Rozoberateľné doskové výmenníky tepla Alfa Laval
Výrobný rad pre aplikácie vykurovania, chladenia a klimatizácie
Technické údaje a rozmery
Malé rozoberateľné
doskové výmenníky
tepla Alfa Laval
Typ
Typ dosiek
Typ rámu
Výška, H (mm)
Šírka, W (mm)
Min. dĺžka rámu, L (mm)
Max. dĺžka rámu, L (mm)
Zvislý rozostup hrdiel, VC (mm)
Vodorovný rozostup, HC (mm)
Max. teplota (°C)
Max. pretlak (bar)
Kód tlakovej nádoby a norma*
Veľkosť pripojenia (príruby)
Veľkosť pripojenia (rúrky)
Max. prietok (kg/s)**
T2
M3
TL3
T5
M6
T2B
FG
380
140
165
275
298
50
180
16
ALS
–
3/4”
2
M3, M3D
FG
480
180
400
650
357
60
180
16
ALS, PED
–
1¼”
4
TL3B, TL3P, TL3BD
FG
790
190
420
1370
668
60
180
16
ALS, PED
–
1¼”
4
T5M, T5B
FG
737
245
190
365
553
100
180
16
ALS, PED
–
2”
14
FM
920
320
200
550
640
140
180
10
ALS
TL6
M6, M6M, M6MD
FG
920
320
500
1500
640
140
180
16
ALS, PED
DN50
2”
16
FD
940
330
500
1500
640
140
180
25
PED
FM
1264
320
615
1665
1036
140
180
10
TS6
TL6B
FG
1299
320
620
1670
1036
140
180
16
ALS, PED
DN50 / DN65
2”
20
TS6M
FD
1308
320
625
1675
1036
140
180
25
FG
704
400
530
1430
380
203
180
16
ALS, PED
FD
704
410
540
1440
380
203
180
20,6
PED
DN65
20
Stredné rozoberateľné
doskové výmenníky
tepla Alfa Laval
Typ
Typ dosiek
Typ rámu
Výška, H (mm)
Šírka, W (mm)
Min. dĺžka rámu, L (mm)
Max. dĺžka rámu, L (mm)
Zvislý rozostup hrdiel, VC (mm)
Vodorovný rozostup, HC (mm)
Max. teplota (°C)
Max. pretlak (bar)
Kód tlakovej nádoby a norma*
Veľkosť pripojenia (príruby)
Max. prietok (kg/s)**
M10
FL
1084
470
800
1100
719
225
130
6
ALS
TL10
M10M, M10B, M10BD
FM
FG
1084
1084
470
470
700
700
2300
2300
719
719
225
225
180
180
10
16
ALS, PED
ALS, PED
DN100
50
FD
1084
470
800
2400
719
225
180
25
ALS, PED
FM
1885
480
850
2350
1338
225
160
10
ALS
TL10B, TL10P
FG
1923
480
850
3250
1338
225
160
16
ALS, PED
DN100
50
TL15
M15
FD
1923
480
850
3250
1338
225
160
25
PED
FM
1885
610
1150
2050
1294
298
180
10
M15E, M15B, M15M, M15BD
FG
1885
650
1110
3210
1294
298
180
16
ALS, PED
DN150
120
TL15B
FG
2752
637
928
4368
2035
288
180
16
ALS, PED
DIN150
120
FM
2672
610
928
4368
2035
288
180
10
ALS
FD
1980
650
1140
3240
1294
321
180
25
FS
2752
646
928
4368
2035
288
180
30
ALS, PED
Veľké rozoberateľné
doskové výmenníky
tepla Alfa Laval
Typ
Typ dosiek
Typ rámu
Výška, H (mm)
Šírka, W (mm)
Min. dĺžka rámu, L (mm)
Max. dĺžka rámu, L (mm)
Zvislý rozostup hrdiel, VC (mm)
Vodorovný rozostup, HC (mm)
Max. teplota (°C)
Max. pretlak (bar)
Kód tlakovej nádoby a norma*
Veľkosť pripojenia (príruby)
Max. prietok (kg/s)**
TS20
FM
1405
740
900
2700
698
363
180
10
ALS, PED
TS20M
FG
1405
800
900
2700
698
363
180
16
ALS, PED
DN200
190
T20
FS
1435
800
950
2750
698
363
180
30
PED
FM
2150
750
1250
3350
1478
353
180
10
ALS
MX25
T20M, T20B, T20P
FG
2150
780
1250
3950
1478
353
180
16
ALS, PED
DN200
225
*) ALS je štandard Alfa Laval vypracovaný v súlade s technickou praxou pre výmenníky tepla spadajúce podľa PED do kategórie 0
FS
2180
780
1300
4000
1478
363
180
30
PED
FMS
2595
920
1550
3350
1939
439
180
10
ALS, PED
DN200 / DN250
MX25M, MX25B
FGS
FG
FD
2595
2895
2895
920
920
940
1600
1600
1600
3400
5200
5200
1939
1939
1939
439
439
439
180
180
180
16,1
16
25
ALS, PED
ALS, PED
PED
DN200
DN200 / DN250
250
**) médium voda, rýchlosť v pripojeniach 6 m/s (max. prípustná hodnota)
M30
FM
2882
1150
1600
5200
1842
596
180
10
M30, M30D
FG
2882
1170
1600
5200
1842
596
180
16
ALS, PED
DN300 / DN350
497
TL35B
TL35B
FD
2920
1190
1650
5250
1842
596
180
25
FM
3210
1506
2195
4595
2177
578
180
10
FG
3210
1506
2210
4610
2177
578
180
16
FD
3218
1529
2235
3435
2177
578
180
25
ALS, PED
DN300 / DN350
550
FS
3218
1526
2245
3345
2177
578
180
30
Výhody rozoberateľných doskových
výmenníkov tepla v aplikáciách
vykurovania, chladenia a klimatizácie
Kvalita a servis
• konštrukcia výmenníkov umožňuje ich rozobratie z dôvodu
inšpekcie, údržby, mechanického čistenia a pod.
• možnosť zmeny parametrov výkonu a funkcie výmenníkov
pridaním alebo odobratím dosiek
• vysoká účinnosť prestupu tepla i pri nízkom a strednom
logaritmickom rozdieli teplôt (LMTD)
• vysoká kompaktnosť zaručuje ľahkú inštaláciu a malý
zastavaný priestor
• výber z rôznych materiálov dosiek a druhov tesnení presne
podľa požiadavky danej aplikácie
Materiály dosiek a pripojení
Dosky možno zhotoviť z veľkej škály lisovateľných materiálov.
Najbežnejšími materiálmi sú: nehrdzavejúca oceľ AISI 304,
AISI 316 a titan. Pripojovacie potrubie so šróbením sa dodáva
z nehrdzavejúcej ocele a z titánu a pre výmenníky veľkosti
M6 taktiež z konštrukčnej ocele. Pripojovacie príruby sú buď
s výstelkou (gumovou, z nehrdzavejúcej ocele, titánovou,
prípadne inou, v závislosti od typu materiálu dosiek) alebo bez
výstelky.
Tesnenie
Dlhá a preverená životnosť tesnení Alfa Laval je výsledkom
dlhodobého vývoja a overovacích skúšok tesniacich materiálov
v daných aplikáciách. Tesnenia sú vyrábané z NBR alebo
z EPDM materiálu. Vďaka jednostupňovému odlievaniu
sa dosahuje presná geometria tesnení. Naše tesnenia so
strieškovitým profilom zabezpečujú vysokú tesniacu schopnosť,
čím znižujú riziko netesností na minimum. Drážky v doskách
a profil tesnení do seba dokonale zapadajú, tým je tesnenie
udržované v presnej polohe a nehrozí nebezpečie jeho
vytlačenia von z dosky. Tvarovanie drážok pre tesnenie zaisťuje
minimálny kontakt tesnenia s teplonosným médiom, čo je ďalší
faktor zvyšujúci životnosť našich tesnení.
Spôsoby upevňovania tesnení vo výmenníkoch Alfa Laval sú
zárukou dokonalého výsledku. Nasadzovacie tesnenie typu
Clip-on možno veľmi ľahko a rýchlo meniť. Lepené tesnenia sa
používajú v aplikáciách, kde sa výmenníky často rozoberajú.
Alfa Laval používa na upevnenie tesnení na dosky dvojzložkové,
tepelne vytvrdzované epoxidové lepidlá, ktoré predĺžujú
životnosť tesnení najmenej na dvojnásobok v porovnaní
s bežnými lepidlami na lepenie gumy.
CZ00019SK 1201
Kontakty
Aktuálne kontakty na firmu Alfa Laval
a zoznam autorizovaných distribútorov získate
na webových stránkach www.alfalaval.sk
Výrobné závody Alfa Laval sú certifikované podľa ISO 9001
a výrobky spĺňajú všetky potrebné normy (napríklad PED,
ASME a pod.). Kvalita je naším hlavným cieľom, a preto je
u každého výmenníka Alfa Laval individuálne testovaná tesnosť
a taktiež odolnosť voči tlaku. Maximálny dôraz na kvalitu sa
odráža v dlhodobej životnosti a zaručenej spoľahlivosti našich
výrobkov. Zákazníci sa môžu vyhnúť nákladným odstávkam,
a tak minimalizovať náklady na servis a údržbu. Alfa Laval
v rámci svojho celosvetového pôsobenia zabezpečuje servisné
služby vo viac než 130 krajinách.
Príslušenstvo
Izolácia pre ohrev
Izolácia pre ohrev sa skladá zo 65 mm vrstvy minerálnej vlny,
1 mm hrubého hliníkového plechu na vonkajšej strane
a hliníkovej fólie na strane vnútornej. Izolácia pokrýva všetky
strany výmenníka tepla vrátane rámu a prítlačnej dosky okrem
spodnej strany. Jednotlivé diely izolácie sú upevnené fixačnými
sponami.
Izolácia pre chladenie
Izolácia pre chladenie sa skladá z 10 mm vrstvy polyuretánu,
1 mm hrubého plechu na vonkajšej strane a hliníkovej fólie
na strane vnútornej. Izolácia pokrýva všetky strany výmenníka
tepla vrátane rámu a prítlačnej dosky. Na spodnej strane je
odkvapová vaňa z pozinkovaného plechu. Jednotlivé diely
izolácie sú upevnené fixačnými sponami.
Tepelná izolácia pre aplikácie
ohrevu
Tepelná izolácia pre aplikácie
chladenia s odkvapovou vaňou
Podklady potrebné pre návrh výmenníka
Pre zostavenie špecifickej ponuky pripojte k svojej požiadavke
nasledujúce údaje:
• požadované prietokové množstvo alebo tepelný výkon
• teplotné spády
• fyzikálne vlastnosti použitých kvapalín
• požadovaný pracovný tlak
• maximálnu prípustnú tlakovú stratu
Alfa Laval si vyhrazuje právo na zmeny údajov bez predcházajúceho upozornenia.
Download

Katalóg - Rozoberateľné doskové výmenníky tepla