Velitelsko pedagogický sbor v roce 1968 při oslavách 45. výročí založení VHŠ:
Nahoře (zleva): František Březovják, Zdeněk Khás, Jaroslav Kubricht, ??? , Mojmír Strachota, Petr Spanilý, Jaroslav
Peterský, Pavel Křivanec, Jaroslav Valenta, Jaroslav Junek, Václav Zíka,Jiří Holcman, Václav Pichlík , Miroslav
Šimáně, , Matěj Kuneš, Oldřich Kučera, ??? , Julius Vožník, Ján Hlohinec.
Prostřední řada (zleva): Ladislav Materna, A VKVŠ, A VKVŠ, A VKVŠ, ???, Josef Polák, František Ježek, Alfonz
Laitner,Miroslav Šimek, František Havelka , Miloslav Verner, Oldřich Rýznar, Jiří Krupička, Přemysl Václavů,
Stanislav Jelínek, Jaroslav Hrdlička, MUDr. František Bareš, Jaroslav Prokop, František Kout.
Sedící (zleva): Josef Kocourek , Vítězslav Kejval, Miroslav Jeremiáš, Zdeněk Janda, František Eret, Jiří Slavík, Michal
Lapihuska, Zdeněk Čamra, Tibor Špakovský, Metod Přikryl, Zdeněk Sviták, Antonín Eis, Bohuslav Řepka, Jaroslav
Krajník, Rudolf Slach, Josef Čech, Josef Kárník.
Vzpomínka na odlehčení: fotbalový tým vojáků z povolání před přátelským utkáním v kopané s roudnickými amatéry
v roce 1959 na hřišti „Na cihelně“: horní řada zleva – p. Buchl (vedoucí mužstva a rozhodčí), Alfonz Leitner, Josef
Polák, Miroslav Maťák, Jiří Stejskal, Řezáč, Tibor Špakovský a Josef Kárník. V podřepu zleva – Oldřich Kučera,
František Müller, Jaroslav Voříšek, František Hořejší a Vítězslav Kejval.
VIII
Download

Velitelsko pedagogický sbor v roce 1968 při oslavách 45