Dětský zábavný klub
Přihláška do Awana klubu
Vyplňte prosím následující údaje:
Jméno dítěte
se představuje a zve děti
Bydliště dítěte (ulice, město, PSČ)
19. září 2014 na 1. setkání
Awana kluby jsou členem Mezinárodních Awana klubů,
organizace, která se celosvětově věnuje práci s dětmi a mladými
lidmi. Ve Strakonicích začal fungovat pod záštitou Apoštolské církve,
sboru Mana.
Program nabízí speciální Awana pohybové hry, poutavé
seznamování s Biblí a důležitými životními hodnotami a další pestré
aktivity, písně, divadelní představení atd.
Hlavním posláním klubu je kromě pohybu a zábavy
poskytovat dětem všestrannou formou důležitou sociální,
emocionální i duchovní výchovu a budovat jejich zdravé
sebevědomí. Děti často zažívají úspěch a povzbuzení.
V AWANA klubu může vyhrávat každý!
Awana klub je určen pro děti od 6 do 13 let. Scházíme se
pravidelně každý pátek od 16:00 do 18:00 hod. – začínáme
týmovými hrami v malé tělocvičně bývalé ZŠ Lidická (vchod
z Lidické 194) a pak pokračujeme v Awana klubu v 1. patře nad
tělocvičnou.
Děti by měly chodit na schůzku ve sportovním oblečení a
s obuví do tělocvičny. Je vhodné omluvit neúčast dítěte, když o
tom víte předem.
Každé dítě má svou Awana příručku s jednotlivými lekcemi a
úkoly, za jejichž splnění dostává Awana odměny. Roční poplatek
800,- Kč, další sourozenec platí 500,- Kč. V případě domluvy je
možné platit pololetně.
Třída, kterou dítě navštěvuje
Datum narození
Kontakt na rodiče (telefon, e-mail a adresa)
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s tím, že moje dítě chodí
na Awana klub a že údaje uvedené na této stránce bude mít
vedoucí klubu k dispozici.
(datum a podpis)
Máte-li jakékoliv dotazy, rádi vám je zodpovíme.
Vedoucí Awana klubu: Martina Gerčáková – 774 151 868
Prosíme o osobní předání vyplněné přihlášky nebo její zaslání poštou na
Mana, Apoštolská církev, Lidická 194, Strakonice
nebo mailem: [email protected]
Download

Awana - manacirkev.cz