Úvod
Sítotisková technologie
Předtisková příprava
Historie sítotisku
Závěr
Literatura
Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie
Sítotisk
Autor: Ondřej Kočí
Editor: Helena Míková
Praha, duben 2012
Katedra mapování a kartografie
Fakulta stavební ČVUT v Praze
Konec
Úvod
Sítotisková technologie
Předtisková příprava
Historie sítotisku
Úvod
Obsah prezentace
1
2
3
Sítotisková technologie
Princip a použití
Barvy
Potiskované materiály
Předtisková příprava
Příprava síta
Nároky na síta a rámy
Postup
Historie sítotisku
Historie
Závěr
Literatura
Konec
Úvod
Sítotisková technologie
Předtisková příprava
Historie sítotisku
Závěr
Literatura
Princip a použití
Princip
protlačování barvy průchodnými místy šablony → kontaktní
přiložení šablony (síta) na potiskovaný materiál
potisk širokého spektra materiálů
efektivnost i při nízkých tiskových nákladech
Konec
Úvod
Sítotisková technologie
Předtisková příprava
Historie sítotisku
Závěr
Literatura
Barvy
Barvy
přímé
vícebarvový tisk - soutiskem různých sít pro různé barvy
velké množství efektů (plochý tisk, semišový, 3D efekt . . . )
Konec
Úvod
Sítotisková technologie
Předtisková příprava
Barvy
Dělení barev
podle složení
podle způsobu zaschnutí
podle vlastností
Historie sítotisku
Závěr
Literatura
Konec
Úvod
Sítotisková technologie
Předtisková příprava
Historie sítotisku
Závěr
Literatura
Potiskované materiály
Materiály
různé materiály s využitím speciálních barev pro každý
materiál
nejčastějsí aplikace sítotisku - potiskování textilu
Konec
Úvod
Sítotisková technologie
Předtisková příprava
Historie sítotisku
Závěr
Literatura
Příprava síta
Příprava síta
nanesení světlocitlivé vrstvy
příprava překrytového filmu
osvícení síta s filmem speciálním zdrojem světla
vymytí neosvícených plošek síta ⇒ motiv je propustný
Konec
Úvod
Sítotisková technologie
Předtisková příprava
Historie sítotisku
Závěr
Literatura
Nároky na síta a rámy
Síta
ostrost a jemnost obrazu závisí na hustotě použitého síta
hustota se počítá jako počet ok/cm2
v současnosti dosahuje jemnost rastrů až 50ok/cm2
polyamidová síta: pružnější a tažnější, vhodnější pro členitější
podklad
polyesterová síta: pevnější a chemicky odolnější, užívaná
při nárocích na přesnost
Konec
Úvod
Sítotisková technologie
Předtisková příprava
Historie sítotisku
Nároky na síta a rámy
Rámy
zpravidla kovové (hliník, ocel)
musí být tuhé (působí na něj tah až 3kg/cm)
Obrázek: Síto v rámu
Závěr
Literatura
Konec
Úvod
Sítotisková technologie
Předtisková příprava
Historie sítotisku
Závěr
Literatura
Postup
Postup
těrka protlačuje prázdnými oky síta barvu na potiskovaný
materiál
při vícebarevném tisku pro každou barvu samostatná šablona
pro soutisk se používají tzv. karusely, viz. obr. 2
pro kvalitní tisk je nutná znalost chemie - různé kombinace
barev, materiálů, emulzí . . .
Obrázek: Karusel
Konec
Úvod
Sítotisková technologie
Předtisková příprava
Historie sítotisku
Závěr
Literatura
Historie
Historie sítotiskové technologie
1000 - 500 př. n. l. v Číně první šablony
později výrazně zdokonalena v Japonsku - síť z lidských vlasů
a později hedvábí
ve 20. stol. v Evropě vynalezeny světlocitlivé emulze. Počátek
nejen průmyslového, ale i uměleckého využití
Konec
Úvod
Sítotisková technologie
Předtisková příprava
Historie sítotisku
Závěr
Literatura
Závěr
Shrnutí
práce není kompletním přehledem variací sítotisku
poodhaluje možnosti využití sítostisku jako polygrafické
metody
shrnuje technologické provedení, výhody a nevýhody
Konec
Úvod
Sítotisková technologie
Předtisková příprava
Historie sítotisku
Závěr
Literatura
Literatura
Použité zdroje
Wikipedie: WWW stránky, [online], [cit. 2010-05-11], URL:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sítotisk
T-SHIRTS 4U, s.r.o.: WWW stránky, [online], [cit.
2010-05-11], URL: http://www.t4u.cz/podpora.html
Konec
Úvod
Sítotisková technologie
Předtisková příprava
Historie sítotisku
Závěr
Literatura
Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie
Děkuji za pozornost
Autor: Ondřej Kočí
Editor: Helena Míková
Praha, duben 2012
Katedra mapování a kartografie, Fakulta stavební ČVUT v Praze
Konec
Download

Prezentace práce (pdf) - Cvut