Basic - 400 studiový kit
1.
Popis výrobku
1
2
4
9
5
6
7
8
10
12
11
3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Reflektor
Zámek bajonetu
Kloub pro naklonění blesku
Světlocitlivé čidlo
Cell - zapnutí/vypnutí čidla (3 kanály)
Buzz - zvuková signalizace nabití blesku
Model - Free - zapnutí pilotní žárovky/ovládání +/- Prop - pilot. žárovka a výbojka je ovládána najednou
- vypnutí pilotní žárovky
Test - kontrolní záblesk
Zásuvka síťového kabelu
Ovládání výkonu +/Zásuvka snchronizačního kabelu
Power – zapnutí/vypnutí blesku
Ventilátor pro chlazení blesku
3
13
2. Bezpečnostní upozornění
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití.
Nikdy přístroj studiového blesku nerozebírejte ani jej neopravujte. Při poruše kontaktujte odborný
servis Fomei (www.fomei.com)
Do přístroje se nesmí používat silnější pilotní žárovka než 150 W.
Vyhněte se poškození pilotní žárovky a výbojky. Při výměně pilotní žárovky nebo výbojky vypněte
přístroj ze sítě el. napětí.
Chraňte přístroj před kontaktem s vodou.
Přístroj je určen pro použití v interiéru. Není odolný povětrnostním vlivům.
Po ukončení práce se studiovým bleskem Basic-400 vždy vypněte hlavní vypínač.
Při práci se studiovým bleskem dejte pozor na spuštěný ventilátor. Nestrkejte žádné předměty do
ventilátoru aby nebyl poškozen.
Pro dlouhou životnost kondenzátoru je vhodné každé dva měsíce udělat několik záblesků.
3. Uvedení přístroje do provozu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Vybalte z přepravní tašky všechny výrobky.
Na postavené stojany upevněte studiové blesky.
Sundejte ochranný kryt blesku pomocí zámku bajonetu /2/.
Do prvního studiového blesku nasaďte reflektor nasunutím do bajonetu světla a lehkým pootočením.
Jestliže je reflektor správně upevněn poznáte to na zámku bajonetu.
Nasaďte do studiových blesků pilotní žárovku nasunutím do utvorů, které jsou mezi kruhovou
výbojkou blesku.
Sestavte studiový deštník a nasaďte jej pod reflektor prvního ze studiových blesků. Pod reflektorem je
utvor s aretačním šroubem pro upevnění studiového deštníku.
Sestavte textilní softbox pro druhý studiový blesk. Nejdříve zasuňte tři vypínací dráty do otvorů,
které jsou na konci látky softboxu. Spojte tyto tři vypínací dráty s objímkou/kruhem bajonetu.
Nasaďte do objímky čtvrtý vypínací drát, který má na konci softboxu speciální pomůcku ze suchého
zipu, kterou drát nejdříve protáhněte a poté suchý zip zapněte. Tím je sestavena konstrukce softboxu.
Nasaďte vnitřní a přední textilní difuzér.
Upevněte softbox na světlo pomocí bajonetu, tak aby se zacvakl zámek bajonetu.
Zapojte do světel síťové kabely/9/ a spojte je se zásuvkami el. napětí 220V.
Zapněte hlavní tlačítko /12/ pro zapnutí/vypnutí studiového blesku.
Tlačítky +/- nastavíte výkon blesku. Výkon blesku je uváděn v krocích po 1/10 výkonu.
2,0; 2,1;…..6,0.
Název Sm.
číslo
Basic 63
- 400
Výkon
Pilotní
blesku
žárovka
2.0 – 6.0 150 W
Nabítí Napětí
Barevná
Rozměry
blesku sychrokabelu teplota
1 – 3 S 5V
5500 K+/- 310 x 122
100 K
x 220
4
Hmotnost
1.9 kg
PO SKONČENÍ ŽIVOTNOSTI VÝROBKU LIKVIDACE ODPADU:
Výrobek obsahuje elektronické součásti.
Neodhazujte jej do směsného odpadu, odevzdejte zpracovateli odpadu nebo na místo zpětného
odběru nebo odděleného sběru tohoto typu odpadu.
5
zst00110563
zst87892
6
Download

Basic - 400 studiový kit