Zápis 13 - 02 ze 204. rady střediska Albrechtičky ze dne 16.2.2013
Přítomni:
Dostál Petr, Friml Vít, Moravec Václav, Myška Stanislav, Burčková Katka, Hudečková Radka, Myšková
Irena
Nepřítomni, omluveni:
Nepřítomni: Machala Radek, Vašica Alois, Kalocsányiová Jana
Program: ..........1) Střediskové záležitosti
.........................2) Závěr
1) Střediskové záležitosti
- Okres + středisko - Peníze a doklady - 9.3.
- Podrobnosti na webu, seminář bude v Albrechtičkách
- přihlášky do 23.2.
- Okres - rádcovský kurz - 15.-17.3.
- Podrobnosti na okresním webu, pro 20 lidí, za 200,- Kč, ve Vanaivanu, pořádá ART
- Registrace 2013
- Petřvald předal členské příspěvky, registrace na okrese předána a uzavřena, vč.
hospodářského výkazu. Odvod člens. příspěvků bude proveden do konce února na účet ORJ.
- Tábor 2013
- Zatím nejsou jiné návrhy na tábořiště, Radíkov je předběžně zajištěn (telefonicky se
starostou). Na okresním webu jsou dostupné seznamy tábořišť N.Jičína, Kopřivnice, Oder a
Albrechtiček - možno prosurfovat a zkusit vybrat alternativu
- Skautský ples 2013
- Pochvala, celk. čistý zisk 8371, náklady podrobně-viz vyúčtování akce. Při úklidu sálu
slabá účast – mizivá účast (Milan, Kid, Frimli, Jitřenka, Rosa)
- Hospodaření 2012
- účetnictví 2012 bylo uzavřeno, dokumentace většinou doplněna, nedostatky uvedeny na
listě u dokumentace – doplnit co nejdříve. Uzávěrkový stav střediska je:
Hotovost na účtě: 129 801,41 Kč, v pokladně: 21 469,- Kč, v materiálu 151 414,- Kč
(včetně zavedení do evidence prosincových neinvestičních položek)
Oddílové podíly jsou: Albrechtičky 45093,1; Studénka 92570,0; Petřvald 13607,3.Studénka má žádost o dotace z obce podánu, Albrechtičky zváží co koupit a žádost podají.
- Sněm 2013
- Na dnešní radě byl schválen termín volebního sněmu na 5. dubna 2013 v 18:00. Místo
konání sněmu upřesní březnová stř. rada (podle stavu oprav KD). Hlasovací právo mají
všichni činovníci střediska nebo nadřízených složek, ostatní členové nad 18 let mají
hlas poradní. Termín je nutno ohlásit na okres.
- Ve jmenných seznamech dospělých členů (příloha zápisu) pro případné návrhy do funkcí
na středisku jsou uvedeny stávající funkce.
- Jmenována a schválena kandidátní komise (bude sbírat návrhy na kandidáty) - za
Albrechtičky Staňa, za Petřvald Vašek, za Studénku Jezevec a Myška. Činnost začíná po
dnešní radě.
- Návrh kandidátů do
- Představa složení střediska: min. vůdce a zástupce (dvojice), 3 členové RKS.
Doporučuje se zvolit alespoň další 3 členy stř. rady (zatím bez funkce). Po volbě bude
jmenován hospodář a obsazeny potřebné funkce zpravodajů.
2) Závěr
Příští řádná středisková rada bude ve stř. 13.3.2013 v 19:00 v Albrechtičkách.
V Albrechtičkách 16.2.2013
Zapsal: Vít Friml
Sněm_2013-registr_dospělí
2013
Funkce SRJ
1 ZVS, tajemník
2
3
4 RK ORJ - předseda
5 RK SRJ - předseda
6
7
8 RK SRJ - člen
9
10
11
12
13
14
Činovník
ZVS, VO
kandidatura SRJ
Funkce sněm
ZVO
RK ORJ
RK SRJ
RK SRJ
Voleb. komise
Příjmení
**Myška
*Kalocsányi
*Čegan
*Demel
*Dostál
*Hudeček
*Huvar
*Machala
*Myška
*Myška
Demel
Kalocsányi
Myška
Myška
Kalocsányi
Myška
Myška
Jméno
Stanislav
Ján
Radim
Mojmír
Petr
Tomáš
Lukáš
Radek
Milan
Miroslav
Michal
Jan
Michal
Matěj
Vít
Martin
David
Přezdívka
Tichý Mokasín
John
Indián
Rolf
Jack
Tomáš
Woody
Tom
Willy
Zefír
Miky
Johny
Apaču
Maťák
Víťa
Billy
Moody
Albrechtičky
60
50
31
42
36
30
20
30
35
62
18
18
18
18
17
17
17
adresa
742 55 Albrechtičky 12
742 55 Albrechtičky 127
742 55 Albrechtičky 258
742 55 Albrechtičky 198
742 55 Albrechtičky 96
743 55 Albrechtičky 95
742 55 Albrechtičky 69
742 55 Albrechtičky 18
743 55 Albrechtičky 2
742 55 Albrechtičky 112
742 55 Albrechtičky 198
742 55 Albrechtičky 127
742 55 Albrechtičky 12
742 55 Albrechtičky 198
742 55 Albrechtičky 127
742 55 Albrechtičky 112
742 55 Albrechtičky 12
814-07-702
15 Hospodář, člen SRJ
17
19
20
22
24
26
VO, VZ ORJ
ZVO
Vedení sněmu
*Friml
*Friml
*Friml
*Gregárek
*Hajchel
*Kuncek
*Langer
ČZ
VZ
LS
1992
1993
1999
1993
1994
1995
1995
1995
1995
1995
1999
1995
2007
1997
Studénka
Vít
Jiří
Jan
Ondřej
Jan
Jaroslav
Petr
Jezevec
Koltík
Chip
Gregy
Vietnam
Kid
Vlk
54
21
25
31
35
34
46
742 13 Studénka Jiráskova 834
742 13 Studénka Jiráskova 834
742 13 Studénka Jiráskova 834
628 00 Brno, Jírova 2
742 13 Studénka Poštovní 585
742 13 Studénka Daroňova 175
742 13 Studénka 2. května 502
1993
2010
2004
742 60 Petřvald 230
742 60 Petřvald 25
742 60 Petřvald 49
742 60 Petřvald 161
742 60 Petřvald 22
1999
2005
2005
1999
Šindys
53
27
26
33
19
Jitřenka
Laki
Rakša
Amazonka
Agy
Kendy
Rosa
Brepta
Windy
Wiki
58
23
22
28
22
22
48
23
34
21
742 55 Albrechtičky 112
742 55 Albrechtičky 99
742 55 Albrechtičky 258
742 55 Albrechtičky 95
742 55 Albrechtičky 1
742 55 Albrechtičky 127
742 55 Albrechtičky 127
742 55 Albrechtičky 262
742 55 Albrechtičky 262
742 55 Albrechtičky 203
Myška
Liška
Riki
Polárka
Luna
Fialka
Pipi
Jitřenka
Šmudla
Tulipán
Ostružina
Teta
Topinka
Čili
28
28
26
30
24
55
23
29
22
25
26
54
16
16
742 13 Studénka Panská 618
742 13 Studénka Bezručova 476
742 13 Studénka Mírová 559
742 13 Studénka Panská 618
742 13 Studénka Bezručova 671
742 13 Studénka Jiráskova 834
742 13 Studénka Jiráskova 834
628 00 Brno, Jírova 2
742 13 Studénka Družstevní 864
742 13 Studénka Záhumení 906
742 13 Studénka Záhumení 906
742 13 Studénka Záhumení 906
742 13 Studénka R. Tomáška 543
742 13 Studénka Zahradní 581
2002
1995
1995
814-07-705
27 Člen SRJ
28
29
30 Vůdce SRJ
31
ZVO
VS, VO
*Vašica
*Machnič
*Moravec
*Moravec
*Šindelka
Alois
Jan
Petr
Václav
Jakub
Buky
814-07-703
32 Členka SRJ, zdravotník SRJ, VO
33
34
35 Členka SRJ
SRJ
36
37
VZ SRJ, ZVO
38 Členka SRJ, VZ DK
39
ZVO
40
41
**Myšková
Irena
*Bernátová
Monika
*Čeganová
Klára
*Hudečková
Radka
*Huvarová
Veronika
*Kotlárová (Kalocsányiová)
Anna
*Kalocsányiová Jana
*Kilnarová
Pavla
*Pituchová
Martina
*Šajtarová
Nikola
42 Členka SRJ
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
**Burčková
Kateřina
*Auxtová
Eva
*Balaschová (Burdová)
Hana
*Burčková
Hana
*Burdová
Pavla
*Frimlová
Jana
*Frimlová
Lenka
*Gregárková (Tománková)
Marie
*Londinová
Iva
*Sekaninová
Marie
*Sekaninová
Markéta
*Sekaninová
Karla
Bárová
Bára
Klosíková
Dominika
814-07-704
SRJ, VO
ZVO
814-07-705
54
55
56
57
58
*Moravcová
*Krakovská
*Vosáhlová
*Vosáhlová
*Moravcová
Moravcová
15
Zapis204-priloha.xls
Veve
Nena
Pája
Mája
Petřvald
2002
2002
Albrechtičky
1993 1995 1994
2008
2001
2008
2007
1993
2007
1996
2011
1995
Studénka
2001 2009
2001
2004
1999
2001
2007
2001
2004
2003
1994
2013
Veronika
Aneta
Šárka
Lucie
Pavlína
Marie
1995
2012
1995
Petřvald
23
22
23
20
19
17
742 60 Petřvald 49
742 60 Petřvald 433
742 60 Petřvaldík 18
742 60 Petřvaldík 18
742 60 Petřvald 49
742 60 Petřvald 49
2005
Download

Zápis 13 - 02 ze 204. rady střediska Albrechtičky ze