OBRÁBĚCÍ CENTRA
VERTIKÁLNÍ A HORIZONTÁLNÍ
PROFIL FIRMY
Firma TRIMILL, a. s. byla založena v roce 2000 jako akciová společnost se sídlem v České republice.
TRIMILL, a. s. se specializuje na výrobu CNC obráběcích center určených zejména pro nástrojárny
( výroba lisovacích nástrojů, forem a zápustek), ale také pro produkční obrábění a letecký průmysl.
Tyto stroje jsou vyráběny ve dvou závodech (Zlín, Vsetín), samozřejmostí je vlastní vývoj, konstrukce,
montáž, uvádění do provozu, prodej a záruční i pozáruční servis.
Spektrum strojů TRIMILL obsahuje vertikální i horizontální portálová obráběcí centra s pojezdy od
(X/Y/Z) 1 100/1 000/700 mm do 6 500/3 500/1 400 mm ve tří, pěti i víceosém provedení.
Velmi silnou stránkou firmy TRIMILL, a. s. je štíhlá struktura podniku, která zaručuje krátké a rychlé
procesy rozhodování a umožňuje rychlé vyřešení specifických problémů zákazníků.
TRIMILL
VERTIKÁLNÍ
obráběcí centra
3-osé
■ VC 1110/1810
■ VC 2314
■ VC 2316/3016
■ VC 3021
■ VC 3525/4525/5525/6525*
■ VC 4535/5535/6535*
HORIZONTÁLNÍ
obráběcí centra
4-osé
■ HC 1212/1612/2012
■ HC 2516
7-osé
■ HF 1212/1612/2012
5-osé
■ VU 1709
■ VU 2314/3014
■ VU 3018
■ VF 2316/3016
■ VF 3021
■ VF 3525/4525/5525/6525*
■ VF 4535/5535/6535*
Výměnné hlavy
■ VM 4525/5525/6525*
■ VM 4535/5535/6535*
* Možnost dalšího prodloužení pojezdu
Hlavní znaky TRIMILL obráběcích center:
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Velmi tuhé, portálové 3- a 5-ti osé CNC stroje cíleně zkonstruované pro obrábění lisovacích
nástrojů, forem a zápustek
Provedení strojů jako horní gantry, tím je dosaženo vysoké dynamiky a přesnosti
Pevně uložený, během obrábění nepohyblivý obrobek
Uzavřená konstrukce příčníku a křížového suportu s uvnitř uloženým smykadlem a frézovací jednotkou
Konstantní výsledky obrábění dosažené stabilním termosymetrickým vedením
Vysoká produktivita dosažená hrubováním a dokončovacím obráběním na jedno upnutí
Kompaktní stroje – velký pracovní prostor při poměrně malém nároku na zastavěnou plochu
Rychlé ustavení a uvedení strojů do provozu
Ergonomická obsluha strojů
Přesvědčivý poměr ceny a výkonu
PŘÍČNÍK
BOX-IN-BOX DESIGN
■ Maximální tuhost při obrábění
■ Uzavřená konstrukce příčníku a křížového suportu
■ Termosymetrický design pro vynikající přesnost a jakost obrobeného povrchu
Y
X
Z
■ Konvenční portálové CNC centrum
■ TRIMILL portálové CNC centrum
TRIMILL
Osa X
Osa Y
Osa Z
Tuhost
+ 60%
+ 30%
+ 90%
■ TRIMILL VC 1110 (1810)
Možnost kontinuálního 5-ti osého obrábění
pomocí připojitelného, otočně/sklopného stolu.
Průměr obrobku
Hmotnost obrobku
max. 800 mm
max. 1 000 kg
■ TRIMILL VC 2314
Možnost kontinuálního 5-ti osého obrábění
pomocí připojitelného, otočně/sklopného stolu.
Průměr obrobku
Hmotnost obrobku
max. 800 mm
max. 1 000 kg
3-osé, vertikální centrum
Pracovní pojezd X, Y, Z
Standardní vřeteno
Volitelné vřeteno
Všechny údaje u vřeten
Upínací plocha
Hmotnost obrobku
Rychlost posuvů
Hmotnost stroje cca
Rozměry stroje
1 100 (1 800) x 1 000 x 700 mm
25 kW, 170 Nm, 14 000 ot/min, HSK 80
25 kW, 200 Nm, 12 000 ot/min, HSK 100
provoz S1/100%
1 300 (2 000) x 1 350 mm
max. 8 000 kg
30 000 mm/min
16 000 kg
4 300 x 3 550 x 3 810 mm
3-osé, vertikální centrum
Pracovní pojezd X, Y, Z
Standardní vřeteno
Volitelné vřeteno
Všechny údaje u vřeten
Upínací plocha
Hmotnost obrobku
Rychlost posuvů
Hmotnost stroje cca
Rozměry stroje
2 300 x 1 400 x 800 mm
25 kW, 200 Nm, 12 000 ot/min, HSK 100
36 kW, 340 Nm, 10 000 ot/min, HSK 100
provoz S1/100%
2 500 x 1 900 mm
max. 18 000 kg
30 000 mm/min
25 500 kg
5 100 x 4 600 x 4 050 mm
■ TRIMILL VC 2316 (3016)
■ TRIMILL VC 3021
TRIMILL VC 2316 (3016)
Pracovní pojezd X, Y, Z
Standardní vřeteno
Volitelné vřeteno
Všechny údaje u vřeten
Upínací plocha
Hmotnost obrobku
Rychlost posuvů
Hmotnost stroje cca
Rozměry stroje
2 300 (3 000) x 1 600 x 1 000 mm
25 kW, 200 Nm, 12 000 ot/min, HSK 100
36 kW, 340 Nm, 10 000 ot/min, HSK 100
provoz S1/100%
2 800 (3 500) x 1 750 mm
max. 7 000 kg/m²
30 000 mm/min
33 000 kg
5 800 x 4 867 x 4 870 mm
■ TRIMILL VC 4525 (4535)
Pracovní pojezd X
Y
Z
Standardní vřeteno
Volitelné vřeteno
Volitelné vřeteno
Všechny údaje u vřeten
Upínací plocha
4 500 (3 500, 5 500, 6 500) mm *
2 500 (3 500) mm *
1 250 (1 400) mm
25 kW, 200 Nm, 12 000 ot/min, HSK 100
36 kW, 340 Nm, 10 000 ot/min, HSK 100
52 kW, 1 000 Nm, 2 500 ot/min, HSK 100
provoz S1/100%
5 000 x 2 800 mm
3-osé, vertikální centrum
TRIMILL VC 3021
Pracovní pojezd X, Y, Z
Upínací plocha
Hmotnost stroje cca
Rozměry stroje
3 000 x 2 100 x 1 000 mm
3 500 x 2 250 mm
39 000 kg
6 590 x 5 370 x 4 870 mm
3-osé, vertikální centrum
Hmotnost obrobku
Rychlost posuvů X, Y, Z
Hmotnost stroje cca
Rozměry stroje
max. 7 000 kg/m²
20 000 – 25 000 mm/min **
64 000 kg
9 472 x 7 750 x 5 650 mm
* možnost dalšího prodloužení
** dle pojezdu osy X
■ TRIMILL VU 1709
5-ti osé, vertikální centrum
Pracovní pojezd X, Y, Z
Standardní hlava F2U
Volitelná hlava T30U
Volitelná hlava T20U
Všechny údaje u hlav
Osa B (frézovací hlava)
Osa C (otočný stůl)
Upínací plocha (otočný stůl)
Hmotnost obrobku
Rychlost posuvů
Hmotnost stroje cca
Rozměry stroje
■ TRIMILL VU 2314 (3014)
1 750 x 900 x 900 mm
25 kW, 195 Nm, 10 000 ot/min, HSK 100
40 kW, 239 Nm, 12 000 ot/min, HSK 100
34 kW, 67 Nm, 24 000 ot/min, HSK 63
provoz S1/100%
-2/+92° (-100/+100°)
n x 360°
1 300 x 1 300 mm
max. 8 000 kg
30 000 mm/min
41 000 kg
4 924 x 4 100 x 5 220 mm
5-ti osé, vertikální centrum
Pracovní pojezd X, Y, Z
Standardní hlava F2U
Volitelná hlava F5U
Volitelná hlava T30U
Všechny údaje u hlav
Osa B (frézovací hlava)
Osa C (otočný stůl)
Upínací plocha (otočný stůl)
Hmotnost obrobku
Rychlost posuvů
Hmotnost stroje cca
Rozměry stroje
2 300 (3 000) x 1 400 x 1 000 mm
25 kW, 195 Nm, 10 000 ot/min, HSK 100
33 kW, 300 Nm, 10 000 ot/min, HSK 100
40 kW, 239 Nm, 12 000 ot/min, HSK 100
provoz S1/100%
-2/+92° (-50/+95°, -100/+100°)
n x 360°
1 800 x 1 800 mm
max. 15 000 kg
30 000 mm/min
38 000 kg
5 500 x 4 870 x 4 870 mm
■ TRIMILL VU 3018
Pracovní pojezd X, Y, Z
Standardní hlava F2U
Volitelná hlava F5U
Volitelná hlava T30U
Všechny údaje u hlav
Osa B (frézovací hlava)
3 000 x 1 800 x 1 000 mm
25 kW, 195 Nm, 10 000 ot/min, HSK 100
33 kW, 300 Nm, 10 000 ot/min, HSK 100
40 kW, 239 Nm, 12 000 ot/min, HSK 100
provoz S1/100%
-2/+92° (-50/+95°, -100/+100°)
5-ti osé, vertikální centrum
Osa C (otočný stůl)
Upínací plocha (otočný stůl)
Hmotnost obrobku
Rychlost posuvů
Hmotnost stroje cca
Rozměry stroje
n x 360°
2 300 x 2 300 mm
max. 30 000 kg
30 000 mm/min
44 000 kg
7 270 x 5 370 x 4 870 mm
■ TRIMILL VF 2316 (3016)
Pracovní pojezd X, Y, Z
Standardní hlava T20C
Všechny údaje u vřeten
Osa B (frézovací hlava)
Osa C (frézovací hlava)
2 300 (3 000) x 1 600 x 1 000 mm
34 kW, 67 Nm, 24 000 ot/min, HSK 63
provoz S1/100%
+/- 100°
+/- 240°
5-ti osé, vertikální centrum
Upínací plocha
Hmotnost obrobku
Rychlost posuvů
Hmotnost stroje cca
Rozměry stroje
■ TRIMILL VF 3021
Pracovní pojezd X, Y, Z
Standardní hlava T20C
Všechny údaje u vřeten
Osa B (frézovací hlava)
Osa C (frézovací hlava)
3 000 x 2 100 x 1 000 mm
34 kW, 67 Nm, 24 000 ot/min, HSK 63
provoz S1/100%
+/- 100°
+/- 240°
2 800 (3 500) x 1 750 mm
max. 7 000 kg/m²
30 000 mm/min
34 000 kg
6 800 x 4 870 x 4 870 mm
5-ti osé, vertikální centrum
Upínací plocha
Hmotnost obrobku
Rychlost posuvů
Hmotnost stroje cca
Rozměry stroje
3 500 x 2 250 mm
max. 7 000 kg/m²
30 000 mm/min
40 000 kg
7 270 x 5 370 x 4 870 mm
■ TRIMILL VF 4525 (4535)
5-ti osé, vertikální centrum
Pracovní pojezd X
Y
Z
Standardní hlava F2F
Frézovací hlavy F4F/F5F
Všechny údaje u vřeten
Osa B (frézovací hlava)
Osa C (frézovací hlava)
Upínací plocha
Hmotnost obrobku
Rychlost posuvů X, Y, Z
Hmotnost stroje cca
Rozměry stroje
4 500 (3 500, 5 500, 6 500) mm *
2 500 (3 500) mm *
1 250 (1 400) mm
25 kW, 195 Nm, 10 000 ot/min, HSK 100
40 kW, 360 Nm, 10 000 ot/min, HSK 100
provoz S1/100%
-2/+92° (-50/+90°)
+/- 240°
5 000 x 2 800 mm
max. 7 000 kg/m²
20 000 – 25 000 mm/min **
65 000 kg
9 472 x 7 750 x 5 650 mm
* možnost dalšího prodloužení
** dle pojezdu osy X
■ TRIMILL VM 4525 (4535)
Přímá frézovací hlava S1M
52 kW, 1 000 Nm, 2 500 ot/min
■
vertikální centrum s výměnnými hlavami
Frézovací hlavy F4M/F5M
40 kW, 360 Nm, 10 000 ot/min
Osa B -50/+95°, Osa C +/- 240°
Frézovací hlava T20M
34 kW, 67 Nm, 24 000 ot/min
Osa B +/- 100°, Osa C +/- 240°
■
Pracovní pojezd X
Y
Z
Přímá frézovací hlava S1M
Frézovací hlavy F4M/F5M
Frézovací hlava T20M
Všechny údaje u vřeten
Upínací plocha
Hmotnost obrobku
Rychlost posuvů X, Y, Z
Hmotnost stroje cca
Rozměry stroje
■
4 500 (5 500, 6 500) mm *
2 500 (3 500) mm *
1 250 (1 400) mm
52 kW, 1 000 Nm, 2 500 ot/min, HSK 100
40 kW, 360 Nm, 10 000 ot/min, HSK 100
34 kW, 67 Nm, 24 000 ot/min, HSK 63
provoz S1/100%
4 500 x 2 800 mm
max. 7 000 kg/m²
20 000 – 25 000 mm/min **
66 000 kg
8 350 x 8 050 x 5 700 mm
* možnost dalšího prodloužení
** dle pojezdu osy X
■ TRIMILL HC 1212 (2516)
TRIMILL HC 1212
Pracovní pojezd X, Y, Z
Standardní vřeteno
Volitelné vřeteno
Všechny údaje u vřeten
Osa B (otočný stůl)
Upínací plocha (otočný stůl)
Hmotnost obrobku
Rychlost posuvů
Hmotnost stroje cca
Rozměry stroje
1 200 (1 600, 2 000) x 1 200 x 800 mm
25 kW, 200 Nm, 12 000 ot/min, HSK 100
36 kW, 340 Nm, 10 000 ot/min, HSK 100
provoz S1/100%
n x 360°
1 600 x 1 600 mm
max. 15 000 kg
30 000 mm/min
38 000 kg
5 800 x 4 850 x 3 590 mm
■ TRIMILL HF 1212
TRIMILL HF 1212
Pracovní pojezd X, Y, Z
Standardní hlava F2F
Volitelná hlava T20C
Všechny údaje u vřeten
Osa W (pojezd otoč. stolu)
Osa A (frézovací hlava)
Osa C (frézovací hlava)
Osa B (otočný stůl)
Upínací plocha (otočný stůl)
Hmotnost obrobku
Rychlost posuvů
Hmotnost stroje cca
Rozměry stroje
1 200 (1 600, 2 000) x 1 200 x 800 mm
25 kW, 195 Nm, 10 000 ot/min, HSK 100
34 kW, 67 Nm, 24 000 ot/min, HSK 63
provoz S1/100%
800 mm
-2°/+92 (+/-100°)
+/- 182° (+/- 240°)
n x 360°
1 600 x 1 600 mm
max. 15 000 kg
30 000 mm/min
43 000 kg
6 950 x 4 850 x 3 590 mm
4-osé, horizontální centrum
TRIMILL HC 2516
Pracovní pojezd X, Y, Z
Standardní vřeteno
Volitelné vřeteno
Všechny údaje u vřeten
Osa B (otočný stůl)
Upínací plocha (otočný stůl)
Hmotnost obrobku
Rychlost posuvů
Hmotnost stroje cca
Rozměry stroje
2 500 x 1 600 x 800 mm
25 kW, 200 Nm, 12 000 ot/min, HSK 100
36 kW, 340 Nm, 10 000 ot/min, HSK 100
provoz S1/100%
n x 360°
2 100 x 2 130 mm
max. 30 000 kg
30 000 mm/min
73 000 kg
6 500 x 6 900 x 4 220 mm
7-osé, horizontální centrum
STANDARDNÍ VYBAVENÍ
Elektrovřetena
Weiss
Řídicí systém
Heidenhain iTNC 530 HSCI
Pohony
Siemens
Odměřování
Heidenhain, INA
Kuličkové šrouby,
ozubené hřebeny
Shuton, SKF, KSK Kuřim
Lineární vedení
THK, Schneeberger
Stoly
Rückle, Stolle, Sempuco
Dopravníky třísek
Chladicí zařízení
Rittal
OPČNÍ VYBAVENÍ
Automatický zásobník nástrojů
30/50 míst
Vysokootáčková dokončovací
vřetena
Obrobková sonda
Nástrojová sonda Blum
Chlazení a mazání
(vnější trysky)
Chlazení a mazání
(středem nástroje)
Mikromazání (olejová mlha)
vnitřní a vnější
TRIMILL - Kinematika
TRIMILL Info
TRIMILL Teleservis
VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY ELEKTROVŘETEN
Výkon [kW]
Krouticí moment [Nm]
25 kW, 200 Nm, 12 000 1/min
Výkon [kW]
Krouticí moment [Nm]
25 kW, 170 Nm, 14 000 1/min
36 kW, 340 Nm, 10 000 1/min
52 kW, 1000 Nm, 2500 1/min
Výkon [kW]
Výkon [kW]
Krouticí moment [Nm]
Otáčky [1/min]
Krouticí moment [Nm]
Otáčky [1/min]
25 kW, 195 Nm, 10 000 1/min
40 kW, 360 Nm, 10 000 1/min
Výkon [kW]
Výkon [kW]
Krouticí moment [Nm]
Otáčky [1/min]
Krouticí moment [Nm]
Otáčky [1/min]
34 kW, 67 Nm, 24 000 1/min
40 kW, 239 Nm, 12 000 1/min
Otáčky [1/min]
— Výkon (S1/100%)
– – – Výkon (S6/40%)
Výkon [kW]
Výkon [kW]
Krouticí moment [Nm]
Otáčky [1/min]
Krouticí moment [Nm]
Otáčky [1/min]
Otáčky [1/min]
— Krouticí moment (S1/100%)
– – – Krouticí moment (S6/40%)
TRIMILL OBRÁBĚCÍ STROJE VE SVĚTĚ
Německo
Česká republika
USA
Čína
Itálie
Slovensko
Brazílie
Belgie
Velká Británie
Rakousko
Indie
Rumunsko
Nizozemí
Kanada
Slovinsko
Francie
Jižní Korea
Španělsko
Finsko
Rusko/SNS
Polsko
Portugalsko
Stroje TRIMILL ve firmě ŠKODA AUTO a. s. Mladá Boleslav
Váš partner pro výrobu lisovacích nástrojů,
forem a zápustek
vydání 06/2011
Technické změny parametrů strojů vyhrazeny.
TRIMILL, a. s.
Louky 304
764 32 Zlín
Česká republika
E-mail: [email protected]
Tel.: +420 577 112 111
www.trimill.cz
TRIMILL GmbH
Almestr. 6
336 49 Bielefeld
Německo
E-mail: [email protected]
Tel.: +49 521 522 888-0
www.trimill.de
TRIMILL, a. s. – Shanghai office
Rm 729–731 Summit Center
1088 West Yan'an Road
Shanghai 200052
E-mail: [email protected]
Tel.: +86 21 6210 1163-605
www.trimill.cz
TRIMILL, a. s.
B-7, 1st floor, Sector-64
Noida-201307, UP., INDIA
E-mail: [email protected]
Tel.: +91 120 421 4401
www.trimill.cz
Download

5-ti osé, vertikální centrum