ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
CHMELNICE
Praha 3, K Lučinám 18/2500
tel/fax: 284 820 233 IČ: 638 31 350
e-mail: [email protected]
www.zschmelnice.cz
Školní zpravodaj
školní rok 2014/2015
Personální obsazení školy
Ředitel školy:
Zástupce ředitele školy:
Václav Havelka
Petr Jaroš
Alice Zelenková
Výchovná poradkyně:
Protidrogový koordinátor:
Vedoucí vychovatelka ŠD
Vedoucí učitelka MŠ
Vedoucí školní jídelny:
Alice Zelenková
Františka Fialková
Eva Pudlovská
Eva Pávková
Zuzana Tíkalová
Provoz školní družiny je od 6.30 do 17.30 hod.
Provoz mateřské školy je od 7.00 do 17.00 hod.
Třídní učitel(ka):
I.A
I.B
I.C
II.A
II.B
II.C
III.A
III.B
III.C
IV.A
IV.B
IV.C
V.A
V.B
Renata Bártů
Marcela Bocková
Helena Krejčová
Věra Benháková
Miroslava Černá
Ludmila Haladová
Pavla Balcárková
Vladimíra Hovančíková
Daniela Práchenská
Renata Česáková
Veronika Denková
Jiřina Rauscherová
Richard Řada
Jitka Hodková
Třídní učitel(ka):
VI.A
VI.B
VII.A
VII.B
VIII.A
IX.A
IX.B
Františka Fialková
Kristýna Karasová
Eliška Lesniaková
Pavel Peklo
Jana Chuchrová
Petr Jaroš
Jana Provazníková
Vychovatel(ka) ŠD:
Jana Jelínková
Adéla Raušerová
Kamila Pavlová
Eva Pudlovská
Iva Satrapová
Marie Trnková
Michaela Svatošová
Lenka Panušová
Anna Podroužková
Martin Šíp
Pavla Satrapová
Robert Jakim
Martin Šíp
Robert Jakim
Zastupující třídní učitel(ka):
Kristýna Karasová
Františka Fialková
Martin Mejzr
Jana Chuchrová
Alice Zelenková
Jana Provazníková
Otilie Pánková
Učitelé bez třídnictví:
Josef Čermák, Jarmila Klierová, Lukáš Kroc, Martin Mejzr, Otilie Pánková,
Martin Šíp, Jana Štěpánková
Učitelky MŠ:
Eva Pávková, Tereza Čuňátová, Romana Balašová, Aneta Schleisová
Organizace školního roku 2014/2015:
Konec 1. pololetí
29.1. 2015 (čtvrtek)
Konec 2. pololetí
30.6. 2015 (úterý)
Podzimní prázdniny
27.10. – 29.10. 2014 (pondělí – středa)
Vánoční prázdniny
22.12. 2014 (pondělí) – 2.1. 2015 (pátek)
Pololetní prázdniny
30.1. 2015 (pátek)
Jarní prázdniny
23.2. – 1.3. 2015
Velikonoční prázdniny
2.4 a 3.4. 2015 (čtvrtek, pátek)
Hlavní prázdniny
1.7. (středa) – 31.8. (pondělí) 2015
Termíny třídních schůzek:
1.9. 2014 (pouze I. A, B, C – v 17,30)
23.9. 2014
2.12. 2014 (konzultace)
24.3. 2015
Plán školních a mimoškolních aktivit:
Výuka plavání
Škola v přírodě
Ekoexkurze
Lyžařský kurz
Sportovní kurz
Vodácký výcvik
1. pololetí (4. ročník)
2. pololetí (3. ročník)
1. – 7. 6. 2015 (2. – 5. třídy)
červen 2015 (6. ročník)
15.3 – 21.3. 2015 (7. ročník)
červen 2015 (8. ročník)
červen 2015 (9. ročník)
Pražačka
Pražačka
Žihle
Žloukovice
Pec pod Sněžkou
Žloukovice
Sázava
Ostatní akce:
Svatováclavské posvícení
Dětský den
Mikulášská besídka
Sportovní den ŠD
Vánoční Jarmark
Opékání buřtů
Karneval
Návštěvy kina Aero
Den Země
Soutěž o Ekotřídu školního roku 2014/2015
Akce spojené s Ekoškolou a environmentální výchovou
Přijímací řízení ke studiu na středních školách (SŠ) a víceletých gymnáziích
(VG) ve školním roce 2014/2015
Podklady k přihláškám vydává výchovný poradce v těchto termínech:
 Ke studiu do oborů vzdělání s talentovou zkouškou 7.10.2014
 Ke studiu ve SŠ a ve VG 6.1.2015
Vyplněné podklady k přihláškám odevzdají žáci třídnímu učiteli nejpozději:
 Přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou 14.11.2014
 Přihlášky ke studiu ve SŠ a ve VG 18.2.2015
Potvrzené přihlášky doručí rodiče na vybranou SŠ nebo VG:
 Ke studiu do oborů vzdělání s talentovou zkouškou 30.11.2014
 Ke studiu ve SŠ a ve VG 15.3.2015
Další informace o přijímacím řízení obdrží rodiče při tř. schůzkách v září.
Kurzy angličtiny 2x týdně pro děti z 1. – 6. tříd, od 15. září – 30. ledna 2015
s rodilou mluvčí, vánočními dílnami a návštěvou planetária.
INFORMACE A ZÁPIS DO KURZŮ: 3. a 10. září ve vestibulu školy, kdykoliv telefonicky či
mailem. Tel: 775 238 245, [email protected]
ZÁJMOVÉ KROUŽKY NA ZŠ CHMELNICE 2014/2015
PONDĚLÍ
Keramika I.
Keramika II.
Sportovní hry
Stolní tenis
Sálová kopaná
Vaření
začátečníci
pokročilí
3. až 5.třída
od 5. třídy
6. až 9.třída
od 3.třídy
13:45 – 15:15
15:30 – 17:00
15:30 – 16:30
16:45 – 17:45
15:30 – 17:00
15:45 – 17:15
ÚTERÝ
Florbal
Florbal
Sportovní hry
Badminton
1. třída
2. a 3.třída
1. a 2.třída
6 až 10 let
14:00 – 15:00
15:15 – 16:15
15:30 – 16:30
16:30 – 17:30
1500,- / 2800,- od října
1500,- / 2800,- od října
800,- / 1400,800,- / 1400,950,- / 1700,1500,- / 2800,- od října
800,- / 1400,800,- / 1400,800,- / 1400,800,- / 1400,-
STŘEDA
Tanec I.
6 až 8 let
14:15 – 15:15
800,- / 1400,- od října
Tanec II.
8 až 11 let
15:30 – 16:30
800,- / 1400,- od října
Florbal
2. a 3. třída
14:00 – 15:00
800,- / 1400,Sálová kopaná
3. až 5. třída
15:15 – 16:15
800,- / 1400,Keramika I.
začátečníci
13:45 – 15:15
1500,- / 2800,- od října
Keramika II.
pokročilí
15:30 – 17:00
1500,- / 2800,- od října
Vodácký oddíl
8 až 15 let
14:45 – 16:15
1025,- / 1850,Poznámka k oddílu: lektor si děti vyzvedne ve 14:15 ve vestibulu školy, bezpečně je přivede do
Loděnice Vltava, kde od 14:45 do 16:15 proběhne kroužek. Po skončení kroužku je odvede zpět ke
škole, popř. do školní družiny.
Přípravný kurz na přijímací zkoušky na gymnázia pro žáky 5. tříd
10 lekcí od ledna do března 2015
čas konání 14:00 – 15:00
cena 500,ČTVRTEK
Roztleskávačky
Badminton I.
Badminton II.
Florbal
Florbal
Korálkování
Legorobotika
6 až 10 let
13:45 – 14:45
8 až 15 let (začát.) 15:15 – 16:15
8 až 15 let (pokro.) 16:30 – 17:30
3. až 5. třída
14:00 – 15:00
6. až 9. třída
15:15 – 16:45
první stupeň
14:00 – 15:30
od 10 let
14:30 – 15:45
800,- / 1400,- od října
800,- / 1400,800,- / 1400,800,- / 1400,950,- / 1700,950,- / 1700,- od října
950,- / 1700,-
PÁTEK
Keramika
Sálová kopaná
6 až 15 let
1. a 2. třída
1500,- / 2800,- od října
800,- / 1400,-
13:45 – 15:15
14:00 – 15:00
PŘIHLAŠOVÁNÍ DO KROUŽKŮ
Zápis do kroužků proběhne ve středu 3. 9. 2014 od 16.30 hod. ve vestibulu školy.
Kontakt: Iva Satrapová: [email protected], 607 758 267
Děti, které již kroužky navštěvovaly v minulých letech, se mohou přijít přihlásit samy (není nutná
přítomnost rodičů). Začátek kroužků od 15.9.2014 (pokud není uvedeno jinak), platby do
12.9.2014.
Download

PLÁN PRAVIDELNÝCH ZČ pořádaného DDM