARA CONTINENTAL, Budapest, H
004 VICTORIA CK, Brno, CZ
052,H08 HUNGUEST HOTELS, Budapest, H
109 VÍTKOVICE TOURS CK, Ostrava Vítkovice, CZ
H09 MAĎARSKÁ TURISTIKA, Praha 7, CZ
311 VYDAVATELSTVÍ MCU, České Budějovice, CZ
002,H11 THERMAL TRAVEL CK, Harkány, H
022 WORLD MEDIA PARTNERS, Svitavy, CZ
H12 VELENCE TERMÁL, Budapest, H
052,H10 PARK INN BY RADISSON, Sárvár, H
305 ZETRIA CONSULTING, Ostrava, CZ
DOMINICAN REPUBLIC
DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA
379 ISCHIA HAPPY TRAVEL, Isola d´Ischia, I
141 SKIRAMA DOLOMITI ADAMELLO BRENTA,
MALE, I
051 SOL NOSTRUM TOURIST ITALY, Cervia, I
240 SUPERADRIA TOUR OPERATOR, Bibione Venezia, I
318 TIVIGEST HOTELS & RESORTS, Padova, I
120 MEXICO TOURISM BOARD,
Frankfurt/Main, D
241 QUALITY TOURS, Praha 1, CZ
306 COUNTRY CLUB CASTELFUSANO, TOURIST
VILLAGE & CAMPING, Rome, I
ITALY (I)
ITÁLIE
345 BIEN VIVRE HOTELS, Cavalese, I
207 WWT ITALIA TOUR OPERATOR, Pesaro, I
JAMAICA
JAMAJKA
071 JAMAICA TOURIST BOARD, Berlin Friedenau, D
MEXICO
MEXIKO
120 MEXICO TOURISM BOARD,
Frankfurt/Main, D
MONTENEGRO
ČERNÁ HORA
052 HUNGUEST HOTELS, Budapest, H
NEPAL
NEPÁL
336 TREKKING INTERNATIONAL, Kathmandu,
NEPAL
ROMANIA (RO)
RUMUNSKO
H01 DANUBIUS GROUP, Budapest, H
052 HUNGUEST HOTELS, Budapest, H
RUSSIA
RUSKO
143 DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA, Praha 1, CZ
315 CENTRO ITALIA, San Benedetto del Tronto, I
332 COSMOPOLIT TOUR OPERATOR,
Novosibirsk, RUSSIA
143 VIVA WYNDHAM RESORTS, Santo Domingo,
DOMINICAN REPUBLIC
221 COMUNE DI CELLE DI BULGHERIA, Celle di
Bulgheria, I
332 INTERNATIONAL TRADE CENTER SIBERIA,
Novosibirsk, RUSSIA
28
MADI Travel Market 2011
332 NOVOSIBIRSK ASSOCIATION OF TOURIST
ORGANISATIONS (NATO), Novosibirsk,
RUSSIA
332 OLYMPIA REISEN SIBIR, Novosibirsk,
RUSSIA
SAN MARINO
016 PRIMA TOUR, Dogana, SAN MARINO
SLOVAKIA (SK)
SLOVENSKO
206 AVICENUM CK, Bratislava, SK
S01 BARDEJOVSKÉ KÚPELE, Bardejovské
Kúpele, SK
S02 CASCADA HOTELS & RESORTS SK,
Liptovský Mikuláš, SK
S03 GRAND HOTEL BELLEVUE, Vysoké Tatry, SK
220, S04 HEPEX SLOVAKIA, Komárno, SK
S25 SOREA - HOTELOVÁ SPOLEČNOST,
Bratislava, SK
S26 THERMAL PARK BEŠEŇOVÁ, Bešeňová, SK
S27 TURISTICKO - INFORMAČNÁ KANCELÁRIA
DETVA, Detva, SK
224 UNION POISŤOVNA, Bratislava, SK
SPAIN (E)
ŠPANĚLSKO
074 EXTRA TOURS MANAGEMENT, Calella, E
070 MELI TOURS, Lloret de Mar, E
367 OROPESA DEL MAR - COSTA DEL AZAHAR,
Oropesa Del Mar, E
375 SET TRAVEL VIATGES, Calella, E
SWITZERLAND – ŠVÝCARSKO
321 WORLD EDUCATE BUSINESS ASSOCIATION,
Locarno, CH
S05 HOLIDAY VILLAGE, Senec, SK
S06 HORSKÝ HOTEL REMATA, Ráztočno, SK
S07 HOTEL AMADE CHATEAU, Vrakúň, SK
S08 HOTEL BARÓNKA, Bratislava, SK
TURKEY
TURECKO
167 HALAY TOURISM, ISTANBUL, TR
S09 HOTEL FLÓRA, Trenčianske Teplice, SK
S10 HOTEL FLÓRA DUDINCE, Dudince, SK
S11 HOTEL KASKÁDY, Sliač - Sielnica, SK
S12 HOTEL MÁJ, Piešťany, SK
S13 HOTEL PARK, Piešťany, SK
179 ITALMARE CK, Nitra, SK
S14 KOŠICE - TURIZMUS, Košice, SK
316 KÚPELE DUDINCE, Dudince, SK
S15 KÚPELE LÚČKY, Lúčky, SK
S16 KÚPELE SLIAČ, Sliač - kúpele, SK
S17 KÚPELE TRENČIANSKÉ TEPLICE,
Trenčianske Teplice, SK
S18 KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY, Vyšné
Ružbachy, SK
S19 PARKHOTEL NA BARAČKE, Trenčianske
Teplice, SK
S20 SATUR TRAVEL, Bratislava, SK
S21 SLOVENSKÁ AGENTÚRA PRE CESTOVNÝ
RUCH, Banská Bystrica, SK
S22 SLOVENSKÁ PLAVBA A PRÍSTAVY, LODNÁ
OSOBNÁ DOPRAVA, Bratislava, SK
S23 SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY,
Piešťany, SK
S24 SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE RAJECKÉ
TEPLICE, Rajecké Teplice, SK
UNITED ARAB EMIRATES
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY
342 HTT - GLOBAL HOLIDAYS & INCENTIVES,
Dubai, UAE
ZÁZNAMY VYSTAVOVATELŮ PODLE ABECEDY
RECORDS OF EXHIBITORS ALPHABETICALLY
MADI TRAVEL MARKET
®
30
MADI Travel Market 2011
VYSVĚTLIVKY K ZÁZNAMŮM VYSTAVOVATELŮ
V záznamu každého vystavovatele naleznete tyto údaje:
EXP
JMÉNO FIRMY
EXP
adresa vč. PSČ, země (v angl. přepisu, CZ = Česká republika)
T = telefon, F = fax
EM = e-mailová adresa
Http:// = webové stránky
Contact: jméno pracovníka pro jednání
číslo expozice (umístění expozice viz str. 19 – 24)
označení vystavovatelů s incomingovým
produktem v ČR
označení vystavovatelů s nabídkou lázeňské,
wellness a zdravotní turistiky
označení vystavovatelů s regionálním
produktem v ČR
TEXT
(Popis nabídky, se kterou vystavovatel přichází
na veletrh MADI)
LOGO
EXPLANATIONS OF EXHIBITORS’ RECORDS
In the record of every exhibitor you can find following data:
EXP
NAME OF EXHIBITOR
address incl. postal code, country
(in English; CZ = the Czech Republic)
T = telephone, F = fax
EM = e-mail address
Http:// = web site
Contact: name of delegate or person in charge
EXP
number of exposition (see pages 19 – 24)
indication of exhibitors with incoming
(inbound) tourist product in the Czech
Republic
indication of exhibitors with offer of spas,
wellness and health tourism
TEXT
(Description of the exhibitor’s offer presented
at the MADI Fair)
LOGO
indication of exhibitors with tourist product
in Czech regions and cities
MADI Travel Market 2011
AGL TRAVEL CK
31
208
ANDANTE CK
014
Jungmannova 6, 110 00 Praha 1, CZ
T + 420 - 222 231 210, 602 330 913
EM [email protected]
Http://www.agltravel.cz
Contact: Ludmila Klusoňová, Alexandr Chubko
Žižkova 244, 397 01 Písek, CZ
T + 420 - 382 214 442, 739 335 539, F + 420 - 382 211 843
EM [email protected]
Http://www.ckandante.cz
Contact: Vladimíra Kuželová, Michaela Vlachová, Alena Fundová
Specialista na letecké zájezdy do netradičních destinací, málo známá Evropa:
Rusko, Ukrajina, Krym, Pobaltí a další speciality pro náročné turisty: střední
Asie, Bajkal-Sibiř-Altaj, Thajsko. Jeďte jinam než každý. Kompletní služby
pro individuální turisty: víza, letenky, ubytování. Další nabídka: Albánie, Turecká riviéra, Korfu, Itálie, Chorvatsko, Maďarsko, Rakousko.
CHORVATSKO, BiH, ITÁLIE, SLOVINSKO. AUTOBUSOVÁ DOPRAVA DO CHORVATSKA 2x týdně z celé ČR. Hotely, apartmány, možnost fixního odběru. Nástupní dny SOBOTA A ÚTERÝ! NEUM - hotel NEUM a luxusní apartmány AndAnte, švédské stoly. VODICE - hotely Nikola, Imperial a dep., Jadran plavi,
apartmány. POLJICA u Trogiru - apartm. přímo u moře, s polopenzí. RESNIK
- ALL, děti gratis. Makarská, Podgora, Gradac, Omiš, Primošten, Marina, Trpanj, Brela, Zablače, Brodarica, Pirovac, Biograd, Drage, Pakoštane, Trogir,
Korčula, Hvar, Pag, Brač, Rab, Krk, Rovinj, Poreč, Crikvenica. DALMÁCIE PRODLOUŽENÉ VÍKENDY!
Travel office - incentive tourism to the Czech Republic. City tours, education, air tickets, accommodation.
Air tours to Russia and Central Asia. Holiday stays in
Albania, in the Crimea, Hungary, Turkey or Thailand.
Tour operator for Croatia.
AGM TRAVEL CK
119
Severozápadní IV 382/45, 141 00 Praha 4, CZ
T + 420 - 272 761 820, 602 611 566, F + 420 - 272 761 820
EM [email protected]
Http://www.agmtravel.cz
Contact: Vladimír Novotný
BIKE + BOAT + RELAX around Dalmatian islands, 7 day
cruises, motor yachts with a capacity of 15 - 40 pax.
052
Nagymezo utca 54-56, H-1065 Budapest, HUNGARY
T + 36 - 1 - 2146262, F + 36 - 1 - 2146260
EM [email protected] • Http://www.aktivtours.hu
Contact: Eszter Hanácsek
Aktiv Tours, jako jedna z předních maďarských incomingových agentur, funguje od roku 1990. Nabízí vysokou kvalitu služeb za velmi příznivou cenu.
Zkušení zaměstnanci, organizace odborných programů, tematické výlety,
team-buildingové aktivity, konference a všechny druhy akcí.
Aktiv Tours, as one of Hungary’s leading incoming agencies, operating since
1990, offers high quality services at a very competitive price level. Our multilingual, experienced and highly motivated staff organises professional programs, thematic tours, team-building activities, complete incentive journeys,
meetings, conferences and all kind of events. Our main goal is to provide
our partners the best and most personalized services and to make their visit
an unforgettable and “once in a lifetime” experience by organizing all the
details with care, precision, creativity and flexibility.
AMERICA TOURS CK
015
Jánská 868/8, 460 01 Liberec, CZ
T + 420 - 488 058 205, F + 420 - 488 058 211
EM [email protected]
Http://www.americatours.cz
Contact: Jan Kužel
Poznávací zájezdy do USA, Kanady, Mexika a Jižní Ameriky. Pobytové zájezdy
- Florida, Kalifornie, Hawai, Mexiko a Karibské ostrovy. Tématické zájezdy
a individuální cesty na americký kontinent, ubytování, pronájem automobilů
a letenky.
Czech tour operator for american continent.
075
Moskevská 55/26, 460 01 Liberec 1, CZ
T + 420 - 485 110 222
EM [email protected] • Http://www.anchoice.cz
Contact: Martin Krčmář, Lucie Vaníčková
MOTOROVOU JACHTOU A NA KOLE PO OSTROVECH DALMÁCIE. Pro skupiny,
firmy a jednotlivce, 7 dní na lodi včetně polo či plné penze. Kategorie A 2lůžkové prostorné kajuty včetně koupelny a klima, kapacita až 38 osob,
bar, restaurace. Kategorie B - často dřevěné lodě plující i pod plachtami,
klima ve společných prostorách, restaurace + bar, kapacita 16-30 osob. Lze
kombinovat s cyklistikou, trasy po ostrovech pro každého,
aerobik, relax, ochutnávka místní gastronomie + nápoje.
Firemní a doprovodné akce. Otevíráme 20 sezónu!
AKTIV TOURS
ANCHOICE CZ
AnChoice - profesionální řešení pro CA a CK. Zapomeňte na zdlouhavé vyhledávání zájezdů dle přání Vašich klientů. S AnChoice máte vše na jednom
místě a s unikátní možností ONLINE REZERVACE a ONLINE PRODEJE. Již nebudete muset telefonicky ani jinak ověřovat dostupnost zájezdu. Jednoduše
vyberte, rezervujte a prodejte!
AnChoice - professional solution for travel agent. Forget the tedious search
tours according to your client's wish. In AnChoice is all in one with unique
ONLINE BOOKING & ONLINE SALES. No need to
call or otherwise check the availability of the
tour. Simply select, book and sell it!
APULIA IN CK
309
Mendelova 879, 149 00 Praha 4, CZ
T + 420 - 272 940 080, 774 673 768, F + 420 - 272 942 204
EM [email protected] • Http://www.apulia-in.cz
Contact: Nikola Dimitrovová, Markéta Kadlečková
SPECIALISTA NA JIŽNÍ ITÁLII – REGION APULIE: poloostrovy GARGANO a SALENTO, střední Apulie (Alberobello). Největší nabídka hotelů, apartmánů, rezidencí, rekreačních středisek a soukromých vil v celé Apulii. Komplexní touroperátorský servis (letecká a autobusová doprava, tranzitní ubytování,
asistence klientům a výlety v českém jazyce, transfery, pronájmy aut atd.). Pobyty u moře, poznávací a sportovní zájezdy.
Výhodné podmínky pro skupiny a garanční odběry. Dovolená
i pro náročné klienty – Apulia Exlusive. Dovolená na jachtě a luxusní vily. Dále regiony KALÁBRIE, SARDÍNIE, SILVI MARINA.
Tour operator and specialist for Italy.
ASOCIACE CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ
ČESKÉ REPUBLIKY
369
Lípová 15, 120 44 Praha 2, CZ
T + 420 - 224 914 543, F + 420 - 224 914 674
EM [email protected]
Http://www.ackcr.cz
Contact: Michal Veber, Eva Mráčková
ACK ČR sdružuje organizace v cestovním ruchu s důrazem na kvalitu a etiku
bez rozdílu mezi velkými a malými firmami ani mezi cestovními kancelářemi
a agenturami. Hájí zájmy CK a CA, zajišťuje platformu pro spolupráci, rychlý přísun informací, měsíční setkání a semináře, výklady zákonů a sdílení know how.
Association of Czech Travel Agents brings together tour operators and travel
agents with decisive share in travel business covering all spheres of tourism
both professionally and geographically. Foreign travel agents, tourist boards,
hotels, airlines etc. can become affiliated members.
32
ASOCIACE ČESKÝCH CESTOVNÍCH
KANCELÁŘÍ A AGENTUR
MADI Travel Market 2011
378
Osadna 11, 831 03 Bratislava, SLOVAKIA
T + 421 - 2 - 32553900, F + 421 - 2 - 32144345
EM [email protected] • Http://www.avicenum.sk, www.avicenum.net
Contact: Peter Salem, Zsolt Ferda
Vinohradská 46, 120 00 Praha 2, CZ
T + 420 - 221 580 256, F + 420 - 221 580 257
EM [email protected]
Http://www.accka.cz
AČCKA je české profesní sdružení subjektů cestovního ruchu, které má
v současné době 230 členů po celé České republice. Účelem sdružení AČCKA
je zastupování a ochrana hospodářských zájmů svých členů, podpora jejich
informovanosti, rozvíjení jejich činnosti a profesní prestiže. AČCKA je členem
evropské asociace ECTTA, se sídlem v Bruselu, sdružující národní asociace
cestovních kanceláří a agentur členských zemí EU. AČCKA tak disponuje informacemi z jiných členských asociací, aktivně se účastní na připomínkování
připravovaných legislativních norem EU i nových zákonů v České republice.
The czech professional corporation with 230 members.
ASOCIACE PRŮVODCŮ ČR
206
AVICENUM CK
331
Cestovní kancelář Avicenum
– Nejširší nabídka lázeňských, wellness a relaxačních pobytů (www.avicenum.net)
– Více než 380 zařízení v téměř 130 destinacích 6 zemí (CZ, SK, HU, AT, PL, SL)
– Rezervační systém Relaxos (www.relaxos.com) v 10 jazykových mutacích
– Partnerský program pro CK a CA, speciální produkty pro firmy.
Travel Agency Avicenum
– Widest range of spa, wellness and relaxation stays (www.avicenum.net)
– More than 380 hotels, 130 destinations, 6 countries (CZ, SK, HU, AT, PL, SL)
– Reservation system Relaxos (www.relaxos.com) in 10 languages
– Affiliate program for TA and special packages for corporate clients.
178
AZZURRO TOUR OPERATOR
Vinohradská 46, 120 00 Praha 2, CZ
T + 420 - 603 516 972
EM [email protected]
Http://www.asociacepruvodcu.cz
Contact: Stanislav Voleman, Hana Kundrátová
Starobrněnská 3, 602 00 Brno, CZ
T + 420 - 542 424 644, F + 420 - 542 424 655
EM [email protected]
Http://www.azzurro.cz
Contact: Jan Katolický
Profesní organizace kvalifikovaných průvodců v oblasti cestovního ruchu.
Členská databáze průvodců pro incoming, outgoing a domácí cestovní ruch.
Člen WFTGA - Světová federace asociací turistických průvodců, FEG - Evropská federace asociací turistických průvodců a Svazu ochodu a cestovního
ruchu ČR.
Specialista na Itálii - s nabídkou pobytů od severu po jih, včetně ostrovů Sardinie, Elba, Ischie a Sicílie, cca 268 lokalit a 1060 ubytovacích kapacit od
bungalowů přes apartmány a hotely, až po plně vybavené prázdninové vesničky s programem. Ucelená nabídka je představena v 5 specializovaných
katalozích 1) Severní a střední Itálie, 2) Jižní Itálie, 3) Ostrovy Itálie, 4) Vnitrozemí Itálie, 5) Výběr Itálie pro skupiny. Nabízíme trajektové lístky na ostrovy Sardínie a Elba, tranzitní ubytování po celé Itálii.
Professional association of qualified tourist guides of the Czech Republic.
A member database of guides for incoming, outgoing and domestic tourism.
Tour operator for Italy.
ATIS CK
050
Fügnerova 7, 792 01 Bruntál, CZ
T + 420 - 554 787 111, F + 420 - 554 787 110
EM [email protected] • Http://www.atis.cz
Contact: Petros Sanopulos, Martina Navrátilová, Barbora Soldánová,
Jarmila Kanioková, Jana Komárková, Petr Krč, Josef Ryljak
ATIS - DOVOLENÁ V ČESKO - SLOVENSKU. Od roku 1990 touroperátor
pro Českou a Slovenskou republiku + pobyty v Evropě vlastní dopravou. Katalogový prodej pobytů ATIS je realizován největší prodejní sítí v ČR, kterou
tvoří cca 1500 smluvních CK a CA. Rezervace ON-LINE, dovolená s dětmi,
dovolená pro zralý věk, chaty, hotely, lázně, skupinové pobyty, dětská rekreace, firemní akce. Kompletní incomingová nabídka pobytů a služeb v ČR a SR.
ATIS a.s. - The Czech Tour Operator specializing
in group and individual tourism in The Czech and
Slovak Republics with top quality comfort standarts for coach and airplane tour operators.
ATLANTIKA CK
058
Běhounská 22, 602 00 Brno, CZ
T + 420 - 542 217 718, F + 420 - 542 217 721
EM [email protected]
Http://www.atlantika.cz
Contact: Barbora Hochmannová, Monika Faitová
Zajišťujeme zájezdy do Itálie, Chorvatska a Řecka. V Itálii se specializujeme
na oblasti Lignano, Rimini, Silvi Marina, poloostrov Gargáno, Kampánie a Kalábrie. Z Řecka nabízíme ostrov Rhodos a Lesbos. V zimě se specializujeme
na lyžování v oblasti Val di Sole, Dolomiti Superski - Sella Ronda, Bormio
a Livigno.
We provide tours to Italy, Croatia and Greece. In Italy, we specialize in
Lingano, Rimini, Silvi Marina, Gargano, Calabria and Campania. From the
Greek Islands we offer Rhodes a Lesbos. In winter we specialize for skiing
in the Val di Sole, Dolomiti Superski - Sella Ronda, Bormio and Livigno.
/"Ê
*,Ā6"
ĀÊ
÷iÎj ÊÓä£Ó
Ài«ÕLˆŽÞ
<
Ê/"1,-/Ê
1Ê,
/",9
MADI Travel Market 2011
B&K TOUR CK
33
166
BON TON CK
005
Komenského 249, 500 03 Hradec Králové, CZ
T + 420 - 495 515 269, 495 518 819, F + 420 - 495 518 127
EM [email protected]
Http://www.bktour.cz
Contact: Michal Moravec
Masarykovo nám. 17, 753 01 Hranice, CZ
T + 420 - 581 605 080, F + 420 - 581 601 490
EM [email protected]
Http://www.bontonck.cz
Contact: Petr Kraus
Chorvatsko, Itálie - apartmány a hotely s vlastní dopravou i autobusem. Chaty
a chalupy v ČR a na Slovensku. Ski apartmány Horní Mísečky a Harrachov.
Levné ubytování - vlastní rekreační areály v Ostružně u Prachovských skal,
v Pecce v Podkrkonoší, ve Vysoké Srbské u Teplicko-Adršpašských skal
a kemp a chaty Stříbrný rybník u Hradce Králové. HIT - Kalábrie, ubytování
na pláži v luxusních mobilhomech, super slevy pro skupiny.
Pobytové a poznávací zájezdy do Řecka, Bulharska, Turecka, Chorvatska,
Itálie a Maďarska. Letecká doprava z Brna a Ostravy. Autokarová doprava trasa Opava - Břeclav nebo Mikulov. Zájezdy pro skupiny a kolektivy s plnou
penzí a pitným režimem. Vlastní autokarová doprava.
Tour operator for Greece, Croatia, Bulgaria, Hungary and Turkey.
We rent about 1000 chalets and privat houses to foreign tourists in the Czech
Republic, Slovakia.
BIEN VIVRE HOTELS
345
C.O.T. MEDIA
022
Via Pizzegoda 5, I-38033 Cavalese, ITALY
T + 39 - 0462 - 340205, F + 39 - 0462 - 239119
EM [email protected]
Http://www.bienvivrehotels.it
Contact: Adriano Collenz
Opletalova 55, 110 00 Praha 1, CZ
T + 420 - 221 602 304, F + 420 - 221 602 266
EM [email protected]
Http://www.cotmedia.cz
Contact: Eva Frindtová, Gabriela Ben Ahmed
Bien Vivre hotely ve Val di Fiemme - Dolomity - Jih: Hotel Bellavista Olympic
Hotel ****, *** S ***, hotel Alla Rocca. Zimní dovolená s více než 100 km
sjezdových tratí. Nabízíme aktivní dovolenou s pěší turistiku, výlety s průvodcem v Dolomitech i wellness a rodinné dovolené v létě a v zimě.
C.O.T. media je vydavatelství B2B, B2C a klientských časopisů. V současnosti
vydává osm titulů - COT business, Czech Travelogue, Mosty v Čechiju (rusky),
Be the Best, Komora.cz, Travel Service Magazine, Orea Hotels Revue a AHR
Fórum.
Bien Vivre Hotels has 3 Hotels in Val di Fiemme - Dolomiti - Trentino: Hotel
Bellavista****, Hotel Olimpionico***S and Hotel Alla Rocca***. Winter holiday
with more than 100 km of ski slopes. We offer an active holiday with trekking
and guided excursions in the dolomites as well as a wellness and family holidays during the summer and the winter.
C.O.T. media is a publisher of B2B, B2C periodicals
and corporate magazines for clients. Currently publishes eight magazines - COT business, Czech Travelogue, Mosty v Čechiju, Be the Best, Travel Service
Magazine, Orea Hotels Revue, and AHR Forum.
BLUECITY.CZ
176
CAMPANATOUR CK
116
Dvouletky 524/18, 700 30 Ostrava, CZ
T + 420 - 777 057 048, 608 889 196
EM [email protected]
Http://www.bluecity.cz
Contact: Ondřej Gongala, Martin Vichnar
Náměstí 131, 345 06 Kdyně, CZ
T + 420 - 379 420 220, F + 420 - 379 420 240
EM [email protected]
Http://www.campana.cz
Contact:
Vyvíjíme SYSTÉMY PRO SNADNÝ PRODEJ ZÁJEZDŮ cestovních kanceláří
a agentur, které Vám umožní pracovat jednoduše, rychle a ušetří Vám čas
a peníze. Tvoříme PROFESIONÁLNÍ WEBY S UNIKÁTNÍ GRAFIKOU, která Vám
pomůže odlišit se od konkurence. Náš systém Vám umožní realizovat PROFESIONÁLNÍ SEO webu za skvělou cenu. STARÁME SE O NAŠE KLIENTY a pomáháme jim zdokonalovat jejich služby. VELETRŽNÍ SLEVY!
Destinace: Francie, Itálie, Chorvatsko, Španělsko, eurovíkendy a exotické
destinace (Asie a Blízký východ, Amerika, Karibik, Austrálie a Oceánie. JAR
a Madagaskar, Indický oceán. Akce pro firmy v ČR i zahraničí, školní zájezdy.
Destinations: France, Italy, Croatia, euroweekends and exotic destinations
(Asia and the Middle East, Australia and Oceania, S.A. and Madagascar, Indian Ocean). Business trips, incentive and congress tourism. School trips.
We develop SYSTEMS FOR SELLING TOURS. We create PROFESSIONAL WEBSITES WITH UNIQUE GRAPHICS. With our system you can realize PROFESSIONAL SEO. WE CARE ABOUT OUR CLIENTS. TRADE FAIR DISCOUNTS!
BOHEMIA HOTEL CLUB & GOLF
347
Nitranská 1, 460 12 Liberec, CZ
T + 420 - 485 249 785, F + 420 - 485 249 930
EM [email protected]
Http://www.bhc.cz
Bohemia Hotel Club & Golf - nová celorepubliková síť penzionů, rodinných hotýlků, tří a čtyřhvězdičkových hotelů, wellness center, luxusních apartmá a golfových hřišť. Přes sto partnerů v České republice. Prodej formou voucherů v dárkových obalech. Vhodné pro služební cesty,
poznávací výlety nebo jako dárkové poukazy. Sleva oproti pultové ceně 25 %
a více.
Bohemia Hotel Club & Golf - a new Czech network
of pensions, family smaller guest houses, quality
hotels, wellness centers, luxury apartments and
golf courses.
PŮJČOVNA NÁBYTKU
pro obchodní, firemní,
kulturní a společenské akce,
konference, soukromé oslavy
i svatby.
www.pujcovna-nabytku.cz
34
MADI Travel Market 2011
Y
C
EN
L
VE
RA
T
AG
A
UR
E
U
G
A
R
P
A
AURA PRAGUE TRAVEL AGENCY
ABOUT US
AURA PRAGUE TRAVEL AGENCY offers a variety of services for your clients and for you.
FOR FULL-TIME STUDENTS
AURA PRAGUE can conduct seminars and educational programs to supplement high school or
university courses for groups of students in the Czech Republic in the fields of tourism,
spas(balneology), law, social work, history, special pedagogy, and adventure programs.
FOR "PERPETUALLY INSATIABLE" STUDENTS
TRAVEL AGENCY AURA PRAGUE organizes educational or recreational tours and excursions, seminars, conferences of all sorts, as well as meetings, incentives, congresses, team building and
events (MICE) for professionals with various specializations. It develops programs for experts in cooperation with Czech universities, scientific and research institutes, as well as state
administration, including government ministries in law, tourism, social work, environmental
protection, history, medicine, and other areas. It can arrange long- or short-term affiliations,
internships, or practicums.
FOR TRAVELLING GROUPS OF FRIENDS WITH SIMILAR INTERESTS
AURA PRAGUE can arrange thematic programs for art associations, church parishes, church
choirs, team building groups, senior groups, and more with a variety of themes: arts and
culture, concerts, history, military history, social work, environment protection, and outdoor
programs.
AND SOMETHING FOR STRONG INDIVIDIUALITIES
AURA PRAGUE also offers programs for individual guests and small groups.
LOCATION
AURA PRAGUE operates in Prague, Czech Republic, and can accommodate guests from other
continents throughout Central Europe.
THE WAY WE ARE WORKING…
AURA PRAGUE is ready to prepare your professional tour suited to meet your demand with
the flexibility and speed. Each client is unique, and everyone has special wishes. That is why
it prepares each program individually, based on our vast experience.
Dipl. Ing. Lenka Kocková
Kotorská 1572/18, 140 00, Praha 4
tel./fax: +420 241 402 242, mobile : +420 603 422 188
[email protected], [email protected],
www.aura-prague.com, www. aura-prague.cz
MADI Travel Market 2011
CAMPING INTERNATIONAL,
CAMPING DES ILES D’OR
35
170
CESYS - CESTOVNÍ SYSTÉM, DARKMAY
011
Bd, Alsace Lorraine, F-83400 Giens-Hyeres, FRANCE
T + 33 - 4 - 94582055, F + 33 - 4 - 94589050
EM [email protected]
Http://www.camping-iles-d-or.com
Contact: Thierry Coulomb
Přepeře 46 , 512 61 Přepeře, CZ
T + 420 - 480 002 526
EM [email protected]
Http://www.cestovnisystem.cz
Contact: Jan Duffek, Jan Polák
CeSYS - řešení pro cestovní agentury
Mezinárodní kemp ležící mezi Saint Tropez a Toulon se těší na české klienty.
Nabízíme ubytování v bungalovech a mobilhomech 50m od zálivu. Skvělé
místo pro odpočinek i aktivní dovolenou (výchozí bod pro okolí - Cannes,
Nice, Monaco, Verdon aj., ráj plachtařů, potápěčů, procházky).
Chytrý internetový systém pro cestovní agentury a kanceláře, obsahující zájezdy více než 250 českých cestovek, vyhledávač zájezdů českých cestovek,
vyhledávač německých cestovek, webové stránky s redakčním systémem
pro snadnou správu, SEO optimalizaci a oblíbenou hotline.
Campsite - Renting od mobile-homes and caravans near the sea. For people
who love the nature and sport, beach at 300m. It’s the ideal place for the
families.
CeSYS - smart internet system for travel agencies. Solution for travel agencies.
CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ MORAVA
366
CHERRY TOUR CK
377
28. října 209/433, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, CZ
T + 420 - 596 924 531 , F + 420 - 596 924 531
EM [email protected]
Http://www.cherry-tour.cz, www.ostrov-zajezdu.cz
Contact: Andrea Limberková
Radnická 2, 602 00 Brno, CZ
T + 420 - 542 211 123
EM [email protected]
Http://www.ccrjm.cz, www.jizni-morava.cz
Contact: Zuzana Vojtová
Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava má pro Vás připravenou turistickou
nabídku jižní Moravy. Nabízíme informace, spolupráci při tvorbě programů,
kontakty i propagační materiály.
Tourist Authority South Moravia is ready and willing to show you the proposal
of South Moravia. We offer information, creating programs cooperation, important contacts and promotial material.
Nabízíme ubytování v Chorvatsku ve vlastních kapacitách, které se nachází
150 m od pobřeží, ve 4* kempech v karavech vybavených klimatizacemi
nebo v mobilních domech s vlastním sociálním zařízením, kuchyní a klimatizované. Naše kapacity jsou umístěny v Poreči - Bijela Uvala, Baška - Zablace, Biograd n. M. - Park Soline, Murter - Jezera Lovišča, Šibenik - Solaris.
Dále nabízíme chatky, apartmány, hotelové ubytování. Nově do letní nabídky
připravujeme kempy Itálie! V zimním období připravujeme individuální zájezdy do Rakouska, Itálie, Francie.
Tour operator for Croatia.
CENTRO ITALIA
315
CICALA AGENZIA VIAGGI
216
Via Mare 256, I-63074 San Benedetto del Tronto (AP), ITALY
T + 39 - 0735 - 655135, F + 39 - 0735 - 655135
EM [email protected]
Http://www.centroitalia.com
Contact: Perazzoli Gianluca
Na Dolinách 26/109, 147 00 Praha 4, CZ
T + 420 - 241 434 444, F + 420 - 241 434 350
EM [email protected]
Http://www.cicala.cz
Contact: Martin Cicala, Alexandra Cicalová
Nabízíme širokou škálu apartmánů, rezidencí a hotelů na Palmové riviéře od
San Benedetta až po Tortoreto a jsme schopnit uspokojit poptávky skupin
i individuálů. Máme český personál, různou typologii ubytování za přijatelné
ceny a kvalitní služby.
Specialista na Itálii - 22. sezóna. Zájezdy s dopravou i samostatné ubytování
v hotelech a apartmánech bez dopravy ve všech regionech Itálie včetně ostrovů. Zimní zájezdy a pobyty. Pro školní skupiny a nejen pro ně - velké slevy.
Tour operator for Italy.
We offer a lot of apartments, residences and hotels in Palm Riviera.
CENTRUM BABYLON
347
Nitranská 1, 460 12 Liberec, CZ
T + 420 - 485 249 202, F + 420 - 485 249 946
EM [email protected]
Http://www.babylonliberec.cz
Contact: Jana Pivoňková, Petra Nováková
CENTRUM BABYLON LIBEREC je jedinečný kongresový, hotelový a zábavní komplex v centru města Liberce, cca 1 hodinu jízdy od Prahy. Součástí
CENTRA BABYLON je Hotel**** Babylon, Kongresové centrum, Wellness centrum,
Aquapark, Lunapark, iQpark, největší zrcadlový Labyrint v Evropě, 4D simulátor
- XD Theater, Golfový simulátor, další zábavní a gastronomická zařízení.
CENTRUM BABYLON LIBEREC is the largest congress, hotel and entertainment
complex in the Czech Republic, located 1 hour away
from Prague. Consists of Hotel**** Babylon, Congress
centre, Wellness centre, Aquapark, Lunapark, iQpark, etc.
COLLEGIUM MARIANUM - TÝNSKÁ VOŠ
370
Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1, CZ
T + 420 - 224 229 462, 731 615 370, F +420 - 224 233 417
EM [email protected]
Http://www.collegiummarianum.cz, www.letnislavnosti.cz
Contact: Markéta Semerádová, Jitka Nebeská, Daniela Theinová,
Monika Nováková, Jana Labudová
Specializované kulturní centrum zastřešující profesionální hudební ansámbl Collegium Marianum, zaměřený na hudbu 17. a 18. století, a mezinárodní hudební festival
Letní slavnosti staré hudby. Za dobu své více než desetileté historie se soubor i festival staly neodmyslitelnou součástí hudební nabídky v oblasti tzv. staré hudby v ČR.
Specialized cultural centre offering unique music events in the field of early music
and based on professional ensemble Collegium Marianum
focusing on 17th and 18th century music and international
music festival Summer Festivities of Early Music.
36
COMUNE DI CELLE DI BULGHERIA
MADI Travel Market 2011
221
Via Canonico de Luca 155, I-84040 Celle di Bulgheria (SA), ITALY
T + 39 - 0974 - 987014, F + 39 - 0974 - 987520
EM [email protected]
Http://www.celledibulgheria.eu
Jedna z nejkrásnějších přírodních oblastí Itálie - Národní park Cilento a Vallo
di Diano, (UNESCO), nabízí svým návštěvníkům horská pásma, mírné kopce
pokryté olivovníky, křišťálově čisté moře, majestátní hory Bulgheria a tok
řeky Mingardo.
One of the most beautiful natural areas of Italy, the National Park of Cilento
and Vallo di Diano, UNESCO today, offers its visitors always new landscapes,
from steep mountain ranges to castled villages, from gentle hills covered
with olive trees to lands affected by a crystal clear sea. It is here that rises
Celle di Bulgheria, with its history, myths, religious rituals, traditions, food
and wine culture, and especially with its wonderful nature, characterized by
the majestic Mount Bulgheria and the flow of the river Mingardo.
COMUNE DI MONTEFIASCONE
027
Largo Plebiscito 1, I-01027, Montefiascone, ITALY
T + 39 - 0761 - 832060, F + 39 - 0761 - 832073
EM [email protected]
Http://www.comune.montefiascone.vt.it
Contact: Contestabile Umberto
Informační centrum pro město Montefiascone a okolí. V okolí je několik historických měst (Viterbo, Siena) a krásná příroda nabízí relax i aktivní turistiku.
Montefiascone is 17 km from Viterbo situated on the Cassia which, after
passing through Siena, continues on over the Alps, it is less than 25 km from
Orvieto where there is an exit from the Rome-Florence motorway. The area
around the town is richly verdant with some marvellous natural panoramas.
CONSORZIO DOLOMITI
121
Via Mezzaterra 84, I-32100 Belluno, ITALY
T + 39 - 0437 - 941148, F + 39 - 0437 - 944202
EM [email protected]
Http://www.belledolomiti.it
Contact: Boldrin Sabrina, Silvia Da Roit, Valerio Tabacchi, Paolo
Pagan
Sdružení Dolomity – Unikátní dědictví! Garance nezapomenutelných prázdnin
na nejkrásnějších horách světa. DOLOMITI - přírodní bohatství na seznamu
UNESCO.
Dolomiti: prázdniny pro všechna roční období, pro plánování nové dovolené,
pro přístup k nejvýhodnějším obchodním nabídkám, pro zážitek z Dolomit...
www.belledolomiti.it – Vyber si své prázdniny … jedním kliknutím!
COSMOPOLIT TOUR OPERATOR
332
Drzhavina str. 28, off. 502, 630091 Novosibirsk, RUSSIA
T + 7 - 383 - 2119235, F + 7 - 383 - 2244241
EM [email protected], [email protected]
Http://www.cosmonsk.ru
Contact: Tatiana Dremizova
Cosmopolit je cestovní kancelář, která se orientuje na Itálii a Českou republiku. Pořádá skupinové a individuální výlety a také exkurze pro děti a studenty.
Cosmopolit is a tour operator of Italy and Czech Republic. We organize group
and individual tours and also excursion tours for children and students.
COUNTRY CLUB CASTELFUSANO,
TOURIST VILLAGE & CAMPING
306
Piazza di Castel Fusano 1, I-00124 Rome, ITALY
T + 39 - 06 - 56185490, F + 39 - 06 - 56185227
EM [email protected]
Http://www.countryclubcastelfusano.it
Contact: Flavio Chigi, Palma Convertini
Cenově dostupná rekreační oblast s kempingem uprostřed lesa 25 km od
Říma a 1,5 km od moře. Je zajištěna bezplatná autobusová doprava na stanici metra a do plážového resortu. 2000 lůžek v dřevěných bungalovech,
nové deluxe bungalovy a dva statky. Ideální pro větší skupiny i jednotlivce.
Nabízíme spoustu služeb jako: odvoz z letiště, různé exkurze, máme vlastní
vozový park autobusů, 2 plavecké bazény s volným vstupem, restaurace,
sportovní hřiště, parkování zdarma, internet a wifi, bankomaty, nový supermarket, grilování, bezpečnostní schránky, prádelnu, půjčovnu kol, diskotéky,
hospůdky, relaxační prostory s vířivkou, bohaté letní programy. Výborné
umístění pro jakýkoliv druh aktivit.
Low cost Tourist Village/Camping in the midst of a forest, 25 km from Rome
and 1,5 km from the sea. Free shuttle bus to the metro station and beach
resort. 2000 bed places in wooden bungalows, new deluxe bungalows and
2 farmhouses. Ideal for both groups and individuals. We offer many services
such as: airport transfers, excursions, our own fleet of busses, 2 free swimming pools, restaurants, sport courts, free parking, Internet points & WIFI,
ATM, new supermarket, barbecue area, safety boxes, laundry, bike rental,
disco, pub, bar, chill out area with jacuzzi, rich summer animation. Excellent
location for any type of events.
Dolomiti - holidays for all seasons.
CONTI CK
115
CZECH CONNECT AIRLINES
123
Jindřišská 30, 110 00 Praha 1, CZ
T + 420 - 224 236 028, 724 044 055, F + 420 - 224 237 438
EM [email protected]
Http://www.ckconti.cz
Ostrava International Airport, Mošnov 407, 742 51 Mošnov, CZ
T + 420 - 220 115 488, F + 420 - 220 115 427
EM [email protected] • Http://www.flycca.net
Contact: Hubert Pikl
Vyzvedněte si nové přílohy obchodní smlouvy s vyšší provizí při on-line prodeji!!! K dispozici katalogy Hurá na lyže 11-12, letáky Adventní výlety a zájezdy, katalogy Poznávací zájezdy 2012.
Pravidelné lety z českých regionů do hlavních ruských metropolí. Specialista
na chartery z Moravy a českých regionů - Středomoří, Bulharsko, Jadran.
Jednorázové lety na klíč - firemní akce, přeprava sportovních klubů. Pronájem letadel s posádkou.
Tour operator for Austria, Italy, Germany and USA.
Scheduled flights - specialist in Russia and C.I.S., now connecting Brno, Pardubice and Karlovy Vary with Moscow, St. Petersburg, Ekaterinburg and Rostov. Seasonal charter flights from Moravia +
Czech regions to Mediterranean, Bulgaria, the
Adriatic sea.
Ad hoc charter flights - company events, transport of sport teams etc. Wet lease of the aircraft.
MADI Travel Market 2011
ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA,
VIENNA INSURANCE GROUP
37
177
Budějovická 5, 140 21 Praha 4, CZ
T + 420 - 841 444 555
EM [email protected] • Http://www.cpp.cz
Contact: Jan Polcar, Věra Hukalová
Česká podnikatelská pojišťovna vznikla v roce 1995. ČPP nabízí vysoce kvalitní pojistné služby a komplexní pojistná řešení pro občany i podnikatele
„přesně na míru“. Nabídka produktů zahrnuje pojištění záruky v důsledku
úpadku CK, pojištění odpovědnosti CK a cestovní pojištění. Riziko pojištění
úpadku má v současnosti sjednáno u ČPP více než 260 CK, což je čtvrtina
trhu. ČPP patří mezi nejdynamičtěji rostoucí pojišťovny v ČR. Aktuálně společnost spravuje již 1,3 miliomů smluv a její služby
využívá 750 tisíc klientů. ČPP je od roku 2005 součástí mezinárodní skupiny Vienna Insurance Group.
Insurance for companies and individuals with all
kinds of services.
ČESKÉ KORMIDLO CK
209
Šilingrovo nám. 257/3, 602 00 Brno, CZ
T + 420 - 542 210 794-6, F + 420 - 542 210 797
EM [email protected]
Http://www.ceskekormidlo.cz
Contact: Aleš Polišenský
105
Turinského 1671/4, 500 02 Hradec Králové, CZ
T + 420 - 466 413 650, F + 420 - 466 413 651
EM [email protected]
Http://www.datour.cz, www.rakousko-dovolena.cz, www.korfudovolena.cz
Contact: Dana Kozáková, Míla Nováková, Dana Rakušanová
Cestovní kancelář DATOUR se specializuje na celoroční pobyty v Rakousku.
Nabízíme autokarové lyžařské zájezdy, velmi pěkné poznávací zájezdy i zájezdy s turistikou, adventní zájezdy, pobyty s vlastní dopravou od 2 nocí, pobyty na míru pro skupiny. Dále nabízíme cenově zajímavé pobytové zájezdy
na řecký ostrov Korfu s odlety z Prahy. Provize 9 - 12%. V našich 6 prodejnách v Hradci Králové, Pardubicích, Hořicích a Praze (palác YMCA) prodáváme také provizně. Uvítáme nové obchodní partnery.
Tour operator for Austria.
DELFIN TOURS TRAVEL AGENCY
267
Kačićev trg 15, HR-21300 Makarska, CROATIA
T + 385 - 21 - 612248, F + 385 - 21 - 611152
EM [email protected]
Http://www.delfin-tours.hr
Organizujeme pobytové zájezdy do Itálie, Chorvatska a Slovinska, dále zajišťujeme mezinárodní autobusovou přepravu vlastními busy. Organizujeme
poznávací zájezdy po Evropě (Paříž, Řím, Londýn, jižní Francie, Benátky, Budapešť apod.)
DELFIN TOURS je specialista na Makarskou Rivieru. Ubytovaní v soukromých
vilách, apartmánech, pensionech a hotelech na Makarské riviéře: Brela, Baška Voda, Makarska, Tučepi, Podgora, Drašnice, Igrane, Živogošce, Trogir,
Omiš, Gradac, Klek, Neum, Trpanj, Orebic. Ostrovy: Korčula, Hvar, Vis. Výborné
ceny pro skupiny.
Specialized travel agency for stays at the Makarska riviera. Capacities in
private villas, apartments, pensions and hotels in Makarska Riviera: Brela,
Baška Voda, Makarska, Tučepi, Podgora, Drašnice, Igrane, Živogošće, Trogir,
Omiš, Gradac, Klek, Neum, Trpanj, Orebić. Islands:
Korčula, Hvar, Vis. Great prices for groups.
Tour operator for Italy, Croatia and Slovenia.
ČSAD TIŠNOV - TRAVEL CLUB
DATOUR CK
279
DELFÍN TRAVEL CK
307, 018
Joštova 4, 602 00 Brno, CZ
T + 420 - 542 211 775 , F + 420 - 542 215 483
EM [email protected]
Http://www.travelclubck.cz
Contact: Aleš Jůza
Hennerova 225, 150 00 Praha 5, CZ
T + 420 - 222 937 627, F + 420 - 222 937 627
EM [email protected]
Http://www.delfintravel.cz
Contact: Lada Demišová, Tomáš Hubka, Šárka Koliášová
Cestovní kancelář a dopravní společnost se zaměřuje na pobytové, poznávací, turistické a lázeňské zájezdy po Evropě. Pobyty v hotelích a apartmánech zajišťujeme v Chorvatsku, Itálii a Španělsku. Jako dopravní společnost
nabízíme zajímavý sezónní jízdenkový systém do všech uvedených destinací.
Provozujeme pravidelné zahraniční autobusové linky.
SPECIALISTA NA ŠPANĚLSKO. Oficiální zástupce EUROPEAN SENIOR TOURISM - Dotované zájezdy pro seniory do Španělska. Kongresová & incentivní
turistika, školní & zájmové cesty. Kompletní turistický servis : ubytování, průvodci, celoroční servis a poradenství ve Španělsku.
Travel agency and Transport Company specialized in excursion, stayings and
tours round the whole Europe. We are also organising classical stays in hotels
and apartments in Croatia, Italy, France, Spain
and in spas in Hungary.
ČVUT V PRAZE, SPRÁVA ÚČELOVÝCH ZAŘÍZENÍ
054
TOUR OPERATOR FOR SPAIN. The official SENIOR EUROPEAN TOURISM representative - subsidised travels for senior travelers to Spain. Provider of
conference & incentive tourism, education & leisure travels. Complete tourist
services.
DERTOUR ČR
061
Vaníčkova 7, 160 17 Praha 6, CZ
T + 420 - 234 678 111, 234 678 201, F + 420 - 234 678 311
EM [email protected]
Http://www.studenthostel.cz, www.suz.cvut.cz
Contact: Ilona Benešová, Jiří Hrdý
Verdunská 33/720, 160 00 Praha 6, CZ
T + 420 - 257 314 305, F + 420 - 257 314 302
EM [email protected]
Http://www.dertour.cz
Contact: Christian Hamacher, Jan Baloun
ČVUT v Praze - SÚZ Vám nabízí ubytování v hotelech KRYSTAL *** a MASARYKOVA KOLEJ *** s kongresovými centry (30 -300 míst), kompletními službami a vybavením, v dostupnosti letiště Praha a historického centra, dále
NOVOMĚSTSKÝ HOTEL *** v centru Prahy, ubytování v HOSTELECH, CATERINGOVÉ SLUŽBY.
DERTOUR je jednou z největších cestovních kanceláří v Německu. Na českém
trhu působí od roku 2008 a v krátké době se zde zařadil mezi nejdůležitější
zprostředkovatele služeb cestovního ruchu. S více než 30 katalogy patří
k cestovním kancelářím s nejširší nabídkou služeb.
Czech Technical University in Prague - accommodation
service offers accommodation in HOTELS *** near airport
and historical center, CONFERENCE HALL (300 PAX), FULL
SERVICE in the organization of congresses and fairs,
CATERING SERVICES, HOSTELES great for students.
DERTOUR is one of the largest tour operators in Germany. DERTOUR has
been operating in the Czech market since 2008 and has become one of the
most important tourism services providers. With more
than 30 different brochures, DERTOUR belongs to the
tour operators with the widest range of products.
38
DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA
MADI Travel Market 2011
143
Štěpánská 611/14, 110 00 Praha 1, CZ
T + 420 - 222 231 078, F + 420 - 222 231 096
EM [email protected] • Http://www.godominicanrepublic.cz
Contact: Leila Boasier-Budecker
Dominikánská republika je považována za skvělou turistickou destinaci
s úžasnými plážemi a turistickými středisky velmi kvalitních služeb. Na více
než 1288 km dlouhém pobřežním pásu se rozprostírají ty nejkrásnější pláže
celého Karibiku, lemované kokosovými palmami a omývané křišťálově modrým mořem, jež uchvátí každého návštěvníka. Dominikánská republika také
ohromuje majestátními horami, kouzelnými zákoutími pro potápění a nedotčenou přírodou. Můžete zde taktéž navštívit nejstarší město Nového světa
s jeho starobylými dlážděnými uličkami a kamennými domky.
Dominican republic - turistic region with amazing beaches and turistic centre with full service.
EICHLERBUS
002
Zahradní 314, 257 26 Divišov, CZ
T + 420 - 317 855 350, 777 315 720, F + 420 - 317 855 011
EM [email protected]
Http://www.eichlerbus.cz
Contact: Milan Eichler, Vladimír Hačecký, Blanka Hačecká
074
C/ San Antonio 17-33, E-08370 Calella, SPAIN
T + 34 - 93 - 7660313, F + 34 - 93 - 7661418
EM [email protected]
Http://www.extratours.es
Contact: Joan Valls
Extra tours poskytuje transfery, hotelové pokoje a ty nejlepší služby pro své
klienty na závodech po celém světě.
Extra Tours, your partner for all Motorsport. Official partner of "Circuit de
Catalunya" and of the most of the Tracks - Circuits over the world. Tickets
and all for all the Races over the world - FORMULA 1., MOTO G. P., INDI.,
NASCAR., SUPERBIKES. Transfers, Hotel Rooms and the best services for
your Clients in all Races over the world.
Offices in Spain (Callela - Barcelona)
and in USA (Las Vegas - Nevada).
FANOS, TERMÁL HOTEL AQUA
052
Kigyó utca 1, H-9200 Mosonmagyaróvár, HUNGARY
T + 36 - 96 - 579168, F + 36 - 96 - 579169
EM [email protected]
Http://www.tha.hu
Dopravní a cestovní kancelář. Nabízíme přepravu vlastními luxusními autobusy. Pořádáme poznávací, pobytové a školní zájezdy. Zajišťujeme transfery,
kongresové akce, incoming, průvodcovské služby, restaurace, hotely, kulturní
akce.
Transport and travel services.
ERIKA TOUR CK
EXTRA TOURS MANAGEMENT
107
3* hotel se nachází na území termálních lázní v srdci Starého Města. Má 59
dobře vybavených pokojů, wellness centrum, restaurace, vlastní vnitřní horké
lázně, finskou a infra saunu, venkovní i kryté bazény.
This 3 Stars Hotel located on the area of Thermal bath in the heart of old
town. With its 59 well-equipped rooms, therapeutic, wellness section, restaurant, drink-bar waiting for guests desire to relax. The hotel’s own inner hot
Spa, Finnish and Infra sauna, in addition child,
experience, outdoor and covered pool guarantee comfort and unclouded relaxation to our
guests.
FEDE CK
244
Špidlenova 442, 513 01 Semily, CZ
T + 420 - 481 623 637, F + 420 - 481 623 839
EM [email protected]
Http://www.erikatour.cz
Contact: Iva Kousalová, Stanislav Kousal
Jeruzalémská 3, 110 00 Praha 1, CZ
T + 420 - 224 142 340, 224 142 350, F + 420 - 224 142 341
EM [email protected] • Http://www.fede.cz
Contact: Yvetta Federici, Klára Petránková, Zuzana Dnebovská, Ivana
Suchanková
Touroperátor pro poznávací zájezdy - celá Evropa i exotika - krátké poznávací
zájezdy, poznávací okruhy, pobytově poznávací zájezdy, zájezdy s lehkou turistikou. Nejoblíbenější země: Itálie, Francie, Rakousko, Maďarsko, Skandinávie, Velká Británie, Jordánsko, Turecko, Maroko, Madagaskar, Jižní Afrika,
Peru, Mexiko, Čína, Vietnam, Indie, Kanada, Nový Zéland aj. Cestování v malých skupinách. Touroperátor pro pobytové zájezdy Chorvatsko, Itálie, Slovensko, lázně Čechy a Slovensko, lyžování Rakousko a Itálie.
SPECIALISTA NA ITÁLII, CHORVATSKO, PORTUGALSKO, ŠPANĚLSKO A MALTU.
Široká nabídka zimních středisek v Itálii - zkrácené autobusové zájezdy,
předvánoční a vánoční autobusové zájezdy a pobyty vlastní dopravou. ITÁLIE
- ostrov Ischie, Sicílie, Sardinie - letecky, Jaderská riviera, letecké víkendy
do italských metropolí. CHORVATSKO - Istrie, Kvarner, Severní a Střední Dalmácie. PORTUGALSKO - ostrov Madeira
letecky, Lisabon - prodloužené letecké víkendy, Algarve.
Výhodné provize pro prodejce - Slevy až 8%, vysoké motivační odměny. Provizní prodej vybraných tour operátorů.
Tour operator for package tours and holiday stays - all Europe + exotic destinations.
ESO TRAVEL CK
140
Korunovační 22, 170 00 Praha 7, CZ
T + 420 - 233 377 711, F + 420 - 233 377 716
EM [email protected]
Http://www.exotika.cz
Contact: Tomáš Cikán, Hynek Špinar
ESO travel - největší středoevropský specialista na exotiku. V nabídce 126
zemí Asie, Afriky, Ameriky, Austrálie a Antarktida. Přímé charterové lety
z Prahy do Thajska, Dominikánské republiky, Mexika, Brazílie, Keni a dále
na Kubu a Zanzibar. Nabídky pro firemní klientelu, kongresy, veletrhy. Zájezdy
šité na míru. Profesionálně zpracované poznávací zájezdy po celém světě.
Unikátní cesty kolem světa.
ESO travel - the biggest specialist for exotic holidays. Tour operator for 126 countries.
Tour operator for ITALY, CROATIA AND PORTUGAL.
FIRO-TOUR
V02
Národní 37/38, 110 00 Praha 1, CZ
T + 420 - 210 000 210
EM [email protected]
Http://www.firotour.cz
Přední touoperátor v ČR. Pobytové zájezdy (letecká doprava, autokar, vlastní),
exotická dovolená, lyžařské zájezdy, wellness pobyty, poznávací zájezdy, letecké víkendy, plavby. Nabídky pro jednotlivce, skupiny a zájezdy na míru.
Leading touroperator in Czech Republic.
MADI Travel Market 2011
39
40
FOR-LINE TOUR
MADI Travel Market 2011
058
Joštova 4, 602 00 Brno, CZ
T + 420 - 515 915 290, F + 420 - 515 915 291
EM [email protected]
Http://www.forline.cz
Contact: Ivana Formanová, Lenka Musilová, Barbora Fardová
Tour operator for Italy and Croatia, skiing.
310
Poděbradská 540/26, 190 00 Praha 9, CZ
T + 420 - 225 277 360
EM [email protected] • Http://www.freytagberndt.cz
Contact: Ladislav Cirhan, Jakub Zmrzlík, Pavel Novotný
Společnost freytag & berndt je nejvýznamnějším vydavatelem atlasů, map,
průvodců a další cestovatelské literatury ve střední Evropě, její počátky sahají
až do roku 1770. V roce 2008 společnost freytag & berndt koupila kartografické vydavatelství SHOCart a výrazně tak upevnila své dominantní postavení
v České republice a na Slovensku. Firma vytváří širokou škálu produktů od
tištěných map, atlasů a průvodců přes mapové a průvodcovské aplikace na
internet i pro mobilní telefony. Kromě vlastní vydavatelské činnosti pro běžný
trh významně spolupracuje se svými partnery z řad státní správy i místních
samospráv, kterým zajišťuje komplexní služby v oblasti cestovního ruchu,
grafických služeb i výstavnictví.
Freytag & Berndt - The company is a leading publisher of atlases, maps,
guides and other travel literature in Central Europe.
GOLDEN CITY TOUR
167
Karadut sok. 28/4 Kadikoy, Istanbul, TURKEY
T + 90 - 216 - 3499017, 3499027, F + 90 - 216 - 3499043
EM [email protected]
Contact: Kamil Akcal
Cestovní kancelář - tour operator FOR-LINE se zaměřuje v LÉTĚ : ITÁLIE Bibione, Lignano, Caorle a další místa na severním pobřeží. CHORVATSKO Istrie, Dalmácie (Pula, Poreč, Vodice, Drvenik, Živogošče,..). Dopravu zajišťujeme z celé ČR. V ZIMĚ: Friuli (Tarusio, Ravascletto, Piancavallo, Sella Nevea), Rakousko, Slovinsko. Nabízíme spolehlivou spolupráci za výhodné provize.
FREYTAG - BERNDT
HALAY TOURISM
268
21 let zkušeností v oblasti cestovního ruchu, 11 let zkušeností na českém
trhu. Incomingová cestovní agentura. Spolupracuje s Německem, Rakouskem, Maďarskem, Rumunskem a Polskem. Specialista na okružní poznávací zájezdy v Anatolii. Kvalita a rozdílnost ve službách.
21 years experience in tourism, 11 years experience in Czech market. Incoming travel agency. Cooperation with Germany, Austria, Hungary, Romania,
Polonia. Specialized in historical and culture Anatolien roundtrips. Quality
and difference in service.
HEPEX SLOVAKIA
220
Rozmarínová 22, SK-94501 Komárno, SLOVAKIA
T + 421 - 35 - 7713146, F + 421 - 35 - 7713149
EM [email protected]
Http://www.travelguide.sk
Contact: Vladimír Hronský
Hotel Guide - nejkompletnější přehled ubytovacích zařízení na Slovensku databáze www.travelguide.sk s možností rezervace.
Wellness hotely a ubytovací zařízení v nejznámějších termálních lokalitách
Maďarska s možností rezervace - databáze www.wellnesstips.cz.
Hotel Guide – the most completely overview of accommodation facilities in
Slovakia – Database www.travelguide.sk with possibility of reservation.
Wellness hotels, pensions, boarding houses in
most known thermal spas in Hungary with possibility of booking – database www.wellnesstips.cz
HOTEL APHRODITE - VENUS
052
Táboritská 3, 130 00 Praha 3, CZ
T + 420 - 222 720 345, F + 420 - 222 718 481
EM [email protected]
Http://www.gct.cz
Contact: Jana Gutánová, Jarmila Jelínková
Sport street 10, H-8749 Zalakaros, HUNGARY
T + 36 - 93 - 540140, F + 36 - 93 - 540141
EM [email protected]
Http://www.aphroditehotelvenus.hu
Contact: Virág Zsolt
CK je specialista na CHORVATSKO: ostrovy KRK (Baška, Malinská, Njivice),
Novi Vinodolski, Biograd, Vodice, Omiš, Makarská riviéra (Baška Voda, Podgora, Drvenik, Gradac). Ubytování v hotelech, studiích, apartmánech. Kyvadlová doprava: ostrovy Krk, Severní Dalmácie, Makarská riviéra. Aerobic,
aqua - aerobic, dovolená na kolech, pobyty pro školy, sportovce, zájmové
skupiny. Kombinovaná plavba s ubytováním v hotelech. Maďarsko: Bük, Sárvár, Zalakaros - lázeňské pobyty. Tour operátor na Chorvatsko.
Objevte nový rozměr kvality v našem domě (vytápění stěn, centrální vysavač
a využití zelené energie v mnoha částech hotelu). Stylově vybavené pokoje,
špičková maďarská gastronomie.
Tour operator for Croatia.
GREENFIELD HOTEL GOLF & SPA
052
Golf u. 4, H-9740 Bükfürdő, HUNGARY
T + 36 - 94 - 801600, F + 36 - 94 - 801601
EM [email protected] • Http://www.greenfieldhotel.net
Contact: Andrea Tóth
Greenfield Hotel na Vás čeká v lázeňském městě Bük, známým pro své mimořádné kvality léčivé vody. 207 pokojů v 4-hvězdičkovém hotelu obklopeným 18-jamkovým hřištěm, se špičkovým Spa a wellness.
Greenfield Hotel is waiting for you in the spa town of Bük, famous for its exceptional quality medical water. The 207 rooms of the 4-star superior hotel
is surrounded by a beautifully maintained 18-hole championship golf course.
3500 m2 exclusive wellness and spa world offers our guests relaxation and
pampering: 6 heated out - and indoor pools, sauna world with 8 different saunas and more than 80 traditional massages, pampering wellness and exotic
treatments. The Seasons restaurant offers rich buffet with International and
Hungarian cuisine and provides a beautiful panorama to the golf course.
Hotel Aphrodite hearty invites you! Discover a new dimension of quality in our
house (wall heating and cooling, central vacuum cleaner system, and the use
of green energy in many sections of the hotel). In addition these you will have
a clean, spacious and bright room with stylish furniture. Discover the hungarian gastronomy in our restaurant where we use our own raw materials (meat,
eggs, milk and vegetables) to ensure high quality and best taste.
HOTEL KAROS SPA
052
Alma u. 1, H-8749 Zalakaros, HUNGARY
T + 36 - 93 - 542550, F + 36 - 93 - 542501
EM [email protected]
Http://www.karos-spa.com
Contact: Éva Horváth
Čtyřhvězdičkový superior rodinný wellness hotel v Zalakarosi, nedaleko jezera Balaton. Hotel nabízí různé wellness zařízení na 4000 m2 velkém Spa 5 bazénů, saunaworld. Sportovní a zábavné programy pro všechny generace
dělají dovolenou nezapomenutelnou.
The four-star family centered wellness hotel situated in Zalakaros, not far
from Lake Balaton. The hotel offers varied wellness facilities on the 4.000 m2
large spa department. The 2 outdoor and 5 indoor pools, the sauna world,
the sport and entertaining programs for all generations make the holiday
unforgettable here.
MADI Travel Market 2011
HOTEL LAJTA PARK, KG DENTAL EU
41
052
HOTEL PIROSKA
052
Vízpart u. 6, H-9200 Mosonmagyaróvár, HUNGARY
T + 36 - 96 - 207088, F + 36 - 96 - 205369
EM [email protected]
Http://www.hotellajtapark.hu
Contact: Szilvia Husz
Kossuth Lajos utca 60, H-9737 Bük, HUNGARY
T + 36 - 94 - 558200, F + 36 - 94 - 359269
EM [email protected]
Http://www.hotelpiroska.hu
Contact: Viktória Nagy, Alexander Pongo
Hotel Lajta Park je čtyřhvězdičkový hotel v centru města Mosonmagyaróvár,
pouhých 200 metrů od termálních lázní s vlastním wellness centrem.
Proslulý lázeňský hotel Piroska se nachází ve městě Bük. Jsou to druhé největší lázně v Maďarsku s unikátní léčivou vodou. Nabízíme všem generacím
perfektní rekreaci. V hotelu očekávají hosty různé wellness služby a domácí
atmosféra.
Hotel Lajta Park is a four star hotel in the heart of Mosonmagyaróvár, only
200 meters from the thermal bath, directly next to the walking street. Our
guest can experience all the comforts of home at any of our 24 rooms. The
hotel offers unrivalled services and facilities including an excellent restaurant,
a wellness area with fitness room, jacuzzi, finnish
sauna, infrared sauna, salt chamber, steam bath
as well as a beauty salon and children facilities.
HOTEL OLYMPIK
321
Sokolovská 138, 186 76 Praha 8, CZ
T + 420 - 266 181 111, F + 420 - 266 310 559
EM [email protected] • Http://www.olympik.cz
Contact: Inge Fialová
Ubytování 306 pokojů, 9 apartmá, TV, telefon, radio, internet, trezor, minibar,
room service. Restaurace s českou i mezinárodní kuchyní, pivnice, kavárna
s terasou, kongresové sály s kapacitou 800 míst, společenský sál v 19. patře
s jedinečnou vyhlídkou na Prahu, cestovní kancelář s nabídkou kompletních
služeb cestovního ruchu, organizace kongresů a konferencí a incentivních
programů.
Accommodation 306 rooms, 9 suites, TV, telephone, radio, internet, safe,
minibar, room service. Restaurant with Czech and International cuisine, beerhall, congress halls with the capacity 800 pax, lounges on the 19th floor
with a beautiful view of Prague. Incentive travel agency offers all travel business services and organisation of congresses and conferences.
HOTEL OLYMPIK ARTEMIS
321
The familiar wellness and cure Hotel Piroska***+ is situated in Bük (NorthWest Hungary) near to Bükfürdő, which is Hungary’s second largest spa with
an unique medicinal water and offering each generation perfect recreation.
The hotel await its guests with varied wellness services and homely hospitality.
HOTEL PREMIERE CLASSE
368
Lotissement La Greffiere, Rue du Cheve a Champagne,
F-91700 Fleury-Mérogis, FRANCE
T + 33 - 016 - 9461485, F + 33 - 016 - 9461954
Http://www.louvre-hotels.com
Contact: Kieger Dimitri, Seltzer Severine
Hotely odpovídající vašim potřebám. Pokoj, kde se můžete cítit jako doma.
Sprcha a toaleta v každém pokoji pro Vaše soukromí. Hotely, které splní
všechny Vaše potřeby.
HOTEL PREMIERE CLASSE FRANCE - Room where you can feel at home,
shower and toilet in every room for your privacy. Hotels that meet all your
needs.
HOTEL ZÁMEK BERCHTOLD
340
U Sluncové 14, 186 76 Praha 8, CZ
T + 420 - 266 181 111, F +420 - 266 310 106
EM [email protected]
Http://www.olympik.cz
Contact: Inge Fialová
Vidovice 6, 251 63 Strančice, CZ
T + 420 - 313 039 741
EM [email protected]
Http://www.zamekberchtold.cz
Contact: Eliška Blahová
Nový hotel byl uveden do provozu v zimě 2006. Ubytování 50 luxusních pokojů s koupelnami a vanou, TV, telefon, rádio, internet, trezor, minibar, room
servis. Kongresové sály s nejmodernějším technickým vybavením a kapacitou 800 míst, cestovní kancelář s nabídkou kompletních služeb cestovního
ruchu, organizace kongresů a konferencí.
Hledáte nevšední místo pro firemní akci, dovolenou, sportování či zajímavý výlet? Přijeďte k nám do nově rekonstruovaného zámku se širokou
nabídkou aktivit, služeb a zajímavou historií. V zámeckém parku, objevíte
„Dětský ráj“ s pohádkovou zemí a stálou expozicí miniatur českých hradů
a zámků. Moderní sportovní areál na tenis, indoor golf, fotbal a další.
New hotel put into operation in winter 2006. Accommodation 50 luxury
rooms with bathroom and tub, TV, telephone, radio, internet, safe, minibar,
room service. Congress centre with the capacity 800 pax, modern technical
equipment, WiFi. Incentive travel agency offers all travel business services,
organisation of congresses and coferences.
Are you looking for a pleasant place for a holiday, company event, sport or
an interesting excursion? Come to our beautiful chateau with interesting history. The reconstructed beautiful chateau Berchtold including a hotel and
a restaurant.
HOTEL OLYMPIK TRISTAR
321
U Sluncové 14, 186 76 Praha 8, CZ
T + 420 - 266 181 111, F + 420 - 266 310 106
EM [email protected]
Http://www.olympik.cz
Contact: Inge Fialová
Ubytování 280 pokojů, 9 apartmá, TV, telefon, rádio, trezor, minibar, room servis. Restaurace s českou i mezinárodní kuchyní, kongresové sály s kapacitou 600 míst, bowling centrum, cestovní kancelář s nabídkou kompletních
služeb cestovního ruchu, organizace kongresů, konferencí a incentivních
programů.
Accommodation 280 rooms, 9 suites, TV, telephone, radio, safe, minibar,
room service. Restaurant with Czech and International cuisine, congress
halls with the capacity 600 pax, Bowling centre, Incentive travel agency with
an offer of all travel business services, organisation of congresses and conferences.
HTT - GLOBAL HOLIDAYS & INCENTIVES
342
Airport Road, 186101 Dubai, UNITED ARAB EMIRATES
T + 971 - 4 - 2955531, F + 971 - 4 - 2955532
EM [email protected] • Http://www.travelhtt.com
Contact: Hanif Poona, Shazia Poona-Haq
Společnost se sítí poboček v Dubaji, Keni, Moskvě a Londýně. Specializujeme
se na incentivy, dovolenou a VIP služby v Africe, Asii a na Středním východě.
HTT je členem ASTA, SITE, DTCM, KATO a ATTA.
HTT Global Holidays & Incentives is an award winning, 30 years old company
with a network of offices in Dubai, Kenya, Moscow & London. We specialize
in one of a kind incentives, holidays and VIP/corporate travel in Africa, Asia
& Middle East. HTT has long been recognized for its personalized service, attention to detail, & creative events
of your guests experience to make it a memorable success! HTT is member of; ASTA, SITE, DTCM, KATO and
ATTA.
42
MADI Travel Market 2011
MADI Travel Market 2011
43
052
HUNGUEST HOTELS
IDEAL TOUR PRAHA CK
276
Bartók Béla út 152, H-1113 Budapest, HUNGARY
T + 36 - 1 - 4819125, F + 36 - 1 - 4819101
EM [email protected]
Http://www.hunguesthotels.com
Contact: Patricia Szabo
Freyova 236/6, 190 00 Praha 9, CZ
T + 420 - 284 814 243, F + 420 - 266 316 803
EM [email protected]
Http://www.idealtour.cz
Contact: Matěj Cháb, Jiří Samek
Hunguest Hotels je jeden z největších středoevropských hotelových řetězců,
který má 22 hotelů v kategorii *** a ****. Lázně, hory a hotely v centru nejkrásnějších míst Maďarska. Nabízíme rekreaci, fitness, wellness, konferenční
prostory a pestrou škálu programů.
Naše cestovní kancelář pořádá zájezdy: 1. Pobytové zájezdy autokarem, letecky, vlastní dopravou do Španělska, Itálie, Chorvatska a Francie. 2. Poznávací zájezdy autokarem, letecky do Portugalska, Španělska, Francie, Itálie,
Nizozemí, Pobaltí, Skandinávie, Velké Británie, Švýcarska, Rakouska, Německa... 3. Pobyty a rybaření v Norsku. 4. Zájezdy pro skupiny. 5. Incoming.
6. Autokarovou a leteckou dopravu do Španělska.
HUNGUEST HOTELS is one of the largest Central-European hotel-chains
which has 22 hotels in the *** and **** category. Spa, mountain and city hotels in Hungary’s most beautiful places. We provide recreation, fitness, wellness, meeting facilities for travelling businessmen and a wide range of programmes.
Tour operator. Holiday stays in Mediterranean countries, tours around all Europe.
IFA SCHÖNECK HOTEL & FERIENPARK
Vystavovatelé začínající písmenem CH
jsou zařazeni pod písmenem C
podle mezinárodních zvyklostí.
009
Hohe Reuthe 5, D-08261 Schöneck, GERMANY
T + 49 - 37464 - 30000, F + 49 - 37464 - 31000
EM [email protected]
Http://www.ifa-ferienpark.de
Hotel & rekreační středisko IFA Schöneck. Prázdninový svět pod jednou střechou. 223 apartmánů se sprchou/WC, Sat-TV. Výhodná dovolená pro jednotlivce, rodiny a seniory. Dovolená ve Vogtlandu (Sasko) s tropickým zážitkovým koupalištěm, skvělou kuchyní, sportem a velkou nabídkou
volnočasových aktivit. Organizace kongresů a seminářů.
Hotel & Holiday Park. The whole holiday’s world under a roof. 223 holiday
apartments Shower / WC, Sat TV. Favourably holidays make for singles,
famillies, seniors. Vacation in Saxony with tropical experience bath, great
catering trade, sport and play. Organisation of Congresses and conferences.
IDEA TOUR CK
307
Sladkovského 1892, 53002 Pardubice, CZ
T + 420 - 466 500 296, F + 420 - 466 500 296
EM [email protected]
Http://www.ideatour.cz
Contact: Lenka Šedová, Eva Staňková
INDALO SPACE CK
Bělehradská 21, 120 00 Praha 2, CZ
T + 420 - 222 560 023, F + 420 - 222 561 658
EM [email protected] • Http://www.indalo.eu, www.karibik.cz
Contact: Milena Slezáková, Simona Mikšíková
Pobytové zájezdy do Španělska - hotely, apartmány, camping. Lázeňské,
wellness, relax pobyty v České republice. Lyžařské zájezdy do Itálie. Zájezdy
pro školy a kolektivy.
Tour operator for Spain.
20 let na trhu. Dobrá znalost nabízené exotiky, vždy osobní přístup i kontakty
umožňující zajištění nestandardních a nadstandardních požadavků za korektní ceny. Individuálně od plného servisu nejen pro VIP, po pouhé pronájmy
bungalovů či vil pro nezávislé. Incentivy i skupiny od 12
do 150 osob, pobyty i poznávací. Ekoturistika, adrenalinové pobyty, kajuty na katamaránech All incl., svatby v zahraničí. Vždy pohodové jednání a maximum informací. Online rezervační systém.
Tour Operator - outgoing, VIP services, weddings and incentive tourism in exotic destinations.
~‹„—Ꚉꆄ‘ê’‰‰ˆ•ê ~~~­}vslthu­j
jvumlylujlzê
jvywvyh{lê
Æêzltpuhyzê
vynhuph{pvu {yh}ls
wyvtv{pvuêÆêthyrl{pun
jvunylzzêylnpz{yh{pvuz
w‹k•­êz—„‘Œ–„™ê}’ˆ„‘
u„ê‹dˆ…ˆ‘ˆ†‹êI½¡§
¡¤§êªªêw•„‹„ê¤
180
{ˆ­®êФ¢ªê¢¦¡ê¢¢§ê©ª£
m„›½ê{ˆ­®êФ¢ªê¢¦¡ê¢¡¡ê¨ª¨
Œ‘‰’Í™’ˆ„‘­†
44
MADI Travel Market 2011
INTERNATIONAL TRADE CENTER SIBERIA 332
ITALMARE CK
Lenina 21/1, Novosibirsk, RUSSIA
T + 7 - 383 - 3194545, 9231305738
EM [email protected]
Http://www.itcsib.ru
Štefánikova 66, SK-94901 Nitra, SLOVAKIA
T + 39 - 33 - 58229139, F + 39 - 0828 - 1890391
EM [email protected]
Http://www.italmare.eu
Contact: Martina Karkošková, Marinao Cuomo
ITC organizuje mnoho akcí různých formátů: výstavy, workshopy, semináře,
konference, obchodní fóra, konference a obchodní jednání.
The main activity of ITC Siberia - is the organization and conduct of activities
of all possible formats - exhibitions, workshops, seminars, business forums,
conferences and business meetings. Important components of the exhibition
brand ITC Novosibirsk is the organization of exhibitions. One of the key projects - the international exhibition “SibExpoTour” to be held in Novosibirsk
from 5 to 7 April 2012. The exhibition “SibExpoTour” - is to create favorable
conditions for promoting all types of tourism in the Russian market of tourist
services, both domestically and abroad. This is a significant platform for
business communication specialists, mutually beneficial cooperation between Russian and foreign companies that demonstrate the investment attractiveness of Siberia.
179
CK Italmare se specializuje na Itálii - villaggia, hotely, rezidence, apartmány.
Organizujeme autobusovou dopravu do jižní Itálie a chartery.
Tour operator for Italy.
JAMAICA TOURIST BOARD
071
Schmargendorfer Str. 32, D-12159 Berlin - Friedenau, GERMANY
T + 49 - 30 - 85994518, F + 49 - 30 - 85079287
EM [email protected] • Http://www.visitjamaica.com
Contact: Patricia Samuels
Bohaté kulturní dědictví a přírodní krásy Jamajky se odrážejí v široké nabídce
atrakcí. Moře s dlouhými písečnými plážemi a ideálními podmínkami pro
vodní sporty zve k odpočinku, potápění i šnorchlování, plavání s delfíny, vodnímu lyžování, parasailingu i rybolovu. Modré hory, kde se pěstuje nejlepší
káva na světě, se dají poznávat na kole nebo při pěších túrách. Náruživé golfisty uspokojí 12 golfových hřišť, milovníky reggae, tance a dobré kuchyně
zase každoroční festivaly. Oblíbené je slézání vodopádů, poklidný rafting na
bambusových vorech nebo divoká voda a konečně i pestrý noční život.
Jamaica’s rich cultural heritage and natural scenic beauty are reflected in the
vast array of atractions that this island provides. Jamaica is a land of unique
experiences, engaging activities, breathtaking landscapes, welcoming people.
INVIA.CZ
006
JANETA CK
371
Senovážné náměstí 5, 110 00 Praha 1, CZ
T + 420 - 226 000 622
EM [email protected]
Http://www.invia.cz
Contact: Radek Šafařík, Jakub Eliáš
Žižkova tř. 282/39, 397 01 Písek, CZ
T + 420 - 382 219 456, F + 420 - 382 219 325
EM [email protected]
Http://www.janeta.cz
Contact: Roman Homola, Jana Homolová, Kateřina Mejtová
Nabízíme denně aktualizované online Last Minute a katalogové zájezdy do
celého světa za konečné ceny včetně tax. Ceny zájezdů od více než 300 českých CK řadíme dle mnoha kritérií. Nabízíme zájezdy od CK Čedok, Fischer,
Exim Tours, Firo Tour a desítek dalších za stejné ceny jako u pořádající cestovní kanceláře. Dovolená u významného online prodejce zájezdů v ČR. Za
10 let odbaveno více než 400 000 klientů v síti více než 50 klientských center
po celé ČR. Kompletní turistický servis.
CK Janeta s 21 letou zkušeností nabízí dovolenou v oblíbených destinacích:
Itálie (Er. Mare, Bibione, Lignano, Caorle, P. S. Margherita, Altanea, Lido di
Jesolo, Ros. Mare, S. Marina, Palm. riviéra, Lido delle Nazioni), Chorvatsko
(N. Vinodolski, Crikvenica, ostrov Krk), Španělsko. Dále nabízíme pobyty v lázních Třeboň, Poděbrady, Vráž; zajišťujeme autobusové linky do Chorvatska
a Itálie s odjezdy z celé ČR. Těšíme se na setkání s Vámi.
On-line selling system.
ISCHIA HAPPY TRAVEL
379
Via Casale 44a, I-80070 Serrara Fontana, Isola d’Ischia, ITALY
T + 39 - 338 - 5261151, + 420 - 608 722 996
EM [email protected] • Http://www.ischiahappytravel.cz
Contact: Nelly E. Bezoušková, Amálie Dobešová
Specializujeme se na termální ostrov Ischia a Neapolský záliv. Zajištujeme
delegátské a průvodcovské služby v českém jazyce po neapolském zálivu
(Ischia, Capri, Amalfitánské pobřeží, Neapol, Pompeje, Vesuv, Paestum, Řím,
Flegrejská pole atd). Dále zprostředkováváme ubytovací kapacity, zajištění
transferů z letišť v Neapoli a Římě, limmousine service a VIP služby pro náročnou klientelu. Působíme ke spokojenosti našich klientů na Ischii již 8 let.
We specialize on thermal island of Ischia and the Gulf of Naples. We provide
delegate and guide services in the Czech language.
Agency Janeta with 21 years of experience offer
holidays in favourite destinations: Italy and
Croatia (both own bus lines), Spain, Czech SPA.
KAF PHOTOGRAPHY
320
Na hanspaulce 9, 160 00 Praha 6, CZ
T + 420 - 603 962 981
EM [email protected]
Http://www.kaf.cz
Contact: Kateřina Faltýnková
Kateřina Faltýnková je profesionální fotografka z Prahy se zaměřením na
svatební fotografii a focení firemních akcí. Při své práci klade důraz na přirozené zachycení okamžiku. Fotografické služby nabízí jak v Praze tak po
celé České republice.
Katerina Faltynkova is professional photographer based in Prage with a focus
on wedding photography and photography of corporate events. In her work
she emphasizes natural capturing of the moment. All photographic services
are offered in Prague as well as all over the Czech Republic.
MADI Travel Market 2011
KALOUSEK JIŘÍ CK
45
108
KOVOTOUR PLUS CK
001
Smetanova 607, 562 01 Ústí nad Orlicí, CZ
T + 420 - 465 526 000, F + 420 - 465 526 026
EM [email protected]
Http://www.ckkalousek.cz
Contact: Romana Diblíková
Přívozská 949/12, 702 00 Ostrava 1, CZ
T + 420 - 596 122 342, 596 114 001, F + 420 - 596 122 406
EM [email protected]
Http://www.kovotour.cz
Contact: Jitka Otáhalová
Dlouholeté zkušenosti v cestovním ruchu, dostupné ceny, spolehlivost a profesionalita. Cílem cestovní kanceláře Jiří Kalousek je především udržovat
stálou a kvalitní nabídku za dobrou cenu. Našim klientům nabízíme zájezdy
do zemí, které jsou bezpečné a ubytovací kapacity, které jsou ověřené. V naší
nabídce najdete ubytování od stanů po 4* hotely přímo na pláži. Pobytové
zájezdy do Španělska, Černé Hory, Kalábrie, Řecka a Chorvatska. Poznávací
zájezdy po Evropě. Autobusová doprava vlastními autobusy.
Cestovní kancelář Kovotour Plus Vám přináší nabídku exkluzivně nejnižších cen v České republice na řadu kapacit v Černé Hoře, Chorvatsku,
Bulharsku, Řecku, Turecku a Egyptě. Zájezdy jsou zajišťovány letecky z Ostravy, Brna a Prahy nebo autokary z celé České republiky. On-line rezervace
zájezdů 24 hodin denně, 7 dní v týdnu na www.kovotour.cz.
Tour operator for Montenegro, Croatia, Greece, Bulgaria and Turkey.
Tour operator for Spain, Croatia, Montenegro, Italy and Greece.
KOMPAS PRAHA CK
381
Rytířská 26, 110 00 Praha 1, CZ
T + 420 - 234 090 170, F + 420 - 234 090 181
EM [email protected] • Http://www.kompas.cz
Contact: Viktor Klimek
Kompas Praha - jeden z hlavních touroperátorů se specializací na Chorvatsko, s 20letou tradicí na českém trhu, představuje nové produkty sezóny
2012. First Minute nabídku, která je již na trhu a katalog Jadran 2012, který
zahrnuje kompletní nabídku zájezdů, je již v přípravě.
Kompas Prague one of the leading tour operators specialized for Croatia,
with a 20-year tradition on the Czech market is introducing new products
for the season 2012. First minute offer is already on the market and catalog for the
Adriatic 2012 which gives an extensive offer
for the new season is already in preparation.
KONTAKT CK
010
Husovo náměstí 2347, 269 01 Rakovník, CZ
T + 420 - 313 513 150, 313 512 150, F + 420 - 313 518 838
EM [email protected] • Http://www.ck-kontakt.cz
Contact: Zbyněk Stružka, Hana Stružková
Specialista na lyžování Itálie, Rakousko, Švýcarsko, cca 100 autobusových
zájezdů s odjezdy z Čech i Moravy. Prodloužené víkendy, pobyty od 3 nocí
i týdenní ve ski-areálech Dolomiti Superski, Superskirama Brenta, Bormio,
Livigno. Rakouské ledovce Hintertux, Kaprun Zell am See, Stubaital, Dachstein West. Celoroční ubytování v Alpách. Wellness pobyty a termální lázně
Maďarsko a Slovinsko.
KÚPELE DUDINCE
316
Kúpeľná 106, SK-96271 Dudince, SLOVAKIA
T + 421 - 45 - 5504444, F + 421 - 45 - 5504877
EM [email protected]
Http://www.kupeledudince.sk
Contact: Peter Justin, Slavomír Tokarčík
Léčivá dudinská minerální voda patří k nejvzácnějším na světě. Její složení
umožňuje léčbu více onemocnění současně (pohybového aparátu, neurologických onemocnění a onemocnění kardiovaskulárního aparátu). Lázeňské
hotely Rubín a Smaragd – to je zdraví a komfort pod jednou střechou.
Healing mineral water of Dudince belongs to the most precious ones in the
world. Its unique composition enables treatment of various diseases at once
- diseases of a loco-motor and cardio-vascular system and neurologic diseases. In Spa hotels Rubin and Smaragd you can find health and comfort
under one roof.
LÁZNĚ PODĚBRADY
376
Jiřího nám. 39, 290 33 Poděbrady, CZ
T + 420 - 325 606 500, F + 420 - 325 614 765
EM [email protected]
Http://www.lazne-podebrady.cz
Contact: Martin Kubelka
Lázeňské a relaxační pobyty. Ubytování, konference a kongresy.
Curative and relaxation stays. Accommodation, congress and conference.
Komplexe Heilkur, Relaxaufenthalt. Hotel Zámeček****, Hotel Zimní lázně***,
Hotel Libenský***, Hotel Libuše***, Hotel-G-REX***.
A specialist in the skiing in the Alps, skiing package tours both for groups
by bus and for individuals by car, prolonged weekend and week stays, wellness healthy stays in Hungarian and
Slovenian Spa Resorts.
KO-TOUR CK
219
LOBKOWICZ JIŘÍ, ZÁMEK MĚLNÍK
330
Riegrova 52, 572 01 Polička, CZ
T + 420 - 461 723 740, 603 524 224, F + 420 - 461 724 662
EM [email protected], [email protected]
Http://www.kotour.cz
Contact: Ladislav Cacek, Petr Cacek, Libor Jelínek
Svatováclavská 19/16, 276 01 Mělník, CZ
T + 420 - 315 622 121, 315 622 127, F + 420 - 315 622 125
EM [email protected]
Http://www.lobkowicz-melnik.cz
Contact: Jarmila Nová, Věra Cimrová
ŘECKO - Leptokaria, bus, let, studia; ŠPANĚLSKO - Oropesa del Mar, bus,
APT; KALÁBRIE - Scalea, Faro Punta Stilo, Capo Vaticano, Tropea, bus, APT;
KAMPÁNIE - Paestum, Marina di Camerota, bus, APT, hotel; CHORVATSKO Biograd, Vodice, Primošten, Trpanj (poloostrov Pelješac), bus, APT, penzion;
ČERNÁ HORA - Bar, Budva, Sutomore, Ulcinj, bus, penzion; OKRUHY: Řecko,
Turecko, Španělsko + Portugalsko, Sicílie, Anglie + Skotsko, Rumunsko,
Skandinávie, Zak. Ukrajina, Island, Č. Hora + Albánie, Andorra, Španělské
slavnosti (Fallas, Fiesta). PRO SKUPINY SPECIÁLNÍ NABÍDKY!
Zámek Mělník nabízí prohlídky zámku, rodinné sbírky rodiny Lobkowiczů
a zámeckých vinných sklepů spojené s ochutnávkou vín z vlastních vinic.
Restaurace a enotéka s výhledem na soutok Labe a Vltavy a proslulé vinice
svaté Ludmily nabízí široký výběr vín a gurmánských specialit, zejména zvěřinová jídla a čerstvé ryby. Zámecká cukrárna ve stylu Ludvíka XIV. nabízí
vyhlášené dezerty vlastní výroby. Na zámku Mělník můžete uspořádat svatbu
ve všech luxusních zámeckých prostorách.
Tour operator for Greece, Spain, Italy, Turkey, Portugal and Croatia.
Chateau Melnik offers guided tours, family collections of the Lobkowicz family and chateau wine cellars visits with tasting of wines from its own vineyards. Gourmet restaurant and winebar and chateau patisserie.
46
LOSTAR VIAGGI
MADI Travel Market 2011
317
MELI TOURS
070
Via Cardinale Lavitrano 34, I-80075 Forio (Ischia), ITALY
T + 39 - 0819 - 769749, F + 39 - 0819 - 87224
EM [email protected], [email protected]
Http://www.lostar.it
Contact: Hanka Lobíková, Martina Štálová
Avda. de las Alegrias 6, E-17310 Lloret de Mar, SPAIN
T + 34 - 97 - 2373176, F + 34 - 97 - 2373290
EM [email protected]
Http://www.melitours.com
Contact: Marianna Kondrcova
LOSTAR Viaggi je mladý a dynamický tour operátor s ČESKÝM vedením sídlící
na ostrově ISCHIA. Hlavní destinací je ostrov ISCHIA, región Campania a Itálie.
Pobyty všech kategorií. Delegátský servis po celý rok v ČEŠTINĚ, vlastní program skup. výletů v ČEŠTINĚ, okamžité rezervace, transfery, doprava z ČR
bus + let. Speciální skup. programy za ind. ceny: RYBAŘENÍ, KURZY VAŘENÍ,
CVIČENÍ S LEKTOREM, VINOBRANÍ, SPA&WELLNESS, EXLUZIVNÍ AKCE.
MELI TOURS je destinační agentura se sídlem v Lloret de Mar. Jsme členy
prodejní a marketingové organizace, která nám umožňuje nabídnout konzistentní servis pro celé Španělsko, Andorru, Kanárské a Baleárské ostrovy.
The main destination is the island of Ischia, Italy
and the Campania region. Stays all categories.
LUDOR CK
169
MELI TOURS is a destination management agency based in Lloret de Mar.
We are members of a close-knit sales and marketing organisation which
enables us to offer a consistent service throughout mainland Spain, Andorra,
the Canaries and the Balearic Islands.
Our team has many years of experience. Our advantages: On line reservation
system B2B. The best negotiated accomodation rates. Office space. Multilingual staff. Transfers. Tours. Golf. etc.
MĚSTO TÁBOR
217
Nám. Svobody 484, 696 62 Strážnice, CZ
T + 420 - 518 334 983, F + 420 - 518 334 782
EM [email protected]
Http://www.ludor.cz
Contact: Tomáš Orel
Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor, CZ
T + 420 - 381 486 230 - 4, F + 420 - 381 486 239
EM [email protected]
Http://www.taborcz.eu
Contact: Ondřej Flemr
Touroperátor pro Itálii - celé pobřeží včetně ostrovů - skvělá a široká nabídka.
Ubytování - hotely, apartmány, kempy, bungalovy. Trajektové lístky na ostrovy,
tranzitní ubytování, ubytování ve městech. Speciální nabídky pro skupiny
a sportovní kolektivy. Česko, Morava, Slovensko - zimní a letní pobyty ve
známých lokalitách - na horách, u vody, v lázních, termálech.
Město Tábor nabízí prostřednictvím infocentra: informace o památkách a zajímavostech, ubytování, stravování, aktivní dovolené, kulturní přehledy, průvodcovské služby, audioguidy, “klik do mobilu“, “Kačeři v Táboře” - hra na
bázi geocachingu, úschovna kol, přístup na internet, prodej map, suvenýrů.
Tour operator - Italy and its islands, Spain,
Bohemia, Moravia, Slovakia, lakes at Senec.
MACEK COACH
308
Na Louži 14, 101 00 Praha 10, CZ
T + 420 - 736 621 177, F + 420 - 271 725 003
EM [email protected] • Http://www.macekcoach.cz
Contact: Ivan Macek
Zaměřujeme se především na incomingovou, kongresovou a incentivní turistiku. Naše služby využívá široké spektrum klientů, od cestovních kanceláří,
firem, až po soukromé osoby. Profesionální přístup zkušeného NONSTOP
dispečinku a řidičů je samozřejmostí. Vlastní technické zázemí dále zajišťuje
dokonalý technický stav autobusů a jejich čistotu. 20 let jsme s Vámi - počítejte s námi!!
We focus primarily on incoming, congress and
incentive tourism. Naturally, our experienced
NONSTOP dispatching service and drivers are
extremely professional. We’ve been with you for
20 years – you can count on us!!
MAESTRAL TRAVEL AGENCY
335
Tábor City offers through infocenter: information about sights and places of
interests, accommodation, catering, active holiday, cultural programs, guided
tours, audio-guides, “Ducks in Tábor” - an adventure game on the basis of
geocaching, bike shelter, acces to internet, sale of maps, souvenirs.
MEXICO TOURISM BOARD
120
Taunusanlage 21, D-60325, Frankfurt/Main, GERMANY
T + 49 - 69 - 71033403, F + 49 - 69 - 253755
EM [email protected] • Http://www.visitmexico.cz
Mexiko disponuje turistickým, historickým a kulturním bohatstvím, které
ostatní země stěží mohou překonat.
Mexico has a tourist, historical and cultural wealth that a difficult for other
countries to surpass. It has a privileged geographical position and has an
excellent hotel and service infrastructure. From the Pacific to the Caribbean,
from the desert to the tropical jungles, from the high plateau to the snowcovered volcanoes, the incrediblevaiety of light, color amd landscapes to be
found in Mexico come together as a nation that is adapting to progress, while
proudly conserving the roots of its ancient cultures,
and promises its visitors an unique experience. Mexico beyond your expectations!
MGS TOURS
170
Rudjera Boškovića 13/15, HR-21000 Split, CROATIA
T + 385 - 21 - 470944, F + 385 - 21 - 470980
EM maestral1@st.t-com.hr, maestral@maestral.hr
Http://www.travel.maestral.hr
Contact: Marija Šola
P.O.Box 10, F-83600 Les Adrets de l’Esterel, FRANCE
T + 33 - 4 - 94403760, F + 33 - 4 - 94403997
EM mgstours@orange.fr
Http://www.mgstours.fr
Contact: Maria Rizzo
Maestral je jedním z nejstarších chorvatských cestovních kanceláří (založena
roku 1989) a je zaměřena na následující nabídky: hotely a soukromé apartmány na jadranském pobřeží, včetně ostrovů (Brač, Hvar, Korčula, Vis, Lastovo
...), nabídka pro seniory a mladé lidi, dobrodružství, okružní plavby, lázně, národní parky, motivační nabídky, ECCO vesnice a last minute nabídky.
Reservační centrála pro ubytování ve Francii (hotely všech kategorií, apartmány v turistických residencích, mobilhomy, chatičky nebo karavany v kempech). Zatelefonujte nám nebo napište a my Vám poskytneme okamžitě podrobné informace a ceny. Při každém pobytu ve Francii myslete na MGS
TOURS a ušetříte čas i peníze!
Maestral is one of the oldest croatian private travel agencies (founded 1989)
and is specialised for the following offers: hotels and private apartments along
the Adriatic Coast including dalmatian islands (Brac, Hvar, Korcula, Vis, Lastovo
…), round trips, offer for seniors and young people, adventure offer, cruisings,
spa, national parks, incentive offers, ecco villages … Last minute offers.
MGS is a booking centre, family or traditional hotels, renting of apartments
in tourism residences, mobile-homes, chalets or bungalows in campsites.
Please contact us for all your stays in France!
MADI Travel Market 2011
47
025
MILE CK
266
NATOUR CK
Italská 5, 120 00 Praha 2, CZ
T + 420 - 224 817 926, 602 653 024, F + 420 - 224 817 926
EM mile@mile.cz
Http://www.mile.cz
Contact: Milan Lejčko, Martina Štěpařová
Rooseveltova 6/8, 602 00 Brno, CZ
T + 420 - 542 215 713, F + 420 - 542 215 713
EM eurovikendy@natour.cz
Http://www.natour.cz
Contact: Andrea Uhrová, Jitka Nečasová
Léto: ŘECKÉ OSTROVY: Korfu, Lefkáda, Kefalonie, Zakynthos, Kréta, Santorini,
Rhodos, Kos, Samos, Lesbos. CHORVATSKO - Istrie, Kvarner, Dalmácie. TURECKO. ŠPANĚLSKO - Costa Brava, Mallorca. BULHARSKO. ITÁLIE - Ischia.
MAĎARSKO - lázně. SLOVENSKO - lázně. POZNÁVACÍ ZÁJEZDY. Nově: Parga,
Sardinie. ZIMA: Itálie, Rakousko.
Nejprodávanější eurovíkendy na trhu, exotika, víkendové a lázeňské pobyty,
jazykové kurzy. Online systémy na letenky a hotely. Provize 8 - 9 % + DPH
z konečných cen a fakultativních služeb, XML exporty zdarma. Jednička v zájezdech na míru.
Summer: GREEK ISLANDS: Corfu, Lefkada, Chephalonie, Zakynthos, Crete,
Rhodos, Kos, Samos, Lesbos. CROATIA - Istria, Kvarner, Dalmatia. SPAIN Costa Brava, Mallorca. BULGARIA - Primorsko, Kiten. ITALY - Ischia. HUNGARY
- spa. SLOVAKIA - spa. SIGHTSEEING TOURS. WINTER: Italy, Austria.
MUZEUM ALCHYMISTŮ A MÁGŮ
STARÉ PRAHY
319
072
NECKERMANN CK
Spálená 23, 110 00 Praha 1, CZ
T + 420 - 255 729 661 - 62, F + 420 - 224 422 924
EM info@ckneckermann.cz • Http://www.ckneckermann.cz
Contact: Veronika Kalinová
Jánský vršek 8, 110 00 Praha 1, CZ
T + 420 - 725 952 652
EM muzeumpovesti@seznam.cz
Http://www.muzeumalchymistu.cz
Contact: Filip Jan Zvolský
Objevte tajemství alchymistů a mágů staré Prahy v interaktivní expozici a zažijte tajuplnou atmosféru alchymistické laboratoře přímo v domě, kde žil ten
nejslavnější z nich, Magistr Edward Kelley.
MUSEUM OF ALCHEMISTS AND MAGICIANS OF OLD PRAGUE - Discover the
mystery of alchemists and magicians of Old Prague in our interactive exposition, which was built in the original house, where the most famous alchemist Edward Kelley has lived.
MUZEUM POVĚSTÍ A STRAŠIDEL
Tour operator: City weekends in Europe, air tickets, language courses and
wellness stays.
319
Neckermann Cestovní kancelář, která patří do skupiny Thomas Cook, působí
na českém trhu od r. 2007 a velmi rychle se zde zařadila mezi důležité zprostředkovatele služeb cestovního ruchu.
Proč cestovat s Neckermannem:
• desítky let touroperátorských zkušeností
• stabilní zázemí mezinárodního koncernu
• mnoho cenových výhod, speciálních nabídek a slev
• výhodné nabídky pro rodiny s dětmi.
Neckermann as a part of Thomas Cook Group has been providing its clients
with the travel services since 2007 and has soon become one of the most
important tour-operators on the Czech market.
V01
NEV-DAMA CK
Mostecká 18, 110 00 Praha 1, CZ
T + 420 - 725 952 652
EM muzeumpovesti@seznam.cz
Http://www.muzeumpovesti.cz
Contact: Filip Jan Zvolský
Revoluční 1006/5, 110 00 Praha 1, CZ
T + 420 - 221 460 700, F + 420 - 221 460 777
EM info@nev-dama.cz
Http://www.nev-dama.cz
Contact: Martin Řimnáč
Okuste atmosféru staré Prahy, poznejte tradiční pražská strašidla, projděte
se městem duchů a setkejte se se strašidly tváří v tvář. Nabízíme i tématické
balíčky a programy pro skupiny i jednotlivce.
GHOST AND LEGENDS MUSEUM - Experience the mystery of Old Prague,
discover original Prague ghost stories, walk City of Ghosts and meet the
ghosts face to face.
Největší touoperátor ve střední a východní Evropě na lyžařské zájezdy do
Alp a specialista na letní pobyty u Jaderského moře. Nejširší nabídka nejlepšího lyžování - více než 80 středisek v Itálii, Rakousku, Francii, Švýcarsku.
Pobytové zájezdy k moři - Itálie, Chorvatsko, Španělsko a další země. Incentivní turistika, skupinové zájezdy, autobusová doprava z celé ČR, rezervační
on-line systém a zajímavé provize pro cestovní agentury.
We offer complete program for groups and individuals, too.
Tour operator - winter in the Alps and summer in the Adriatic area.
Eurovíkendy a exotické zájezdy na míru
ž,
Paří
od
6
y
3 dn
Kč /
880 tru
ly v
hote
ny
,3d
Řím
č / os
40 cKentru
5
6
d
o
v
os
cen
ly
hote
dny
a, 4
elon
Barc
Kč / o
230v centru
od 8
ly
te
s
ho
Navštivte nás na
MADI, stůl č. 266
Provize od 8 % z konečných cen včetně výletů
Incentivní nadprovize od 500 000 Kč / rok
Zaměstnanecké slevy 20 %
XML data zdarma na www.natour.cz/export
í
5 dn
áty,
Emir
8
od 1
nd
Víke
s
Kč / o
390 ě let. tax
ečná
kon
cena
tem
y au
K
600
d1
včetn
č / os
o
ní
10 d
divy,
Male
s
č /ox
40 K
ta
7
ě let.
9
tn
3
e
vč
od
cena
ečná
kon
Tel./fax: 542 215 713, 603 315 813
eurovikendy@natour.cz
www.natour.cz
48
NOVOSIBIRSK ASSOCIATION OF TOURIST
ORGANISATIONS (NATO)
MADI Travel Market 2011
332
106
nám. 14. října 2, 150 00 Praha 5, CZ
T + 420 - 245 009 089, 603 523 761, F + 420 - 257 326 716
EM info@opentravel.cz, info@cestovani.cz
Http://www.opentravel.cz, www.cestovani.cz
Contact: Marek Topol, Petra Líbalová
Krasnyi prospect 14, Office 107, 630099, Novosibirsk, RUSSIA
T + 7 - 383 - 2230320
EM nato@ckatt.ru
Http://www.nato-nsk.ru
NATO - nekomerční spojení podniků a organizací pracuje ve sféře cestovního
ruchu. Vytvořené pro účely koordinační činnosti, ochrany práv, prezentace
společných členských zájmů ve státních orgánech, stejně tak v Rusku jako
v mezinárodních organizacích.
NOVOSIBIRSK ASSOCIATION OF TOURIST ORGANIZATIONS (NATO) - noncommercial union of enterprises and organizations, working in the sphere
of tourist business. Created for the aims of activity coordination, rights protection, presentation of its members’ common interests in the government
authorities as well as in Russian and international organizations.
OLYMPIA REISEN SIBIR
OPEN TRAVEL NETWORK, CESTOVÁNÍ.CZ
332
Gogol Str. 3, 630091 Novosibirsk, RUSSIA
T + 7 - 383 - 2211743, 2185311, F + 7 - 383 - 2184516
EM contact@orsib.ru
Http://www.eng.olympia-reisen.ru
Contact: Dann Viktor, Lisitskaya Natalia
Olympia-Reisen-Sibir se specializuje na incoming po celé Sibiři a s multikulturními pracovníky poskytuje širokou škálu služeb v cestovním ruchu.
“Olympia-Reisen-Sibir” tour operator specializes in incoming services all
around Siberia and having a multi-lingual staff provides a wide range of
tourist services:
Business travel organisation and delegations welcoming services.
Official tour operator of the biggest Siberian fairground “The Siberian Fair”
(special packages for visitors and exhibitors all year round).
Conferences and seminars organization in all Siberia cities.
Hotel booking all over Siberia.
Novosibirsk and other Siberian cities packages (hotels, hostels, homestays,
transfers, excursions, guides, cultural and folk programs).
Active and eco tours all around Siberia (the Altai Mountains, Khakassia, Tyva,
Lake Baikal, Polar region).
Trans-Siberian Railway Tours.
Russian tourist visa support.
Air- and railway tickets for international and domestic trips.
For more detailed information please visit http://eng.olympia-reisen.ru
OPEN TRAVEL NETWORK - publikační a redakční systém pro WWW stránky
cestovních agentur a kanceláří, XML exporty. Služby využívá více než 300
partnerů. Webové stránky na míru, atraktivní design, redakční systém pro
správu vlastních produktů a obsáhlé databáze zájezdů touroperátorů k proviznímu prodeji. Cestovní kanceláře mohou zařadit své zájezdy do databáze
a nabídnout je všem partnerům k proviznímu prodeji. Databázi využívají i největší čeští prodejci. XML export ve formátech: Open Travel, Invia, Sdovolená,
iDnes, XML export na míru.
Websites made-to-measure, quality
database of tours.
OROPESA DEL MAR - COSTA DEL AZAHAR
367
Leoncio Serrano 1, E-12594 Oropesa Del Mar, SPAIN
T + 34 - 964 - 312320, + 420 - 602 802 166,
F + 34 - 964 - 312491, + 420 - 548 521 444
EM oropesadelmar@touristinfo.net, babicky@iol.cz
Http://www.oropesadelmar.es
Contact: Vlastimil Babický
Středomořské městečko na Pobřeží pomerančového květu. Příjemné podnebí, klidné pláže, malé zátoky, strmé útesy, gastronomie využívající darů
moře, památky, všem otevřené oslavy svátků, moderní turistická infrastruktura, sportovní přístav, malebné jádro starého města, čilý noční život, kulturní
akce a události. Je možno si vybrat ze široké škály ubytovacích zařízení, hotelů 1* až 5*, apartmánů či kempů.
Oropesa del Mar is a typical Mediterranean town
on the cost of Costa del Azahar.
OSVĚTA HOŘOVICE CK
020
Tlustice 186, 268 01 Hořovice, CZ
T + 420 - 311 514 545, F + 420 - 311 513 527
EM osveta@ck-osveta.cz
Http://www.ck-osveta.cz
Contact: Josef Sklenář
Specialista na termální ostrov Ischia. Poznávací zájezdy - okruh jižní Itálií,
Švýcarsko, Rakousko, Holandsko a další.
The biggest Tour Operator in the Czech Republic for Thermal Island Ischia.
OLYMPIK HOLDING – ITA (INCENTIVE
TRAVEL AGENCY)
321
Sokolovská 138, 186 76 Praha 8, CZ
T + 420 - 266 184 500, F + 420 - 266 184 501
EM ita@olympik.cz
Contact: Inge Fialová
Cestovní kancelář ITA zajišťuje incentivní a kongresové programy, semináře,
konference a další služby cestovního ruchu nejen ve skupině hotelů Olympik.
Nabízí organizaci kulturních, vzdělávacích i gastronomických akcí, disponuje
kongresovými sály s kapacitou 1500 míst, má vlastní dopravu i technické
vybavení.
Incentive travel agency offers organisation of congresses, seminars, conferences and other services of travel business not only in the hotel group Olympik. ITA organizes also cultural, educational and gastronomy programmes
in own congress halls Olympik with the capacity more than 1500 pax, own
transport, technical equipment etc.
PARK INN BY RADISSON
052
H-9600 Sárvár, HUNGARY
T + 36 - 95 - 530100, F + 36 - 95 - 530120
EM info.sarvar@rezidorparkinn.com
Http://www.parkinn.com/hotel-sarvar
Contact: Barbara Bolla, Julia Gorei
PARK INN SÁRVÁR - hotel situovaný ve známé lázeňské oblasti západního
Maďarska, poskytuje plný servis pro firemní akce i soukromé pobyty.
Sárvár is situated in the famous spa region of West-Hungary, only 125 km
from Vienna and Graz, 200 km from Budapest.
The hotel - was built in 2006 - has 223 rooms including modern family
suites. Every room has balcony, air-condition and free WIFI. Sárvár Spa with
its 5000 m2 water surface and 65.000 m2 basic area has a direct connection
to the hotel. The hotel guests have many advantages in contrast to the other
spa guests: they can book wellness and healing treatments directly in the
hotel, furthermore they can easily reach the spa through a covered, heated
corridor even in a bathrobe.
MADI Travel Market 2011
49
Travel Agency PRAGUEPLUS offers a variety of services for you and your clients.
PRAGUEPLUS organizes educational or recreational tours and excursions, seminars,
conferences of all sorts, as well as meetings, incentives, congresses, team building events
(MICE) for professionals with various specializations. It develops programs for experts in
cooperation with Czech universities, scientific research institues, as well as state
administration, including government ministries in law, tourism, social work, enviromental
protection, history, medicine, and other areas. It can arrange long- or short-term affiliations,
internships, or practicums.
PRAGUEPLUS can conduct seminars and educational programs to supplement high school or
university courses for groups of students in the Czech Republic in the fields of tourism, spas
(balneology), law, social work, history, special pedagogy, and adventure programs.
We can arrange thematic programs for art associations, church parishes, church choirs, team
building groups, senior groups, and more with a variety of themes: arts and culture, concerts,
history, military history, social work, environment protection, and outdoor programs.
We also offer programs for individual guests and small groups.
WHERE? We operate in Prague, Czech Republic, and can accommodate guests from other
continents throughout Central Europe.
Each client is unique, and everyone has special wishes. That is why PRAGUEPLUS prepares
each program individually, based on our vast experience. PRAGUEPLUS is ready to prepare
your professional tour suited to meet your demand with the flexibility and speed.
BELOW ARE SOME OF OUR STANDARD THEMES
• Architecture, History of Art, Music
• Czech, Austrian, German, and Jewish Culture of Prague & Czech Republic
• History of Central Europe, Foreign Relations
• Social Work and Special Pedagogy
• Environment Protection and Natural Science
• Laws, Police, and Criminality
• Tourism and Hotel Industries
• Spas of the Czech Republic
• Sport and Adventure Programs
PRAGUEPLUS travel agency, Husitská 27, 130 00 Praha 3, Czech Republic
tel./fax: +420 - 222 540 000, 222 541 221,
mobile (RUS, ENG): +420 - 725 512 107, mobile (ENG, GER): +420 - 603 422 188
international@pragueplus.com, sales@pragueplus.com
www.pragueplus.com, www.pragplus.com
50
PARKHOTEL PRAHA
MADI Travel Market 2011
344
Veletržní 1502/20, 170 00 Praha 7, CZ
T + 420 - 296 797 111, F + 420 - 224 316 180
EM sales@parkhotel-praha.cz
Http://www.parkhotel-praha.cz
Contact: Karolína Svobodová, Jan Pleskač
PUNTA TOURS
267
Branimirova obala 83, HR-21327 Podgora, CROATIA
T + 385 - 21 - 625404, F + 385 - 21 - 625592
EM punta@puntatours.com
Http://www.puntatours.com
Čtyřhvězdičkový Parkhotel Praha disponuje 10 patry s příjemně zařízenými
a nově designovanými 237 pokoji. Všechny pokoje jsou vybaveny trezorem,
minibarem, TV, telefonem, klimatizací a připojením k vysokorychlostnímu internetu.
PUNTA TOURS je cestovní kancelář z chorvatské Podgory. Specializuje se na
osobní ubytování ve vilách, apartmánech, hotelech a autokempech.
PUNTA TOURS is tourist agency from Podgora, Croatia, specialized in private
accommodation. We are able to provide accommodation in private villas,
apartments, rooms, hotels and autocamp.
Four Star Parkhotel Praha has 10 floors with nice furnishing and 237 newly
designed rooms. Each room is equipped with a safe-deposit box, mini-bar,
TV, telephone, air-conditioning and a high-speed internet connection.
PETRA TOUR CK
277
QUALITY TOURS
241
Karla IV. 1, 370 01 České Budějovice, CZ
T + 420 - 386 352 653, 602 100 009, F + 420 - 386 350 390
EM petratour@petratour.cz
Http://www.petratour.cz
Contact: Zdenka Zatloukalová, Veronika Nováková
Myslíkova 174/23, 110 00 Praha 1, CZ
T + 420 - 226 259 060, 800 707 111, F + 420 - 222 519 814
EM info@qualitytours.cz
Http://www.qualitytours.cz
Contact: Martin Topol, Petra Fabiánková, Marian Bringler
CK PETRA TOUR - cestovní kancelář s dvacetiletou tradicí a zároveň největší
touroperátor v České republice pro italský termální ostrov ISCHIA. Specializujeme se také na SARDINII, SICÍLII a ELBU. Dále na GARGÁNO, KALÁBRII či
ROSOLINU MARE. Pořádáme skupinové, zdravotně-relaxační pobyty s využitím lázeňských procedur.
Cestovní kanceláš QUALITY TOURS byla založena v České republice v roce
1999. Jsme první a jedinou cestovní kanceláří v ČR, která se zaměřuje výhradně na organizované zájezdy pro naše spoluobčany starší 55 let. Naším
krédem je kvalita a spokojenost zákazníka především.
We are the biggest tour operator for the thermal island
of ISCHIA in Czech Republic with a 20-year tradition.
Our specialization is SARDINIA, SICILY, ELBA and other
destinations in Italy. We also provide group tours and
wellness trips including spa procedures.
POZNÁNÍ CK
278
QUALITY TOURS is a travel agency established in the
Czech republic in 1999. We are the first and only travel
agency in the Czech republic which focuses entirely on
organized tours for our fellow citizens over 55 years old.
Our motto is: Quality and customer satisfaction above all.
QUICKTOUR CK
168
Tř. 17. listopadu 229, 530 02 Pardubice, CZ
T + 420 - 466 535 401, F + 420 - 466 535 777
EM poznani@poznani.cz
Http://www.poznani.cz
Contact: Jiří Erben
Biskupská 12, 370 01 České Budějovice, CZ
T + 420 - 387 311 225, F + 420 - 386 350 218
EM info-cb@quicktour.cz
Http://www.quicktour.cz, www.floriade.cz
Contact: Kamil Krupka, Renata Mrázová
Aktivní dovolená do hotelu i pod stan, pohodové týdny v Alpách, pobyty s výlety, poznávací zájezdy se stany, do hotelu a apartmánu, poznávací s lehkou
turistikou a cykloturistikou, zájezdy pro kolektivy - Liparské ostrovy, Korsika,
Černá Hora, Abánie, Makedonie, Itálie, Bulharsko, Řecko, Turecko, Irsko,
Skotsko, Anglie, Rakousko, Švýcarsko, Ukrajina, Norsko, Lofoty, Peru, Bolívie,
Madeira, Kapverdy, Tenerife, Mexiko, Bali, Ceylon, Shetlandy, Hebridy a další.
Touroperátor pro Světovou zahradnickou výstavu FLORIADE 2012
v Holandsku (5.4.-7.10.2012) - www.floriade.cz. Zájezdy, vstupenky, ubytování pro skupiny. Poznávací zájezdy Holandsko v kombinaci i s Belgií, turistika a železnice ve Švýcarsku, Francie vč. Korsiky, Irsko, Skotsko, pobyty
s výlety: Černá Hora - Ulcinj atd.
Pobyty v Chorvatsku - ostrov Rab, hotely, kyvadlová doprava, Orebič (hotely,
apartmány, vlastní karavany, aerobik, cvičení se zumbou, kurz kreslení).
Itálie – Lignano (pobyty v apartmánech, s možností vaření pro skupiny, Bibione, Porto Garibaldi, palmová riviéra - Cupra Marittima).
Zimní sezóna: Rakousko – Tauplitz (hotel na sjezdovce), adventní zájezdy do
Rakouska a Bavorska, zájezdy pro školy včetně lyžařských kurzů.
Jižní Čechy – komplexní služby.
Stays with trips, explorative tours with tents, hotels and apartments, tours
with hiking and cycling around Europe and the whole world.
PRIMA TOUR
016
Via C. Cantu 50, I-47891 Dogana, SAN MARINO
T + 378 - 0549 - 970500, F + 378 - 0549 - 908900
EM info@prima-tour.com
Http://www.prima-tour.com
Contact: Fabio Imola, Mario Imola
Prima tour se nachází v San Marinu, pouhých 10 km od Rimini. Nabízí hotely,
apartmány, speciální programy pro studenty a mladé lidi a také speciální
sportovní programy.
Prima Tour is an Incoming Tour Operator located in San Marino (only 10 Km
from Rimini - Italy). Prima tour is a specialist incoming tour operator organizing accommodation for groups in hotels in Jesolo, Montecatini, Near Rom,
Sorrent and Rimini. For individuals we offer hotels and apartments on the
sea in Rimini, Riccione, Cattolica, Pesaro, Bellaria, Cesenatico. We organize
holidays for children on the Adriatic sea.
Incoming to the Czech Republic:
Prague, West Bohemian Spas, South Bohemia and programmes in central
Europe: Hungary, Austria etc., www.quicktour.eu.
2nd Swiss – Czech Golf Tournament in Hluboká in South Bohemia, term: 8th
September 2012.
MADI Travel Market 2011
RÉGIO CK
51
218
Palackého 205/6, 697 01 Kyjov, CZ
T + 420 - 800 109 209
EM rezervace@chata.cz
Http://www.ckregio.cz
Contact: Tomáš Machalínek
SEXTNER DOLOMITEN - ALTA PUSTERIA
242
Via Dolomiti 45, I-39030 Sesto, ITALY
T + 39 - 0474 - 710355, F + 39 - 0474 - 710416
EM info@s-dolomiten.it • Http://www.sextnerdolomiten.com
Contact: Innerkofler Roland
CK Régio vznikla již v roce 1993. Cílenou, systematickou činností se zařadila
mezi přední české cestovní kanceláře. Naší specializací jsou pobyty na
chatách, chalupách a rodinných penzionech i hotelích v celém Česku a na
Slovensku. V současnosti je tato nabídka nejširší svého druhu na trhu v ČR.
Produkty jsou prezentovány na webech www.pampeliska.cz, www.chata.cz.
V posledních letech (od 2004) se nabídka rozšířila i o pobyty s vlastní dopravou v Rakousku, Chorvatsku, Maďarsku a Itálii. Tato nabídka je prezentována na nových portálech www.hory365.cz a www.dovolena365.cz.
Lyžování v SEXTNER DOLOMITEN - to je nekonečná sjezdařská zábava s pohledem na skalní masiv “Sextenské sluneční hodiny” se světoznámými třemi
vrcholy “Drei Zinnen”. V okruhu 35 km se můžete pohroužit do lyžařského
eldoráda s 300 km sjezdovek a olympijským městem Cortina d’Ampezzo.
Skiing in the SEXTNER DOLOMITEN means endless fun on the slopes around
the sundial of the Sesto Dolomites (Italy) with their world-famous Three
Peaks. Within a 35-km radius, you can dive into a skiers‘ paradise offering
300 km of slopes with the Olympic town of
Cortina nearby.
We specialize in stays in cottages and family boarding houses, pensions and
hotels.
REKREA OSTRAVA DCK
118
Nádražní 40, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, CZ
T + 420 - 596 122 427, F + 420 - 596 112 301
EM rekrea@rekrea.info • Http://www.rekrea.info
Contact: Aleš Rybiář
DCK Rekrea Ostrava je touroperátorem pro Českou a Slovenskou republiku.
Zajišťuje rekreační pobyty v hotelích, penzionech, rekreačních zařízeních,
chatách a chalupách na horách, u vody, v lázních i ve městech. Pobyty jsou
nejen rekreační, ale i v lázních léčebné nebo regenerační a pro dříve narozené má seniorské pobyty. Zajišťuje taktéž víkendové pobyty, zkrácené rekreace a ubytování na služební cesty. Velmi široká je nabídka rekreací u termálních koupališť na Slovensku Veĺký Meder, Podhájska, Bešeňová, Patince,
Štúrovo, Sládkovičovo, Dunajská Streda a Poprad.
Tour operator for the Czech and Slovak
Republics.
SET TRAVEL VIATGES
375
SIM FRANCE
269
Mpasse des Pithos 108/3, F-83310 Font Mourier, FRANCE
T + 33 - 688 - 342231
EM sim@simholidays.com
Http://www.simholidays.com
Contact: Lukáš Skalický
Specialista na Francii. Víkendy i prodloužené termíny, ubytování v mobilhomech, apartmánech a v hotelech v Port Grimaud, záliv St. Tropez. Možnost
stravování v restauraci. Zájezdy na míru, odborné exkurze, průvodcovské
a dopravní služby v oblasti.
Specialist in France. Weekend and extended terms, Mobilhome, accommodation in apartments and hotel in Port Grimaud, Gulf St. Tropez, Possibility
of dining in the restaurant. Customized tours, Profesional excursions, guide
and transport services.
SKIRAMA DOLOMITI ADAMELLO BRENTA
141
Sant Jaume 159-191, E-08370 Calella, SPAIN
T + 34 - 93 - 7661667, F + 34 - 93 - 7661523
EM frank@settravelviatges.com
Http://www.settravel.net
Contact: Frank Bender, Monika Strakova
Viale Marconi 7, I-38027 Malé (TN), ITALY
T + 39 - 0463 - 900257, F + 39 - 0463 - 901563
EM info@skirama.it
Http://www.skirama.it
Contact: Gregori Attilio
Specialista na Costa Brava a Costa Dorada, city breaks (Barcelona, Madrid
a další), poznávací zájezdy ve Španělsku a Portugalsku. Skupiny na míru:
incentivní, podnikové a kongresové cesty, školní zájezdy, tréninkové pobyty,
Formule 1.
SKIRAMA DOLOMITI adamello brenta zaručuje jistotu lyžování:
– 340 km sjezdovek s programovaným umělým zasněžováním (z celkového
počtu 380 km)
– přepravní zařízení až do 3.000 m (ledovec Presena-Tonale, kde se lyžuje
také v létě od května do července)
– zeměpisná poloha, kde hodně sněží díky nejvyšším horám centrálních
a východních Alp (Ortles-Cevedale, Adamello-Presanella a Brentské Dolomity).
Specialist in destination services for Costa Brava, Maresme and Dorada.
Roundtours in Spain & Portugal, city breaks, schoolgroups, special events
and sport stages.
SKIRAMA DOLOMITI provides assurance skiing.
Lenka Kocková
Tourism professional
for over fifteen years
3 Large and small group tours in Prague and throughout the Czech Republic
3 Personal tours for individuals
3 Business client tours and services
3 Specialty cultural tours
Fluency in German, English,
Russian, and Czech
kockoval@volny.cz • +420 603 422 188
SOL NOSTRUM TOURIST ITALY
051
Via Garfagnana 3, I-48015 Cervia (RA) ITALY
T + 39 - 0544 - 974045, F + 39 - 0544 - 974046
EM info@solnostrum.cz
Http://www.solnostrum.it
Contact: Stefano Fregati
Specialista na lyžařské zájezdy do italské části Alp pro skupiny i jednotlivce.
Ubytování v apartmánech a hotelech: Trentino Alto Adige, Alta Valtellina, Aosta
Valley, Corno Alle Scale, Cimone etc. Speciální podmínky pro skupiny v mimosezóně. Letní dovolená u moře. Poznávací zájezdy.
Specialized in skiing holidays on Italian Alps, for groups/individuals, apartments/hotels: Trentino Alto Adige, Alta Valtellina, Aosta Valley, Corno Alle
Scale, Cimone etc. Special conditions for groups in the low season. Holidays
on the beach on Italian coasts. Tours in the art cities.
52
MADI Travel Market 2011
240
SUPERADRIA TOUR OPERATOR
THERMAL TRAVEL CK
002
Corso del sole 100/3, I-30020 Bibione - Venezia, ITALY
T + 39 - 0431 - 430143, F + 39 - 0431 - 446364
EM superadria@etgroup.info
Http://www.superadria.com
Contact: Gaetano Bandolin
Arany J. ut 21, H-7815 Harkány, HUNGARY
T + 36 - 30 - 9272985, F + 36 - 72 - 479813
EM janog@t-online.hu
Http://www.thermaltravel.cz
Contact: Jan Görföl
Touroperátor pro severní Itálii a Chorvatsko.
Cestovní kancelář zajišťující veškeré služby v maďarských termálních lázních
Harkány a Zalakaros.
Tour Operator with Hotels - Aparthotels - Apartments - Holiday Complex in
Bibione Lignano and Croatia.
TEP TOUR CK
119
Travel operator providing all services in Hungarian thermal baths Harkány
and Zalakaros.
TIPATOUR ZÁJEZDY
365
U Nádraží 697, 415 01 Teplice, CZ
T + 420 - 417 577 738, F + 420 - 417 577 704
EM teptour@teptour.cz
Http://www.teptour.cz
Contact: Anna Schönmannová, Květa Hraňová
Karlovo náměstí 22, 674 01 Třebíč, CZ
T + 420 - 568 840 463, F + 420 - 568 840 463
EM info@tipatour.cz
Http://www.tipatour.cz
Contact: Jindra Šnoblová, Kamila Marvalová
Touroperator na Itálii - nabízíme pobyty ve všech regionech Itálie včetně ostrovů. Ubytování v apartmánech, hotely, villaggia. Speciální nabídka pro skupiny (školní, sportovní, ozdravné pobyty, pro handicapované, firemní akce)
je připravována dle požadavků. Touroperator na Chorvatsko - ubytování
v soukromí, penzionech, hotely - nabídka je jak pro individuální turisty tak
i pro skupiny. Dále v nabídce jsou pobyty v Maďarsku, na Slovensku, tuzemsko, poznávací a tématické zájezdy, tranzitní ubytování, doprava bus i letecká. Lyžařské zájezdy do Itálie, Rakouska a Francie, tuzemsko.
Touroperátor na CHORVATSKO. Hotely, apartmány a soukromé pokoje. Doprava vlastní a autobusová. Zájezdy pobytové, pro seniory, zkrácené pobyty.
Touroperátor na TURECKO - letecké pobytové i poznávací zájezdy. Tourperátor na ČESKO, SLOVENSKO, MAĎARSKO, RAKOUSKO a SLOVINSKO. Hotely,
penziony, chaty, chalupy a soukromí. Celoroční rekreační pobyty, lázeňské
a rehabilitační pobyty, krátkodobé a víkendové
pobyty. Vstupenky, letenky a jízdenky.
Tour operator for Italy, Croatia, France, Austria, Slovakia and Hungary.
TISK
MAPY
Tour operator for Croatia, Turkey, Czech Republic, Slovakia, Hungary, Austria and Slovenia.
GRAFIKA
tisk kalendáře letáky katalogy vizitky zakládací desky hlavičkové papíry
bloky knihy mapy na míru ve firemní grafice pro region mapové výřezy nástěnné mapy grafické studio zlom textů grafické návrhy logotypy scany retuše velkoplošný digitální tisk Žaket, Slánská 381/10,
163 00 Praha 6, tel.: 210 083 577, info@zaket.cz www.zaket.cz
MADI Travel Market 2011
TIVIGEST HOTELS & RESORTS
53
318
TREKKING INTERNATIONAL
336
Via Forcellini 150, I-35128 Padova, ITALY
T + 39 - 049 - 8033779, F + 39 - 049 - 8033752
EM info@tivigest.com
Http://www.tivigest.com
Contact: Mario Bonizzato
Narayangopal Road, Pratigya Complex, GPO4431 Kathmandu, NEPAL
T + 977 - 01 - 4412851, 2150059, 985 - 1021314, F + 977 - 01 - 4412851
EM trekasia@mos.com.np, info@trekkinginternational.com
Http://www.trekkinginternational.com
Contact: Nirmal Shrestha
Tivigest Hotels & Resorts má 11 hotelů v Itálii a ve Švýcarsku, 5 hotelů pro
zimní dovolenou v Saint Moritz a Pontresina, Corvara, Pedraces, La Thuille
a 5 hotelů pro letní dovolenou na Sardinii, Elbě, Basilicatě, Kalábrii a Apulii.
Trekking International byla založena v roce 1987. Nabízí individuální služby
v Nepálu, Indii, Tibetu / Číně a Bhútánu. Trekking, výlety, horolezecké výpravy
do 6000-8000 metrů a nad vrcholy Himalájí, rafting, kajaky, Safari za divokou
zvěří, výlety na motorkách, výlety na kole, tématické výlety.
Tivigest Hotels & Resorts is an italian Management Company. 11 Hotels in
Italy and Switzerland: 5 Hotels for Winter Holidays in Saint Moritz and Pontresina, Corvara, Pedraces, La Thuille + 5 hotels and villages for Summer
Holidays in Sardinia, Elba Island, Basilicata, Puglia Calabria.
TRAVEL SERVICE
060
TREKKING INTERNATIONAL established in 1987 provides personalised services in Nepal, India, Tibet/China and Bhutan as following: trekking/tours,
mountaineering expeditions to 6000-8000 Meters & above peaks in the Himalayas, rafting/kayaking, Wildlife Safari, motorbike tours, mountain bike
tours, special interest excursions.
TROPICAL ISLAND CZ
026
K Letišti 1068/30, 160 08 Praha 6, CZ
T + 420 - 220 115 069, F + 420 - 220 115 039
EM info@travelservice.aero
Http://www.travelservice.aero, www.smartwings.com
Contact: Peter Šujan
Petrská 23, 110 00 Praha 1, CZ
T + 420 - 224 827 963, F + 420 - 241 718 670
EM jana.jelinkova@tropical-islands.cz
Http://www.tropical-islands.cz
Contact: Jana Jelínková
Travel Service, (1997) je leaderem na trhu charterové letecké dopravy v ČR,
SR a v Maďarsku. Kromě charterových letů provozuje Travel Service také
low cost pravidelné linky pod obchodní značkou Smart Wings a privátní lety
(aerotaxi kategorie Business Jet). Flotila Travel Service čítá 29 letadel.
Objevte tropy v srdci Evropy! Tropical Island se rozprostírá na ploše
66.000 m2. Teplota se zde celoročně pohybuje okolo 26°C, najdete zde největší vnitřní deštný prales, sauny, tropické jižní moře s 200 m dlouhou písečnou pláží a mnoho dalších atrakcí. Otevřeno je celoročně, 24 hodin denně.
Travel Service Airline is the largest Czech private air carrier, provides charter
flights and regular low-cost flights around Europe under the “Smart Wings”
brand.
Discover the Tropics in the heart od Europe. Tropical Islands stretches across
an area of 66,000 m2. It has temperatures of 26°C
and is home to the world’s biggest indoor rainforest,
Europe’s largest sauna, a Tropical Sea with a 200 m
long sandy beach and many other attractions.
It’s open all year round.
INTERNETOVÝ MARKETING
Poradenství pro majitele a tvůrce webových prezentací
Nabízíme pro firmy z cestovního ruchu konzultace a služby, směřující ke konzistentní reklamní kampani,
ve které jsou vzájemně provázány jednotlivé reklamní postupy.
Specializujeme se na cestovní ruch a nabízíme souhrnný pohled na Vaši současnou kampaň a díky svojí specializaci
Vám nabídneme zlepšení i některé neobvyklé postupy, které Vám pomohou dosáhnout s vaším webem lepších výsledků.
SEO – Optimalizace pro vyhledávače:
Nabízíme komplexní pohled na problematiku vyhledávání,
jednorázové konzultace i celkové návrhy strategie, analýzu
a návrh klíčových frází, všestranné služby optimalizace stránek pro vyhledávače od analýzy zdrojového kódu, přes tvorbu
optimalizovaných textů až k budování zpětných odkazů a výběru optimálních katalogů.
PPC reklama:
Reklama placená za kliknutí (Pay Per Click) je velmi flexibilní,
lze ji rychle „zapínat i vypínat“. Její perfektní možnost zacílení
a selektivní využití v různých zemích a různých jazycích ji přímo
předurčuje pro využití v cestovním ruchu. Nabízíme jednorázové konzultace i celkové návrhy strategie, analýzu a návrh klíčových slov a frází, vybudování všeobecné kampaně i zacvičení Vašeho marketéra tak, aby mohl samostatně a fundovaně
spravovat Vaše PPC kampaně podle aktuálních potřeb
Propagace v katalozích a na mapových portálech
Navrhneme Vám vhodné katalogy pro zařazení Vaší prezentace
(jak placené, tak bezplatné). Zpracujeme pro Vás přehled doporučení podle zdrojových trhů a společně vybereme vhodné
postupy pro zviditelnění Vaší nabídky v Česku i ve světě.
Google Analytics
Statistiky návštěvnosti v Google Analytics nabízí spoustu tabulek, přehledů a analýz. Při jejichž vhodném výběru a nastavení získáte velmi cenné informace, které Vám ukáží, kdy se
Vaše marketingové snažení ubírá správným směrem a kde
jsou Vaše slabiny.
Pomůžeme vám vaše měření správně nastavit a z Vašich dat
vytěžit více.
Public relations a tiskové zprávy
Není pravda, že za publikování informací o Vaší firmě a činnosti je vždy třeba zaplatit. Pokud je Vaše nabídka zajímavá
a doplněná i zajímavými fotografiemi, často stačí ji jenom zaslat do redakcí, které ji rády uveřejní.
Disponujeme obsáhlým a pravidelně aktualizovaným seznamem kontaktů do českých médií (téměř kompletním), od celostátních novin, přes rádia a televize, až po specializované
weby a časopisy, věnované různým koníčkům a cestování.
Opravdové „špeky“ se po rozesílce zprávy do médií objeví
obratem v několika desítkách médií, včetně nejnavštěvovanějších portálů a pak jsou informace ještě postupně uveřejňovány několik týdnů v týdenících a měsíčnících.
Chcete, aby Vaše „přítomnost na Internetu“ přinášela lepší výsledky, než dosud?
Ozvěte se nám a společně se mrknem na Váš web, některé účinné triky vůbec nejsou drahé !
Agentura MADI, Husitská 27, 130 00 Praha 3, tel/fax: 222 540 000, e-mail: madi@madi.cz, www.madi.cz
54
MADI Travel Market 2011
TYRKYS, ŠKOLA KULTURY PODNIKÁNÍ
V CESTOVNÍM RUCHU
380
TYRKYS, škola kultury podnikání v cestovním ruchu, vzdělává profesionály
v cestovním ruchu již od roku 1991. V oblasti vzdělávání v cestovním ruchu
patříme dlouhodobě mezi nejvýznamnější vzdělávací společnosti. Kurzy a semináře, které pořádáme, jsou určeny jak pro jednotlivce, tak pro firmy. Naši
absolventi pracují v předních cestovních kancelářích, mnozí sami podnikají
v oblasti cestovního ruchu.
TYRKYS, has been providing education for professionals. In the field of education in travel and tourism we are well established long term amongst the
foremost educational companies.
117
S. Dobrića 16, HR-52100 Pula, CROATIA
T + 385 - 52 - 390006, F + 385 - 52 - 215036
EM sales2@uniline.hr
Http://www.uniline.hr
Contact: Rafaela Golja, Ana Serdar
VIAMARE - 20 LET S VÁMI
Řecko a řecké ostrovy - pobyty pro jednotlivce i skupiny, poznávací zájezdy
(i na míru), pobyty s pohybem, dovolená „šitá na míru“, pronájem vil, ubytování na vlastní dopravu. Charterové lety na Korfu, Pargu, Lefkadu, Kefallonii,
Zakynthos, Krétu (Chania a Heraklion), Lesbos, Samos, Kos, Rhodos a Karpathos. Lety na pravidelných linkách na Andros, Tinos, Mykonos, Paros, Naxos a Kythiru. Gran Canaria - pobytové zájezdy. Černá Hora - pobytové zájezdy. Srí Lanka - zájezdy na míru. Všechny srdečně zveme na firemní
prezentaci s občerstvením dne 3.11.2011 11 – 13 hodin.
Tour operator for Greece, Sri Lanka, skiing in France, Italy
and Austria.
VICTORIA CK
004
Cejl 87, 602 00 Brno, CZ
T + 420 - 545 213 101, 296 220 022, F + 420 - 540 243 718, 222 211 408
EM dovolena@victoria-ck.cz • Http://www.victoria-ck.cz
Contact: Ladislav Jarý
Uniline je incomingový touroperátor pro Chorvatsko nabízející ubytování, výlety, pronájem automobilů a specializované programy na Istrii, Kvarneru
a Dalmácii.
One of the leading tour-operators specialized in incoming to Croatia: accommodation at convenient prices for individuals and groups in hotels, settlements, private apartments, houses and villas, hostels etc., throughout CROATIA. We provide complete service, including accommodation, transfers,
guides, excursions, representatives. With advanced web technology, we offer
online conections using B2B or affiliate systems.
UNION POISŤOVNA
057
Francouzská 16, 120 00 Praha 2, CZ
T + 420 - 242 489 351, F + 420 - 222 515 784
EM viamare@viamare.cz • Http://www.viamare.cz
Contact: Lenka Běláková
Na Moráni 5, 120 00 Praha 2, CZ
T + 420 - 224 916 485, F + 420 - 224 922 452
EM kurzy@tyrkys.cz • Http://www.tyrkys.cz
Contact: Jolana Kopřiva Myslivcová
UNILINE CROATIA
VIAMARE CK
224
Léto v Chorvatsku, Itálii, Černé Hoře a Francii. Hotely, apartmány za skvělé
ceny. Kempingový program - mobilhomy, chatky, karavany, vybavené stany.
Výhodná nabídka pro školní aj. kolektivy, AEROBIC, CYKLOTURISTIKA. Poznávací zájezdy v Evropě. Zima - lyžování ve Francii, Itálii a Rakousku, standartní
i zkrácené za výhodné ceny. Nabídka vlastní autobusové dopravy - busy SETRA 431 DT (83 a 78 míst), SETRA 328 DT (75 míst), BOVA Futura (49 míst),
BOVA Magiq (49 míst), RENAULT Iliade (49 míst), VW-Crafter (19 míst), RENAULT Master (15 míst), mikrobusy pro 8 osob. Kanceláře v Brně, Praze, Liberci, Ostravě, Olomouci a Přerově. Možnost provizní spolupráce s CK a CA.
Summer in Croatia, Italy, Montenegro. Winter skiing
in Italy, Austria, France.
VÍTKOVICE TOURS CK
109
Bajkalská 29/A, SK-81360 Bratislava, SLOVAKIA
T + 421 - 2 - 20815369, F + 421 - 2 - 53631111
EM peter.ferjencik@union.sk
Http://www.union.sk, www.unionpojistovna.cz
Contact: Viktória Brezanská
Mírové náměstí 3d-519, 703 00 Ostrava - Vítkovice, CZ
T + 420 - 596 664 040, F + 420 - 596 664 059
EM info@ckvt.cz
Http://www.ckvt.cz
Contact: Blanka Hrubá, Tomáš Musil
PROČ UZAVŘÍT CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ V UNIONU? Protože jsme odborníky na
cestovní pojištění, máme silné zázemí a umíme řešit problémy českých cestujících. Pojišťovna Union je skutečným expertem na cestovní pojištění, jehož
produkty nabízí na slovenském trhu již 19 let. Rozvoji této oblasti věnujeme
maximální úsilí, čemuž nasvědčují nejen každoroční vysoké nárůsty počtu
nových klientů a pravidelná inovace jednotlivých produktů cestovního pojištění reagující na požadavky trhu, ale i několik ocenění v nejvýznamnějším
hodnocení finančních produktů na Slovensku soutěži Zlatá Mince.
Největší český touroperátor na Chorvatsko. Další kapacity ve Slovinsku
a Černé Hoře. Rodinná dovolená v NEPTUN KLUBECH. Poznávací zájezdy
a lázeňské pobyty v Česku, Slovensku, Maďarsku a Slovinsku. Pobyty s golfem ve Slovinsku.
Insurance company.
PŮJČOVNA NÁBYTKU
pro obchodní, firemní,
kulturní a společenské akce,
konference, soukromé oslavy
i svatby.
www.pujcovna-nabytku.cz
The biggest Czech tour operator in Croatia. Additional capacity in Slovenia and Montenegro. Family
holiday in NEPTUNE CLUB. Sightseeing tours and
spa holidays in the Czech Republic, Slovak Republic,
Hungary and Slovenia. Stays with golf in Slovenia
VIVA WYNDHAM RESORTS
143
Avenida Winston Churchill 1099, Torre Acrópolis, Piso 11, Santo
Domingo, DOMINICAN REPUBLIC
T + 1 - 809 - 5626001, F + 1 - 809 - 2216806
EM brian@vivaresorts.com • Http://www.vivaresorts.com
Contact: Brian de Jesús
Resorty Viva Wyndham se nachází v plážových lokalitách v nejvyhledávanějších destinacích jako je Dominikánská republika, Bahamy, Mexiko. Náš milý
personál, tropické prostředí, rozsáhlá nabídka služeb a zábavy slibuje hostům
nezapomenutelnou zkušenost s programem all-inclusive.
Viva Wyndham Resorts feature all-inclusive properties set in prime beach
front locations in the most sought after vacation destinations in the Dominican Republic, Bahamas and
Mexico. Our multilingual staff, tropical settings, extensive amenities and entertainment ensures guests
a truly customized all-inclusive experience.
MADI Travel Market 2011
55
Hotel Olympik, Praha, 8. – 9. listopadu 2011
56
VYDAVATELSTVÍ MCU
MADI Travel Market 2011
311
Hany Kvapilové 10, 370 10 České Budějovice, CZ
T + 420 - 380 428 360
EM info@mcumedia.cz • Http://www.vydavatelstvimcu.cz
Contact: Martin Hák
Nový internetový turistický portál VisitJizniCechy.cz. Komplexní informace
o turistické destinaci jižní Čechy. Nabídka turistických produktů, pamětihodností a výletních cílů regionu jižní Čechy. VisitJizniCechy.cz, nový zdroj informací pro plánování pobytu a dovolené v jižních Čechách.
New Internet portal VisitJizniCechy.cz tourist. Comprehensive information
about the tourist destination of South Bohemia. Offer tourism products, attractions and excursion destinations in South Bohemia region. VisitJizniCechy.cz - a new source of information for planning your stay and vacation in southern Bohemia.
WORLD EDUCATE BUSINESS ASSOCIATION 321
P.O.Box 1554, CH-6601 Locarno, SWITZERLAND
T + 41 - 91 - 7301734, + 420 - 602 393 424, F + 41 - 91 - 7511505
EM international@webaworld.com, fialova@olympik.cz
Http://www.interstudytours.com
Contact: Inge Fialová
VELETRH VZDĚLÁVÁNÍ A STUDIJNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ.
Veletrh je určen pro studenty středních i vyšších a vysokých škol, mládež
i dospělé, zájemce o studium v zahraničí zdarma nebo za zvýhodněných
podmínek s možností dotací, rodiče zájemců o studium, pedagogy i odborníky, manažery se zájmem o rozšíření kvalifikace, popř. další zájemce o informace v oblasti vzdělávání ve světě.
Central European Student Fair Weba.
WORLD MEDIA PARTNERS
022
U Stadionu 6, 568 02 Svitavy, CZ
T + 420 - 272 048 136, F + 420 - 272 048 474
EM info@wmp.cz • Http://www.wmp.cz
Contact: Vít Pechanec
Společnost World Media Partners je profesionálním dodavatelem internetových řešení pro projekty v cestovním ruchu. Množstvím realizovaných projektů se stala nejvýznamnějším subjektem v tomto oboru v České republice.
Informační a rezervační systém České republiky: www.CZeCOT.com Evropský portál lázní: www.VisitSpas.eu.
The company is a professional internet solutions supplier for travel and
tourism project. The number of projects realised makes it the most significant subject in this field in the Czech Republic. For more information have a look at:
www.CZeCOT.com, www.VisitSpas.eu
WWT ITALIA TOUR OPERATOR
207
V.le Cavallotti 4, I-61121 Pesaro, ITALY
T + 39 - 0721 - 65308, F + 39 - 0721 - 65391
EM info@wwtitalia.com
Http://wwtitalia.com
Contact: Ricci Vincenzo, Adriano Caselli
Nabízíme ubytování v Itálii (Marche - Emilia Romagna - Abruzzo, Apulie, Kalábrie) apartmány 3* - 4* na pobřeží i ve městech pro jednotlivce, skupiny
a studenty.
We offer accomodation in Italy, (Marche, Emilia Romagna, Abruzzo, Puglia,
Calabria). Appartaments and hotels 3* - 4* on the seaside and in the most
important cities for individuals and groups. Tour of Italy (for adults and individuals and Students).
ZETRIA CONSULTING
305
28.října 114, 702 00 Ostrava, CZ
T + 420 - 596 115 222, F + 420 - 596 130 700
EM zetria@zetria.cz
Http://www.zetria.cz
Contact: Renáta Zelená, Jaroslav Zelený
POJIŠŤOVACÍ MAKLÉŘ. Profesionální spolupráce v pojištění pro cestovní kanceláře. Analýza potřeb klienta a doporučení optimálního pojistného krytí. Přezkoumání stávajících pojistných smluv, analýza rizik, poradenství. Zastupování při jednání s pojišťovnami, vyhodnocení předložených nabídek.
Součinnost při uzavírání pojistné smlouvy, asistence při likvidaci pojistných
událostí.
Insurance company for tour operators.
SATELITNÍ WORKSHOPY
SATELLITE WORKSHOPS
®
MADI TRAVEL MARKET
58
MADI Travel Market 2011
CHORVATSKÝ WORKSHOP
čtvrtek 3. listopadu 2011
10:00 – 13:00
Veletržní hala, workshopová hala
6. ročník prezentace nejoblíbenější destinace českých turistů.
CROATIAN WORKSHOP
Thursday – November 3rd, 2011
10:00 a.m. – 1:00 p.m.
Exhibition Hall, Workshop Area
6th Presentation of the top destination of Czech tourists.
PRŮMYSLOVÝ PALÁC
VSTUP
ENTRANCE
VELETRŽNÍ HALA
EXHIBITION HALL
WORKSHOPY
WORKSHOP AREA
MADI Travel Market 2011
A.S.T.I., Promajna 48, HR-21323 Promajna, CROATIA
59
C01
T + 385 - 21 - 679877, EM info@asti.hr
http://www.asti.hr
Contact: Stjepan Zelić - Manager, Zvonko Zelić - Administration
ADRIA TRAVEL, Ulica crvenog križa 31/2, HR-10000 Zagreb, CROATIA
C02
T + 385 - 1 - 4647597, EM jelena@adria.travel
http://www.adria.travel
Contact: Jelena Mitrović - Cruise and charter manager, Pere Sokač - Director
ADRIAGATE.COM, Vukovarska 156, HR-21000 Split, CROATIA
C03
T + 385 - 21 - 271870, EM info@adriagate.com
http://www.adriagate.com
Contact: Andrea Matas - Sales Manager, Mario Marić - B2B Manager
ADRIAHOME, Zelenice 13, HR-52220 Labin, CROATIA
C04
T + 385 - 52 - 851484, EM rabac@adriahome.com
http://www.rabac.com.hr
Contact: Marino Martinčić - Owner, Miroslava Martinčić - Sales Manager
CONING TURIZAM, 7. domobranske pukovnije 1/IV, HR-23000 Zadar, CROATIA
C05
T + 385 - 23 - 492050, EM danijela.skoric@coning.hr
http://www.coning-turizam.hr
Contact: Danijela Skorić - Sales and Marketing Manager, Zdravko Kvito - Sales Representative, Mladen Miletić - President
DALTOURS PRIMOŠTEN TRAVEL AGENCY, Dalmatinska 7a, HR-22202 Primošten, CROATIA
C06
T + 385 - 22 - 571572, EM booking@daltours.com
http://www.daltours.com
Contact: Sabina Erak - Owner
DONADIĆ - MEDITERAN PAG TRAVEL AGENCY, Zrinsko-Frankopanska 8, HR-23250 Pag, CROATIA
C07
T + 385 - 23 - 600042, F + 385 - 23 - 611238, EM mediteran.pag@email.t-com.hr
http://www.mediteranpag.com
Contact: Božidar Donadić - Manager
FALKENSTEINER HOTELS & RESIDENCES, Zrinsko-frankopanska 38, HR-23000 Zadar, CROATIA
C08
T + 385 - 23 - 492900, EM ludmila.malzer@falkensteiner.com
http://www.falkensteiner.com
Contact: Ludmila Malzer - Sales Manager
GENERALTURIST, I. Pile 1, HR-10000 Zagreb, CROATIA
C09
T + 385 - 1 - 4805548, EM stefanija.breski@generalturist.com
http://www.generalturist.com
Contact: Štefanija Breški - Manager
HOTEL BOŽICA, Ulica 13, 1d, HR-20223 Luka Šipanjska, CROATIA
C10
T + 385 - 20 - 325400, EM hotelbozica@gmail.com
http://www.hotel-bozica.hr
Contact: Nikolina Kristić Cvitanović - Sales Manager
HOTEL FRANE, Dubrovačka 1, HR-23250 Pag, CROATIA
C11
T + 385 - 91 - 5939381, EM info@hotel-frane.com
http://www.hotel-frane.com
Contact: Vedran Maržić - Director
HOTEL HVAR, Mala Banda bb, HR-21465 Jelsa, CROATIA
T + 385 - 21 - 761024, EM milena.sisejkovic@adriatiq.com
http://www.hotelhvar-adriatiq.com
Contact: Milena Šišejković - Sales Manager, Toni Matković - Director
C12
60
MADI Travel Market 2011
HOTEL IMPERIAL VODICE, Vladimira Nazora 53, HR-22000 Šibenik, CROATIA
C13
T + 385 - 22 - 454436, EM sales@rivijera.hr
http://www.rivijera.hr
Contact: Ivica Perković - Sales & Marketing Manager, Anita Brkić - Sales dept.
HOTEL MARINA, Emila Antića 78, HR-51266 Selce, CROATIA
C14
T + 385 - 51 - 768140, EM info@hotel-marina.net
http://www.hotel-marina.net
Contact: Nikolina Mataija - Manager
HOTELI BAŠKA, E. Geistlicha 39, HR-51523 Baška, CROATIA
C15
T + 385 - 51 - 656223, EM eperic@hotelibaska.hr
http://www.hotelibaska.hr
Contact: Ernest Perić - Sales & Marketing Manager
HOTELI BAŠKA VODA, Zrinsko-Frankopanska 2, HR-21320 Baška Voda, CROATIA
C16
T + 385 - 21 - 604990, EM mario.banjac@hoteli-baskavoda.hr
http://www.hoteli-baskavoda.hr
Contact: Mario Banjac - Director of Sales & Marketing
HOTELI NJIVICE, FINVESTCORP, Primorska cesta bb, HR-51512 Njivice, CROATIA
C17
T + 385 - 51 - 846720, EM ivan.loncar@hoteli-njivice.hr
http://www.hoteli-njivice.hr
Contact: Ivan Lončar, Sales Director
IBCI, Lučica 4/I (Spinut), HR-21000 Split, CROATIA
C18
T + 385 - 21 - 323333, EM josipa@ibci.hr
http://www.ibci.hr
Contact: Duje Pivčević - Director, Mario Džanko - Sales Manager
ISTRATURIST UMAG, Jadranska 66, HR-52470 Umag, CROATIA
C19
T + 385 - 52 - 719125, EM sergio.sirotic@istraturist.hr
http://www.istraturist.com
Contact: Sergio Sirotić - Sales Manager, Elso Maružin - Sales Coordinator
JADERATOURS, Poljana Pape Aleksandra III 5/1, HR-23000 Zadar, CROATIA
C20
T + 385 - 23 - 251280, EM jaderatours@zd.t-com.hr
http://www.jaderatours.hr
Contact: Dragan Joja - Director, Dubravka Gazić - Sales Dept.
JADRAN, U STEČAJU CRIKVENICA, Bana Jelačića 16, HR-51260 Crikvenica, CROATIA
C21
T + 385 - 51 - 241203, EM branka.pelic@jadran.t-com.hr, jadran-marketing@jadran.t-com.hr
http://www.jadran-crikvenica.hr
Contact: Branka Pelić - Marketing Department, Sandra Zubčić - Marketing Department
KATARINA LINE, M. Tita 75/I, HR-51410 Opatija, CROATIA
C22
T + 385 - 51 - 603400, EM zdenka@katarina-line.hr
http://www.katarina-line.com
Contact: Zdenka Železnik - Sales Manager
KORČULA TRAVEL, Trg sv. Justine 8, HR-20260 Korčula, CROATIA
C23
T + 385 - 91 - 7397581, EM info@korcula-travel.com
http://www.korcula-travel.com
Contact: Žarko Žaknić - Director
LAFODIA HOTEL & RESORT, Iva Kuljevana 51, HR-20222 Lopud, CROATIA
T + 385 - 20 - 450300, EM sales@lafodiahotel.com
http://www.lafodiahotel.com
Contact: Maro Kulas - Sales and Marketing Manager
C24
MADI Travel Market 2011
LAGUNA NOVIGRAD, Škverska 8, HR-52466 Novigrad, CROATIA
61
C25
T + 385 - 52 - 858601, EM alen.greblo@laguna-novigrad.hr
http://www.laguna-novigrad.hr
Contact: Alen Greblo - Sales & Marketing Director
LIBURNIA RIVIERA HOTELI, M. Tita 198, HR-51410 Opatija, CROATIA
C26
T + 385 - 51 - 710444, EM nevenka.sestic@liburnia.hr
http://www.liburnia.hr
Contact: Nevenka Šestić
LOŠINJ HOTELS & VILLAS, Dražica 1, HR-51550 Mali Lošinj, CROATIA
C27
T + 385 - 51 - 661101, EM lara.soldicic@jadranka.t-com.hr
http://www.losinj-hotels.com
Contact: Lara Soldičić Vodarić - Manager of Allotment Sales
LUCKY TRAVEL, Bračka 39, HR-52440 Poreč, CROATIA
C28
T + 385 - 52 - 434050, EM silvano@lucky-travel.hr
http://www.lucky-travel.hr
Contact: Silvano Ritossa - Director, David Jures - Sales
MAESTRAL TRAVEL AGENCY, Rudjera Boškovića 13/15, HR-21000 Split, CROATIA
C29
T + 385 - 21 - 470944, EM marija@maestral.hr
http://www.maestral.hr
Contact: Marija Šola - Sales Director
MARANTA TRAVEL AGENCY, Trg Hrvatske bratske zajednice 2, HR-21000 Split, CROATIA
C30
T + 385 - 21 - 323880, EM davor.tomas@maranta.hr
http://www.maranta-travel.com
Contact: Davorin Tomaš - Director, Danira Siriščević - Director
MARI - TOURS, K. Tomislava bb, HR-51250 Novi Vinodolski, CROATIA
C31
T + 385 - 51 - 792134, EM mari-tours@ri.t-com.hr
http://www.maritours.com
Contact: Marinko Bursač - Director, Maja Šnajder-Bursač - Sales Representative
MEDITERAN ADRIA, Riva Boduli 1, HR-51000 Rijeka, CROATIA
C32
T + 385 - 51 - 312234, EM aheigl@medadria.com
http://www.medadria.com
Contact: Andrea Heigl - B2B Sales Manager, Olivera Vugrinec - Product Manager
NOVASOL TOURIST AGENCY, Šijanska cesta 1/A, HR-52100 Pula, CROATIA
C33
T + 420 - 222 311 715, EM novasol@novasol.hr
http://www.novasol.cz
Contact: Wolfgang Quilitz - Director Novasol Poland, Lucie Mačáková - Sales Manager
NOVI TURIST, Kralja Tomislava 8, HR-51250 Novi Vinodolski, CROATIA
C34
T + 385 - 51 - 792210, EM novi-turist@ri.t-com.hr
http://www.novi-turist.hr
Contact: Velimir Piškulić - Manager, Sandra Rubčić Gašparović - Sales Manager
OREBIĆ TOURS, B.J. Jelačića 84 A, HR-20250 Orebić, CROATIA
C35
T + 385 - 20 - 713367, EM orebic-tours@orebic-tours.hr
http://www.orebic-tours.hr
Contact: Ivanka Tolj - Director, Duško Begović - Consultant
PLAVI HORIZONT, Poljička cesta 31, HR-21310 Omiš-Duće, CROATIA
T + 385 - 21 - 735370, EM info@plavi-horizont.hr
http://www.plavi-horizont.hr
Contact: Stipe Rejo, Manager
C36
62
MADI Travel Market 2011
RADEŠKO GRUPA, Barba Maškova 11a, HR-21400 Supetar, CROATIA
C37
T + 385 - 21 - 756694, EM radesko@radesko.com
http://www.radesko.com
Contact: Grgo Caglević - Director, Maria Caglević - Director
RESORT CENTINERA, Indije 1, Banjole, HR-52100 Pula, CROATIA
C38
T + 385 - 52 - 526320, EM sales@centinera.com
http://www.centinera.com
Contact: Ervin Bakarčić - Sales Assistant
RIVIERA ADRIA, VALAMAR HOTELS & RESORTS, Stancija Kaligari 1, HR-52440 Poreč, CROATIA
C39
T + 385 - 52 - 862000, EM andrea.trifoni@riviera.hr
http://www.valamar.com
Contact: Andrea Trifoni - Group Sales Senior Representative
RUŽMARIN TRAVEL AGENCY, Put skalica 5, HR-21310 Omiš, CROATIA
C40
T + 385 - 21 - 756656, EM nedjeljko.fistonic@ruzmarin.hr
http://www.ruzmarin.hr
Contact: Nedjeljko Fistonić - General Manager, Dunja Lučić - Sales Manager
SANI TOURS, Jurja Dalmatinca 1a, HR-23210 Biograd na moru, CROATIA
C41
T + 385 - 23 - 384261, EM cancar@gmx.at
http://www.sani-tours.com
Contact: Čančar Anto - Director, Gordana Čančar
SKIPER OPERACIJE, Alberi 300 A, HR-52475 Savudrija, CROATIA
C42
T + 385 - 52 - 707000, EM jadran.jergovic@kempinski.com
http://www.kempinski-adriatic.com
Contact: Jadran Jergović - Groups and Events Manager
TEMPET TRAVEL AGENCY, Kralja Petra Krešimira IV 48, HR-21300 Makarska, CROATIA
C43
T + 385 - 21 - 616967, 616968, EM tempet@tempet.hr
http://www.tempet-makarska.com
Contact: Vice Rudan - Sales Manager
TRAVELANA TRAVEL AGENCY, Andrije Medulića 8, HR-51000 Rijeka, CROATIA
C44
T + 385 - 51 - 212780, EM travelana@ri.t-com.hr
http://www.travelana.hr
Contact: Ana Predovan Brkarić - Director
VIENNA INTERNATIONAL HOTELS & RESORTS, MAGNUM OPATIJA,
Trg Vladimira Gortana 2/1, HR-51410 Opatija, CROATIA
C45
T + 385 - 51 - 271373, EM sales2@hotel-opatija.hr, http://www.vi-hotels.com
Contact: Marta Fućak, Sales Manager Coordinator
VIR TURIZAM TOURIST AGENCY, Put Mula 7, HR-23234 Vir, CROATIA
T + 385 - 91 - 9709026, EM ante.galic@virturizam.hr
http://www.virturizam.hr
Contact: Ante Galić - Manager, Zdenko Mičić - Director
C46
MADI Travel Market 2011
63
POZNÁMKY – NOTES
64
MADI Travel Market 2011
SLOVENSKÝ WORKSHOP
pátek 4. listopadu 2011
10:00 – 13:00
Veletržní hala, Workshopová hala
Nabídka turistických služeb a produktů Slovenské republiky.
SLOVAK WORKSHOP
Friday – November 4th, 2011
10:00 a.m. – 1:00 p.m.
Exhibition Hall, Workshop Area
Offer of tourist services in the Slovak Republic.
PRŮMYSLOVÝ PALÁC
VSTUP
ENTRANCE
VELETRŽNÍ HALA
EXHIBITION HALL
WORKSHOPY
WORKSHOP AREA
MADI Travel Market 2011
BARDEJOVSKÉ KÚPELE, SK-08631 Bardejovské Kúpele, SLOVAKIA
65
S01
T + 421 - 54 - 4774470, 4774460, F + 421 - 54 - 4723549, EM marketing@kupele-bj.sk, Contact: Zlata Gaňová
Bardejovské Kúpele nabízejí širokou škálu léčebných, relaxačních a wellness pobytů v novém Wellnes Spa hotelu Ozón. • Bardejov Spa
offers a wide range of therapeutic, relaxation and wellness residence in the new Wellness Spa Hotel Ozón. • Http://www.kupele-bj.sk
CASCADA HOTELS & RESORTS SK, Nová 4462/5, SK-03101 Liptovský Mikuláš, SLOVAKIA
S02
T + 421 - 911897620, F + 421 - 44 - 5591607, EM michalmacko1979@gmail.com, Contact: Michal Macko, Marek Hrivnák
Hotelová síť CASCADA působí na slovenském trhu. V dnešní době Vám může nabídnout 4 vlajkové lodě, kterými jsou Hotel Koliba Gréta, Penzion
Mária, DAMi´sport a Hotel SKI&FUN, se zaměřením na turistiku,lyžování, zážitky a oddech. • Http://www.cascada.sk
GRAND HOTEL BELLEVUE, Horný Smokovec 21, SK-06201 Vysoké Tatry, SLOVAKIA
S03
T + 421 - 52 - 4762111, F + 421 - 52 - 4422719, EM info@hotelbellevue.sk, Contact: Martina Klisenbauerová
Se 140 pokoji, kongresy, wellness a sportovními možnostmi, je Grand Hotel Bellevue ideálním místem pro business i odpočinek. • With 140 rooms,
congress, wellness and sports facilities, Grand Hotel Bellevue is a great venue for bussiness or leisure. • Http://www.grandhotelbellevue.eu
HEPEX SLOVAKIA, Rozmarínová 22, SK-94501 Komárno, SLOVAKIA
S04
T + 421 - 35 - 7713146, F + 421 - 35 - 7713149, EM irezervacie@travelguide.sk, Contact: Vladimír Hronský
Hotel Guide - nejkompletnější přehled ubytovacích zařízení na Slovensku - databáze www.travelguide.sk s možností rezervace. Wellness hotely
a ubytovací zařízení v nejznámějších termálních lokalitách Maďarska s možností rezervace - databáze www.wellnesstips.cz.
HOLIDAY VILLAGE, Slnečné jazerá - sever, SK-90301 Senec, SLOVAKIA
S05
T + 421 - 2 - 45915109, F + 421 - 2 - 45915109, EM ubytovanie@hv.sk, Contact: Zoltán Kovács
Prázdninová dědinka Holiday Village je situovaná na severní straně Slunečných jezer v Senci. V areálu je 13 bungalovů s 52 apartmány, každý
vybavený 2lůžkovou ložnicí a kuchyňskou společenskou částí a sociálním zařízením. • Http://www.hv.sk
HORSKÝ HOTEL REMATA, SK-97231 Ráztočno, SLOVAKIA
S06
T + 421 - 46 - 5470226, F + 421 - 46 - 5471006, EM hotel-remata@mvstaving.sk, riaditel@hotel-remata.sk, Contact: Miroslav Kratka, Martina Kratková
Hotel Remata*** se nachází v překrásném prostředí Strážovských vrchů, za obcí Ráztočno, 20 km jihovýchodně od Bojnického zámku. Služby:
wellnes centrum s vnitřním bazénem, venkovní bazén, sauny, dětské atrakce, bowling, tenis, ski centrum. • Http://www.hotel-remata.sk
HOTEL AMADE CHATEAU, Dvojrad 333, SK-93025 Vrakúň, SLOVAKIA
S07
T + 421 - 31 - 5903800, F + 421 - 31 - 5903880, EM info@hotelamade.sk, Contact: Slávka Krivčíková
Hotel Amade Château***** je boutique hotel s nádechem historie a pravým tureckým Hammamem. • Hotel Amade Château***** is a fivestar boutique hotel with a soul of history and with an original Turkish Hammam. • Http://www.hotelamade.sk
HOTEL BARÓNKA, Mudrochova 2, SK-83527 Bratislava, SLOVAKIA
S08
T + 421 - 2 - 44872324, F + 421 - 2 - 44885400, EM recepcia@hotelbaronka.sk, Contact: Andrea Oroszová
Hotel Barónka**** Bratislava a hotel Zátoka**** Slunečná jezera Senec nabízejí ubytování, gastro, kongresové a relaxační centrum. • Hotel
Barónka Bratislava and hotel Zátoka Sunny Lakes Senec - accommodation, F&B, congress and relax centre. • Http://www.hotelbaronka.sk
HOTEL FLÓRA, 17. Novembra 14, SK-91451 Trenčianske Teplice, SLOVAKIA
S09
T + 421 - 32 - 6554555, F + 421 - 32 - 6552824, EM hotel@hotelflora.sk, Contact: Katarína Pilková
Hotel v centru lázeňského města Trenčianské Teplice. Různé druhy léčebných, relaxačních a welness pobytů. Moderní wellness centrum
a množství atraktivních masáží. • Hotel in spa town, several healing treatmens and stays. Nice wellness centrum. • Http://www.hotelflora.sk
HOTEL FLÓRA DUDINCE, Kúpeľná 101, SK-96271 Dudince, SLOVAKIA
S10
T + 421 - 45 - 5583742 - 4, F + 421 - 45 - 5253300, EM recepcia.flora@mail.t-com.sk, Contact: Bohuslav Beňuch, Jarmila Pavelková
Hotel leží v tichém a pěkném prostředí lázeňského areálu. Nabízí léčebně - rehabilitační, relaxační a rekreační pobyty. • Hotel FLÓRA is
situated in a peaceful and splendit spa area, and provides rest, relax, medical and auditorium stays. • Http://www.floradudince.sk
HOTEL KASKÁDY, Letecká 19, SK-96231 Sliač - Sielnica, SLOVAKIA
S11
T + 421 - 45 - 5300026, F + 421 - 45 - 5442883, EM rezervacie@hotelkaskady.sk, Contact: Alexandra Matulová
Wellness & Konges resort Kaskády**** nabízí ubytování, gastro, kongresové prostory, rozsáhlé Spa & Medical Wellness, termální bazény,
masáže, první tradiční Ayurvédské koupele na Slovensku. • Http://www.hotelkaskady.sk
HOTEL MÁJ, Hlboká 49, SK-92101 Piešťany, SLOVAKIA
T + 421 - 33 - 7741202, F + 421 - 33 - 7743112, EM hotelmaj@hotelmaj.sk, Contact: Juraj Lulovič
Sympatický plně bezbariérový Spa & Wellness Hotel Máj Piešťany pro všechny generace, pro seniory i rodiny s dětmi. Krytý bazén s vodou
32°C. Téměř 50 relaxačních, léčebných a zkrášlovacích služeb pod jednou střechou. • Http://www.hotelmaj.sk
S12
66
MADI Travel Market 2011
HOTEL PARK, Nábrežie Ivana Krasku 2, SK-92101 Piešťany, SLOVAKIA
S13
T + 421 - 33 - 7951111, F + 421 - 33 - 7951155, EM sales@hotelpark.sk, Contact: Radoslav Grega, Lujza Adamkovičová
Wellness a léčebný hotel s bazénem poskytuje kvalitní služby v nádherném prostředí parku vedle řeky Váh, 500 m od centra.
Wellness and spa hotel with poll offer quality services in beautiful location in the park next to the river Váh. • Http://www.hotelpark.sk
KOŠICE - TURIZMUS, Hlavná 59, SK-04001 Košice, SLOVAKIA
S14
T + 421 - 55 - 6998558, F + 421 - 55 - 6254502, EM visit@visitkosice.eu, Contact: Iveta Niňajová, Andrea Baksayová
Jsme společností destinačního managementu pro Město Košice - Evropské hlavní město kultury pro rok 2013 a východní Slovensko. Působíme
i jako Košice Convention Bureau. Město Košice je unikátní středoevropská metropole. • Http://www.visitkosice.eu
KÚPELE LÚČKY, SK-03482 Lúčky, SLOVAKIA
S15
T + 421 - 44 - 4375111, F + 421 - 44 - 4392370, EM kupele-lucky@kupele-lucky.sk, Contact: Slávka Medveďová, Zuzana Melichová
KÚPELE LÚČKY jsou termální lázně na Liptově zaměřené na léčbu ženských onemocnění, pohybového ústrojí, nervových onemocnění,
onkologických nemocí a nemocí z povolání. AQUA - VITAL Park (bazény a sauny) je otevřený celoročně. • Http://www.kupele-lucky.sk
KÚPELE SLIAČ, SK-96231 Sliač - kúpele, SLOVAKIA
S16
T + 421 - 45 - 5443794, F + 421 - 45 - 5443794, EM sales@spa-sliac.sk, Contact: Henrieta Luptáková, Ivana Valentýniová
Léčba a prevence nemocí oběhového ústrojí, pohybového ústrojí, onkologických a ženských onemocnění.
Http://www.spa-sliac.sk
KÚPELE TRENČIANSKÉ TEPLICE, T. G. Masaryka 21, SK-91451 Trenčianske Teplice, SLOVAKIA
S17
T + 421 - 32 - 6514000, F + 421 - 32 - 6552960, EM obchod@slktn.sk, Contact: Andrej Puček
Léčení chronických onemocnění pohybového aparátu, revma, ischias, přírodní léčebné zdroje.
Health spa resorts, special fot diseases of lokomotive apparatus. • Http://www.kupele-teplice.sk
KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY, Vyšné Ružbachy 48, SK-06502 Vyšné Ružbachy, SLOVAKIA
S18
T + 421 - 52 - 4266111, F + 421 - 52 - 4266560, EM ruzbachy@ruzbachy.sk, Contact: Ján Smandra, Martina Konrádyová
Proslavené slovenské lázně s bohatou historií, nabízejí široké množství pobytů s kvalitními službami s ubytovaním ve dvou-, třía čtyřhvězdičkových hotelech v překrásné podtatranské přírodě s termální minerální vodou. • Http://www.ruzbachy.sk
PARKHOTEL NA BARAČKE, Baračka 89, SK-91451 Trenčianske Teplice, SLOVAKIA
S19
T + 421 - 32 - 6556868, F + 421 - 32 - 6551260, EM parkhotel@parkhotelnabaracke.sk
Hotel*** s 56 lůžky obklopený parkem. Business a wellness pod jednou střechou. Ideální také pro rodiny s dětmi. • Hotel*** with 56 beds
surrounded by forest. Business and wellness under one roof. Equally suitable for families with children. • Http://www.parkhotelnabaracke.sk
SATUR TRAVEL, Miletičova 1, SK-82472 Bratislava, SLOVAKIA
S20
T + 421 - 2 - 50113605, F + 421 - 2 - 50113701, EM krizova@ba.satur.sk, Contact: Mária Křížová, Danka Gallée
Najvětší cestovní kancelář na Slovensku s kompletní nabídkou služeb cestovního ruchu.
The greatest touroperator in Slovakia with complete offer of tourist services. • Http://www.satur.sk
SLOVENSKÁ AGENTÚRA PRE CESTOVNÝ RUCH, Nam. Ľ. Štúra 1, P.O.Box 35, SK-97405 Banská Bystrica, SLOVAKIA
S21
T + 421 - 48 - 4136146, F + 421 - 48 - 4136149, EM sacr@sacr.cz, Contact: Klára Badinková
Slovenská agentúra pre cestovný ruch vykonává marketing cestovního ruchu na celostátní úrovni, poskytuje informace o možnostech cestovního
ruchu na Slovensku a propaguje Slovensko jako cílovou destinaci cestovního ruchu. • Http://www.slovakia.travel
SLOVENSKÁ PLAVBA A PRÍSTAVY, LODNÁ OSOBNÁ DOPRAVA, Fajnorovo nábrežie 2, SK-81102 Bratislava, SLOVAKIA
S22
T + 421 - 2 - 52932226, F + 421 - 2 - 52932231, EM travel@lod.sk, Contact: Katarína Podhorová, Katarína Sobotová
SPaP - Lodní osobní doprava. • LOD - Passenger Shipping. Operator of passenger shipping on river Danube between Vienna and Bratislava by
fast hydrofoil ferry. Sightseeing cruises, boat charter and catering, guided tours of Bratislava. • Http://www.lod.sk
SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, Winterova 29, SK-92129 Piešťany, SLOVAKIA
S23
T + 421 - 33 - 7752501, F + 421 - 33 - 7752530, EM sm@spapiestany.sk, Contact: Lucia Rusiňáková
Přírodní léčivé zdroje – termální minerální voda a unikátní sírové léčivé bahno – byly základem pro vznik piešťanských lázní.
Světoznámými se staly díky moderním metodám léčby revmatu a jiných onemocnění pohybového aparátu. • Http://www.spapiestany.sk
SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE RAJECKÉ TEPLICE, Osloboditeľov 131/4, SK-01313 Rajecké Teplice, SLOVAKIA
T + 421 - 41 - 5494256 - 7, F + 421 - 41 - 5493674, EM spa@spa.sk
Lázně Aphrodite v Rajeckých Teplicích patří k nejznámějším slovenským lázním. Nabídka léčebných a atraktivních wellness pobytů.
Spa Aphrodite belongs to the well-known Slovak spas. The offer of curative and attractive wellness stays. • Http://www.spa.sk
S24
MADI Travel Market 2011
67
SOREA - HOTELOVÁ SPOLEČNOST, Odborárske nám. 3, SK-81570 Bratislava, SLOVAKIA
S25
T + 421 - 2 - 50239173, F + 421 - 2 - 55565806, EM marketing@sorea.sk, Contact: Beáta Töröková, Hana Žiarovská
SOREA hotely v nejatraktivnějších lokalitách Slovenska! Vysoké Tatry, Spiš, Nízké Tatry, Piešťany, Bratislava. Rodiná dovolená, RELAX,
SENIOR pobyty, kongresy. • SOREA hotel chain - 13 hotels in the most attractive tourist locations in Slovakia! • Http://www.sorea.sk
THERMAL PARK BEŠEŇOVÁ, Bešeňová 136, SK-03483 Bešeňová, SLOVAKIA
S26
T + 421 - 44 - 4307708, F + 421 - 44 - 4307853, EM info@besenovanet.sk, Contact: Miroslava Garajová, Lenka Teplická
V celoročním termálním parku je k dispozici 7 venkovních bazénů s termální vodou s teplotou do 39° C, 3 vnitřní a 1 venkovní bazén
s průzračnou vodou, Vitální svět s komplexem 5 saun, relax centrum a ubytování ve 3 wellness hotelech. • Http://www.besenovanet.sk
TURISTICKO - INFORMAČNÁ KANCELÁRIA DETVA, M. R. Štefánika 3214/2E, SK-96212 Detva, SLOVAKIA
S27
T + 421 - 45 - 5459087, F + 421 - 45 - 5459091, EM tikdetva@tikdetva.sk, Contact: Denisa Pavlechová
Info o městě, ubytování, dopravě, akcích a službách cestovního ruchu, turistických atrakcích, zámcích, muzeích, festivalech, folklóru a tradici.
Kouzlo Podpolania, průvodcovské služby, agroturistika, cykloturistika, zimní sporty a tradiční kuchyně. • Http://www.tikdetva.sk
POZNÁMKY – NOTES
68
MADI Travel Market 2011
MAĎARSKÝ WORKSHOP
čtvrtek 3. listopadu 2011
15:00 – 18:00
Workshopová hala
4. ročník nabídky turistických služeb v Maďarsku
HUNGARIAN WORKSHOP
Thursday – November 3rd, 2011
3:00 p.m. – 6:00 p.m.
Workshop Hall
4th Presentation of tourist services in the Hungary
PROGRAM
15:00 – 16:00 hodin
V průběhu první hodiny programu budete mít příležitost shlédnout v rámci prezentace nabídky vystavovatelů maďarského stánku ale i dalších maďarských dodavatelů služeb v oblasti cestovního ruchu. Vaším hostitelem bude
ředitel Maďarské turistiky v Praze pan András Szirányi.
od 16:00 hodin
Další dvě hodiny jsou vyhrazeny samotnému workshopu, při kterém budou mít všichni zájemci příležitost seznámit
se s konkrétními nabídkami jednotlivých maďarských partnerů a osobně se setkat s jejich představiteli.
od 17 hodin
K Maďarsku neodmyslitelně patří jeho tradiční pohostinnost. I Vy budete mít příležitost ochutnat věhlasná maďarská vína. Připraveno bude také pohoštění.
Nenechte si ujít příležitost poznat rozmanité nabídky maďarských partnerů a rozhodně nezapomeňte doma své vizitky, protože ke konci programu budeme losovat velice zajímavé ceny. Jste srdečně zváni !
WWW.MADARSKO.CZ
WWW.MADARSKO-ZAJEZDY.CZ
PRŮMYSLOVÝ PALÁC
VSTUP
ENTRANCE
VELETRŽNÍ HALA
EXHIBITION HALL
WORKSHOPY
WORKSHOP AREA
MADI Travel Market 2011
DANUBIUS GROUP, Szent István tér 11, H-1051 Budapest, HUNGARY
69
H01
T + 36 - 1 - 8894134, EM beata.berghammer@danubiushotels.com, Contact: Beáta Berghammer
Největší hotelový řetězec v Maďarsku s hotely i ve Střední Evropě.
Http://www.danubiushotels.com
FANOS, TERMÁL HOTEL AQUA, Kigyó utca 1, H-9200 Mosonmagyaróvár, HUNGARY
H02
T + 36 - 96 - 579168, F + 36 - 96 - 579169, EM aquahotel@t-online.hu
3* hotel se nachází na území termálních lázní v srdci starého města. Má 59 dobře vybavených pokojů, wellness
centrum, restaurace, vlastní vnitřní horké lázně, finskou a infra saunu, venkovní i krytý bazén. • Http://www.tha.hu
GREENFIELD HOTEL GOLF & SPA, Golf utca 4, H-9740 Bükfürdő, HUNGARY
H03
T + 36 - 94 - 801600, F + 36 - 94 - 801601, EM info@greenfieldhotel.net, Contact: Andrea Tóth
Greenfield Hotel na Vás čeká v lázeňském městě Bük, známým pro své mimořádné kvality léčivé vody. 207 pokojů
v 4hvězdičkovém hotelu, obklopeném 18jamkovým hřištěm. • Http://www.greenfieldhotel.net
HOTEL APHRODITE - VENUS, Sport utca 10, H-8749 Zalakaros, HUNGARY
H13
T + 36 - 93 - 540140, F + 36 - 93 - 540141, EM info@hotelvenus.hu, info@hotelaphrodite.hu, Contact: Virág Zsolt
Objevte nový rozměr kvality v našem domě (vytápění stěn, centrální vysavač a využití zelené energie v mnoha částech hotelu). Stylově vybavené pokoje, špičková maďarská gastronomie. • Http://www.aphroditehotelvenus.hu
HOTEL CARBONA, Attila utca 1, H-8380 Hévíz, HUNGARY
H04
T + 36 - 83 - 501500, EM sales2@carbona.hu, Contact: Krisztina Pap
Čtyřhvězdičkový lázeňský hotel nedaleko jezera Hévíz v centru města.
Http://www.carbona.hu
HOTEL KAROS SPA, Alma utca 1, H-8749 Zalakaros, HUNGARY
H13
T + 36 - 93 - 542550, F + 36 - 93 - 542501, EM salesmanager@karos-spa.hu, Contact: Éva Horváth
Čtyřhvězdičkový superior rodinný wellness hotel v Zalakarosi, nedaleko jezera Balaton. Hotel nabízí špičkové wellness zařízení na 4000 m2 velkém Spa - 5 bazénů, saunaworld, ad. • Http://www.karos-spa.com
HOTEL LAJTA PARK, Vízpart utca 6, H-9200 Mosonmagyaróvár, HUNGARY
H05
T + 36 - 96 - 207088, F + 36 - 96 - 205369, EM info@hotellajtapark.hu, Contact: Szilvia Husz
Hotel Lajta Park je čtyřhvězdičkový hotel v centru města Mosonmagyaróvár, pouhých 200 metrů od termálních
lázní s vlastním wellness centrem. • Http://www.hotellajtapark.hu
HOTEL PIROSKA, Kossuth Lajos utca 60, H-9737 Bük, HUNGARY
H06
T + 36 - 94 - 558200, F + 36 - 94 - 359269, EM sales@hotelpiroska.hu, Contact: Viktória Nagy, Alexander Pongo
Proslulý lázeňský hotel Piroska*** se nachází ve městě Bük. Jsou to druhé největší lázně v Maďarsku s unikátní léčivou vodou. • Http://www.hotelpiroska.hu
HOTEL ZARA CONTINENTAL, Dohány utca 42-44, H-1074 Budapest, HUNGARY
H07
T + 36 - 1 - 8151041, EM katalin.jagicza@zeinahotels.com, Contact: Katalin Jagicza
Nový luxusní hotel s rodinnou atmosférou v centru Budapešti.
Http://www.continentalhotelbudapest.com
HUNGUEST HOTELS, Bartók Béla utca 152, H-1113 Budapest, HUNGARY
H08
T + 36 - 1 - 4819125, F + 36 - 1 - 4819101, EM marketing@hunguesthotels.hu, Contact: Patricia Szabo
Hunguest Hotels je jeden z největších středoevropských hotelových řetězců, který má 22 hotelů v kategorii *** a ****. Lázeňské, horské
a městské hotely v nejkrásnějších místech Maďarska. Nabízíme rekreaci, wellness i meeting služby. • Http://www.hunguesthotels.com
MAĎARSKÁ TURISTIKA, P.O.Box 552, 170 07 Praha 7, CZ
H09
EM info@madarsko.cz, Contact: Andras Sziranyi
Informační středisko pro maďarský cestovní ruch uvádí aktuální a užitečné informace na svých domovských stránkách: www.madarsko.cz a zájemcům o Maďarsko ochotně poskytuje informační materiály a prospekty. Pro zájezdy a ubytování v Maďarsku provozuje speciální stránky: www.madarsko-zajezdy.cz.
PARK INN BY RADISSON, H-9600 Sárvár, HUNGARY
H10
T + 36 - 95 - 530100, F + 36 - 95 - 530120, EM info.sarvar@rezidorparkinn.com, Contact: Barbara Bolla, Julia Gorei
PARK INN SÁRVÁR - hotel situovaný ve známé lázeňské oblasti západního Maďarska, poskytuje plný servis pro firemní akce i soukromé pobyty. Http://www.parkinn.com/hotel-sarvar
70
MADI Travel Market 2011
THERMAL TRAVEL CK, Arany J. utca 21, H-7815 Harkány, HUNGARY
H11
T + 36 - 30 - 9272985, F + 36 - 72 - 479813, EM janog@t-online.hu, Contact: Jan Görföl
Cestovní kancelář zajišťující veškeré služby v maďarských termálních lázních Harkány a Zalakaros.
Http://www.thermaltravel.cz
VELENCE TERMÁL, Keresztúri utca 39-41, H-1106 Budapest, HUNGARY
T + 36 - 22 - 589900, EM reservation@velencespa.com, Contact: Péter Bársony
Nový čtyřhvězdičkový lázeňský hotel na břehu jezera Velence necelých 50 km od Budapešti.
Http://www.velencespa.com
POZNÁMKY – NOTES
H12
VYSTAVOVATELSKÉ OBORY
EXHIBITORS’ PROFILES
®
MADI TRAVEL MARKET
72
MADI Travel Market 2011
PŘEHLED DESTINACÍ A OBORŮ
OVERVIEW OF DESTINATIONS AND SPECIALIZATIONS
DESTINACE (od strany 73)
DESTINATIONS (from page 73)
Česká republika: incoming a služby pro incoming
Česká republika: domácí cestovní ruch
Celý svět
Evropa a Středomoří
Severní Evropa (Skandinávie, Island, Dánsko)
Velká Británie a Irsko
Německo, Rakousko, Švýcarsko
Francie, Benelux
Španělsko, Portugalsko, Andorra
Itálie, San Marino
Chorvatsko, Slovinsko, Srbsko, Černá Hora, Bosna a Hercegovina, Makedonie,
Albánie
Bulharsko, Rumunsko
Řecko, Kypr
Turecko
Polsko, Pobaltské státy
Maďarsko
Slovensko
Rusko a státy SNS
Egypt, Blízký a Střední Východ (Izrael, státy Perského zálivu)
Severní a Jižní Amerika, Karibská oblast
Afrika
Asie, ostrovy v Indickém oceánu
Indonesie, Austrálie, ostrovy v Tichém oceánu
Czech Republic: incoming and services for incoming
Czech Republic: domestic tourism
Worldwide
Europe and Mediterranean countries
Northern Europe (Scandinavia, Island, Denmark)
United Kingdom and Ireland
Germany, Austria, Switzerland
France, Benelux
Spain, Portugal, Andorra
Italy, San Marino
Croatia, Slovenia, Serbia, Montenegro, Bosnia & Herzegovina, Macedonia,
Albania
Bulgaria, Romania
Greece, Cyprus
Turkey
Poland, Baltic countries
Hungary
Slovakia
Russia and countries of former USSR
Egypt, Near and Middle East (Israel, the Gulf)
North and South America, Caribbean area
Africa
Asia & islands in the Indian Ocean
Indonesia, Australia & islands in the Pacific Region
OBORY ČINNOSTI (od strany 77)
FIELDS OF ACTIVITY (from page 77)
Cestovní kanceláře
Cestovní agentury
Ubytování a ubytovací řetězce
Stravování + catering, zážitková gastronomie
Letecká doprava a chartery
Železniční doprava
Autobusová doprava
Lodní doprava a trajekty, pronájem jachet
Rent-a-car
Lázně, fitness, wellness, zdravotní turistika
Lyžování, zimní aktivity
Outdoor, sportovní turistika, golf, eko- a agroturistika
Jazykové kursy, au-pair pobyty
Dětská, mládežnická, školní turistika, kurzy, výlety a tábory
Kongresy a incentivy, obchodní turistika + služební cesty
Turistické atrakce a programy - hrady, zámky, muzea, jeskyně, přírodní
zajímavosti, divadla, koncerty, muzikály, festivaly, folklór, poznávací
turistika a průvodcovské služby
Rezervační a informační systémy, software, internet
Pojištění, asistenční a finanční služby
Národní centrály, národní asociace
Kraje, regiony, regionální sdružení a nadace, města, infocentra
Odborná média, profesní vzdělávání
Ostatní (literatura, suvenýry, propagace, marketing, půjčovny potřeb pro volný
čas, ...)
Tour operators
Travel agents
Accommodation of all categories and hotel chains
Boarding + catering, experience gastronomy
Airlines, charter flight
Train transport
Bus transport
Cruises, ferries, yacht charter
Rent-a-car
Spas, fitness, wellness, health tourism
Skiing, snow & winter activities
Outdoor activities, ecotourism, agrotourism, golf, sports
Language courses, au-pair stays
School groups, children programmes, youth and camps
Congress and incentive tourism, business travel
Tourism attractions, muzeums, theatres, musicals, natural parks, educational
tourism, guides
Reservation and information systems, software, internet
Travel insurance, assistance and financial services
National tourist authorities (boards), national and international associations
Regional tourist authorities & promotion, cities, infocentres
Specialized media, professional education
Other travel related services (travel literature, souvenirs, marketing services,
promotion, sport and outdoor equipment etc.)
MADI Travel Market 2011
73
DESTINACE • DESTINATIONS
Česká republika: incoming
a služby pro incoming
Česká republika:
domácí cestovní ruch
Czech Republic: incoming
and services for incoming
Czech Republic:
domestic tourism
208 AGL TRAVEL CK, Praha 1, CZ
331 ASOCIACE PRŮVODCŮ ČR, Praha 2, CZ
014 ANDANTE CK, Písek, CZ
050 ATIS CK, Bruntál, CZ
331 ASOCIACE PRŮVODCŮ ČR, Praha 2, CZ
206 AVICENUM CK, Bratislava, SK
Celý svět
Worldwide
075 ANCHOICE CZ, Liberec 1, CZ
206 AVICENUM CK, Bratislava, SK
176 BLUECITY.CZ, Ostrava, CZ
011 CESYS - CESTOVNÍ SYSTÉM, Přepeře, CZ
166 B&K TOUR CK, Hradec Králové, CZ
177 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA,
VIENNA INSURANCE GROUP, Praha 4, CZ
347 BOHEMIA HOTEL CLUB & GOLF, Liberec, CZ
105 DATOUR CK, Hradec Králové, CZ
366 CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ
MORAVA, Brno, CZ
061 DERTOUR ČESKÁ REPUBLIKA, Praha 6, CZ
347 BOHEMIA HOTEL CLUB & GOLF, Liberec, CZ
366 CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ
MORAVA, Brno, CZ
347 CENTRUM BABYLON, Liberec, CZ
140 ESO TRAVEL CK, Praha 7, CZ
347 CENTRUM BABYLON, Liberec, CZ
370 COLLEGIUM MARIANUM - TÝNSKÁ VOŠ,
Praha 1, CZ
074 EXTRA TOURS MANAGEMENT, Calella, E
370 COLLEGIUM MARIANUM - TÝNSKÁ VOŠ,
Praha 1, CZ
054 ČVUT V PRAZE, SPRÁVA ÚČELOVÝCH
ZAŘÍZENÍ, Praha 6, CZ
310 FREYTAG - BERNDT, Praha 9, CZ
054 ČVUT V PRAZE, SPRÁVA ÚČELOVÝCH
ZAŘÍZENÍ, Praha 6, CZ
002 EICHLERBUS, Divišov, CZ
050 ATIS CK, Bruntál, CZ
206 AVICENUM CK, Bratislava, SK
002 EICHLERBUS, Divišov, CZ
310 FREYTAG - BERNDT, Praha 9, CZ
107 ERIKA TOUR CK, Semily, CZ
310 FREYTAG - BERNDT, Praha 9, CZ
321 HOTEL OLYMPIK, Praha 8, CZ
107 ERIKA TOUR CK, Semily, CZ
V02 FIRO-TOUR, Praha 1, CZ
006 INVIA.CZ, Praha 1, CZ
266 NATOUR CK, Brno, CZ
C33 NOVASOL TOURIST AGENCY, Pula, HR
332 OLYMPIA REISEN SIBIR, Novosibirsk, RUSSIA
321 HOTEL OLYMPIK, Praha 8, CZ
321 HOTEL OLYMPIK ARTEMIS, Praha 8, CZ
106 OPEN TRAVEL NETWORK, CESTOVÁNÍ.CZ,
Praha 5, CZ
321 HOTEL OLYMPIK ARTEMIS, Praha 8, CZ
321 HOTEL OLYMPIK TRISTAR, Praha 8, CZ
278 POZNÁNÍ CK, Pardubice, CZ
321 HOTEL OLYMPIK TRISTAR, Praha 8, CZ
340 HOTEL ZÁMEK BERCHTOLD, Praha 7, CZ
S20 SATUR TRAVEL, Bratislava, SK
340 HOTEL ZÁMEK BERCHTOLD, Praha 7, CZ
307 IDEA TOUR CK, Pardubice, CZ
060 TRAVEL SERVICE, Praha 6, CZ
276 IDEAL TOUR PRAHA CK, Praha 9, CZ
371 JANETA CK, Písek, CZ
320 KAF PHOTOGRAPHY, Praha 6, CZ
320 KAF PHOTOGRAPHY, Praha 6, CZ
336 TREKKING INTERNATIONAL, Kathmandu,
NEPAL
381 KOMPAS PRAHA CK, Praha 1, CZ
376 LÁZNĚ PODĚBRADY, Poděbrady, CZ
010 KONTAKT CK, Rakovník, CZ
330 LOBKOWICZ JIŘÍ, ZÁMEK MĚLNÍK,
Mělník, CZ
376 LÁZNĚ PODĚBRADY, Poděbrady, CZ
330 LOBKOWICZ JIŘÍ, ZÁMEK MĚLNÍK,
Mělník, CZ
224 UNION POISŤOVNA, Bratislava, SK
057 VIAMARE CK, Praha 2, CZ
321 WORLD EDUCATE BUSINESS ASSOCIATION,
Locarno, CH
169 LUDOR CK, Strážnice, CZ
308 MACEK COACH, Praha 10, CZ
Evropa a Středomoří
308 MACEK COACH, Praha 10, CZ
217 MĚSTO TÁBOR, Tábor, CZ
217 MĚSTO TÁBOR, Tábor, CZ
319 MUZEUM ALCHYMISTŮ A MÁGŮ STARÉ
PRAHY, Praha 1, CZ
Europe and
Mediterranean countries
319 MUZEUM POVĚSTÍ A STRAŠIDEL,
Praha 1, CZ
208 AGL TRAVEL CK, Praha 1, CZ
319 MUZEUM ALCHYMISTŮ A MÁGŮ STARÉ
PRAHY, Praha 1, CZ
319 MUZEUM POVĚSTÍ A STRAŠIDEL, Praha
1, CZ
321 OLYMPIK HOLDING – ITA (INCENTIVE
TRAVEL AGENCY), Praha 8, CZ
344 PARKHOTEL PRAHA, Praha 7, CZ
241 QUALITY TOURS, Praha 1, CZ
168 QUICKTOUR CK, České Budějovice, CZ
344 PARKHOTEL PRAHA, Praha 7, CZ
168 QUICKTOUR CK, České Budějovice, CZ
218 RÉGIO CK, Kyjov, CZ
118 REKREA OSTRAVA DCK, Ostrava - Moravská
Ostrava, CZ
365 TIPATOUR ZÁJEZDY, Třebíč, CZ
119 TEP TOUR CK, Teplice, CZ
109 VÍTKOVICE TOURS CK, Ostrava Vítkovice, CZ
311 VYDAVATELSTVÍ MCU, České Budějovice, CZ
311 VYDAVATELSTVÍ MCU, České Budějovice, CZ
005 BON TON CK, Hranice, CZ
116 CAMPANATOUR CK, Kdyně, CZ
221 COMUNE DI CELLE DI BULGHERIA, Celle di
Bulgheria, I
115 CONTI CK, Praha 1, CZ
332 COSMOPOLIT TOUR OPERATOR,
Novosibirsk, RUSSIA
123 CZECH CONNECT AIRLINES, Mošnov, CZ
209 ČESKÉ KORMIDLO CK, Brno, CZ
279 ČSAD TIŠNOV - TRAVEL CLUB, Brno, CZ
74
267 DELFIN TOURS TRAVEL AGENCY,
Makarska, HR
002 EICHLERBUS, Divišov, CZ
MADI Travel Market 2011
105 DATOUR CK, Hradec Králové, CZ
107 ERIKA TOUR CK, Semily, CZ
058 FOR-LINE TOUR, Brno, CZ
377 CHERRY TOUR CK, Ostrava-Mariánské
Hory, CZ
052,H08 HUNGUEST HOTELS, Budapest, H
276 IDEAL TOUR PRAHA CK, Praha 9, CZ
009 IFA SCHÖNECK HOTEL & FERIENPARK,
Schöneck, D
006 INVIA.CZ, Praha 1, CZ
371 JANETA CK, Písek, CZ
108 KALOUSEK JIŘÍ CK, Ústí nad Orlicí, CZ
219 KO-TOUR CK, Polička, CZ
169 LUDOR CK, Strážnice, CZ
C32 MEDITERAN ADRIA, Rijeka, HR
025 MILE CK, Praha 2, CZ
266 NATOUR CK, Brno, CZ
072 NECKERMANN CK, Praha 1, CZ
V01 NEV-DAMA CK, Praha 1, CZ
277 PETRA TOUR CK, České Budějovice, CZ
Itálie, San Marino
Italy, San Marino
014 ANDANTE CK, Písek, CZ
010 KONTAKT CK, Rakovník, CZ
309 APULIA IN CK, Praha 4, CZ
020 OSVĚTA HOŘOVICE CK, Hořovice, CZ
058 ATLANTIKA CK, Brno, CZ
278 POZNÁNÍ CK, Pardubice, CZ
178 AZZURRO TOUR OPERATOR, Brno, CZ
168 QUICKTOUR CK, České Budějovice, CZ
166 B&K TOUR CK, Hradec Králové, CZ
365 TIPATOUR ZÁJEZDY, Třebíč, CZ
345 BIEN VIVRE HOTELS, Cavalese, I
318 TIVIGEST HOTELS & RESORTS, Padova, I
315 CENTRO ITALIA, San Benedetto del Tronto, I
026 TROPICAL ISLAND CZ, Praha 1, CZ
216 CICALA AGENZIA VIAGGI, Praha 4, CZ
004 VICTORIA CK, Brno, CZ
221 COMUNE DI CELLE DI BULGHERIA, Celle di
Bulgheria, I
321 WORLD EDUCATE BUSINESS ASSOCIATION,
Locarno, CH
C33 NOVASOL TOURIST AGENCY, Pula, HR
020 OSVĚTA HOŘOVICE CK, Hořovice, CZ
057 VIAMARE CK, Praha 2, CZ
Francie a Benelux
France and Benelux
278 POZNÁNÍ CK, Pardubice, CZ
027 COMUNE DI MONTEFIASCONE,
Montefiascone, I
121 CONSORZIO DOLOMITI, Belluno, I
306 COUNTRY CLUB CASTELFUSANO, TOURIST
VILLAGE & CAMPING, Rome, I
209 ČESKÉ KORMIDLO CK, Brno, CZ
267 PUNTA TOURS, Podgora, HR
170 CAMPING INTERNATIONAL, CAMPING DES
ILES D´OR, Giens-Hyeres, F
241 QUALITY TOURS, Praha 1, CZ
209 ČESKÉ KORMIDLO CK, Brno, CZ
218 RÉGIO CK, Kyjov, CZ
375 SET TRAVEL VIATGES, Calella, E
368 HOTEL PREMIERE CLASSE, FleuryMérogis, F
119 TEP TOUR CK, Teplice, CZ
276 IDEAL TOUR PRAHA CK, Praha 9, CZ
C45 VIENNA INTERNATIONAL HOTELS &
RESORTS, MAGNUM OPATIJA, Opatija, HR
170 MGS TOURS, Les Adrets de l´Esterel, F
266 NATOUR CK, Brno, CZ
379 ISCHIA HAPPY TRAVEL, Isola d´Ischia, I
109 VÍTKOVICE TOURS CK, Ostrava Vítkovice, CZ
020 OSVĚTA HOŘOVICE CK, Hořovice, CZ
179 ITALMARE CK, Nitra, SK
168 QUICKTOUR CK, České Budějovice, CZ
371 JANETA CK, Písek, CZ
269 SIM FRANCE, Font Mourier, F
010 KONTAKT CK, Rakovník, CZ
004 VICTORIA CK, Brno, CZ
219 KO-TOUR CK, Polička, CZ
Severní Evropa
(Skandinávie, Island, Dánsko)
Northern Europe
(Scandinavia, Island, Denmark)
107 ERIKA TOUR CK, Semily, CZ
219 KO-TOUR CK, Polička, CZ
278 POZNÁNÍ CK, Pardubice, CZ
244 FEDE CK, Praha 1, CZ
058 FOR-LINE TOUR, Brno, CZ
307 IDEA TOUR CK, Pardubice, CZ
276 IDEAL TOUR PRAHA CK, Praha 9, CZ
317 LOSTAR VIAGGI, Forio, I
Španělsko. Portugalsko,
Andorra
Spain, Portugal, Andorra
279 ČSAD TIŠNOV - TRAVEL CLUB, Brno, CZ
307,018 DELFÍN TRAVEL CK, Praha 5, CZ
074 EXTRA TOURS MANAGEMENT, Calella, E
Velká Británie a Irsko
279 ČSAD TIŠNOV - TRAVEL CLUB, Brno, CZ
244 FEDE CK, Praha 1, CZ
United Kingdom and Ireland
307 IDEA TOUR CK, Pardubice, CZ
H01 DANUBIUS GROUP, Budapest, H
276 IDEAL TOUR PRAHA CK, Praha 9, CZ
278 POZNÁNÍ CK, Pardubice, CZ
006 INVIA.CZ, Praha 1, CZ
169 LUDOR CK, Strážnice, CZ
025 MILE CK, Praha 2, CZ
V01 NEV-DAMA CK, Praha 1, CZ
020 OSVĚTA HOŘOVICE CK, Hořovice, CZ
277 PETRA TOUR CK, České Budějovice, CZ
278 POZNÁNÍ CK, Pardubice, CZ
016 PRIMA TOUR, Dogana, SAN MARINO
168 QUICKTOUR CK, České Budějovice, CZ
242 SEXTNER DOLOMITEN - ALTA PUSTERIA,
Sesto, I
108 KALOUSEK JIŘÍ CK, Ústí nad Orlicí, CZ
141 SKIRAMA DOLOMITI ADAMELLO BRENTA,
MALE, I
070 MELI TOURS, Lloret de Mar, E
051 SOL NOSTRUM TOURIST ITALY, Cervia, I
Germany, Austria, Switzerland
367 OROPESA DEL MAR - COSTA DEL AZAHAR,
Oropesa Del Mar, E
240 SUPERADRIA TOUR OPERATOR, Bibione Venezia, I
206 AVICENUM CK, Bratislava, SK
278 POZNÁNÍ CK, Pardubice, CZ
119 TEP TOUR CK, Teplice, CZ
115 CONTI CK, Praha 1, CZ
375 SET TRAVEL VIATGES, Calella, E
318 TIVIGEST HOTELS & RESORTS, Padova, I
Německo, Rakousko, Švýcarsko
MADI Travel Market 2011
75
C44 TRAVELANA TRAVEL AGENCY, Rijeka, CZ
276 IDEAL TOUR PRAHA CK, Praha 9, CZ
004 VICTORIA CK, Brno, CZ
C19 ISTRATURIST UMAG, Umag, HR
207 WWT ITALIA TOUR OPERATOR, Pesaro, I
C20 JADERATOURS, Zadar, HR
C21 JADRAN, U STEČAJU CRIKVENICA,
Crikvenica, HR
Chorvatsko, Slovinsko,
Srbsko, Černá Hora,
Bosna a Hercegovina,
Makedonie, Albánie
109 VÍTKOVICE TOURS CK, Ostrava Vítkovice, CZ
Bulharsko, Rumunsko
Bulgaria, Romania
371 JANETA CK, Písek, CZ
108 KALOUSEK JIŘÍ CK, Ústí nad Orlicí, CZ
C22 KATARINA LINE, Opatija, HR
H01 DANUBIUS GROUP, Budapest, H
052,H08 HUNGUEST HOTELS, Budapest, H
001 KOVOTOUR PLUS CK, Ostrava 1, CZ
Croatia, Slovenia,
Serbia, Montenegro,
Bosnia & Herzegovina,
Macedonia, Albania
381 KOMPAS PRAHA CK, Praha 1, CZ
C01 A.S.T.I., Promajna, HR
001 KOVOTOUR PLUS CK, Ostrava 1, CZ
C02 ADRIA TRAVEL, Zagreb, HR
C24 LAFODIA HOTEL & RESORT, Lopud, HR
Řecko, Kypr
C03 ADRIAGATE.COM, Split, HR
C25 LAGUNA NOVIGRAD, Novigrad, HR
Greece, Cyprus
C04 ADRIAHOME, Labin, HR
C26 LIBURNIA RIVIERA HOTELI, Opatija, HR
208 AGL TRAVEL CK, Praha 1, CZ
C27 LOŠINJ HOTELS & VILLAS, Mali Lošinj, HR
119 AGM TRAVEL CK, Praha 4, CZ
C28 LUCKY TRAVEL, Poreč, HR
014 ANDANTE CK, Písek, CZ
335,C29 MAESTRAL TRAVEL AGENCY, Split, HR
058 ATLANTIKA CK, Brno, CZ
C30 MARANTA TRAVEL AGENCY, Split, HR
206 AVICENUM CK, Bratislava, SK
C31 MARI - TOURS, Novi Vinodolski, HR
166 B&K TOUR CK, Hradec Králové, CZ
C32 MEDITERAN ADRIA, Rijeka, HR
C05 CONING TURIZAM, Zadar, HR
025 MILE CK, Praha 2, CZ
209 ČESKÉ KORMIDLO CK, Brno, CZ
C33 NOVASOL TOURIST AGENCY, Pula, HR
279 ČSAD TIŠNOV - TRAVEL CLUB, Brno, CZ
C34 NOVI TURIST, Novi Vinodolski, HR
C06 DALTOURS PRIMOŠTEN TRAVEL AGENCY,
Primošten, HR
C35 OREBIĆ TOURS, Orebić, HR
Turkey
C36 PLAVI HORIZONT, Omiš-Duće, HR
208 AGL TRAVEL CK, Praha 1, CZ
278 POZNÁNÍ CK, Pardubice, CZ
167 HALAY TOURISM, ISTANBUL, TR
267 PUNTA TOURS, Podgora, HR
001 KOVOTOUR PLUS CK, Ostrava 1, CZ
267 DELFIN TOURS TRAVEL AGENCY,
Makarska, HR
C07 DONADIĆ - MEDITERAN PAG TRAVEL
AGENCY, Pag, HR
C23 KORČULA TRAVEL, Korčula, HR
219 KO-TOUR CK, Polička, CZ
072 NECKERMANN CK, Praha 1, CZ
278 POZNÁNÍ CK, Pardubice, CZ
058 ATLANTIKA CK, Brno, CZ
006 INVIA.CZ, Praha 1, CZ
108 KALOUSEK JIŘÍ CK, Ústí nad Orlicí, CZ
219 KO-TOUR CK, Polička, CZ
025 MILE CK, Praha 2, CZ
072 NECKERMANN CK, Praha 1, CZ
057 VIAMARE CK, Praha 2, CZ
Turecko
168 QUICKTOUR CK, České Budějovice, CZ
072 NECKERMANN CK, Praha 1, CZ
107 ERIKA TOUR CK, Semily, CZ
C37 RADEŠKO GRUPA, Supetar, HR
365 TIPATOUR ZÁJEZDY, Třebíč, CZ
C08 FALKENSTEINER HOTELS & RESIDENCES,
Zadar, HR
C38 RESORT CENTINERA, Pula, HR
244 FEDE CK, Praha 1, CZ
C39 RIVIERA ADRIA, VALAMAR HOTELS &
RESORTS, Poreč, HR
Polsko, Pobaltské státy
058 FOR-LINE TOUR, Brno, CZ
C40 RUŽMARIN TRAVEL AGENCY, Omiš, HR
Poland, Baltic countries
C09 GENERALTURIST, Zagreb, HR
C41 SANI TOURS, Biograd na moru, HR
206 AVICENUM CK, Bratislava, SK
268 GOLDEN CITY TOUR, Praha 3, CZ
C42 SKIPER OPERACIJE, Savudrija, HR
020 OSVĚTA HOŘOVICE CK, Hořovice, CZ
C10 HOTEL BOŽICA, Luka Šipanjska, HR
C11 HOTEL FRANE, Pag, HR
240 SUPERADRIA TOUR OPERATOR, Bibione Venezia, I
C12 HOTEL HVAR, Jelsa, HR
C43 TEMPET TRAVEL AGENCY, Makarska, HR
C13 HOTEL IMPERIAL VODICE, Šibenik, HR
119 TEP TOUR CK, Teplice, CZ
Hungary
C14 HOTEL MARINA, Selce, HR
365 TIPATOUR ZÁJEZDY, Třebíč, CZ
052 AKTIV TOURS, Budapest, H
C15 HOTELI BAŠKA, Baška, HR
C44 TRAVELANA TRAVEL AGENCY, Rijeka, CZ
050 ATIS CK, Bruntál, CZ
C16 HOTELI BAŠKA VODA, Baška Voda, HR
117 UNILINE CROATIA, Pula, HR
206 AVICENUM CK, Bratislava, SK
C17 HOTELI NJIVICE, FINVESTCORP, Njivice, HR
057 VIAMARE CK, Praha 2, CZ
H01 DANUBIUS GROUP, Budapest, H
052,H08 HUNGUEST HOTELS, Budapest, H
004 VICTORIA CK, Brno, CZ
002 EICHLERBUS, Divišov, CZ
377 CHERRY TOUR CK, Ostrava-Mariánské
Hory, CZ
C45 VIENNA INTERNATIONAL HOTELS &
RESORTS, MAGNUM OPATIJA, Opatija, HR
052,H02 FANOS TERMÁL HOTEL AQUA,
Mosonmagyaróvár, H
C18 IBCI, Split, HR
C46 VIR TURIZAM TOURIST AGENCY, Vir, HR
268 GOLDEN CITY TOUR, Praha 3, CZ
Maďarsko
76
MADI Travel Market 2011
052,H03 GREENFIELD HOTEL GOLF & SPA,
Bükfürdő, H
S18 KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY, Vyšné
Ružbachy, SK
220, S04 HEPEX SLOVAKIA, Komárno, SK
169 LUDOR CK, Strážnice, CZ
052,H13 HOTEL APHRODITE - VENUS,
Zalakaros, H
S19 PARKHOTEL NA BARAČKE, Trenčianske
Teplice, SK
H04 HOTEL CARBONA, Hévíz, H
218 RÉGIO CK, Kyjov, CZ
052,H13 HOTEL KAROS SPA, Zalakaros, H
052,H05 HOTEL LAJTA PARK, KG DENTAL,
Mosonmagyaróvár, H
052,H06 HOTEL PIROSKA, Bük, H
H07 HOTEL ZARA CONTINENTAL, Budapest, H
052,H08 HUNGUEST HOTELS, Budapest, H
010 KONTAKT CK, Rakovník, CZ
H09 MAĎARSKÁ TURISTIKA, Praha 7, CZ
052,H10 PARK INN BY RADISSON, Sárvár, H
002,H11 THERMAL TRAVEL CK, Harkány, H
365 TIPATOUR ZÁJEZDY, Třebíč, CZ
118 REKREA OSTRAVA DCK, Ostrava - Moravská
Ostrava, CZ
140 ESO TRAVEL CK, Praha 7, CZ
S22 SLOVENSKÁ PLAVBA A PRÍSTAVY, LODNÁ
OSOBNÁ DOPRAVA, Bratislava, SK
S23 SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY,
Piešťany, SK
S24 SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE RAJECKÉ
TEPLICE, Rajecké Teplice, SK
119 TEP TOUR CK, Teplice, CZ
S26 THERMAL PARK BEŠEŇOVÁ, Bešeňová, SK
365 TIPATOUR ZÁJEZDY, Třebíč, CZ
S27 TURISTICKO - INFORMAČNÁ KANCELÁRIA
DETVA, Detva, SK
109 VÍTKOVICE TOURS CK, Ostrava Vítkovice, CZ
206 AVICENUM CK, Bratislava, SK
166 B&K TOUR CK, Hradec Králové, CZ
S01 BARDEJOVSKÉ KÚPELE, Bardejovské
Kúpele, SK
116 CAMPANATOUR CK, Kdyně, CZ
143 DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA, Praha 1, CZ
109 VÍTKOVICE TOURS CK, Ostrava Vítkovice, CZ
050 ATIS CK, Bruntál, CZ
015 AMERICA TOURS CK, Liberec, CZ
S21 SLOVENSKÁ AGENTÚRA PRE CESTOVNÝ
RUCH, Banská Bystrica, SK
S25 SOREA - HOTELOVÁ SPOLEČNOST,
Bratislava, SK
Slovakia
North and South America,
Caribbean area
S20 SATUR TRAVEL, Bratislava, SK
H12 VELENCE TERMÁL, Budapest, H
Slovensko
Severní a Jižní Amerika,
Karibská oblast
180 INDALO SPACE CK, Praha 2, CZ
071 JAMAICA TOURIST BOARD, Berlin Friedenau, D
120 MEXICO TOURISM BOARD,
Frankfurt/Main, D
143 VIVA WYNDHAM RESORTS, Santo Domingo,
DOMINICAN REPUBLIC
Afrika
Africa
140 ESO TRAVEL CK, Praha 7, CZ
342 HTT - GLOBAL HOLIDAYS & INCENTIVES,
Dubai, UAE
180 INDALO SPACE CK, Praha 2, CZ
Rusko a státy SNS
347 BOHEMIA HOTEL CLUB & GOLF, Liberec, CZ
Russia and countries
of former USSR
S02 CASCADA HOTELS & RESORTS SK,
Liptovský Mikuláš, SK
208 AGL TRAVEL CK, Praha 1, CZ
H01 DANUBIUS GROUP, Budapest, H
332 COSMOPOLIT TOUR OPERATOR,
Novosibirsk, RUSSIA
Asia & islands in the Indian
Ocean
332 INTERNATIONAL TRADE CENTER SIBERIA,
Novosibirsk, RUSSIA
116 CAMPANATOUR CK, Kdyně, CZ
S03 GRAND HOTEL BELLEVUE, Vysoké Tatry, SK
220, S04 HEPEX SLOVAKIA, Komárno, SK
S05 HOLIDAY VILLAGE, Senec, SK
S06 HORSKÝ HOTEL REMATA, Ráztočno, SK
S07 HOTEL AMADE CHATEAU, Vrakúň, SK
S08 HOTEL BARÓNKA, Bratislava, SK
332 NOVOSIBIRSK ASSOCIATION OF TOURIST
ORGANISATIONS (NATO), Novosibirsk,
RUSSIA
332 OLYMPIA REISEN SIBIR, Novosibirsk,
RUSSIA
Asia, ostrovy v Indickém
oceánu
140 ESO TRAVEL CK, Praha 7, CZ
180 INDALO SPACE CK, Praha 2, CZ
336 TREKKING INTERNATIONAL, Kathmandu,
NEPAL
S09 HOTEL FLÓRA, Trenčianske Teplice, SK
S10 HOTEL FLÓRA DUDINCE, Dudince, SK
S11 HOTEL KASKÁDY, Sliač - Sielnica, SK
S12 HOTEL MÁJ, Piešťany, SK
S13 HOTEL PARK, Piešťany, SK
S14 KOŠICE - TURIZMUS, Košice, SK
Egypt, Blízký a Střední Východ
(Izrael, státy Perského zálivu)
Indonesie, Austrálie,
ostrovy v Tichém oceánu
Egypt, Near and Middle East
(Israel, the Gulf)
Indonesia, Australia
& islands in the Pacific Region
316 KÚPELE DUDINCE, Dudince, SK
116 CAMPANATOUR CK, Kdyně, CZ
S15 KÚPELE LÚČKY, Lúčky, SK
140 ESO TRAVEL CK, Praha 7, CZ
S16 KÚPELE SLIAČ, Sliač - kúpele, SK
342 HTT - GLOBAL HOLIDAYS & INCENTIVES,
Dubai, UAE
180 INDALO SPACE CK, Praha 2, CZ
001 KOVOTOUR PLUS CK, Ostrava 1, CZ
006 INVIA.CZ, Praha 1, CZ
S17 KÚPELE TRENČIANSKÉ TEPLICE,
Trenčianske Teplice, SK
116 CAMPANATOUR CK, Kdyně, CZ
140 ESO TRAVEL CK, Praha 7, CZ
MADI Travel Market 2011
77
OBORY ČINNOSTI • FIELDS OF ACTIVITY
167 HALAY TOURISM, ISTANBUL, TR
168 QUICKTOUR CK, České Budějovice, CZ
C37 RADEŠKO GRUPA, Supetar, HR
Tour operators
342 HTT - GLOBAL HOLIDAYS & INCENTIVES,
Dubai, UAE
C01 A.S.T.I., Promajna, HR
377 CHERRY TOUR CK, Ostrava-Mariánské
Hory, CZ
C02 ADRIA TRAVEL, Zagreb, HR
C18 IBCI, Split, HR
C03 ADRIAGATE.COM, Split, HR
307 IDEA TOUR CK, Pardubice, CZ
C39 RIVIERA ADRIA, VALAMAR HOTELS &
RESORTS, Poreč, HR
C04 ADRIAHOME, Labin, HR
276 IDEAL TOUR PRAHA CK, Praha 9, CZ
C41 SANI TOURS, Biograd na moru, HR
208 AGL TRAVEL CK, Praha 1, CZ
180 INDALO SPACE CK, Praha 2, CZ
S20 SATUR TRAVEL, Bratislava, SK
119 AGM TRAVEL CK, Praha 4, CZ
C19 ISTRATURIST UMAG, Umag, HR
269 SIM FRANCE, Font Mourier, F
179 ITALMARE CK, Nitra, SK
051 SOL NOSTRUM TOURIST ITALY, Cervia, I
C20 JADERATOURS, Zadar, HR
240 SUPERADRIA TOUR OPERATOR, Bibione Venezia, I
Cestovní kanceláře
052 AKTIV TOURS, Budapest, H
015 AMERICA TOURS CK, Liberec, CZ
014 ANDANTE CK, Písek, CZ
218 RÉGIO CK, Kyjov, CZ
118 REKREA OSTRAVA DCK, Ostrava - Moravská
Ostrava, CZ
309 APULIA IN CK, Praha 4, CZ
C21 JADRAN, U STEČAJU CRIKVENICA,
Crikvenica, HR
050 ATIS CK, Bruntál, CZ
371 JANETA CK, Písek, CZ
119 TEP TOUR CK, Teplice, CZ
058 ATLANTIKA CK, Brno, CZ
108 KALOUSEK JIŘÍ CK, Ústí nad Orlicí, CZ
002,H11 THERMAL TRAVEL CK, Harkány, H
206 AVICENUM CK, Bratislava, SK
C22 KATARINA LINE, Opatija, HR
365 TIPATOUR ZÁJEZDY, Třebíč, CZ
178 AZZURRO TOUR OPERATOR, Brno, CZ
381 KOMPAS PRAHA CK, Praha 1, CZ
318 TIVIGEST HOTELS & RESORTS, Padova, I
166 B&K TOUR CK, Hradec Králové, CZ
010 KONTAKT CK, Rakovník, CZ
C44 TRAVELANA TRAVEL AGENCY, Rijeka, CZ
005 BON TON CK, Hranice, CZ
C23 KORČULA TRAVEL, Korčula, HR
116 CAMPANATOUR CK, Kdyně, CZ
219 KO-TOUR CK, Polička, CZ
336 TREKKING INTERNATIONAL, Kathmandu,
NEPAL
216 CICALA AGENZIA VIAGGI, Praha 4, CZ
001 KOVOTOUR PLUS CK, Ostrava 1, CZ
C05 CONING TURIZAM, Zadar, HR
C25 LAGUNA NOVIGRAD, Novigrad, HR
115 CONTI CK, Praha 1, CZ
C26 LIBURNIA RIVIERA HOTELI, Opatija, HR
332 COSMOPOLIT TOUR OPERATOR,
Novosibirsk, RUSSIA
317 LOSTAR VIAGGI, Forio, I
209 ČESKÉ KORMIDLO CK, Brno, CZ
279 ČSAD TIŠNOV - TRAVEL CLUB, Brno, CZ
C27 LOŠINJ HOTELS & VILLAS, Mali Lošinj, HR
C43 TEMPET TRAVEL AGENCY, Makarska, HR
S27 TURISTICKO - INFORMAČNÁ KANCELÁRIA
DETVA, Detva, SK
117 UNILINE CROATIA, Pula, HR
057 VIAMARE CK, Praha 2, CZ
004 VICTORIA CK, Brno, CZ
C28 LUCKY TRAVEL, Poreč, HR
C45 VIENNA INTERNATIONAL HOTELS &
RESORTS, MAGNUM OPATIJA, Opatija, HR
169 LUDOR CK, Strážnice, CZ
C06 DALTOURS PRIMOŠTEN TRAVEL AGENCY,
Primošten, HR
C46 VIR TURIZAM TOURIST AGENCY, Vir, HR
335,C29 MAESTRAL TRAVEL AGENCY, Split, HR
105 DATOUR CK, Hradec Králové, CZ
C31 MARI - TOURS, Novi Vinodolski, HR
109 VÍTKOVICE TOURS CK, Ostrava Vítkovice, CZ
267 DELFIN TOURS TRAVEL AGENCY,
Makarska, HR
C32 MEDITERAN ADRIA, Rijeka, HR
207 WWT ITALIA TOUR OPERATOR, Pesaro, I
307,018 DELFÍN TRAVEL CK, Praha 5, CZ
266 NATOUR CK, Brno, CZ
061 DERTOUR ČESKÁ REPUBLIKA, Praha 6, CZ
072 NECKERMANN CK, Praha 1, CZ
C07 DONADIĆ - MEDITERAN PAG TRAVEL
AGENCY, Pag, HR
V01 NEV-DAMA CK, Praha 1, CZ
002 EICHLERBUS, Divišov, CZ
107 ERIKA TOUR CK, Semily, CZ
140 ESO TRAVEL CK, Praha 7, CZ
074 EXTRA TOURS MANAGEMENT, Calella, E
C08 FALKENSTEINER HOTELS & RESIDENCES,
Zadar, HR
025 MILE CK, Praha 2, CZ
C33 NOVASOL TOURIST AGENCY, Pula, HR
Cestovní agentury
Travel agents
315 CENTRO ITALIA, San Benedetto del Tronto, I
C34 NOVI TURIST, Novi Vinodolski, HR
027 COMUNE DI MONTEFIASCONE,
Montefiascone, I
332 OLYMPIA REISEN SIBIR, Novosibirsk, RUSSIA
121 CONSORZIO DOLOMITI, Belluno, I
C35 OREBIĆ TOURS, Orebić, HR
H01 DANUBIUS GROUP, Budapest, H
020 OSVĚTA HOŘOVICE CK, Hořovice, CZ
277 PETRA TOUR CK, České Budějovice, CZ
220, S04 HEPEX SLOVAKIA, Komárno, SK
H07 HOTEL ZARA CONTINENTAL, Budapest, H
244 FEDE CK, Praha 1, CZ
C36 PLAVI HORIZONT, Omiš-Duće, HR
V02 FIRO-TOUR, Praha 1, CZ
278 POZNÁNÍ CK, Pardubice, CZ
332 INTERNATIONAL TRADE CENTER SIBERIA,
Novosibirsk, RUSSIA
058 FOR-LINE TOUR, Brno, CZ
016 PRIMA TOUR, Dogana, SAN MARINO
006 INVIA.CZ, Praha 1, CZ
C09 GENERALTURIST, Zagreb, HR
267 PUNTA TOURS, Podgora, HR
379 ISCHIA HAPPY TRAVEL, Isola d´Ischia, I
268 GOLDEN CITY TOUR, Praha 3, CZ
241 QUALITY TOURS, Praha 1, CZ
010 KONTAKT CK, Rakovník, CZ
78
C30 MARANTA TRAVEL AGENCY, Split, HR
070 MELI TOURS, Lloret de Mar, E
170 MGS TOURS, Les Adrets de l´Esterel, F
241 QUALITY TOURS, Praha 1, CZ
MADI Travel Market 2011
052,H02 FANOS TERMÁL HOTEL AQUA,
Mosonmagyaróvár, H
C09 GENERALTURIST, Zagreb, HR
268 GOLDEN CITY TOUR, Praha 3, CZ
316 KÚPELE DUDINCE, Dudince, SK
S15 KÚPELE LÚČKY, Lúčky, SK
S16 KÚPELE SLIAČ, Sliač - kúpele, SK
S03 GRAND HOTEL BELLEVUE, Vysoké Tatry, SK
S17 KÚPELE TRENČIANSKÉ TEPLICE,
Trenčianske Teplice, SK
375 SET TRAVEL VIATGES, Calella, E
052,H03 GREENFIELD HOTEL GOLF & SPA,
Bükfürdő, H
S18 KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY, Vyšné
Ružbachy, SK
S22 SLOVENSKÁ PLAVBA A PRÍSTAVY, LODNÁ
OSOBNÁ DOPRAVA, Bratislava, SK
S05 HOLIDAY VILLAGE, Senec, SK
C24 LAFODIA HOTEL & RESORT, Lopud, HR
S06 HORSKÝ HOTEL REMATA, Ráztočno, SK
C25 LAGUNA NOVIGRAD, Novigrad, HR
S07 HOTEL AMADE CHATEAU, Vrakúň, SK
376 LÁZNĚ PODĚBRADY, Poděbrady, CZ
052,H13 HOTEL APHRODITE - VENUS,
Zalakaros, H
C26 LIBURNIA RIVIERA HOTELI, Opatija, HR
C40 RUŽMARIN TRAVEL AGENCY, Omiš, HR
Ubytování a ubytovací řetězce
Accommodation of all
categories and hotel chains
S08 HOTEL BARÓNKA, Bratislava, SK
C27 LOŠINJ HOTELS & VILLAS, Mali Lošinj, HR
C28 LUCKY TRAVEL, Poreč, HR
C01 A.S.T.I., Promajna, HR
C10 HOTEL BOŽICA, Luka Šipanjska, HR
C02 ADRIA TRAVEL, Zagreb, HR
H04 HOTEL CARBONA, Hévíz, H
C03 ADRIAGATE.COM, Split, HR
S09 HOTEL FLÓRA, Trenčianske Teplice, SK
C04 ADRIAHOME, Labin, HR
S10 HOTEL FLÓRA DUDINCE, Dudince, SK
052 AKTIV TOURS, Budapest, H
C11 HOTEL FRANE, Pag, HR
015 AMERICA TOURS CK, Liberec, CZ
C12 HOTEL HVAR, Jelsa, HR
014 ANDANTE CK, Písek, CZ
C13 HOTEL IMPERIAL VODICE, Šibenik, HR
070 MELI TOURS, Lloret de Mar, E
178 AZZURRO TOUR OPERATOR, Brno, CZ
052,H13 HOTEL KAROS SPA, Zalakaros, H
217 MĚSTO TÁBOR, Tábor, CZ
166 B&K TOUR CK, Hradec Králové, CZ
S11 HOTEL KASKÁDY, Sliač - Sielnica, SK
170 MGS TOURS, Les Adrets de l´Esterel, F
S01 BARDEJOVSKÉ KÚPELE, Bardejovské
Kúpele, SK
052,H05 HOTEL LAJTA PARK, KG DENTAL,
Mosonmagyaróvár, H
C33 NOVASOL TOURIST AGENCY, Pula, HR
345 BIEN VIVRE HOTELS, Cavalese, I
S12 HOTEL MÁJ, Piešťany, SK
347 BOHEMIA HOTEL CLUB & GOLF, Liberec, CZ
C14 HOTEL MARINA, Selce, HR
332 OLYMPIA REISEN SIBIR, Novosibirsk,
RUSSIA
170 CAMPING INTERNATIONAL, CAMPING DES
ILES D´OR, Giens-Hyeres, F
321 HOTEL OLYMPIK, Praha 8, CZ
S02 CASCADA HOTELS & RESORTS SK,
Liptovský Mikuláš, SK
321 HOTEL OLYMPIK TRISTAR, Praha 8, CZ
315 CENTRO ITALIA, San Benedetto del Tronto, I
347 CENTRUM BABYLON, Liberec, CZ
221 COMUNE DI CELLE DI BULGHERIA, Celle di
Bulgheria, I
027 COMUNE DI MONTEFIASCONE,
Montefiascone, I
321 HOTEL OLYMPIK ARTEMIS, Praha 8, CZ
C30 MARANTA TRAVEL AGENCY, Split, HR
C31 MARI - TOURS, Novi Vinodolski, HR
C32 MEDITERAN ADRIA, Rijeka, HR
C34 NOVI TURIST, Novi Vinodolski, HR
321 OLYMPIK HOLDING – ITA (INCENTIVE
TRAVEL AGENCY), Praha 8, CZ
C35 OREBIĆ TOURS, Orebić, HR
367 OROPESA DEL MAR - COSTA DEL AZAHAR,
Oropesa Del Mar, E
052,H06 HOTEL PIROSKA, Bük, H
052,H10 PARK INN BY RADISSON, Sárvár, H
368 HOTEL PREMIERE CLASSE, FleuryMérogis, F
S19 PARKHOTEL NA BARAČKE, Trenčianske
Teplice, SK
340 HOTEL ZÁMEK BERCHTOLD, Praha 7, CZ
H07 HOTEL ZARA CONTINENTAL, Budapest, H
C15 HOTELI BAŠKA, Baška, HR
121 CONSORZIO DOLOMITI, Belluno, I
C16 HOTELI BAŠKA VODA, Baška Voda, HR
306 COUNTRY CLUB CASTELFUSANO, TOURIST
VILLAGE & CAMPING, Rome, I
C17 HOTELI NJIVICE, FINVESTCORP, Njivice, HR
054 ČVUT V PRAZE, SPRÁVA ÚČELOVÝCH
ZAŘÍZENÍ, Praha 6, CZ
335,C29 MAESTRAL TRAVEL AGENCY, Split, HR
S13 HOTEL PARK, Piešťany, SK
C05 CONING TURIZAM, Zadar, HR
279 ČSAD TIŠNOV - TRAVEL CLUB, Brno, CZ
169 LUDOR CK, Strážnice, CZ
052,H08 HUNGUEST HOTELS, Budapest, H
344 PARKHOTEL PRAHA, Praha 7, CZ
C36 PLAVI HORIZONT, Omiš-Duće, HR
016 PRIMA TOUR, Dogana, SAN MARINO
267 PUNTA TOURS, Podgora, HR
C37 RADEŠKO GRUPA, Supetar, HR
218 RÉGIO CK, Kyjov, CZ
377 CHERRY TOUR CK, Ostrava-Mariánské
Hory, CZ
C38 RESORT CENTINERA, Pula, HR
C18 IBCI, Split, HR
C39 RIVIERA ADRIA, VALAMAR HOTELS &
RESORTS, Poreč, HR
C06 DALTOURS PRIMOŠTEN TRAVEL AGENCY,
Primošten, HR
009 IFA SCHÖNECK HOTEL & FERIENPARK,
Schöneck, D
H01 DANUBIUS GROUP, Budapest, H
C19 ISTRATURIST UMAG, Umag, HR
C41 SANI TOURS, Biograd na moru, HR
267 DELFIN TOURS TRAVEL AGENCY,
Makarska, HR
179 ITALMARE CK, Nitra, SK
375 SET TRAVEL VIATGES, Calella, E
C20 JADERATOURS, Zadar, HR
242 SEXTNER DOLOMITEN - ALTA PUSTERIA,
Sesto, I
C07 DONADIĆ - MEDITERAN PAG TRAVEL
AGENCY, Pag, HR
C08 FALKENSTEINER HOTELS & RESIDENCES,
Zadar, HR
C21 JADRAN, U STEČAJU CRIKVENICA,
Crikvenica, HR
C22 KATARINA LINE, Opatija, HR
C40 RUŽMARIN TRAVEL AGENCY, Omiš, HR
269 SIM FRANCE, Font Mourier, F
C42 SKIPER OPERACIJE, Savudrija, HR
MADI Travel Market 2011
141 SKIRAMA DOLOMITI ADAMELLO BRENTA,
MALE, I
S23 SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY,
Piešťany, SK
S24 SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE RAJECKÉ
TEPLICE, Rajecké Teplice, SK
79
C11 HOTEL FRANE, Pag, HR
V02 FIRO-TOUR, Praha 1, CZ
C12 HOTEL HVAR, Jelsa, HR
179 ITALMARE CK, Nitra, SK
C13 HOTEL IMPERIAL VODICE, Šibenik, HR
001 KOVOTOUR PLUS CK, Ostrava 1, CZ
S11 HOTEL KASKÁDY, Sliač - Sielnica, SK
C32 MEDITERAN ADRIA, Rijeka, HR
S12 HOTEL MÁJ, Piešťany, SK
266 NATOUR CK, Brno, CZ
051 SOL NOSTRUM TOURIST ITALY, Cervia, I
321 HOTEL OLYMPIK, Praha 8, CZ
072 NECKERMANN CK, Praha 1, CZ
S25 SOREA - HOTELOVÁ SPOLEČNOST,
Bratislava, SK
321 HOTEL OLYMPIK ARTEMIS, Praha 8, CZ
020 OSVĚTA HOŘOVICE CK, Hořovice, CZ
321 HOTEL OLYMPIK TRISTAR, Praha 8, CZ
277 PETRA TOUR CK, České Budějovice, CZ
S13 HOTEL PARK, Piešťany, SK
060 TRAVEL SERVICE, Praha 6, CZ
H07 HOTEL ZARA CONTINENTAL, Budapest, H
057 VIAMARE CK, Praha 2, CZ
240 SUPERADRIA TOUR OPERATOR, Bibione Venezia, I
C43 TEMPET TRAVEL AGENCY, Makarska, HR
S26 THERMAL PARK BEŠEŇOVÁ, Bešeňová, SK
002,H11 THERMAL TRAVEL CK, Harkány, H
318 TIVIGEST HOTELS & RESORTS, Padova, I
C15 HOTELI BAŠKA, Baška, HR
C16 HOTELI BAŠKA VODA, Baška Voda, HR
C17 HOTELI NJIVICE, FINVESTCORP, Njivice, HR
C44 TRAVELANA TRAVEL AGENCY, Rijeka, CZ
009 IFA SCHÖNECK HOTEL & FERIENPARK,
Schöneck, D
336 TREKKING INTERNATIONAL, Kathmandu,
NEPAL
C24 LAFODIA HOTEL & RESORT, Lopud, HR
026 TROPICAL ISLAND CZ, Praha 1, CZ
117 UNILINE CROATIA, Pula, HR
C25 LAGUNA NOVIGRAD, Novigrad, HR
330 LOBKOWICZ JIŘÍ, ZÁMEK MĚLNÍK,
Mělník, CZ
C45 VIENNA INTERNATIONAL HOTELS &
RESORTS, MAGNUM OPATIJA, Opatija, HR
317 LOSTAR VIAGGI, Forio, I
143 VIVA WYNDHAM RESORTS, Santo Domingo,
DOMINICAN REPUBLIC
207 WWT ITALIA TOUR OPERATOR, Pesaro, I
Stravování + catering,
zážitková gastronomie
Boarding + catering,
experience gastronomy
347 BOHEMIA HOTEL CLUB & GOLF, Liberec, CZ
170 CAMPING INTERNATIONAL, CAMPING DES
ILES D´OR, Giens-Hyeres, F
S02 CASCADA HOTELS & RESORTS SK,
Liptovský Mikuláš, SK
366 CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ
MORAVA, Brno, CZ
054 ČVUT V PRAZE, SPRÁVA ÚČELOVÝCH
ZAŘÍZENÍ, Praha 6, CZ
C28 LUCKY TRAVEL, Poreč, HR
332 OLYMPIA REISEN SIBIR, Novosibirsk,
RUSSIA
Autobusová doprava
Bus transport
C28 LUCKY TRAVEL, Poreč, HR
C02 ADRIA TRAVEL, Zagreb, HR
170 MGS TOURS, Les Adrets de l´Esterel, F
C03 ADRIAGATE.COM, Split, HR
C35 OREBIĆ TOURS, Orebić, HR
014 ANDANTE CK, Písek, CZ
344 PARKHOTEL PRAHA, Praha 7, CZ
309 APULIA IN CK, Praha 4, CZ
168 QUICKTOUR CK, České Budějovice, CZ
058 ATLANTIKA CK, Brno, CZ
218 RÉGIO CK, Kyjov, CZ
005 BON TON CK, Hranice, CZ
C38 RESORT CENTINERA, Pula, HR
216 CICALA AGENZIA VIAGGI, Praha 4, CZ
C39 RIVIERA ADRIA, VALAMAR HOTELS &
RESORTS, Poreč, HR
306 COUNTRY CLUB CASTELFUSANO, TOURIST
VILLAGE & CAMPING, Rome, I
C42 SKIPER OPERACIJE, Savudrija, HR
209 ČESKÉ KORMIDLO CK, Brno, CZ
S23 SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY,
Piešťany, SK
279 ČSAD TIŠNOV - TRAVEL CLUB, Brno, CZ
S26 THERMAL PARK BEŠEŇOVÁ, Bešeňová, SK
002 EICHLERBUS, Divišov, CZ
C44 TRAVELANA TRAVEL AGENCY, Rijeka, CZ
107 ERIKA TOUR CK, Semily, CZ
H12 VELENCE TERMÁL, Budapest, H
V02 FIRO-TOUR, Praha 1, CZ
C45 VIENNA INTERNATIONAL HOTELS &
RESORTS, MAGNUM OPATIJA, Opatija, HR
058 FOR-LINE TOUR, Brno, CZ
C46 VIR TURIZAM TOURIST AGENCY, Vir, HR
105 DATOUR CK, Hradec Králové, CZ
C09 GENERALTURIST, Zagreb, HR
268 GOLDEN CITY TOUR, Praha 3, CZ
H01 DANUBIUS GROUP, Budapest, H
S03 GRAND HOTEL BELLEVUE, Vysoké Tatry, SK
Train transport
C26 LIBURNIA RIVIERA HOTELI, Opatija, HR
H12 VELENCE TERMÁL, Budapest, H
C46 VIR TURIZAM TOURIST AGENCY, Vir, HR
Železniční doprava
307 IDEA TOUR CK, Pardubice, CZ
Letecká doprava a chartery
052,H03 GREENFIELD HOTEL GOLF & SPA,
Bükfürdő, H
179 ITALMARE CK, Nitra, SK
Airlines, charter flight
371 JANETA CK, Písek, CZ
S07 HOTEL AMADE CHATEAU, Vrakúň, SK
015 AMERICA TOURS CK, Liberec, CZ
108 KALOUSEK JIŘÍ CK, Ústí nad Orlicí, CZ
S08 HOTEL BARÓNKA, Bratislava, SK
005 BON TON CK, Hranice, CZ
C22 KATARINA LINE, Opatija, HR
C10 HOTEL BOŽICA, Luka Šipanjska, HR
123 CZECH CONNECT AIRLINES, Mošnov, CZ
C23 KORČULA TRAVEL, Korčula, HR
H04 HOTEL CARBONA, Hévíz, H
105 DATOUR CK, Hradec Králové, CZ
219 KO-TOUR CK, Polička, CZ
S09 HOTEL FLÓRA, Trenčianske Teplice, SK
307,018 DELFÍN TRAVEL CK, Praha 5, CZ
001 KOVOTOUR PLUS CK, Ostrava 1, CZ
S10 HOTEL FLÓRA DUDINCE, Dudince, SK
061 DERTOUR ČESKÁ REPUBLIKA, Praha 6, CZ
308 MACEK COACH, Praha 10, CZ
80
MADI Travel Market 2011
V01 NEV-DAMA CK, Praha 1, CZ
C44 TRAVELANA TRAVEL AGENCY, Rijeka, CZ
307 IDEA TOUR CK, Pardubice, CZ
020 OSVĚTA HOŘOVICE CK, Hořovice, CZ
117 UNILINE CROATIA, Pula, HR
009 IFA SCHÖNECK HOTEL & FERIENPARK,
Schöneck, D
277 PETRA TOUR CK, České Budějovice, CZ
S20 SATUR TRAVEL, Bratislava, SK
269 SIM FRANCE, Font Mourier, F
C44 TRAVELANA TRAVEL AGENCY, Rijeka, CZ
379 ISCHIA HAPPY TRAVEL, Isola d´Ischia, I
Lázně, fitness, wellness,
zdravotní turistika
117 UNILINE CROATIA, Pula, HR
Spas, fitness, wellness,
health tourism
004 VICTORIA CK, Brno, CZ
052 AKTIV TOURS, Budapest, H
050 ATIS CK, Bruntál, CZ
Lodní doprava a trajekty,
pronájem jachet
Cruises, ferries, yacht charter
206 AVICENUM CK, Bratislava, SK
S01 BARDEJOVSKÉ KÚPELE, Bardejovské
Kúpele, SK
345 BIEN VIVRE HOTELS, Cavalese, I
C02 ADRIA TRAVEL, Zagreb, HR
C03 ADRIAGATE.COM, Split, HR
C04 ADRIAHOME, Labin, HR
119 AGM TRAVEL CK, Praha 4, CZ
309 APULIA IN CK, Praha 4, CZ
178 AZZURRO TOUR OPERATOR, Brno, CZ
347 BOHEMIA HOTEL CLUB & GOLF, Liberec, CZ
347 CENTRUM BABYLON, Liberec, CZ
C05 CONING TURIZAM, Zadar, HR
121 CONSORZIO DOLOMITI, Belluno, I
279 ČSAD TIŠNOV - TRAVEL CLUB, Brno, CZ
H01 DANUBIUS GROUP, Budapest, H
C06 DALTOURS PRIMOŠTEN TRAVEL AGENCY,
Primošten, HR
107 ERIKA TOUR CK, Semily, CZ
061 DERTOUR ČESKÁ REPUBLIKA, Praha 6, CZ
C08 FALKENSTEINER HOTELS & RESIDENCES,
Zadar, HR
V02 FIRO-TOUR, Praha 1, CZ
C19 ISTRATURIST UMAG, Umag, HR
371 JANETA CK, Písek, CZ
010 KONTAKT CK, Rakovník, CZ
001 KOVOTOUR PLUS CK, Ostrava 1, CZ
316 KÚPELE DUDINCE, Dudince, SK
S15 KÚPELE LÚČKY, Lúčky, SK
S16 KÚPELE SLIAČ, Sliač - kúpele, SK
S17 KÚPELE TRENČIANSKÉ TEPLICE,
Trenčianske Teplice, SK
S18 KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY, Vyšné
Ružbachy, SK
C25 LAGUNA NOVIGRAD, Novigrad, HR
376 LÁZNĚ PODĚBRADY, Poděbrady, CZ
C26 LIBURNIA RIVIERA HOTELI, Opatija, HR
317 LOSTAR VIAGGI, Forio, I
C27 LOŠINJ HOTELS & VILLAS, Mali Lošinj, HR
169 LUDOR CK, Strážnice, CZ
H09 MAĎARSKÁ TURISTIKA, Praha 7, CZ
052,H02 FANOS TERMÁL HOTEL AQUA,
Mosonmagyaróvár, H
335,C29 MAESTRAL TRAVEL AGENCY, Split, HR
C09 GENERALTURIST, Zagreb, HR
C18 IBCI, Split, HR
268 GOLDEN CITY TOUR, Praha 3, CZ
C32 MEDITERAN ADRIA, Rijeka, HR
C22 KATARINA LINE, Opatija, HR
S03 GRAND HOTEL BELLEVUE, Vysoké Tatry, SK
C33 NOVASOL TOURIST AGENCY, Pula, HR
C23 KORČULA TRAVEL, Korčula, HR
052,H03 GREENFIELD HOTEL GOLF & SPA,
Bükfürdő, H
020 OSVĚTA HOŘOVICE CK, Hořovice, CZ
C27 LOŠINJ HOTELS & VILLAS, Mali Lošinj, HR
C28 LUCKY TRAVEL, Poreč, HR
169 LUDOR CK, Strážnice, CZ
C31 MARI - TOURS, Novi Vinodolski, HR
C32 MEDITERAN ADRIA, Rijeka, HR
C34 NOVI TURIST, Novi Vinodolski, HR
C35 OREBIĆ TOURS, Orebić, HR
C37 RADEŠKO GRUPA, Supetar, HR
C40 RUŽMARIN TRAVEL AGENCY, Omiš, HR
S22 SLOVENSKÁ PLAVBA A PRÍSTAVY, LODNÁ
OSOBNÁ DOPRAVA, Bratislava, SK
Rent-a-car
015 AMERICA TOURS CK, Liberec, CZ
220, S04 HEPEX SLOVAKIA, Komárno, SK
C30 MARANTA TRAVEL AGENCY, Split, HR
052,H10 PARK INN BY RADISSON, Sárvár, H
S06 HORSKÝ HOTEL REMATA, Ráztočno, SK
S19 PARKHOTEL NA BARAČKE, Trenčianske
Teplice, SK
S07 HOTEL AMADE CHATEAU, Vrakúň, SK
277 PETRA TOUR CK, České Budějovice, CZ
052,H13 HOTEL APHRODITE - VENUS,
Zalakaros, H
118 REKREA OSTRAVA DCK, Ostrava - Moravská
Ostrava, CZ
S08 HOTEL BARÓNKA, Bratislava, SK
C38 RESORT CENTINERA, Pula, HR
C10 HOTEL BOŽICA, Luka Šipanjska, HR
H04 HOTEL CARBONA, Hévíz, H
C39 RIVIERA ADRIA, VALAMAR HOTELS &
RESORTS, Poreč, HR
S09 HOTEL FLÓRA, Trenčianske Teplice, SK
C41 SANI TOURS, Biograd na moru, HR
S10 HOTEL FLÓRA DUDINCE, Dudince, SK
S20 SATUR TRAVEL, Bratislava, SK
C12 HOTEL HVAR, Jelsa, HR
C42 SKIPER OPERACIJE, Savudrija, HR
052,H13 HOTEL KAROS SPA, Zalakaros, H
S21 SLOVENSKÁ AGENTÚRA PRE CESTOVNÝ
RUCH, Banská Bystrica, SK
S11 HOTEL KASKÁDY, Sliač - Sielnica, SK
S23 SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY,
Piešťany, SK
116 CAMPANATOUR CK, Kdyně, CZ
052,H05 HOTEL LAJTA PARK, KG DENTAL,
Mosonmagyaróvár, H
C22 KATARINA LINE, Opatija, HR
S12 HOTEL MÁJ, Piešťany, SK
C28 LUCKY TRAVEL, Poreč, HR
S13 HOTEL PARK, Piešťany, SK
C32 MEDITERAN ADRIA, Rijeka, HR
052,H06 HOTEL PIROSKA, Bük, H
S25 SOREA - HOTELOVÁ SPOLEČNOST,
Bratislava, SK
C34 NOVI TURIST, Novi Vinodolski, HR
C15 HOTELI BAŠKA, Baška, HR
119 TEP TOUR CK, Teplice, CZ
C37 RADEŠKO GRUPA, Supetar, HR
C16 HOTELI BAŠKA VODA, Baška Voda, HR
S26 THERMAL PARK BEŠEŇOVÁ, Bešeňová, SK
C38 RESORT CENTINERA, Pula, HR
052,H08 HUNGUEST HOTELS, Budapest, H
002,H11 THERMAL TRAVEL CK, Harkány, H
S24 SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE RAJECKÉ
TEPLICE, Rajecké Teplice, SK
MADI Travel Market 2011
81
365 TIPATOUR ZÁJEZDY, Třebíč, CZ
051 SOL NOSTRUM TOURIST ITALY, Cervia, I
C27 LOŠINJ HOTELS & VILLAS, Mali Lošinj, HR
026 TROPICAL ISLAND CZ, Praha 1, CZ
S25 SOREA - HOTELOVÁ SPOLEČNOST,
Bratislava, SK
C28 LUCKY TRAVEL, Poreč, HR
H12 VELENCE TERMÁL, Budapest, H
109 VÍTKOVICE TOURS CK, Ostrava Vítkovice, CZ
143 VIVA WYNDHAM RESORTS, Santo Domingo,
DOMINICAN REPUBLIC
207 WWT ITALIA TOUR OPERATOR, Pesaro, I
C43 TEMPET TRAVEL AGENCY, Makarska, HR
S26 THERMAL PARK BEŠEŇOVÁ, Bešeňová, SK
318 TIVIGEST HOTELS & RESORTS, Padova, I
S27 TURISTICKO - INFORMAČNÁ KANCELÁRIA
DETVA, Detva, SK
057 VIAMARE CK, Praha 2, CZ
Lyžování, zimní aktivity
004 VICTORIA CK, Brno, CZ
Skiing, snow & winter activities
050 ATIS CK, Bruntál, CZ
Outdoor, sportovní turistika,
golf, eko- a agroturistika
058 ATLANTIKA CK, Brno, CZ
345 BIEN VIVRE HOTELS, Cavalese, I
335,C29 MAESTRAL TRAVEL AGENCY, Split, HR
C30 MARANTA TRAVEL AGENCY, Split, HR
217 MĚSTO TÁBOR, Tábor, CZ
120 MEXICO TOURISM BOARD,
Frankfurt/Main, D
170 MGS TOURS, Les Adrets de l´Esterel, F
C33 NOVASOL TOURIST AGENCY, Pula, HR
332 OLYMPIA REISEN SIBIR, Novosibirsk,
RUSSIA
C35 OREBIĆ TOURS, Orebić, HR
Outdoor activities, ecotourism,
agrotourism, golf, sports
C36 PLAVI HORIZONT, Omiš-Duće, HR
119 AGM TRAVEL CK, Praha 4, CZ
C37 RADEŠKO GRUPA, Supetar, HR
052 AKTIV TOURS, Budapest, H
118 REKREA OSTRAVA DCK, Ostrava - Moravská
Ostrava, CZ
347 BOHEMIA HOTEL CLUB & GOLF, Liberec, CZ
S02 CASCADA HOTELS & RESORTS SK,
Liptovský Mikuláš, SK
169 LUDOR CK, Strážnice, CZ
278 POZNÁNÍ CK, Pardubice, CZ
347 CENTRUM BABYLON, Liberec, CZ
309 APULIA IN CK, Praha 4, CZ
216 CICALA AGENZIA VIAGGI, Praha 4, CZ
345 BIEN VIVRE HOTELS, Cavalese, I
C39 RIVIERA ADRIA, VALAMAR HOTELS &
RESORTS, Poreč, HR
121 CONSORZIO DOLOMITI, Belluno, I
347 BOHEMIA HOTEL CLUB & GOLF, Liberec, CZ
C40 RUŽMARIN TRAVEL AGENCY, Omiš, HR
115 CONTI CK, Praha 1, CZ
170 CAMPING INTERNATIONAL, CAMPING DES
ILES D´OR, Giens-Hyeres, F
375 SET TRAVEL VIATGES, Calella, E
105 DATOUR CK, Hradec Králové, CZ
061 DERTOUR ČESKÁ REPUBLIKA, Praha 6, CZ
107 ERIKA TOUR CK, Semily, CZ
221 COMUNE DI CELLE DI BULGHERIA, Celle di
Bulgheria, I
244 FEDE CK, Praha 1, CZ
027 COMUNE DI MONTEFIASCONE,
Montefiascone, I
V02 FIRO-TOUR, Praha 1, CZ
121 CONSORZIO DOLOMITI, Belluno, I
058 FOR-LINE TOUR, Brno, CZ
C06 DALTOURS PRIMOŠTEN TRAVEL AGENCY,
Primošten, HR
S03 GRAND HOTEL BELLEVUE, Vysoké Tatry, SK
141 SKIRAMA DOLOMITI ADAMELLO BRENTA,
MALE, I
S21 SLOVENSKÁ AGENTÚRA PRE CESTOVNÝ
RUCH, Banská Bystrica, SK
C44 TRAVELANA TRAVEL AGENCY, Rijeka, CZ
336 TREKKING INTERNATIONAL, Kathmandu,
NEPAL
143 DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA, Praha 1, CZ
S27 TURISTICKO - INFORMAČNÁ KANCELÁRIA
DETVA, Detva, SK
S06 HORSKÝ HOTEL REMATA, Ráztočno, SK
052,H03 GREENFIELD HOTEL GOLF & SPA,
Bükfürdő, H
004 VICTORIA CK, Brno, CZ
377 CHERRY TOUR CK, Ostrava-Mariánské
Hory, CZ
220, S04 HEPEX SLOVAKIA, Komárno, SK
220, S04 HEPEX SLOVAKIA, Komárno, SK
C46 VIR TURIZAM TOURIST AGENCY, Vir, HR
S06 HORSKÝ HOTEL REMATA, Ráztočno, SK
109 VÍTKOVICE TOURS CK, Ostrava Vítkovice, CZ
108 KALOUSEK JIŘÍ CK, Ústí nad Orlicí, CZ
052,H13 HOTEL APHRODITE - VENUS,
Zalakaros, H
207 WWT ITALIA TOUR OPERATOR, Pesaro, I
010 KONTAKT CK, Rakovník, CZ
C12 HOTEL HVAR, Jelsa, HR
S15 KÚPELE LÚČKY, Lúčky, SK
052,H13 HOTEL KAROS SPA, Zalakaros, H
Jazykové kursy, au-pair pobyty
S18 KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY, Vyšné
Ružbachy, SK
340 HOTEL ZÁMEK BERCHTOLD, Praha 7, CZ
Language courses, au-pair
stays
307 IDEA TOUR CK, Pardubice, CZ
C30 MARANTA TRAVEL AGENCY, Split, HR
025 MILE CK, Praha 2, CZ
V01 NEV-DAMA CK, Praha 1, CZ
C33 NOVASOL TOURIST AGENCY, Pula, HR
168 QUICKTOUR CK, České Budějovice, CZ
276 IDEAL TOUR PRAHA CK, Praha 9, CZ
180 INDALO SPACE CK, Praha 2, CZ
C21 JADRAN, U STEČAJU CRIKVENICA,
Crikvenica, HR
071 JAMAICA TOURIST BOARD, Berlin Friedenau, D
242 SEXTNER DOLOMITEN - ALTA PUSTERIA,
Sesto, I
C23 KORČULA TRAVEL, Korčula, HR
141 SKIRAMA DOLOMITI ADAMELLO BRENTA,
MALE, I
C25 LAGUNA NOVIGRAD, Novigrad, HR
S21 SLOVENSKÁ AGENTÚRA PRE CESTOVNÝ
RUCH, Banská Bystrica, SK
C24 LAFODIA HOTEL & RESORT, Lopud, HR
306 COUNTRY CLUB CASTELFUSANO, TOURIST
VILLAGE & CAMPING, Rome, I
321 WORLD EDUCATE BUSINESS ASSOCIATION,
Locarno, CH
Dětská, mládežnická, školní
turistika, kurzy, výlety a tábory
C26 LIBURNIA RIVIERA HOTELI, Opatija, HR
School groups, children
programmes, youth and camps
317 LOSTAR VIAGGI, Forio, I
014 ANDANTE CK, Písek, CZ
82
MADI Travel Market 2011
166 B&K TOUR CK, Hradec Králové, CZ
052 AKTIV TOURS, Budapest, H
320 KAF PHOTOGRAPHY, Praha 6, CZ
345 BIEN VIVRE HOTELS, Cavalese, I
015 AMERICA TOURS CK, Liberec, CZ
S14 KOŠICE - TURIZMUS, Košice, SK
347 BOHEMIA HOTEL CLUB & GOLF, Liberec, CZ
309 APULIA IN CK, Praha 4, CZ
S15 KÚPELE LÚČKY, Lúčky, SK
S02 CASCADA HOTELS & RESORTS SK,
Liptovský Mikuláš, SK
S01 BARDEJOVSKÉ KÚPELE, Bardejovské
Kúpele, SK
S16 KÚPELE SLIAČ, Sliač - kúpele, SK
347 CENTRUM BABYLON, Liberec, CZ
347 BOHEMIA HOTEL CLUB & GOLF, Liberec, CZ
216 CICALA AGENZIA VIAGGI, Praha 4, CZ
116 CAMPANATOUR CK, Kdyně, CZ
306 COUNTRY CLUB CASTELFUSANO, TOURIST
VILLAGE & CAMPING, Rome, I
366 CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ
MORAVA, Brno, CZ
054 ČVUT V PRAZE, SPRÁVA ÚČELOVÝCH
ZAŘÍZENÍ, Praha 6, CZ
347 CENTRUM BABYLON, Liberec, CZ
376 LÁZNĚ PODĚBRADY, Poděbrady, CZ
370 COLLEGIUM MARIANUM - TÝNSKÁ VOŠ,
Praha 1, CZ
C26 LIBURNIA RIVIERA HOTELI, Opatija, HR
052,H02 FANOS TERMÁL HOTEL AQUA,
Mosonmagyaróvár, H
C05 CONING TURIZAM, Zadar, HR
330 LOBKOWICZ JIŘÍ, ZÁMEK MĚLNÍK,
Mělník, CZ
121 CONSORZIO DOLOMITI, Belluno, I
C27 LOŠINJ HOTELS & VILLAS, Mali Lošinj, HR
S08 HOTEL BARÓNKA, Bratislava, SK
H09 MAĎARSKÁ TURISTIKA, Praha 7, CZ
321 HOTEL OLYMPIK, Praha 8, CZ
054 ČVUT V PRAZE, SPRÁVA ÚČELOVÝCH
ZAŘÍZENÍ, Praha 6, CZ
340 HOTEL ZÁMEK BERCHTOLD, Praha 7, CZ
H01 DANUBIUS GROUP, Budapest, H
009 IFA SCHÖNECK HOTEL & FERIENPARK,
Schöneck, D
307,018 DELFÍN TRAVEL CK, Praha 5, CZ
002 EICHLERBUS, Divišov, CZ
170 MGS TOURS, Les Adrets de l´Esterel, F
371 JANETA CK, Písek, CZ
C08 FALKENSTEINER HOTELS & RESIDENCES,
Zadar, HR
319 MUZEUM ALCHYMISTŮ A MÁGŮ STARÉ
PRAHY, Praha 1, CZ
S03 GRAND HOTEL BELLEVUE, Vysoké Tatry, SK
319 MUZEUM POVĚSTÍ A STRAŠIDEL,
Praha 1, CZ
307,018 DELFÍN TRAVEL CK, Praha 5, CZ
330 LOBKOWICZ JIŘÍ, ZÁMEK MĚLNÍK,
Mělník, CZ
319 MUZEUM ALCHYMISTŮ A MÁGŮ STARÉ
PRAHY, Praha 1, CZ
319 MUZEUM POVĚSTÍ A STRAŠIDEL, Praha
1, CZ
016 PRIMA TOUR, Dogana, SAN MARINO
S07 HOTEL AMADE CHATEAU, Vrakúň, SK
S17 KÚPELE TRENČIANSKÉ TEPLICE,
Trenčianske Teplice, SK
S18 KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY, Vyšné
Ružbachy, SK
C25 LAGUNA NOVIGRAD, Novigrad, HR
335,C29 MAESTRAL TRAVEL AGENCY, Split, HR
070 MELI TOURS, Lloret de Mar, E
266 NATOUR CK, Brno, CZ
052,H13 HOTEL APHRODITE - VENUS,
Zalakaros, H
V01 NEV-DAMA CK, Praha 1, CZ
S08 HOTEL BARÓNKA, Bratislava, SK
332 OLYMPIA REISEN SIBIR, Novosibirsk,
RUSSIA
S09 HOTEL FLÓRA, Trenčianske Teplice, SK
C39 RIVIERA ADRIA, VALAMAR HOTELS &
RESORTS, Poreč, HR
S11 HOTEL KASKÁDY, Sliač - Sielnica, SK
321 OLYMPIK HOLDING – ITA (INCENTIVE
TRAVEL AGENCY), Praha 8, CZ
375 SET TRAVEL VIATGES, Calella, E
052,H05 HOTEL LAJTA PARK, KG DENTAL,
Mosonmagyaróvár, H
052,H10 PARK INN BY RADISSON, Sárvár, H
S12 HOTEL MÁJ, Piešťany, SK
S19 PARKHOTEL NA BARAČKE, Trenčianske
Teplice, SK
269 SIM FRANCE, Font Mourier, F
S21 SLOVENSKÁ AGENTÚRA PRE CESTOVNÝ
RUCH, Banská Bystrica, SK
S25 SOREA - HOTELOVÁ SPOLEČNOST,
Bratislava, SK
321 HOTEL OLYMPIK, Praha 8, CZ
321 HOTEL OLYMPIK ARTEMIS, Praha 8, CZ
321 HOTEL OLYMPIK TRISTAR, Praha 8, CZ
S26 THERMAL PARK BEŠEŇOVÁ, Bešeňová, SK
S13 HOTEL PARK, Piešťany, SK
026 TROPICAL ISLAND CZ, Praha 1, CZ
340 HOTEL ZÁMEK BERCHTOLD, Praha 7, CZ
S27 TURISTICKO - INFORMAČNÁ KANCELÁRIA
DETVA, Detva, SK
H07 HOTEL ZARA CONTINENTAL, Budapest, H
117 UNILINE CROATIA, Pula, HR
H12 VELENCE TERMÁL, Budapest, H
004 VICTORIA CK, Brno, CZ
321 WORLD EDUCATE BUSINESS ASSOCIATION,
Locarno, CH
207 WWT ITALIA TOUR OPERATOR, Pesaro, I
Kongresy a incentivy, obchodní
turistika + služební cesty
Congress and incentive
tourism, business travel
C02 ADRIA TRAVEL, Zagreb, HR
344 PARKHOTEL PRAHA, Praha 7, CZ
241 QUALITY TOURS, Praha 1, CZ
118 REKREA OSTRAVA DCK, Ostrava - Moravská
Ostrava, CZ
C39 RIVIERA ADRIA, VALAMAR HOTELS &
RESORTS, Poreč, HR
C15 HOTELI BAŠKA, Baška, HR
S20 SATUR TRAVEL, Bratislava, SK
C16 HOTELI BAŠKA VODA, Baška Voda, HR
375 SET TRAVEL VIATGES, Calella, E
342 HTT - GLOBAL HOLIDAYS & INCENTIVES,
Dubai, UAE
242 SEXTNER DOLOMITEN - ALTA PUSTERIA,
Sesto, I
052,H08 HUNGUEST HOTELS, Budapest, H
C42 SKIPER OPERACIJE, Savudrija, HR
009 IFA SCHÖNECK HOTEL & FERIENPARK,
Schöneck, D
S21 SLOVENSKÁ AGENTÚRA PRE CESTOVNÝ
RUCH, Banská Bystrica, SK
180 INDALO SPACE CK, Praha 2, CZ
S23 SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY,
Piešťany, SK
332 INTERNATIONAL TRADE CENTER SIBERIA,
Novosibirsk, RUSSIA
379 ISCHIA HAPPY TRAVEL, Isola d´Ischia, I
C19 ISTRATURIST UMAG, Umag, HR
071 JAMAICA TOURIST BOARD, Berlin Friedenau, D
S25 SOREA - HOTELOVÁ SPOLEČNOST,
Bratislava, SK
S26 THERMAL PARK BEŠEŇOVÁ, Bešeňová, SK
026 TROPICAL ISLAND CZ, Praha 1, CZ
H12 VELENCE TERMÁL, Budapest, H
MADI Travel Market 2011
321 WORLD EDUCATE BUSINESS ASSOCIATION,
Locarno, CH
Turistické atrakce a programy hrady, zámky, muzea, jeskyně,
přírodní zajímavosti, divadla,
koncerty, muzikály, festivaly,
folklór, poznávací turistika
a průvodcovské služby
Tourism attractions, muzeums,
theatres, musicals, natural
parks, educational tourism,
guides
83
379 ISCHIA HAPPY TRAVEL, Isola d´Ischia, I
C20 JADERATOURS, Zadar, HR
071 JAMAICA TOURIST BOARD, Berlin Friedenau, D
C22 KATARINA LINE, Opatija, HR
S14 KOŠICE - TURIZMUS, Košice, SK
219 KO-TOUR CK, Polička, CZ
C03 ADRIAGATE.COM, Split, HR
117 UNILINE CROATIA, Pula, HR
Rezervační a informační
systémy, software, internet
S15 KÚPELE LÚČKY, Lúčky, SK
Reservation and information
systems, software, internet
S16 KÚPELE SLIAČ, Sliač - kúpele, SK
075 ANCHOICE CZ, Liberec 1, CZ
S18 KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY, Vyšné
Ružbachy, SK
206 AVICENUM CK, Bratislava, SK
C24 LAFODIA HOTEL & RESORT, Lopud, HR
C02 ADRIA TRAVEL, Zagreb, HR
S27 TURISTICKO - INFORMAČNÁ KANCELÁRIA
DETVA, Detva, SK
C26 LIBURNIA RIVIERA HOTELI, Opatija, HR
176 BLUECITY.CZ, Ostrava, CZ
011 CESYS - CESTOVNÍ SYSTÉM, Přepeře, CZ
310 FREYTAG - BERNDT, Praha 9, CZ
C04 ADRIAHOME, Labin, HR
330 LOBKOWICZ JIŘÍ, ZÁMEK MĚLNÍK,
Mělník, CZ
220, S04 HEPEX SLOVAKIA, Komárno, SK
052 AKTIV TOURS, Budapest, H
317 LOSTAR VIAGGI, Forio, I
H09 MAĎARSKÁ TURISTIKA, Praha 7, CZ
015 AMERICA TOURS CK, Liberec, CZ
H09 MAĎARSKÁ TURISTIKA, Praha 7, CZ
070 MELI TOURS, Lloret de Mar, E
331 ASOCIACE PRŮVODCŮ ČR, Praha 2, CZ
335,C29 MAESTRAL TRAVEL AGENCY, Split, HR
V01 NEV-DAMA CK, Praha 1, CZ
178 AZZURRO TOUR OPERATOR, Brno, CZ
C30 MARANTA TRAVEL AGENCY, Split, HR
S02 CASCADA HOTELS & RESORTS SK,
Liptovský Mikuláš, SK
106 OPEN TRAVEL NETWORK, CESTOVÁNÍ.CZ,
Praha 5, CZ
C31 MARI - TOURS, Novi Vinodolski, HR
366 CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ
MORAVA, Brno, CZ
347 CENTRUM BABYLON, Liberec, CZ
370 COLLEGIUM MARIANUM - TÝNSKÁ VOŠ,
Praha 1, CZ
221 COMUNE DI CELLE DI BULGHERIA, Celle di
Bulgheria, I
027 COMUNE DI MONTEFIASCONE,
Montefiascone, I
217 MĚSTO TÁBOR, Tábor, CZ
117 UNILINE CROATIA, Pula, HR
120 MEXICO TOURISM BOARD,
Frankfurt/Main, D
311 VYDAVATELSTVÍ MCU, České Budějovice, CZ
170 MGS TOURS, Les Adrets de l´Esterel, F
022 WORLD MEDIA PARTNERS, Svitavy, CZ
319 MUZEUM ALCHYMISTŮ A MÁGŮ STARÉ
PRAHY, Praha 1, CZ
319 MUZEUM POVĚSTÍ A STRAŠIDEL, Praha
1, CZ
C34 NOVI TURIST, Novi Vinodolski, HR
115 CONTI CK, Praha 1, CZ
C35 OREBIĆ TOURS, Orebić, HR
306 COUNTRY CLUB CASTELFUSANO, TOURIST
VILLAGE & CAMPING, Rome, I
367 OROPESA DEL MAR - COSTA DEL AZAHAR,
Oropesa Del Mar, E
209 ČESKÉ KORMIDLO CK, Brno, CZ
218 RÉGIO CK, Kyjov, CZ
278 POZNÁNÍ CK, Pardubice, CZ
Pojištění, asistenční
a finanční služby
Travel insurance, assistance
and financial services
177 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA,
VIENNA INSURANCE GROUP, Praha 4, CZ
224 UNION POISŤOVNA, Bratislava, SK
305 ZETRIA CONSULTING, Ostrava, CZ
C06 DALTOURS PRIMOŠTEN TRAVEL AGENCY,
Primošten, HR
C37 RADEŠKO GRUPA, Supetar, HR
307,018 DELFÍN TRAVEL CK, Praha 5, CZ
C40 RUŽMARIN TRAVEL AGENCY, Omiš, HR
143 DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA, Praha 1, CZ
269 SIM FRANCE, Font Mourier, F
C07 DONADIĆ - MEDITERAN PAG TRAVEL
AGENCY, Pag, HR
S21 SLOVENSKÁ AGENTÚRA PRE CESTOVNÝ
RUCH, Banská Bystrica, SK
074 EXTRA TOURS MANAGEMENT, Calella, E
S22 SLOVENSKÁ PLAVBA A PRÍSTAVY, LODNÁ
OSOBNÁ DOPRAVA, Bratislava, SK
National tourist authorities
(boards), national and
international associations
S24 SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE RAJECKÉ
TEPLICE, Rajecké Teplice, SK
369 ASOCIACE CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ ČESKÉ
REPUBLIKY, Praha 2, CZ
051 SOL NOSTRUM TOURIST ITALY, Cervia, I
378 ASOCIACE ČESKÝCH CESTOVNÍCH
KANCELÁŘÍ A AGENTUR, Praha 2, CZ
C08 FALKENSTEINER HOTELS & RESIDENCES,
Zadar, HR
167 HALAY TOURISM, ISTANBUL, TR
S06 HORSKÝ HOTEL REMATA, Ráztočno, SK
Národní centrály,
národní asociace
C12 HOTEL HVAR, Jelsa, HR
S25 SOREA - HOTELOVÁ SPOLEČNOST,
Bratislava, SK
321 HOTEL OLYMPIK ARTEMIS, Praha 8, CZ
C43 TEMPET TRAVEL AGENCY, Makarska, HR
121 CONSORZIO DOLOMITI, Belluno, I
C44 TRAVELANA TRAVEL AGENCY, Rijeka, CZ
143 DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA, Praha 1, CZ
340 HOTEL ZÁMEK BERCHTOLD, Praha 7, CZ
336 TREKKING INTERNATIONAL, Kathmandu,
NEPAL
071 JAMAICA TOURIST BOARD, Berlin Friedenau, D
C18 IBCI, Split, HR
026 TROPICAL ISLAND CZ, Praha 1, CZ
H09 MAĎARSKÁ TURISTIKA, Praha 7, CZ
321 HOTEL OLYMPIK TRISTAR, Praha 8, CZ
S13 HOTEL PARK, Piešťany, SK
331 ASOCIACE PRŮVODCŮ ČR, Praha 2, CZ
84
120 MEXICO TOURISM BOARD,
Frankfurt/Main, D
MADI Travel Market 2011
S21 SLOVENSKÁ AGENTÚRA PRE CESTOVNÝ
RUCH, Banská Bystrica, SK
Ostatní (literatura, suvenýry,
propagace, marketing,
půjčovny potřeb pro volný čas,
...)
Kraje, turistické regiony,
regionální sdružení a nadace,
města, infocentra
Other travel related services
(literature, souvenirs,
marketing services, promotion,
sport and outdoor equipment
etc.)
Regional tourist authorities
& promotion, cities, infocentres
176 BLUECITY.CZ, Ostrava, CZ
310 FREYTAG - BERNDT, Praha 9, CZ
220, S04 HEPEX SLOVAKIA, Komárno, SK
366 CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ
MORAVA, Brno, CZ
332 INTERNATIONAL TRADE CENTER SIBERIA,
Novosibirsk, RUSSIA
221 COMUNE DI CELLE DI BULGHERIA, Celle di
Bulgheria, I
320 KAF PHOTOGRAPHY, Praha 6, CZ
027 COMUNE DI MONTEFIASCONE,
Montefiascone, I
310 FREYTAG - BERNDT, Praha 9, CZ
S14 KOŠICE - TURIZMUS, Košice, SK
330 LOBKOWICZ JIŘÍ, ZÁMEK MĚLNÍK,
Mělník, CZ
217 MĚSTO TÁBOR, Tábor, CZ
332 NOVOSIBIRSK ASSOCIATION OF TOURIST
ORGANISATIONS (NATO), Novosibirsk,
RUSSIA
367 OROPESA DEL MAR - COSTA DEL AZAHAR,
Oropesa Del Mar, E
141 SKIRAMA DOLOMITI ADAMELLO BRENTA,
MALE, I
S27 TURISTICKO - INFORMAČNÁ KANCELÁRIA
DETVA, Detva, SK
Odborná média,
profesní vzdělávání
Specialized media,
professional education
369 ASOCIACE CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ ČESKÉ
REPUBLIKY, Praha 2, CZ
378 ASOCIACE ČESKÝCH CESTOVNÍCH
KANCELÁŘÍ A AGENTUR, Praha 2, CZ
022 C.O.T. MEDIA, Praha 1, CZ
380 TYRKYS, ŠKOLA KULTURY PODNIKÁNÍ V
CESTOVNÍM RUCHU, Praha 2, CZ
321 WORLD EDUCATE BUSINESS ASSOCIATION,
Locarno, CH
106 OPEN TRAVEL NETWORK, CESTOVÁNÍ.CZ,
Praha 5, CZ
311 VYDAVATELSTVÍ MCU, České Budějovice, CZ
321 WORLD EDUCATE BUSINESS ASSOCIATION,
Locarno, CH
Download

KATALOG CATALOGUE - MADI Travel Market