Szigetköz
TDM
Mosonmagyaróvár
a Malý Žitný
Szigetköz
TDM
H-9200 Mosonmagyaróvár, Magyar u. 9.
Tel./Fax: +36 96 206 304
[email protected]
www.szigetkozportal.hu
M O S O N M A G YA R Ó V Á R
obsah
Podujatia 6.
Mosonmagyaróvár a Malý Žitný 8-15.
Aktívne rodinné programy 16-31.
Ubytovanie 32-43.
Jedalne 44-48.
Mosonmagyaróvár
a Malý Žitný
Hotel - Wellness - Heilbad - Massage - Therapie - Salzgrotte
Restaurant - Verantstaltungsraum - Schönheitssalon - Zahnarztpraxis
H-9225 Dunakiliti, Csölösztői u. 1.
+36 96 671 470
[email protected]
www.diamanthotel.hu
facebook.com/diamanthotel
H-9225 Dunakiliti, Csölösztői u. 3.
+36 96 671 478
[email protected]
www.saricsarda.hu
facebook.com/saricsarda
H-9200 Mosonmagyaróvár,
Régi Vámház tér. 11.
+36 96 579 067
[email protected]
www.diamantdent.hu
facebook.com/diamantdent
Podujatia
Podujatia v Mošonmagyaróvári
20-21 apríl: Medzinárodná výstava a súťaž modelov
www.makettklub.hu
8-10. Jún Friss Festival
www.frissfesztival.hu
21-23 jún: Voluta - Festival dračích lodí
www.voluta.hu
18-20 august:
Mošonmagyaróvársky letný festival, Dni
www.fkkk.hu, www.mosonmagyarovar.hu
svätého Štefana
6-8 september: Chute Szigetközu, vína stolice
www.szigetkozfesztival.hu
Podujatia v Szigetközi
8-9 jún: Festival člnkov
Mecsér
www.ladikosfesztival.hu
19-21 júl: Festival chleba a rýb v Lipóte
Lipót
www.lipotifesztival.hu
20. august: Foto piknik v Sigetkozi
Darnózseli
www.szigetkozfotopiknik.5mp.eu
7. september: Medzinárodný Dunajský maratón lodiek
Dunakiliti
www.vadviz-kemping.hu
28-29 september: Medzinárodná súťaž vo veslovaní krajinou
a v bicyklovaní sa po dedine
Dunasziget
www.pisztrangkor.hu
SCIENCE CENTER
INTERAKTÍV TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉLMÉNYKÖZPONT
INTERAKTIVES NATURWISSENSCHAFTLICHES ERLEBNISZENTRUM
INTERAKTÍVNE PRÍRODOVEDNÉ CENTRUM ZÁŽITKOV
INTERACTIVE SCIENCE ADVENTURE CENTRE
H-9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király út 142. · Telefon: +36 (96) 566-280
www.futuramoson.hu · www.mosonmagyarovar.hu · www.futurajet.hu
E-mail: [email protected]
Mosonmagyaróvár
Mosonmagyaróvár leží približne 15 km od rakúskych a slovenských hraníc
pri sútoku Mošonského Dunaja a rieky Lajta. Mesto má z hľadiska dopravy
priaznivú polohu, cez mesto prechádzajú dôležité medzinárodné železničné
a cestné komunikácie a medzinárodná Podunajská cyklistická cesta (EuroVelo No. 6.). Hlavnou príťažlivosťou mesta je liečivá termálna voda. Termálne kúpalisko a kúpele sú otvorené počas celého roka. Liečivá voda patrí
– podľa oficiálneho zaradenia – medzi 5 najúčinnejších v Európe!
Mosonmagyaróvár má vyše dvetisícročnú históriu. Už počas rímskej doby
na mieste dnešného mesta bola strážna osada pod názvom Ad Flexum. Po
príchode Maďarov sa stal sídlom šafára, neskôr centrom stolice. Dnešné
mesto, ktoré má 32 000 obyvateľov, vzniklo v roku 1939 zlúčením dvoch
miest: Mosona a Magyaróváru. Časť Lucsony (vysl. lučoň) bol pričlenený k
Magyaróváru ešte v roku 1905.
Prehliadku mesta začíname pri óvárskom hrade. Óvársky hrad bol postavený v 13. storočí na pozostatkoch bývalej rimanskej osady. Pôdorys hradu má
tvar nepravidelného štvorca a budova bola počas dejín viackrát prestavaná.
V roku 1818 sasteschenský princ, zať Márie Terézie Albert Kázmér tu založil
pol‘nohospodársku univerzitu, ktorá v súčasnosti pôsobí ako Fakulta poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu Západomad‘arsekej univerzity
(Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdasági és Élelmiszertudományi
Kar).
Na námestí Deáka stojí socha sv. Jána Nepomukského, významná pamiatka mesta v barokovom štýle. Na námestí sa nachádza aj jednoposchodový kaštieľ Habsburgovcov. V prehliadke pokračujeme po Hlavnej ulici,
kde sa nachádza viacero obytných domov v barokovom štýlu s náladovými
vnútornými dvormi. Dnešná radnica mesta bola postavená v roku 1892 v
neo renesančnom štýlu. Klenotom Hlavnej ulice je dom Cselleyovcov (Cselley-ház). V budove, ktorá nesie na sebe i gotické znaky, sa nachádza historicko-priemyselná expozícia múzea Hanság, zbierka Gyurkovicsovcov a v
pivnici lapidárium so zbierkou z rimanských dôb. Od domu Cselleyovcov cez
Radnickú ulicu (Városház utca) sa dostaneme na Maďarskú ulicu (Magyar
utca), ktorá je pešou zónou mesta. Tu sa nachádza kostol sv. Gottharda,
postavený v 18. storočí. Pri kostole bola v roku 1993 z verejných príspevkov
postavená socha sv. Ladislava. Kostol je pohrebiskom Fridricha Habsburgského a jeho manželky.
Pri ceste z Magyaróváru na časť Moson, oproti mestskej nemocnici bolo na
začiatku 20. storočia zriadené jedno z najstarších múzeí v republike, múzeum Hanság (Hansági Múzeum). V časti Moson na ulici Kráľa sv. Štefana
pod číslom 123 sa nachádza rodný dom hudobného profesora a husľového
8.
Mosonmagyaróvár
virtuóza Karola Flescha. Kostol sv. Jána v časti Moson bol postavený v 50tych rokoch 18. storočia v barokovom štýlu. Pred kostolom bola 20. augusta
roku 2000 na počesť milénia postavená socha kráľa sv. Štefana. V mestskej
časti Ipartelep („priemyselný park“) sa nachádza smútočné námestie, symbolický cintorín na pamiatku obetí salvy z 26. októbra 1956.
V lete 2012 otvorila svoje brány najnovšia atrakcia Mošonmagyaróváru,
Futura. V skoro tristoročnej budove bývalej obilnice vzniklo interaktívne prírodovedné zážitkové centrum, kde sa návštevníci môžu bližšie zoznámiť s
prírodovedou, a to s pomocou štyroch základných elementov: vody, zeme,
vzduchu a ohňa. Výnimočne zaujímavé a zážitkami plné výstavy Futury
vábia na hry aj na poznanie prírody malých aj veľkých. Pricestujúcich do
tejto oblasti každý deň mesiacov júl a august čakajú garantované programy
(prehliadka mesta, výhliadková plavba loďou, jazdenie na koni, ochutnávka
pálenky, návšteva Hédervárskeho kaštieľa, bicyklovanie, prevážanie sa kočom, prehliadka expozície Mošonmagyaróvárskeho múzea ), ktoré zabezpečia rozmanitý odpočinok. Oblasť je možné spoznať aj v ostatné dni roka
pomocou nahrávok s mp3 ( s mobilnými sprievodcami ), ktoré sú k dispozícii
v turistickej kancelárii Tourinformu a vo väčších ubytovniach.
Užitočné informácie
Múzeum Hansági
9200 Mosonmagyaróvár, Szt. István király út 1.
Tel.:+36 96 204 322
E-mail: [email protected]
Web: www.hansagimuzeum.hu
SCIENCE CENTER
Dom „Cselleyovcov”
9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 19.
Tel.: +36 96 212 094
E-mail: [email protected]
Web: www.hansagimuzeum.hu
Haiščské múzeum
9200 Mosonmagyaróvár, Alkotmány u. 16.
Tel.:+36 96 215 633
Web: www.tuzoltosag-movar.hu
Kultúrne stredisko „Flesch K ároly”
9200 Mosonmagyaróvár, Erkel F. u. 14.
Tel.:+36 96 579 707
E-mail: [email protected] Web: www.fkkk.hu
Spoločensky dom „Fehér Ló”
9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király u. 142.
Tel.:+36 96 206 307
INTERAKTÍV TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉLMÉNYKÖZPONT
INTERAKTIVES NATURWISSENSCHAFTLICHES ERLEBNISZENTRUM
INTERAKTÍVNE PRÍRODOVEDNÉ CENTRUM ZÁŽITKOV
INTERACTIVE SCIENCE ADVENTURE CENTRE
H-9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király út 142.
Telefon: +36 (96) 566-280 · www.futuramoson.hu
www.mosonmagyarovar.hu · www.futurajet.hu
E-mail: [email protected]
www.szigetkozportal.hu
„Bio” Flexum-Termálne kúpalisko
Priamo v centre mesta sa nachádza Termálne kúpalisko „Bio” Flexum-Termál, zásobované liečivou vodou z hĺbky 2000 metrov, ktoré patrí k najlepším
v Európe.
Komfortné bazény s rôznymi teplotami umožňujú vychutnať si wellness-zážitky, rekreáciu, športovanie a liečenie sa. Na báze kvalifikovanej liečivej
vody je k dispozícii široká škála liečivých procedúr: ordinácie špecialistov,
kúpele, kúpele s kysličníkom uhličitým, galvánové kúpele, podvodná vodná
masáž, liečivá masáž, bahnový obklad, elektroterapia, liečebný telocvik,
aquafitnes. 7 bazénov kúpaliska sa prevádzkuje v každom ročnom období bez používania chemikálií: 25 m vonkajší plavecký bazén, 33 m krytý
plavecký bazén, liečebný sedací bazén, sedací bazén s minerálnu vodou,
wellness-zážitkový liečebný bazén, wellness-zážitkový bazén, spolu s plochou 2300 m2 V okolí bazénov sa nachádzajú rozsiahle plochy, určené na
rekreáciu s pohodlnými posteľami a s reštauráciou.
9200 Mosonmagyaróvár, Kolbai utca 10.
Tel./fax: +36 96 211 533
E-mail: [email protected]
Web: www.tha.hu
10. Mosonmagyaróvár
Posudok odborného lekára o termálnej vode
Štátny ústav verejného zdravia kvalifikoval vodu termálnej studne ako alkalickú – hydrokarbonátovú a chloridovú termálnu vodu so zvýšeným obsahom solí, ktorá vďaka vysokého obsahu iónov jódu sa zaraďuje do skupiny
jódových minerálnych vôd. Značný je aj obsah fluoridu a kyseliny kremennej.
Liečivá voda je vďaka svojmu chemickému zloženiu vhodná formou kúpeľnej liečby, pitnej kúry, resp. inhalácie na liečenie nasledovných chorôb:
1.
2.
3.
pohybové ústrojenstvo (kúpeľná liečba),
chronické onemocnenie dýchacieho ústrojenstva (inhalácia)
žalúdočné choroby a choroby tráviaceho ústrojenstva
Szigetköz (Malý Žitný)
Malý Žitný ostrov je najväčším ostrovom Maďarska. Vytvorili ho usadeniny
Dunaja a nachádza sa medzi Starým a Mošonským Dunajom. Vďaka bohatej flóre a faune je táto oblasť ako stvorená pre milovníkov prírody. Milovníci
vodných túr sa môžu poprechádzať medzi ramenami Dunaja, ktoré sú lemované malebnými lesmi a tak ponúkajú nezabudnutelné zážitky najmä pre
kajakárov a kanoistov. Návštevníci Mošonského Dunaja si môžu využiť aj
vychádzkovú loď.
Cez Malý Žitný ostrov prechádza medzinárodná Podunajská cyklistická cesta, ale okrem toho pre cyklotúry sú vhodné aj hrádze Dunaja a vedľajšie cesty s nižšou premávkou. V oblasti je viacero jazdeckých škôl, ktoré pravidelne
organizujú rôzne aktivity, ako napríklad jazdecké túry a pod. V Dunakiliti sa
nachádza golfové ihrisko. Oblasť malého Žitného ostrova je veľmi bohatá na
divinu, ako srna, jeleň či diviak, čo sľubuje pekný úlovok pre prichádzajúcich
poľovníkov.
Okrem systému dunajských ramien sa v Malom Žitnom ostrove nachádza
množstvo štrkovísk a rybníkov, ktoré robia z oblasti hotovú rybársku raj.
Turisti v oblasti si môžu využiť rôzne ubytovacie možnosti, od päťhviezdičkového hotela v kaštieli cez wellnesshotely, súkromné ubytovne a Kempingy.
Príjemné strávenie sa voľného času zaručujú i vynikajúce reštaurácie maďarskej i svetovej kuchyne a bohatý výber rôznych služieb.
www.szigetkozportal.hu
Szigetköz (Malý Žitný)
Dunakiliti
Halászi
Dunakiliti je najsevernejšou obcou Malého Žitného ostrova. Vyznačuje sa
významnou priemyselnou a poľnohospodárskou výrobou. Medzi pamätihodnosti obce patria: dub zasadený v roku 1896, neogotický rímskokatolícky
kostol s farebnými oknami, bývalá vila Némethovcov, rodný dom Batthyány
-Strattmanna Lászlóa, „lekára chudobných“, kaštieľ Batthyányovcov, malá
kaplnka, Obecný dom, hotel – kaštieľ „Pogány“ a nedokončená priehrada
(súčasť projektu Gabčíkovo – Nagymaros).
Halászi sa rozprestiera 4 km od Mosonmagyaróváru pri brehu Mošonského
Dunaja, v Szigetközu. Počet obyvateľov je okolo 3000. Obec dostal prezývku „brána Szigetközu“, lebo cez most Halászi môžeme sa dostať do „sveta
tisícich ostrovov“. Prvý most bol postavený v rokoch 1905–1906, ale odvtedy ho bolo potrebné trikrát znovu postaviť. Počas druhej svetovej vojny ho
vyhodili do vzduchu, v roku 1992 sa zrútil, a v roku 2010 bola dokončená
rekonštrukcia, vďaka ktorej súčasný most je dostatočne široký, s trasou aj
pre cyklistov. Názov obce poukazuje na to, že jeho bývalí obyvatelia zásobovali Mosonmagyaróvár s rybou. V centre obci sa nachádzajú 2 barokové
sedliacke domy a impozantný barokový kostol, s maľbami od žiakov maliara
Maulbertscha. Pri brehu Mošonského Dunaja sa nachádza čarda a park
voľného času, ktoré sú obľúbeným cieľom cyklosturistov a milovníkov vody.
V majeri Babos sa nachádza jazdecká škola a park dobrodružstiev, ktoré
ponúkajú viaceré možnosti pre milovníkov aktívneho oddychu.
12. Szigetköz (Malý Žitný)
Szigetköz (Malý Žitný)
Hédervár
Jánossomorja
Hédervár bol majetkom rodiny Héderváryovcov. Charakteristickou budovou okolia je trojposchodový kaštieľ s tromi strážnymi vežami (v súčasnosti
v kaštieli je hotel). Lemuje ho 10 hektárový park so vzácnymi rastlinami.
Miestna kalpnka je pohrebiskom Héderváryovcov. V jej záhrade sa nachádza 14 m vysoký dub s priemerom kmeňa 710 cm. Podľa legendy ide o
strom Árpáda starý podľa vedcov až 700 rokov.
Malé mesto s 6000 obyvateľmi sa nachádza tesne pri rakúskej hranici a
pri hranici geografických celkov Hanság a Mosonská nížina. Jánossomorja
vznikla v roku 1970 spojením troch obci (Mosonszentpéter, Mosonszentjános
a Pusztasomorja). Tunajší okraj mokrade Hanság bol na základe vykopávok
obývaný aj pred príchodom Maďarov do Karpatskej kotliny. Nemeckých
obyvateľov usadili v regióne Habsburgovci, vlastniaci mosonské panstvo po
vyhnaní Turkov. Po roku 1946 z oblasti vysídlili viac ako 4000 Nemcov z
Mosonszentpéteru a Mosonszentjánosu, na ich miesto usadili vysídlených
Maďarov z Hornej zeme a usadlíkov z Matyóföldu. V dôsledku striktného
hraničného režimu, zavedeného v päťdesiatich rokoch sa zachovali prírodné
hodnoty, ktoré sú v súčasnosti považované za turistickú atrakciu, navštevovanú hlavne cykloturistami. Blízko obce sa nachádza úniková trasa migrantov z roku 1956 a most v Andau. Najvýznamnejšími pamätihodnosťami sú jej
rímskokatolícke kostoly: jeden v časti Mosonszentpéter, ktorý bol postavený
na základoch z dôb Arpádovcov a druhý v časti Somorja zo 16. storočia, neskôr barokizovaný. Pozornosť si zaslúži aj pamätník „Hármashalom“, ktorý
bol vytvorený zo zeminy 52 žúp bývalého Uhorska.
www.szigetkozportal.hu
Szigetköz (Malý Žitný)
Kimle
Lébény
Túto obec obývanú ľuďmi maďarskej, chorvátskej a nemeckej národnosti
pretíná dlhý úsek Mošonského Dunaja. Pri katolíckom kostole v Horvátkimle
sa nachádza vyrezané dielo farára a kňazského básnika menom Mate Mate
Mersic Miloradic (1850-1928). Katolícky kostol v Magyarkimle z XIII. storočia
bol barokizovaný v XVIII. storoči. Na námestí stojí socha Svätej Trojice pri
110 ročnej lipe. Na počesť milénia bola v roku 2001 odhalená socha kráľa
Bela IV. V časti Novákpuszta bol postavený nový kostol.
Lébény sa nachádza v blízkosti diaľnice M1. Chotár obce lemuje Hanság a
rieka Rábca. Je pripojená aj do sústavy cyklotrás Szigetközu. Územie obce
je obývané od staroveku. Pamiatkami rímskych dôb sú pevnosť a cintorín
Quadrata-Barátföldpuszta. Prvá písomná zmienka Lébénya pochádza z
roku 1199. Na hlavnom námestí dediny sa nachádza významný trojloďový
románsky kostol Sv. Jakuba zo 13. storočia, ktorý založil župan Pot a má
formu baziliky. Kostol nás očaruje svojou majestátnosťou, impozantnosťou,
ale i jemnosťou a sivou prísnosťou a bohato zdobenou hlavnou bránou. V
blízkosti dediny sa nachádzajú jazerá, dubové lesy, bažinaté lúky a kanály,
ktoré patria k prírodným chvostom Maďarska a poskytujú výborné príležitosti pre výletníkov a rybárov. Zachované pôvodné lúky Hanságu sú chránené.
Počas hospodárskej krízy 1929-1930 učiteľ András Szebach naučil miestnych na zhotovenie predmetov zo šúpolia. Hlavnými výrobkami dodnes zachovalého domáceho remesla boli tašky a koberce.
14. Szigetköz (Malý Žitný)
Szigetköz (Malý Žitný)
Lipót
R ajka
V minulých storočiach Lipót bol známy hlavne ako rybárska obec, obyvatelia
ktorej mali spolu s ostatnými kolegami zo Szigetközu svoje stánky na rybných trhoch Viedne a Prešporku. Podobne známe remeslo bolo ryžovanie
zlata. Začiatkom 19. storočia v obci pôsobilo 39 ryžovačov. V obci fungovalo
6 vodných mlynov a veľa ľudí sa živilo ako prievozník alebo lodník. Život
obce významne ovplyvnila regulácia Dunaja, začatá v roku 1885. Väčšina
obyvateľov musela nájsť nové zamestnanie, hlavne v poľnohospodárstve.
Obec so 700 obyvateľmi sa v súčasnosti živí hlavne z cestovného ruchu.
V roku 2009 vyhrala súťaž „za kvetnaté Maďarsko” a tu vyrábajú známe
pečivá pekárne Lipóti Pékség. Severne od obce sa nachádza 70 hektárové
jazero s leknami bielymi. Okolo jazera vedie náučný chodník s odpočívadlami a postriežkami. Pekná je i gaštanmi lemovaná cesta smerom na Darnózseli. Najväčšou turistickou atrakciou je termálne kúpalisko, zásobované 65
stupňovou vodou z hĺbky 2000 m. Dnešný ráz obce určujú domy, postavené
po povodni v roku 1954. Rýmskokatolický kostol bol postavený v 17. storočí
v barokovom štýlu. Obraz hlavného oltára maľoval Maulbertsch, pôsobiaci
v tom čase v Győri, hodnotné sú aj obraz pochádzajúci z kláštora v Mosonmagyaróvári a drevorezba oltára.
Prvá písomná zmienka o Rajky pochádza zo začiatku 13. storočia. V minulosti sa obec volal „Rákfalva“, lebo hlavnou obživou miestnych obyvatel’ov
bola rakárenie. Nemeckí osadníci dali obci meno Ragendorf. V minulosti
obec disponovala i s tržnou právou, čo výrazne podporovala jej rozvoj. V
súčasnosti v Rajke je hraničný priechod do Slovenskej republiky. Najkrajšou
pamätihodnost’ou tu je rímskokatolícky kostol. Veža kostola pochádza z 13.
storočia, a bola vytvorená z rimanskej strážnej veže. Pred kostolom leží
kalvária. Významný je i kaštiel’ Zichyovcov, evanjelický kostol a park sôch
pri hraničnom priechode. Obec je východiskovým bodom pre milovníkov
vodných túr.
www.szigetkozportal.hu
aktívna turistika
v celom roku
Lipót Termálne Kúpalisko s Aquaparkom
V komplexu, ktorí sa nachádza v kľudnom a prekrásnom prírodnom prostredí na hostí túžiací sa kúpať čakajú: dva bazeny s liečivou vodou, plavecký a
detský bazen, bazen s vyrivkou a protiprúdom, perličkovy kúpel, zážitkový
bazen plny s masažnými prvkami, plážový bazen 1200 m2 ( spolu s vlnovým bazenom, vodový zábavný park a obrovské tobogány) a vodný mlyn so
saunou umiestnený na ostrov.
Zábave hostí slúžia ihriská na plážový volejbal a futbal vhodné aj na usporiadanie medzinárodných súťaží, vodny telocvik a aerobic, relaxačné masaže,
detské a vodné ihrisko, rybník na prezentáciu rýb Szigetkoz, cez víkendy
rozmanité programy a predstavenia.
V širokej škále stravovacích jednotiek sú bufet, restauracia, pizzeria, grill,
vodný bar a kaviareň – cukráreň.
Otváracie hodiny:
Každý deň od pondelka do nedele po celý rok. ( info: www.lipotfurdo.hu )
H-9233 Lipót, Fő u. 84.
Tel.: + 36 96 215 723
Fax.: + 36 96 215 734
[email protected]
www.lipotfurdo.hu
18.
aktívna turistika
Pešie túry
Krátka pešia túra
pri prahu 3,7 km
Od kempingu Vadvíz ideme smerom k priehrade, kde si prezrieme systém
splavov. Zo severej strany môžeme vidieť Variant C, teda hrádze odchýleného Dunaja na slovenskej strane. Našu cestu pokračujeme ďalej, kým sa
nedostaneme k jednej širšej poľnej ceste, kde odbočíme naľavo, a proti toku
rieky sa dostaneme k prahu. Tu sa otočíme a vrátime sa späť k nášmu vozidlu. Priehradu si môžeme prezrieť aj so sprievodcom.
Stredne dlhá pešia túra
v Cikolasziget od táboriska „Kisvesszôs” 9 km
Od táboriska odchádzame pri hrádzach smerom na východ. Po päťstometrovej prechádzke sa začíname pomaly vzďaľovať od hrádze, a cez mladý topoľový les sa dostaneme k mostu „Kő” (kameň). Tu si môžeme vybrať medzi 3
cestami! Najkratšia vedie na severozápadný cíp ostrova. Stredná cesta vedie
ku konci vetvy rieky pri Denkpáli, a dostaneme sa k jedinému prepúšťaciemu
kanalu pre ryby v Szigetközu. Našou cestou pokračujeme cez ostrov Hajós
(ostrov Lodník), ktorý vznikol na jednej potopenej lodi, až k brehu Starého Dunaja. Tretia cesta vedie cez územie, ktoré bolo rehabilitované v roku 2005.
Prechádzka
po náucnom chodníku v Lipóte (2 hodiny)
Východiskovým bodom je Holt-Duna Kemping v Lipóte. Začiatok našej cesty
vedie smerom na Dunaremete. Na konci dediny odbočíme doprava, a pri jazere Remete pokračujeme ďalej cez hrádze až k dunaremetskému prístavu.
Od prístavu ideme pri hrádzi až k prvému zostupu, kde odbočíme doprava
smerom späť k Lipótu. Po lúke odbočíme znovu doprava, a tak sa dostaneme na breh Mŕtveho Dunaja, a po brehu sa vrátime späť ku kempingu.
www.szigetkozportal.hu
Odporúčané turistické trasy
Bratislava
Pozsony
Rajka
E65
E75
Nickelsdorf
Miklóshalma
M15
Bé
A
Halbturn
cs
(W
ien
Dunakiliti
Tejfalusziget
Doborgazsziget
150
Feketeerdő SérfenyőPaprét
sziget Cikolasziget
Hegyeshalom
M
o
s
Levél
)
1
Albertkázmérpuszta
n
i-
M1
Károlyháza
Gy
86
ő r,
Hanságliget
Bu
da
pe
Hédervár
aktívna turistika
Öntésmajor
Ásványr
1
Lickópuszta
Mecsér
szentpál
st
Tárnokréti
Markotabödöge
Acsalag
Maglóca
Fehértó
Barbacs
Gyu
Mosonújhely Duna-
Rábcakapi
Rábca
20.
na
Lipót
Kunsz
Öttevény
MosonSzentmiklós
1. túra (40 Km): Mosonmagyaróvár - Mosonszolnok - Albertkázmérpuszta
Bősárkány - Mosonszolnok
Cakóháza - Mosonmagyaróvár R á b c
2. túra (28 Km): Mosonmagyaróvár - Bezenye - Hegyeshalom - Levél - Mosonmagyaróvár
Győrvényház a
Földsziget
Du
Lébény
Hanságfalva
ő c s a t.
Dunaremete
Kimle Novákpuszta
Jánossomorja
H a n s á g i- f
Arak
E60
Újrónafő
Radweg Euro Velo 6
Kisbodak
Püski
D u n a Halászi
Máriakálnok
Darnózseli
Kisudvar
Mosontarcsa
SK
Dunasziget
Újudvar
Várbalog
Andau
o
MOSONMAGYARÓVÁR
Mosonszolnok
Féltorony
Bezenye
Bezi
Enese
A
Börcs
85
Ikré
Odporúčané turistické trasy
Bratislava
Pozsony
Rajka
E65
E75
M15
Bé
(W
ien
)
Wien
Dunakiliti
M
o
s
1
o
n
i-
Kisudvar
Újrónafő
Jánossomorja
E60
M1
Károlyháza
ő r,
Rábca
Földsziget
Du
Bu
da
pe
Hanságliget
Tárnokréti
Győr
Budapest
M1
160 km
na
Lipót
Hédervár
Ásványráró
Lickópuszta
Mecsér
Gyulamajor
Mosonújhely Duna-
Dunaszeg Vámosszabadi
Nagybajcs
Győrladamér
Du
Szőgye n
Győrzámoly
14
Kisbajcs
Kunsziget
Győrújfalu
Öttevény
szentpál
st
Lébény
Hanságfalva
ő c s a t.
H a n s á g i- f
Dunaremete
1
85
H
Kimle Novákpuszta
Gy
86
Arak
Mosonmagyaróvár
1
Sopron
Máriakálnok
Darnózseli
Újudvar
Várbalog
150
SK
Kisbodak
Püski
D u n a Halászi
SK
30 km
A4
A
Dunasziget
MOSONMAGYARÓVÁR
zmérpuszta
Bratislava
85 km
Tejfalusziget
Doborgazsziget
150
Feketeerdő SérfenyőPaprét
sziget Cikolasziget
Levél
Mosonszolnok
r
350 km
Bezenye
Hegyeshalom
cs
Prague CZ
MosonSzentmiklós
Rábcakapi
Abda
Pinnyéd
Bősárkány
Ráb
Cakóháza
GYŐR
3. túra (46 km): Mosonmagyaróvár - DunaszigetGyőrvényház
- Dunakiliti - Rajka c- aBezenye - Mosonmagyaróvár
Markotabödöge
4. túra (34 km): Mosonmagyaróvár - Halászi - Püski - Lipót - Hédervár - Börcs
Novákpuszta - Darnózseli - Halászi - Máriakálnok - Móvár
5.Acsalag
túra (82 km): Mosonmagyaróvár - Halászi - Hédervár
Bezi- Ásványráró - Mecsér - Lébény - Mosonszentmiklós - Öttevény - Kunsziget
Maglóca Fehértó
Bolgányi-most - Mosonmagyaróvár
Barbacs
Enese
85
Ikrény
www.szigetkozportal.hu
G
Požičovňa bicyklov, Značkové predajne a oprava bicyklov
Požičovňa bicyklov
Značkové predajne a oprava bicyklov
R adek Hostinec
Kör Kerékpár
9228 Halászi, Kossuth u. 21.
Tel.: +36 96 210 436, +36 20 37 12 060
+36 20 52 08 011
Kék Apartman
9178 Hédervár, Kossuth u. 13.
Tel.: +36 96 215 430, +36 30 37 42 426
Orchidea Hotel****
9233 Lipót, Rákóczi u. 42-44.
Tel./Fax: +36 96 674 042
Öko Mobil Flotta
Tel.: +36 20 22 85 220
www.okomobilflotta.hu
Hattyú Sziget
9233 Lipót
Tel.: +36 30 38 53 670
Hotel Lajta Park****
9200 Mosonmagyaróvár, Vízpart u. 6.
Tel.: +36 96 207 088
Hostinec Olga
9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 48.
Tel./Fax: +36 96 213 540, 36 30 25 90 939
+36 20 37 32 088
Vitalitás Panzia
9200 Mosonmagyaróvár, Kereszt u. 5.
Tel.: +36 96 576 754, +36 20 37 21 775
Aranykárász Kemping
9224 Rajka, Duna part
Tel.: +36 30 21 64 122
22.
aktívna turistika
9200 Mosonmagyaróvár, Kolbai K. u. 23.
Tel.: +36 96 576 013
Pingitzer Kerékpár
9200 Mosonmagyaróvár, Lucsony u. 10.
Tel.: +36 30 44 74 131
www.szigetkozportal.hu
24.
aktívna turistika
Organizácia vodných túr
Aranykárász Kemping (Kemping)
9924 Rajka, Mosoni - Duna part
Tel.: +36 30 21 64 122
[email protected]
www.aranykarasz.hu
Jégmadár Vízitúrák (vodných túr)
9226 Dunasziget, Galambos u. 14.
Tel.: +36 30 56 68 196
[email protected]
www.jegmadarviziturak.hu
Nagyszigeti Sátorozóhely (Stanovanie)
9226 Dunasziget, Nagysziget utca
Tel.: +36 20 51 23 443, +36 20 44 28 501
[email protected]
www.nagyszigetsatorozohely.eoldal.hu
Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület
9200 Mosonmagyaróvár, Szabadstrand
Tel.: +36 70 227 23 09
[email protected]
www.mvse.gportal.hu
Party Čarda (Park voľného času)
9228 Halászi, Dunasétány
Tel.: +36 30 27 29 015
[email protected]
www.partyszabadido.hu
Pisztráng Kör Egyesület
9226 Dunasziget, Fő u. 41.
Tel.: +36 20 22 85 220
[email protected]
www.pisztrangkor.hu
Szürke hód (vodných túr)
9226 Dunasziget, Duna utca
Tel.: +36 20 36 90 617, +36 20 46 45 012
[email protected]
www.szigetkozkemping.hu
Víziló (vodných túr)
2120 Dunakeszi, Folyam utca 16/A
Tel.: +36 30 37 27 676, +36 20 25 44 641
[email protected]
www.vizilo-vizitura.hu
www.szigetkozportal.hu
Turistická karta
Účelom Karty Szigetköz je poskytovanie zliav pre jeho
majiteľa u viacerých poskytovateľov turistických služieb
regiónu Malý Žitný ostrov. Prídte na Malý Žitný ostrov
obohatit seba so zážitkami ktoré tu získate a s peniažkami ktoré usporíte pomocou Karty Szigetköz!
Szigetköz
TDM
www.szigetkozcard.hu
www.szigetkozportal.hu
Objavte zážitky prekrásnej oblasti
Szigetköz a mesta Mosonmagyaróvár
s pomocou Szigetköz K ártya.
Aktívne rodinné programy
Abenteuer
Rybárstvo
FUTURA Interaktívne Prídovedné Centrum Zážitikov
Horgony tanya
9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király utca 142.
Tel.: +36 96 566 280
[email protected]
www.futuramoson.hu
Spirit Dobrodružný park Lipót
9232 Lipót, Cserehely u. (am Thermal und Erlebnisbad)
Tel.: +36 30 62 09 774
[email protected]
www.spiritpark.hu
9232 Darnózseli, Szabadság u. 31.
Tel: +36 96 717 223
Zátonyi-Dunaág
9225 Dunakiliti, Külterület
Tel: +36 96 524 988
K anka tó, Dunaremete
9235 Dunarmete, Kossuth L. u.
Tel: +36 96 566 090, 20 99 22 702
Szigetköz Dobrodružný park Mosonmagyaróvár
Öreg-Csuka horgásztó
Dodó Vadfarm
Stettni-tó és Szabadidô Park, Nagybánya-tó
Tel.:+36 20 37 82 770, +36 20 94 50 909
www.szigetkozkalandpark.hu
9235 Dunaremete, Kossuth Lajos utca 1/A
Tel.: +36 96 566 090
[email protected]
www.platan-dunaremete.hu
Eleven Táj Oktató-és Kutató Központ
9226 Dunasziget, Fő utca 41/b.
Tel.: +36 20 22 85 220
[email protected] www.pisztrangkor.hu
28.
aktívna turistika
9228 Halászi, Úgó tópart
Tel: +36 96 210 127
9222 Hegyeshalom, Pozsonyi u.
Tel: +36 30 37 88 210
Holt-Duna
9233 Lipót, Holt-Duna u. 1.
Aktívne rodinné programy
Predaj rybárskych povolení
Squash, bowling
Tourinform Iroda
Diamant Hotel, Szigetköz****
Jazdectvo
Tenis
9200 Mosonmagyaróvár, Magyar utca 9.
Tel./ Fax: +36 96 206 304
Szelle Lovasudvar (Jazdiareň)
9226 Dunasziget, Sérfenyő út 99.
Tel.: +36 96 233 515, +36 30 838 44 80
Makay Hosťovský dom
9225 Dunakiliti, Rév u. 70.
Tel. /Fax: +36 96 224 400, +36 30 247 8830
Babos Major (Jazdiareň)
9228 Halászi, Kőhíd u. 11.
Tel.: +36 30 394 4009, +36 96 714 001
Fax: +36 96 573 046
Vozenie na koči
9225 Dunakiliti, Csölösztői u. 1.
Tel.: +36 96 671 470 Fax: +36 96 671 477
Nádasház
9177 Ásványráró, Kikötői u. 55.
Telefon: +36 70 325 98 96
Diamant Hotel, Szigetköz****
9225 Dunakiliti, Csölösztői u. 1.
Tel.: +36 96 671 470 Fax: +36 96 671 477
Maywald Panzió és Apartmanházak
9226 Dunasziget, Sérfenyő u. 119.
Tel/Fax: +36 96 233 350; Tel: +36 20 59 97 749
Fazekas Apartmanházak
9233 Lipót, Kossuth u. 27.
Tel: +36 96 721 316; +36 30 913 27 09
Diamant Hotel, Szigetköz****
9225 Dunakiliti, Csölösztői u. 1.
Tel.: +36 96 671 470, Fax: +36 96 671 477
Platán Restaurant
9235 Dunaremete, Kossuth L. u.
Tel: +36 96 566 090
Szelle Lovasudvar (Jazdiareň)
9226 Dunasziget, Sérfenyő út 99.
Tel.: +36 96 233 515, +36 30 838 44 80
Babos Major (Jazdiareň)
9228 Halászi, Kőhídi u. 11.
Tel: +36 30 39 44 009
www.szigetkozportal.hu
Stavané dedičstvo
Mosonmagyaróvársky hrad
Hanšágske múzeum
Óvársky hrad bol stavaný v 13. storočí na pozostatky rímskeho obydlia, je to
budova viackrát zrekonštruovaná s nepravidelným štvoruholníkovým pôdorysom. Po potlačení Rákócziho národnooslobodzovacieho boja stratil svoj
vojenský význam. V roku 1818 saský knieža, zať Habsburskej cisárovnej
Márie Terézie , založil v budove hradu vysokú školu poľnohospodársku. V
dnešnej dobe sa v budove hradu nachádza Západomadarská Univerzita
Polnohospodárska.
V neoklasicistickom štýle postavenej budove Hanšágskeho múzea, ktoré sa
nachádza na Ulici svätého Štefana, je stála etnografická a archeologická expozícia, ktorá predstavuje miestnu históriu Mošonskej planiny a Szigetközu.
Ďalej tu usporadúvajú aj rôzne výstavy.
9200 Mosonmagyaróvár, Vár 2.
Tel.: +36 96 566 637
[email protected]
www.mosonmagyarovar.hu/turizmus
Hédervársky kaštieľ
9178 Hédervár, Fő u. 47.
Tel.: +36 96 213 433
Fax: +36 96 213 576
[email protected]
www.hedervary.hu
Rytier Héder si pravdepodobne postavil hrad už v 12. storočí, ktorý bol asi z
dreva. Stavba sa zničila pri bojoch s tatárskymi vojskami. Terajšiu barokovú
podobu získala v druhej polovici 18. storočia. Kaštieľ obkolesuje anglický
park, ktorý vznikol pod osobným vedením anglického Bernarda Petriho. Počas jeho pôsobenia tu vysadili aj množstvo exotických stromov.
Kostol Svätého Jakuba v Lébényi
9155 Lébény, Templom tér 1.
Tel.: +36 96 360 094
[email protected]
www.lebeny.hu
V románskom štýle postavený kostol je jedným z najvýznamnejších stredovekých kultúrnych pamiatok Maďarska. Jeho pôdorys je orientovaný na
východ, je trojloďový s tromi polokruhovými svätyňami. Stavbou napodobňuje baziliku, ktorej klenbu zrekonštruovali v 17. storočí. Má dve západné
veže, jednu hlavnú bránu a jednu vedľajšiu bránu na južnej strane. Osemsté
vyročie vzniku rímsko-katolického kostola oslávili v roku 2006.
30.
aktívna turistika
9200 Mosonmagyaróvár, Fő utca 19.
Tel./Fax: +36 96 212 094
[email protected]
http://hansagi.gymsmuzeum.hu
Cselleyho dom
9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 19.
Tel.: +36 96 212 094
[email protected]
http://hansagi.gymsmuzeum.hu
V najstaršej stredovekej budove mesta, v Cselleyho dome, nájdeme výstavu priemyselného výtvarníctva Hanšágskeho múzea, ktorá bola otvorená
v roku 1982. Ďalej sa tu nachádzajú zbrane a rôzne predmety z kameňa
z rímskej doby. V priestoroch domu je aj výstava Gyurkovichovej kolekcie,
ktorá obsahuje maľby maďarských autorov z 19-20. storočia.
Stavané dedičstvo
www.szigetkozportal.hu
Ponúkame viac,
ako len ubytovanie...
Ubytovanie Mosonmagyaróvár
Aqua Hotel Termál***
Corvina Hotel a Restaurant***
Hosťovská izba Czinger
Engler Hotel a Restaurant***
Hostinec Dániel
Jedinečné sú naše 4, 5 až 7- posteľné izby s galériou, so spojiteľnými izbami.
Staráme sa o Vaše pohodlie a pokoj. Ráno Vás nebude budiť hrkot kamiónov, ale
vtáčí spev.Môžete oddychovať neďaleko od centra Mošonmagyaróváru, priamo pri
bráne Szigetközu. Pre cestovateľov je to najlepšie miesto na oddych – neďaleko
Bratislavy, Viedne a diaľnice M1.
9200 Mosonmagyaróvár, Kígyó u. 1.
Tel.: +36 96 579 168
Fax: +36 96 579 169
[email protected]
www.tha.hu
9200 Mosonmagyaróvár, Csillag u. 24.
Tel.: +36 96 219 807,+36 70 282 59 42
[email protected]
www.czingerszobak.hu
9200 Mosonmagyaróvár, Csillagvirag u. 22.
Tel.: +36 96 576 112, +36 30 841 00 48
[email protected]
34. Ubytovanie
9200 Mosonmagyaróvár, Mosonyi M. u. 2.
Tel.: +36 96 218 131
Fax: +36 96 218 132
[email protected]
www.corvinahotel.hu
9200 Mosonmagyaróvár, Partos u. 64.
Tel.: +36 96 566 425
Fax: +36 96 566 425
[email protected]
www.englerhotel.hu
Ubytovanie Mosonmagyaróvár
Erdôs Hostinec a Apartman
9200 Mosonmagyaróvár, Horgász u. 7.
Tel.: +36 30 398 17 63, +36 70 249 36 26
+36 30 516 87 52 Fax: +36 96 579 974
[email protected]
www.erdospanzio.hu
Lajta Park Hotel****
9200 Mosonmagyaróvár, Vízpart u. 6.
Tel.: +36 96 207 088
Fax: +36 96 205 369
[email protected]
www.hotellajtapark.hu
Hosťovský dom Érsek
9200 Mosonmagyaróvár, Károly u. 6.
Tel.: +36 96 212 751
[email protected]
www.sargaborostyan.hu
Fészek Fogadó
9200 Mosonmagyaróvár, Kígyó u. 22.
Tel.: +36 96 211 599
[email protected]
www.Panzianest.hu
Jázmin Dental & Panzia
9200 Mosonmagyaróvár, Csokonai u. 10.
Tel.: +36 96 208 077
Fax: +36 96 566 493
[email protected]
[email protected] www.jasmindental.hu
Kis-Duna Motel & Kemping
Hosťovský dom Olga
Nimród Hotel a Restaurant
Óvár apartman Hotel
9200 Mosonmagyaróvár, Gabona rakpart 6.
Tel.: +36 216 433
[email protected]
9200 Mosonmagyaróvár, Királyhidai u. 59.
Tel.: +36 96 211 141
Fax: +36 96 576 065
[email protected]
www.nimrodetterem.hu
9200 Mosonmagyaróvár, Gorkíj u. 48.
+36 96 213 540, +36 30 259 09 39
+36 20 373 20 88
[email protected]
9200 Mosonmagyaróvár, Dohy J. u. 51.
Tel.: +36 30 478 28 73, +36 30 288 62 77
Fax: +36 96 576 388
[email protected]
www.ovarapartmanhotel.hu
www.szigetkozportal.hu
Ubytovanie Mosonmagyaróvár, Ásványráró, Darnózseli, Dunakiliti
Thermal Hotel Mosonmagyaróvár***
9200 Mosonmagyaróvár, Kolbai K. u. 10.
Tel.:+36 96 206 871
Fax: +36 96 206 871
[email protected]
www.thermal-movar.hu
Nádasház
9177 Ásványráró, Kikötői u. 55.
+36 70 325 98 96
[email protected]
www.nadashaz.hu
Horgonytanya Samota
9232 Darnózseli, Mikotai út 5.
Tel.: +36 20 326 26 97
[email protected]
Diamant Hotel Szigetköz****
9225 Dunakiliti, Csölösztői u. 1.
Tel.: +36 96 671 470
Fax: +36 96 671 477
[email protected]
www.diamanthotel.hu
Városi Kollégium
9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 3.
Tel.: +36 96 577 640
Fax: +36 96 577 642
[email protected]
www.varosikollegium-movar.egalnet.eu
Vitalitás Panzia
9200 Mosonmagyaróvár, Kereszt u. 5.
Tel.: +36 96 576 754, +36 20 372 1775
[email protected]
www.vitalitaspanzio.hu
36. Ubytovanie
Ubytovanie Dunakiliti, Dunaremete, Dunasziget, Feketeerdô, Halászi
Hosťovský dom Makay
Szelle Jazdiareň
9225 Dunakiliti, Rév u. 70.
Tel.: +36 30 247 88 30
Fax: +36 96 224 400
[email protected]
www.makayvendeghaz.hu
9226 Dunasziget, Sérfenyő u. 99.
Tel.: +36 96 233 515, +36 30 838 44 80
[email protected] [email protected]
www.reiterhofszelle.hu, www.szellelovasudvar.hu
www.pihenjaktívan.hu/szelle
Hosťovský dom Ilona
Zátonyi Čarda, Hosťovská izba
Lesná škola
Luca-Haus
Heu-Réka Panzia
Aranyosi Hostinec a Panzia
K arolina Apartman
Babos Major Samota
Maywald Hostinec a Apartman
Hosťovský dom R adek
9235 Dunaremete, Fő u. 1.
Tel.: +36 96 718 005, +36 30 236 73 62
[email protected]
9226 Dunasziget, Sérfenyő u. 26./b
Tel.: +36 20 228 52 20
[email protected]
www.pisztrangkor.hu
9226 Dunasziget, Akácos u. 213/219 hrsz.
Tel.: +36 96 233 504, +36 96 672 008
+36 30 226 51 46 Fax: +36 96 411 375
[email protected]
www.hwu-reka.hu
9226 Dunasziget Cikola u. 39./a
Tel.: +36 96 233 060, +36 20 356 35 85
[email protected]
www.karolinaapartman.hu
9226 Dunasziget, Sérfenyő út 119.
Tel.: +36 96 233 350, +36 20 599 77 49
Fax: +36 96 233 350
[email protected]
www.maywald.hu
9226 Dunasziget, Zátonyi u. 3.
Tel.: +36 96 233 505, +36 30 936 05 20
[email protected]
www.zatonyicsarda.hu
9211 Feketeerdő, Fő u. 7.
Tel.: +36 20 935 32 03
[email protected], [email protected]
www.lucahaza.hu
9228 Halászi, Révai u. 2.
Tel.: +36 96 210 303, +36 20 557 50 91
Fax: +36 96 210 684
[email protected]
www.babosmajor.hu
9228 Halászi, Kőhíd u. 11.
Tel.: +36 96 714 001, +36 30 394 40 09
Fax: +36 96 573 046
[email protected]
www.babosmajor.hu
9228 Halászi, Kossuth. L. u. 21.
Tel.: +36 20 371 20 60
[email protected]
www.attilapanzio.hu
www.szigetkozportal.hu
Ubytovanie Halászi, Hédervár, Hegyeshalom
Regia Panzia a Restaurant**
Barokk Ház Apartman
Reštaurácia a panzia Regia sa nachádza v obci Halászi. V tejto panzii pri brehu
Mošonského Dunaja si každá veková kategória nájde vhodnú zábavu a oddych. Na
našej zastrešenej terase alebo v jedálni s klimatizáciou si môžete vybrať skoro sto
druhov jedál, ku ktorým Vám ponúkame chutné a príjemné vína.
Hosťovský dom Bekô
Héderváry Hotel K aštieľ****
Kék Apartman
9228 Halászi, Kossuth L u. 102.
Tel.: +36 96 210 684, +36 20 557 50 91
Fax:+36 96 210 684
[email protected]
www.regiapanzio.hu
9178 Hédervár, Fő u. 47.
Tel.: +36 96 213 433
FAx: +36 96 213 576
[email protected]
www.hedervary.hu
Hotel • Konferencia
Labužnícka reštaurácia • Svadby
9178 Hédervár, Rózsa F. u. 61.
Tel.: +36 30 454 94 85
[email protected]
www.barokkhaz.hu
9178 Hédervár, Arany u. 8.
Tel.: +36 96 919 511, +36 30 583 71 04
[email protected]
www.bekovendegszobak.hu
9178 Hédervár, Kossuth L. u. 13.
Tel.: +36 96 215 430, +36 30 374 24 26
Fax: +36 96 215 430
[email protected]
www.kek-apartman.hu
Kont Panzia a Apartman
9178 Hédervár, Kossuth L. u. 19.
Tel: +36 96 234 043, +36 30 58784 03
Fax: +36 96 566 466
[email protected]
www.konpanzio.hu
Park Panzia a Restaurant
9178 Hédervár, Fő u. 41.
Tel.: +36 96 204 043, +36 30 622 70 90
[email protected]
www.parkhedervar.hu
Rózsa Čarda Restaurant a Hotel***
9222 Hegyeshalom, Miklóshalmi u. 1.
Tel.: +36 96 220 230, +36 30 539 84 64
Fax: +36 96 220 230
[email protected]
www.rozsacsarda.hu
38. Ubytovanie
Ubytovanie Jánossomorja, Lipót
Erdôs Panzia, Restaurant
Hosťovský dom Fazekas
K aštieľ Kiss
Hattyú Sziget Lesná škola
Lôrincz Apartman
Orchidea Hotel****Lipót
9241 Jánossomorja, Szent István út 53.
Tel.: +36 30 398 47 63, +36 70 249 36 26
+36 30 516 87 52 Fax: +36 96 579 497
[email protected]
www.erdospanzio.hu
9241 Jánossomorja, Tarcsai u. 41.
Tel.: +36 96 225 151
[email protected]
www.kisskastely.hu
9241 Jánossomorja, Sport u. 41.
Tel.: +36 30 936 71 78
[email protected]
www.lorinczapartman.hu
9233 Lpót, Kossuth út 27.
Tel.: +36 96 721 316, +36 30 592 25 90
Fax: +36 96 721 374
[email protected]
www.lipot-fazekasvendeghaz.hu
9233 Lipót, Holt-Duna u. 2.
Tel.: +36 20 314 43 23
[email protected]
www.gyermektabor.hu
9233 Lipót, Rákóczi u. 42-44.
Tel.: +36 96 674 042
Fax: +36 96 674 042
[email protected]
www.orchideahotel.hu
Cseresznyés Hosťovský dom
9233 Lipót, Rákóczi F. u. 2.
Tel.: +36 30 631 48 89
[email protected]
www.cseresznyes.atw.hu
Family Panzia a Apartman
9233 Lipót, Békefa sor 5.
Tel.: +36 96 704 055
[email protected]
www. family-apartman.hu
Family panzie a apartmány sa nachádzajú v tichom a príjemnom prostredí, medzi
Mošonmagyaróvárom a Győrom, v obci Lipót, pri termálnom kúpalisku. Tieto
apartmány sú od Budapešti na 160 km, od Viedne na 95 km a od Bratislavy na 50
km. Snažíme sa o to, aby u nás strávené dni boli pre Vás nezabudnuteľné, či sa
jedná o rodinné výlety alebo závodné dovolenky.
www.szigetkozportal.hu
Ubytovanie Lipót, Máriakálnok, Mecsér
Hosťovský dom Olga
Hosťovský dom Szalay
Hosťovský dom Sari
Panzia a Hosťovský dom Dunaparti
9233 Lipót, Béke fasor 6.
+36 30 249 40 72, +36 30 249 41 40
00 36 30 419 24 99
[email protected]
www.hotels.hu/olga
9233 Lipót, Rákóczi u. 18.
Tel.: +36 96 720 620, +36 30 462 45 12
[email protected]
[email protected]
www.sarivendeghazlipot.hu
40. Ubytovanie
9231 Máriakálnok, Rákóczi u. 91.
Tel.: +36 96 214 935, +36 70 657 01 20
+36 70 943 84 45
[email protected]
www.mariakalnok.hu/szallashelyek
9176 Mecsér, Ady E. u. 45.
Tel.: +36 96 213 386, +36 20 949 57 89
Fax: +36 96 213 386
[email protected]
www.dunaparti.hu
www.szigetkozportal.hu
42. Ubytovanie
Kempingy
Aqua Hotel Termál*** a Kemping
Nagyszigeti Stanovanie
Aranykárász Kemping
Ökopark Stanovanie
Doborgazi Kemping
Party Čarda, Kemping,
Park voľného času
9200 Mosonmagyaróvár, Kígyó u. 1.
Tel.: +36 96 579 168
Fax: +36 96 579 169
[email protected]
www.tha.hu
9224 Rajka, Mosoni-Duna part
Tel.: +36 30 216 41 22
[email protected]
www.aranykarasz.hu
9226 Dunasziget, Doborgaz u. 39.
+36 20 464 50 12, +36 20 369 06 17
[email protected]
www.szigetkozkemping.hu
9226 Dunasziget, Nagysziget u.
Tel.: +36 20 512 34 43, +36 20 442 85 01
[email protected], [email protected]
www.nagyszigetisatorozo.eoldal.hu
9226 Dunasziget, Fő utca 41/b.
Tel.: +36 20 228 52 20
[email protected]
www.pisztrangkor.hu
9228 Halászi, Duna sétány
Tel./fax: +36 96 210 088, +36 30 272 90 15
[email protected]
www.partyszabadido.hu
Esthajnalcsillag Stanovanie
Szigetköz Kemping a Hostinec
Kis-Duna Kemping
Lipót Termál Kemping****
Kisvesszôsi Kemping
Tündérrózsa Stanovanie
9181 Kisbodak, Duna part
Tel: +36 30 372 76 76, +36 20 431 92 20
[email protected]
www.szigetkoz-vizitura.hu
9200 Mosonmagyaróvár, Gabona rakpart 6.
Tel.: +36 96 216 433,
E-mail: [email protected]
9226, Dunasziget, Duna utca
Tel.: +36 20 347 52 48
[email protected]
www.szigetkozkemping.hu
9181 Novákpuszta, Iskola u. 2/1
Tel.: +36 20 775 11 56, +36 30 905 05 00
Tel./fax: +36 96 228 068
[email protected]
www.szigetkoz-camping.hu
9233 Lipót, Fő u. 84.
Tel.: + 36 30 4737 656
[email protected]
www.lipoticamping.hu
9177 Ásványráró, Hédervári út 1.
Tel.: +36 96 716 673, +36 30 916 61 03
[email protected]
www.camping-trozsa.uw.hu
www.szigetkozportal.hu
Od grilovaniu
k pánskej večeri
Jedalne
Bacardi Beach (Riviera Bacardi Beach)
Héderváry K astély**** Restaurant
Borclub Restaurant a Vinotéka
Kont Panzió – Restaurant - Club
Corvina Hotel*** Restaurant
Lajta K affeehaus
Engler Hotel*** a Restaurant
Lajta Park Hotel**** Restaurant
Flamingó Restaurant
Magyaros Hostinec
Halászkert Hostinec
Marina Steakhouse a Pizzéria
9200 Mosonmagyaróvár, Strand u. 1.
www.bacardibeach .eu
9200 Mosonmagyaróvár, Szent László tér 4.
Tel.: +36 96 579 257
Fax: +36 96 579 258
[email protected]
www.borclubetterem.hu, www.boroldal.hu
9200 Mosonmagyaróvár, Mosonyi M. u. 2.
Tel./fax: +36 96 218 131, +36 96 218 132
[email protected]
www.corvinahotel.hu
9200 Mosonmagyaróvár, Partos u. 64.
Tel.: +36 96 566 426
[email protected]
www.englerhotel.hu
9222 Hegyeshalom, Fő út 1.
Tel.: +36 96 220 201
Fax: +36 96 220 201
info@flamingo-etterem.hu
www.flamingo-etterem.hu
9200 Mosonmagyaróvár, Gabona rakpart 6.
Tel.: +36 96 214 566
kisdunamotel@gmail.com
46. Jedalne
9178 Hédervár, Fõ út 47.
Tel./Fax: +36 96 213 433
info@hedervary.hu
www.hedervary.hu
9178 Hédervár, Fõ u 29.
Tel.: +36 96 234 043, +36 30 587 84 03
Fax: +36 96 566 466
info@kontpanzio.hu
www.kontpanzio.hu
9200 Mosonmagyaróvár, Lomb utca 3.
Tel.: +36 96 566 457
9200 Mosonmagyaróvár, Vízpart u. 6.
Tel.: +36 96 207 088
Fax: +36 96 205 369
info@hotellajtapark.hu
www.hotellajtapark.hu
9200 Mosonmagyaróvár, Magyar u. 3.
Tel.: +36 96 576 365
Fax: +36 96 576 365
magyarosvendeglo@gmail.com
www.magyarosvendeglo.hu
9200 Mosonmagyaróvár, Királyhidai u. 50.
Tel.: +36 30 443 42 62
hb@t-online.hu
www.marinapizzeria.etelnet.hu
Jedalne
M Club
Regia Panzia** a Restaurant
Nimród Restaurant
Rózsa Čarda Restaurant & Hotel***
Orchidea Hotel**** Lipót Restaurant
Sári Čarda
Óvárosi K affeehaus a Restaurant
Széchenyi Restaurant
Party Čarda Park voľného času
Szent László Restaurant
Platán Restaurant
Thermál Restaurant
9200 Mosonmagyaróvár, Várköz 2.
Tel.: +36 96 215 136
info@club-m.hu
www.mclub.hu
9200 Mosonmagyaróvár, Királyhidai u. 59.
Tel.: +36 96 211 141
info@nimrodetterem.hu
www.nimrodetterem.hu
9233 Lipót, Rákóczi u. 42-44.
Tel.: +36 96 674 042
Fax: +36 96 674 042
info@orchideahotel.hu
www.orchideahotel.hu
9200 Mosonmagyaróvár, Jókai u.
+36 30 355 76 07
www.ovarosikavehaz.hu
9228 Halászi, Duna sétány
Tel.: +36 96 210 088
Fax: +36 96 210 088
szomti@freemail.hu
www.partyszabadido.hu
9235 Dunaremete, Kossuth Lajos u. 1/a.
Tel.: +36 96 566 090
gyongyvirag98.bt@freemail.hu
www.platan-dunaremete.hu
9228 Halászi, Kossuth Lajos u. 102.
Tel.: +36 96 210 684
Fax: +36 96 210 684
E-mail: info@regiapanzio.hu
Web: www.regiapanzio.hu
9222 Hegyeshalom, Határ
Tel.: +36 96 220 230
Fax: +36 96 220 230
info@rozsacsarda.hu
www.rozsacsarda.hu
9225 Dunakiliti, Csölösztői u. 3.
Tel.: +36 96 671 478
Fax: +36 96 671 477
info@saricsarda.hu
www.saricsarda.hu
9200 Mosonmagyaróvár, Városház út 2.
Tel.: +36 96 211 198
info@szechenyi-etterem.hu
www.szechenyi-etterem.hu
9200 Mosonmagyaróvár, Fecske u. 20.
Tel.: +36 96 204 090
szent_laszlo@freemail.hu
www.etterem.hu/3920
9200 Mosonmagyaróvár, Kolbai u. 10.
Tel.: +36 96 206 87, +36 96 577 234
Fax: +36 96 206 872
info@thermal-movar.hu sales@thermal-movar.hu
www.thermal-movar.hu
www.szigetkozportal.hu
Jedalne
Trófea Hostinec
9200 Mosonmagyaróvár, Szellőrózsa u. 13.
Tel.: +36 96 204 126.
retek.zoltan@gmail.com.
Várkert K affeehaus
9200 Mosonmagyaróvár, Cserháti S. u. 5.
Tel.: +36 96 234 574
varkertkavezo@citromail.hu
www.varkert.eu
Zátonyi Čarda, Panzia
9226 Dunasziget, Zátonyi u. 3
Tel.: +36 96 233 505
info@zatonyicsarda.hu
www.zatonyicsarda.hu
48. Jedalne
civilné organizácie, impressia
Dunaszeg Fejlôdéséért Alapítvány
9174 Dunaszeg, Országút u. 6.
Tel./Fax: +36 96 352 012
dunaszeg@dunaszeg.hu
www.dunaszeg.hu
Szigetköz
TDM
Máriakálnokért Alapítvány
Vydavateľ:
9231 Máriakálnok, Rákóczi u. 6.
Tel.: +36 96 576 352
Fax: +36 96 576 354
polgarmester@mariakalnok.t-online.hu
www.mariakalnok.hu
Szigetköz Turizmusáért Egyesület TDM
H-9200 Mosonmagyaróvár, Magyar u. 9.
Tel./Fax: + 36 96 206 304
info@szigetkozportal.hu
www.szigetkozportal.hu
Zodpovedný vydavateľ:
Szigetközi Természetvédelmi Egyesület
Gráfi Szabolcs
Predseda
9211 Feketeerdő, Fenyő u. 2/b.
Tel.: +36 20 58 00 110
toasogy@mtk.nyme.hu
www.szite.hu
Fotky:
Horváth Balázs und Gráfi Szabolcs
Szigetköz Turizmusáért Egyesület TDM
Fűzfa Zoltán
www.pisztrangkor.hu
Városkapu Egészségcentrum
9200 Mosonmagyaróvár, Városkapu tér 5.
Tel.: +36 96 566 401, +36 30 414 73 94
info@vec.hu
www.vec.hu
Vajkó László
www.vajkofoto.com
Tóth Zoltán
www.demerungstudio.eu
Design:
Felsô-Szigetközi Szabadidô
és Vízi Sport Egyesület
Dubi Árpád
www.2dgrafika.hu
9225 Dunakiliti, Gyümölcsös út 8.
Tel.: +36 30 48 66 922
Fax: +36 96 224130
www.vadviz-kemping.hu
Tlač::
Monocopy Nyomda
www.monocopy.hu
Nájdete nás aj na Facebooku!
www.szigetkozportal.hu
Hotel • Konferencia
Labužnícka reštaurácia • Svadby
Download

MosonMagyaróvár a Malý Žitný