Rozebíratelné deskové výměníky tepla Alfa Laval
Alfa Laval je registrovaná ochranná známka ve vlastnictví společnosti Alfa Laval Corporate AB.
Produktová řada pro aplikace vytápění, chlazení a klimatizace
Technické údaje a rozměry
Malé rozebíratelné
deskové výměníky
tepla Alfa Laval
Typ
Typ desek
Typ rámu
Výška, H (mm)
Šířka, W (mm)
Min. délka rámu, L (mm)
Max. délka rámu, L (mm)
Svislá rozteč připojení, VC (mm)
Vodorovná rozteč, HC (mm)
Max. teplota (°C)
Max. přetlak (bar)
Kód tlakové nádoby a norma*
Velikost připojení (příruby)
Velikost připojení (trubky)
Max. průtok (kg/s)**
T2
M3
TL3
T5
M6
T2B
FG
380
140
165
275
298
50
180
16
ALS
–
3/4”
2
M3, M3D
FG
480
180
400
650
357
60
180
16
ALS, PED
–
1¼”
4
TL3B, TL3P, TL3BD
FG
790
190
420
1370
668
60
180
16
ALS, PED
–
1¼”
4
T5M, T5B
FG
737
245
190
365
553
100
180
16
ALS, PED
–
2”
14
FM
920
320
200
550
640
140
180
10
ALS
TL6
M6, M6M, M6MD
FG
920
320
500
1500
640
140
180
16
ALS, PED
DN50
2”
16
FD
940
330
500
1500
640
140
180
25
PED
TS6
TL6B
FG
1299
320
620
1670
1036
140
180
16
ALS, PED
DN50 / DN65
2”
20
FM
1264
320
615
1665
1036
140
180
10
TS6M
FD
1308
320
625
1675
1036
140
180
25
FG
704
400
530
1430
380
203
180
16
ALS, PED
FD
704
410
540
1440
380
203
180
20,6
PED
DN65
20
Střední rozebíratelné
deskové výměníky
tepla Alfa Laval
Typ
Typ desek
Typ rámu
Výška, H (mm)
Šířka, W (mm)
Min. délka rámu, L (mm)
Max. délka rámu, L (mm)
Svislá rozteč připojení, VC (mm)
Vodorovná rozteč, HC (mm)
Max. teplota (°C)
Max. přetlak (bar)
Kód tlakové nádoby a norma*
Velikost připojení (příruby)
Max. průtok (kg/s)**
M10
FL
1084
470
800
1100
719
225
130
6
ALS
TL10
M10M, M10B, M10BD
FM
FG
1084
1084
470
470
700
700
2300
2300
719
719
225
225
180
180
10
16
ALS, PED
ALS, PED
DN100
50
FD
1084
470
800
2400
719
225
180
25
ALS, PED
FM
1885
480
850
2350
1338
225
160
10
ALS
TL10B, TL10P
FG
1923
480
850
3250
1338
225
160
16
ALS, PED
DN100
50
TL15
M15
FD
1923
480
850
3250
1338
225
160
25
PED
FM
1885
610
1150
2050
1294
298
180
10
M15E, M15B, M15M, M15BD
FG
1885
650
1110
3210
1294
298
180
16
ALS, PED
DN150
120
TL15B
FG
2752
637
928
4368
2035
288
180
16
ALS, PED
DIN150
120
FM
2672
610
928
4368
2035
288
180
10
ALS
FD
1980
650
1140
3240
1294
321
180
25
FS
2752
646
928
4368
2035
288
180
30
ALS, PED
Velké rozebíratelné
deskové výměníky
tepla Alfa Laval
Typ
Typ desek
Typ rámu
Výška, H (mm)
Šířka, W (mm)
Min. délka rámu, L (mm)
Max. délka rámu, L (mm)
Svislá rozteč připojení, VC (mm)
Vodorovná rozteč, HC (mm)
Max. teplota (°C)
Max. přetlak (bar)
Kód tlakové nádoby a norma*
Velikost připojení (příruby)
Max. průtok (kg/s)**
TS20
FM
1405
740
900
2700
698
363
180
10
ALS, PED
TS20M
FG
1405
800
900
2700
698
363
180
16
ALS, PED
DN200
190
T20
FS
1435
800
950
2750
698
363
180
30
PED
FM
2150
750
1250
3350
1478
353
180
10
ALS
T20M, T20B, T20P
FG
2150
780
1250
3950
1478
353
180
16
ALS, PED
DN200
225
*) ALS je Alfa Laval standard vypracovaný v souladu s technickou praxí pro výmeníky tepla spadající podle PED do kategorie 0
MX25
FS
2180
780
1300
4000
1478
363
180
30
PED
FMS
2595
920
1550
3350
1939
439
180
10
ALS, PED
DN200 / DN250
MX25M, MX25B
FGS
FG
FD
2595
2895
2895
920
920
940
1600
1600
1600
3400
5200
5200
1939
1939
1939
439
439
439
180
180
180
16,1
16
25
ALS, PED
ALS, PED
PED
DN200
DN200 / DN250
250
**) médium voda, rychlost v připojeních 6 m/s (max. přípustná hodnota)
M30
FM
2882
1150
1600
5200
1842
596
180
10
M30, M30D
FG
2882
1170
1600
5200
1842
596
180
16
ALS, PED
DN300 / DN350
497
TL35B
TL35B
FD
2920
1190
1650
5250
1842
596
180
25
FM
3210
1506
2195
4595
2177
578
180
10
FG
3210
1506
2210
4610
2177
578
180
16
FD
3218
1529
2235
3435
2177
578
180
25
ALS, PED
DN300 / DN350
550
FS
3218
1526
2245
3345
2177
578
180
30
Výhody rozebíratelných deskových
výměníků tepla v aplikacích vytápění,
chlazení a klimatizace
• konstrukce výměníků umožňuje jejich rozebrání z důvodu
inspekce, údržby, mechanického čištění apod.
• možnost změny parametrů výkonu a funkce výměníku
přidáním nebo odebráním desek
• vysoká účinnost prostupu tepla i při nízkém středním
logaritmickém rozdílu teplot (LMTD)
• vysoká kompaktnost zaručuje snadnou instalaci a malý
zástavbový prostor
• výběr z různých materiálů desek a druhů těsnění přesně
dle požadavků dané aplikace
Materiály desek a připojení
Desky lze zhotovit z velké škály lisovatelných materiálů.
Nejběžnějšími materiály jsou: nerezová ocel AISI 304,
AISI 316 a titan. Připojovací potrubí se spojovacím šroubením
se dodává z nerezové oceli a z titanu, a pro výměníky velikosti
M6 také z konstrukční oceli. Připojovací příruby jsou buď
s výstelkou (gumovou, nerezovou, titanovou případně jinou
v závislosti na typu materiálu desek), nebo bez výstelky.
Těsnění
Dlouhá a prověřená životnost těsnění Alfa Laval je výsledkem
dlouhodobého vývoje a ověřovacích zkoušek těsnicích
materiálů v daných aplikacích. Těsnění jsou vyráběna
z NBR nebo z EPDM pryží. Díky jednostupňovému odlévání
je dosaženo přesné geometrie těsnění. Naše těsnění se
stříškovitým profilem zabezpečují vysokou těsnicí schopnost
a snižují tím riziko netěsností na minimum. Drážky v deskách
a profil těsnění do sebe dokonale zapadají, tím je těsnění
udržováno v přesné poloze a nehrozí nebezpečí jeho vyboulení
ven z desky. Tvarování drážek pro těsnění zajišťuje minimální
styk mezi těsněním a teplonosným médiem, což je další faktor
zvyšující životnost našich těsnění.
Způsoby upevňování těsnění, používané u výměníků
Alfa Laval, jsou zárukou dokonalého výsledku. Nasazovací
těsnění typu Clip-on lze velmi snadno a rychle měnit. Lepená
těsnění se používají v aplikacích, kde se výměníky často
rozebírají.
Alfa Laval používá pro upevnění těsnění na desky
dvousložková, tepelně vytvrzovaná epoxidová lepidla,
která ve srovnání s běžnými lepidly pro lepení gumy prodlužují
životnost těsnění nejméně na dvojnásobek.
CZ00019CS 1201
Kontakty
Aktuální kontakty na firmu Alfa Laval
a seznam autorizovaných distributorů získáte
na webových stránkách www.alfalaval.cz
Kvalita a servis
Výrobní závody Alfa Laval jsou certifikovány podle ISO 9001
a výrobky splňují všechny potřebné normy (například PED,
ASME apod.). Kvalita je naším hlavním cílem a proto je
u každého výměníku Alfa Laval individuálně testována těsnost
a také odolnost vůči tlaku. Maximální důraz na kvalitu se
odráží v dlouhodobé životnosti a zaručené spolehlivosti našich
výrobků. Zákazníci se mohou vyhnout nákladným odstávkám
a minimalizovat náklady na servis a údržbu. Alfa Laval v rámci
svého celosvětového působení zabezpečuje servisní služby
ve více než 130 zemích.
Příslušenství
Izolace pro ohřev
Izolace pro ohřev se skládá z 65 mm vrstvy minerální vlny,
1 mm tlustého hliníkového plechu na vnější straně a hliníkové
fólie na straně vnitřní. Izolace kryje všechny strany výměníku
tepla včetně rámu a přítlačné desky, kromě spodní strany.
Jednotlivé díly izolace jsou fixovány pomocí úchytných sponek.
Izolace pro chlazení
Izolace pro chlazení se skládá z 10 mm vrstvy polyurethanu,
1 mm tlustého hliníkového plechu na vnější straně a hliníkové
fólie na straně vnitřní. Izolace kryje všechny strany výměníku
tepla včetně rámu a přítlačné desky. Na spodní straně je
galvanizovaná odkapová vana. Jednotlivé díly jsou fixovány
pomocí úchytných sponek.
Tepelná izolace pro aplikace
ohřevu
Tepelná izolace pro aplikace
chlazení s odkapovou vanou
Podklady potřebné pro návrh výměníku
Pro sestavení specifické nabídky připojte ke své poptávce
následující údaje:
• požadovaná průtoková množství nebo tepelný výkon,
• teplotní spády,
• maximální přípustná tlaková ztráta,
• fyzikální vlastnosti použitých kapalin,
• požadovaný pracovní tlak.
Alfa Laval si vyhrazuje právo na změny údajů bez předchozího upozornění.
Download

Rozebíratelné deskové výměníky tepla Alfa Laval