Zaměstnanci ZŠ a MŠ Malonty
Ředitelka školy : Mgr. Jana Stejskalová
Zástupkyně ředitele : Mgr. Eliška Stará
Třídní učitelé : 1.tř. : Mgr. Marcela Majerová
2.tř. : Martina Bartošová
3.tř. : Mgr. Hana Matějková
4.tř. : Mgr. Hana Matějková
5.tř. : Ing. Miluše Návorková
6.tř. : Mgr. Radek Svoboda
7.tř. : Jaroslava Malá + výchovná
poradkyně
8.tř. : Mgr.Lucie Měrtlová
9.tř. : Mgr. Pavel Majer sen.
protidrogová koordinátorka Mgr. Jana Vokálová na MD
Další vyučující : Mgr. Jitka Kořínková
Mgr. Ilona Ptáčková
Mgr. Ing. Pavel Majer jr. – metodik
ICT
Asistentka pedagoga : Jana Mondeková
Vychovatelka ŠD : Jana Šulková
Správce budov ZŠ, MŠ, ŠJ – školník: Miloslav Faltus
Domovnice ŠD: Anna Chudá, nyní zastupuje Barbora
Figurová
Učitelky MŠ : Hana Lebedová – vedoucí učitelka MŠ
Ivana Steinhaislová
Světlana Štěpánová
Andrea Oušková
Blanka Jarošová
Božena Majerová
Domovnice MŠ : Lucie Rybárová
Vedoucí ŠJ : Anna Žahourová
Vedoucí kuchařka : Miluše Kotková
Uklizečka ŠJ : Ludmila Faltusová
Kuchařky : Eliška Michalová
Antonie Benedová
Účetní: Jarmila Burgerová
Download

Zaměstnanci ZŠ a MŠ Malonty Ředitelka školy : Mgr. Jana