Výlukový jízdní ád
platný 24. a 25. 3. 2015, vždy od 8:15 hod. do 15:30 hod.
240 Brno – Nám
nad Oslavou (- Jihlava)
IDS JMK S4, R4 Brno - Nám
nad Oslavou
(jízdní ád obsahuje pouze vlaky dot ené výlukou, vlaky v jízdním ádu neuvedené jedou bez omezení)
km SŽDC, s.o. /
0
3
3
9
12
13
16
19
21
21
23
km
29
32
37
43
49
63
75
104
29
32
37
43
49
63
75
104
BUS
Brno hl.n. 250, 260, 300, 340 100
Brno, Úst ední h bitov
101
Brno, Stará nemocnice
101
Troubsko, Nová
1 410
St elice, obecní ú ad
1 410
St elice, Vršovice
1 410
Omice 410
Tet ice 1 425
Rosice, Husova 425
Rosice u Brna 425
Zastávka u Brna 1 425
SŽDC, s.o. / D, a.s.
Vlak
8
8
8
8
8
8
8
8
B
A
B
A
B
A
R
B
A
B
A
2
27
32
35
42
47
49
54
58
4826
8 37
8 42
8 45
4
27
32
35
42
47
49
54
58
4808
9 37
9 42
9 45
6
27
32
35
42
47
49
4828
10 37
10 42
10 45
664
11 20
8
27
32
35
42
47
49
54
58
4810
11 37
11 42
11 45
10
27
32
35
42
47
49
4812
12 37
12 42
12 45
9 02
9 11
D, a.s.
10 02
10 11
13
22
29
35
43
10
10
10
10
10
10
Do stanice
BUS
10
10
10
10
10
10
10
11
Zastávka u Brna 1 425
Vysoké Popovice
435
Rapotice 1 446
Kralice nad Oslavou 446
Nám
nad Oslavou 456
Nám
nad Oslavou
Studenec 252
ebí
ebí
Ok íšky 241
Jihlav a 225
R
662
13 20
13
13
13
13
13
13
13
13
R 662
B
A
12
27
32
35
42
47
49
54
58
4814
13 37
13 42
13 45
11 02
11 11
4876
16
25
31
37
44
47
58
15
13 59
14 02
14 11
4814
14 50
15 08
15 49
14
14
14
14
14
14
15
15
15
15
16
14 03
14 07
14 30
14 33
14 47
15 18
Plze hl.n.
Do stanice
240 (Jihlava -) Nám
D, a.s.
Vlak
Ze stanice
0 Jihlav a 225
29 Ok íšky 241
41
ebí
ebí
55 Studenec 252
61 Nám
nad Oslavou
Nám
nad Oslavou 456
67 Kralice nad Oslavou 446
72 Rapotice 1 446
75 Vysoké Popovice
435
81 Zastávka u Brna 1 425
km SŽDC, s.o. / D, a.s.
Zastávka u Brna 1 425
Rosice u Brna 425
Rosice, Husova
425
Tet ice 1 425
Omice
410
St elice, Vršovice
1 410
St elice, obecní ú ad
1 410
Troubsko, Nová
1 410
Brno, Stará nemocnice 101
Brno, Úst ední h bitov 101
Brno hl.n.
250, 260, 300, 340
SŽDC, s.o. / D, a.s.
0 Jihlav a 225
29 Ok íšky 241
41
ebí
ebí
55 Studenec 252
61 Nám
nad Oslavou
Nám
nad Oslavou 456
67 Kralice nad Oslavou 446
72 Rapotice 1 446
75 Vysoké Popovice
435
81 Zastávka u Brna 1 425
km SŽDC, s.o. / D, a.s.
83
83
85
88
91
92
95
101
101
104
13
22
29
35
43
12 02
12 11
R 664
12 03
12 30
12 33
12 47
13 18
Plze hl.n.
13
14
14
14
14
14
B
A
14
57
02
05
12
17
19
4832
14 07
14 12
14 15
14 32
14 41
16
25
31
37
44
47
01
18
32
51
27
14 29
14 32
14 41
4832
14
14
14
15
15
R
4831
Zastávka u Brna 1 425
Rosice u Brna 425
Rosice, Husova
425
Tet ice 1 425
Omice
410
St elice, Vršovice
1 410
St elice, obecní ú ad
1 410
Troubsko, Nová
1 410
Brno, Stará nemocnice 101
Brno, Úst ední h bitov 101
Brno hl.n.
250, 260, 300, 340
7 49
15 02
15 11
43
52
57
03
11
7
7
8
8
8
8
8
8
39
58
05
13
21
31
35
41
8
8
9
9
9
9
9
9
15 32
15 41
15 29
15 32
15 41
R 660
13
22
29
35
43
47
55
12
14
29
16 03
16 07
16 30
16 33
16 47
17 18
Plze hl.n.
4833
nad Oslavou – Brno
4809
R 661
9
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
9 46
9 49
10
10
10
10
10
13
21
31
35
41
Plze hl.n.
10 40
11 07
11 21
11 24
30
06
22
39
58
06
13
21
28
32
39
11 46
11 49
A
B
A
B
A
B
4807
9 43
9 47
9 50
3
9 43
9 47
4833
10 43
10 47
10 50
5
10 43
10 47
4809
11 43
11 47
11 50
7
11 43
11 47
8
8
9
9
9
9
9
9
51
55
00
02
07
14
17
27
9 51
10 04
10 07
10 17
10
10
10
10
10
10
00
02
07
14
17
27
10 32
30
06
26
39
58
06
13
21
28
32
39
11 04
11 07
11 17
4813
13
14
14
14
15
15
15
15
15
15
15
10
10
11
11
11
11
11
11
51
55
00
02
07
14
17
27
B
A
B
A
B
A
B
9
12 43
12 47
4811
13 43
13 47
13 50
11
13 43
13 47
4837
14 43
14 47
14 50
13
14 43
14 47
4813
15 43
15 47
15 50
15
15 43
15 47
14 04
14 07
14 17
14
14
14
14
14
14
00
02
07
14
17
27
15 04
15 07
15 17
14
14
15
15
15
15
15
15
51
55
00
02
07
14
17
27
16 04
16 07
16 17
11 51
12 04
12 07
12 17
12
12
12
12
12
12
00
02
07
14
17
27
12 32
Vysv tlivky:
p eprava jízdních kol jako spoluzavazadel je
vylou ena
platí také jízdní doklady IDS JMK
ve stanici Brno hl. n. není zaru en p estup,
je-li mezi p íjezdem autobusu z trat 240 a
odjezdem vlak na jiné trat interval kratší
než 15 minut
30
13
29
42
01
09
13
21
28
32
39
A
13 51
R
661
4835
12 43
12 47
12 50
13 04
13 07
13 17
R
660
15 20
B
12
12
12
12
12
51
55
00
02
07
14
17
27
A
4836
15 07
15 12
15 15
1
8 43
8 47
11
12
12
12
12
13
13
13
13
13
13
12
12
13
13
13
13
13
13
B
13
22
29
35
43
47
55
12
15 28
Strakonice
8 40
9 07
9 21
9 24
39
58
06
13
21
28
32
39
12 59
13 02
13 11
4812
13
13
13
13
13
13
13
14
18
57
02
05
12
17
19
A
4835
13
21
31
35
41
R
13 02
13 11
16
25
31
37
44
47
58
15
25
42
23
4831
8 43
8 47
8 50
9 04
9 07
9 17
4811
8 32
14
15
15
15
15
15
14 59
15 02
15 11
4834
15
15
15
15
15
15
15
16
16
16
R 623
12 58
623
BUS
100
A
4834
14 37
14 42
14 45
IDS JMK S4, R4 Nám
4807
. Bud jovice
7 46
BUS
B
16
27
32
35
42
47
49
54
58
nad Oslavou - Brno
R 621
6 40
7 07
7 21
7 24
100
Vlak
14
14
14
14
14
14
14
14
12
12
12
12
12
12
11 59
12 02
12 11
4810
12
12
12
12
12
12
12
13
13
13
14
12 07
621
83
83
85
88
91
92
95
101
101
104
km
10 59
11 02
11 11
4828
11
11
11
11
11
14 28
14 02
14 11
4812
11
11
11
11
11
11
11
11
10 58
9 59
10 02
10 11
4808
12 07
12 25
13 03
Brno hl.n. 250, 260, 300, 340 100
Brno, Úst ední h bitov
101
Brno, Stará nemocnice
101
Troubsko, Nová
1 410
St elice, obecní ú ad
1 410
St elice, Vršovice
1 410
Omice 410
Tet ice 1 425
Rosice, Husova 425
Rosice u Brna 425
Zastávka u Brna 1 425
SŽDC, s.o. / D, a.s.
Vlak
km SŽDC, s.o. /
9
9
9
9
9
9
9
9
8 59
9 02
9 11
4826
9
9
9
9
9
Zastávka u Brna 1 425
Vysoké Popovice
435
Rapotice 1 446
Kralice nad Oslavou 446
Nám
nad Oslavou 456
Nám
nad Oslavou
Studenec 252
ebí
ebí
Ok íšky 241
Jihlav a 225
km SŽDC, s.o. /
0
3
3
9
12
13
16
19
21
21
23
km
D, a.s.
15
15
16
16
16
16
16
16
51
55
00
02
07
14
17
27
eské dráhy, a.s. se Vám omlouvají za vzniklé komplikace a d kují za pochopení.
Výlukový jízdní ád
platný 24. a 25. 3. 2015, vždy od 8:15 hod. do 15:30 hod.
Vážení cestující,
provozovatel dráhy SŽDC, s.o., informuje, že ve dnech 24. a 25. b ezna 2015 prob hnou denní výluky
v dob vždy od 8:15 do 15:30 hod. v úseku Brno hl. n. – Zastávka u Brna na trati 240 Brno – Jihlava.
Po oba dny, vždy v dob od 8:30 do 14:20 hod., sou asn prob hnou denní výluky v úseku Brno hl. n. –
St elice na trati 244 Brno – Hrušovany nad Jevišovkou, Moravské Bránice – Oslavany. Dopravce eské
dráhy, a.s. proto v dob výluky nahradí vlaky náhradní autobusovou dopravou, která bude
organizována podle výlukového jízdního ádu.
Výlukový J obsahuje pouze vlaky, které budou nahrazeny náhradní autobusovou dopravou. Vlaky zde
neuvedené jedou dle platného J . Vlak Os 4813 je nahrazen autobusy i po ukon ení výluky.
Autobusy náhradní dopravy budou jezdit dle výlukového jízdního ádu obousm rn
odlišných linkách:
po
ty ech
Linka A (zrychlený spoj) – Brno hl. n. – Brno, Úst ední h bitov – Brno, Stará nemocnice –
Rosice, Husova – Rosice u Brna – Zastávka u Brna (zastavuje pouze na vyjmenovaných
zastávkách).
Linka B (zastávkový spoj) – Brno hl. n. – Brno, Úst ední h bitov – Brno, Stará nemocnice –
Troubsko, Nová – St elice, obecní ú ad – St elice, Vršovice (náhradní zastávka za stanici
St elice) – Omice (zastávka na silnici St elice – Tet ice u odbo ky do Omic) – Tet ice – Rosice
u Brna – Zastávka u Brna.
Linka C (zastávkový spoj) – Brno hl. n. – Brno, Úst ední h bitov – Brno, Stará nemocnice –
Troubsko, Nová – St elice, obecní ú ad – St elice.
Linka R (spoj nahrazující rychlíky) – Brno hl. n. – Nám
nad Oslavou (bez zastavování).
Umíst ní zastávek náhradní autobusové dopravy:
Brno hl. n. – naproti nádražní budovy u zastávky trolejbus IDS JMK „Hlavní nádraží
(linky 31, 33, 76)“, p ístup podchodem z d vodu rekonstrukce chodníku
u nádražní budovy;
Brno-Horní Heršpice – na ulici Jihlavská na zastávce autobus IDS JMK "Úst ední h bitov
(linky 60, 61)";
– na ulici Jihlavská na zastávce autobus IDS JMK "Stará nemocnice";
Troubsko – na ulici Národního odboje na zastávce autobus IDS JMK "Troubsko, Nová";
(sm r St elice), resp. na prot jším chodníku (sm r Brno);
St elice dolní – na nám stí Svobody na zastávce autobus IDS JMK "St elice, obecní ú ad";
St elice – na ulici Tet ická na zastávce autobus IDS JMK "St elice, Vršovice";
Omice – na silnici St elice - Tet ice na k ižovatce se silnicí do Omic;
Tet ice – u nádražní budovy na zastávce autobus IDS JMK "Tet ice, žel. st.";
Rosice u Brna – u nádražní budovy;
– na ulici Husova na zastávce autobus IDS JMK "Rosice, Husova" (linka A);
Zastávka u Brna – u nádražní budovy na zastávce autobus IDS JMK "Zastávka u Brna, žel.
st.";
Nám
nad Oslavou – u nádražní budovy.
Po dobu výluky není v ŽST St elice zajišt n p ípoj mezi vlaky trat 244 a autobusy ND trat 240.
S ohledem na po et autobus náhradní dopravy je nutno u skupinových p eprav cestujících (školní výlety, turistické akce apod.) nahlásit požadavek
na p epravu. Požadavek je nutno uplatnit alespo dva pracovní dny p edem, a to bu telefonicky nebo e-mailem na Kontaktním centru eských
drah, a. s., – tel.: 840 112 113, e-mail: info@cd.cz. Na tomto pracovišti Vám rovn ž poskytneme bližší informace o organizaci dopravy po dobu
výluky.
Omezení služeb uvedených v jízdním ádu:
Služby se v autobusech náhradní dopravy a ve vlacích poskytují v rozsahu uvedeném ve výlukovém jízdním ádu. Spoluzavazadla (mimo jízdních kol)
se, v omezeném rozsahu, p epravují v autobusech náhradní dopravy. P eprava d tského ko árku pro spolucestující dít má p ed p epravou
ostatních spoluzavazadel p ednost. P eprava jízdních kol jako spoluzavazadel je ve spojích náhradní dopravy vylou ena. P epravu cestujících na
vozíku není možno p es vylou ený úsek zajistit, cestujícím doporu ujeme použít jiného vhodné ho spoje mimo výluku.
eské dráhy, a.s. se Vám omlouvají za vzniklé komplikace a d kují za pochopení.
Download

Náměšť nad Oslavou (- Jihlava)