OPRAVA A REGENERACE
VŘETEN A ELEKTOVŘETEN
VŠECH VÝROBCŮ
Naším cílem je co nejrychleji a se
zachováním nejvyšši možné kvality
vyřešit problémy, které způsobila našim
zákaznikům porucha vřetene v důsledku
havárie nebo bĕžného opotřebení a na
minimum tak zkrátit další prostoj stroje
Vysoce specializovaný personál, vice než
20tileté zkušenosti v oboru, kompletní
speciální strojní vybavení a nejmodernĕjší
elektronická kontrolní zařízení. Všechny
tyto faktory nám umožňují dosáhnout náš
cíl.
Velké množství a různorodost vřeten
předních svĕtových výrobců, které máme
možnost díky spokojenosti a důvĕře
našich zákazníků každoročnĕ opravit,
prohlubuje naší specializovanou činnost a
rozšiřuje naše technické poznatky. Tyto
zkušenosti nám v řadĕ případů dovolují
kromĕ kvalitní opravy i modifikovat a
zlepšovat parametry vedoucí k delší
životnosti opravovaných vřeten.
Specializujeme se na prohlídky a opravy
všech typů vřeten a elektrovřeten
následujících výrobců:
■ C.B. FERRARI
■ CINCINNATI
■ DAEWOO
■ DKF
■ DROOP + REIN
■ EX-CELL-O
■ FADAL
■ FAEMAT
■ FAG
■ FISCHER
■ FOREST
■ GAMFIOR
■ GIORDANO COLOMBO
■ G M N
■ HITACHI
■ H S D
■ HÜLLER HILLE
■ HURCO
■ IBARMIA
■ IBAG
■ INDEX
■ JOTES
■ JUNG
■ KAPP
■ KESSLER
■ KIWA
■ MATSUURA
■ MAZAK
■ MITSUBISHI
■ MORI SEIKI
■ N S K
■ O K K
■ OMLAT
■ O M V
■ PRECISE
■ RECKERTH
■ S C M
■ SEIKO SEIKI
■ S K F
■ STEP-TEC
■ TAKUMI
■ TOS HOSTIVAŘ
■ UVA
■ VOUMARD
■ WEISS
■ ZPS
D EMON TÁ Ž
Demontáž vřetene spojená s chemickým očištĕním a
analýzou poškození. Vypracování servisní zprávy.
MĚŘ EN Í
Mĕření jednotlivých částí v termostatické místnosti.
Kontrola rozmĕrových toleranci.
V Y V A ŽOV Á N Í
Statické vyvažování rotačních částí, stacionární
vyvažování hyperbolických segmentů, diagnostika
chyb a jejich odstranĕní před vlastní montáží vřetene.
MON TÁ Ź
Montáž vřetene spojena s mĕřením opracovaných
nebo vymĕnĕných dílců a montáž mechanických a
elektronických komponent.
ZÁ BĚH
Zábĕh vřetene v klimatizovaném prostoru, dynamické
vyvažování rotačních částí, diagnostika pracovní
geometrie v chodu, snímání a registrace namĕřených
hodnot.
VÝSTUPNÍ KONTROLA
Kontrola všech mechanických a elektrických
parametrů, seřízení a nastavení všech senzorů
vřetene.
Nabízíme kompletní zajištění dopravy vřetene
Poskytujeme půlročni záruku na vykonanou opravu
Nabízíme rychlé a kvalitní dodávky opravených vřeten
Výhradni zastoupení:
ČESKÁ
REPUBLIKA
SLOVENSKÁ
REPUBLIKA
POLSKO
ISOTEK Sp. z o.o.
ISOTEK s.r.o.
ISOTEK Sp. z o.o.
Sluneční 521
273 61 VELKÁ DOBRÁ
Tel. +420 773 918 840
E-mail: [email protected]
www.isotek-czech.cz
Kvetna 1
010 01 ŽILINA
Tel./Fax +421 41 5640 144
Tel. Kom. +421 918 628 859
E-mail: [email protected]
www.isotek.sk
POLSKO
ITÁLIE
SMZ Polska Sp. z o.o.
SMZ Italia s.r.l.
ul. Rozwadowska 7
61-334 POZNAŃ
Tel. +48 61 887 04 75
Fax +48 61 887 04 78
E-mail: [email protected]
www.smzpolska.pl
Via Brandizzo 184
10088 VOLPIANO (TO)
Tel. +39 011 99 53 534
Fax +39 011 99 53 550
E-mail: [email protected]
www.smzitalia.com
ul. Św. Szczepana 57
61-465 POZNAŃ
Tel. +48 61 835 08 50
Tel. Kom. +48 0605 624 274
Fax +48 61 835 08 51
E-mail: [email protected]
www.isotek.com.pl
NĚMECKO
SMZ GmbH
Robert-Bosch-Straße 11
71394 KERNEN
Tel. +49 7151 20 53 40
Fax +49 7151 20 53 429
E-mail: [email protected]
www.smz-spindelservice.de
Download

oprava a regenerace vřeten a elektovřeten všech - ISOTEK