SKI
PARK
STOH
Začátečnický park
pro veřejnost
Beginners'
park
for public
www.skolmax.cz
SKOL MAX
SKI
PARK
STOH
ceník
price list
Zima | Winter 2014
Špindlerův Mlýn
/ 2015
OTEVÍRACÍ DOBA | OPENING HOURS 9:00 - 16:00
Vstupné do začátečnického parku / Admission to the beginners´ park
Celodenní
Day long ticket
300 Kč
Dopolední 9:00 - 12:30 hod.
Forenoon 9 am - 12:30 pm
200 Kč
Odpolední 12:30 - 16:00 hod.
Afternoon 12:30 - 4 pm
200 Kč
Zvýhodněné jízdné / Discounted fare
Rodinné (1 dospělý + 1 dítě) / Family (1 adult + 1 child)
Celodenní
Day long ticket
550 Kč
Dopolední 9:00 - 12:30 hod.
Forenoon 9 am - 12:30 pm
380 Kč
Odpolední 12:30 - 16:00 hod.
Afternoon 12:30 - 4 pm
380 Kč
Cena pro držitele Špindl Card
Špindl Card holders´ price
Celodenní
Day long ticket
Celodenní rodinná
Day long family ticket
270 Kč
(1 dospělý + 1 dítě)
(1 adult + 1 child)
380 Kč
Ceny jsou kalkulovány včetně DPH. / The prices are calculated incl. VAT.
Vstupné do parku zahrnuje jízdné na vleku a na pojízdném koberci.
Admission fee includes ski lift fare and magic carpet fare.
Děti do 4 let (dat.nar.po 1.1.2011) v doprovodu dospělé platící osoby zdarma.
Children up to 4 years of age (born after 1st Jan 2011)
accompanied by paying adult are free of charge.
tel.: +420 499 433 291
e-mail: [email protected]
www.skolmax.cz
Download

SKI PARK