ULTRAZVUKOVÉ
ÚHLOVÉ SONDY
NEDESTRUKTIVNĚ
KONTROLA SVARŮ
ULTRAZVUKOVÝ PRINCIP
SONOSCAN
ultrazvukové NDT sondy
špičkové akustické parametry
ergonomický tvar pouzdra
kompatibilní s evropskými standardy
SONOSCAN
ultrazvukové úhlové sondy
Nová řada ultrazvukových úhlových sond SONOSCAN
je určena pro nedestruktivní defektoskopii svarů. Uvnitř
sondy je pod přesně stanoveným úhlem umístěn ultrazvukový měnič, který vysílá do testovaného materiálu
ultrazvukové impulsy. Na vadách a prasklinách ve svaru
dochází k odrazu ultrazvukových vln zpět k sondě, která
převede ultrazvukové echo zpět na elektrický signál.
Výběrem úhlu, pod kterým sonda vysílá ultrazvukové vlny
a volbou frekvence vysílače lze dosáhnout optimálních
výsledků inspekce pro specifické materiály a hloubku
svarů.
Sondy je možné pomocí předsádek upravit pro inspekci
zakřivených ploch, např. potrubí. Sondy splňují normu DIN
EN 1714 pro nedestruktivní testování svarů. Úhlové sondy
SONOSCAN jsou vyráběny ve dvou základních velikostech
měniče (WL a WS) a s výběrem úhlu vyzařování 45, 60,
nebo 70° a frekvence vysílače 2 nebo 4 MHz. Změna parametrů na základě zákaznických požadavků je možná.
Díky optimálním rozměrům a unikátnímu ergonomickému
tvaru jsou sondy SONOSCAN vhodné ke každodennímu
dlouhodobému použití i v náročných pracovních podmínkách.
SONOSCAN - Technická data
Aplikace
nedestruktivní defektoskopie svarů
Obecné parametry
Nominální
frekvence
2 MHz
fe
Úhel paprsku
Typové označení
WL 45-2
4 MHz
Špičkové akustické parametry.
Kompatibilní s běžnými defektoskopy.
Vysoká přesnost při určování místa, velikosti a tvaru vady.
Vhodné pro diagnostiku všech zvukově vodivých materiálů.
Unikátní ergonomický tvar sondy zamezuje únavě
i při dlouhém používání.
• Možnost realizace zákaznického provedení.
Aplikace:
• Detekce vad v materiálech.
• Kontrola kvality svarů.
• Detekce únavových prasklin.
WS 60-2
WL 70-2
WS 60-4
WS 70-2
WS 70-4
60 °
70 °
Rozměr měniče
DO
20x22 mm 8x9 mm
20x22 mm 8x9 mm
20x22 mm 8x9 mm
Šířka pásma
B
40 %
50 %
40 %
40 %
50 %
40 %
40 %
50 %
40 %
Blízká oblast
N
90 mm
15 mm
30 mm
90 mm
15 mm
30 mm
90 mm
15 mm
30 mm
Úhel divergence II
φ
3,0 °
7,0 °
4,2 °
3,5 °
7,5 °
5,0 °
4,0 °
8,0 °
5,5 °
Úhel divergence
γ
2,4 °
4,6 °
2,4 °
2,4 °
4,6 °
2,4 °
2,4 °
4,4 °
2,4 °
Citlivost puls-echo Srel
-45 dB
-50 dB
-46 dB
-47 dB
-52 dB
-48 dB
-49 dB
-55 dB
-50 dB
Impedance
Zel
25 Ω
55 Ω
40 Ω
25 Ω
55 Ω
40 Ω
25 Ω
55 Ω
40 Ω
Offset
Rozostření
Z
δ
< 1 mm
<2°
Mechanické parametry
Materiál pouzdra
Materiál měniče
Materiál pracovní plochy
Povolené opotřebení prac. plochy Mz
Hmotnost
Elektrické připojení
AVG-Diagram WS 45-2
WL 60-2
45 °
ß
Výhody
•
•
•
•
•
WS 45-2
WS 45-4
Pracovní teplota
Skladovací teplota
Požadavky na údržbu
Rozměry:
SONOTEC s.r.o.
Absolonova 826/49
624 00 Brno
Tel.: ++420/ 737 867 994
Tel./Fax: ++420/ 541 223 211
e-mail: [email protected]
http://www.sonotec.cz
eloxovaný hliník
piezokeramika
umělá hmota
2 mm (pro WL xx)
1 mm (pro WS xx)
85 g
LEMO 1S konektor (WL xx)
LEMO 00 konektor (WS xx)
+10…+40°C
-20…+70°C
žádné
Download

ULTRAZVUKOVÉ ÚHLOVÉ SONDY