Download

Velitelsko pedagogický sbor v roce 1968 při oslavách 45