Podleín
110
S45
093
vo
vic
e
Zá
ko
lan
y
Kralupy n. Vlt. pedmstí
Ot
Kováry
Vraany
Mlechvosty
Nové Ouholice
Nelahozeves
Nelahozeves zámek
S32
092 S43
ice
Ú
by
ru
vat
Ch
Detovice
121
zas
t.
Kole
S40
091
S4
R4
Vysvtlivky:
moný pestup na autobusovou linku PID / pívoz PID
automat na prodej jednotlivých jízdenek PID
070
Úseky elezniních tratí:
Mladá Boleslav
s plnou integrací PID (jednotlivé a pedplatní jízdenky PID)
s integrací PID (jen pedplatní jízdenky PID)
bez integrace PID (nelze pouít jízdenky PID)
R3
Na tratích s plnou integrací platí vedle pedplatních jízdních
S3
doklad PID také jízdenky PID projednotlivou jízdu a krátkodobé
asovéjízdenkypodlesvéasovéapásmovéplatnosti.
Vetaty
Na tratích, které nejsou v plné integraci PID, nelze pouívat
Ováry
jednotlivéjízdenky PID!
072
Mlník
i ni
ce
Kra
lup
yn
.V
lt.
S40
Ve
V lva
Ol o e l k á r y
vn B u ice ina
zas
t.
111
S44
Slaný
110
Dolany
Libice n. Vlt.
Libice n. Vlt.-Letky
R4 e
S4 Úholiky
091
Roztoky-alov
Roztoky u Prahy
B PHA-Sedlec
B PHA-Bubene
.V
lt.M
Trvalý stav ke dni 1. 2. 2014
y
ch
Zem
ice
vn
Olo
ce
i
um
Ne ost .
ý M Vlt
nn n.
me lup
Ka Kra ves
u
len
Zvo
eleznice v PID
Trvalý stav ke dni 1. 2. 2014
090
Hnvice
S3 R3
Neteba
Chlumín
Neratovice
Tiice
Dísy
070
S32
Sta
rá
O
Bo
Lys trado
án
vic lesla
.L.
v
e
-D
vo
rce
ŽELEZNICE V PID
PHA
-Ho
leo
vice
lup
yn
A-V
el
PH eslav
ADe ín
PH jvic
A- e
Bu
bn
y
PH
Pe
ky
Tat
ce
Klu
ov
Po
í
an
y
rod
kla
ty
ýB
e
sk
Ro
sto
lat
y
Úv
aly
Tuk
APH Bch
A- ovi
Klá ce
no
v ic
e
Vlk
o
Sa vec
m
St echo
íbr v
Plu ná S
in kal
y ice
ic
ez
a
dn Nu st.
á u ice
Za
Pra
dn
Z hy
í T
P bu
e eba HA- zany
vn
e
ice
p
PH PHA- oryj
A- Ho e
Hlu ly
bo n
ep
y
Nu
rl
tej
n
Ru
www.ropid.cz
Ka
Sá
z.
Pro
se
nic
e
Krh
an
ic
Ch
rás e
tn
.S
áz.
Týn
ec.
n.
Sá
z.
Po Pec
í er
í n ad
.S y
áz.
-Sv
á
Po rov
í
ín
.
lá
Hra
ti
ce
210
Ma
sko
234 704 511
Do
b
Sta í
rá
Mo Hu
kro
vra
ty
Srb
Stanice/zastávka na území hl. m. Prahy:
P v tarifním pásmu P
0 v tarifním pásmu 0
B v tarifním pásmu B
5
3
y
rad ice
oce on
Ch zd
Hv enice í
Zl tn
L
S76 íslo linky S v PID
172 íslo trat(dle kniního jízdního ádu)
4
2
1
0
B
PH
dn
o -R
rov
ice
ozd
lo
v
Kla
dn
o
Un
ho
Pa
vlo
v
P
Kla
é
eh
nn
me
Ka
PH
e
vic
sti
Ho
e
Jen
ARu
zyn
Kra
Zá
ko
lan
y
072
Neratovice msto
Lobkovice
S45
Kojetice u Prahy
Ji
ice
093
231
Noutonice
S23
Milovice
Kostelec n.L.
Kladno-Vrapice
074
Kolín
Zlonín
Polerady n.L.
121
S2
Brandýs n.L.
S20
070
Kladno-Dubí
Mice u Prahy
Tuchomice
232
S2
S45
Brandýs n.L.-Zápská
Stratov
Brandýs
n.L.
zast.
Kladno-vermov 093
060
Hovorovice R3
S2
Ostrá
Stedokluky
LáznToue
S3
Nymburk
S20
elákovice
zast.
Lysá
n.L.
Dobrovíz
Kladno-Ostrovec
PHA-akovice
0
B
S41
S12
S34
S5 R5
231
PHA-Holeovice ML
093 S45
Hostouu Prahy
elákovice-Jiina
S2
PHA-Kbely B
120 0 zast.
S20
elákovice
Sadská
Kladno msto
B 0 P
120
PHA-Vysoany PHA-Satalice B
Jenezast.
Msttice
R5 PHA Masarykovo nádr. P
Rakovník
0 S2 S20 S9 S3 R3 S34 B
Zelene
120
S50 R5
S50 R5 S50
S5
S12
B
PHA-Horní Poernice
PHA hlavní nádraí P
Tebestovice
S5
PHA-Libe
n
í
y
e
011
122
li lk a ic ov
R5
0 0 PHA-Dolní Poernice
A-Z -Stod-Cibulk-Jinon -vah PHA-Smíchov PHA-Vrovice 0 S1 S7 PHA-Kyje
H
P
S1
011
221 S41
S1
S1 Kolín
S1
S1
Hostivice-Litovice
B PHA PHA PHA PHA 0 Na Kníecí
0 B S7
P
S41
S9
0
0
0
0
0
PHA-Smíchov sev. n.
122 S65
S65
PHA-Stranice zast. 0
0
Radim
S6
B 0 0 173
PHA-Smíchov PHA-Kr P
PHA-Hostiva0
Chotutice
S6
173
PHA-Velká
0
PHA-Horní
Chroustov
PHA-Braník 0 210
171
Chuchle
Mcholupy B
Vrbany
S7
any
Lodnice
B PHA-Radotín PHA-Mod
B PHA-Uhínves
Plaany 012S11
zast. 0
PHA-Kolovraty
Plaany zast.
B
ernoice
S9
S8
B
PHA-Komoany
Vrá u Berouna
S80
íany
ernoice-Mokropsy
abonosy
S11
B PHA-Zbraslav
Venory
S75 Beroun-Závodí
Kouim
Rakovník
Svtice
Zaleany
Dob
ichovice
Jarov
174
S7
Boice
Beroun
Stranice
Vrané n. Vlt.
S7
171
Boice zast.
Králv Dvr
013
Mnichovice
Králv Dvr-Popovice
Skochovice
Touice
Mchenice
S9
S76 Ble
221
Miroovice u Prahy
Zásmuky
172
Lite
Klínec
S60
Davle
Beváry
S70
Skuhrov pod Brdy
Bojov
S88
Senohraby
Zdice
Sázava
zast.
Petrov-Chlomek
Bojanovice
Nesvaily
170
S8
212
Sázava-erné
Budy
ty
koly
Veradice
Petrov u Prahy
isovice S80
S76
210
Pyely
Ledeko
Ryman 210
Luka pod Medníkem
212
erany
Mníek pod Brdy
Lochovice
S8
Jílové u Prahy
172
210
Nová Ves pod Pleí
S9
Kamenný Pívoz
S80
Brandýsek
Beneov u Prahy
221
Grafické zpracování plánku: Ing. Pavel Mack
Download

Çeleznice v PID ŽELEZNICE V PID