1 5 .
K O N F E R E N C E
F E T Á L N Í
M E D I C Í N Y
Pátek 9. ledna 2015 Kongresové Centrum Nemocnice na Homolce, Praha
Registrace 7:00-9:00
7:55
0:10
8:05
Zahájení konference
Pavel Calda
Využití a zneužití statistických metod v biomedicíně. Martin Hynek (Gennet, Praha).
8:25
Perinatální epidemiologie. Petr Velebil (Ústav pro péči o matku a dítě, Praha - Podolí)
0:15
8:40
Vznik obličejových rozštěpů a jejich klasifikace. Jan E. Jirásek (Ústav pro péči o
matku a dítě, Praha - Podolí)
PREEKLAMPSIE A RŮSTOVÁ RETARDACE
předsedá Karel Maršál, Pavel Calda
Prospektivní studie screeningu preeklampsie v 11.-13. gestačním týdnu a
možnosti diagnostiky a prevence. Sergiu Leahomschi, Pavel Calda (Centrum fetální
medicíny, Gyn.-por.klinika VFN a 1.LF UK, Praha)
STATE OF THE ART LECTURE
0:20
Postupy ke zlepšení růstu plodu v děloze (přehled studií na zvířatech i na lidech a
krátky popis aktualni EU-studie EVERREST. Karel Maršál (Universita Lund, Švédsko)
Prvotrimestrální skrínink cirkulujících placentárně specifických microRNA –
predikce pozdějšího výskytu gestační hypertenze. Ilona Hromadníková, Kateřina
Kotlabová, Lucie Hympánová, Jindřich Doucha, Ladislav Krofta (Oddělení molekulární
biologie a patologie buňky, 3. LF UK a Ústav pro péči o matku a dítě, Praha - Podolí)
STATE OF THE ART LECTURE
0:20
Je genová terapie těhotné vedoucí k intrauterinní léčbě časné intrauterinní růstové
retardace eticky a sociálně akceptovatelná? (Ethics and social acceptability of a
proposed clinical trial using maternal gene therapy to treat severe early‐onset
intrauterine growth restriction) Karel Maršál (Universita Lund, Švédsko)
I. Trimestrální screening preeklampsie. Lucie Hympánová, Jiří Vojtěch, Lubomír
Hašlík,Ladislav Krofta, Jaroslav Feyereisl (Ústav pro péči o matku a dítě, Praha - Podolí)
Placentální a mateřská stresová odpověď u těhotenských komplikací (gestační
hypertenze, preeklampsie a fetální růstová retardace) prostřednictvím monitoringu
hladin mRNA proteinů tepelného šoku. Ilona Hromadníková, Lenka Dvořáková,
Kateřina Kotlabová, Lucie Hympánová, Jindřich Doucha, Ladislav Krofta (Oddělení
molekulární biologie a patologie buňky, 3. LF UK a Ústav pro péči o matku a dítě, Praha
- Podolí)
VROZENÉ ONKOLOGICKÉ SYNDROMY
předsedá Milan Macek sr., Erik Dosedla
Dědičné nádorové syndromy s možnou manifestací prenatálně. Pavlína Plevová,
Dagmar Grečmalová (Odd. lék. genetiky, Fakultní nemocnice Ostrava)
Kongenitálna leukémia bez Downovho syndrómu.Erik Dosedla, Pavel Calda (Gyn.pôr. klinika LF UPJŠ, 1.súkromná nemocnica Košice-Šaca, a.s., Gyn.-por.klinika VFN a
1.LF UK, Praha)
Diskuze
0:20
9:00
9:00
9:15
9:15
9:35
9:50
9:50
10:10
10:20
10:30
10:30
10:40
10:50
11:20 Přestávka
0:20
0:15
0:15
0:10
0:10
0:10
0:10
0:30
0:30
11:50 PRENATÁLNÍ DIAGNOSTIKA ANEUPLOIDIÍ A TĚHOTENSKÝCH KOMPLIKACÍ
předsedá Jaroslav Loucký, Miroslav Břešťák
11:50 Vrozené chromozomové aberace v ČR v období 1994 - 2013. Vladimír Gregor,
Antonín Šípek (Odd. lékařské genetiky, Thomayerova nemocnice, Praha )
12:00 Prenatální diagnostika Downova syndromu v ČR. Jsou rozdíly podle věku
těhotné? Antonín Šípek*, Vladimír Gregor*, Antonín Šípek jr.**, Ondřej Vencálek***
(*Oddělení lékařské genetiky, Thomayerova nemocnice, **Ústav obecné biologie a
genetiky 3. LF UK, Praha, ***Univerzita Palackého, Olomouc)
12:20 STATE OF THE ART LECTURE
0:10
0:10
12:10 Sequenom Laboratories pioneers of NIPT. Steve Quinn (Sequenom Laboratories, San 0:20
Diego, CA)
12:30 NIPT z pohľadu klinického genetika. Melišová, K., Ondrejčák, M., Kleskeň, P.
0:10
(Oddelenie klinickej genetiky Novapharm s.r.o. Bratislava)
12:40 Význam vyšetření array CGH v prenatální diagnostice. Miroslav Fišer, Martina
0:15
Tóthová, Petra Kajanová, Pavel Calda, Miroslav Břešťák, Miroslava Krkavcová (GENvia
s.r.o., Praha)
Česká společnost pro ultrazvuk v gynekologii a porodnictví ČLS JEP
www.csupg.cz
1 5 .
K O N F E R E N C E
F E T Á L N Í
M E D I C Í N Y
Pátek 9. ledna 2015 Kongresové Centrum Nemocnice na Homolce, Praha
12:55 Zdokonalení prenatálního screeningu aneuploidií a preeklampsie v I.-III. trimestru
využitím T1-QUAD testu. Milan Macek sr,** Radovan Vlk, *Martina Pešková, *Marek
Turnovec,* Markéta Vlčková, *PavelTesner,*** Drahomíra Springer, ***Andrea
Kestlerová, *Milan Macek jr. (* Ústav biologie a lékařské genetiky,** Gynekologickoporodnická klinika 2. LF UK a FN Moto; *** Ústav lékařské biochemie a laboratorní
diagnostiky 1. LF UK a VFN)
13:10 Diskuze
0:15
13:30 Oběd
1:00
14:30 DIABETES V TĚHOTENSTVÍ
předsedá Hana Krejčí, Vladimír Ferianec, Radovan Vlk
14:30 Novinky v diagnostice a léčbě diabetu. Martin Haluzík (3. interní klinika 1. LFUK a
VFN)
14:50 Aktuální stav diagnostiky a léčby diabetu v těhotenství. Hana Krejčí (Gynekologickoporodnická klinika 1. LF UK a VFN)
15:05 Péče o novorozence diabetických matek. Věra Kořínková (Neonatologické oddělení
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN)
15:25 Využití RT-CGMS technologie (real time continuous glucose monitoring system) v
péči o novorozence diabetických matek.*K. Štechová, D. Bartášková, K. Chaloupek,**
I. Špálova a **M. Černý (*Interní klinika ,**Novor. odd.gyn.por. kliniky, ***Gyn.-por. klinika
FN v Motole)
15:40 Diskuze
15:55 PROFILY PRACOVIŠŤ
předsedá Jiří Vojtěch, Dagmar Smetanová
15:55 Výsledky 3 let činnosti Fetálního centra ÚPMD. Jiří Vojtěch, Lubomír Hašlík, Ladislav
Krofta, Lucia Haaková, Lucie Hympánová, Radovan Pock, Jaroslav Feyereisl (Ústav pro
péči o matku a dítě, Praha - Podolí)
16:05 Prenatální diagnostika častých aneuploidií v centru GENNET 2004 – 2014. Dagmar
Smetanová, David Stejskal(GENNET s.r.o., Praha)
16:15 PŘEDČASNÝ POROD - PŘEDČASNÝ ODTOK VODY PLODOVÉ
předsedá Marian Kacerovský, Karel Maršál
16:15 PPROM: etiopatogeneze v kostce. Marian Kacerovský, Ivana Musilová (PGK FN a LF
Hradec Králové)
16:30 PPROM: je GBS hrozbou? Ivana Musilová, Marian Kacerovský (PGK FN a LF Hradec
Králové)
16:40 PPROM: oxidativní stress a plodová voda Daniel Leško, Marian Kacerovský (PGK FN
a LF Hradec Králové)
16:50 PPROM: je cervikovaginální tekutina to samé co plodová voda? Jaroslav Stráník,
Marian Kacerovský (PGK FN a LF Hradec Králové)
17:00 PPROM: cervikální mikrobiom - klíč k infekčním komplikacím. Tomáš Bestvina,
Marian Kacerovský (PGK FN a LF Hradec Králové)
17:10 PPROM: genitální mykoplazmata v cervikální tekutině. Martin Štěpán, Marian
Kacerovský (PGK FN a LF Hradec Králové)
17:20 Diskuze
0:20
0:20
0:15
0:20
0:15
0:15
0:10
0:10
0:15
0:10
0:10
0:10
0:10
0:10
0:10
17:30 FETÁLNÍ DIAGNOSTIKA A INVAZIVNÍ VÝKONY
předsedá Ivana Musilová, Lubomír Hašlík
17:30 Variabilita klinického průběhu vícečetných těhotenství s monochoriální
0:15
komponentou. Lubomír Hašlík, Jiří Vojtěch, Ladislav Krofta, Lucie Hympánová,
Radoslav Pock, Lucia Haaková, Jaroslav Feyereisl. (Fetální centrum, Ústav pro péči o
matku a dítě)
17:45 Transcervikální CVS - naše zkušenosti. Ivana Musilová, Marian Kacerovský (PGK FN 0:10
a LF Hradec Králové)
17:55 Fetal brain disruption sequence. Marián Križko jr., *Daniel Peterský, **Edita Halásova, 0:10
Marek Dráb, Peter Papcun, Vladimír Ferianec (II. gynekologicko-pôrodnícka klinika UN a
LFUK, *Dr. Magnet, s.r.o.,**Centrum lekárskej genetiky, UN Bratislava)
18:05 Diskuze
0:10
18:15 Zakončení konference
Pavel Calda
Česká společnost pro ultrazvuk v gynekologii a porodnictví ČLS JEP
www.csupg.cz
Download

Program k tisku ve formátu pdf, klikni zde