Speciálně pedagogické centrum ve Strakonicích
Kontakty:
Mgr. Miloslav Majer, vedoucí Speciálně pedagogického centra
Telefon: 383 332 844
E-mail: [email protected]
www.zmskolast.webz.cz
Provozní doba SPC:
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
7:00 - 16:00
7:00 - 16:00
7:00 - 16:00
7:00 - 16:00
7:00 - 13:30
Download

Speciálně pedagogické centrum ve Strakonicích