VZDUCHOVODY
Montážní příslušenství
QCL, QIP
PVC, ALU, ASB
PSB, DUCT,
POLYBAND
GT4, AKRYL, SDS
CONR, PZ, PP
FROUNO,
DAM010, DAM020
LIŠTOVÉ PŘÍRUBY
ZTZ, KLK
M - matice,
SCR - šrouby, Pinsa
PŘÍCHYTKA - L, U, Z
str. 265
str. 270
str. 266
str. 271
str. 267
str. 272
str. 268
str. 273
str. 269
str. 274
ZINCOL,
SBO, SBOG
str. 275
Systém plastového potrubí, průmyslové hadice
SYSTÉM
MULTI-PLAST
str. 276
www.multivac.cz | www.multivac.sk
OREGON
str. 286
FLEXADUX P1NPU
str. 286
FLEXADUX P2PU
str. 287
Potrubí
str. 239
SV
str. 240
SVN
ALUVAC 45
ISOVAC 25, 50
ISOVAC 25 - 112
SONOVAC 25, 50
ISOSLEEVE 25,
IZO-FLEX
GREYVAC 100
COMBIVAC
SPIRO
str. 245
str. 248
str. 241
str. 249
str. 242
str. 250
str. 244
str. 251
Tvarovky
KZ, VS
str. 252
PR
str. 257
NS, VHO
str. 253
NSP
str. 258
VH, VKF
VKA, RH
DR, DF
PRO
OS45°, OS90°
OBJ45°, OBD90°
OBJ90°
SK, KK45°
str. 254
str. 259
str. 255
str. 260
str. 262
str. 256
str. 261
str. 263
Katalog produktů 2011 / 2012
Vzduchovody
Použití potrubí a hadic
Potrubí a hadice
Použití
V současné době je využívání ohebného
potrubí a hadic v systémech rozvodů
vzduchu stále rozšířenější. Jejich výhody
jsou nesporné. Neztrácí se vzduch
v rozvodech, neboť jsou zcela těsné
a velice rychlá jednoduchá montáž
snižuje cenu dodávky. Izolované rozvody
jsou snadno montovatelné i ve špatně
přístupných místech. Hlukově izolační
potrubí odstraní nutnost použití
velkých a drahých tlumičů hluku. Proto
je nezbytná znalost možností použití
a kvalifikované montáže.
Specifikace
FLEXOPOTRUBÍ SEMIVAC
Flexopotrubí SEMIVAC lze použít pro všechna
nízko-, středo- i vysokotlaká větrací zařízení,
průmyslové aplikace, kde se jedná o dopravu
vzduchu s lehce abrazivním prachem, nebo
pro jakékoliv použití v interiérech a exteriérech.
Tomuto odpovídá naše nabídka materiálů
a provedení. Při dodržení podmínek zavěšování je
flexopotrubí samonosné, ohebné a tvárné.
MONTÁŽ A SPOJOVÁNÍ POTRUBÍ
Je-li potrubí ve stlačeném stavu, natáhněte
potrubí současně s otáčením proti směru vinutí
hadice na původní délku. Konec hadice se rukou
téměř vyhladí, aby zvlnění bylo minimální. Pro
spojování se používá vsuvka VS. Vnitřek se potře
slabou vrstvou tmelu a poté se takto upravený
konec nasune na vsuvku a pevně stáhne
rychloupevňovací páskou.
OHEBNÉ HADICE
Následující doporučení platí obecně pro ohebné
hadice bez ohledu na to, kdo je jejich výrobcem
a jejich respektování Vám zajistí, že montáž bude
správná.
SPRÁVNÉ PROVEDENÍ MONTÁŽE
•Ohebná hadice musí být instalována napnutá,
aby byly tlakové ztráty minimální. Navíc v tomto
stavu nedochází k usazování prachu v záhybech.
•Vzdálenost mezi dvěma sousedními závěsy by
neměla být větší než 1 m.
•Maximální průhyb mezi dvěma sousedními
závěsy by neměl přesáhnout 50 mm na jeden
metr délky potrubí.
•Ohebné hadice vedené nad stropními podhledy
by měly být vždy na samostatných závěsech.
Zamezí se tím jejich poškození v případě
demontáže nebo pravidelného čištění
podhledových dílů.
•Ohebné hadice se upínají k závěsu páskou, která
musí obepínat alespoň polovinu obvodu hadice.
Upevnění pásky musí být takové, aby nedošlo
k zúžení vnitřního profilu hadice. Páska nesmí mít
ostré hrany a její šířka má být minimálně 25 mm.
Optimální je páska potažená plastem nebo
objímka s gumovou vystýlkou.
MONTÁŽ A SPOJOVÁNÍ
Ohebné hadice se navzájem spojují pomocí
vsuvky. K pevným rozvodům se napojují
na kruhové nebo oválné nástavce pomocí
samolepicích pásek a rychloupevňovacích spon.
NAPOJENÍ NEIZOLOVANÉ HADICE
•Hadice se uřízne na potřebnou délku a ocelová
spirála se přeštípne kleštěmi.
•Hadice se nasadí na vsuvku nebo nástavec (cca
30 až 50 mm) a přilepí se některou z nabízených
samolepicích pásek.
•Ohebná hadice se i s páskou stáhne kovovou
nebo nylonovou upínací páskou.
NAPOJENÍ IZOLOVANÉ HADICE
•Hadice se uřízne na potřebnou délku a ocelová
spirála se přeštípne kleštěmi.
•Izolace i s vnějším pláštěm se stlačí zpět od
kraje, aby byla volná vnitřní část hadice v délce
přibližně 50 mm.
•Vnitřní část hadice se nasadí na vsuvku nebo
nástavec (cca 30 až 50 mm) a přilepí se některou
z nabízených samolepicích pásek.
•Izolace včetně vnějšího pláště se přetáhne zpět
přes spoj a stáhne se rychloupínací nylonovou
nebo kovovou páskou.
POLOMĚRY OHYBU
Zde uváděnými poloměry ohybu se rozumějí
poloměry osy potrubí nebo hadice vzhledem
k neutrální ose a značí se R. Průměr ohebného
potrubí je D.
Práva na změny vyhrazena.
238
Katalog produktů 2011 / 2012
Vzduchovody
Ohebné hadice
SV
Rozměry
Specifikace
POPIS
Spirálovitě stáčený a profilovaný pás
z hliníkové slitiny tloušťky 100 mikronů.
TECHNICKÁ DATA
Barva:
stříbrná
Materiál:
1-vrstvá hliníková
slitina tloušťky 100
mikronů
Teplotní odolnost: –30 °C až +200 °C
Pracovní přetlak: max. 2000 Pa
Pracovní podtlak: max. 1500 Pa
Rychlost vzduchu: max. 25 m / s
Měrná hmotnost: 0,17 kg / bm (Ø 100)
Graf tlakové ztráty
ohyb 90°
ohyb 45°
POUŽITÍ
Určeno pro dopravu čistého vzduchu. Hadice
SV nelze použít pro vložkování komínů a pro
odtah spalin.
PRŮMĚROVÁ ŘADA
80, 100, 112, 120, 125, 140, 150, 160, 200,
250, 315 mm
DÉLKA
Standardní výrobní délka u průměrů 80, 100,
120, 125, 150 je 1, 3 a 5 m. U průměrů 160,
200, 250, 315 je 3 a 5 m,
Tahem za oba konce a současným otáčením
proti směru vinutí se potrubí roztáhne na
původní výrobní délku.
POLOMĚR OHYBU
Pro všechny průměry:
Rmin = 1 × D
BALENÍ
Flexo potrubí SV se dodává nebalené ve
stlačeném stavu.
Stlačeno: 1 m – 30 cm
3 m – 85 cm
5 m – 150 cm
PŘÍKLAD značení
SV 100/5
délka v m
jmenovitý průměr v mm
Práva na změny vyhrazena.
ohebná hadice
www.multivac.cz | www.multivac.sk
239
Vzduchovody
Nerezové ohebné hadice
SVN
Specifikace
Rozměry
POPIS
Spirálovitě stáčený pás z nerezové oceli
tloušťky 0,10 mm.
TECHNICKÁ DATA
Barva:
stříbrná
Materiál:
1-vrstvá nerezová ocel tloušťky 0,10 mm
Teplotní odolnost: –30 °C až +800 °C
Pracovní přetlak: max. 10000 Pa
Rychlost vzduchu: max. 30 m / s
PRŮMĚROVÁ ŘADA
100, 125, 150, 160 mm
DÉLKA
Standardní výrobní délka je 3 m.
POLOMĚR OHYBU
Pro všechny průměry: Graf tlakové ztráty
Rmin = 3,5 × D
ohyb 90°
ohyb 45°
BALENÍ
Flexo potrubí SVN se dodává nebalené
v nestlačeném stavu.
PŘÍKLAD značení
SVN 150/3
délka v m
jmenovitý průměr v mm
ohebná hadice
tlaková ztráta přímého potrubí
Práva na změny vyhrazena.
240
Katalog produktů 2011 / 2012
Vzduchovody
Ohebné hadice
ALUVAC 45
Rozměry
Specifikace
POPIS
Velice pevné a ohebné potrubí. Plášť
je vyroben z 5-ti vrstvého hliníkového
laminátu o celkové tloušťce 45 mikronů.
Plášť je vyztužený spirálou z ocelového
drátu. Konstrukce potrubí zajišťuje téměř
neomezenou ohebnost při zachování
kruhového průřezu.
ALUVAC 45 byl testován na požární
bezpečnost podle mezinárodních norem. Při
hoření neuvolňuje jedovaté plyny. Hadice má
samozhášecí schopnost.
Graf tlakové ztráty
tlaková ztráta při daném poloměru ohybu
TECHNICKÁ DATA
Barva pláště: stříbrná
Materiál: hliník / polyester
Konstrukce:
5-ti vrstvý hliníkový
laminát
Tloušťka: 45 mikronů hliník – 3
vrstvy × 7 mikronů
polyester (PET)
– 2 vrstvy × 12 mikronů
Stoupání spirály: 36mm – Ø 102 mm a větší
Teplotní odolnost: –30 °C až +140 °C
Pracovní tlak: –188 až 2500 Pa
Rychlost vzduchu: max. 30 m / s
Poloměr ohybu: Rmin = 1 × D
Průměrová řada: 82, 102, 127, 152, 160,
203, 254, 315, 356, 406,
508 mm
Délka: 10 m
Balení: karton o délce 0,4; 0,6
nebo 0,8 m
PŘÍKLAD ZNAČENÍ
DA45 102
jmenovitý průměr v mm
ohebná hadice
Práva na změny vyhrazena.
tlaková ztráta napnuté hadice
www.multivac.cz | www.multivac.sk
241
Vzduchovody
Tepelně izolované hadice
ISOVAC 25
Specifikace
Rozměry
POPIS
Tepelně izolovaná a ohebná hliníková hadice.
Tepelná izolace je tvořena minerální rohoží
tloušťky 25 mm. Vnější vrstvu tvoří hliníková
laminátová fólie, která zároveň tvoří účinnou
ochranu proti poškození izolace. Použití
hadice ISOVAC plně nahradí klasicky
izolované potrubí, podstatně zkrátí dobu
montáže a dovolí vedení potrubních tras i ve
velmi špatně přístupných prostorech.
TECHNICKÁ DATA
Barva pláště: stříbrná
Materiál: ALUVAC45 / izolace / hliníková laminátová
fólie
Konstrukce
Vnitřní hadice: tloušťka 45 mikronů
hliník – 3 vrstvy × 7
mikronů
polyester (PET)
– 2 vrstvy × 12 mikronů
Izolace:
minerální vata tloušťky
25 mm, měrná
hmotnost 16 kg / m3
k = 0,039 [W / (mK)],
R = 0,726 [m2K / W ]
Vnější plášť:
tloušťka 24 mikronů
hliníkový polyester
– 1 vrstva 12 mikronů
polyester (PET) – 1×
vrstva 12 mikronů
Teplotní odolnost: –30 °C až +140 °C
Pracovní tlak: –188 až 2500 Pa
Rychlost vzduchu: max. 30 m / s
Poloměr ohybu: Rmin = 1 × D
Průměrová řada: 82, 102, 127, 152, 160,
203, 254, 315, 356, 406,
508 mm
Délka: 10 m
Balení: karton o délce 1,2 m
PŘÍKLAD ZNAČENÍ
DI 102
jmenovitý průměr v mm
Graf tlakové ztráty
tlaková ztráta při daném poloměru ohybu
tlaková ztráta napnuté hadice
ohebná hadice
Práva na změny vyhrazena.
242
Katalog produktů 2011 / 2012
Vzduchovody
Tepelně izolované hadice ISOVAC 50
Rozměry
Specifikace
POPIS
Tepelně izolovaná a ohebná hliníková
hadice. Tepelná izolace je tvořena minerální
rohoží tloušťky 50 mm. Vnější vrstvu tvoří
hliníková laminátová fólie, která zároveň tvoří
účinnou ochranu proti poškození izolace.
Použití hadice ISOVAC plně nahradí klasicky
izolované potrubí, podstatně zkrátí dobu
montáže a dovolí vedení potrubních tras i ve
velmi špatně přístupných prostorech.
Graf tlakové ztráty
tlaková ztráta při daném poloměru ohybu
PŘÍKLAD ZNAČENÍ
DI50 102
jmenovitý průměr v mm
ohebná hadice
Práva na změny vyhrazena.
tlaková ztráta napnuté hadice
TECHNICKÁ DATA
Barva pláště: stříbrná
Materiál: ALUVAC45 / izolace / hliníková laminátová
fólie
Konstrukce
Vnitřní hadice: tloušťka 45 mikronů
hliník – 3 vrstvy × 7
mikronů polyester (PET)
– 2 vrstvy × 12 mikronů
Izolace:
minerální vata tloušťky
50 mm, měrná
hmotnost 16 kg / m3
R = 1,4 [m2K / W ]
Vnější plášť:
tloušťka 24 mikronů
hliníkový polyester
– 1 vrstva × 12 mikronů
polyester (PET)
– 1× vrstva × 12 mikronů
Teplotní odolnost:–30 °C až +140 °C
Pracovní tlak: –188 až 2500 Pa
Rychlost vzduchu: max. 30 m / s
Poloměr ohybu: Rmin = 1 × D
Průměrová řada: 127, 152, 160 mm
Délka: 7,5 m
Balení: karton o délce 1,2 m
www.multivac.cz | www.multivac.sk
243
Vzduchovody
Tepelně izolované hadice
ISOVAC 25-112
Specifikace
Rozměry
Popis
Tepelně izolovaná a ohebná hliníková hadice.
Tepelná izolace je tvořena minerální rohoží
tloušťky 25 mm. Vnější vrstvu tvoří hliníková
laminátová fólie, která zároveň tvoří účinnou
ochranu proti poškození izolace. Použití
hadice DIX plně nahradí klasicky izolované
potrubí, podstatně zkrátí dobu montáže
a dovolí vedení potrubních tras i ve velmi
špatně přístupných prostorech.
TECHNICKÁ DATA
Barva pláště: stříbrná
Materiál: ALUVAC 112 / izolace / hliníková laminátová
fólie
Konstrukce
Vnitřní hadice:
tloušťka 87 mikronů
hliník – 3 vrstvy × 25
mikronů
polyester (PET)
– 1vrstva × 12 mikronů
Izolace:
minerál. vata tloušťky
25 mm, měrná
hmotnost 16 kg / m3
k = 0,039 [W / (mK)],
R = 0,726 [m2K / W ]
Vnější plášť:
tloušťka 31 mikronů
hliník – 1 vrstva 7
mikronů polyester (PET)
2 vrstvy × 12 mikronů
Teplotní odolnost: –30 °C až +250 °C
Pracovní tlak: –188 až 2500 Pa
Průměrová řada: 127, 152, 160 mm
Délka: 10 m
Graf tlakové ztráty
tlaková ztráta při daném poloměru ohybu
PŘÍKLAD ZNAČENÍ
DIX 127
jmenovitý průměr v mm
ohebná hadice
tlaková ztráta napnuté hadice
Práva na změny vyhrazena.
244
Katalog produktů 2011 / 2012
Vzduchovody
Tepelně izolované hadice
SONOVAC 25
Rozměry
Specifikace
POPIS
Tepelně a hlukově izolované ohebné
hliníkové potrubí s mikroperforacemi. Izolace
je tvořena minerální vatou tloušťky 25 mm,
která je chráněna polyesterovým návlekem
vylučujícím možnost vniknutí izolačních
vláken do potrubí. Vnější krycí vrstvu tvoří
hliníkový laminát, který zároveň tvoří účinnou
ochranu proti poškození izolace.
Graf tlakové ztráty
tlaková ztráta při daném poloměru ohybu
tlaková ztráta napnuté hadice
TECHNICKÁ DATA
Barva pláště: stříbrná
Materiál: ALUVAC 45 / izolace / hliníková laminátová
fólie
Konstrukce
Vnitřní hadice: tloušťka 45 mikronů
hliník – 3× vrstvy ×
7 mikronů
polyester (PET)
– 2× vrstvy × 12
mikronů
Parozábrana:
polyester – 1× vrstva ×
12 mikronů
Izolace:
minerální vata tloušťky
25 mm, měrná
hmotnost 16 kg / m3
k = 0,039 [W / (m K)],
R = 0,726 [m2K / W ]
Vnější plášť:
tloušťka 24 mikronů
hliníkový polyester
– 1 vrstva × 12 mikronů
polyester (PET)
– 1× vrstva × 12 mikronů
Teplotní odolnost: –30 °C až +140 °C
Pracovní tlak: –188 až 2500 Pa
Rychlost vzduchu: max. 30 m / s
Poloměr ohybu: Rmin = 1 × D
Průměrová řada: 82, 102, 127, 152, 160,
180, 203, 254, 315, 356,
406, 457, 508 mmm
Délka: 10 m
Balení: karton o délce 1,2 m
PŘÍKLAD ZNAČENÍ
DS 102
jmenovitý průměr v mm
Práva na změny vyhrazena.
ohebná hadice
www.multivac.cz | www.multivac.sk
245
Vzduchovody
Tepelně izolované hadice
SONOVAC 25
Specifikace
Útlum hluku do prostoru [dB] pro potrubí
délek 1, 2 a 3 m. V nižších oktávových
pásmech je přesnost měření 2 dB, ve vyšších
je 1 dB.
Průměr
[mm]
82
102
127
152
160
180
203
254
315
356
406
457
508
Útlum hluku v potrubí [dB] pro potrubí
délek 1, 2 a 3 m. V nižších oktávových
pásmech je přesnost měření 2 dB, ve vyšších
je 1 dB.
Průměr
[mm]
82
102
127
152
160
180
203
254
406
457
508
246
Délka
[m]
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
Frekvence v oktávových pásmech [Hz]
250
500
1000
2000
22,2
18,2
16,6
17,1
21,6
17,3
16,4
17,0
21,1
17,0
16,1
15,3
18,7
17,0
15,2
14,2
21,1
19,1
17,1
15,9
17,7
15,8
15,8
14,5
18,5
17,3
17,6
17,1
18,8
16,2
16,3
15,1
18,2
14,9
14,7
14,7
18,5
15,8
16,8
18,2
18,2
14,4
14,6
16,0
18,6
16,4
17,1
17,5
16,8
15,0
15,1
15,7
15,9
13,7
13,8
14,4
19,1
15,4
14,6
15,5
16,6
14,8
15,1
15,9
18,1
16,3
16,0
16,9
17,5
14,4
14,9
15,3
14,2
13,2
13,4
14,9
14,1
12,8
13,6
14,2
15,5
13,2
14,1
14,2
10,9
10,1
11,6
14,8
12,2
11,3
13,1
14,9
12,6
11,7
14,1
15,4
11,0
10,6
11,0
13,5
10,4
9,6
11,4
14,5
9,9
9,7
11,4
13,6
125
19,6
20,4
22,8
19,9
19,3
19,6
21,1
21,6
21,4
21,6
21,6
22,3
20,6
20,3
21,8
20,3
21,3
20,7
18,5
17,2
18,4
13,0
14,4
14,7
13,4
12,9
12,4
63
5,2
6,3
10,5
4,2
7,8
10,3
2,8
4,4
8,8
1,5
3,2
5,6
1,8
2,7
3,5
1,2
2,1
2,5
1,4
2,3
3,1
1,8
2,6
3,3
0,8
1,6
2,3
125
16,2
20,7
29,3
8,8
19,1
24,6
12,3
17,3
22,6
16,8
31,0
28,7
6,7
19,6
18,3
16,0
25,8
31,7
11,2
28,1
27,2
11,7
19,6
24,5
7,6
19,7
23,5
Frekvence v oktávových pásmech [Hz]
250
500
1000
2000
25,9
33,2
38,3
28,3
36,7
47,6
52,9
45,7
45,3
48,7
53,8
56,6
19,3
31,6
37,1
31,4
33,3
51,5
52,9
49,5
38,5
50,2
52,0
54,4
19,6
20,9
24,8
28,7
30,9
43,7
44,5
45,5
45,5
43,8
46,9
51,4
21,5
21,7
26,6
19,4
39,2
34,4
37,9
30,5
43,4
40,5
46,1
38,8
14,8
16,7
19,7
15,7
33,9
31,7
34,9
29,8
40,1
37,6
41,4
39,3
16,1
15,5
15,5
13,3
30,6
28,0
32,5
25,4
35,9
31,5
37,0
34,3
12,9
12,3
13,8
10,9
25,1
22,3
27,1
21,8
32,4
28,2
33,7
28,1
9,8
7,8
7,8
6,0
16,5
15,1
16,2
12,6
22,4
20,6
24,7
18,5
8,2
8,1
8,8
6,1
16,7
15,5
16,6
10,8
21,9
20,4
25,1
14,9
4000
17,1
28,7
38,4
21,2
35,5
40,2
16,5
25,5
34,2
13,5
19,7
26,9
12,7
22,0
30,2
10,0
18,4
26,6
6,8
14,6
18,8
7,5
11,5
16,2
7,1
10,5
13,7
4000
19,9
19,5
18,8
17,0
18,6
15,9
17,4
16,3
16,8
22,4
20,9
21,6
21,1
19,9
21,2
21,2
21,5
19,6
18,3
16,8
16,8
19,4
19,2
18,5
17,4
18,6
17,6
8000
16,4
17,8
19,6
23,7
26,2
29,8
15,4
17,2
22,1
12,2
13,8
17,9
11,9
18,1
22,2
10,1
14,7
17,1
7,2
11,6
14,4
7,9
9,7
11,4
5,2
9,4
10,2
Katalog produktů 2011 / 2012
Práva na změny vyhrazena.
315
356
Délka
[m]
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
Vzduchovody
Tepelně izolované hadice
SONOVAC 50
Rozměry
Specifikace
POPIS
Tepelně a hlukově izolované ohebné hliníkové
potrubí s mikroperforacemi. Izolace je
tvořena minerální vatou tloušťky 50 mm,
která je chráněna polyesterovým návlekem
vylučujícím možnost vniknutí izolačních
vláken do potrubí. Vnější krycí vrstvu tvoří
hliníkový laminát, který zároveň tvoří účinnou
ochranu proti poškození izolace.
Graf tlakové ztráty
tlaková ztráta při daném poloměru ohybu
tlaková ztráta napnuté hadice
TECHNICKÁ DATA
Barva pláště: Materiál: Konstrukce
Vnitřní hadice: Parozábrana:
Izolace:
Vnější plášť:
Teplotní odolnost: Pracovní tlak: Rychlost vzduchu: Poloměr ohybu: Průměrová řada: Délka: Balení: stříbrná
ALUVAC45 / izolace / hliníková laminátová
fólie
tloušťka 45 mikronů
hliník – 3 vrstvy × 7
mikronů
polyester (PET)
– 2 vrstvy × 12 mikronů
polyester – 1 ×
vrstva × 12 mikronů
minerální vata
tloušťky 50 mm, měrná
hmotnost 16 kg / m3
R = 1,4 [m2K / W ]
tloušťka 24 mikronů
hliníkový polyester
– 1 vrstva ×
12 mikronů
polyester (PET)
– 1× vrstva × 1 mikronů
–30 °C až +140 °C
–188 až 2500 Pa
max. 30 m / s
Rmin=1 × D
127, 160, 203, 254, 315 mm
7,5 m
karton o délce 1,2 m
PŘÍKLAD ZNAČENÍ
DS50 127
jmenovitý průměr v mm
Práva na změny vyhrazena.
ohebná hadice
www.multivac.cz | www.multivac.sk
247
Vzduchovody
Izolace
ISOSLEEVE 25, IZO-FLEX
ISOSLEEVE 25
Specifikace
POPIS
Vysoce ohebný tepelně izolační návlek pro izolaci
potrubí. Tepelnou izolaci tvoří minerální vata
25 mm silná. Vnější obal je z odolného vrstveného
hliníkového laminátu.
PŘÍKLAD INSTALACE
PŘÍKLAD ZNAČENÍ
DH 102
jmenovitý průměr v mm
izolační návlek
IZO-FLEX
TECHNICKÁ DATA
Barva pláště: stříbrná
Materiál: polyethylen / izolace / polyester (PET)
Konstrukce: polyethylenový návlek
– 38 mikronů
Izolace:
minerální vata tloušťky
25 mm, měrná
hmotnost 16 kg / m3
k = 0,039 [W / (mK)],
R = 0,726 [m2K / W ]
Vnější plášť:
hliník – 1 vrstva 7
mikronů
polyester – 2 × vrstvy
12 mikr.
Teplotní odolnost: –30 °C až +140 °C
Průměrová řada: 82, 102, 127, 152, 160,
203, 254, 315, 356, 406 mm
Délka: 10 m
Balení: stočený v roli
Specifikace
PŘÍKLAD INSTALACE
POPIS
Samolepicí plošná kaučuková izolace.
Dvě provedení (standardní a METAL s pokoveným
polyesterovým povlakem).
TECHNICKÁ DATA
Teplotní odolnost:
Materiál:
Tepelná vodivost:
PŘÍKLAD ZNAČENÍ
IZO-FLEX 12/METAL
vnější pokovení
samolepící izolace
248
Součinitel odporu
difuze vodních par:μ ≥ 3000
dle EN 12086 (DIN 52615)
Korozní riziko:
DIN 1988/7
pH neutrální
Hořlavost:
B – nesnadno hořlavé
dle ČSN 73 0862
Tloušťka/délka:
12 mm / 15 m
15 mm / 12 m
19 mm / 10 m
Šířka role:
1500 mm
Balení:
stočený v roli
Katalog produktů 2011 / 2012
Práva na změny vyhrazena.
tloušťka materiálu
do + 85 °C
kaučuk
pokovený polyester
- 20 °C = 0,034 [W / (mK)]
0 °C = 0,036 [W / (mK)]
+20 °C = 0,038 [W / (mK)]
dle EN 12667
(DIN 52612)
Vzduchovody
Ohebné hadice
GREYVAC 100
Rozměry
Specifikace
POPIS
Velice ohebná hadice vyrobená z PVC
a potažená polyesterovou tkaninou,
vyztužená spirálou z ocelového drátu. Úplné
zapouzdření pevné ocelové spirály zaručuje,
že nedojde k jejímu obnažení a možnému
narušení agresivní vzdušninou. Potrubí má
hladký vnitřní povrch, který zajišťuje nízkou
tlakovou ztrátu a omezuje usazování prachu
na vnitřních stěnách.
Graf tlakové ztráty
tlaková ztráta při daném poloměru ohybu
TECHNICKÁ DATA
Barva: šedá
Materiál: PVC potažený
polyesterovou tkaninou
Tloušťka: 280 mikronů
Teplotní odolnost: –10 °C až +80 °C
Provozní tlak: –125 do +3 000 Pa
Rychlost vzduchu: max. 30 m / s
Průměrová řada: 82, 102, 127, 152, 160,
203, 254, 315 mm
Délka: 10 m
Poloměr ohybu: Rmin = 1 × D
Balení: karton o délce 0,8 m
PŘÍKLAD ZNAČENÍ
DG1 102
jmenovitý průměr v mm
ohebná hadice
Práva na změny vyhrazena.
tlaková ztráta napnuté hadice
www.multivac.cz | www.multivac.sk
249
Vzduchovody
Ohebné hadice
COMBIVAC
Specifikace
Rozměry
POPIS
Velice ohebná 6-ti vrstvá hadice tloušťky
145 mikronů vyztužená spirálou z ocelového
drátu. Vnitřní konstrukce je tvořena
hliníkovou hadicí Aluvac 45, vnější ochranný
plášť tvoří vrstva co-polymeru.
Kombinace hadice Aluvac a vrstvy vyztužené
co-polymerem nabízí výbornou ohebnost
a pevnost hadice. Hladký vnitřní povrch
snižuje tlakové ztráty. Konstrukce omezuje
usazování prachu na vnitřních stěnách
hadice.
POUŽITÍ
Pro průmyslové aplikace, kde je požadována
vysoká pevnost a odolnost proti prodření
při využití odolnosti hliníku proti agresívním
parám. Vhodné pro odsávání v chemickém
průmyslu a také pro odvod plynů při
svařování. Vnitřní hadice je dobře odolná
vůči rozpouštědlům a průměrně odolná
vůči kyselinám a zásadám, vnější plášť je
dobře odolný vůči kyselinám a zásadám
a průměrně organickým rozpouštědlům.
TECHNICKÁ DATA
Barva: černá
Materiál: hliník / polyester / PVC
Konstrukce: 6-ti vrstvá hadice
Hliník – 3 vrstvy × 7
mikronů
Polyester – 2 vrstvy × 12
mikronů
PVC – 1 vrstva × 100
mikronů
Tloušťka: 145 mikronů
Stoupaní spirály: 36 mm
Teplotní odolnost: –30 °C až +140 °C
Provozní tlak: –188 do +2500 Pa
Rychlost vzduchu: max. 30 m / s
Průměrová řada: 160 a 203 mm
Délka: 10 m
Poloměr ohybu: Rmin = 1 × D
Balení: karton o délce 0,8 m
Graf tlakové ztráty
tlaková ztráta při daném poloměru ohybu
tlaková ztráta napnuté hadice
PŘÍKLAD ZNAČENÍ
DC21G 160
jmenovitý průměr v mm
ohebná hadice
Práva na změny vyhrazena.
250
Katalog produktů 2011 / 2012
Vzduchovody
Kruhové potrubí
SPIRO
Rozměry
Specifikace
POPIS
Spirálně vinutá roura z pozinkovaného
plechu.
TECHNICKÁ DATA
Barva:
stříbrná
Materiál:
pozinkovaný plech
Tloušťka plechu: t = Ø 80–250 ........ 0,5 mm
Ø 31 –500 ...... 0,6 mm
Ø 560–630 ...... 0,7 mm
(od Ø 250 mm je spiro
potrubí upraveno
prolisem)
Ø D
[mm]
t
[mm]
L
[m]
Hmotnost
[kg/m]
80
100
125
150
160
180
200
225
250
280
315
355
400
450
500
560
630
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,70
0,70
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1,01
1,27
1,57
1,89
2,02
2,26
2,56
3,87
3,18
4,28
5,81
5,41
6,20
6,87
7,63
10,07
12,10
MONTÁŽ
•Spojování se provádí pomocí vsuvky.
•Při spojování s tvarovkami doporučujeme
použít gumové těsnění, které zajistí
dokonalé utěsnění.
•Spoj je možno zajistit samořeznými šrouby
SCR.
•Zavěšení se nejčastěji provádí kovovými
objímkami s matkou SBO nebo SBOG
a závitovými tyčemi M8.
PRŮMĚROVÁ ŘADA
80, 100, 125, 150, 160, 180, 200, 225, 250,
280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630 mm
DÉLKA
Standardní výrobní délka L = 3 m.
PŘÍKLAD značení
SPIRO 100/3
délka v m
jmenovitý průměr v mm
potrubí
Práva na změny vyhrazena.
Graf
www.multivac.cz | www.multivac.sk
251
Vzduchovody
Krátké zděře a vsuvky
KZ, VS
KZ
Rozměry
KONSTRUKCE, MATERIÁL
Standardně pozinkovaný plech.
POPIS
KZ – krátká zděř.
PŘÍKLAD znAČENÍ
KZ 100 100
Ø d [mm]
80
100
125
150
160
200
délka v mm
l1 [mm]
100
100
100
150
160
200
průměrová řada v mm
l2 [mm]
40
40
40
40
40
40
Hmotnost [kg]
0,22
0,25
0,29
0,28
0,33
0,41
krátká zděř
VS
Rozměry
KONSTRUKCE, MATERIÁL
Standardně pozinkovaný plech.
POPIS
VS – vsuvka ke spojování potrubí a hadic.
PŘÍKLAD znAČENÍ
VS 125
průměrová řada v mm
vsuvka
80
100
120
125
150
160
180
200
225
250
280
315
355
400
450
500
560
630
l2 [mm]
40
40
40
40
40
40
40
40
40
60
60
60
80
80
80
80
80
80
bmax [mm]
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
20
20
20
20
20
Hmotnost [kg]
0,12
0,15
0,18
0,19
0,23
0,25
0,28
0,31
0,35
0,55
0,61
0,77
0,87
1,26
1,42
1,58
1,77
2,79
252
Katalog produktů 2011 / 2012
Práva na změny vyhrazena.
Ø d [mm]
Vzduchovody
Nátrubky a výfukové hlavice
NS, VHO
Rozměry
NS
KONSTRUKCE, MATERIÁL
Standardně pozinkovaný plech.
POPIS
NS – nátrubek ke spojování tvarovek.
PŘÍKLAD ZNAčení
NS 125
průměrová řada v mm
nátrubek
Ø d [mm]
80
100
120
125
150
160
180
200
225
250
280
315
355
400
450
500
560
630
l2 [mm]
40
40
40
40
40
40
40
40
40
60
60
60
80
80
80
80
80
80
bmax [mm]
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
20
20
20
20
20
Hmotnost [kg]
0,12
0,15
0,18
0,19
0,23
0,25
0,28
0,31
0,35
0,55
0,61
0,77
0,87
1,26
1,42
1,58
1,77
2,79
VHO
Rozměry
KONSTRUKCE, MATERIÁL
Standardně pozinkovaný plech.
POPIS
VHO – výfuková hlavice.
PŘÍKLAD znAČENÍ
VHO 125
průměrová řada v mm
Práva na změny vyhrazena.
výfuková hlavice
Ø D1 [mm]
100
125
150
160
200
250
315
400
Ø D3 [mm]
260
280
305
320
355
405
480
555
A [mm]
130
150
150
150
150
150
200
200
B [mm]
90
110
120
120
120
150
150
160
Hmotnost [kg]
0,6
0,8
1,0
1,1
1,5
2,5
3,3
3,9
www.multivac.cz | www.multivac.sk
253
Vzduchovody
Výfukové prvky
VH, VKF
VH
Rozměry
KONSTRUKCE, MATERIÁL
Standardně pozinkovaný plech.
POPIS
VH – výfuková hlavice.
PŘÍKLAD značení
VH 125
průměrová řada v mm
výfuková hlavice
Ø d1 [mm]
80
100
125
150
160
180
200
224
250
280
315
355
400
450
500
560
630
Ø D [mm]
120
160
190
260
270
270
300
335
375
420
470
525
575
685
725
785
930
H [mm]
160
220
240
314
340
375
420
475
505
585
620
705
895
960
1 045
1 160
1 290
I2 [mm]
40
40
40
40
40
40
40
40
60
60
60
80
80
80
80
80
100
Hmotnost [kg]
0,84
1,08
1,44
1,83
2,64
3,12
3,6
4,68
5,76
6,84
9,36
12,74
22,36
27,69
32,11
38,87
55
VKF
Rozměry
KONSTRUKCE, MATERIÁL
Standardně pozinkovaný plech.
POPIS
VKF – šikmý výfukový kus s ochrannou mřížkou.
PŘÍKLAD Značení
VKF 125
průměrová řada v mm
výfukový kus
80
100
125
150
160
180
200
224
250
280
315
355
400
450
500
560
630
L [mm]
16
200
212
240
260
280
300
325
350
380
415
455
500
550
600
660
730
I2 [mm]
40
40
40
40
40
40
40
60
60
60
60
80
80
80
80
80
100
Hmotnost [kg]
0,19
0,26
0,36
0,46
0,51
0,61
0,72
0,84
1,00
1,19
1,67
2,03
2,47
3,27
3,96
4,75
9,56
Katalog produktů 2011 / 2012
Práva na změny vyhrazena.
254
Ø d1 [mm]
Vzduchovody
Výfukové prvky a protidešťové stříšky
VKA, RH
Rozměry
VKA
KONSTRUKCE, MATERIÁL
Standardně pozinkovaný plech.
POPIS
VKA – rovný výfukový kus .
PŘÍKLAD značení
VKA 125
průměrová řada v mm
výfukový kus rovný
Ø d1 [mm]
80
100
125
150
160
180
200
225
250
280
315
355
400
450
500
560
630
I2 [mm]
40
40
40
40
40
40
40
60
60
60
60
80
80
80
80
80
100
Hmotnost [kg]
0,09
0,11
0,13
0,16
0,17
0,19
0,21
0,24
0,37
0,41
0,51
0,58
0,82
1,00
1,11
1,25
1,97
Rozměry
RH
KONSTRUKCE, MATERIÁL
Standardně pozinkovaný plech.
H
h
POPIS
RH – protidešťová stříška.
PŘÍKLAD značení
RH 125A
průměrová řada v mm
Práva na změny vyhrazena.
protidešťová stříška
Ø d1 [mm]
100
125
150
160
180
200
225
250
280
315
355
400
450
500
Ø D [mm]
140
180
200
250
250
300
315
355
400
450
500
560
630
710
h [mm]
82
106
118
148
148
177
193
210
236
265
295
330
370
410
H [mm]
70
80
90
100
110
120
135
150
165
180
200
220
250
270
Hmotnost [kg]
0,8
1,0
1,1
1,3
2,5
2,8
3,2
3,6
4,6
5,4
6,5
7,8
10,6
12,5
www.multivac.cz | www.multivac.sk
255
Vzduchovody
Záslepky
DR, DF
DR
Rozměry
KONSTRUKCE, MATERIÁL
Standardně pozinkovaný plech.
POPIS
DR – vsuvkový konec k zaslepení Spiro potrubí
PŘÍKLAD znAČENÍ
DR 125
průměrová řada v mm
záslepka – vsuvka
Ø d [mm]
80
100
125
150
160
180
200
224
250
280
315
355
400
450
500
560
630
l2 [mm]
40
40
40
40
40
40
40
40
60
60
60
80
80
80
80
80
100
Hmotnost [kg]
0,11
0,14
0,19
0,25
0,27
0,32
0,37
0,46
0,63
0,75
0,95
1,14
1,53
1,83
2,16
2,58
4,37
DF
Rozměry
KONSTRUKCE, MATERIÁL
Standardně pozinkovaný plech.
POPIS
DF – nátrubkový konec k zaslepení tvarovek.
PŘÍKLAD ZNAČENÍ
DF 125
průměrová řada v mm
záslepka – nátrubek
256
80
100
125
150
160
180
200
224
250
280
315
355
400
450
500
560
630
l2 [mm]
40
40
40
40
40
40
40
40
60
60
60
80
80
80
80
80
100
Hmotnost [kg]
0,11
0,14
0,19
0,25
0,27
0,32
0,37
0,46
0,63
0,75
0,95
1,14
1,53
1,83
2,16
2,58
4,37
Katalog produktů 2011 / 2012
Práva na změny vyhrazena.
Ø d [mm]
Vzduchovody
Kruhové příruby
PR
Rozměry
Specifikace
PODMÍNKY PROVOZU
Kruhová příruba slouží ke spojování
částí kruhového vzduchotechnického
potrubí. Používá se jako součást k výrobě
přírubových dílů hladkého potrubí nebo
dalších vzduchotechnických komponentů
– pružných tlumicích vložek PSP pro
omezení přenosu chvění ventilátorů,
nástavců s přírubou NSP pro spojování Spiro
potrubí ap. Příruba respektuje rozměrovou
normu ON12 0517. Materiálem je ocelový
pozinkovaný plech. Přehled standardně
dodávaných rozměrů je uveden v tabulce.
Rozměry [mm]
Kód
n
[ks]
Hmotnost
[kg]
síla plechu
1,5 mm
INSTALACE
K potrubí nebo návazným částem
vzduchotechnických komponentů se příruba
připevňuje převážně lemováním nebo
bodovým svářením, případně nýtováním
trhacími nýty nebo přišroubováním
samořeznými šrouby.
Vzájemně se příruby spojují prošroubováním
(rozměry a počty otvorů pro šrouby viz
tabulka), styčnou plochu je třeba vždy
opatřit těsnicím materiálem.
PŘÍKLAD ZNAČENÍ
PR-315
Ø d
Ø D
b
a
a1
d1
PR-100
100
130
26
12
7
7
4
0,12
průměrová řada v mm
PR-125
125
155
26
17
7
7
8
0,16
kruhová příruba
PR-150
150
185
32
18
9
9
8
0,23
PR-160
160
195
32
18
10
9
8
0,25
PR-180
180
215
33
19
10
9
8
0,28
PR-200
200
235
33
21
10
9
8
0,31
PR-225
225
260
33
21
10
9
8
0,35
PR-250
250
285
31
21
10
9
8
0,37
PR-280
280
315
33
20
12
9
8
0,43
PR-315
315
350
35
24
11
9
12
0,66
PR-355
355
390
34
20
11
9
12
0,72
PR-400
400
445
43
24
9
9
12
0,98
PR-450
450
495
43
23
11
9
12
1,12
PR-500
500
545
44
23
11
9
16
1,26
560
605
44
31
10
12
16
1,55
630
680
45
30
10
12
16
1,72
Práva na změny vyhrazena.
PR-560
PR-630
www.multivac.cz | www.multivac.sk
257
Vzduchovody
Nástavce s přírubami
NSP
Specifikace
Rozměry
PODMÍNKY PROVOZU
Nástavec s přírubou slouží ke vzájemnému
spojování kruhového vzduchotechnického
potrubí, zejména pak Spiro potrubí. Jedná
se v podstatě o kruhovou přírubu PR
opatřenou nástavcem pro zasunutí do
potrubí. Nástavec je pro vyšší těsnost spoje
opatřen drážkou určenou pro osazení
gumového těsnění tvaru T. Materiál nástavce
je ocelový pozinkovaný plech, příruba PR
viz samostatný katalogový list. Dodávaná
řada nástavců a jejich hlavní rozměry jsou
uvedeny v tabulce.
INSTALACE
Do potrubí se nástavec s přírubou osazuje
zasunutím, pro dosažení větší pevnosti
spoje je tento možno zafixovat samořeznými
šrouby nebo trhacími nýty. Vzájemně se
příruby spojují přišroubováním (rozměry
a počty otvorů pro šrouby viz tabulka),
styčnou plochu je třeba vždy opatřit těsnicím
materiálem.
PŘÍKLAD ZNAČENÍ
NSP-315
průměrová řada v mm
nástavec s přírubou
Kód
Rozměry [mm]
Ø d
Ø D1
Ø D
s2
Ø d1
s1
l
L
n
[ks]
Šroub
Hmotnost
[kg]
NSP-080
80
110
130
1
10
0,55
40
60
4
M8x10
0,18
NSP-100
100
130
150
1
10
0,55
40
60
4
M8x10
0,22
NSP-125
125
155
175
1
10
0,55
40
60
8
M8x10
0,27
NSP-160
160
195
220
1
10
0,55
40
65
8
M8x10
0,42
NSP-180
180
215
240
1
10
0,55
40
65
8
M8x10
0,46
NSP-200
200
235
260
1
10
0,55
40
65
8
M8x10
0,51
NSP-225
225
260
285
1
10
0,55
40
65
8
M8x10
0,57
NSP-250
250
285
310
1
10
0,8
60
85
8
M8x10
0,84
NSP-280
280
315
340
1
10
0,8
60
85
8
M8x10
0,94
NSP-315
315
350
375
1
10
0,8
60
85
12
M8x10
1,05
NSP-355
355
390
415
1
10
0,8
60
85
12
M8x10
1,18
NSP-400
400
445
480
1
12
0,8
80
115
12
M10x14
1,79
NSP-450
450
495
530
1
12
0,8
80
115
12
M10x14
2
NSP-500
500
545
580
1
12
0,8
80
115
16
M10x14
2,22
NSP-630
630
680
720
1
12
0,8
80
115
16
M10x14
2,5
Práva na změny vyhrazena.
258
Katalog produktů 2011 / 2012
Vzduchovody
Přechody osové
PRO
Rozměry
Specifikace
Graf
KONSTRUKCE, MATERIÁL
Standardně pozinkovaný plech.
POPIS
Přechod osový.
PŘÍKLAD ZNAČENÍ
PRO 100 080
průměr d2 v mm
průměr d1 v mm
přechod osový
Rozměry [mm]
Ø d1–d2
[mm]
l1
[mm]
100–80
57
Rozměry [mm]
Hmotnost
Hmotnost
[kg]
Ø d1–d2
[mm]
l1
[mm]
[kg]
0,2
250–224
66
0,7
125–80
92
0,3
280–250
71
0,9
125–100
64
0,3
315–160
243
1,7
150–100
85
0,4
315–200
188
1,5
150–125
51
0,3
315–250
119
1,4
160–100
112
0,4
315–280
78
1,2
160–125
78
0,4
355–200
243
2,0
160–150
57
0,4
355–250
174
1,8
180–160
57
0,4
355–315
85
1,4
200–100
167
0,6
400–315
152
2,2
200–125
133
0,6
400–355
97
1,9
200–150
112
0,6
450–315
220
2,9
200–160
85
0,5
450–355
160
2,6
200–180
57
0,5
450–400
109
2,4
224–160
118
0,7
500–315
289
3,6
224–200
63
0,5
500–400
177
3,1
181
1,0
560–500
122
3,1
154
0,9
630–500
219
5,2
250–200
99
0,8
Práva na změny vyhrazena.
250–150
250–160
www.multivac.cz | www.multivac.sk
259
Vzduchovody
Oblouky segmentové
OS45°, OS90°
OS45°
Rozměry
Graf
KONSTRUKCE, MATERIÁL
Standardně pozinkovaný plech.
POPIS
Pro d1 ≤ 125 mm – 3 segmenty
Pro d1 > 125 mm – 4 segmenty
r = 1 × d1
PŘÍKLAD ZNAČENÍ
OS45 125
průměrová řada v mm
oblouk segmentový 45 °
d1 [mm]
r [mm]
l2 [mm]
Hmotnost [kg]
80
80
40
0,3
100
100
40
0,4
112
112
40
0,4
125
125
40
0,5
OS90°
150
150
40
0,6
160
160
40
0,7
180
180
40
0,8
200
200
40
1,0
224
224
40
1,2
250
250
60
1,6
280
280
60
1,9
Rozměry
315
315
60
2,6
355
355
80
3,2
400
400
80
4,3
450
450
80
5,2
500
500
80
6,2
560
560
80
7,7
630
630
80
10,9
400
400
80
7,0
450
450
80
8,6
500
500
80
10,4
560
560
80
12,9
630
630
80
18,7
Graf
KONSTRUKCE, MATERIÁL
Standardně pozinkovaný plech.
POPIS
Pro d1 ≤ 125 mm – 3 segmenty
Pro d1 > 125 mm – 4 segmenty
r = 1 × d1
PŘÍKLAD ZNAČENÍ
OS90 125
průměrová řada v mm
oblouk segmentový 90 ° 260
80
80
40
0,4
100
100
40
0,6
112
112
40
0,6
125
125
40
0,7
150
150
40
1,0
160
160
40
1,1
180
180
40
1,3
200
200
40
1,6
224
224
40
2,0
250
250
60
2,5
280
280
60
3,0
315
315
60
4,3
355
355
80
5,3
Katalog produktů 2011 / 2012
Práva na změny vyhrazena.
Ø d1 [mm]
r [mm]
l2 [mm]
Hmotnost [kg]
Vzduchovody
Odbočky
OBJ45°, OBD90°
Rozměry
OBJ45°
Rozměry [mm]
Rozměry [mm]
Ø d1–d3
80–80
100–100
125–80
125–100
125–125
150–100
150–125
150–150
I1
250
280
250
280
315
305
340
380
I3
165
190
200
210
220
225
240
265
Hmotnost
[kg]
0,7
0,9
0,9
1,1
1,3
1,3
1,5
1,8
Ø d1–d3
160–100
160–125
160–160
200–100
200–125
200–150
200 –160
200 –200
250 –125
250 –160
250 –200
250 –250
315 –160
315 –200
315 –250
315 –315
355 –200
400 –200
400 –315
450 –315
I1
305
340
390
305
340
380
390
450
340
390
450
520
420
475
545
640
475
475
640
640
I3
230
245
275
260
270
300
305
325
310
340
360
385
385
405
430
480
435
465
535
570
Hmotnost
[kg]
1,3
1,5
1,9
1,5
1,8
2,1
2,2
2,8
2,3
2,8
3,4
4,1
4,1
4,9
5,8
7,3
5,4
6,2
8,8
9,6
Rozměry
KONSTRUKCE, MATERIÁL
Standardně pozinkovaný plech.
POPIS
Odbočka jednoduchá 45 °.
PŘÍKLAD ZNAČENÍ
OBJ45 125 080
průměr d3 v mm
průměr d1 v mm
odbočka jednoduchá 45 °
OBD90°
Rozměry [mm]
Ø d1–d3
100 – 100
125 – 125
150 – 150
I1
190
215
240
I3
95
110
120
Hmotnost
[kg]
0,6
0,9
1,1
KONSTRUKCE, MATERIÁL
Standardně pozinkovaný plech.
POPIS
Odbočka dvojitá 90 °.
Práva na změny vyhrazena.
PŘÍKLAD ZNAČENÍ
OBD90 125 125
průměr d3 v mm
průměr d1 v mm
odbočka dvojitá 90 °
www.multivac.cz | www.multivac.sk
261
Vzduchovody
Odbočky
OBJ90°
Specifikace
Rozměry
Graf
KONSTRUKCE, MATERIÁL
Standardně pozinkovaný plech.
POPIS
Odbočka jednoduchá 90 °.
PŘÍKLAD ZNAČENÍ
OBJ90 100 080
průměr d3 v mm
průměr d1 v mm
odbočka jednoduchá 90 °
262
I3
85
95
95
110
110
110
115
115
120
125
125
125
130
130
135
140
145
145
145
150
150
165
170
170
170
175
Hmotnost
[kg]
0,5
0,6
0,6
0,7
0,8
0,9
0,9
1,0
1,1
0,9
1,0
1,1
1,2
1,3
1,2
1,5
1,1
1,2
1,4
1,5
1,6
1,9
1,6
1,8
2,0
2,1
Rozměry [mm]
I1
Ø d1–d3
250–200
330
250–250
380
315–125
215
315–160
260
315–200
330
315–250
380
315–315
465
355–160
260
355–200
330
355–250
380
355–315
465
355–355
525
400–200
475
400–250
545
400–315
640
400–355
695
400–400
760
450–315
640
450–355
695
450–400
760
450–450
830
500–315
640
500–400
760
500–500
900
560–400
570
560–500
680
I3
190
190
205
210
225
225
235
230
245
245
255
265
465
490
535
555
580
570
590
615
640
610
650
700
365
370
Hmotnost
[kg]
2,5
2,8
2,7
3,1
3,7
4,2
4,9
3,5
4,1
4,7
5,6
6,1
6,2
7,1
8,8
9,8
11,2
9,6
10,6
12,1
13,4
10,4
13,0
16,1
10,7
12,6
Katalog produktů 2011 / 2012
Práva na změny vyhrazena.
Rozměry [mm]
I1
Ø d1–d3
80–80
170
100–80
170
100–100
190
125–80
170
125–100
190
125–125
215
150–100
190
150–125
215
150–150
240
160–80
170
160–100
190
160–125
215
160–150
240
160–160
260
180–125
215
180–180
280
200–80
170
200–100
190
200–125
215
200–150
240
200–160
260
200–200
330
250–100
190
250–125
215
250–150
240
250–160
260
Vzduchovody
Sedlové a kalhotové kusy
SK, KK45°
Rozměry
SK
KONSTRUKCE, MATERIÁL
Standardně pozinkovaný plech.
POPIS
Sedlový kus, lisované se zaobleným vstupem do
nátrubku.
PŘÍKLAD ZNAČENÍ
SK 160 100
průměr d3 v mm
průměr d v mm
sedlový kus
Ø d [mm]
100
125
160
160
160
200
200
200
200
250
250
250
250
315
315
315
315
315
400
Ø d3 [mm]
100
100
100
125
160
100
125
160
200
125
160
200
250
125
160
200
250
315
315
r [mm]
15
15
15
20
25
15
20
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
H [mm]
65
77
95
100
105
115
115
125
125
145
150
150
150
182
182
182
182
182
225
Hmotnost [kg]
0,2
0,2
0,2
0,3
0,4
0,2
0,3
0,4
0,6
0,2
0,4
0,5
0,9
0,3
0,3
0,5
0,7
1,3
1,5
Rozměry
KK45°
KONSTRUKCE, MATERIÁL
Standardně pozinkovaný plech.
POPIS
Kalhotový kus.
PŘÍKLAD ZNAČENÍ
KK45 100-080
průměr d3, d4 v mm
průměr d1 v mm
Práva na změny vyhrazena.
kalhotový kus
Ø d1 [mm]
80
100
100
125
125
125
150
150
150
160
160
200
200
200
250
315
Ø d3,d4 [mm]
80
80
100
80
100
125
100
125
150
125
160
150
160
200
200
200
L [mm]
110
110
185
155
185
185
185
185
185
185
185
220
260
260
260
240
Hmotnost [kg]
0,9
1,0
1,1
1,0
1,2
1,3
1,4
1,6
1,7
1,6
1,8
1,8
1,9
2,1
3,2
4,3
www.multivac.cz | www.multivac.sk
263
Vzduchovody
Montážní příslušenství
Montážní příslušenství
Napojení izolované hadice
Veškeré námi dodávané montážní příslušenství je pečlivě vybíráno tak, aby vyhovělo nejvyšším nárokům
a požadavkům. Věříme, že pouze vysoce kvalitní a vhodně vybrané příslušenství usnadní Vaši práci. Proto
v této části katalogu najdete charakteristické příklady použití jednotlivých výrobků.
Práva na změny vyhrazena.
264
Katalog produktů 2011 / 2012
Vzduchovody
Montážní příslušenství
QCL, QIP
Specifikace
QCL
POPIS
Kvalitní nylonové pásky s nerozebíratelným
zámkem pro použití i ve vnějším prostředí.
Samozhášecí, odolné proti olejům a kyselinám
s výjimkou anorganických kyselin a chlorátových
rozpouštědel. Pásky jsou použitelné od průměru
potrubí 10 mm do průměru 230 mm. Pro větší
průměry lze spojit více pásek dohromady. Montáž
pásek je snadná a rychlá.
POUŽITÍ
Napínací kleště QCL00T. Tyto kleště zajistí rychlé
a pevné stažení nylonové pásky a odstřižení její
přebytečné části.
TECHNICKÁ DATA
Materiál:
nylon 66
Barva: bílá
Teplotní odolnost: –40 °C až +85 °C
POUŽITÍ
Rychlé spojení ohebného potrubí a armatur.
PŘÍKLAD ZNAČENÍ
QCL 540
délka pásku v mm
Rozměry
nylonový pásek
Typ
Max. Ø potrubí (svazku)
[mm]
Šířka × délka
[mm]
Min. pevnost v tahu
[mm]
QCL540
140
9 × 540
74
QCL780
229
9 × 780
74
Specifikace
POPIS
Ocelová páska má obě boční hrany lehce vyhnuty
nahoru, aby při pevném stažení upevňovaného
potrubí nedošlo k prodření ostrou hranou. Páska
je v celé délce vroubkovaná tak, aby do ní zapadal
utahovací šroub. Páska je vybavena speciální
sponou, která dovoluje pásek nejprve upnout
napnutím rukou, potom zaklapnout sponu
a pevně dotáhnout šroubovákem nebo matkovým
klíčem. Sponu i pásek lze používat vícekrát.
POUŽITÍ
Pevné spojení ohebného potrubí s kruhovými
armaturami vzduchovodů, tvarovkami
a ventilátory.
QIP
BALENÍ
a) Páska v délce 30 m navinutá do kotouče, spony
baleny zvlášť po 25 kusech.
b) Zkompletovaná páska i se sponou. Tyto pásky
jsou určeny pro potrubí v průměru od 60 mm
do průměru 660 mm.
TECHNICKÁ DATA
Materiál pásku:
Šířka:
Tloušťka:
Materiál spony:
Rozměrová řada:
nerezavějící ocel
9 mm
0,6 mm
galvanicky upravená
tvrzená ocel
max. průměr stahovaného
potrubí v mm (110, 135, 165,
215, 270, 315, 380, 525)
PŘÍKLAD ZNAČENÍ
QIP 135
max. průměr stahovaného
potrubí v mm
rychloupevňovací ocelová
páska se sponou
QIPBAND
Práva na změny vyhrazena.
QIPCLAMP
www.multivac.cz | www.multivac.sk
ocelová páska v délce 30 m
25 ks koncových spon
265
Vzduchovody
Montážní příslušenství
PVC, ALU, ASB
PVC
Specifikace
POPIS
Vysoce elastická a přilnavá montážní páska.
POUŽITÍ
Těsnění vzduchovodů, univerzální použití.
Nevhodná pro venkovní aplikace.
PŘÍKLAD ZNAČENÍ
PVC 50/10
TECHNICKÁ DATA
Materiál:
co-polymer
Lepivá vrstva:
syntetický kaučuk
Šíře:
50 mm
Délka:
10, 20, 33 a 50 m
Teplotní odolnost: –10 °C až +80 °C
Montážní teplota: –10 °C až +80 °C
Pracovní tlak:
1000 Pa
Barva:
šedá
délka 10, 20, 33, 50 m
šíře v mm
samolepicí PVC páska
Specifikace
ALU
POPIS
Hliníková samolepicí páska, která slouží jako
odrazová vrstva světelné a tepelné energie.
POUŽITÍ
Těsnění vzduchovodů. Vhodná pro vnitřní
i venkovní použití.
TECHNICKÁ DATA
Materiál:
hliníková fólie
Lepivá vrstva:
akrylát
Šíře:
50; 75; 100 mm
Délka:
10; 50 m
Teplotní odolnost: –30 °C až +100 °C
Montážní teplota: +5 °C až +40 °C
Pracovní tlak:
1000 Pa
Barva:
stříbrná
PŘÍKLAD ZNAČENÍ
ALU 050/010
délka v m
šíře v mm
samolepicí hliníková páska
ASB
Specifikace
POPIS
Hliníková samovulkanizující páska. Vulkanizace
této velmi pevné pásky se aktivuje napnutím
a přitlačením k opravovanému předmětu. Páska
dokonale přilne po 24 hodinách. Potom vytvoří
stálou vzduchotěsnou a vodotěsnou ochranu.
Páska může být bez dalších úprav natírána
běžnými nátěry.
šíře v mm
POUŽITÍ
Opravy vzduchovodů, kameninových potrubí,
oplechování střech, betonových a azbestových
trub.
smršťovací samolepicí
páska s hliníkovou
fólií
266
Katalog produktů 2011 / 2012
Práva na změny vyhrazena.
PŘÍKLAD ZNAČENÍ
ASB 050
TECHNICKÁ DATA
Materiál:
0,04 mm silná hliníková fólie
Lepivá vrstva:
0,9 mm silné butylkaučukové lepidlo
Šíře:
50 mm
Délka:
15 m
Teplotní odolnost: –20 °C až +70 °C
Montážní teplota: –20 °C až +70 °C
Pracovní tlak:
2000 Pa
Barva:
stříbrná
Vzduchovody
Montážní příslušenství
PSB, DUCT, POLYBAND
Specifikace
POPIS
Pevná, trvale pružná samovulkanizující páska.
Obzvlášť vhodná pro kruhové nebo oválné
vzduchovody. Vulkanizace se aktivuje napnutím
a přitlačením pásky. Plného přilnutí dosáhne páska
po 24 hodinách.
POUŽITÍ
Těsnění vzduchotechnických rozvodů
s požadavkem na vysokou tlakovou odolnost
a vzduchotěsnost. Páska není vhodná pro
venkovní použití.
PSB
TECHNICKÁ DATA
Materiál: 0,03 mm silná polyetylenová fólie
Lepivá vrstva:
0,9 mm silná, krytá silikonovým papírem
Šíře:
50 mm
Délka:
15 m
Teplotní odolnost: –20 °C až +60 °C
Montážní teplota: –20 °C až +60 °C
Pracovní tlak:
4000 Pa
Barva:
šedá
PŘÍKLAD ZNAČENÍ
PSB 050
šíře v mm
smršťovací samolepicí
páska s polyetylenovou fólií
Specifikace
POPIS
Samolepicí polyetylenová páska vyztužená
pevnou textilií. Výhodou této pásky je maximální
protažení do 8 % .
POUŽITÍ
Všeobecné použití při montážích
vzduchotechnických rozvodů, s požadavkem na
minimální protažení pásky.
DUCT
TECHNICKÁ DATA
Materiál:
0,31 mm silná
polyetylenová fólie
s textilní výztuhou
Lepivá vrstva:
kaučuk
Šíře:
50 mm
Délka:
50 m
Teplotní odolnost: –20 °C až +75 °C
Montážní teplota: +5 °C až +30 °C
Pracovní tlak:
1500 Pa
Barva:
stříbrošedá
PŘÍKLAD ZNAČENÍ
DUCT 50 50
délka v m
šíře v mm
textilní páska stříbrná
Specifikace
POPIS
Samolepicí hliníková metalizovaná
polypropylenová fólie s lesklým povrchem
a dlouhodobě stálým akrylátovým lepidlem.
TECHNICKÁ DATA
Materiál: polypropylenová fólie
metalizovaná hliníkem
Lepivá vrstva:
akrylátové lepidlo
Šíře:
50 a 75 mm
Délka:
100 m
Teplotní odolnost: –20 °C až +100 °C
Montážní teplota: +5 °C až +40 °C
Pracovní tlak:
1500 Pa
Barva:
stříbrná
Práva na změny vyhrazena.
POUŽITÍ
Překrývání spár izolačních materiálů kašírovaných
hliníkem, dekorační účely.
POLYBAND
PŘÍKLAD ZNAČENÍ
POLYBAND 050
šířka v mm
samolepicí pokovená
páska
www.multivac.cz | www.multivac.sk
267
Vzduchovody
Montážní příslušenství
GT4, AKRYL, SDS
GT4
Specifikace
POPIS
Lehce zpracovatelná a dobře dělitelná samolepicí
páska z pěnového polyetylenu. Vhodná také pro
těsnění v běžné stavební výrobě (okna, dveře atd.).
POUŽITÍ
Těsnění vzduchovodů mezi přírubami
s požadavkem na termoizolační schopnost
těsnicího materiálu.
PŘÍKLAD ZNAČENÍ
GT4/09NB
těsnění mezi příruby
AKRYL
Specifikace
POPIS
Jednosložkový tmel trvale plastoelastický.
Nezvulkanizovaný je rozpustný vodou. Po
zvulkanizování možno přetírat.
POUŽITÍ
Univerzální použití ve stavební výrobě.
PŘÍKLAD ZNAČENÍ
AKRYL
TECHNICKÁ DATA
Materiál:
akrylátový tmel
Teplotní odolnost: –20 °C až +80 °C
Montážní teplota: +5 °C až +40 °C
Barva:
bílá
těsnicí tmel
akrylátový
SDS
Specifikace
POPIS
Velmi dobře zpracovatelný a rychleschnoucí
silikonový tmel, zvlášť přilnavý na galvanicky
upravenou ocel a hliník.
POUŽITÍ
Těsnění spár ocelových a hliníkových
vzduchovodů.
TECHNICKÁ DATA
Materiál:silikonový tmel
Teplotní odolnost: –25 °C až +70 °C
Montážní teplota: +5 °C až +40 °C
Pracovní tlak:
2500 Pa
Hmotnost:
400 g/ks
Barva:
šedá
Práva na změny vyhrazena.
PŘÍKLAD ZNAČENÍ
SDS 400
TECHNICKÁ DATA
Materiál: 4 mm silný pěnový polyetylen
Šíře:
9 mm
Délka:
100 m
Teplotní odolnost: –30 °C až +80 °C
Montážní teplota: +18 °C až +30 °C
Balení:
10 ks
Barva:
černá
typ
těsnicí tmel silikonový
268
Katalog produktů 2011 / 2012
Vzduchovody
Montážní příslušenství
CONR, PZ, PP
Specifikace
CONR
POPIS
Polotovar je vyroben ze dvou pozinkovaných
plechů, ve kterých je vlisována neprodyšná
tkanina. Tento polotovar se velmi snadno vsune
do vzduchotechnické příruby, se kterou se spojí
přibodováním nebo prolisováním.
POUŽITÍ
Tyto polotovary se používají pro výrobu pružných
spojení kruhového i čtyřhranného průřezu.
Typ
CONR 45060/25
TECHNICKÁ DATA
Materiál:
Rozměry:
Tloušťka plechu:
Délka role:
Teplotní odolnost:
Barva tkaniny:
Plech
[mm]
45
Tkanina
[mm]
60
pozinkovaný plech
a neprůdušná tkanina Plastel PVC
viz tabulka
0,4 mm
25 m
–30 °C až +70 °C
šedá nebo modrá
Plech
[mm]
45
Specifikace
POPIS
Ohebný perforovaný ocelový pásek galvanicky
upravený. Otvory na pásku mají průměr 6,2 mm,
proto je vhodné pro montáž použít šrouby M6.
Pásek lze při montáži nastříhat na libovolnou
délku.
TECHNICKÁ DATA
Typ:
Materiál: Šíře:
Délka:
PZ017/25
ocelový perforovaný
pásek galvanicky upravený
17 mm
25 m
PŘÍKLAD ZNAČENÍ
PZ17/25
Specifikace
Práva na změny vyhrazena.
polotovar pružné
manžety
PZ
POUŽITÍ
Připevnění veškerých vzduchotechnických
rozvodů k nosným konstrukcím – univerzální
použití.
POPIS
Ohebný perforovaný ocelový pásek potažený
co-polymerem. Otvory na pásku mají průměr
6,2 mm, proto je vhodné pro montáž použít
šrouby M6. Pásek lze při montáži nastříhat na
libovolnou délku.
PŘÍKLAD značení
CONR 45 060/25
ocelový galvanicky
upravený perforovaný
pásek
PP
TECHNICKÁ DATA
Typ:
Materiál: Šíře:
Délka:
POUŽITÍ
Připevnění veškerých vzduchotechnických
rozvodů k nosným konstrukcím – univerzální
použití.
www.multivac.cz | www.multivac.sk
PP019
ocelový perforovaný pásek
potažený co-polymerem
19 mm
20 m
PŘÍKLAD ZNAČENÍ
PP019
ocelový perforovaný
pásek potažený
co-polymerem
269
Vzduchovody
Montážní příslušenství
FROUNO, DAM010, DAM020
FROUNO
Specifikace
POPIS
Filtrační média se skládají z neuspořádaně
poskládaných netkaných zkroucených syntetických
vláken rozdílné tloušťky, která jsou zpevněna
umělým pojivem (nebo termicky) do pevného
a stabilního filtračního rouna. Materiály mají díky
progresivní konstrukci vláken extrémně nízké
tlakové ztráty a vysokou hromaditelnost prachu.
PŘÍKLAD značení
FROUNO-G3-2
třída filtrace
filtrační rouno
DAM010
POUŽITÍ
Syntetická filtrační média se nasazují jako předfiltry
nebo 1. stupně filtrace do klimatizačních a větracích
jednotek, do skříňových zařízení, podokenních
jednotek, jako ochrana kompresorových stanic,
elektrorozvaděčů, výrobních hal, průmyslových
provozů, apod. Používají se pro filtraci hrubých
prachových částic. Materiály jsou nehořlavé,
samozhášivé a hygienicky nezávadné. Výrazné
uplatnění nacházejí také jako předfiltry v lékařství,
telekomunikacích a elektrotechnickém průmyslu.
typ ovládání
ovládání pro regulační
klapky
DAM020
250 Pa
100 °C
2 × 20 m
14–16 mm
GRAF
PŘÍKLAD KOMPLETACE
Specifikace
TECHNICKÁ DATA
Materiál:
Rozměr klapky:
Ovládací úhel:
Ovládání:
Tloušťka listu:
PŘÍKLAD KOMPLETACE
Práva na změny vyhrazena.
typ ovládání
ovládání pro regulační
klapky
270
35 Pa
TECHNICKÁ DATA
Materiál:pozinkovaný plech
Rozměr klapky:
od průměru 160 mm,
nebo 200 × 200 mm a více
Ovládací úhel:
0 ° až 180 °
Ovládání:
plynulé, zajištění
polohy křídlovou maticí
POPIS
Používá se k ovládání škrticích a těsných
klapek pro kruhová potrubí. Plastové ovládání
nekoroduje a umožňuje snadnou montáž
nanýtováním nebo našroubováním přímo na plášť
klapky. Hřídel je uložena letmo a je pevně spojena
s ovládací pákou. List klapky se vloží do štěrbiny
v hřídeli a prošroubuje se nebo zanýtuje.
PŘÍKLAD ZNAČENÍ
DAM 020
G3
80–90 %
5400 m3 / h / m2
Specifikace
POPIS
Používá se k ovládání škrticích a těsných klapek
pro kruhová i čtyřhranná potrubí. Ovládání
z pozinkovaného plechu je robutsnější,
vhodné pro větší rozměry klapek. Montáž se
provádí přibodováním, nanýtováním nebo
přišroubováním. Hřídele klapky jsou uloženy
v plastových pouzdrech. Tato pouzdra zajišťují
těsnost a také odpadá nutnost mazání. Ovládací
páka je připevněna k hřídeli svěrným spojem.
PŘÍKLAD ZNAČENÍ
DAM 010
TECHNICKÁ DATA
Třída filtrace dle EN 779:
Odlučivost (Am) dle EN 779:
Jmenovitý průtok vzduchu: Počáteční tlaková ztráta při
jmenovitém zatížení: Doporučená koncová
tlaková ztráta:
Maximální teplotní odolnost:
Rozměr role (š × d): Tloušťka přířezu: nylon
do průměru 200 mm
0 ° až 90 °
skokové 24 polohové
maximálně 1 mm
Katalog produktů 2011 / 2012
Vzduchovody
Montážní příslušenství
LIŠTOVÉ PŘÍRUBY
Specifikace
Příklad značení
POPIS
Vysoce pevné profilované lišty, které lze dělit
řezáním. Spoje potrubí opatřené profilovanými
lištami jsou velmi těsné i bez použití těsnicích
materiálů. Lišty splňují požadavky na třídu těsnosti
A – certifikát číslo TQM-D 15/95. Nedílnou součástí
tohoto spojení jsou rohovníky.
TECHNICKÁ DATA
Materiál lišty:
pozinkovaný plech
tloušťky 0,8 mm
Materiál rohovníku: pozinkovaný plech
tloušťky 3 mm
Materiál spony:
pozinkovaný plech
tloušťky 2,5 mm
LISTPRIRUBA 20
POUŽITÍ
Lištové příruby spolu s rohovníky se používají při
výrobě přírub čtyřhranného potrubí. Pro zvýšení
pevnosti spoje je možno použít C-sponu se
stahovacím šroubem.
EKONOMIKA
Dlouhodobým sledováním se zjistilo, že při výrobě
přírubových spojů se spotřebuje zhruba 3,6 ks
rohovníků na jeden metr lišt příruby. Pomocí
tohoto koeficientu tedy zjistíme přibližnou cenu
jednoho metru kompletního přírubového spoje.
Věříme, že Vám tento koeficient usnadní Vaše
propočty při zvažování výhodnosti ceny a při
proporcionálním zásobení Vašeho skladu.
výška v mm
lištová příruba
ROHOVNIK 20/3
velikost rohovníku
výška lištové příruby
v mm
rohovník
CSPONA
spona pro přírubové
spoje
Tabulka použitelnosti přírubových lišt
Tlak v potrubí [Pa]
Maximální délka hrany potrubí
[mm]
do 1000
1000–1500
do 500
LISTPRIRUBA20
LISTPRIRUBA20
500 až 1 000
LISTPRIRUBA20
LISTPRIRUBA30
1000 až 1600
LISTPRIRUBA30
LISTPRIRUBA30
1600 až 2500
LISTPRIRUBA30
LISTPRIRUBA30
Tabulka doporučených kombinací rohovníků s lištami
Maximální délka hrany potrubí [mm]
Lišta
Rohovník
do 300
LISTPRIRUBA20
ROHOVNIK20/3
300 až 800
LISTPRIRUBA20
ROHOVNIK20/3
800 až 1000
LISTPRIRUBA20
ROHOVNIK20/3L
1000 až 2000
LISTPRIRUBA30
ROHOVNIK30/4
2000 až 2500
LISTPRIRUBA30
ROHOVNIK30/4
Práva na změny vyhrazena.
Tabulka doporučených počtů spon na jedné hraně příruby v závislosti na tlaku
Tlak v potrubí [Pa]
Maximální délka hrany potrubí
[mm]
200
400
600
800
do 500
–
–
–
–
–
–
1
500 až 1000
–
–
–
–
–
1
1
1000 až 1600
–
–
–
–
1
2
2
1600 až 2500
–
–
–
1
2
3
3
přes 2500
–
–
1
2
3
4
4
www.multivac.cz | www.multivac.sk
1000 1200 1500
271
Vzduchovody
Montážní příslušenství
ZTZ, KLK
ZTZ
Specifikace
POPIS
Závitové tyče umožňují velice pevné připevnění
vzduchotechnických rozvodů. Výhodou je
možnost přesného nastavení délky zavěšení.
Provedení a vlastnosti závitových tyčí odpovídá
DIN 975 4.6.
POUŽITÍ
Připevnění kruhových a čtyřhranných
vzduchovodů.
PŘÍKLAD ZNAČENÍ
ZTZ-M8/1,0
TECHNICKÁ DATA
Materiál:
Rozměry:
Délka:
Nosnost:
pozinkovaná ocel
M6, M8
M6 – 1000 mm
M8 – 1000 mm
M6 – 450 kg
M8 – 700 kg
délka v m
nosnost
závitová tyč
KLK
Specifikace
POPIS
Kotva je posledním článkem zakončujícím závěs
potrubí tvořený nejčastěji závitovou tyčí a je
nedílnou součástí montáže vzduchotechnických
potrubí. Závitovou tyč (šroub) lze demontovat bez
použití větší síly. Expander uvnitř kotvy se nemůže
uvolnit při zatížení v tahu.
PŘÍKLAD ZNAČENÍ
KLK-M8
TECHNICKÁ DATA
Materiál:
pozinkovaná ocel
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Ruční usazovací trn slouží k usazení klínové kotvy
do otvoru a k jejímu zajištění epanderem.
POUŽITÍ
Závitová kotva slouží k trvalému ukotvení objímky
se závitem do betonu pro šroub nebo závitovou
tyč.
rozměr
INSTALACE
klínová kotva
Rozměr
závitu
Délka
kotvy
[mm]
Délka
závitu
[mm]
Ø otvoru
[mm]
Hloubka
otvoru
[mm]
M6
25
11
8
27
M8
30
13
10
32
Max. utahovací
Počet
Usazovací
moment
kusů
trn
[Nm]
v kartonu
4,5
100
UT 6
11
100
UT 8
Beton 30 N / mm [C20/25]
Mezní zatížení
Min. vzdálenost
[kN]
od okraje
[mm]
Tah
Smyk
2
272
Dovolené statické zatížení
[kN]
Tah
Smyk
Minimální osová
rozteč
[mm]
M6
2,4
2
10
7
80
90
M8
4,2
3,4
12
12
90
110
Katalog produktů 2011 / 2012
Práva na změny vyhrazena.
Rozměr
závitu
Vzduchovody
Montážní příslušenství
M – matice, SCR – šrouby, PINSA
Specifikace
M – matice
POPIS
Speciální vysoké matice s metrickým závitem
pro napojování závitových tyčí. Při napojení
závitových tyčí touto maticí se nosnost závěsu
nesnižuje.
TECHNICKÁ DATA
Materiál:
Rozměry:
Výška M6:
Výška M8:
pozinkovaná ocel
M6, M8
18 mm
24 mm
POUŽITÍ
Spojení závitových tyčí nebo jako distanční prvek.
PŘÍKLAD ZNAČENÍ
M6 V
provedení
matice
Specifikace
SCR – šrouby
POPIS
Kvalitní galvanicky upravené samořezné šrouby
s vrtací špičkou. Součástí každého balení je
speciální montážní nástavec.
POUŽITÍ
Spojování částí jednotlivých vzduchotechnických
komponentů.
TECHNICKÁ DATA
Materiál:
pozinkovaná ocel
Průměr:
4,2 mm
Délka:
13, 16, 19, 25 mm
Tloušťka
spojovaného materiálu: maximálně 3,4 mm
Balení:
1000 ks
PŘÍKLAD ZNAČENÍ
SCR 4,2/16
délka v mm
průměr v mm
samořezný šroub
Specifikace
PINSA
POPIS
Samolepicí hroty, s možností montáže pokličky
a ochranného kloboučku na špičku. Velmi
rychlá a jednoduchá montáž. Díky ochranným
kloboučkům je zajištěn také bezpečný provoz.
Práva na změny vyhrazena.
Příslušenství
•PINSACLIP
•PINSACAP
poklička na hrot
klobouček na hrot
TECHNICKÁ DATA
Materiál trnů:
Materiál pokličky:
Materiál kloboučku:
Rozměr podstavy:
Tloušťka podstavy:
Průměr hrotů:
Délka hrotů:
hliník
ocelový plech
plast
50 × 50 mm
1,7 mm
(včetně samolepicí pásky)
2,7 mm
32 a 63 mm
PŘÍKLAD ZNAČENÍ
PINSA 032
POUŽITÍ
Připevnění izolace na čtyřhranné vzduchovody.
samolepicí trn
PINSACLIP
PINSACAP
www.multivac.cz | www.multivac.sk
délka trnu v mm
poklička na trn
klobouček na hrot
trnu
273
Vzduchovody
Montážní příslušenství
PŘÍCHYTKA – L, U, Z
PŘÍCHYTKA – L
Specifikace
POPIS
Praktický a jednoduchý typ závěsu vhodný pro
čtyřhranné vzduchovody. Závěs se připevňuje
na horní hranu potrubí nanýtováním nebo
přišroubováním. Gumové silentbloky zabraňují
přenosu vibrací do závitových tyčí nebo jiných
kotevních prvků.
Rozměry
POUŽITÍ
Zavěšení čtyřhranných vzduchovodů.
PŘÍKLAD ZNAČENÍ
PRICHYTKA-L
L příchytka
PŘÍCHYTKA – U
TECHNICKÁ DATA
Materiál:
Rozměr napojení:
Nosnost:
2,5 mm silný pozinkovaný
ocelový plech a pryž
otvor v silentbloku vhodný pro závitové tyče M6 a M8
80 kg
Specifikace
POPIS
Praktický a jednoduchý typ závěsu vhodný pro
kruhové vzduchovody. Závěs se připevňuje na
plášť potrubí nanýtováním nebo přišroubováním.
Gumové silentbloky zabraňují přenosu vibrací do
závitových tyčí nebo jiných kotevních prvků.
Rozměry
POUŽITÍ
Zavěšení kruhových vzduchovodů.
PŘÍKLAD ZNAČENÍ
PRICHYTKA-L
U příchytka
PŘÍCHYTKA – Z
TECHNICKÁ DATA
Materiál:
Rozměr napojení:
Nosnost:
2,5 mm silný pozinkovaný ocelový plech a pryž
otvor v silentbloku vhodný
pro závitové tyče M6 a M8
50 kg
Specifikace
POPIS
Praktický a jednoduchý typ závěsu vhodný pro
čtyřhranné vzduchovody. Závěs se připevňuje
na spodní hranu potrubí nanýtováním nebo
přišroubováním. Gumové silentbloky zabraňují
přenosu vibrací do závitových tyčí nebo jiných
kotevních prvků.
Rozměry
POUŽITÍ
Zavěšení čtyřhranných vzduchovodů.
274
Z příchytka
TECHNICKÁ DATA
Materiál:
2,5 mm silný pozinkovaný ocelový plech a pryž
Rozměr napojení: otvor v silentbloku vhodný pro závitové tyče M6 a M8
Nosnost:80 kg
Práva na změny vyhrazena.
PŘÍKLAD ZNAČENÍ
PRICHYTKA-Z
Katalog produktů 2011 / 2012
Vzduchovody
Montážní příslušenství
ZINCOL, SBO, SBOG
Specifikace
ZINCOL
POPIS
Speciální sprej obsahující vysoké množství zinku.
Na rozdíl od běžných nátěrových hmot odolává
zinkový nástřik vyšším teplotám.
POUŽITÍ
Ochrana proti korozi nechráněných ocelových
ploch.
TECHNICKÁ DATA
Teplotní odolnost:
150 °C
BALENÍ
Jedno balení spreje – 400 ml.
PŘÍKLAD ZNAČENÍ
ZINCOL
Specifikace
POPIS
Ocelové dvoudílné objímky jsou vhodné pro
velmi pevné a spolehlivé připevnění kruhových
vzduchovodů k nosným konstrukcím. Tyto
objímky mají na jedné části navařenou matici, do
které se zašroubuje závitová tyč. Obě poloviny
objímky jsou k sobě sešroubovány.
POUŽITÍ
Upevnění kruhových vzduchotechnických
rozvodů.
zinkovací spray
SBO
TECHNICKÁ DATA
Materiál:
Šíře:
Průměr:
Závit pro připojení:
Nosnost:
pozinkovaná ocel
25 mm
80, 100, 125, 140, 150, 160,
180, 200, 224, 250, 280,
315, 355, 400, 450, 500,
560, 630 mm
M8 do Ø 400 mm
80 kg
PŘÍKLAD ZNAČENÍ
SBO 100
jmenovitý průměr v mm
kovová objímka bez gumy
Specifikace
Práva na změny vyhrazena.
POPIS
Ocelové dvoudílné objímky jsou vhodné pro
velmi pevné a spolehlivé připevnění kruhových
vzduchovodů k nosným konstrukcím. Díky
pryžové výstelce se výrazně tlumí přenášení
vibrací. Pryžová výstelka je na objímku navlečena
a je možné ji lehce sejmout. Objímky mají na jedné
části navařenou matici, do které se zašroubuje
závitová tyč. Obě poloviny objímky jsou k sobě
sešroubovány.
SBOG
TECHNICKÁ DATA
Materiál:
pozinkovaná ocel a pryž
Šíře:
29 ± 1 mm
Průměr:
80, 100, 125, 150, 160, 180,
200, 224, 250, 280, 315,
355, 400, 450, 500, 560,
630 mm
Závit pro připojení: M8 do Ø 400 mm
Nosnost:
80 kg
POUŽITÍ
Upevnění kruhových vzduchotechnických
rozvodů s požadavkem na odtlumení vibrací.
PŘÍKLAD ZNAČENÍ
SBOG 100
jmenovitý průměr v mm
kovová objímka s gumou
www.multivac.cz | www.multivac.sk
275
Vzduchovody
Systém plastového potrubí
MULTI-PLAST
Instalace
PŘÍKLAD INSTALACE V KOUPELNÁCH
Specifikace
POPIS
Systém MULTI-PLAST je plastový stavebnicový
systém navržený pro větrání menších prostor
v rámci bytové výstavby jako např. kuchyní,
koupelen, WC a podobně. Systém zahrnuje tři
kruhové a tři čtyřhranné profily potrubí, které
lze s výhodou použít především tam, kde je
prostorové omezení (těsné podhledy, prostory nad
kuchyňskými linkami apod.).
Výhody systému MULTI-PLAST
•Snadné spojování, rychlá montáž, nízká
hmotnost, estetický vzhled.
•Široké spektrum jednotlivých prvků umožňuje
vytvářet poměrně složité rozvody v malých
dimenzích.
•Snadná úprava délky potrubí ruční pilkou na
kov. Nepodléhá korozi, čímž zaručuje dlouhou
životnost.
•3 kruhové a 3 čtyřhranné profily průřezů
potrubí zajišťují možnost spojení s většinou
kuchyňských zákrytů a ventilátorů pro malou
vzduchotechniku.
•Systém lze použít též jako postranní větev
hlavního rozvodu vzduchu.
Materiál
Všechny prvky systému MULTI-PLAST jsou
vyrobeny z velice jakostních obtížně hořlavých
plastů, které splňují normy DIN 4102/B1 a UL 94
V2. Třída hořlavosti C1 – těžce hořlavý materiál.
Zkoušeno dle normy ČSN 73 08 62:1990 (PAVUS,
zkušebna Veselí nad Lužnicí). Čísla protokolů
Pr-00-06.028, Pr-00-06.029. Mřížky a vyústky jsou
vyrobeny z plastů odolných vůči povětrnostním
vlivům vnějšího prostředí a UV záření (dle normy
BS 493), tzn. mají výbornou tvarovou i barevnou
stálost.
Barva
Standardně bílá.
Teplotní odolnost
Teplotní odolnost plastového systému
v interiérech je maximálně +50 °C.
SPOJOVÁNÍ
Jednotlivé prvky systému se napojují zasunutím,
v případě požadavku na dokonalou těsnost
je možno použít PVC těsnicí pásku pro vnější
utěsnění. Při návrhu rozvodu je třeba důsledně
kontrolovat napojovací rozměry jednotlivých
tvarovek.
Instalace
PŘÍKLAD INSTALACE V KUCHYNÍCH
Práva na změny vyhrazena.
276
Katalog produktů 2011 / 2012
Vzduchovody
Systém plastového potrubí
MULTI-PLAST
Instalace
PŘÍKLAD INSTALACE V RESTAURACI
PŘÍKLAD INSTALACE NA TOALETY
PŘÍKLAD INSTALACE V KANCELÁŘI
Práva na změny vyhrazena.
PŘÍKLAD ZAKONČENÍ ROZVODŮ
www.multivac.cz | www.multivac.sk
277
Vzduchovody
Systém plastového potrubí
MULTI-PLAST
Orientační foto
Popis
Přechod osový
Kruhové potrubí
Spona na potrubí
Spojka na tvarovky
278
Lze spojit: ● / ○
■/□
Nelze spojit: ● / ● ; ■ / ■
○ /○;□/□
Kód
Ø [mm]
Délka [mm]
MP118/K
● 125/150 ○
60
MP119/K
● 100/125 ○
60
Kód
Ø [mm]
Délka [mm]
MP135-4/K
○ 100 ○
350
MP135-5/K
○ 125 ○
350
MP135-6/K
○ 150 ○
350
MP1100-4/K
○ 100 ○
1000
MP1100-5/K
○ 125 ○
1000
MP1100-6/K
○ 150 ○
1000
MP1250-4/K
○ 100 ○
2500
MP1250-5/K
○ 125 ○
2500
MP1250-6/K
○ 150 ○
2500
Kód
Ø [mm]
Délka [mm]
MP499
● 100
20
MP599
● 125
20
MP699
● 150
20
Kód
Ø [mm]
Délka [mm]
MP680/K
○ 150 ○
60
Kód
Ø [mm]
Délka [mm]
MP492/K
● 100 – ● 100 – ● 100
173
MP592/K
● 125 – ● 125 – ● 125
198
MP692/K
● 150 – ● 150 – ● 150
260
Katalog produktů 2011 / 2012
Práva na změny vyhrazena.
T-kus
Kódové označení a rozměr
Vzduchovody
Systém plastového potrubí
MULTI-PLAST
Orientační foto
Popis
Koleno 90 °
Spojka do potrubí
Spojka do potrubí
se zpětnou klapkou
Koleno 45 °
Práva na změny vyhrazena.
Kondenzační kus
Čtyřhranná příruba
se zpětnou klapkou
www.multivac.cz | www.multivac.sk
Kódové označení a rozměr
Lze spojit: ● / ○
■/□
Nelze spojit: ● / ● ; ■ / ■
○ /○;□/□
Kód
Ø [mm]
Délka [mm]
MP490/K
● 100 ●
137
MP590/K
● 125 ●
164
MP690/K
● 150 ●
188
Kód
Ø [mm]
Délka [mm]
MP493/K
● 100 ●
62
MP593/K
● 125 ●
62
MP693/K
● 150 ●
62
Kód
Ø [mm]
Délka [mm]
MP494/K
● 100 ●
62
MP594/K
● 125 ●
62
MP694/K
● 150 ●
62
Kód
Ø [mm]
Délka [mm]
MP491/K
● 100 ●
131
MP591/K
● 125 ●
141
Kód
Ø [mm]
Délka [mm]
MP497/K
● 100 ●
106
Kód
Ø [mm]
Hloubka [mm]
□ [mm]
MP495/K
● 100 ●
62
150
MP595/K
● 125 ●
62
170
MP695/K
● 150 ●
62
204
279
Vzduchovody
Systém plastového potrubí
MULTI-PLAST
Orientační foto
Popis
Přechodové koleno 90 °
s možností kruhového vyosení
Přechodové koleno 90 °
Spojka na přechodové koleno 90 °
Pomocná spojka bez dělícího prstence
(pro MP430/K-C)
Přechodové koleno 90 °
Přechod pravoúhlý
280
Lze spojit: ● / ○
■/□
Nelze spojit: ● / ● ; ■ / ■
○ /○;□/□
Kód
Ø [mm]
MP441/K-C
100 ●
■ 60 × 204
85
MP541/K-C
125 ●
■ 60 × 204
92
MP641/K-C
150 ●
■ 60 × 204
97
MP951/K-C
125 ●
■ 90 × 220
92
MP961/K-C
150 ●
■ 90 × 220
92
Kód
Ø [mm]
MP440/K-C
100 ●
■ 60 × 204
85
MP540/K-C
125 ●
■ 60 × 204
92
MP640/K-C
150 ●
■ 60 × 204
97
[mm]
[mm]
Hloubka [mm]
Hloubka [mm]
Kód
Ø [mm]
Délka [mm]
MP380/K
● 100 ●
60
Kód
Ø [mm]
MP430/K-C
100 ○
■ 60 × 120
85
MP431/K-C
100 ●
■ 60 × 120
85
[mm]
Hloubka [mm]
Kód
Ø [mm]
MP470/K-C
100
60 × 120 ■
140
MP570/K-C
125
60 × 204 ■
204
MP970/K-C
150
90 × 220 ■
202
Kód
Ø [mm]
MP471/K-C
○ 100
[mm]
[mm]
60 × 120 ■
Délka [mm]
Délka [mm]
109
Katalog produktů 2011 / 2012
Práva na změny vyhrazena.
Přechod osový
Kódové označení a rozměr
Vzduchovody
Systém plastového potrubí
MULTI-PLAST
Orientační foto
Popis
Kódové označení a rozměr
Lze spojit: ● / ○
■/□
Kód
Spojka na potrubí
[mm]
MP420/C
■ 60 × 120 ■
65
■ 60 × 204 ■
65
MP920/C
■ 90 × 220 ■
65
[mm]
□ 60 × 120 □
500
MP4010/C
□ 60 × 120 □
1000
MP4015/C
□ 60 × 120 □
1500
MP5005/C
□ 60 × 204 □
500
MP510/C
□ 60 × 204 □
1000
MP515/C
□ 60 × 204 □
1500
MP910/C
□ 90 × 220 □
1000
MP915/C
□ 90 × 220 □
1500
Spona na potrubí
■ 60 × 120 ■
MP522/C
■ 60 × 204 ■
MP922/C
■ 90 × 220 ■
Práva na změny vyhrazena.
[mm]
Délka [mm]
MP427/C
■ 60 × 120 ■
65
MP527/C
■ 60 × 204 ■
65
Kód
www.multivac.cz | www.multivac.sk
[mm]
MP422/C
Kód
Spojka na tvarovky
Délka [mm]
MP4005/C
Kód
Spojka na potrubí
se zpětnou klapkou
Délka [mm]
MP520/C
Kód
Čtyřhranné potrubí
Nelze spojit: ● / ● ; ■ / ■
○ /○;□/□
[mm]
Hloubka [mm]
MP481/C
□ 60 × 120 □
65
MP581/C
□ 60 × 204 □
65
281
Vzduchovody
Systém plastového potrubí
MULTI-PLAST
Orientační foto
Popis
Kódové označení a rozměr
Lze spojit: ● / ○
■/□
Kód
Přechod pravoúhlý
Redukce pro mřížku MP905/C
[mm]
MP477/C
■ 60 × 120
60 × 204 □
90
MP957/C
■ 60 × 204
90 × 220 □
90
[mm]
[mm]
Kód
MP977/C
282
[mm]
52
Hloubka [mm]
185
MP582/C
60 × 204
268
[mm]
Délka [mm]
MP450/C
■ 60 × 120 ■
243
MP550/C
■ 60 × 204 ■
237
MP950/C
■ 90 × 220 ■
248
[mm]
Délka [mm]
MP460/C
■ 60 × 120 ■
89
MP560/C
■ 60 × 204 ■
89
MP960/C
■ 90 × 220 ■
120
Kód
MP545/C
[mm]
■ 60 × 204 ■
Délka [mm]
264
Katalog produktů 2011 / 2012
Práva na změny vyhrazena.
Oblouk horizontální s dělicími
segmenty
3,45° až 48,45 °
133 × 227 □
60 × 120
Kód
Oblouk vertikální 90 °
■ 90 × 220
Délka [mm]
MP482/C
Kód
Oblouk horizontální 90 °
Délka [mm]
[mm]
Kód
T-kus
Nelze spojit: ● / ● ; ■ / ■
○ /○;□/□
Vzduchovody
Systém plastového potrubí
MULTI-PLAST
Orientační foto
Popis
Kódové označení a rozměr
Lze spojit: ● / ○
■/□
Nelze spojit: ● / ● ; ■ / ■
○ /○;□/□
Kód
Záslepka
Horizontální větrací mřížka
Mřížka se zpětnou klapkou
[mm]
MP418/C
■ 60 × 120 ■
12
MP518/C
■ 60 × 204 ■
12
Kód
[mm]
■ 60 × 204 ■
MP505/C
Kód
60 × 204 ■
www.multivac.cz | www.multivac.sk
Práva na změny vyhrazena.
210 × 65 × 61
230 × 86 × 42
Kód
Venkovní samočinná klapka s krytem
Rozměry [mm]
Rozměry [mm]
[mm]
MP501/C
Mřížka
Samočinná žaluzie
Hloubka [mm]
[mm]
MP905/C
133x227
Kód
Ø [mm]
Rozměry [mm]
Průtočná plocha [m2]
MP4900/K
100 ●
154 × 154 × 15
0,0075
MP5900/K
125 ●
187 × 187 × 15
0,016
MP6900/K
150 ●
250 × 250 × 15
0,0177–0,056
Kód
Ø [mm]
Rozměry [mm]
Průtočná plocha [m2]
MP4902/K
100 ●
154 × 154 × 86
0,0079
MP5902/K
125 ●
187 × 187 × 86
0,012
283
Vzduchovody
Systém plastového potrubí
MULTI-PLAST
Orientační foto
Popis
Mřížka pro výfuk a sání
Čtyřhranné napojení – 60 × 120 mm
pro mřížky MP4900/K a MP4904-S/K
Mřížka kruhová se síťkou
(WH – bílá, BR – hnědá)
Kódové označení a rozměr
Lze spojit: ● / ○
■/□
Nelze spojit: ● / ● ; ■ / ■
○ /○;□/□
Kód
Ø [mm]
Rozměry [mm]
Průtočná plocha [m2]
MP4904-S/K
100 ●
154 × 154 × 15
0,004
MP5904-S/K
125 ●
154 × 154 × 15
0,015
MP6904-S/K
150 ●
187 × 187 × 15
0,018
Kód
Ø [mm]
MP001
100 ●
60 × 120 ■
Kód
Ø [mm]
Ø [mm]
MP4804WH-S/K
100 ●
123
MP4804BR-S/K
100 ●
123
[mm]
Práva na změny vyhrazena.
284
Katalog produktů 2011 / 2012
Vzduchovody
Průmyslové hadice
Průmyslové hadice
Specifikace
POužitÍ
Průmyslové hadice se používají v případech, kde
není možné použití standardní vzduchotechnické
hadice z důvodů zvýšených nároků na
dopravovanou látku, nebo je hadice používána
v náročnějším prostředí.
Tyto náročnější podmínky jsou například vysoká
teplota, agresivita média, doprava abrazivních
částic, vysoký tlak nebo podtlak apod.
V oblasti vzduchotechniky nabízíme průmyslové
hadice pro téměř jakékoliv použití.
MONTÁŽ A SPOJOVÁNÍ
Pro upevnění hadice slouží upevňovací spony.
Pro ohebné hadice z měkkého materiálu lze
použít jednoduché spony označené QIP. Hadice
se nasune na hrdlo, na které je nanesena vrstva
tmelu, který po stažení hadice sponou utěsní spoj.
V případě výměny hadice za novou je nutné
dodržet způsob původního upevnění.
Hadice je možné vzájemně spojovat vsuvkami.
Při montáži je zapotřebí klást důraz i na použitý
tmel a materiál spojovací vsuvky, a to především
v případě dopravy agresivní látky.
Speciální fitinky pro spojování průmyslových hadic
nedodáváme.
V případě zavěšování pod strop se hadice
připevňuje k závěsu páskou, která musí obepínat
alespoň polovinu obvodu hadice. Upevnění
hadice musí být takové, aby nedošlo k zúžení
profilu hadice. Páska nesmí mít ostré hrany a její
šířka má být minimálně 25 mm. Vhodné je použít
objímku s gumovou vystýlkou, která zabrání
poškození hadice.
Nejčastější využití hadic je v průmyslu,
kde se používají jako dopravní
element různých strojů náhradou za již
nevyhovující a opotřebované hadice.
Často se používají pro dopravu silně
abrazivních částic jako jsou různé
granule, tablety, štěrk, písek, střepy
apod., nebo v chemickém průmyslu,
kde jsou zapotřebí hadice s odolností
proti chemikáliím. Průhledných hadic
se s oblibou využívá v provozech,
kde je zapotřebí mít kontrolu nad
dopravovaným médiem, například ve
dřevozpracujícím, papírenském nebo
textilním průmyslu.
UPOZORNĚNÍ
Vyhrazujeme si právo na změny technických údajů
bez předchozího upozornění.
Podtlakové parametry platí pro otevřené odsávací
systémy.
Pokud zákazník použije hadici k jinému účelu
nebo za jiných podmínek, než je v katalogu
uvedeno, nebude mu v případě poškození nebo
zničení hadice reklamace uznána. Uvedené
aplikace vycházejí ze zkušeností a znalosti
podmínek a technických parametrů hadic, neplatí
však kategoricky za libovolných podmínek.
Práva na změny vyhrazena.
OHEBNOST A STLAČITELNOST
Podle použitého materiálu se hadice rozdělují na
lehce, středně a těžko ohebné. Díky použitému
materiálu tyto hadice nedrží tvar, do kterého jsou
naohýbány, ale po uvolnění se vrací do původního
stavu.
U lehčích hadic je možná částečná stlačitelnost,
kterou nám dovolí pružnost materiálu nebo jejich
konstrukce.
Některé hadice, díky vnější spirále, umožňují
sešlápnutí nebo přejetí hadice. Po uvolnění se
hadice vrací do původního stavu.
Pozor: při ohýbání těžkých hadic je zapotřebí
dostatečná délka hadice. Doporučujeme 10D až
12D minimálně.
Průmyslové hadice
www.multivac.cz | www.multivac.sk
285
Vzduchovody
Průmyslové hadice
OREGON, FLEXADUX P1NPU
OREGON
Specifikace
KONSTRUKCE, MATERIÁL
Velmi lehká a ohebná hadice s hladkým vnitřním
povrchem.
Rozměry
Materiál:
měkčené PVC, spirála
z tvrzeného pevnostního PVC
Teplotní odolnost: –10 °C až +60 °C
Barva: šedá
Poznámka: hodnoty v tabulce
měřeny při 18 °C
POUŽITÍ
Pro odsávání a transport vzduchu, kouře, prachu,
neabrazivních částic (např. piliny, hobliny, textilní
vlákna, útržky papíru atd.).
PRŮMĚROVÁ ŘADA
50, 60, 80, 100, 125, 150, 160, 200 mm
PŘÍKLAD ZNAČENÍ
6OREGON 050
jmenovitý průměr v mm
ohebná hadice
FLEXADUX P1NPU
Vnitřní Hmotnost
Ø D
[mm]
[kg/m]
50
60
80
100
125
150
160
200
0,44
0,56
0,79
1,01
1,36
1,76
1,93
2,65
Rádius
ohybu
[mm]
50
60
80
100
125
150
160
200
Podtlak Délka
role
[kPa]
[m]
40
40
40
40
40
40
40
40
50
50
30
30
20
30
20
20
Specifikace
KONSTRUKCE, MATERIÁL
Lehká a velmi flexibilní hadice s téměř hladkým
vnitřním povrchem.
Materiál:
polyesterpolyuretan
(zdravotně nezávadný),
ocelová spirála s PVC
povlakem
Teplotní odolnost: –40 °C až +100 °C
Barva: transparentní průsvitná
Balení: 10 a 15 m
Schváleno: hlavní hygienik ČR,
č.j.: HEM-3614-11.1196/30955
Poznámka: hodnoty v tabulce měřeny
při 20 °C
flexibilní hadice
286
PRŮMĚROVÁ ŘADA
60, 80, 100, 125, 150, 160, 200 mm
Vnitřní Hmotnost Rádius Pracovní Podtlak
Ø D
ohybu
tlak
[mm]
[kg/m]
[mm]
[kPa]
[kPa]
60
80
100
125
150
160
200
0,47
0,65
0,79
0,98
1,18
1,35
1,67
60
80
100
125
150
160
200
110
70
60
40
25
25
20
25
18
15
12
10
10
9
Katalog produktů 2011 / 2012
Práva na změny vyhrazena.
PŘÍKLAD ZNAČENÍ
P1NPU 125
jmenovitý průměr v mm
POUŽITÍ
Díky dobré odolnosti proti abrazi, rozpouštědlům,
aerosolům a olejovým parám se hadice používá
k odsávání lehčích abrazivních materiálů (např.
v kovo a dřevozpracujícím průmyslu), transportu
sypkých látek i v potravinářském průmyslu,
odsávání vzduchu s výpary olejů a chemikálií.
Vzduchovody
Průmyslové hadice
FLEXADUX P2PU
Specifikace
FLEXADUX P2PU
KONSTRUKCE, MATERIÁL
Velice lehká a maximálně flexibilní hadice.
Materiál: polyester polyuretan
(zdravotně nezávadný),
ocelová spirála
Teplotní odolnost: –40 °C až +100 °C
Barva: transparentní průsvitná
Schváleno: hlavní hygienik ČR
č.j.: HEM-3614-11.1196/30955
Balení: 10 a 15 m
Poznámka: hodnoty v tabulce měřeny
při 20 °C
POUŽITÍ
Pro jednoduché odsávání i lehce abrazivních
materiálů (např. prach, textilní vlákna atd.), středně
chemicky agresivních par a plynů. Doprava
potravinářských látek.
50
80
100
125
150
160
200
250
0,30
0,46
0,51
0,65
0,78
0,85
1,05
1,25
35
56
70
88
105
120
140
175
40
28
20
20
10
9
8
5
20
10
9
8
6
5
5
4
PŘÍKLAD ZNAČENÍ
P2PU 125
jmenovitý průměr
v mm
flexibilní hadice
Práva na změny vyhrazena.
PRŮMĚROVÁ ŘADA
50, 80, 100, 125, 150, 160, 200, 250 mm
Vnitřní Hmotnost Rádius Pracovní Podtlak
Ø D
ohybu
tlak
[mm]
[kg/m]
[mm]
[kPa]
[kPa]
www.multivac.cz | www.multivac.sk
287
Download

VZDUCHOVODY - VZDUCHOTECH