ŠERÁK
JIŘÍ
NÁSTROJE PRO VÝTVARNÍKY
RYDLO LINORYT
Lino cutting tool
Číslo / tvar nástroje
No. / Shape of the tool
1102
1103
1115
1104
1105
1106
1107
1108
1110
1120
60:
1116
60:
1109
60:
1112
60:
1121
90:
1113
90:
1114
90:
1117
1118
1119
DLÁTO PRO ŘEZBU
The chisel for cutting
Číslo / tvar nástroje
No. / Shape of the tool
2206
2207
2208
2209
2210
2212
2213
2214
2215
90:
2216
60:
NŮŽ PRO ŘEZBU
The knife for cutting
SKOBLINA
Rocker
Značení a rozměry drážek
Sign and dimension of grooves
*) „drážek“ / grooves /
No. 6302_1 cm = 50 drážek _0,2*)
6303_1 cm = 33,3 drážek _0,3
6304_1 cm = 25 drážek _0,4
6306_1 cm = 16,6 drážek _0,6
6308_1 cm = 12,5 drážek _0,8
4002_1 cm = 50 drážek _0,2*)
4003_1 cm = 33,3 drážek _0,3
4004_1 cm = 25 drážek _0,4
4006_1 cm = 16,6 drážek _0,6
4008_1 cm = 12,5 drážek _0,8
1202_1 cm = 50 drážek _0,2*)
1203_1 cm = 33,3 drážek _0,3
1204_1 cm = 25 drážek _0,4
1206_1 cm = 16,6 drážek _0,6
1002_1 cm = 50 drážek _0,2*)
1003_1 cm = 33,3 drážek _0,3
1004_1 cm = 25 drážek _0,4
1006_1 cm = 16,6 drážek _0,6
RULETA KOMBI
Roulette combi 2012
Standardní souprava tvoří 5 ks výměnných válečků s odstupňovaným nepravidelným rastrem.
The standard collection contain 5 pieces of exchangeable cylinders with increasable nad irregular raster.
RULETA 51
Roulette 51
10
RULETA 52
Roulette 52
10
10
10
RULETA VELKÁ
Large roulette
Značení a rastr
Sign and raster
číslo
No.
znaménko (- ) značí čárkovaný rastr / the sign (- ) indicites the raster with dashes
znaménko (+) značí tečkovaný rastr / the sign (+) indicates the raster with dots
průměr
diameter
rastr
raster
25
26
4
4
0,2 –
0,3 –
27
28
29
30
31
5
5
5
5
5
0,1 –
0,2 –
0,3 –
0,4 –
0,5 –
32
33
34
35
36
7
7
7
7
7
0,1 –
0,2 –
0,3 –
0,4 –
0,5 –
37
38
4
4
0,2 +
0,3 +
39
40
41
42
43
5
5
5
5
5
0,1 +
0,2 +
0,3 +
0,4 +
0,5 +
44
45
46
47
48
7
7
7
7
7
0,1 +
0,2 +
0,3 +
0,4 +
0,5 +
74
75
76
10
10
10
0,6
0,5
0,4
77
78
79
80
81
10
10
10
10
10
cca 0,8l
l
cca 0,8 -----0,4 …
0,6 …
0,8 …
RULETA MALÁ
Small roulette
Značení a rastr
Sign and raster
-
číslo
No.
01
02
03
znaménko (- ) značí čárkovaný rastr / the sign (- ) indicites the raster with dashes
znaménko (+) značí tečkovaný rastr / the sign (+) indicates the raster with dots
znaménko (…) značí stopu nástroje / the sign (…) indicates the dot of tool
znaménko (::) značí nepravidelný rastr / the sign (::) indicates the irregular raster
průměr
diameter
2,5
2,5
2,5
rastr
raster
0,1 –
0,2 –
0,3 –
04
05
06
2,5
2,5
2,5
0,1 +
0,2 +
0,3 +
07
08
09
4
4
2,5
0,2 …
0,3 …
::
001
4
::
HLADÍTKA KULIČKOVÁ
Ball burnisher
Číslo nástroje a průměr
No. of the tool and diameter
54
55
5
56
5
57
3
58
2
59
3
Tvar nástroje
Shape of the tool
KOMBI HLADÍTKO A ŠRABÁK
TROJHRANNÝ
Scraper trihedral and burnisher
JEHLA S VÝMĚNNÝM HROTEM
Needle with exchangeable point
Průměry jehel jsou:
Diameters of needles are:
V dřevěné rukojeti 2 mm.
In wood handle 2 mm.
1 mm
1 mm
2 mm
2 mm
KAZETY - SADY
Kazeta s deseti rydly pro linoryt
-
sadu lze doplnit
vlasntního výběru
rydly
dle
Download

katalog2 - Galerie Suteren