V/8
ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)
Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)
Nižbor
Beroun
............................................. okres .........................
10.10.
11.10.2014
konaných ve dnech (dne) ..................... byly podle výsledků převzatých
od okrskových volebních komisí zjištěny výsledky voleb v obci.
Počet volebních okrsků
3
Počet okrskových volebních komisí, které předaly výsledek hlasování
3
Seznam čísel volebních okrsků, jejichž výsledky nebyly předány
------Počet volebních obvodů
1
Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů a jejich dodatků
1555
Celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
912
Celkový počet odevzdaných úředních obálek
912
A) Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva:
Pořadí Jméno a příjmení
Věk
zvolení
Volební
1.
2.
3.
4.
Pořadí na HL
strana č. 1 - SNK - Nižbor, Stradonice, Žloukovice
Filip Filip
40
Pavel Hučko
47
Tomáš Hanák
57
František Votruba
44
Počet hlasů
2.
1.
5.
3.
497
458
406
347
Volební strana č. 2 - Politické hnutí ANO 2011
1.
Vladimír Čech
2.
Zdeněk Kučera
51
42
5.
10.
153
129
Volební strana č. 3 - Nezávislí s podporou TOP 09
1.
Kateřina Jonášová
39
1.
121
Volební strana č. 4 - Sdružení nezávislých kandidátů Nižborsko
1.
Petr Křeček
42
3.
2.
Miroslav Hladký
69
1.
375
225
Volební
1.
2.
3.
4.
5.
6.
strana č. 6 - Občanská demokratická strana
Kateřina Zusková
Jaromír Pecka
Přemysl Beneš
Ivana Mazancová
Irena Kozáková
Karel Lenický
B) Jména a příjmení náhradníků:
Pořadí Jméno a příjmení
náhrad.
Volební
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
54
48
48
57
62
49
Věk
1.
3.
5.
4.
2.
6.
Pořadí na HL
strana č. 1 - SNK - Nižbor, Stradonice, Žloukovice
Pavel Šapovaliv
58
Libor Böhm
39
Roman Novák
33
Amal El Bournová
22
Petr Nejedlý
40
Vladimíra Rudovská
39
Václav Salač
38
Lucie Glazunová
41
4.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
673
413
350
349
321
282
Počet hlasů
291
132
95
87
81
144
70
79
531596 - str. č. 1
V/8
ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)
9.
10.
11.
Zdeněk Hlaváček
Milan Blažek
Jitka Bornová
53
48
69
13.
14.
15.
134
171
114
Volební
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
strana č. 2 - Politické hnutí ANO 2011
Regina Demuthová
Igor Fencl
Miroslav Kovářík
Pavel Ellinger
Pavel Barták
Kateřina Poštová
Zuzana Tesař Rašková
Vlastimil Lukeš
Radek Lužný
Miloslav Pick
Evžen Truksa
Martin Polesný
50
45
34
39
67
33
32
51
32
66
61
40
6.
2.
7.
3.
1.
4.
8.
9.
11.
12.
13.
14.
124
115
114
109
74
73
72
103
54
87
65
53
Volební
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
strana č. 3 - Nezávislí s podporou TOP 09
Jakub Císař
Jitka Lukešová
Tomáš Janeček
Michaela Hrachovcová
Lenka Kutinová
Tereza Šulcová
Petr Poduška
Lucie Získalová
Aleš Lexa
Václav Jonáš
Martina Dobrá
Jana Havlíčková
Silvie Kozáková
Petr Dobrý
38
42
39
38
37
30
43
45
40
82
48
33
40
57
7.
10.
5.
6.
2.
3.
4.
8.
9.
11.
12.
13.
14.
15.
85
74
71
70
54
63
52
55
58
32
44
45
64
42
Volební
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
strana č. 4 - Sdružení nezávislých kandidátů Nižborsko
Markéta Rücklová
44
2.
Pavel Kliment
42
10.
Eva Langerová
50
4.
Libuše Krátká
47
5.
Eva Novotná
72
6.
Lucie Khailová
34
7.
Petra Neumannová
40
8.
Šárka Malá
50
9.
185
170
104
135
66
89
75
67
Volební
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
strana č. 6 - Občanská demokratická strana
Petr Hnilička
Pavel Strnad
Pavla Hůlová
Marta El Bournová
Zdeněk Bláha
Lenka Vlasáková Klánová
Zdeněk Gabriel
Ľudovít Fortuník
Libuše Svobodová
223
187
199
235
177
184
201
192
126
37
42
53
52
41
42
58
72
74
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
C) Celkový počet platných hlasů pro jednotlivé volební strany a pro jednotlivé
kandidáty, hranice počtu hlasů pro změnu pořadí kandidáta pro přidělení mandátu:
531596 - str. č. 2
V/8
ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)
Volební strana č. 1 - SNK - Nižbor, Stradonice, Žloukovice
Počet hlasů pro stranu:
3106, hranice:
227,7
Kandidáti
Poř.
Jméno a příjmení
číslo
1.
Pavel Hučko
2.
Filip Filip
3.
František Votruba
4.
Pavel Šapovaliv
5.
Tomáš Hanák
6.
Libor Böhm
7.
Roman Novák
8.
Amal El Bournová
9.
Petr Nejedlý
10.
Vladimíra Rudovská
11.
Václav Salač
12.
Lucie Glazunová
13.
Zdeněk Hlaváček
14.
Milan Blažek
15.
Jitka Bornová
Volební strana č. 2 - Politické hnutí ANO 2011
Počet hlasů pro stranu:
1325, hranice:
103,4
Kandidáti
Poř.
Jméno a příjmení
číslo
1.
Pavel Barták
2.
Igor Fencl
3.
Pavel Ellinger
4.
Kateřina Poštová
5.
Vladimír Čech
6.
Regina Demuthová
7.
Miroslav Kovářík
8.
Zuzana Tesař Rašková
9.
Vlastimil Lukeš
10.
Zdeněk Kučera
11.
Radek Lužný
12.
Miloslav Pick
13.
Evžen Truksa
14.
Martin Polesný
Volební strana č. 3 - Nezávislí s podporou TOP 09
Počet hlasů pro stranu:
930, hranice:
68,2
Kandidáti
Poř.
Jméno a příjmení
číslo
1.
Kateřina Jonášová
2.
Lenka Kutinová
3.
Tereza Šulcová
4.
Petr Poduška
5.
Tomáš Janeček
6.
Michaela Hrachovcová
7.
Jakub Císař
8.
Lucie Získalová
9.
Aleš Lexa
10.
Jitka Lukešová
11.
Václav Jonáš
12.
Martina Dobrá
Počet hlasů
458
497
347
291
406
132
95
87
81
144
70
79
134
171
114
Počet hlasů
74
115
109
73
153
124
114
72
103
129
54
87
65
53
Počet hlasů
121
54
63
52
71
70
85
55
58
74
32
44
531596 - str. č. 3
V/8
ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)
13.
14.
15.
Jana Havlíčková
Silvie Kozáková
Petr Dobrý
45
64
42
Volební strana č. 4 - Sdružení nezávislých kandidátů Nižborsko
Počet hlasů pro stranu:
1491, hranice:
163,9
Kandidáti
Poř.
Jméno a příjmení
Počet hlasů
číslo
1.
Miroslav Hladký
225
2.
Markéta Rücklová
185
3.
Petr Křeček
375
4.
Eva Langerová
104
5.
Libuše Krátká
135
6.
Eva Novotná
66
7.
Lucie Khailová
89
8.
Petra Neumannová
75
9.
Šárka Malá
67
10.
Pavel Kliment
170
Volební strana č. 5 - Komunistická strana Čech a Moravy
Počet hlasů pro stranu:
566, hranice:
88,0
Kandidáti
Poř.
Jméno a příjmení
číslo
1.
Vlasta Beranová
2.
Milena Kosová
3.
František Lemon
4.
Pavla Sojková
5.
Václav Matoušek
6.
Ivanka Dubská
7.
Helena Tikovská
Volební strana č. 6 - Občanská demokratická strana
Počet hlasů pro stranu:
4112, hranice:
301,4
Kandidáti
Poř.
Jméno a příjmení
číslo
1.
Kateřina Zusková
2.
Irena Kozáková
3.
Jaromír Pecka
4.
Ivana Mazancová
5.
Přemysl Beneš
6.
Karel Lenický
7.
Petr Hnilička
8.
Pavel Strnad
9.
Pavla Hůlová
10.
Marta El Bournová
11.
Zdeněk Bláha
12.
Lenka Vlasáková Klánová
13.
Zdeněk Gabriel
14.
Ľudovít Fortuník
15.
Libuše Svobodová
Počet hlasů
105
168
74
64
55
56
44
Počet hlasů
673
321
413
349
350
282
223
187
199
235
177
184
201
192
126
531596 - str. č. 4
V/8
ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)
18:46 hod., 11.10.2014
........................................
Hodina, den, měsíc a rok vyhotovení zápisu
1
Počet listů přílohy č. 1: ......
Jména, příjmení a podpisy: 1)
zaměstnanec obce, jejíž úřad plní funkci registračního úřadu:
Bc. Kamil Choc, DiS
....................................................
Zuzana Mašková
zaměstnanec Českého statistického úřadu: ....................................................
1) Pokud je zápis vyhotoven jako předběžné výsledky (§ 43 odst. 3 zákona č. 491/2001
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů), není tiskový
výstup podepsán výše uvedenými osobami, ale určeným vyškoleným zaměstnancem ČSÚ:
.............................
531596 - str. č. 5
Příloha č. 1
K ZÁPISU O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)
List č. 1
Obec (městys, město, městská část, městský obvod)
Nižbor
Beroun
............................................. okres .........................
10.10. - 11.10.2014
Volební obvod č. 1
Volby ve dnech (dne): ....................
1. Zjištění počtu hlasů pro volební strany ve vztahu k hranici pro postup do dalšího
zjišťování výsledků voleb a seznam volebních stran, které jí vyhověly (§ 45 odst.
1 zákona):
Celkem platných hlasů:
11530
Volební strana
č.
č.
č.
č.
č.
č.
1
2
3
4
5
6
-
SNK-NižborStradoniceŽloukovice
Politické hnutí ANO 2011
Nezávislí s podporou TOP 09
SNK Nižborsko
Komunistická str.Čech a Moravy
Občanská demokratická strana
Počet volených členů zastupitelstva: 15
Počet
hlasů
3106
1325
930
1491
566
4112
Počet
kand.
15
14
15
10
7
15
Přepoč. základ
pro porovnání
k hranici
11530,00
10761,33
11530,00
7686,66
5380,66
11530,00
Poměr hlasů
k základu v %
26,93
12,31
8,06
19,39
10,51
35,66
Pro rozhodnutí o postupu bylo použito 5% hranice.
Seznam volebních stran, které postoupily do dalšího zjišťování výsledků voleb:
SNK-NižborStradoniceŽloukovice
Politické hnutí ANO 2011
Nezávislí s podporou TOP 09
SNK Nižborsko
Komunistická str.Čech a Moravy
Občanská demokratická strana
2. Pořadí vypočtených podílů, počet mandátů pro jednotlivé volební strany:
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Hodnota podílu
4112,00
3106,00
2056,00
1553,00
1491,00
1370,66
1325,00
1035,33
1028,00
930,00
822,40
776,50
745,50
685,33
662,50
Číslo a zkrácený název volební strany
6 - Občanská demokratická strana
1 - SNK-NižborStradoniceŽloukovice
6 - Občanská demokratická strana
1 - SNK-NižborStradoniceŽloukovice
4 - SNK Nižborsko
6 - Občanská demokratická strana
2 - Politické hnutí ANO 2011
1 - SNK-NižborStradoniceŽloukovice
6 - Občanská demokratická strana
3 - Nezávislí s podporou TOP 09
6 - Občanská demokratická strana
1 - SNK-NižborStradoniceŽloukovice
4 - SNK Nižborsko
6 - Občanská demokratická strana
2 - Politické hnutí ANO 2011
Volební strana
1 - SNK-NižborStradoniceŽloukovice
2 - Politické hnutí ANO 2011
3 - Nezávislí s podporou TOP 09
4 - SNK Nižborsko
Mandáty
4
2
1
2
531596 - str. č. 6
Příloha č. 1
K ZÁPISU O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)
6 - Občanská demokratická strana
6
18:46 hod., 11.10.2014
........................................
Hodina, den, měsíc a rok vyhotovení zápisu
Jména, příjmení a podpisy: 1)
zaměstnanec obce, jejíž úřad plní funkci registračního úřadu:
Bc. Kamil Choc, DiS
....................................................
Zuzana Mašková
zaměstnanec Českého statistického úřadu: ....................................................
1) Pokud je zápis vyhotoven jako předběžné výsledky (§ 43 odst. 3 zákona č. 491/2001
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů), není tiskový
výstup podepsán výše uvedenými osobami, ale určeným vyškoleným zaměstnancem ČSÚ:
.............................
531596 - str. č. 7
Download

V/8 ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA