Advanced Technology Group s. r. o.
ATG s. r. o
Beranových 65
199 02 Praha 9 - Letňany
CZECH REPUBLIC
Tel.: +420 234 312 201 - 4
Fax.: +420 234 312 205
e-mail: [email protected]
http: www.atg.cz
HORIZONTÁLNÍ MAGNETICKÉ DEFEKTOSKOPY ŘADY
MINIMAG
Horizontální magnetické defektoskopy MINIMAG jsou univerzální zařízení, která jsou
připojitelná k mobilním nebo stacionárním generátorům MAGMAN.
Vhodné zdroje proudu jsou od typu 2000 (A, H nebo F) výše, optimální je kombinace
MINIMAG 500 s generátorem MAGMAN 4000 H. Tato konfigurace je ekonomicky výhodným
řešením s velmi dobrým poměrem cena/výkon při vynikajících detekčních schopnostech
magnetizačního systému.
Vybrané parametry:
•
upínací délka 520 mm
•
nosnost na prizmatech 25 kg, s podpěrami 50 kg
•
ruční pojezd vozíku k vymezení upínací délky, páková brzda
•
mechanické upínání posuvem pravého kontaktu cirkulární magnetizace
•
pojízdná cívka 3 - 5 záv., průměry 200 (8“) nebo 275 (11“)
•
pákové přepínače podélné / cirkulární magnetizace resp. (dle zdroje) přepínání AC/DC
•
max. přípustný AC nebo proud 3000 A (dle průřezu kabelů)
Příslušenství:
•
generátory proudu řady MAGMAN H nebo MAGMAN F
•
generátory proudu řady MAGMAN A (doporučuje se od typu 2000 A výše)
•
SPRINKMAN 15 - nádrž na 15 l resp. 40 l suspenze, čerpadlo 0,1 kVA, motorový spouštěč
•
zatemněná kabina
•
UV lampa na pojízdném/sklopném rameni
•
ventilátor k odvětrání kabiny, pomocné osvětlení
•
měrky, měřicí přístroje, koncentrát vodné suspenze
03.2010
Download

minimag 500 + mgm 40