PROGRAM
Emergency KZ, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
ve spolupráci s OS ČLK a POUZP
pořádá
V. ročník celostátní konference
EMERGENCY 2014
18. 3. 2014, 9.00 - 16.30 hod.
Výukové centrum Krajské zdravotní, a. s.
areál Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, budova B, 5. podlaží, posluchárny č. III. a IV.
Od 18:00 hod. v prostorách centra vzdělávání neoficiální společenské setkání účastníků.
Odborný garant:
MUDr. Jana Bednářová, primářka Emergency
Organizační zajištění:
Tiskové a organizační oddělení
Technické zajištění a podpora:
Středisko multimediálních služeb
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí n. L.
KZ03_IM0080 UL EMERG
Konference bude zařazena do kreditního systému dle platné legislativy pro lékaře i nelékaře.
KZ03_IM0080 UL
EMERG
ODBORNÝ PROGRAM
9.00 Úvodní slovo
prim. MUDr. Jana Bednářová, Emergency Masarykovy nemocnice v Ústí n. L.
9.15 Pitvy a nový občanský zákoník
prim. MUDr. Martin Čegan, Oddělení patologie Masarykovy nemocnice v Ústí n. L.
9.30 Když se tygr převlékne za vlka
MUDr. Alena Lapáčková, Neurologické oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí n. L.
9.45 Indikace k operaci u typického krvácení hypertoniků
MUDr. Robert Bartoš, Ph.D., prim. prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.,
Neurochirurgická klinika UJEP v Masarykově nemocnice v Ústí n. L.
10.00 Endovaskulární léčba iktů
MUDr. Filip Cihlář, Radiologické oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí n. L.
10.15 Piriformis syndrom projevující se jako syndrom cauda equina
MUDr. Ivan Humhej, prim. prof. MUDr. Martin Sameš,CSc.,
Neurochirurgická klinika UJEP v Masarykově nemocnice v Ústí n. L.
10.30 – 10.45 PŘESTÁVKA, OBČERSTVENÍ
10.45 Akutní komplikace fibrilace síní
MUDr. Josef Jakabčin, Ph.D., Kardiologická klinika UJEP v Masarykově nemocnice v Ústí n. L.
11.00 Intoxikace tisem červeným
MUDr. Miroslava Korfová, Anesteziologicko resuscitační oddělení
Masarykovy nemocnice v Ústí n. L.
11.15 Krvácivé komplikace nových antikoagulancií
MUDr. Radka Šebestová, Urgentní příjem, ÚVN, Praha Střešovice
11.30 Ileus z pohledu Emergency
MUDr. Ján Koscelanský, Chirurgická klinika Masarykovy nemocnice v Ústí n. L.
12.00 Cizí těleso v horní části GIT
prim. MUDr. Jiří Stehlík, Gastroenterologické oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí n. L.
12.15 První pomoc v Řehlovicích
MUDr. Jan Pajerek, Dětská klinika UJEP v Masarykově nemocnice v Ústí n. L.
12.30 – 13.15 OBĚD
13.15 Závažný úraz na Emergency z pohledu traumatologa
MUDr. Roman Mišičko, Klinika Úrazové chirurgie UJEP v Masarykově nemocnice v Ústí n. L.
13.30 Polytrauma-zevní fixace
s. Dytrychová Zuzana, COS Masarykovy nemocnice v Ústí n. L.
13.45 Úskalí péče o pacienta s extremní obezitou
MUDr. Jan Navrátil, Klinika Úrazové chirurgie UJEP v Masarykově nemocnice v Ústí n. L.
14.00 Zkušenosti 9. polního chirurgického týmu AČR v Afghanistánu
prim. MUDr. pplk. Pavel Kupka, Urgentní příjem ÚVN, Praha Střešovice
14.15 Trnitá cesta k diagnose.
MUDr. Jiří Fialka, CSc., Oddělení soudního lékařství Masarykovy nemocnice v Ústí n. L.
14.30 Aneurysma břišní aorty a její komplikace
MUDr. Jan Dvořák, Chirurgická klinika Masarykovy nemocnice v Ústí n. L.
14.45 – 15.00 PŘESTÁVKA, OBČERSTVENÍ
15.00 Akutní mediastinitidy, život ohrožující stav
MUDr. Jiří Král, Oddělení hrudní chirurgie Masarykovy nemocnice v Ústí n. L.
15.15 Mužský orgasmus – má muž bod G?
MUDr. Marek Broul, Klinika urologie a robotické chirurgie UJEP
v Masarykově nemocnice v Ústí n. L.
15.30 Toxická psychosa
MUDr. Michala Čerňanská, MUDr. Pavla Zemanová,
Oddělení psychiatrie Masarykovy nemocnice v Ústí n. L.
15.45 Ošetření zlomenin horních končetin
s. Purschová Světlana, DiS, COS Masarykovy nemocnice v Ústí n. L.
16.00 Základní diferenciální diagnostika ICHDK a syndrom diabetické nohy
MUDr. David Procházka, Chirurgická klinika Masarykovy nemocnice v Ústí n. L.
16.15 Mikrosymptomatologie infektů u geriatrických pacientů
MUDr. David Smutný, Nemocnice následné péče, Ryjice
16.30 Závěr
Možná exkurze po oddělení Emergency.
PŘIHLÁŠKY – KONTAKT: [email protected]
PŘIHLÁŠKA ON-LINE: http://www.kzcr.eu/konference/emery2014/prihlaska.aspx
Přihlaste se nejpozději do 10. 3. 2014.
REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ:
18. 3. 2014 – 8.00 – 12.00 hod.
ÚČASTNICKÝ POPLATEK:
Pořadatelé a aktivní účastníci: bez poplatku
Ostatní zaměstnanci Krajské zdravotní, a.s.: 200,- Kč
Ostatní účastníci: 300,- Kč
Poplatek se vybírá při registraci v hotovosti. Částka je včetně DPH.
KREDITY:
Byla podána žádost o kreditní hodnocení akce od POUZP dle vyhlášky MZČR č. 4/2010 Sb.
a od ČLK dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.
UBYTOVÁNÍ:
Ubytování si rezervujte individuálně na tel.: 475 208 685 (Penzion u Masarykovy nemocnice)
Více informací: http://www.kzcr.eu/konference/emery2014/
TECHNICKÉ INFORMACE PRO AKTIVNÍ ÚČASTNÍKY:
Vaše prezentace zasílejte nejpozději do 14. 3. 2014 na: Kontaktní osoby techniků (OMS):
Michal Vodák, e-mail: [email protected], Lukáš Vajc, e-mail: [email protected]
Akceptujeme přednášky v programu MS Power Point až do verze MS Office 2010 (xxx.ppt nebo
xxx.pps; xxx.pptx nebo xxx.ppsx), případně soubory uložené do Open Dokument Presentation
(xxx.odp) a přednášky ve formátu PDF (situované „na šířku“), vše v poměru stran 4:3 nebo 16:10.
Pokud bude potřeba přehrávat video v prezentacích, je potřeba ho mít ve formátu kódování
„windows media“ (xxx.wmv), jinak nejsme schopni 100% garantovat, že videa a videoanimace v
jiných kódováních (flash, DivX, Xvid, .mov, .mpeg, atd) budou v PPT prezentacích regulérně
fungovat. Důležité je mít uloženou přednášku i příslušné video fyzicky jako samostatné soubory na
přineseném médiu (CD, DVD, Flash disk, HDD s USB připojením).
Aktuální informace a program k dispozici na webu: http://www.kzcr.eu/konference/emery2014/
Preferujeme přihlášky on-line: http://www.kzcr.eu/konference/emery2014/prihlaska.aspx
zde odstřihněte
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
EMERGENCY 2014
jméno: …………………………………..…příjmení:………………………….………………………….………… titul: ……….……
pracoviště: …………………………………………………………………..… odbornost: ………………………………………….…
adresa pracoviště…………………………………..…………….……..…. město: ….………..….………... PSČ: ….…….……
telefon: …………………………………… fax: ……………….…………..… e-mail: ……………….………………………….……..
..………………………………
razítko, podpis
Download

Program - Krajská zdravotní, as