Zoznam lekárskych zástupcov podľa zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch
a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 74a
ods. 7
Farmaceutická spoločnosť
Názov: Eli Lilly Slovakia s.r.o.
Sídlo: Panenská 6 , 811 03 Bratislava
IČO: 35 873 957
Názov podujatia: Nemocničný seminár
Dátum konania: 13.11.2013
Miesto konania: Bratislava
Meno
Priezvisko
Názov a adresa zdravotníckeho zariadenia
Mária
Szarková
Eli Lilly Slovakia s.r.o., Panenská 6 , 811 03 Bratislava
Zoznam zdravotníckych zamestnancov podľa zákona č. 362/2011 Z.z.
o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých
zákonov § 60 ods. 1 písmeno v)
Držiteľ registrácie humánneho lieku
Názov: Eli Lilly Slovakia s.r.o
Sídlo: Panenská 6 , 811 03 Bratislava
IČO: 35 873 957
Názov podujatia: Nemocničný seminár
Dátum konania: 13.11.2013
Miesto konania: Bratislava
Meno
Priezvisko
Názov a adresa zdravotníckeho zariadenia
Jozef
Brečka
UNB, Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda, BA
Eva
Pavleova
Male namestie 18, Malacky
Patrik
Podany
UNB, Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda, BA
Katarina
Cenkerova
UNB, Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda, BA
Kristina
Fabryova
UNB, Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda, BA
Stanislava
Remisova
UNB, Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda, BA
Veronika
Pokorna
UNB, Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda, BA
Zuzana
Nestepna
UNB, Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda, BA
Jana
Mateovicova
UNB, Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda, BA
Adriana
Flakova
UNB, Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda, BA
Marcela
Dankova
UNB, Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda, BA
Katarina
Gallova
UNB, Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda, BA
Lucia
Jezovitova
UNB, Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda, BA
Maria
Gubricova
UNB, Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda, BA
Anna
Remisova
UNB, Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda, BA
Marcela
Bohacekova
UNB, Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda, BA
Eva
Sumbalova
UNB, Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda, BA
Andrea
Noskovicova
UNB, Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda, BA
Download

Zoznam lekárskych zástupcov podľa zákona č. 362/2011 Z.z. o